daily pastebin goal
72%
SHARE
TWEET

AOT Karanese District

a guest Jul 21st, 2015 2,460 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. custom,cuboid,grass,35,5,67.1,1,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1,1,1000.309,38.92636,-1511.872,0,0.7077798,0,0.7064332;
 2. custom,cuboid,grass,67.1,5,67.1,1,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1,1,1000.592,38.63216,-1001.869,0,2.929585E-05,0,1;
 3. custom,cuboid,grass,36,5,36,1,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1,1,1757.18,37.9988,-279.8428,0,0.7072492,0,0.7069644;
 4. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,630.3488,119.7094,627.5279,0,-0.0002157571,0,-1;
 5. map,disablebounds;
 6. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,579.8376,174.2104,666.5951,0,1,0,0.0001517309;
 7. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,470.2244,174.0703,666.6235,0,0.9999999,0,0.0004468783;
 8. customb,house1,default,3,3,3,0,1,1,1,1.0,1.0,332.8379,95.83197,-620.8521,0,0.7065513,0,-0.7076619;
 9. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,360.6035,181.4998,666.6191,0,0.9999999,0,-0.0003611353;
 10. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,250.8644,175.0788,666.5991,0,1,0,7.764558E-05;
 11. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,141.1944,180.5969,666.5905,0,1,0,0.0002935688;
 12. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,31.46567,186.6484,666.6384,0,1,0,-0.0001175907;
 13. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,-78.26105,185.01,666.6234,0,0.9999999,0,0.0003201664;
 14. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,-187.9928,185.4343,666.5969,0,1,0,-0.0001349116;
 15. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,-297.6688,192.5931,666.6073,0,1,0,0.0001961605;
 16. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,-407.4009,200.1818,666.5667,0,1,0,0.0002438445;
 17. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,-517.0599,207.6783,666.6099,0,0.9999999,0,0.0005567963;
 18. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,-614.5984,207.6503,565.6678,0,0.7071992,0,0.7070144;
 19. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,744.3006,174.6243,666.6171,0,0.9999999,0,0.0003497935;
 20. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,854.0206,174.6877,666.6251,0,1,0,-0.0002003995;
 21. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,963.7453,174.6861,666.6051,0,1,0,-2.289677E-05;
 22. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,1073.48,170.6747,666.6044,0,1,0,0.0001206311;
 23. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,1183.264,170.7292,666.665,0,1,0,-0.0002407062;
 24. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,1293.025,166.3252,666.5675,0,0.9999999,0,-0.0005963215;
 25. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,1402.708,166.3405,666.4332,0,1,0,3.546622E-06;
 26. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,1512.36,166.6664,666.4203,0,0.9999999,0,-0.0003360939;
 27. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,1622.062,174.804,666.3947,0,1,0,-0.0001131805;
 28. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,1731.695,183.9806,666.4241,0,1,0,-0.000132366;
 29. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,1841.344,196.2675,666.4543,0,1,0,-5.487998E-05;
 30. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,1942.185,195.4371,568.8132,0,0.7069783,0,-0.7072353;
 31. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,2005.35,196.1181,666.3547,0,1,0,2.893775E-05;
 32. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,-681.0535,207.9576,666.5685,0,1,0,1.412831E-05;
 33. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,1942.185,195.1205,459.1624,0,0.707075,0,-0.7071386;
 34. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,1942.231,191.2159,349.4381,0,0.7071514,0,-0.7070622;
 35. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,1942.202,190.9341,239.7756,0,0.7072216,0,-0.706992;
 36. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,1942.313,187.2111,130.1336,0,0.7072589,0,-0.7069547;
 37. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,1942.258,187.3962,20.49794,0,0.706865,0,-0.7073485;
 38. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,1942.305,183.976,-89.23411,0,0.70724,0,-0.7069736;
 39. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,1942.21,183.8471,-198.8707,0,0.7065095,0,-0.7077036;
 40. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,1942.285,178.6142,-308.2458,0,0.7076423,0,-0.7065709;
 41. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,1942.414,178.449,-417.7534,0,0.7074239,0,-0.7067896;
 42. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,1942.602,174.5908,-527.618,0,0.7073185,0,-0.7068951;
 43. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,1942.712,174.8172,-637.3117,0,0.7075987,0,-0.7066146;
 44. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,1937.78,174.5966,-750.5383,0,0.6746427,0,-0.7381445;
 45. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,1889.118,174.5827,-860.4629,0,0.7631234,0,0.6462529;
 46. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,1866.419,174.6303,-968.5731,0,0.7888463,0,0.6145906;
 47. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,1835.174,174.6494,-1074.48,0,0.8120341,0,0.5836101;
 48. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,1795.622,174.7005,-1177.581,0,0.8351151,0,0.5500753;
 49. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,1747.346,174.6927,-1276.943,0,0.8591557,0,0.5117143;
 50. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,1690.502,174.7524,-1371.643,0,0.8803529,0,0.4743193;
 51. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,1625.484,174.8013,-1461.012,0,0.9009159,0,0.4339938;
 52. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,1553.285,174.8402,-1544.51,0,0.9173786,0,0.3980159;
 53. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,1474.573,174.7966,-1621.933,0,0.9326916,0,0.360675;
 54. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,1390.162,174.861,-1693.03,0,0.9453254,0,0.3261286;
 55. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,697.4445,120.1625,627.9856,0,0.0005046577,0,-0.9999999;
 56. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,1211.793,175.0068,-1800.334,0,0.9778358,0,0.2093737;
 57. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,1109.506,175.0051,-1841.916,0,0.9845105,0,0.1753258;
 58. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,1004.152,168.6604,-1875.188,0,0.9912267,0,0.1321732;
 59. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,897.0439,168.4472,-1900.974,0,0.9946457,0,0.1033439;
 60. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,788.2427,168.3059,-1919.528,0,0.9976022,0,0.06920929;
 61. custom,tower1,default,14,2,8,0,1,1,1,1,1,1304.739,174.9881,-1752.344,0,0.9629147,0,0.269806;
 62. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,-614.6326,207.5497,455.9895,0,0.7074513,0,0.7067621;
 63. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,-614.5925,202.0164,346.3048,0,0.7070279,0,0.7071857;
 64. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,-614.6611,201.3136,236.5922,0,0.7070789,0,0.7071348;
 65. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,-614.6208,196.3479,126.9175,0,0.7070655,0,0.7071481;
 66. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,-614.5709,195.9778,17.19407,0,0.7070009,0,0.7072127;
 67. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,-614.5201,189.5294,-92.52415,0,0.7071217,0,0.707092;
 68. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,-614.4761,188.5816,-202.2794,0,0.7070578,0,0.7071558;
 69. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,-614.4437,184.6356,-312.0258,0,0.7071145,0,0.7070991;
 70. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,-614.51,184.145,-421.7246,0,0.7074197,0,0.7067937;
