SHARE
TWEET

Untitled

a guest Nov 19th, 2019 74 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <time.h>
 3. #include <exception>
 4. #include <random>
 5. enum class kolor
 6. {
 7.     czarny, czerwony
 8. };
 9. template  <typename T>
 10. struct wezel {
 11.     T dane;
 12.     wezel<T>* wskaznikNaRodzica = nullptr;
 13.     wezel<T>* wskaznikNaPrawegoPotomka = nullptr;
 14.     wezel<T>* wskaznikNaLewegoPotomka = nullptr;
 15.     unsigned int indeks = 0;
 16.  
 17.     kolor color = kolor::czerwony;
 18. };
 19. template< typename T>
 20. struct drzewo {
 21.     wezel<T>* korzen = nullptr;
 22.     int rozmiar = 0;
 23.     void dodajNowyWezel(T datas) {
 24.         wezel<T>* dziecko = new wezel<T>;
 25.         dziecko->dane = datas;
 26.         dziecko->indeks = rozmiar;
 27.         if (rozmiar == 0) {
 28.             dziecko->wskaznikNaRodzica = nullptr;
 29.             dziecko->wskaznikNaPrawegoPotomka = nullptr;
 30.             dziecko->wskaznikNaLewegoPotomka = nullptr;
 31.             korzen = dziecko;
 32.             korzen->color = kolor::czarny;
 33.         }
 34.         else {
 35.             wezel<T>* tymczasowy = korzen;
 36.             //szukamy gdzie jest miejsce dla dziecka
 37.             //sprawdzamy czy datas jest wieksze czy mniejsze od danych w tymczasowym
 38.             while (tymczasowy != nullptr) {
 39.                 //prawa odnoga
 40.                 if (tymczasowy->dane <= datas)
 41.                 {
 42.                     //przechodzimy do kolejnego wezła 
 43.                     if (tymczasowy->wskaznikNaPrawegoPotomka == nullptr) {
 44.                         tymczasowy->wskaznikNaPrawegoPotomka = dziecko;
 45.                         dziecko->wskaznikNaRodzica = tymczasowy;
 46.                         tymczasowy = tymczasowy->wskaznikNaPrawegoPotomka->wskaznikNaPrawegoPotomka;
 47.                     }
 48.                     else {
 49.                         tymczasowy = tymczasowy->wskaznikNaPrawegoPotomka;
 50.                     }
 51.                 }
 52.                 //lewa odnoga
 53.                 else if (tymczasowy->dane > datas) {
 54.                     //przechodzimy do kolejnego wezła
 55.                     if (tymczasowy->wskaznikNaLewegoPotomka == nullptr) {
 56.                         tymczasowy->wskaznikNaLewegoPotomka = dziecko;
 57.                         dziecko->wskaznikNaRodzica = tymczasowy;
 58.                         tymczasowy = tymczasowy->wskaznikNaLewegoPotomka->wskaznikNaLewegoPotomka;
 59.                     }
 60.                     else {
 61.                         tymczasowy = tymczasowy->wskaznikNaLewegoPotomka;
 62.                     }
 63.                 }
 64.                 else
 65.                     std::cout << "COS NIE TAK!!!";
 66.             }
 67.             sprawdzKolory(dziecko);
 68.         }
 69.         rozmiar++;
 70.  
 71.     }
 72.     void sprawdzKolory(wezel<T>* ostatni) {
 73.         while (ostatni != korzen && ostatni->wskaznikNaRodzica->color != kolor::czarny) {
 74.             wezel<T>* wujek = new wezel<T>;
 75.             //ustalenie czy wujek jest z prawej czy lewej strony(pochodzenie wujka)
 76.             if (ostatni->wskaznikNaRodzica == ostatni->wskaznikNaRodzica->wskaznikNaRodzica->wskaznikNaLewegoPotomka) {
 77.                 wujek = ostatni->wskaznikNaRodzica->wskaznikNaRodzica->wskaznikNaPrawegoPotomka;
 78.             }
 79.             else if (ostatni->wskaznikNaRodzica == ostatni->wskaznikNaRodzica->wskaznikNaRodzica->wskaznikNaPrawegoPotomka)
 80.             {
 81.                 wujek = ostatni->wskaznikNaRodzica->wskaznikNaRodzica->wskaznikNaLewegoPotomka;
 82.             }
 83.             else {
 84.                 std::cout << "Cos nie tak z wujkiem!!!" << std::endl;
 85.             }
 86.             if (wujek->color == kolor::czerwony) {
 87.                 ostatni->wskaznikNaRodzica->color = kolor::czarny;
 88.                 wujek->color = kolor::czarny;
 89.                 ostatni = ostatni->wskaznikNaRodzica->wskaznikNaRodzica;
 90.             }
 91.         }
 92.  
