daily pastebin goal
11%
SHARE
TWEET

Expanded Diacritics Removel

a guest Mar 5th, 2013 257 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /**
 2.          * Mirror of the unicode table from 00c0 to 024f without diacritics.
 3.          */
 4.         //Latin 1 - Latin Extended-B
 5.         private static final String tab00c0 = "aaaaaaaceeeeiiii" +
 6.             "DNOOOOO\u00d7\u00d8UUUUYI\u00df" +
 7.             "aaaaaaaceeeeiiii" +
 8.             "\u00f0nooooo\u00f7\u00f8uuuuy\u00fey" +
 9.             "aaaaaaccccccccdd" +
 10.             "ddeeeeeeeeeegggg" +
 11.             "gggghhhhiiiiiiii" +
 12.             "iijjjjkkklllllll" +
 13.             "lllnnnnnnnnnoooo" +
 14.             "oooorrrrrrssssss" +
 15.             "ssttttttuuuuuuuu" +
 16.             "uuuuwwyyyzzzzzzf" +
 17.             "bbbbbboccddddoee" +
 18.             "effgyhltikklawnn" +
 19.             "ooooopprsseltttt" +
 20.             "uuuuyyzz3ee3255t" +
 21.             "plll!dddjjjnnnaa" +
 22.             "iioouuuuuuuuuuea" +
 23.             "aaaaaggggkkoooo3" +
 24.             "3jdddgghpnnaaaao" +
 25.             "oaaaaeeeeiiiiooo" +
 26.             "orrrruuuusstt33h" +
 27.             "hnd88zzaaeeooooo" +
 28.             "oooyybnbjbpacclt" +
 29.             "sz??buaeejjqrrryy";
 30.  
 31. /**
 32.          * Returns char without diacritics, converting to lowercase - 7 bit approximation.
 33.          *
 34.          * @param source char to convert
 35.          * @return corresponding char without diacritics
 36.          */
 37.         private static char removeDiacritic(char source) {
 38.                 if (source >= '\u00c0' && source <= '\u024f') {
 39.                     source = tab00c0.charAt((int) source - '\u00c0');
 40.                 }
 41.             return source;
 42.         }
RAW Paste Data
Top