SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 26th, 2019 108 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #   rhDrop
 2. #   Wersja: v0.9.9
 3. #   Autor: Inder00
 4.  
 5. config:
 6.   #Debug
 7.   debug: false
 8.  
 9.   #Sposob zapisywania danych: FLAT, SQLite, MySQL
 10.   datatype: 'MySQL'
 11.  
 12.   #Fortunki
 13.   fortune:
 14.     #Fortuna 1 - Maksymalna ilosc itemkow
 15.     level1: 2
 16.    
 17.     #Fortuna 2 - Maksymalna ilosc itemkow
 18.     level2: 3
 19.    
 20.     #Fortuna 3 - Maksymalna ilosc itemkow
 21.     level3: 4
 22.  
 23.   #Limit czasu turbodropu (w sekundach)
 24.   limitTurbodrop: 86400 #1 dzien
 25.  
 26.   #Anulowanie rud
 27.   cancel-ores:
 28.   - DIAMOND_ORE
 29.   - IRON_ORE
 30.   - COAL_ORE
 31.   - GOLD_ORE
 32.   - LAPIS_ORE
 33.  
 34.   #Procent do kazdego dropu, ktory jest doliczany podczas aktywnego turbodropu
 35.   activeTurbodropLoot: 2.3
 36.  
 37.   #Potrzebna ilosc XP do awansu do nastepnego poziomu
 38.   xp: 1100
 39.  
 40.   #Gui
 41.   gui:
 42.     #Nazwa GUI
 43.     name: '&8» &6Drop &8»'
 44.    
 45.     selections:
 46.       drop:
 47.         #Nazwa w GUI
 48.         name: '&8» &6Drop z kamienia &8»'
 49.        
 50.         #Item w GUI
 51.         item: STONE
 52.        
 53.         #Lore
 54.         lore:
 55.         - '&8» &7Kliknij, aby wyswietlic drop z kamienia'
 56.         #Pod-GUI
 57.         show:
 58.        
 59.           #Lore kazdego itemku
 60.           #Zmienne: {MINY}, {MAXY}, {CHANCE}, {BIOMES}, {TOOLS}, {FORTUNE}
 61.           lore:
 62.           - '&8» &7Szansa: &6{CHANCE}'
 63.           - '&8» &7Wysokosc: &6{MINY}-{MAXY}'
 64.           - '&8» &7Na biomach: &6{BIOMES}'
 65.           - '&8» &7Narzedzia: &6{TOOLS}'
 66.           - '&8» &7Fortuna: &6{FORTUNE}'
 67.           - '&8» &7Aktywny: &6{STATUS}'
 68.       top:
 69.         #Nazwa w GUI
 70.         name: '&8» &6Najlepsi gornicy &8»'
 71.        
 72.         #Item w GUI
 73.         item: NETHER_STAR
 74.        
 75.         #Lore
 76.         lore:
 77.         - '&8» &7Kliknij, aby wyswtetlic najlepszych gornikow'
 78.        
 79.         #Pod-GUI
 80.         show:
 81.           #Nazwa
 82.           name: '&8» &6{POZYCJA}. &7{NICKNAME}'
 83.          
 84.           #Lore
 85.           lore:
 86.           - '&8» &7XP: &6{XP}/{NEED}'
 87.           - '&8» &7Poziom w gornictwie: &6{LEVEL}'
 88.       msg:
 89.         #Nazwa w GUI
 90.         name: '&8» &6Wiadomosci &8»'
 91.        
 92.         #Item w GUI
 93.         item: PAPER
 94.       stats:
 95.         #Nazwa w GUI
 96.         name: '&8» &6Statystyki &8»'
 97.        
 98.         #Item w GUI
 99.         item: EYE_OF_ENDER
 100.        
 101.         #Lore
 102.         lore:
 103.         - '&8» &7Kliknij, aby wyswietlic statystyki'
 104.        
 105.         #Pod-GUI
 106.         show:
 107.           xp:
 108.             #Item w GUI
 109.             item: EXP_BOTTLE
 110.            