 71. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,-614.6705,178.2167,-531.4441,0,0.7074788,0,0.7067347;
 72. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,-614.7922,178.1455,-641.1638,0,0.7072293,0,0.7069843;
 73. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,-610.6232,178.2869,-753.988,0,0.6810777,0,0.7322112;
 74. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,-564.5179,177.7905,-857.948,0,0.7578571,0,-0.6524207;
 75. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,-544.541,177.6183,-966.422,0,0.7791769,0,-0.6268041;
 76. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,-517.6529,177.4912,-1073.384,0,0.7988965,0,-0.6014686;
 77. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,-483.7229,177.0271,-1178.353,0,0.8185265,0,-0.5744688;
 78. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,-575.908,141.4166,-35.84124,0,0.7061306,0,-0.7080816;
 79. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,-441.5934,176.6497,-1280.489,0,0.8428229,0,-0.5381911;
 80. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,-389.0255,176.4495,-1377.951,0,0.8755641,0,-0.4831021;
 81. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,-325.524,176.6212,-1468.475,0,0.8993605,0,-0.4372078;
 82. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,-253.2037,176.5529,-1552.079,0,0.9196936,0,-0.3926368;
 83. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,-173.3245,176.3483,-1628.424,0,0.9368154,0,-0.349824;
 84. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,-86.8083,176.0009,-1697.216,0,0.9511425,0,-0.3087522;
 85. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,5.789848,175.6343,-1757.807,0,0.9655365,0,-0.2602677;
 86. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,104.3547,175.4943,-1808.014,0,0.9788334,0,-0.2046589;
 87. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,530.2852,168.7378,-1918.472,0,0.9981483,0,-0.06082748;
 88. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,421.3615,169.0603,-1901.806,0,0.9959752,0,-0.08962909;
 89. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,313.4893,168.8679,-1878.315,0,0.9923456,0,-0.123492;
 90. custom,tower1,default,16,2,8,0,1,1,1,1,1,207.6489,175.4173,-1847.447,0,0.9879256,0,-0.1549292;
 91. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,526.5935,119.5229,627.9523,0,-0.002272706,0,-0.9999974;
 92. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,417.1161,126.4557,627.9872,0,0.0001157205,0,1;
 93. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,314.4009,126.5697,627.626,0,-0.000263449,0,-1;
 94. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,197.692,125.9996,627.7878,0,8.145173E-05,0,-1;
 95. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,87.86216,132.0352,627.8141,0,0.0001315197,0,-1;
 96. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,-21.46863,130.391,628.2849,0,-0.0003982189,0,0.9999999;
 97. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,-131.3269,130.928,627.7982,0,0.0001954158,0,-1;
 98. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,-241.4002,138.0761,627.6691,0,0.0002249797,0,-1;
 99. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,-350.8472,145.5589,627.8522,0,-0.0001150261,0,-1;
 100. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,-460.5355,153.0931,628.0955,0,0.0003314264,0,-0.9999999;
 101. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,-575.7313,153.1152,512.2314,0,0.7064534,0,-0.7077597;
 102. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,-576.1311,152.9587,402.9276,0,0.7068231,0,-0.7073904;
 103. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,-575.7854,147.5261,293.1674,0,0.707194,0,-0.7070196;
 104. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,-575.8157,146.6762,183.4369,0,0.707023,0,-0.7071906;
 105. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,-576.2076,141.7456,73.84135,0,0.7069752,0,-0.7072384;
 106. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,-575.7543,134.9554,-145.6944,0,0.7064243,0,-0.7077887;
 107. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,-575.6008,134.2163,-255.2434,0,0.7070513,0,-0.7071623;
 108. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,-576.0134,130.063,-365.3426,0,0.7068815,0,-0.707332;
 109. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,-575.7362,129.5493,-474.9134,0,0.7066792,0,-0.7075341;
 110. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,-575.7785,123.6762,-584.6389,0,0.7070556,0,-0.707158;
 111. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,-576.1926,123.6414,-694.1777,0,0.7168104,0,-0.6972682;
 112. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,-568.1288,123.7043,-804.3569,0,0.7448594,0,-0.6672215;
 113. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,-551.6838,123.3465,-913.224,0,0.7662652,0,-0.6425245;
 114. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,-527.7831,123.108,-1020.887,0,0.7870312,0,-0.6169133;
 115. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,-497.9769,122.9182,-1126.232,0,0.8110468,0,-0.5849813;
 116. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,-460.2021,122.3962,-1229.943,0,0.8318816,0,-0.5549532;
 117. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,-413.7542,121.9579,-1330.309,0,0.8587021,0,-0.5124751;
 118. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,-355.1021,121.9329,-1423.418,0,0.8874047,0,-0.4609912;
 119. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,-287.105,122.0054,-1510.125,0,0.9094364,0,-0.415843;
 120. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,-211.2044,121.973,-1589.92,0,0.9303408,0,-0.3666961;
 121. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,-153.9399,121.6485,-1695.9,0,0.3271373,0,0.9449768;
 122. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,-38.44662,121.4738,-1726.791,0,0.9578912,0,-0.2871313;
 123. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,56.67812,121.1285,-1782.281,0,0.9721313,0,-0.2344373;
 124. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,158.1587,120.8723,-1827.133,0,0.9844591,0,-0.1756139;
 125. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,262.644,120.827,-1860.529,0,0.9901417,0,-0.140069;
 126. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,368.7422,111.5112,-1888.364,0,0.9941971,0,-0.1075739;
 127. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,477.3782,111.5077,-1907.046,0,0.9971904,0,-0.07490947;
 128. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,587.082,111.2149,-1920.503,0,1,0,0.0002029706;
 129. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,735.2422,111.0843,-1964.674,0,1.601977E-05,0,-1;
 130. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,843.6815,111.1923,-1907.316,0,0.9963843,0,0.08496051;
 131. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,951.3697,111.1542,-1885.917,0,0.9928032,0,0.119758;
 132. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,1057.886,120.4869,-1856.806,0,0.9886709,0,0.1500992;
 133. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,1160.574,120.3949,-1818.76,0,0.9811707,0,0.1931428;
 134. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,1261.66,120.4738,-1773.041,0,0.9718007,0,0.2358036;
 135. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,1345.049,120.4405,-1722.765,0,0.9549388,0,0.2968028;
 136. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,1431.676,120.2263,-1654.563,0,0.9395773,0,0.3423367;
 137. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,1513.493,120.3096,-1580.659,0,0.9254068,0,0.3789753;
 138. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,1588.365,120.2663,-1500.164,0,0.9088812,0,0.4170552;
 139. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,1657.565,120.2967,-1414.461,0,0.8927762,0,0.4505005;
 140. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,1717.733,120.2102,-1322.473,0,0.869033,0,0.4947541;
