SHARE
TWEET

niz 2

a guest Sep 19th, 2019 82 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
 2. #include <stdio.h>
 3.  
 4. void dodaj_na_kraj(int niz[], int * n, int broj) {
 5.     niz[*n] = broj;
 6.     //(*n)++;
 7.     //ili
 8.     *n = *n + 1;
 9. }
 10.  
 11. void prikazi_niz(int niz[], int n) {
 12.     for (int i = 0; i < n; i++) {
 13.         printf("\n%d. %d", (i + 1), niz[i]);
 14.     }
 15. }
 16.  
 17. void dodaj_na_pocetak(int niz[], int * n, int broj) {
 18.     //uvek treba da proverite za prve dve iteracije kada je i=*n, *n-1, *n-2
 19.     // obavezno treba proveriti za poslednju iteraciju i = 1
 20.     for (int i = *n; i > 0; i--) {
 21.         niz[i] = niz[i - 1];
 22.     }
 23.     niz[0] = broj;
 24.     (*n)++;
 25. }
 26.  
 27. void napuni_niz(int niz[], int * n) {
 28.     char uslov = 'D';
 29.     while (uslov != 'N') {
 30.         int broj;
 31.         printf("Unesi broj: ");
 32.         scanf("%d", &broj);
 33.         //dodaj_na_pocetak(niz, n, broj);
 34.         //dodaj_na_pocetak(niz, &(*n), broj);
 35.         dodaj_na_pocetak(niz, n, broj);
 36.         printf("D/N ");
 37.         getchar();
 38.         scanf("%c", &uslov);
 39.     }
 40. }
 41.  
 42. //vraca koliko puta se pojavljuje broj u nizu
 43. int frekvencija(int niz[], int n, int broj) {
 44.     int brojac = 0;
 45.     for (int i = 0; i < n; i++) {
 46.         if (niz[i] == broj) {
 47.             brojac++;
 48.         }
 49.     }
 50.     return brojac;
 51. }
 52.  
 53. //niz a je ulazni niz, njega samo citam, ne menjam ga (zato n_a prosledjujem preko vrednosti)
 54. //niz b je izlazni niz, u njega upisujem rezultat funkcije zato je n_b prosledjen kao pokazivac
 55. void bez_ponavljanja(int a[], int n_a, int b[], int * n_b) {
 56.     for (int i = 0; i < n_a; i++) {
 57.         if (frekvencija(b,  *n_b, a[i]) == 0) {
 58.             //b[*n_b] = a[i];
 59.             //(*n_b)++;
 60.             //mogli smo i da pozovemo funkciju koja dodaje elemente u niz
 61.             dodaj_na_kraj(b, n_b, a[i]);
 62.         }
 63.     }
 64. }
 65.  
 66. int main() {
 67.     int niz[100];
 68.     int n = 0;
 69.  
 70.     napuni_niz(niz, &n);
 71.     prikazi_niz(niz, n);
 72.  
 73.     int brojponavljanja = frekvencija(niz, n, 5);
 74.  
 75.     int a[100] = {2, 5, 2, 3, 7, 4};
 76.     int n_a = 6;
 77.     int b[100];
 78.     int n_b = 0;
 79.     bez_ponavljanja(a, n_a, b, &n_b);
 80.     printf("\nNiz a:");
 81.     prikazi_niz(a, n_a);
 82.     printf("\nNiz b:");
 83.     prikazi_niz(b, n_b);
 84.  
 85.     system("pause");
 86.     return 0;
 87. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top