daily pastebin goal
26%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 7th, 2017 52 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /*3. Napisz procedurę, która przyjmując dwa parametry wejściowe: agg oraz kol
 2. wypisuje wynik o schemacie (kol, agg, X), gdzie X jest wynikiem zastosowania
 3. funkcji agregującej agg na kolumnie kol w tabeli Ludzie. Zadbaj o poprawność
 4. i bezpieczeństwo działania.
 5. */
 6.  #DROP TABLE wynik;
 7. DROP PROCEDURE IF EXISTS procedura_agg_kol;
 8. DELIMITER $$
 9. CREATE PROCEDURE procedura_agg_kol(agg varchar(10),  kol varchar(30))
 10. BEGIN
 11. DECLARE iks1 double;
 12.  
 13. SET @a1 = CONCAT("SELECT '", kol, "' as kol , '", agg, "' as agg, ", agg,"(",kol,")",  "AS X FROM Ludzie " );  /* GROUP BY?? */
 14. PREPARE stmt FROM @a1;
 15.  EXECUTE stmt;
 16. DEALLOCATE PREPARE stmt;  
 17.  
 18. END $$
 19. DELIMITER ;
 20.  
 21. CALL procedura_agg_kol('avg' ,'rozmiarbuta');
RAW Paste Data
Top