 141. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,1770.413,120.0631,-1224.984,0,0.8500523,0,0.5266983;
 142. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,1814.245,120.1605,-1124.201,0,0.8241334,0,0.5663958;
 143. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,1849.211,120.1604,-1019.779,0,0.8021541,0,0.5971171;
 144. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,1876.069,120.1313,-912.8859,0,0.7749243,0,0.6320542;
 145. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,1894.592,119.9889,-803.7119,0,0.7502531,0,0.6611508;
 146. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,1903.876,120.0835,-693.6068,0,0.7231612,0,0.6906794;
 147. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,1903.472,120.0311,-584.048,0,0.7072164,0,0.7069972;
 148. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,1903.942,123.9503,-474.3907,0,0.7061825,0,0.7080299;
 149. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,1903.701,124.0892,-364.6003,0,0.7064677,0,0.7077453;
 150. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,1903.388,129.2706,-255.1558,0,0.7064401,0,0.7077729;
 151. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,1903.748,129.3177,-145.8514,0,0.7054911,0,0.7087188;
 152. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,1903.409,132.771,-36.07305,0,0.7071735,0,0.7070401;
 153. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,1903.673,132.5518,73.75698,0,0.7071504,0,0.7070632;
 154. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,1903.588,136.4479,183.1042,0,0.7066266,0,0.7075867;
 155. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,1903.421,136.7181,293.0464,0,0.706274,0,0.7079386;
 156. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,1903.295,140.5394,402.5711,0,0.7067411,0,0.7074723;
 157. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,1903.485,140.8615,512.2134,0,0.706409,0,0.7078039;
 158. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,1788.54,140.3492,627.4189,0,0.0006374017,0,-0.9999998;
 159. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,1678.627,129.2654,627.1742,0,0.001221768,0,0.9999993;
 160. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,1569.054,120.1748,627.1463,0,0.0007661249,0,0.9999997;
 161. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,1459.14,112.0707,627.6473,0,0.000390856,0,-0.9999999;
 162. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,1349.697,111.717,628.0245,0,0.0007229726,0,0.9999998;
 163. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,1239.954,116.1975,628.1845,0,0.0006759994,0,0.9999998;
 164. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,1130.096,116.1995,627.6708,0,0.0006381794,0,0.9999998;
 165. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,1020.626,120.1376,627.5083,0,0.002293301,0,-0.9999974;
 166. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,910.8094,120.0811,627.4844,0,-0.0004772784,0,0.9999999;
 167. custom,tower1,default,2,3,10,0,1,1,1,1,1,800.9164,120.0676,627.7908,0,-0.00118615,0,0.9999993;
 168. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,580.1393,52.82498,621.4192,0,0.0002723636,0,1;
 169. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,473.2273,52.5425,621.2659,0,0.0001097585,0,1;
 170. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,367.1064,59.60163,621.3419,0,0.001849668,0,-0.9999983;
 171. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,256.8987,53.26956,621.0407,0,-0.001216821,0,-0.9999993;
 172. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,143.9696,59.46332,620.9243,0,-0.0001194862,0,1;
 173. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,34.1921,67.54178,621.6711,0,0.0002659879,0,-1;
 174. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,-75.98354,67.55416,621.293,0,0.0001093111,0,-1;
 175. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,-184.8877,67.1722,621.2512,0,-4.445438E-05,0,-1;
 176. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,-295.0569,72.06001,621.501,0,0.0003205856,0,-0.9999999;
 177. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,-404.6504,78.63602,621.1859,0,0.00012565,0,-1;
 178. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,-512.25,85.13747,621.3048,0,0.0004952204,0,-0.9999999;
 179. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,-569.1799,85.01434,570.1,0,0.7068418,0,-0.7073717;
 180. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,-569.1955,84.70602,458.8023,0,0.7061619,0,-0.7080504;
 181. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,-569.0696,78.05303,347.9729,0,0.7068812,0,-0.7073324;
 182. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,-569.1024,77.89092,239.4715,0,0.7073739,0,-0.7068396;
 183. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,-569.536,71.16304,129.8272,0,0.7069733,0,-0.7072402;
 184. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,-569.2858,71.44485,20.01991,0,0.707469,0,-0.7067444;
 185. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,-569.3229,65.58229,-89.58884,0,0.7067923,0,-0.7074212;
 186. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,-569.0855,65.37284,-199.8698,0,0.7072049,0,-0.7070087;
 187. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,-569.5323,58.77134,-312.8705,0,0.7069497,0,-0.7072639;
 188. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,-569.305,57.78642,-419.2396,0,0.7064939,0,-0.7077192;
 189. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,-569.3443,52.29581,-528.5616,0,0.7074478,0,-0.7067657;
 190. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,-569.7789,53.38774,-637.8552,0,0.7066029,0,-0.7076104;
 191. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,-565.8742,54.63202,-747.7076,0,0.7324117,0,-0.6808621;
 192. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,-553.6658,55.5246,-856.3372,0,0.7580643,0,-0.6521798;
 193. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,-533.7085,59.08879,-964.531,0,0.7795109,0,-0.6263887;
 194. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,-507.3672,58.97326,-1070.24,0,0.7988115,0,-0.6015815;
 195. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,-473.4635,59.0857,-1174.489,0,0.8186303,0,-0.5743209;
 196. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,-431.5966,59.38349,-1276.517,0,0.8426244,0,-0.5385018;
 197. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,-379.4734,59.82621,-1372.749,0,0.8756219,0,-0.4829973;
 198. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,-316.8232,59.48378,-1462.098,0,0.8997286,0,-0.4364499;
 199. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,-245.8224,59.23614,-1544.782,0,0.9196057,0,-0.3928427;
 200. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,-166.4787,60.65297,-1620.551,0,0.9367278,0,-0.3500588;
 201. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,-80.4854,61.58834,-1687.914,0,0.9509344,0,-0.3093926;
 202. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,11.47048,61.80599,-1748.902,0,0.9654913,0,-0.2604356;
 203. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,108.8369,62.70568,-1798.541,0,0.978579,0,-0.2058717;
 204. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,210.8057,63.85792,-1837.248,0,0.9880577,0,-0.1540846;
 205. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,315.1273,65.16081,-1867.962,0,0.9923886,0,-0.1231455;
 206. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,423.3394,66.29385,-1891.265,0,0.9960369,0,-0.08894131;
 207. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,531.366,68.12623,-1907.981,0,0.9981377,0,-0.06100084;
 208. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,751.3563,53.38694,620.5923,0,-0.0003984969,0,0.9999999;
 209. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,857.2526,53.95081,621.611,0,0.0002454837,0,-1;
 210. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,967.4647,54.90546,621.3391,0,0.0001246752,0,1;
