Guest User

Untitled

a guest
Jan 14th, 2020
74
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <cstdio>
 3. #include <string>
 4.  
 5. using namespace std;
 6.  
 7. int main() {
 8.     //Deklaracja potrzebnych zmiennych i stalych
 9.     const char litera='x';
 10.     char litera_front='0';
 11.     int litera_front_counter=0;
 12.     int napis_counter=0;
 13.     string napis;
 14.  
 15.     int dl_max=0, dl_min=0, litera_counter=0;
 16.     cout << "Wczytywanie napisow do napotkania dwoch napisow z ta sama litera na poczatku wyrazu.\n";
 17.     do {
 18.         //Wczytujemy napis do zmiennej
 19.         cout << "Podaj napis: ";
 20.         cin >> napis;
 21.         napis_counter++;
 22.         litera_front=napis[0];
 23.         int dlugosc = napis.size();
 24.         //Sprawdzamy czy napis jest najkrotszy
 25.         if (dlugosc < dl_min || dl_min == 0) {
 26.             dl_min = dlugosc;
 27.             cout << "Wyraz jest najkrotszy! " << dlugosc << " Nadpisuje zmienna\n";
 28.         }
 29.         //Sprawdzamy czy napis jest najdluzszy
 30.         if (dlugosc > dl_max || dl_max == 0) {
 31.             dl_max = dlugosc;
 32.             cout << "Wyraz jest najdluzszy! " << dlugosc << " Nadpisuje zmienna\n";
 33.         }
 34.         if (napis[0]==litera) {
 35.         litera_front_counter++;
 36.         } else
 37.         litera_front_counter=0;
 38.     } while (litera_front_counter<2);
 39.     //} while ((litera_front!=napis[0])&&(litera!=napis[0]));
 40.     //napis[0]!=litera&&
 41.     cout << "Najdluzszy wyraz mial dlugosc: " << dl_max << endl;
 42.     cout << "Najkrotszy wyraz mial dlugosc: " << dl_min << endl;
 43.     cout << "Wyrazow konczacych sie dowolna litera bylo " << litera_counter << endl;
 44.     cout << "Wyrazow zaczynajacych sie dowolna litera bylo " << litera_front_counter << endl;
 45.     return 0;
 46. }
RAW Paste Data