SHARE
TWEET

Untitled

racily Sep 17th, 2019 77 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Övrigt dokument
 2. Antecknad av Shahin Sanai Farid (Läkare) på PSV-M86,
 3. 2019-09-15 10:40
 4.  
 5. Daganteckning
 6.  
 7. Närvarande
 8. Patient, sjuksköterska och undertecknad.
 9.  
 10. Socialt
 11. Bor ensam med katter. Har säker transport hem via kommunaltrafik som han beskrivit i detalj.
 12.  
 13. Aktuellt
 14. Patienten förnekar tankar kring att skada sig själv eller andra. Känner stressad på avdelningen och uttrycker att han kan bättre hjälp hemifrån med poliklinisk uppföljning.
 15. Vill ha hjälp med stress. Har en del frågor om sina läkemedel, men säger själv att han kan ta mediciner som är ordinerat fram till återbesök.
 16.  
 17. Psykiskt status
 18. Vaken. Orienterad. God formell och sparsam emotionell kontakt. Normal psykomotorik. Neutralt stämningsläge. Låga men adekvata affekter. Rak tankeförlopp. Inget suicidalt eller psykotiskt i tankeinnehåll. Framtidsplaner.
 19. Sammanfattande bedömning
 20. Patienten uppvisar inga tecken till djup depression, psykos eller akut våld eller suicidrisk.
 21. Vården ges i samförstånd av patient polikliniskt.
 22.  
 23. Uppfyller således ej kriterier för LPT.
 24. Motivering suicidriskbedömning
 25. Riskfaktorer: Kön. Ålder. Autismspektrumstörning.
 26.  
 27. Skyddande faktorer: Inga tecken till depression. Uppvisar insikt och behandlingsmotivation. Nekar suicidtankar. Känner till sökvägar.
 28.  
 29. Låg akutrisk.
 30.  
 31. Bedömningsunderlag för suicidrisk
 32. Patientsamtal
 33.  
 34. Observation/övervakning
 35. Patientjournal
 36.  
 37. Våldsriskbedömning
 38. Inte uppvisat några våldstendenser på M86. Lugn och stillsam under samtalet, och nekar våldstankar.
 39.  
 40. Planering
 41. Får tabletter delade fram till återbesök.
 42. Återbesök till Jourmottagningen någon gång mellan 18 .-20/9 i samförstånd med patient.
 43.  
 44. Epikris får ombesörjas av ordinarie läkare.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top