SHARE
TWEET

psi modern-skyblock 3

tomvanswam Oct 12th, 2018 57 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Level 1 - Tutorial 1
 2. {spellName:"Level 1",uuidMost:-9212014085409912628L,validSpell:1b,spellList:[0:{spellPosX:4,spellData:{spellKey:"trickDebug",params:{psi.spellparam.number:0,psi.spellparam.target:2}},spellPosY:3},1:{spellPosX:4,spellData:{spellKey:"selectorCaster",params:{}},spellPosY:4}],uuidLeast:-7812281509448144908L}
 3.  
 4. Level 2 - Tutorial 2
 5. {spellName:"Level 2",uuidMost:-5142199122538312424L,validSpell:1b,spellList:[0:{spellPosX:3,spellData:{spellKey:"connector",params:{psi.spellparam.target:2}},spellPosY:3},1:{spellPosX:3,spellData:{spellKey:"constantNumber",params:{},constantValue:"2"},spellPosY:4},2:{spellPosX:4,spellData:{spellKey:"trickDebug",params:{psi.spellparam.number:3,psi.spellparam.target:2}},spellPosY:3},3:{spellPosX:4,spellData:{spellKey:"selectorCaster",params:{}},spellPosY:4}],uuidLeast:-9206572619882318113L}
 6.  
 7. Level 3 - Tutorial 3
 8. {spellName:"Level 3",uuidMost:7403931311755382661L,validSpell:1b,spellList:[0:{spellPosX:3,spellData:{spellKey:"operatorEntityLook",params:{psi.spellparam.target:2}},spellPosY:3},1:{spellPosX:3,spellData:{spellKey:"connector",params:{psi.spellparam.target:4}},spellPosY:4},2:{spellPosX:4,spellData:{spellKey:"trickAddMotion",params:{psi.spellparam.direction:3,psi.spellparam.speed:4,psi.spellparam.target:2}},spellPosY:3},3:{spellPosX:4,spellData:{spellKey:"selectorCaster",params:{}},spellPosY:4},4:{spellPosX:5,spellData:{spellKey:"constantNumber",params:{},constantValue:"3"},spellPosY:3}],uuidLeast:-7196635200616144816L}
 9.  
 10. Level 4 - Tutorial 4
 11. {spellName:"Level 4",uuidMost:8368486197480214426L,validSpell:1b,spellList:[0:{spellPosX:3,spellData:{spellKey:"errorSuppressor",params:{}},spellPosY:3},1:{spellPosX:3,spellData:{spellKey:"operatorEntityLook",params:{psi.spellparam.target:2}},spellPosY:4},2:{spellPosX:3,spellData:{spellKey:"selectorCaster",params:{}},spellPosY:5},3:{spellPosX:4,spellData:{spellKey:"trickExplode",params:{psi.spellparam.power:4,psi.spellparam.position:2}},spellPosY:3},4:{spellPosX:4,spellData:{spellKey:"operatorVectorRaycast",params:{psi.spellparam.ray:3,psi.spellparam.max:0,psi.spellparam.position:2}},spellPosY:4},5:{spellPosX:4,spellData:{spellKey:"operatorEntityPosition",params:{psi.spellparam.target:3}},spellPosY:5},6:{spellPosX:5,spellData:{spellKey:"constantNumber",params:{},constantValue:"1.4"},spellPosY:3}],uuidLeast:-8969415790545644311L}
 12.  