 111.             #Nazwa
 112.             #Zmienne: {XP}, {NEED}
 113.             name: '&8» &7XP: &6{XP}/{NEED}'
 114.           level:
 115.             #Item w GUI
 116.             item: DIAMOND_PICKAXE
 117.            
 118.             #Nazwa
 119.             #Zmienne: {LEVEL}
 120.             name: '&8» &7Poziom: &6{LEVEL}'
 121.       dropdisable:
 122.         #Nazwa w GUI
 123.         name: '&8» &6Drop &8»'
 124.        
 125.         #Item w GUI
 126.         item: GOLD_SPADE
 127.        
 128.       cobble:
 129.         #Nazwa w GUI
 130.         name: '&8» &6Cobblestone &8»'
 131.        
 132.         #Item w GUI
 133.         item: COBBLESTONE
 134.       turbodrop:
 135.         #Nazwa w GUI
 136.         name: '&8» &6Turbodrop &8»'
 137.        
 138.         #Item w GUI
 139.         item: DIAMOND_PICKAXE
 140.        
 141.         #Lore
 142.         #Zmienne: {TIMELEFT}
 143.         lore:
 144.         - '&8» &7Pozostaly czas: &6{TIMELEFT}'
 145.         - '&8» &7Mozesz zakupic na &6WWW'
 146.        
 147.       statusON:
 148.       - '&8» &7Aktywny: &aTak'
 149.       - '&8» &7Kliknij, aby zmienic'
 150.       statusOFF:
 151.       - '&8» &7Aktywny: &cNie'
 152.       - '&8» &7Kliknij, aby zmienic'
 153.       active: '&aTak'
 154.       disable: '&cNie'
 155.      
 156.  
 157.  
 158. #Baza danych
 159. mysql:
 160.   ip: '127.0.0.1'
 161.   username: 'root'
 162.   password: 'Sup3rw01_'
 163.   dbname: 'dropjurki'
 164.   port: 3306
 165.  
 166. #Dropy
 167. drops:
 168.   'DIAMENT':
 169.     #Procent
 170.     chance: 1
 171.    
 172.     #Punkty gornictwa
 173.     xp: 7
 174.    
 175.     #Fortuna
 176.     fortune: true
 177.    
 178.     #Wiadomsc
 179.     #{PLAYER}, {XP}, {AMOUNT}
 180.     message: '&8» &7Wydropiles &bDiament &7(&6{AMOUNT}szt&7) &6+{XP}'
 181.    
 182.     #Biomy
 183.     biome:
 184.     - 'Plains'
 185.     - 'Forest'
 186.    
 187.     #Wysokosc
 188.     height:
 189.       minY: 0
 190.       maxY: 256
 191.      
 192.     #Exp
 193.     exp: 4
 194.    
 195.     #Narzedzia, ktorymi mozna to wydropic
 196.     tools: []
 197.      
 198.     drop:
 199.       #Co ma dropic
 200.       what: DIAMOND
 201.      
 202.       #Z czego
 203.       from: STONE
 204.   'ZELAZO':
 205.     #Procent
 206.     chance: 4
 207.    
 208.     #Punkty gornictwa
 209.     xp: 3
 210.    
 211.     #Fortuna
 212.     fortune: true
 213.    
 214.     #Wiadomsc
 215.     #{PLAYER}, {XP}, {AMOUNT}
 216.     message: '&8» &7Wydropiles &7Zelazo &7(&6{AMOUNT}szt&7) &6+{XP}'
 217.    
 218.     #Biomy
 219.     biome: []
 220.    
 221.     #Wysokosc
 222.     height:
 223.       minY: 0
 224.       maxY: 90
 225.      
 226.     #Exp
 227.     exp: 5
 228.    
 229.     #Narzedzia, ktorymi mozna to wydropic
 230.     tools: []
 231.      
 232.     drop:
 233.       #Co ma dropic
 234.       what: IRON_INGOT
 235.      
 236.       #Z czego
 237.       from: STONE
 238.   'ZLOTO':
 239.     #Procent
 240.     chance: 4.1
 241.    
 242.     #Punkty gornictwa
 243.     xp: 12
 244.    
 245.     #Fortuna
 246.     fortune: true
 247.    
