SHARE
TWEET

Messages_pl.properties

jahangir13 Mar 22nd, 2015 7 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. ##################################################################################################################
 2. #
 3. # Ten plik tłumaczy wiadomości v2.3 (locale: pl):
 4. # (Klucz = Liczba) Pary - Tłumaczyć tylko tekst po prawej od '=' .
 5. # {0},{1} są zmienymi, które mogą być w następnym czasie edytowane (Możliwa zmiania kolejności).
 6. # Dodatkowy odstęp po '=' z "\ ".
 7. #
 8. # Dokumentacja dla Pliku-Properties:
 9. # http://docs.oracle.com/cd/E23095_01/Platform.93/ATGProgGuide/html/s0204propertiesfileformat01.html
 10. #
 11. # Kolory mogą zostać użyte wszędzie w tekście z §0-f(http://minecraft.gamepedia.com/Formatting_codes).
 12. #
 13. # Teksty w Dynmap Popups mogą zostać przetłumaczone w pliku Config(infowindow / admininfowindow).
 14. #
 15. ##################################################################################################################
 16.  
 17. # plugin aktywacja
 18. enable.init = Inicjowanie...
 19. enable.dyn.notfound = §cDynmap Plugin nie znaleziony! Zakończono
 20. enable.gp.notfound = §cGriefPrevention Plugin nie znaleziony! Zakończono
 21. enable.mc.version = Wersja MC musi być wyższa od 1.7.5 żeby wspierać Uuids. Plugin może nie działać poprawnie!
 22. enable.gp.version1 = GriefPrevention Wersja < 8.1: {0}
 23. enable.gp.version2 = §cTa wersja może być używana z serwerami UUID(GP >= 8.1)
 24. enable.dyn.marker.notfound = §cBłąd przy wczytywaniu Dynmap Marker API! Zakończono
 25. enable.dyn.marker.create = §cBłąd przy tworzeniu Marker-Sets! Zakończono
 26.  
 27. # plugin ogólne
 28. jdgp.activated = Wersja {0} jest aktywna
 29. jdgp.disabled = Plugin JDynMapGriefPrevention deaktywowany
 30. jdgp.claims.upd.log = Task: Działki zaktualizowane
 31. jdgp.locale.notfound = Lokalne dane dla ''{0}'' (lang/Messages_{0}.properties) nie zostały znalezione. Używaj standardowych-lokalnych
 32.  
 33. # plugin akutalizacja
 34. updater.checkmsg = Szukam aktualizacji pluginu...
 35. updater.connection_failed = §cStrona-Spingot nie jest dostępna
 36. updater.no_new_version = Nowsza wersja nie jest dostępna
 37. updater.new_version = §bNowa wersja {0} jest dostępna
 38. updater.pluginurl = §b
 39.  
 40. # ogólne polecenia
 41. command.noperm = §aJDGP: §cBrak uprawnień do wykonania tego zadania
 42. command.unknown = §aJDGP: §c'/jdgp' uprawniena dla danej listy
 43. # teksty pomocnicze dla poleceń
 44. command.help.help = §aJDGP: §eDo Pomoc wpisać '/jdgp'
 45. command.help.title = §aJDynmapGriefprevention v{0}§8
 46. command.help.reload = \ §aJDGP: §e'/jdgp reload'  - Wczytać konfiguracje/aktualizacja działek
 47. command.help.stats = \ §aJDGP: §e'/jdgp stats '  - Pokaz statystykę działek
 48. command.help.disable = \ §aJDGP: §e'/jdgp disable' - Wyłącz plugin
 49. command.help.cancel = \ §aJDGP: §e'/jdgp cancel'  - Przerwij wyłączanie
 50. command.help.url = §aJDynmapGriefprevention Plugin URL: §8
 51.  
 52. # teksty poleceń - reload
 53. command.reload.taskrunning = §cJDGP: Aktualizacja w toku. Proszę poczekać i wykonać ponownie
 54. command.reload.success1 = §aJDGP: Plik konfiguracyjny wczytany
 55. command.reload.success2 = §aJDGP: §eTask zaplanowany na nowo. Następna aktualizacja za {0} s
 56.  
 57. # teksty poleceń - stats
 58. command.stats.title = §aJDGP: Statystyka działek
 59. command.stats.separator = §a-----------------------------------------
 60. command.stats.claims_owner = §a\ # Działki / wlaściciel: §e{0}
 61. command.stats.trusted = §a\ # Bui: §e{0} §a# Con: §e{1} §a# Acc: §e{2} §a# Man: §e{3}
 62. command.stats.parent_subdiv = §a\ # Działki: §e{0} §a# Sub-Działki: §e{1}
 63. command.stats.used = \ §a# zajęta  : §e{0} §a( # A: §e{1} §a/ # N: §e{2} §a/ # B: §e{3} §a)
 64. command.stats.unused = \ §a# Niezajęta: §e{0}
 65.  
 66. # teksty poleceń - disable
 67. command.disable1 = §aJDGP: Wyłączyc ten plugin?
 68. command.disable2 = §aJDGP: §e'/jdgp disable' powtórzyc lub '/jdgp cancel' do przerwania
 69. command.disable.ok = §aJDGP: §ePlugin wyłączony przez użytkownika
 70.  
 71. # teksty poleceń - cancel
 72. command.cancel.ok = §aJDGP: §eWyłączanie użytkownika przerwane
 73. command.cancel.cancel = §aJDGP: §eBrak interakcji do przerwania
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top