 13. Level 5 - Entities 101
 14. {spellName:"Level 5 - Entities",uuidMost:8211744491209575049L,validSpell:1b,spellList:[0:{spellPosX:3,spellData:{spellKey:"connector",params:{psi.spellparam.target:2}},spellPosY:2},1:{spellPosX:3,spellData:{spellKey:"operatorEntityPosition",params:{psi.spellparam.target:2}},spellPosY:3},2:{spellPosX:3,spellData:{spellKey:"selectorCaster",params:{}},spellPosY:4},3:{spellPosX:3,spellData:{spellKey:"connector",params:{psi.spellparam.target:1}},spellPosY:5},4:{spellPosX:4,spellData:{spellKey:"selectorNearbyLiving",params:{psi.spellparam.radius:4,psi.spellparam.position:3}},spellPosY:2},5:{spellPosX:4,spellData:{spellKey:"operatorClosestToPoint",params:{psi.spellparam.position:3,psi.spellparam.target:1}},spellPosY:3},6:{spellPosX:4,spellData:{spellKey:"trickAddMotion",params:{psi.spellparam.direction:2,psi.spellparam.speed:4,psi.spellparam.target:1}},spellPosY:4},7:{spellPosX:4,spellData:{spellKey:"operatorEntityLook",params:{psi.spellparam.target:3}},spellPosY:5},8:{spellPosX:5,spellData:{spellKey:"constantNumber",params:{},constantValue:"32"},spellPosY:2},9:{spellPosX:5,spellData:{spellKey:"constantNumber",params:{},constantValue:"5"},spellPosY:4}],uuidLeast:-8221209634747786290L}
 15.  
 16. Level 5 - Numbers 101
 17. {spellName:"Level 5 - Numbers",uuidMost:2366730375812433510L,validSpell:1b,spellList:[0:{spellPosX:3,spellData:{spellKey:"constantNumber",params:{},constantValue:"5"},spellPosY:2},1:{spellPosX:3,spellData:{spellKey:"operatorSum",params:{psi.spellparam.number2:2,psi.spellparam.number3:0,psi.spellparam.number1:1}},spellPosY:3},2:{spellPosX:3,spellData:{spellKey:"constantNumber",params:{},constantValue:"5"},spellPosY:4},3:{spellPosX:3,spellData:{spellKey:"trickDebug",params:{psi.spellparam.number:0,psi.spellparam.target:4}},spellPosY:5},4:{spellPosX:4,spellData:{spellKey:"constantNumber",params:{},constantValue:"5"},spellPosY:2},5:{spellPosX:4,spellData:{spellKey:"operatorSubtract",params:{psi.spellparam.number2:1,psi.spellparam.number3:0,psi.spellparam.number1:3}},spellPosY:3},6:{spellPosX:4,spellData:{spellKey:"constantNumber",params:{},constantValue:"5"},spellPosY:4},7:{spellPosX:4,spellData:{spellKey:"operatorAbsolute",params:{psi.spellparam.target:4}},spellPosY:5},8:{spellPosX:5,spellData:{spellKey:"constantNumber",params:{},constantValue:"-5"},spellPosY:2},9:{spellPosX:5,spellData:{spellKey:"operatorMultiply",params:{psi.spellparam.number2:1,psi.spellparam.number3:0,psi.spellparam.number1:3}},spellPosY:3},10:{spellPosX:5,spellData:{spellKey:"operatorDivide",params:{psi.spellparam.number2:3,psi.spellparam.number1:1}},spellPosY:4},11:{spellPosX:5,spellData:{spellKey:"operatorInverse",params:{psi.spellparam.target:1}},spellPosY:5}],uuidLeast:-7629156968557284112L}
 18.  
 19. Level 5 - Vectors
 20. {spellName:"Level 5 - Vectors",uuidMost:3770320837875810916L,validSpell:1b,spellList:[0:{spellPosX:2,spellData:{spellKey:"constantNumber",params:{},constantValue:"1"},spellPosY:4},1:{spellPosX:3,spellData:{spellKey:"constantNumber",params:{},constantValue:"0"},spellPosY:3},2:{spellPosX:3,spellData:{spellKey:"operatorVectorConstruct",params:{psi.spellparam.z:2,psi.spellparam.y:3,psi.spellparam.x:1}},spellPosY:4},3:{spellPosX:3,spellData:{spellKey:"constantNumber",params:{},constantValue:"0"},spellPosY:5},4:{spellPosX:4,spellData:{spellKey:"operatorVectorSum",params:{psi.spellparam.vector1:3,psi.spellparam.vector2:4,psi.spellparam.vector3:0}},spellPosY:4},5:{spellPosX:4,spellData:{spellKey:"trickAddMotion",params:{psi.spellparam.direction:1,psi.spellparam.speed:2,psi.spellparam.target:4}},spellPosY:5},6:{spellPosX:4,spellData:{spellKey:"constantNumber",params:{},constantValue:"5"},spellPosY:6},7:{spellPosX:5,spellData:{spellKey:"operatorEntityLook",params:{psi.spellparam.target:2}},spellPosY:4},8:{spellPosX:5,spellData:{spellKey:"selectorCaster",params:{}},spellPosY:5}],uuidLeast:-4776321351084635164L}
 21.  
