rootuss

zapis dopisuj do pliku

Dec 2nd, 2017
152
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <fstream>
 3. #include <cstdlib>
 4.  
 5. using namespace std;
 6.  
 7. int main()
 8. {
 9.     long int liczba=0;
 10.  
 11.     string liczba3;
 12.     string liczba_tymczas;
 13.  
 14.     string linia;
 15.  
 16.     fstream plik;
 17.     plik.open("liczby.txt", ios::in);
 18.  
 19.     fstream plik2;
 20.     plik2.open("wynik.txt",ios::out | ios::app);
 21.  
 22.      if(plik.good()==false) cout<<"Nie mozna otworzyc pliku!";
 23.  
 24.      while (getline(plik, linia))
 25.      {
 26.             liczba_tymczas=linia;
 27.             liczba3=liczba_tymczas[liczba_tymczas.length()-1];
 28.             cout<<liczba3<<endl;
 29.             plik2<<liczba3<<endl;
 30.  
 31.  
 32.             liczba=atoi(linia.c_str());    //nie zawsze działa !!!
 33.             cout<<liczba%10<<endl<<endl;
 34.      }
 35.  
 36.     plik.close();
 37.     return 0;
 38. }
RAW Paste Data