Guest User

Untitled

a guest
Jan 14th, 2020
65
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. int main(){
 2. int menu;
 3. bool firstrun=true;
 4. do{
 5. if(firstrun==true) {
 6. printf("1. Wprowadzanie nowej listy towarow\n2. Wyswietlanie informacji o towarach\n3. Dopisywanie towarow do istniejacej listy\n4. Usuwanie pozycji z listy\n5. Zwalnianie pamieci\n6. Wyjscie z programu\n");
 7. firstrun=false;
 8. }
 9. printf("\nWprowadz wybor: "); scanf("%d", &menu);
 10. switch (menu) {
 11. case 1:
 12. WCZYTAJ();
 13. menu=0; firstrun=true;
 14. break;
 15. case 2:
 16. WYPISZ();
 17. menu=0; firstrun=true;
 18. break;
 19. case 3:
 20. DOPISZ();
 21. menu=0; firstrun=true;
 22. break;
 23. case 4:
 24. USUN();
 25. menu=0; firstrun=true;
 26. break;
 27. case 5:
 28. ZWOLNIJ();
 29. menu=0; firstrun=true;
 30. break;
 31. case 6:
 32. return 0;
 33. }
 34. }while (menu<=0 || menu>5);
 35. return 0;
 36. }
RAW Paste Data