 22. Level 6 - Alternative Casting
 23. {spellName:"Level 15 - Infusion",uuidMost:1877740119110405796L,validSpell:1b,spellList:[0:{spellPosX:4,spellData:{spellKey:"trickGreaterInfusion",params:{}},spellPosY:4}],uuidLeast:-5153093074527711708L}
 24.  
 25. Level 6 - Blockworks
 26. {spellName:"Level 6 - Blockworks",uuidMost:-5283637968492673429L,validSpell:1b,spellList:[0:{spellPosX:2,spellData:{spellKey:"selectorCaster",params:{}},spellPosY:3},1:{spellPosX:2,spellData:{spellKey:"operatorEntityLook",params:{psi.spellparam.target:1}},spellPosY:4},2:{spellPosX:3,spellData:{spellKey:"operatorEntityPosition",params:{psi.spellparam.target:3}},spellPosY:3},3:{spellPosX:3,spellData:{spellKey:"operatorVectorRaycast",params:{psi.spellparam.ray:3,psi.spellparam.max:0,psi.spellparam.position:1}},spellPosY:4},4:{spellPosX:3,spellData:{spellKey:"constantNumber",params:{},constantValue:"0"},spellPosY:5},5:{spellPosX:4,spellData:{spellKey:"trickBreakInSequence",params:{psi.spellparam.max:4,psi.spellparam.position:3,psi.spellparam.target:2}},spellPosY:4},6:{spellPosX:4,spellData:{spellKey:"operatorVectorConstruct",params:{psi.spellparam.z:4,psi.spellparam.y:2,psi.spellparam.x:3}},spellPosY:5},7:{spellPosX:4,spellData:{spellKey:"constantNumber",params:{},constantValue:"8"},spellPosY:6},8:{spellPosX:5,spellData:{spellKey:"constantNumber",params:{},constantValue:"5"},spellPosY:4},9:{spellPosX:5,spellData:{spellKey:"constantNumber",params:{},constantValue:"0"},spellPosY:5}],uuidLeast:-6342914191252957484L}
 27.  
 28. Level 10 - Psimetal Infusion
 29. {spellName:"Level 10 - Infusion",uuidMost:937319485095756237L,validSpell:1b,spellList:[0:{spellPosX:4,spellData:{spellKey:"trickInfusion",params:{}},spellPosY:4}],uuidLeast:-4802225136594637561L}
 30.  