 211. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,1076.923,49.43287,621.2873,0,-0.0002119715,0,-1;
 212. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,1186.852,49.24588,621.5757,0,0.0004707893,0,-0.9999999;
 213. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,1295.779,49.49869,621.1183,0,-0.0001067029,0,-1;
 214. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,1405.265,49.76851,621.5557,0,0.0004973583,0,0.9999999;
 215. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,1515.792,49.46052,621.3089,0,-0.0004897466,0,0.9999999;
 216. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,1625.391,55.2546,620.8411,0,0.0003584729,0,-0.9999999;
 217. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,1734.678,65.00258,621.364,0,0.0007576068,0,-0.9999997;
 218. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,1841.544,142.4297,633.8717,0,0.0123024,0,0.9999244;
 219. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,1843.506,77.08371,621.3832,0,-0.001404843,0,0.999999;
 220. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,1896.873,77.08969,565.043,0,0.7065426,0,0.7076706;
 221. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,1896.82,77.75458,456.2625,0,0.707958,0,0.7062545;
 222. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,1896.948,71.37983,345.9457,0,0.7077495,0,0.7064636;
 223. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,1897.254,71.48296,237.4805,0,0.7068818,0,0.7073317;
 224. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,1897.303,66.97749,126.9804,0,0.7065671,0,0.7076461;
 225. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,1897.249,67.32285,17.08283,0,0.7062543,0,0.7079583;
 226. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,1896.998,63.64484,-92.37461,0,0.7068672,0,0.7073463;
 227. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,1897.103,64.23136,-201.6424,0,0.7080349,0,0.7061775;
 228. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,1896.415,59.87436,-311.3643,0,0.7072256,0,0.706988;
 229. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,1897.536,60.28065,-420.9336,0,0.7068484,0,0.707365;
 230. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,1897.419,60.78761,-530.1575,0,0.7064128,0,0.7078001;
 231. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,1897.592,61.5127,-639.1288,0,0.7060357,0,0.7081763;
 232. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,1891.936,61.80602,-751.7583,0,0.7380169,0,0.6747823;
 233. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,1878.877,62.72477,-858.1848,0,0.7629763,0,0.6464264;
 234. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,1856.309,63.06552,-966.7068,0,0.7882455,0,0.615361;
 235. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,1825.185,63.26509,-1070.826,0,0.8120445,0,0.5835956;
 236. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,1786.011,64.1544,-1173.542,0,0.8350935,0,0.5501081;
 237. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,1738.051,64.46693,-1271.951,0,0.8590911,0,0.5118228;
 238. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,1681.686,64.59921,-1365.68,0,0.880466,0,0.4741093;
 239. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,1617.432,65.23644,-1454.408,0,0.9007942,0,0.4342463;
 240. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,1545.208,65.9616,-1537.367,0,0.9174882,0,0.397763;
 241. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,1467.322,65.95127,-1614.285,0,0.9330208,0,0.3598226;
 242. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,1383.364,66.51081,-1684.588,0,0.9454598,0,0.3257391;
 243. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,1298.821,66.47744,-1743.345,0,0.9628712,0,0.2699613;
 244. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,1207.889,66.88655,-1790.344,0,0.9779714,0,0.2087387;
 245. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,1105.96,67.05148,-1832.123,0,0.9843944,0,0.1759764;
 246. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,1001.207,67.59552,-1865.229,0,0.9913029,0,0.1316005;
 247. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,894.892,68.55473,-1890.757,0,0.9944604,0,0.1051122;
 248. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,788.251,69.04886,-1908.63,0,0.9976304,0,0.0688012;
 249. custom,cuboid,grass,20,20,20,1,0.09090909,0.1022727,0.1136364,1.0,1.0,866.62,-36.85152,-1826.207,0,0.9993129,0,-0.03706237;
 250. custom,leaf1,default,0.5,1,0.5,1,0,0.375,0,1,1,680.5285,59.82676,831.639,0,0.9653863,0,0.2608241;
 251. custom,leaf1,default,0.5,1,0.5,1,0,0.375,0,1,1,680.7222,62.31358,839.8553,0,0.9874809,0,-0.1577387;
 252. custom,leaf2,default,0.5,1,0.5,1,0,0.375,0,1,1,678.384,58.70033,846.8654,0,0.6467321,0,0.7627173;
 253. custom,tree1,default,0.2,0.2,0.2,0,0,0.375,0,1,1,513.0163,62.36121,854.7769,0,0.949318,0,0.3143174;
 254. custom,tower1,default,17,1,2,0,0,0.375,0,1,1,747.3994,52.95349,676.787,0,0.9999999,0,0.0005320717;
 255. custom,tower1,default,17,1,2,0,0,0.375,0,1,1,853.9152,53.89877,677.2186,0,0.9999997,0,-0.000808402;
 256. custom,tower1,default,17,1,2,0,0,0.375,0,1,1,964.127,54.60721,676.8143,0,1,0,9.277817E-05;
 257. custom,tower1,default,17,1,2,0,0,0.375,0,1,1,1073.895,49.44154,676.9348,0,1,0,-0.0001336283;
 258. custom,tower1,default,17,1,2,0,0,0.375,0,1,1,576.768,52.74487,677.1198,0,0.9999999,0,0.0004388218;
 259. custom,tower1,default,17,1,2,0,0,0.375,0,1,1,470.3767,52.94324,677.0811,0,0.9999999,0,0.0004493605;
 260. custom,tower1,default,17,1,2,0,0,0.375,0,1,1,363.632,58.6985,677.3915,0,0.9999998,0,-0.000666732;
 261. custom,tower1,default,17,1,2,0,0,0.375,0,1,1,254.1732,53.62722,677.3391,0,1,0,-2.908199E-05;
 262. custom,tree1,default,0.2,0.2,0.2,0,0,0.375,0,1,1,505.1958,62.40051,847.1622,0,0.7108552,0,0.7033384;
 263. custom,tree1,default,0.2,0.2,0.2,0,0,0.375,0,1,1,512.6257,62.3587,838.9891,0,0.7123879,0,0.701786;
 264. custom,leaf1,default,0.5,3,0.5,1,0,0.375,0,1,1,504.9525,77.73103,849.8596,0,0.9463921,0,0.3230202;
 265. custom,leaf1,default,0.5,3,0.5,1,0,0.375,0,1,1,509.9356,77.11417,840.8845,0,0.6314101,0,0.7754491;
 266. custom,leaf1,default,0.5,3,0.5,1,0,0.375,0,1,1,515.41,77.14631,853.2213,0,0.6961792,0,-0.7178681;
 267. custom,cuboid,grass,30,30,30,1,0.09090909,0.1022727,0.1136364,1.0,1.0,663.873,-86.28141,-1763.869,0,0.9999822,0,0.005976652;
 268. custom,leaf1,default,0.5,3,0.5,1,0,0.375,0,1,1,495.5533,76.80731,835.5913,0,0.8396174,0,0.5431783;
 269. custom,tree1,default,0.2,0.2,0.2,0,0,0.375,0,1,1,497.7211,62.16748,832.0973,0,0.9578213,0,0.2873645;
 270. custom,leaf1,default,0.5,3,0.5,1,0,0.375,0,1,1,500.8532,75.26242,830.9597,0,0.8069831,0,-0.5905746;
 271. spawnpoint,playerC,650.4315,290.063,646.9882,0,0.6915188,0,-0.7223585;
 272. base,aot_supply,665.4019,290.1127,647.1989,0,0.7515641,0,-0.6596602;
 273. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,1621.604,55.02338,676.8329,0,0.9999999,0,0.0003524862;
 274. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,1292.582,49.58342,677.6897,0,0.9999998,0,-0.0006094845;
 275. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,1182.398,49.47556,677.468,0,0.9999999,0,-0.0003850969;
 276. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,140.4411,58.92682,677.6599,0,1,0,0.0002949153;
 277. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,29.50753,66.54411,677.5074,0,0.9999999,0,0.0002993256;
 278. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,-79.06725,66.87782,677.3059,0,0.9999999,0,0.0004035079;
 279. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,-187.8528,66.99503,676.8907,0,1,0,-0.0001753729;
 280. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,-297.937,71.23235,677.2112,0,1,0,-8.454169E-05;
 281. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,-407.7513,77.96082,677.35,0,0.9999999,0,0.0004551257;
 282. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,-516.7454,84.66858,677.1298,0,0.9999999,0,0.000555901;