 93.         wezel<T>* wujek = new wezel<T>;
 94.         //ustalenie czy wujek jest z prawej czy lewej strony(pochodzenie wujka)
 95.         if (ostatni->wskaznikNaRodzica == ostatni->wskaznikNaRodzica->wskaznikNaRodzica->wskaznikNaLewegoPotomka) {
 96.             wujek = ostatni->wskaznikNaRodzica->wskaznikNaRodzica->wskaznikNaPrawegoPotomka;
 97.         }
 98.         else if (ostatni->wskaznikNaRodzica == ostatni->wskaznikNaRodzica->wskaznikNaRodzica->wskaznikNaPrawegoPotomka)
 99.         {
 100.             wujek = ostatni->wskaznikNaRodzica->wskaznikNaRodzica->wskaznikNaLewegoPotomka;
 101.         }
 102.         else {
 103.             std::cout << "Cos nie tak z wujkiem!!!" << std::endl;
 104.         }
 105.         if (wujek->color == kolor::czarny) {
 106.             //Left Left Case
 107.             if (ostatni->wskaznikNaRodzica == ostatni->wskaznikNaRodzica->wskaznikNaRodzica->wskaznikNaLewegoPotomka && ostatni == ostatni->wskaznikNaRodzica->wskaznikNaLewegoPotomka) {
 108.                 RotacjaPrawa(ostatni->wskaznikNaRodzica->wskaznikNaRodzica, ostatni->wskaznikNaRodzica);
 109.                 ostatni->wskaznikNaRodzica->wskaznikNaRodzica->color = kolor::czerwony;
 110.                 ostatni->wskaznikNaRodzica->color = kolor::czarny;
 111.             }
 112.             //Left Right Case
 113.             if (ostatni->wskaznikNaRodzica == ostatni->wskaznikNaRodzica->wskaznikNaRodzica->wskaznikNaLewegoPotomka && ostatni == ostatni->wskaznikNaRodzica->wskaznikNaPrawegoPotomka) {
 114.                 RotacjaLewa(ostatni->wskaznikNaRodzica, ostatni);
 115.                 //wywołanie Left Left Case
 116.                 RotacjaPrawa(ostatni->wskaznikNaRodzica->wskaznikNaRodzica, ostatni->wskaznikNaRodzica);
 117.                 ostatni->wskaznikNaRodzica->wskaznikNaRodzica->color = kolor::czerwony;
 118.                 ostatni->wskaznikNaRodzica->color = kolor::czarny;
 119.             }
 120.             //Right Right Case
 121.             if (ostatni->wskaznikNaRodzica == ostatni->wskaznikNaRodzica->wskaznikNaRodzica->wskaznikNaPrawegoPotomka && ostatni == ostatni->wskaznikNaRodzica->wskaznikNaPrawegoPotomka) {
 122.                 RotacjaLewa(ostatni->wskaznikNaRodzica->wskaznikNaRodzica, ostatni->wskaznikNaRodzica);
 123.                 ostatni->wskaznikNaRodzica->wskaznikNaRodzica->color = kolor::czerwony;
 124.                 ostatni->wskaznikNaRodzica->color = kolor::czarny;
 125.             }
 126.             // Right Left Case
 127.             if (ostatni->wskaznikNaRodzica == ostatni->wskaznikNaRodzica->wskaznikNaRodzica->wskaznikNaPrawegoPotomka && ostatni == ostatni->wskaznikNaRodzica->wskaznikNaLewegoPotomka) {
 128.                 RotacjaPrawa(ostatni->wskaznikNaRodzica, ostatni);
 129.                 //Right Right Case
 130.                 RotacjaLewa(ostatni->wskaznikNaRodzica->wskaznikNaRodzica, ostatni->wskaznikNaRodzica);
 131.                 ostatni->wskaznikNaRodzica->wskaznikNaRodzica->color = kolor::czerwony;
 132.                 ostatni->wskaznikNaRodzica->color = kolor::czarny;
 133.             }
 134.         }
 135.     }
 136.     void RotacjaPrawa(wezel<T>* naRodzica, wezel<T>* naDziecko) {
 137.         naRodzica->wskaznikNaRodzica->wskaznikNaPrawegoPotomka = naRodzica->wskaznikNaLewegoPotomka;