 31. Level 11 - Block Movement
 32. {spellName:"Level 11 - Blocks",uuidMost:-6214458512418585102L,validSpell:1b,spellList:[0:{spellPosX:2,spellData:{spellKey:"selectorCaster",params:{}},spellPosY:3},1:{spellPosX:2,spellData:{spellKey:"operatorEntityLook",params:{psi.spellparam.target:1}},spellPosY:4},2:{spellPosX:2,spellData:{spellKey:"connector",params:{psi.spellparam.target:1}},spellPosY:5},3:{spellPosX:3,spellData:{spellKey:"operatorEntityPosition",params:{psi.spellparam.target:3}},spellPosY:3},4:{spellPosX:3,spellData:{spellKey:"operatorVectorRaycast",params:{psi.spellparam.ray:3,psi.spellparam.max:0,psi.spellparam.position:1}},spellPosY:4},5:{spellPosX:3,spellData:{spellKey:"connector",params:{psi.spellparam.target:3}},spellPosY:5},6:{spellPosX:4,spellData:{spellKey:"connector",params:{psi.spellparam.target:3}},spellPosY:3},7:{spellPosX:4,spellData:{spellKey:"trickMoveBlock",params:{psi.spellparam.position:3,psi.spellparam.target:4}},spellPosY:4},8:{spellPosX:4,spellData:{spellKey:"connector",params:{psi.spellparam.target:3}},spellPosY:5},9:{spellPosX:5,spellData:{spellKey:"connector",params:{psi.spellparam.target:3}},spellPosY:3},10:{spellPosX:5,spellData:{spellKey:"operatorVectorRaycastAxis",params:{psi.spellparam.ray:2,psi.spellparam.max:0,psi.spellparam.position:1}},spellPosY:4},11:{spellPosX:5,spellData:{spellKey:"connector",params:{psi.spellparam.target:3}},spellPosY:5}],uuidLeast:-8745872989067061678L}
 33.  
 34. Level 11 - Elemental Arts
 35. {spellName:"Level 11 - Elements",uuidMost:-4272400789585051629L,validSpell:1b,spellList:[0:{spellPosX:3,spellData:{spellKey:"selectorCaster",params:{}},spellPosY:2},1:{spellPosX:3,spellData:{spellKey:"operatorEntityLook",params:{psi.spellparam.target:1}},spellPosY:3},2:{spellPosX:4,spellData:{spellKey:"operatorEntityPosition",params:{psi.spellparam.target:3}},spellPosY:2},3:{spellPosX:4,spellData:{spellKey:"operatorVectorRaycast",params:{psi.spellparam.ray:3,psi.spellparam.max:0,psi.spellparam.position:1}},spellPosY:3},4:{spellPosX:4,spellData:{spellKey:"trickSmite",params:{psi.spellparam.position:1}},spellPosY:4}],uuidLeast:-7744583690326477711L}
 36.  
 37. Level 11 - Movement Advances
 38. {spellName:"Level 11 - Movement",uuidMost:8556088057853461432L,validSpell:1b,spellList:[0:{spellPosX:4,spellData:{spellKey:"selectorCaster",params:{}},spellPosY:3},1:{spellPosX:4,spellData:{spellKey:"trickBlink",params:{psi.spellparam.distance:4,psi.spellparam.target:1}},spellPosY:4},2:{spellPosX:5,spellData:{spellKey:"constantNumber",params:{},constantValue:"3"},spellPosY:4}],uuidLeast:-6415965493137677096L}
 39.  
 40. Level 12 - Loopcasting
 41. {spellName:"Level 12 - Loopcast",uuidMost:4196101305383603782L,validSpell:1b,spellList:[0:{spellPosX:3,spellData:{spellKey:"connector",params:{psi.spellparam.target:2}},spellPosY:3},1:{spellPosX:3,spellData:{spellKey:"selectorLoopcastIndex",params:{}},spellPosY:4},2:{spellPosX:3,spellData:{spellKey:"connector",params:{psi.spellparam.target:1}},spellPosY:5},3:{spellPosX:4,spellData:{spellKey:"connector",params:{psi.spellparam.target:3}},spellPosY:3},4:{spellPosX:4,spellData:{spellKey:"trickDebug",params:{psi.spellparam.number:3,psi.spellparam.target:4}},spellPosY:4},5:{spellPosX:4,spellData:{spellKey:"connector",params:{psi.spellparam.target:3}},spellPosY:5},6:{spellPosX:5,spellData:{spellKey:"constantNumber",params:{},constantValue:"5"},spellPosY:2},7:{spellPosX:5,spellData:{spellKey:"operatorModulus",params:{psi.spellparam.number2:1,psi.spellparam.number1:3}},spellPosY:3},8:{spellPosX:5,spellData:{spellKey:"operatorVectorConstruct",params:{psi.spellparam.z:2,psi.spellparam.y:4,psi.spellparam.x:1}},spellPosY:4},9:{spellPosX:5,spellData:{spellKey:"operatorIntegerDivide",params:{psi.spellparam.number2:2,psi.spellparam.number1:3}},spellPosY:5},10:{spellPosX:5,spellData:{spellKey:"constantNumber",params:{},constantValue:"5"},spellPosY:6},11:{spellPosX:6,spellData:{spellKey:"constantNumber",params:{},constantValue:"0"},spellPosY:4}],uuidLeast:-5100334125835926349L}
 42.  
