nvnnaidenov

Zad14

Sep 21st, 2021
629
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /* Да се напише програма, която въвежда три реални числа
 2. a, b и c и извежда 0, ако не съществува триъгълник със страни a, b и
 3. c. Ако такъв триъгълник съществува, да извежда 3, 2 или 1 в
 4. зависимост от това какъв е триъгълникът - равностранен, равнобедрен
 5. или разностранен съответно. */
 6. #include <iostream>
 7.  
 8. using namespace std;
 9.  
 10. int main()
 11. {
 12.     bool x;
 13.     double a;
 14.     double b;
 15.     double c;
 16.  
 17.     cout << "a = ";
 18.     cin >> a;
 19.     if(!cin)
 20.     {
 21.         cout << "Error, bad input!";
 22.         return 1;
 23.     }
 24.     cout << "b = ";
 25.     cin >> b;
 26.     if(!cin)
 27.     {
 28.         cout << "Error, bad input!";
 29.         return 1;
 30.     }
 31.     cout << "c = ";
 32.     cin >> c;
 33.     if(!cin)
 34.     {
 35.         cout << "Error, bad input!";
 36.         return 1;
 37.     }
 38.  
 39.     x = a <= 0 || b <= 0 || c <= 0 || a + b <= c || a + c <= b || b + c <= a;
 40.  
 41.     if(x)
 42.     {
 43.         cout << "0" << endl;
 44.     }
 45.     else
 46.     {
 47.         if(a == b && b == c)
 48.         {
 49.             cout << "3" << endl;
 50.         }
 51.         else
 52.         {
 53.             if(a == b || a == c || b == c)
 54.             {
 55.                 cout << "2" << endl;
 56.             }
 57.             else
 58.             {
 59.                 cout << "1" << endl;
 60.             }
 61.         }
 62.     }
 63.  
 64.     return 0;
 65. }
 66.  
RAW Paste Data