 248.     #Wiadomsc
 249.     #{PLAYER}, {XP}, {AMOUNT}
 250.     message: '&8» &7Wydropiles &6Zloto &7(&6{AMOUNT}szt&7) &6+{XP}'
 251.    
 252.     #Biomy
 253.     biome: []
 254.    
 255.     #Wysokosc
 256.     height:
 257.       minY: 0
 258.       maxY: 9
 259.      
 260.     #Exp
 261.     exp: 7
 262.    
 263.     #Narzedzia, ktorymi mozna to wydropic
 264.     tools: []
 265.      
 266.     drop:
 267.       #Co ma dropic
 268.       what: GOLD_INGOT
 269.      
 270.       #Z czego
 271.       from: STONE
 272.   'WEGIEL':
 273.     #Procent
 274.     chance: 5
 275.    
 276.     #Punkty gornictwa
 277.     xp: 2
 278.    
 279.     #Fortuna
 280.     fortune: true
 281.    
 282.     #Wiadomsc
 283.     #{PLAYER}, {XP}, {AMOUNT}
 284.     message: '&8» &7Wydropiles &0Wegiel &7(&6{AMOUNT}szt&7) &6+{XP}'
 285.    
 286.     #Biomy
 287.     biome: []
 288.    
 289.     #Wysokosc
 290.     height:
 291.       minY: 0
 292.       maxY: 90
 293.      
 294.     #Exp
 295.     exp: 3
 296.    
 297.     #Narzedzia, ktorymi mozna to wydropic
 298.     tools: []
 299.      
 300.     drop:
 301.       #Co ma dropic
 302.       what: COAL
 303.      
 304.       #Z czego
 305.       from: STONE
 306.   'EMERALD':
 307.     #Procent
 308.     chance: 2
 309.    
 310.     #Punkty gornictwa
 311.     xp: 4
 312.    
 313.     #Fortuna
 314.     fortune: true
 315.    
 316.     #Wiadomsc
 317.     #{PLAYER}, {XP}, {AMOUNT}
 318.     message: '&8» &7Wydropiles &aEmerald &7(&6{AMOUNT}szt&7) &6+{XP}'
 319.    
 320.     #Biomy
 321.     biome: []
 322.    
 323.     #Wysokosc
 324.     height:
 325.       minY: 0
 326.       maxY: 90
 327.      
 328.     #Exp
 329.     exp: 5
 330.    
 331.     #Narzedzia, ktorymi mozna to wydropic
 332.     tools: []
 333.      
 334.     drop:
 335.       #Co ma dropic
 336.       what: EMERALD
 337.      
 338.       #Z czego
 339.       from: STONE
 340.   'REDSTONE':
 341.     #Procent
 342.     chance: 2
 343.    
 344.     #Punkty gornictwa
 345.     xp: 4
 346.    
 347.     #Fortuna
 348.     fortune: true
 349.    
 350.     #Wiadomsc
 351.     #{PLAYER}, {XP}, {AMOUNT}
 352.     message: '&8» &7Wydropiles &cRedstone &7(&6{AMOUNT}szt&7) &6+{XP}'
 353.    
 354.     #Biomy
 355.     biome: []
 356.    
 357.     #Wysokosc
 358.     height:
 359.       minY: 0
 360.       maxY: 90
 361.      
 362.     #Exp
 363.     exp: 5
 364.    
 365.     #Narzedzia, ktorymi mozna to wydropic
 366.     tools: []
 367.      
 368.     drop:
 369.       #Co ma dropic
 370.       what: REDSTONE
 371.      
 372.       #Z czego
 373.       from: STONE
 374.   'OBSIDIAN':
 375.     #Procent
 376.     chance: 4
 377.    
 378.     #Punkty gornictwa
 379.     xp: 4
 380.    
 381.     #Fortuna
 382.     fortune: true
 383.    
 384.     #Wiadomsc
 385.     #{PLAYER}, {XP}, {AMOUNT}
 386.     message: '&8» &7Wydropiles &1OBSIDIAN &7(&6{AMOUNT}szt&7) &6+{XP}'
 387.    
 388.     #Biomy
 389.     biome: []
 390.    
 391.     #Wysokosc
 392.     height:
 393.       minY: 0
 394.       maxY: 90
 395.      