 283. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,1731.293,64.6643,677.0635,0,0.9999999,0,-0.0005365206;
 284. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,1841.452,77.29171,677.4816,0,0.9999999,0,-0.0003425811;
 285. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,695.2797,281.2791,650.0474,0.00118765,-0.003490646,-0.9999932,-4.094662E-06;
 286. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,798.8132,281.2105,649.8147,0.001236536,4.314505E-07,-0.9999992,-0.000349233;
 287. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,908.829,280.8937,649.5828,0.0003118902,8.23917E-11,-0.9999999,-5.190171E-07;
 288. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,1018.539,280.8481,649.5838,0.002795165,4.877376E-06,-0.9999946,-0.001745415;
 289. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,1128.101,276.9698,649.7819,-0.001369302,4.301291E-06,-0.9999941,0.003141429;
 290. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,1237.88,276.8925,650.3165,-0.0006281459,6.577521E-07,0.9999993,-0.001046746;
 291. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,1347.805,272.5038,650.0643,0.000641164,-6.640608E-06,0.9999993,0.001047274;
 292. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,1457.19,272.758,649.6573,0.0005550986,1.936381E-07,0.9999998,0.0003495744;
 293. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,1567.132,280.8303,649.1551,-0.00112803,3.93612E-07,-0.9999993,0.0003489662;
 294. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,1676.846,290.0168,649.2475,-0.002926046,-1.021475E-05,-0.9999896,-0.00349082;
 295. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,1786.643,301.0597,649.4987,-0.00129279,-4.506794E-07,-0.9999991,-0.0003491536;
 296. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,1925.595,301.6105,514.3019,-0.7066886,0.0002467145,-0.7075247,0.0002473468;
 297. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,1925.383,301.294,404.6235,-0.7073522,0.002469034,-0.7068527,0.002467701;
 298. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,1925.552,297.4917,294.9565,-0.7078444,0.001235559,-0.7063662,0.001232562;
 299. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,1925.563,297.1765,185.2902,-0.7067869,0.001233393,-0.7074243,0.001234621;
 300. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,1925.669,293.2574,75.77681,-0.707399,-2.003166E-07,-0.7068145,-1.239429E-07;
 301. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,1925.446,293.4616,-34.10865,-0.7073815,0.0007407191,-0.7068312,0.0007399943;
 302. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,1925.809,290.0114,-143.6755,-0.7057722,0.0002463809,-0.7084388,0.0002475043;
 303. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,1925.385,290.056,-253.12,-0.7071883,0.0007403758,-0.7070245,0.0007401569;
 304. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,1925.742,284.7448,-362.5084,-0.7059402,1.966637E-07,-0.7082714,8.480113E-09;
 305. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,1925.923,284.6695,-472.325,-0.7062303,0.002958361,-0.7079698,0.002965523;
 306. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,1925.466,280.7436,-582.0493,-0.7069667,0.001727431,-0.7072427,0.00172782;
 307. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,1925.955,280.7601,-692.5677,-0.7230099,0.001009565,-0.6908363,0.0009645593;
 308. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,1916.683,280.8015,-804.4856,-0.7501447,0.001308913,-0.6612715,0.001154066;
 309. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,1898.124,280.7952,-915.4368,-0.7755221,0.0002705126,-0.6313205,0.0002205175;
 310. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,1870.878,280.9,-1024.087,-0.8014253,-0.0005598488,-0.5980946,-0.0004175886;
 311. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,1835.591,280.9026,-1130.204,-0.8241866,0.0002873672,-0.5663182,0.000197504;
 312. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,1791.074,280.7188,-1232.966,-0.8502186,0.0005934574,-0.5264294,0.0003677223;
 313. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,1737.668,280.8842,-1332.063,-0.8697548,-3.957687E-07,-0.4934842,-2.075187E-07;
 314. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,1676.497,281.0475,-1425.922,-0.8929356,-0.001247259,-0.4501823,-0.0006284273;
 315. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,1606.264,280.9739,-1513.085,-0.9094097,-0.001587529,-0.4158978,-0.0007258536;
 316. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,1530.369,280.9921,-1594.952,-0.9254653,-0.0003233614,-0.3788324,-0.0001322413;
 317. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,1447.353,280.8515,-1670.178,-0.9399741,-0.001640681,-0.3412415,-0.000595464;
 318. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,1359.15,281.1498,-1739.728,-0.9549976,0.003667395,-0.2965889,0.001138828;
 319. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,1273.65,281.1656,-1791.65,-0.9716327,-2.061787E-07,-0.2364953,-7.564193E-08;
 320. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,1170.801,281.081,-1838.504,-0.9813547,-0.001712838,-0.1921978,-0.000335515;
 321. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,1066.238,281.2042,-1877.309,-0.9888009,-0.001380469,-0.149234,-0.0002084476;
 322. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,958.567,271.9401,-1906.829,-0.9928454,0.0003464571,-0.1194064,4.165456E-05;
 323. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,849.2515,272.2,-1928.713,-0.9966245,-0.0003473669,-0.08209473,-2.866788E-05;
 324. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,736.7974,271.9732,-1943.707,-0.9999995,0.000697721,0.0006945573,-4.849522E-07;
 325. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,628.2965,280.4082,649.5039,-0.0003739297,2.74097E-06,-0.9999731,0.007329871;
 326. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,524.7721,280.1904,649.9649,-0.003941053,9.628488E-06,-0.9999893,0.002443029;
 327. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,415.0721,287.1624,650.0668,-0.001140897,4.778696E-06,0.9999906,-0.004188711;
 328. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,312.3761,287.2903,649.6631,-0.0001108455,-3.870323E-08,-0.9999999,-0.0003495211;
 329. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,195.7069,286.7209,649.8103,0.0001613625,-3.759406E-11,-1,-4.752946E-07;
 330. base,aot_supply,677.2395,62.44106,702.8461,0,0.7097417,0,0.704462;
 331. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,85.90771,292.7492,649.8589,-2.965127E-05,-6.210972E-08,-0.9999978,-0.002094865;
 332. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,-23.53482,291.1205,650.3488,-0.0004210921,-7.348419E-07,0.9999984,0.001745892;
 333. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,-133.3861,291.897,649.8048,0.0002798309,9.758909E-08,-0.9999999,-0.0003496011;
 334. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,-243.3928,298.7251,649.7096,-0.0002350286,-8.211416E-08,-0.9999999,-0.0003496084;
 335. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,-352.8663,306.1811,649.9768,-5.930071E-05,-3.311096E-11,-1,-4.713365E-07;
 336. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,-462.6044,314.0506,650.2357,0.0003274374,6.858296E-07,-0.9999978,-0.002094917;
 337. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,-597.8084,314.0182,510.1705,-0.7071871,0.0002468488,0.7070264,-0.000246714;
 338. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,-598.1924,313.8311,400.881,-0.7067687,0.001480276,0.7074416,-0.001481798;
 339. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,-597.8485,308.2743,291.1283,-0.7068471,-1.919734E-07,0.7073664,2.592895E-07;
 340. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,-597.8331,307.5977,181.4226,-0.7072371,-0.0009872525,0.7069751,0.0009872525;