 43. Level 15 - Greater Infusion (Note: Requires a Psimetal CAD Assembly.)
 44. {spellName:"Level 15 - Infusion",uuidMost:1877740119110405796L,validSpell:1b,spellList:[0:{spellPosX:4,spellData:{spellKey:"trickGreaterInfusion",params:{}},spellPosY:4}],uuidLeast:-5153093074527711708L}
 45.  
 46. Level 16 - Positive Effects
 47. {spellName:"Level 16 - Effects+",uuidMost:2810673416522055961L,validSpell:1b,spellList:[0:{spellPosX:3,spellData:{spellKey:"selectorCaster",params:{}},spellPosY:4},1:{spellPosX:4,spellData:{spellKey:"constantNumber",params:{},constantValue:"1"},spellPosY:3},2:{spellPosX:4,spellData:{spellKey:"trickSpeed",params:{psi.spellparam.time:4,psi.spellparam.power:1,psi.spellparam.target:3}},spellPosY:4},3:{spellPosX:5,spellData:{spellKey:"constantNumber",params:{},constantValue:"46"},spellPosY:4}],uuidLeast:-5929583401815616339L}
 48.  
 49. Level 16 - Tool Casting (Note: Does NOT require a Psimetal tool.)
 50. {spellName:"Level 16 - Tools",uuidMost:-3224407275760434824L,validSpell:1b,spellList:[0:{spellPosX:3,spellData:{spellKey:"selectorBlockBroken",params:{}},spellPosY:4},1:{spellPosX:4,spellData:{spellKey:"trickExplode",params:{psi.spellparam.power:4,psi.spellparam.position:3}},spellPosY:4},2:{spellPosX:5,spellData:{spellKey:"constantNumber",params:{},constantValue:"3"},spellPosY:4}],uuidLeast:-6246514000386799987L}
 51.  
 52. Level 17 - Negative Effects
 53. {spellName:"Level 17 - Effects-",uuidMost:6179586791346620499L,validSpell:1b,spellList:[0:{spellPosX:3,spellData:{spellKey:"constantNumber",params:{},constantValue:"32"},spellPosY:2},1:{spellPosX:3,spellData:{spellKey:"constantNumber",params:{},constantValue:"1"},spellPosY:4},2:{spellPosX:4,spellData:{spellKey:"selectorNearbyLiving",params:{psi.spellparam.radius:3,psi.spellparam.position:4}},spellPosY:2},3:{spellPosX:4,spellData:{spellKey:"operatorClosestToPoint",params:{psi.spellparam.position:4,psi.spellparam.target:1}},spellPosY:3},4:{spellPosX:4,spellData:{spellKey:"trickWither",params:{psi.spellparam.time:2,psi.spellparam.power:3,psi.spellparam.target:1}},spellPosY:4},5:{spellPosX:4,spellData:{spellKey:"constantNumber",params:{},constantValue:"10"},spellPosY:5},6:{spellPosX:5,spellData:{spellKey:"connector",params:{psi.spellparam.target:2}},spellPosY:2},7:{spellPosX:5,spellData:{spellKey:"operatorEntityPosition",params:{psi.spellparam.target:2}},spellPosY:3},8:{spellPosX:5,spellData:{spellKey:"selectorCaster",params:{}},spellPosY:4}],uuidLeast:-7222266151421316184L}
 54.  