 396.     #Exp
 397.     exp: 5
 398.    
 399.     #Narzedzia, ktorymi mozna to wydropic
 400.     tools: []
 401.      
 402.     drop:
 403.       #Co ma dropic
 404.       what: OBSIDIAN
 405.      
 406.       #Z czego
 407.       from: STONE
 408.   'APPLE':
 409.     #Procent
 410.     chance: 4
 411.    
 412.     #Punkty gornictwa
 413.     xp: 4
 414.    
 415.     #Fortuna
 416.     fortune: true
 417.    
 418.     #Wiadomsc
 419.     #{PLAYER}, {XP}, {AMOUNT}
 420.     message: '&8» &7Wydropiles &cAPPLE &7(&6{AMOUNT}szt&7) &6+{XP}'
 421.    
 422.     #Biomy
 423.     biome: []
 424.    
 425.     #Wysokosc
 426.     height:
 427.       minY: 0
 428.       maxY: 90
 429.      
 430.     #Exp
 431.     exp: 5
 432.    
 433.     #Narzedzia, ktorymi mozna to wydropic
 434.     tools: []
 435.      
 436.     drop:
 437.       #Co ma dropic
 438.       what: APPLE
 439.      
 440.       #Z czego
 441.       from: STONE
 442.   'TNT':
 443.     #Procent
 444.     chance: 0.5
 445.    
 446.     #Punkty gornictwa
 447.     xp: 4
 448.    
 449.     #Fortuna
 450.     fortune: true
 451.    
 452.     #Wiadomsc
 453.     #{PLAYER}, {XP}, {AMOUNT}
 454.     message: '&8» &7Wydropiles &cAPPLE &7(&6{AMOUNT}szt&7) &6+{XP}'
 455.    
 456.     #Biomy
 457.     biome: []
 458.    
 459.     #Wysokosc
 460.     height:
 461.       minY: 0
 462.       maxY: 90
 463.      
 464.     #Exp
 465.     exp: 5
 466.    
 467.     #Narzedzia, ktorymi mozna to wydropic
 468.     tools: []
 469.      
 470.     drop:
 471.       #Co ma dropic
 472.       what: TNT
 473.      
 474.       #Z czego
 475.       from: STONE
 476.   'BOOK':
 477.     #Procent
 478.     chance: 4
 479.    
 480.     #Punkty gornictwa
 481.     xp: 4
 482.    
 483.     #Fortuna
 484.     fortune: true
 485.    
 486.     #Wiadomsc
 487.     #{PLAYER}, {XP}, {AMOUNT}
 488.     message: '&8» &7Wydropiles &bksiazke &7(&6{AMOUNT}szt&7) &6+{XP}'
 489.    
 490.     #Biomy
 491.     biome: []
 492.    
 493.     #Wysokosc
 494.     height:
 495.       minY: 0
 496.       maxY: 90
 497.      
 498.     #Exp
 499.     exp: 5
 500.    
 501.     #Narzedzia, ktorymi mozna to wydropic
 502.     tools: []
 503.      
 504.     drop:
 505.       #Co ma dropic
 506.       what: BOOK
 507.      
 508.       #Z czego
 509.       from: STONE
 510.   'BEACON':
 511.     #Procent
 512.     chance: 000.1
 513.    
 514.     #Punkty gornictwa
 515.     xp: 4
 516.    
 517.     #Fortuna
 518.     fortune: true
 519.    
 520.     #Wiadomsc
 521.     #{PLAYER}, {XP}, {AMOUNT}
 522.     message: '&8» &7Wydropiles &cAPPLE &7(&6{AMOUNT}szt&7) &6+{XP}'
 523.    
 524.     #Biomy
 525.     biome: []
 526.    
 527.     #Wysokosc
 528.     height:
 529.       minY: 0
 530.       maxY: 90
 531.      
 532.     #Exp
 533.     exp: 5
 534.    
 535.     #Narzedzia, ktorymi mozna to wydropic
 536.     tools: []
 537.      
 538.     drop:
 539.       #Co ma dropic
 540.       what: BEACON
 541.      
 542.       #Z czego
 543.       from: STONE
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top