 341. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,-598.2618,302.4888,71.76237,-0.7072524,-0.001974792,0.7069557,0.001974095;
 342. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,-597.9185,302.273,-37.818,-0.7057253,0.0009851634,0.7084842,-0.0009888337;
 343. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,-597.7859,295.7491,-147.6348,-0.7058666,-0.0004927291,0.7083445,0.0004945847;
 344. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,-597.6601,294.6969,-257.2919,-0.7070131,-0.0007405265,0.7071998,0.0007405821;
 345. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,-598.1098,290.7934,-367.2664,-0.7058021,0.0002460049,0.708409,-0.0002471911;
 346. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,-597.8278,290.3634,-476.7131,-0.7055272,2.483855E-07,0.7086829,-1.578309E-07;
 347. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,-597.8028,284.3681,-586.6095,-0.7059048,-0.0012321,0.7083046,0.001236198;
 348. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,-598.2081,284.3833,-696.4957,-0.7142313,-0.000747608,0.699909,0.0007326978;
 349. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,-589.809,284.3568,-808.7712,-0.7443417,-0.001306593,0.6677967,0.001157498;
 350. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,-573.1714,284.1049,-918.8794,-0.7663863,-0.001341009,0.6423777,0.001117583;
 351. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,-548.7371,283.8196,-1028.159,-0.7870752,-7.216053E-08,0.6168572,2.619912E-07;
 352. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,-518.2988,283.63,-1135.085,-0.8110528,-0.004529715,0.5849464,0.003266881;
 353. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,-479.8918,283.2069,-1240.333,-0.8318692,0.0005808485,0.5549713,-0.0003874378;
 354. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,-432.1479,282.7911,-1342.578,-0.8587181,-0.0003001121,0.5124483,0.0001790828;
 355. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,-372.0201,282.6324,-1437.822,-0.8873965,0.002787676,0.4609964,-0.001448231;
 356. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,-302.5583,282.7414,-1526.032,-0.9084628,0.001901694,0.4179606,-0.0008752383;
 357. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,-224.8148,282.7257,-1607.429,-0.92997,-0.002596634,0.367625,0.001026582;
 358. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,-139.6883,282.3829,-1680.528,-0.9450374,0.0003300305,0.3269621,-0.0001140543;
 359. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,-49.02354,282.3314,-1746.378,-0.9577007,-0.001337452,0.2877629,0.000401717;
 360. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,48.48177,281.8487,-1802.796,-0.9721312,-0.001018071,0.2344353,0.0002454593;
 361. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,152.4178,281.6317,-1848.522,-0.9844324,0.0003438398,0.1757634,-6.135684E-05;
 362. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,258.5013,281.5615,-1882.285,-0.9900809,0.0003457832,0.1404982,-4.906084E-05;
 363. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,365.9931,272.3827,-1910.322,-0.9941666,-0.0006947401,0.1078531,7.528312E-05;
 364. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,476.0331,272.4014,-1929.135,-0.99709,-0.00382857,0.07613663,0.0002923261;
 365. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,1,1,1,1,1,589.2281,271.9287,-1942.531,-0.9999934,-0.003490763,-0.001023958,-3.574365E-06;
 366. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,579.0759,286.6866,632.3462,0.0002365019,-0.0001846618,-0.7073539,0.7068596;
 367. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,471.3687,286.5949,632.3411,0.0004859968,0.0005933517,-0.705877,0.7083341;
 368. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,365.4521,293.7199,632.4092,-0.0001435502,0.0001960502,-0.7068601,0.7073534;
 369. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,256.859,287.6387,632.403,0.0002028339,-0.0002010481,-0.7066131,0.7076001;
 370. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,146.0943,293.1442,632.2411,0.0005374544,-0.0005374551,-0.7071068,0.7071064;
 371. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,32.98035,299.2097,632.4293,0.0006079804,-0.0006176306,0.7071067,-0.7071064;
 372. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,-76.95957,297.3929,632.4835,0.0001127023,-5.912191E-05,-0.706366,0.7078468;
 373. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,-186.0292,297.9153,632.3408,0.0001622848,-0.0001069567,-0.7076003,0.706613;
 374. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,-296.1988,305.1065,632.3634,-7.579451E-05,0.0001000418,-0.7066131,0.7076002;
 375. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,-406.1758,312.4852,632.3475,-0.0003015873,0.0003013761,0.7073535,-0.7068599;
 376. custom,tower1,default,1,2.5,8,0,0,0,0,1,1,-595.8947,320.2393,666.2018,-0.7073535,0.7068599,-0.000210919,0.0002211071;
 377. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,-580.2741,320.0486,570.4222,-0.4996689,0.5000178,0.499982,-0.5003312;
 378. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,-580.4103,319.8919,458.5785,-0.4996869,0.4996868,0.500313,-0.500313;
 379. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,-580.392,314.4476,349.4641,-0.5002474,0.5002182,0.4997526,-0.4997817;
 380. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,-580.4189,313.7054,237.9301,-0.4999454,0.4999457,0.5000545,-0.5000545;
 381. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,-580.2808,308.9384,127.2532,-0.499957,0.5003094,0.499694,-0.5000395;
 382. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,-580.3137,308.4494,18.11752,-0.4999201,0.5002218,0.4997309,-0.5001271;
 383. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,-580.2988,302.1822,-90.15241,-0.5001547,0.4998073,0.5001944,-0.4998437;
 384. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,-580.2169,301.0729,-200.4111,-0.4999723,0.499946,0.5000276,-0.5000541;
 385. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,-580.2471,297.1885,-310.5836,-0.4996486,0.4999737,0.5000021,-0.5003754;
 386. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,-580.2516,296.6747,-419.0425,-0.4996997,0.4996623,0.5003005,-0.5003372;
 387. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,-580.3727,290.6989,-529.2397,-0.5001847,0.4994533,0.4998202,-0.5005412;
 388. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,-580.4909,290.7048,-638.6984,-0.4992252,0.5004686,0.5007513,-0.4995534;
 389. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,-576.6353,290.8628,-748.7946,-0.5182583,0.5174325,0.481775,-0.481212;
 390. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,-564.5083,290.3137,-858.6654,-0.5361044,0.5358418,0.4610547,-0.4614047;
 391. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,-544.1907,290.5111,-968.5972,-0.5515293,0.5503109,0.4436928,-0.4428431;
 392. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,-517.4704,290.2469,-1074.714,-0.5647312,0.5650849,0.4251234,-0.4254738;
 393. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,-483.5068,289.4542,-1179.667,-0.5789905,0.5788586,0.4059203,-0.4061053;
 394. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,-440.9619,289.3614,-1282.229,-0.5962731,0.5962641,0.3800769,-0.3800908;
 395. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,-388.4911,289.1639,-1378.888,-0.618246,0.6199167,0.3411396,-0.3421973;
 396. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,-324.4175,289.2835,-1469.96,-0.6357648,0.6362025,0.3089559,-0.3091858;
 397. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,-252.3513,289.1906,-1553.127,-0.6505799,0.6501209,0.2776599,-0.2774773;
 398. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,-172.7486,288.7962,-1628.992,-0.6619816,0.6629063,0.2471486,-0.247494;
 399. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,-86.09986,288.8247,-1697.773,-0.6722815,0.6727425,0.2183779,-0.218555;