 55. Level 19 - Exosuit Casting (Note: Does NOT require an exosuit.)
 56. {spellName:"Level 19 - Exosuit",uuidMost:-2484323517920689246L,validSpell:1b,spellList:[0:{spellPosX:3,spellData:{spellKey:"constantNumber",params:{},constantValue:"24000"},spellPosY:3},1:{spellPosX:4,spellData:{spellKey:"operatorIntegerDivide",params:{psi.spellparam.number2:3,psi.spellparam.number1:2}},spellPosY:3},2:{spellPosX:4,spellData:{spellKey:"selectorTime",params:{}},spellPosY:4},3:{spellPosX:5,spellData:{spellKey:"trickDebug",params:{psi.spellparam.number:0,psi.spellparam.target:3}},spellPosY:3}],uuidLeast:-8258580910153057937L}
 57.  
 58. Level 20 - Block Conjuration
 59. {spellName:"Level 20 - Conjure",uuidMost:7636987302376456748L,validSpell:1b,spellList:[0:{spellPosX:3,spellData:{spellKey:"operatorVectorConstruct",params:{psi.spellparam.z:0,psi.spellparam.y:2,psi.spellparam.x:0}},spellPosY:3},1:{spellPosX:3,spellData:{spellKey:"constantNumber",params:{},constantValue:"2"},spellPosY:4},2:{spellPosX:4,spellData:{spellKey:"operatorVectorSubtract",params:{psi.spellparam.vector1:4,psi.spellparam.vector2:3,psi.spellparam.vector3:0}},spellPosY:3},3:{spellPosX:4,spellData:{spellKey:"trickConjureBlock",params:{psi.spellparam.time:2,psi.spellparam.position:1}},spellPosY:4},4:{spellPosX:4,spellData:{spellKey:"constantNumber",params:{},constantValue:"3600"},spellPosY:5},5:{spellPosX:5,spellData:{spellKey:"operatorEntityPosition",params:{psi.spellparam.target:2}},spellPosY:3},6:{spellPosX:5,spellData:{spellKey:"selectorCaster",params:{}},spellPosY:4}],uuidLeast:-5939550192081109205L}
 60.  
 61. Level 20 - Flow Control
 62. {spellName:"Level 20 - Flow",uuidMost:-2742816938132617352L,validSpell:1b,spellList:[0:{spellPosX:2,spellData:{spellKey:"selectorCaster",params:{}},spellPosY:2},1:{spellPosX:2,spellData:{spellKey:"operatorEntityLook",params:{psi.spellparam.target:1}},spellPosY:3},2:{spellPosX:3,spellData:{spellKey:"operatorEntityPosition",params:{psi.spellparam.target:3}},spellPosY:2},3:{spellPosX:3,spellData:{spellKey:"operatorVectorRaycast",params:{psi.spellparam.ray:3,psi.spellparam.max:0,psi.spellparam.position:1}},spellPosY:3},4:{spellPosX:3,spellData:{spellKey:"trickExplode",params:{psi.spellparam.power:4,psi.spellparam.position:1}},spellPosY:4},5:{spellPosX:4,spellData:{spellKey:"trickEvaluate",params:{psi.spellparam.target:3}},spellPosY:3},6:{spellPosX:4,spellData:{spellKey:"constantNumber",params:{},constantValue:"2"},spellPosY:4},7:{spellPosX:5,spellData:{spellKey:"constantNumber",params:{},constantValue:"60"},spellPosY:2},8:{spellPosX:5,spellData:{spellKey:"trickDelay",params:{psi.spellparam.time:1}},spellPosY:3}],uuidLeast:-7386192494504514998L}
 63.  