 138.         naRodzica->wskaznikNaRodzica = naDziecko;
 139.         naRodzica->wskaznikNaLewegoPotomka = naDziecko->wskaznikNaPrawegoPotomka;
 140.         naDziecko->wskaznikNaPrawegoPotomka = naRodzica;
 141.     }
 142.     void RotacjaLewa(wezel<T>* naRodzica, wezel<T>* naDziecko) {
 143.         naRodzica->wskaznikNaRodzica->wskaznikNaLewegoPotomka = naRodzica->wskaznikNaPrawegoPotomka;
 144.         naRodzica->wskaznikNaRodzica = naDziecko;
 145.         naRodzica->wskaznikNaPrawegoPotomka = naDziecko->wskaznikNaLewegoPotomka;
 146.         naDziecko->wskaznikNaLewegoPotomka = naRodzica;
 147.     }
 148.     wezel<T>* znajdzDane(T datas) {
 149.         wezel<T>* cos = korzen;
 150.         while (cos) {
 151.             if (cos->dane == datas) {
 152.                 return cos;
 153.             }
 154.             if (datas > cos->dane) {
 155.                 cos = cos->wskaznikNaPrawegoPotomka;
 156.             }
 157.             else {
 158.                 cos = cos->wskaznikNaLewegoPotomka;
 159.             }
 160.             return nullptr;
 161.         }
 162.     }
 163.     void wyczyscDrzewo() {
 164.         wezel<T>* kasownik = korzen;
 165.         wyczyscDrzewoRek(kasownik);
 166.     }
 167.     void wyczyscDrzewoRek(wezel<T>* kasownik) {
 168.         if (kasownik == nullptr) {
 169.             return;
 170.         }
 171.         else {
 172.             wyczyscDrzewoRek(kasownik->wskaznikNaLewegoPotomka);
 173.             wyczyscDrzewoRek(kasownik->wskaznikNaPrawegoPotomka);
 174.             delete kasownik;
 175.         }
 176.     }
 177.     void wysokosc() {
 178.         int wysokosc = wysokoscRek(korzen);
 179.         std::cout << "wysokosc drzewa: " << wysokosc << std::endl;
 180.     }
 181.     int wysokoscRek(wezel<T> * cos) {
 182.         int prawa;
 183.         int lewa;
 184.         // sprawdzamy prawa odnoge
 185.         if (cos->wskaznikNaPrawegoPotomka != nullptr) {
 186.             prawa = wysokoscRek(cos->wskaznikNaPrawegoPotomka);
 187.         }
 188.         else {
 189.             prawa = 0;
 190.         }
 191.         //sprawdzamy lewa odnoge
 192.         if (cos->wskaznikNaLewegoPotomka != nullptr) {
 193.             lewa = wysokoscRek(cos->wskaznikNaLewegoPotomka);
 194.         }
 195.         else {
 196.             lewa = 0;
 197.         }
 198.         //zwracamy wieksza
 199.         if (lewa < prawa) {
 200.             return prawa;
 201.         }
 202.         else
 203.         {
 204.             return lewa;
 205.         }
 206.     }
 207.     //przechodzenie przez wezły
 208.     void InOrder(wezel<T>* drzewo) {
 209.         InOrder(drzewo->wskaznikNaLewegoPotomka);
 210.         std::cout << drzewo->dane << ' ';
 211.         InOrder(drzewo->wskaznikNaPrawegoPotomka);
 212.     }
 213.     //PreOrder służy do kopiowania drzewa
 214.     void PreOrder(wezel<T>* drzewo) {
 215.         std::cout << drzewo->dane << ' ';
 216.         PreOrder(drzewo->wskaznikNaLewegoPotomka);
 217.         PreOrder(drzewo->wskaznikNaPrawegoPotomka);
 218.     }
 219.     void wyswietlDrzewo() {
 220.         wyswietlRek(korzen);
 221.     }
 222.     void wyswietlRek(wezel<T>* korzen) {
 223.         if (korzen != nullptr) {