 400. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,6.960252,288.4041,-1758.518,-0.6822324,0.6831853,0.1840139,-0.184271;
 401. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,105.6156,288.3238,-1808.605,-0.6924385,0.6919456,0.1444928,-0.1444374;
 402. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,210.2849,288.2528,-1848.307,-0.6978436,0.6992919,0.1093956,-0.1097169;
 403. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,313.7604,281.2993,-1878.56,-0.7017193,0.7017179,0.08712067,-0.08713262;
 404. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,422.0494,281.2487,-1901.986,-0.7042589,0.7042511,0.06340169,-0.06348407;
 405. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,532.3104,280.8874,-1918.911,-0.7050906,0.7065554,0.04244564,-0.04272179;
 406. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,789.3458,280.7996,-1919.461,-0.7051981,0.7056245,-0.04842689,0.04944302;
 407. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,898.1481,280.8308,-1900.796,-0.7025905,0.7040671,-0.07293546,0.07305232;
 408. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,1005.162,280.6534,-1875.051,-0.7004901,0.7014592,-0.09282071,0.09302222;
 409. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,1110.114,286.8601,-1841.969,-0.6958735,0.6963935,-0.1241502,0.1240278;
 410. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,1212.723,286.7956,-1800.063,-0.6906114,0.6920893,-0.1483571,0.1485211;
 411. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,1306.233,286.6611,-1751.596,-0.6808875,0.6808712,-0.1907667,0.1908265;
 412. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,1392.316,286.6355,-1691.591,-0.6681228,0.6686011,-0.2307878,0.2309147;
 413. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,1475.483,286.977,-1621.243,-0.6594823,0.6594156,-0.2551131,0.2552871;
 414. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,1553.803,286.759,-1544.285,-0.648389,0.6488844,-0.2815017,0.2815983;
 415. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,1626.266,286.8457,-1460.281,-0.6369883,0.6370016,-0.3069953,0.3069673;
 416. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,1691.219,286.9093,-1370.777,-0.6230913,0.6218359,-0.3358646,0.3350706;
 417. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,1748.115,287.0225,-1275.741,-0.6075605,0.6075603,-0.3617602,0.3617601;
 418. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,1796.201,287.0161,-1176.509,-0.5907523,0.5903569,-0.3890514,0.3887538;
 419. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,1835.496,287.1178,-1073.985,-0.573604,0.574466,-0.4126503,0.413143;
 420. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,1866.678,286.9769,-967.9107,-0.5573514,0.5580727,-0.4343517,0.435032;
 421. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,1889.342,287.0052,-859.8348,-0.5396877,0.5408193,-0.4557301,0.4566858;
 422. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,1903.774,286.9262,-748.9809,-0.5217968,0.5217968,-0.4772087,0.4772086;
 423. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,1908.59,286.8499,-638.8989,-0.4993829,0.4997256,-0.5002676,0.5006229;
 424. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,1908.473,286.8242,-529.6586,-0.5000286,0.5000285,-0.4999715,0.4999715;
 425. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,1908.267,290.9117,-419.2426,-0.4994592,0.4994593,-0.50054,0.5005403;
 426. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,1907.943,291.0585,-307.2307,-0.4994515,0.4998046,-0.5001993,0.500544;
 427. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,1908.006,296.3292,-200.1224,-0.5002545,0.5006042,-0.4993958,0.4997448;
 428. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,1907.947,296.1708,-91.05069,-0.5001196,0.5001199,-0.4998803,0.4998803;
 429. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,1907.971,299.7372,18.21649,-0.5002258,0.5002545,-0.4997743,0.4997453;
 430. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,1908.104,299.6447,128.1382,-0.4997507,0.4996705,-0.5002488,0.5003297;
 431. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,1907.918,303.3791,236.8774,-0.5000185,0.5004258,-0.4996325,0.499923;
 432. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,1907.985,303.6429,348.1171,-0.5006455,0.5000413,-0.500053,0.4992592;
 433. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,1907.926,307.6192,457.7191,-0.5001806,0.5002389,-0.4998193,0.499761;
 434. custom,tower1,default,1,2.5,8,0,0,0,0,1,1,1926.442,308.1139,667.0598,-0.7066137,0.7075994,-0.000129917,-0.0003721706;
 435. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,1907.999,307.9335,567.0062,-0.4998081,0.5005488,-0.499493,0.5001496;
 436. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,1733.634,296.422,666.2386,-0.7071068,0.7071066,0.0003417372,-0.0003675843;
 437. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,1622.865,287.3024,666.1459,-0.7071069,0.7071066,-0.0001399685,0.0001399735;
 438. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,1513.436,279.0091,666.3242,-0.7071069,0.7071067,0.0001446493,-0.0001446494;
 439. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,1403.324,278.852,666.2752,-0.706366,0.7078468,-0.0001036213,0.0001007336;
 440. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,1292.303,278.7687,666.4374,-0.7071063,0.7071062,0.0008902432,-0.0008799027;
 441. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,1183.396,283.3701,666.527,-0.706614,0.7075971,-0.001082607,-0.001396079;
 442. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,1074.038,283.0908,666.5109,-0.70686,0.7073535,-0.0001026585,0.0001016961;
 443. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,964.5681,287.2109,666.468,-0.7061183,0.7080927,0.0008845822,-0.0008856751;
 444. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,854.8243,287.0912,666.5632,-0.7076004,0.7066129,0.0001454397,-0.0001438591;
 445. custom,tower1,default,1,1,8,0,1,1,1,1,1,748.6395,287.129,666.459,-0.7076002,0.7066129,-0.0003478692,0.0003501392;
 446. custom,cuboid,stone5,11,11,11,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1,1,1287.267,3.769137,453.9082,0,0.7070616,0,-0.707152;
 447. custom,cuboid,stone5,11,11,11,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1,1,1280.622,11.22433,453.8815,0,0.7069108,0,0.7073028;
 448. custom,tower1,default,5,1,5,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1,1,1339.164,59.90086,565.1977,0.7068542,0.002780373,-0.002830105,0.7073482;
 449. custom,tower1,default,5,10,5,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1,1,1579.555,62.64025,2693.168,0.7071068,-4.856892E-05,4.856832E-05,0.7071067;
 450. custom,cuboid,grass,8,5,8,1,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1,1,846.7887,38.96803,-1726.387,0,0.9999996,0,-0.0009605621;
 451. custom,tower1,default,5,10,5,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1,1,1340.446,59.41673,2580.845,0.7078468,-0.0001455563,0.0001137798,0.706366;
 452. custom,cuboid,stone5,11,11,11,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1,1,1282,9.903041,980.5397,0,0.7067616,0,0.7074519;
 453. custom,cuboid,stone5,11,11,11,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1,1,1284.201,7.821703,453.8662,0,0.7072973,0,-0.7069162;
 454. custom,tower1,default,5,10,5,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1,1,1338.511,60.30275,-162.5709,0.0003313707,0.7073534,-0.7068599,0.0003398766;
 455. custom,cuboid,stone5,11,11,11,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1,1,1290.4,0.5123503,453.8328,0,0.7070037,0,-0.7072099;
 456. custom,cuboid,grass,10,10,5,0,1,1,1,1,1,521.3616,12.43324,-1915.548,0,0.9967225,0,-0.08089654;
 457. custom,cuboid,grass,10,10,5,0,1,1,1,1,1,799.3893,12.66819,-1917.786,0,0.9968748,0,0.07899812;
 458. custom,cuboid,grass,67.2,5,67.2,0,1,1,1,1,1,-342.2891,37.60765,1013.546,0,0.9999992,0,-0.001262715;
