Ledger Nano X - The secure hardware wallet
SHARE
TWEET

Update 14/2/2014

a guest Feb 25th, 2014 111 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. * Akatsuki-class (Akatsuki, Inazuma & Ikazuchi) có thêm lời thoại mới (quote lines )
  2. * Uzuki Kai có hình ảnh khi bị hỏng nặng mới.
  3. * Từ 14/2 tới 16/2 khi đăng nhập sẽ đựoc tặng một hộp chocolate. Khi mở hộp sẽ được tặng 100 xăng, 700 đạn, 700 thép và 1500 nhôm.
  4. * Tính năng mới: Tính năng Cưới hỏi Kamusu level 99. Sau khi cưới em ấy sẽ lên level 100 và nâng max level lên 150, được tăng thêm hp và luck và giảm cả 15% tổng lượng tiếp tế mỗi lần. Hoàn thành quest có một phần tên là 式の準 sẽ nhận được một bộ giấy đăng ký kết hôn và nhẫn miễn phí. Bạn có thể mua thêm nhẫn tại shop với giá 700 Yên. Và sau khi cưới, em ấy sẽ có một vài câu nói mới khi bị chọc (click) khi ở HQ.
  5. * Có thêm đồ trang trí mới. Có đồ chỉ có thể lấy qua làm quest.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top