Guest User

6. *Sentence Extractor

a guest
Feb 4th, 2017
125
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <?php
 2. //четене на данни от конзолата
 3. $text = trim(fgets(STDIN));
 4. $s = trim(fgets(STDIN));
 5. // разделите за изречения
 6. $strReplace = array(".","!","?");
 7. // Добавяне на допълнителен знак, след всеки край на изречението
 8. for ($i=0; $i<3; $i++) {
 9. $new = $strReplace[$i]."$";
 10. $text = str_replace($strReplace[$i], $new, $text);
 11. }
 12. // премахване на празни места и добавяне в масив, като за разделител се използва символа добавен по-горе
 13. $arr = array_map('trim', explode('$', $text));
 14. //Проверяваме дали последният символ от стринга съдържа .!?
 15. // Проверяваме дали имаме съвпадения с регекса ни, ако има отпчетаваме.
 16. for ($i=0; $i<count($arr); $i++) {
 17. if (substr($arr[$i], -1, 1) == '!' || substr($arr[$i], -1, 1) == '.' || substr($arr[$i], -1, 1) == '?') {
 18. if (preg_match('/\b'. strtolower($s). '[\s|!?.,]/', strtolower($arr[$i]))) {
 19. echo $arr[$i] . "\n";
 20. } else {
 21. continue;
 22. }
 23. }
 24. }
RAW Paste Data