daily pastebin goal
51%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 16th, 2018 112 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.     while(true){
 2.         System.out.println("CDsamlingsprogrammet! Meny:\n" +
 3.                 "Välj med siffertangenterna det du vill göra.\n" +
 4.                 "1. Lägg till CD.\n" +
 5.                 "2. Skriv ut hela skivsamlingen på skärmen.\n" +
 6.                 "3. Sortera skivorna i bokstavsordning efter artistnamn.\n" +
 7.                 "4. Sortera skivorna i bokstavsordning efter skivnamn.\n" +
 8.                 "5. Spara samlingen till fil.\n" +
 9.                 "6. Läs in din samling från en tidigare sparad fil.\n" +
 10.                 "7. Avsluta programmet.");
 11.     menyval = kbd.nextLine().charAt(0);
 12.     switch (menyval)
 13.     {
 14.     case '1':
 15.     {
 16.         System.out.println("Skriv in titeln:");
 17.         titletemp = kbd.nextLine();
 18.         System.out.println("Skriv in artistnamnet:");
 19.         artistemp = kbd.nextLine();
 20.         System.out.println("Skriv in värdet i kronor:");
 21.         valuetemp = kbd.nextDouble();
 22.         System.out.println("Skriv in antal låtar på skivan:");
 23.         trackstemp = kbd.nextInt();
 24.         System.out.println("Tack. Lägger till.");
 25.         samling.addCD(titletemp, artistemp, valuetemp, trackstemp);
 26.         break;
 27.     }
 28.     case '2':
 29.     {
 30.         System.out.println(samling.toString());
 31.         break;
 32.     }
 33.     case '3':
 34.     {
 35.         samling.sortera(true);
 36.         System.out.println("Sorterat efter artistnamn.");
 37.         break;
 38.     }
 39.     case '4':
 40.     {
 41.         samling.sortera(false);
 42.         System.out.println("Sorterat efter skivnamn.");
 43.         break;
 44.     }
 45.     case '5':
 46.     {
 47.         samling.skrivFil();
 48.         System.out.println("Samlingen är sparad till CDFil.txt i programmappen.");
 49.         break;
 50.     }
 51.     case '6':
 52.     {
 53.         samling.läsFil();
 54.         System.out.println("En tidigare sparad samling är nu inläst.");
 55.         break;
 56.     }
 57.     case '7':
 58.     {
 59.         System.out.println("Avslutar.");
 60.         System.exit(0);
 61.         break;
 62.     }
 63.     default: System.out.println("FEL!");
 64.     }
 65.     }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top