 224.             std::cout << " dane " << korzen->dane << " indeks " << korzen->indeks;
 225.         }
 226.         if (korzen->color == kolor::czerwony)
 227.         {
 228.             std::cout << " czerwony ";
 229.         }
 230.         else {
 231.             std::cout << " czarny ";
 232.         }
 233.         if (korzen->wskaznikNaLewegoPotomka == nullptr) {
 234.             std::cout << " LP: brak ";
 235.         }
 236.         if (korzen->wskaznikNaLewegoPotomka != nullptr) {
 237.             std::cout << " LP: " << korzen->wskaznikNaLewegoPotomka->indeks;
 238.         }
 239.         if (korzen->wskaznikNaPrawegoPotomka == nullptr) {
 240.             std::cout << " PP: brak " << std::endl;
 241.         }
 242.         if (korzen->wskaznikNaPrawegoPotomka != nullptr) {
 243.             std::cout << " PP: " << korzen->wskaznikNaPrawegoPotomka->indeks << std::endl;
 244.         }
 245.         if (korzen->wskaznikNaLewegoPotomka != nullptr) {
 246.             wyswietlRek(korzen->wskaznikNaLewegoPotomka);
 247.         }
 248.         if (korzen->wskaznikNaPrawegoPotomka != nullptr) {
 249.             wyswietlRek(korzen->wskaznikNaPrawegoPotomka);
 250.         }
 251.  
 252.     }
 253. };
 254. int main() {
 255.     std::random_device rd;
 256.     std::mt19937 gen(rd());
 257.     std::uniform_int_distribution<> losowa(1, 10000);
 258.  
 259.     drzewo <int>* CzerwonoCzarne = new drzewo <int>(); // stworzenie drzewa
 260.     CzerwonoCzarne->dodajNowyWezel(3);
 261.  
 262.     CzerwonoCzarne->dodajNowyWezel(1);
 263.  
 264.     CzerwonoCzarne->dodajNowyWezel(5);
 265.     CzerwonoCzarne->wyswietlDrzewo();
 266.  
 267.     CzerwonoCzarne->dodajNowyWezel(2);
 268.  
 269.     CzerwonoCzarne->dodajNowyWezel(7);
 270.  
 271.     CzerwonoCzarne->dodajNowyWezel(6);
 272.  
 273.     CzerwonoCzarne->dodajNowyWezel(4);
 274.  
 275.     //CzerwonoCzarne->dodajNowyWezel(8);
 276.     //CzerwonoCzarne->wyswietlDrzewo();
 277.     //delete CzerwonoCzarne;
 278.     getchar();
 279.  
 280.     /*std::cout << std::endl;
 281.     CzerwonoCzarne->wyswietlDrzewo();
 282.     CzerwonoCzarne->dodajNowyWezel(8);
 283.     std::cout << std::endl;
 284.     CzerwonoCzarne->wyswietlDrzewo();
 285.     CzerwonoCzarne->dodajNowyWezel(9);
 286.     std::cout << std::endl;
 287.     CzerwonoCzarne->wyswietlDrzewo();
 288.  
 289.     CzerwonoCzarne->dodajNowyWezel(10);*/
 290.     //const int MAX_ORDER = 7; // maksymalny rzad wielkosci dodawanych danych
 291.     //drzewo <int>* CzerwonoCzarne = new drzewo <int>(); // stworzenie drzewa
 292.     //for (int o = 1; o <= MAX_ORDER; o++)
 293.     //{
 294.     //  const int n = pow(10, o); // rozmiar danych
 295.     //  // dodawanie do drzewa
 296.     //  clock_t t1 = clock();
 297.     //  for (int i = 0; i < n; i++)
 298.     //  {
 299.     //      int liczba = losowa(gen);
 300.     //      CzerwonoCzarne->dodajNowyWezel(liczba);
 301.     //  }
 302.     //  clock_t t2 = clock();
 303.     //  double time = (t2 - t1) / (double)CLOCKS_PER_SEC;
 304.     //  std::cout << "Czas dodawania " << n << " elemenow: " << time << std::endl;
 305.     /*CzerwonoCzarne->wyswietlDrzewo();
 306.     CzerwonoCzarne->wysokosc();
 307. */
 308.  
 309. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top