daily pastebin goal
76%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 11th, 2017 74 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. wchodzi w skład kadry nadzorczej. Do głównych jego obowiązków należy nadzorowanie pracy jednostek w terenie, dowodzenie przydzieloną grupą funkcjonariuszy lub jednostką, koordynowanie prowadzonych spraw i inne, podobne zadania. Funkcjonariusze posiadający ten stopień mogą zostać przydzieleni także do specjalnych zadań, bądź też pełnić określone funkcje administracyjne. Oprócz tego, sierżant wypełnia te same obowiązki, co zwykły oficer patrolowy podczas służby w terenie. Bez jego obecności większość działań odbywałaby się chaotycznie, bądź w ogóle. Podejmuje kluczowe dla interwencji decyzje, jak na przykład wydanie zgody na wykonanie manewru PIT. Jest narzędziem w rękach kadry dowódczej, która z prostych przyczyn nie jest w stanie na co dzień działać w tereni
RAW Paste Data
Top