youuw

3.c

Nov 29th, 2021
759
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /*
 2. Zadanie 3. Napisac program znajdujacy ilosc liczb parzystych i nieparzystych w tablicy z zadania 1. Do realizacji zadania nalezy wykorzystac funkcje. Znalezione wartosci wyswietlic na ekranie monitora.
 3. */
 4.  
 5. #include <stdio.h>
 6.  
 7. int czyParzysta(int in) { return (in%2==0)?1:0; }
 8.  
 9. int main(int argc, char **argv) {
 10.  
 11.     int size, tab[30];
 12.     printf("ile liczb chcesz podac?\n"); //wyswietlenie komunikatu
 13.     scanf("%d", &size); //wprowadzenie zmiennych
 14.  
 15.     if(size<1 || size>30) {
 16.         printf("podana ilosc powinna znajdowac sie w zakresie od 1 do 30!\n");
 17.         return 1;
 18.     }
 19.  
 20.     printf("podaj %d liczb calkowitych:\n", size);
 21.     for(int x = 0; x<size; x++) scanf("%d", &tab[x]);
 22.     int parzyste = 0, nieparzyste = 0;
 23.     for(int x = 0; x<size; x++) czyParzysta(tab[x])?parzyste++:nieparzyste++;
 24.  
 25.     printf("liczb parzystych jest %d, a nieparzystych %d\n", parzyste, nieparzyste);
 26.     return 0;
 27. }
 28.  
RAW Paste Data