daily pastebin goal
19%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jun 13th, 2018 133 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. {
 2.     "mvp": "dodawanie, edytowanie, usuwanie taskow. nie robimy podzialu na projekty ani roznych uzytkownikow. poczatkowo assignee jako string, potem ewentualnie
 3.        poza mvp zrobic dropdown a potem jeszcze moze logowanie. po kliknieciu w task beda szczegoly taska w sidebarze -
 4.        to co na boardzie + description, acceptance criteria, createdAt, lastUpdated.",
 5.     "getAll": {
 6.         "url": "/api/bugs",
 7.         "body": {
 8.             "id": "string",
 9.             "name": "Essa",
 10.             "assignee": "somebody5",
 11.             "priority": "low",
 12.             "storyPoints": 21,
 13.             "state": "done"
 14.         }
 15.     },
 16.     "bugDetails": {
 17.         "url": "/api/bugs/{budId}",
 18.         "body": {
 19.             "id": "string",
 20.             "name": "Essa",
 21.             "assignee": "somebody5",
 22.             "priority": "low",
 23.             "storyPoints": 21,
 24.             "state": "done",
 25.             "description": "string",
 26.             "acceptanceCriteria": "string",
 27.             "lastUpdated": "timestamp",
 28.             "createdAt": "timestamp"
 29.         }
 30.     },
 31.     "postNewBug": {
 32.         "url": "/api/bugs/new",
 33.         "method": "POST",
 34.         "body": {
 35.             "name": "Essa",
 36.             "assignee": "somebody5",
 37.             "priority": "low",
 38.             "storyPoints": 21,
 39.             "state": "done",
 40.             "description": "string",
 41.             "acceptanceCriteria": "string",
 42.             "pieta": {
 43.                 "lastUpdated": "date",
 44.                 "createdAt": "date"
 45.             }
 46.         }
 47.     },
 48.     "deleteBug": {
 49.         "url": "/api/bugs/{bugId}",
 50.         "method": "DELETE"
 51.     },
 52.     "editBug": {
 53.         "url": "/api/bugs/{bugId}",
 54.         "method": "PUT",
 55.         "body": {
 56.             "name": "Essa",
 57.             "assignee": "somebody5",
 58.             "priority": "low",
 59.             "storyPoints": 21,
 60.             "state": "done",
 61.             "description": "string",
 62.             "acceptanceCriteria": "string",
 63.             "pieta": {
 64.                 "lastUpdated": "date",
 65.                 "createdAt": "date"
 66.             }
 67.         }
 68.     }
 69. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top