SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 14th, 2020 56 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. int main(){
 2.     int menu;
 3.     bool firstrun=true;
 4.     do{
 5.         if(firstrun==true) {
 6.             printf("1. Wprowadzanie nowej listy towarow\n2. Wyswietlanie informacji o towarach\n3. Dopisywanie towarow do istniejacej listy\n4. Usuwanie pozycji z listy\n5. Zwalnianie pamieci\n6. Wyjscie z programu\n");
 7.             firstrun=false;
 8.         }
 9.         printf("\nWprowadz wybor: "); scanf("%d", &menu);
 10.         switch (menu) {
 11.         case 1:
 12.             WCZYTAJ();
 13.             menu=0; firstrun=true;
 14.             break;
 15.         case 2:
 16.             WYPISZ();
 17.             menu=0; firstrun=true;
 18.             break;
 19.         case 3:
 20.             DOPISZ();
 21.             menu=0; firstrun=true;
 22.             break;
 23.         case 4:
 24.             USUN();
 25.             menu=0; firstrun=true;
 26.             break;
 27.         case 5:
 28.             ZWOLNIJ();
 29.             menu=0; firstrun=true;
 30.             break;
 31.         case 6:
 32.             return 0;
 33.         }
 34.     }while (menu<=0 || menu>5);
 35.     return 0;
 36. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top