drakon-firestone

Untitled

Sep 19th, 2021
620
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. from random import choice, randint
 2.  
 3. # # # # # # # # # # # # # # # # Punkt 2 # # # # # # # # # # # # # # #
 4. # # # # # # # # # # # # # Lista  przeciwników # # # # # # # # # # # #
 5. lista_przeciwnikow = [
 6.     ['Creeper', 50, 500],
 7.     ['Impostor', 1000, 50],
 8. ]
 9.  
 10.  
 11.  
 12. # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
 13.  
 14. def main():
 15.   # # # # # # # # # # # # # # # # Punkt 1 # # # # # # # # # # # # # # #
 16.   # # # # # # # # # # Zmienne nadzorujące rozgrywkę # # # # # # # # # #
 17.   zycie = 1000
 18.   obrazenia = 200
 19.  
 20.  
 21.   # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
 22.  
 23.   # losujemy 1 przeciwnika z listy, to jest jeden losowo wybrany wiersz z tablicy lista_przeciwnikow
 24.   przeciwnik = choice(lista_przeciwnikow).copy()
 25.   # przeciwnik[0] - tu mamy nazwe przeciwnika
 26.   # przeciwnik[1] - tu mamy zycie przeciwnika
 27.   # przeciwnik[2] - tu mamy obrazenia przeciwnika
 28.   print(f'Twój nowy przeciwnik to {przeciwnik[0]}. Szykuj się do walki!')
 29.  
 30.   # dopóki mamy punkty życia to gra działa w pętli
 31.   while zycie > 0:
 32.  
 33.     # wypisanie informacji o przeciwniku, dostępnych akcjach i wybór akcji
 34.     print(f'{przeciwnik[0]} ma jeszcze {przeciwnik[1]} życia.')
 35.     print(f'Masz {zycie} życia. Możliwe akcje to:')
 36.     print(f'z - zwykły atak ({obrazenia} obrażeń)')
 37.     akcja = input('Wybierz literkę odpowiadającą akcji: ')
 38.     print('\n' * 20)
 39.  
 40.     # # # # # # # # # # # # # # # # Punkt 3 # # # # # # # # # # # # # # #z
 41.     # # # # # # # # # # # Logika zadawanych obrażeń przeciwnikowi # # # # # # # # # # #
 42.  
 43.  
 44.  
 45.  
 46.     # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
 47.  
 48.     # sprawdzamy zycie przeciwnika
 49.     if przeciwnik[1] > 0:
 50.       # Przeciwnik żyje, może zadać nam obrażenia
 51.       # od naszego życia odejmujemy obrazenia przeciwnika
 52.         zycie -= przeciwnik[2]
 53.         print(f'Otrzymałeś {przeciwnik[2]} punktów obrażeń')
 54.     else:
 55.       # Przeciwnik stracił wszystkie punkty życia
 56.       # Losujemy nowego przeciwnika
 57.       przeciwnik = choice(lista_przeciwnikow).copy()
 58.       print('*' * 64)
 59.       print(f'Zabiłeś potwora. Twój nowy przeciwnik to {przeciwnik[0]}. Szykuj się do walki!')
 60.       print('*' * 64)
 61.  
 62.     pass  # Koniec pętli while
 63.  
 64.   print('Nikt nie jest niepokonany i ostatecznie poległeś!')
 65.   print('Pokonałeś jednak wielu przeciwników! Brawo!')
 66.   pass  # Koniec funkcji main
 67.  
 68.  
 69. if __name__ == '__main__':
 70.   main()
RAW Paste Data