 64. Level 20 - Smeltery
 65. {spellName:"Level 20 - Smeltery",uuidMost:-2728099047452032452L,validSpell:1b,spellList:[0:{spellPosX:3,spellData:{spellKey:"connector",params:{psi.spellparam.target:2}},spellPosY:2},1:{spellPosX:3,spellData:{spellKey:"operatorEntityPosition",params:{psi.spellparam.target:2}},spellPosY:3},2:{spellPosX:3,spellData:{spellKey:"selectorCaster",params:{}},spellPosY:4},3:{spellPosX:4,spellData:{spellKey:"selectorNearbySmeltables",params:{psi.spellparam.radius:4,psi.spellparam.position:3}},spellPosY:2},4:{spellPosX:4,spellData:{spellKey:"operatorClosestToPoint",params:{psi.spellparam.position:3,psi.spellparam.target:1}},spellPosY:3},5:{spellPosX:4,spellData:{spellKey:"trickSmeltItem",params:{psi.spellparam.target:1}},spellPosY:4},6:{spellPosX:5,spellData:{spellKey:"constantNumber",params:{},constantValue:"32"},spellPosY:2}],uuidLeast:-9045729525948132940L}
 66.  
 67. Level 20 - Trigonometry
 68. {spellName:"Level 20 - Trig",uuidMost:1515715686137741577L,validSpell:1b,spellList:[0:{spellPosX:1,spellData:{spellKey:"constantNumber",params:{},constantValue:"1"},spellPosY:5},1:{spellPosX:2,spellData:{spellKey:"trickDebug",params:{psi.spellparam.number:0,psi.spellparam.target:2}},spellPosY:4},2:{spellPosX:2,spellData:{spellKey:"operatorIntegerDivide",params:{psi.spellparam.number2:3,psi.spellparam.number1:4}},spellPosY:5},3:{spellPosX:2,spellData:{spellKey:"constantPi",params:{}},spellPosY:6},4:{spellPosX:3,spellData:{spellKey:"selectorCaster",params:{}},spellPosY:2},5:{spellPosX:3,spellData:{spellKey:"operatorEntityLook",params:{psi.spellparam.target:1}},spellPosY:3},6:{spellPosX:3,spellData:{spellKey:"connector",params:{psi.spellparam.target:1}},spellPosY:4},7:{spellPosX:3,spellData:{spellKey:"operatorMultiply",params:{psi.spellparam.number2:2,psi.spellparam.number3:0,psi.spellparam.number1:4}},spellPosY:5},8:{spellPosX:3,spellData:{spellKey:"operatorDivide",params:{psi.spellparam.number2:3,psi.spellparam.number1:4}},spellPosY:6},9:{spellPosX:4,spellData:{spellKey:"trickEvaluate",params:{psi.spellparam.target:3}},spellPosY:3},10:{spellPosX:4,spellData:{spellKey:"operatorVectorDotProduct",params:{psi.spellparam.vector1:3,psi.spellparam.vector2:4}},spellPosY:4},11:{spellPosX:4,spellData:{spellKey:"operatorAcos",params:{psi.spellparam.target:1}},spellPosY:5},12:{spellPosX:4,spellData:{spellKey:"constantNumber",params:{},constantValue:"180"},spellPosY:6},13:{spellPosX:5,spellData:{spellKey:"constantNumber",params:{},constantValue:"60"},spellPosY:2},14:{spellPosX:5,spellData:{spellKey:"trickDelay",params:{psi.spellparam.time:1}},spellPosY:3},15:{spellPosX:5,spellData:{spellKey:"operatorEntityLook",params:{psi.spellparam.target:2}},spellPosY:4},16:{spellPosX:5,spellData:{spellKey:"selectorCaster",params:{}},spellPosY:5}],uuidLeast:-8035775209093477793L}
 69.  
 70. Level 24 - Eidos Manipulation
 71. {spellName:"Level 19 - Eidos",uuidMost:6688561894757191000L,validSpell:1b,spellList:[0:{spellPosX:4,spellData:{spellKey:"trickEidosReversal",params:{psi.spellparam.time:4}},spellPosY:4},1:{spellPosX:5,spellData:{spellKey:"constantNumber",params:{},constantValue:"19"},spellPosY:4}],uuidLeast:-6755197686920833062L}
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top