daily pastebin goal
23%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jun 13th, 2018 100 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. ## Neparametarski testovi
  2.  
  3. Iz qqplotova vidljivo je da se ekstrahirani podaci ne ravnaju potpuno po normalnog raziobi. Zbog te pretpostavke korištenje t-testa može biti statistički potpuno neispravno. Iako sa manjom snagom jednostavni neparametarski postupci poslužit će za testiranje istih hipoteza bez pretpostavke normalnosti. Pokazatelj koji se testira ovaj puta je medijan, naspram srednje vrijednosti koja se testirala u t-testu.
  4.  
  5. ```{r}
  6. wilcox.test(offset$student_bezNagrade, offset$student_Nagrada, paired = T)
  7. wilcox.test(offset$samo.prijatelji_bezNagrade, offset$samo.prijatelji_Nagrada, paired = T)
  8. wilcox.test(offset$cijela.grupa_Nagrada,offset$cijela.grupa_bezNagrade, paired = T, alternative = "l")
  9. ```
  10. Naposlijetku je moguće izvući isti zaključak, jedina signifikantna razlika krije se u podacima za procjenu pogotka cijele grupe. Uz razinu značajnosti od 1% moguće je odbaciti nultu hipotezu o jednakosti medijana za procjenu pogotka cijele grupe prije i nakon nagrade. Izgledno je kako ispitanici nakon što im je rečeno da postoji nagrada preciznije određuju konačni cilj, odnosno iako pokušavaju procijeniti što će ostali reći, zapravo se približavaju rješenju.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top