 459. custom,cuboid,grass,30,10,134.3,1,0.1704545,0.1704546,1,1,1,1460.745,4.494078,2690.64,0,-0.0003392125,0,0.9999999;
 460. custom,cuboid,stone2,5,10,10,0,0.09090909,0.1022727,0.1136364,1.0,1.0,661.6105,111.8636,-1942.156,0,0.7071947,0,0.7070189;
 461. custom,cuboid,grass,20,20,20,1,0.09090909,0.1022727,0.1136364,1.0,1.0,491.9418,-36.41754,-1808.83,0,0.009989033,0,-0.9999501;
 462. custom,leaf1,default,0.5,1,0.5,0,1,1,1,1,1,564.5265,61.24952,791.934,0,0.1937943,0,0.9810422;
 463. custom,leaf1,default,1,2,1,0,1,1,1,1,1,618.1817,58.74629,780.4742,0,0.9187013,0,0.3949532;
 464. custom,leaf1,default,1,2,1,0,1,1,1,1,1,547.2838,61.07967,802.5389,0,0.5634817,0,0.8261285;
 465. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,1402.767,49.76684,676.979,0,1,0,0.0001016506;
 466. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,1513.159,50.36687,676.6655,0,1,0,-0.0002474152;
 467. custom,cylinder,default,10,1,10,1,0,0,0,1,1,1404.302,53.97742,670.3878,0.05129289,0.7052077,0.7052439,0.05178922;
 468. custom,cylinder,default,10,1,10,1,0,0,0,1,1,1513.782,54.85872,670.2246,0.05779753,0.7047978,0.7047407,0.05709699;
 469. custom,cylinder,default,10,1,10,1,0,0,0,1,1,1404.272,53.99131,627.8613,-0.7045306,-0.05426882,0.05421105,0.705516;
 470. custom,cylinder,default,10,1,10,1,0,0,0,1,1,1513.874,53.49846,627.3647,-0.7048599,-0.05512154,0.05632843,0.7049549;
 471. custom,cuboid,grass,67.15,5,67.15,0,0,0,0,1,1,1001.192,37.55686,1012.221,0,1,0,-0.0002859778;
 472. custom,cuboid,grass,67.15,5,67.15,0,0,0,0,1,1,1001.585,37.52791,1683.628,0,0.7068928,0,-0.7073207;
 473. custom,cuboid,grass,42.5,5,67.15,0,0,0,0,1,1,1793.886,35.15109,1012.291,0,0.9999999,0,0.0003968186;
 474. custom,cuboid,grass,42.5,5,67.15,0,0,0,0,1,1,1793.426,35.17575,1683.71,0,1,0,0.0002735561;
 475. custom,cuboid,stone5,12.3,12.3,12.3,0,0,0,0,1,1,1295.058,1.425476,737.814,0,0.9999952,0,-0.003100988;
 476. custom,cuboid,brick4,3,3,3,0,0,0,0,1,1,1248.758,51.95206,784.5504,0,0.9999949,0,-0.003203374;
 477. custom,cuboid,brick4,3,3,3,0,0,0,0,1,1,1341.672,51.96602,783.9698,0,0.9999958,0,-0.002897744;
 478. custom,cuboid,brick4,3,3,3,0,0,0,0,1,1,1248.191,51.9137,695.2282,0,0.9999952,0,-0.003119501;
 479. custom,cuboid,brick4,12.4,12.4,12.4,0,0,0,0,1,1,1295.002,4.936162,861.2031,0,0.999995,0,-0.003171422;
 480. custom,cuboid,brick4,12.4,12.4,12.4,0,0,0,0,1,1,1171.466,4.914587,738.0117,0,0.7092014,0,0.705006;
 481. custom,cuboid,brick4,12.4,12.4,12.4,0,0,0,0,1,1,1171.019,4.942817,861.9659,0,0.9999954,0,-0.003050464;
 482. custom,cuboid,brick4,7,7,7,0,0,0,0,1,1,1295.138,28.1002,804.2972,0,0.9999956,0,-0.002990741;
 483. custom,cuboid,brick4,7,7,7,0,0,0,0,1,1,1295.494,28.54191,808.0588,0,0.002678336,0,0.9999965;
 484. custom,cuboid,brick4,7,7,7,0,0,0,0,1,1,1295.214,28.94297,811.9053,0,0.003349393,0,0.9999944;
 485. custom,cuboid,brick4,7,7,7,0,0,0,0,1,1,1295.287,29.32464,815.639,0,0.003257959,0,0.9999947;
 486. custom,cuboid,brick4,7,7,7,0,0,0,0,1,1,1294.778,29.81234,819.3364,0,-0.003291008,0,-0.9999946;
 487. custom,cuboid,brick4,7,7,7,0,0,0,0,1,1,1295.127,30.30718,823.0861,0,0.003382931,0,0.9999943;
 488. custom,cuboid,brick4,7,7,7,0,0,0,0,1,1,1295.163,30.79146,826.8857,0,0.003349509,0,0.9999944;
 489. custom,cuboid,brick4,7,7,7,0,0,0,0,1,1,1295.289,31.35179,830.7773,0,0.002944464,0,0.9999957;
 490. custom,cuboid,brick4,7,7,7,0,0,0,0,1,1,1228.46,28.10114,740.4374,0,0.7048046,0,-0.7094015;
 491. custom,cuboid,brick4,7,7,7,0,0,0,0,1,1,1224.69,28.54685,739.8417,0,0.7049654,0,-0.7092417;
 492. custom,cuboid,brick4,7,7,7,0,0,0,0,1,1,1220.888,28.95973,740.5018,0,0.7046927,0,-0.7095127;
 493. custom,cuboid,brick4,7,7,7,0,0,0,0,1,1,1217.063,29.41195,740.5696,0,0.7052248,0,-0.7089839;
 494. custom,cuboid,brick4,7,7,7,0,0,0,0,1,1,1213.34,29.92944,741.6302,0,0.7046291,0,-0.7095758;
 495. custom,cuboid,brick4,7,7,7,0,0,0,0,1,1,1209.687,30.43511,739.5696,0,0.7050093,0,-0.7091981;
 496. custom,cuboid,brick4,7,7,7,0,0,0,0,1,1,1206.007,30.99194,739.8018,0,0.7048339,0,-0.7093724;
 497. custom,cuboid,brick4,7,7,7,0,0,0,0,1,1,1202.186,31.45574,739.5322,0,0.705049,0,-0.7091586;
 498. custom,tower1,default,5,9,5,0,0,0,0,1,1,1351.013,49.2611,1528.135,-0.5002316,0.4998214,0.4998206,-0.5001263;
 499. custom,cuboid,stone5,3.38,3.38,1,0,0,0,0,1,1,1340.309,49.82069,1027.59,0,0.001036248,0,-0.9999995;
 500. custom,cuboid,stone5,11,11,11,0,0,0,0,1,1,1281.909,11.91914,977.7057,0,0.706921,0,-0.7072926;
 501. custom,cuboid,stone5,11,11,11,0,0,0,0,1,1,1285.106,9.772161,974.0279,0,0.7067848,0,-0.7074287;
 502. custom,cuboid,stone5,11,11,11,0,0,0,0,1,1,1288.362,7.347628,973.8226,0,0.7068631,0,-0.7073504;
 503. custom,cuboid,stone5,11,11,11,0,0,0,0,1,1,1292.261,4.740138,970.4366,0,0.7067091,0,-0.7075042;
 504. custom,cuboid,stone5,11,11,11,0,0,0,0,1,1,1296.048,1.791549,974.8749,0,0.7066563,0,-0.7075571;
 505. custom,cuboid,grass,30,10,134.3,1,0.1704545,0.1704546,1,1,1,1460.919,4.387594,1347.759,0,0.0001714091,0,1;
 506. custom,cuboid,grass,30,10,134.3,1,0.1704545,0.1704546,1,1,1,1460.7,4.435809,4033.605,0,0.0003028965,0,1;
 507. custom,cuboid,grass,30,10,134.3,1,0.1704545,0.1704546,1,1,1,1460.206,4.481994,4.785898,0,0.9999999,0,-0.0003489833;
 508. custom,cuboid,grass,30,10,134.3,1,0.1704545,0.1704546,1,1,1,1458.993,4.771914,-1338.105,0,0.9999999,0,-0.0005006549;
 509. custom,cuboid,grass,30,10,134.3,1,0.1704545,0.1704546,1,1,1,1457.075,4.351384,-2680.916,0,0.9999996,0,-0.000895354;
 510. custom,cuboid,grass,30,10,134.3,1,0.1704545,0.1704546,1,1,1,1455.127,4.33112,-4023.968,0,0.9999999,0,-0.0005462883;
 511. custom,cuboid,stone1,12.4,12.4,12.4,0,0.1704545,0.1704546,1,1,1,1049.649,2.56035,862.6033,-0.01385552,0.7052131,-0.01378722,-0.708726;
 512. custom,cuboid,grass,3,5,134.3,1,0.465909,0.2954545,0,1,1,661.9126,37.732,2654.103,0,0.001413019,0,-0.999999;
 513. custom,cuboid,grass,67.2,5,67.2,0,1,1,1,1,1,-341.4525,37.45957,1685.437,0,0.9999995,0,-0.001069331;
 514. custom,cuboid,grass,3,5,134.3,1,0.465909,0.2954545,0,1,1,663.3478,37.76517,1347.959,0,0.9999999,0,-0.0005334911;
 515. custom,tower4,default,1,1,1,0,0.1704545,0.1704546,1,1,1,1338.105,59.84026,1036.778,0,0.7067009,0,0.7075125;
 516. custom,tower4,default,1,1,1,0,0.1704545,0.1704546,1,1,1,1582.304,59.81861,1040.375,0,0.706901,0,-0.7073126;
 517. custom,tower4,default,1,1,1,0,0.1704545,0.1704546,1,1,1,1463.55,59.87935,1040.009,0,0.7076412,0,-0.7065719;
 518. custom,tower1,default,5,10,5,0,0.1704545,0.1704546,1,1,1,1580.259,62.27678,1585.884,0.7068605,-0.0002660919,0.0004002565,0.7073529;
 519. custom,tower1,default,5,5,5,0,0.1704545,0.1704546,1,1,1,1579.489,60.55198,641.2717,-0.0002005032,0.7058716,-0.7083398,-0.0001929245;
 520. custom,cuboid,stone5,3.38,3.38,1,0,0.1704545,0.1704546,1,1,1,1580.499,50.32571,917.1211,0,0.9999999,0,-0.000374172;
 521. custom,cuboid,stone5,3.38,3.38,1,0,0.1704545,0.1704546,1,1,1,1580.519,50.71828,1029.14,0,-0.0007053005,0,0.9999998;
 522. custom,cuboid,stone5,11,11,11,0,0.1704545,0.1704546,1,1,1,1636.285,12.60651,974.0266,0,0.7073308,0,0.7068828;
 523. custom,cuboid,stone5,11,11,11,0,0.1704545,0.1704546,1,1,1,1633.414,10.15823,974.0079,0,0.70787,0,0.7063428;
 524. custom,cuboid,stone5,11,11,11,0,0.1704545,0.1704546,1,1,1,1630.043,7.418224,974.0443,0,0.707979,0,0.7062336;
 525. custom,cuboid,stone5,11,11,11,0,0.1704545,0.1704546,1,1,1,1626.595,4.500501,971.2781,0,0.7081537,0,0.7060583;
 526. custom,cuboid,stone5,11,11,11,0,0.1704545,0.1704546,1,1,1,1623.183,1.575445,972.9105,0,0.7086409,0,0.7055693;
 527. customb,arch1,default,1.5,2,3.3,0,0.1704545,0.1704546,1,1,1,1460.02,102.424,1035.919,0,0.7066673,0,0.7075461;
 528. custom,tower1,default,8,2,8,0,0.1704545,0.1704546,1,1,1,1924.299,196.2051,666.2425,0,0.9999995,0,0.0009906134;
 529. custom,tower1,default,8,2,8,0,0.1704545,0.1704546,1,1,1,-598.379,207.7203,666.512,0,1,0,0.0001910488;
 530. custom,cuboid,stone2,2,6.7,6.7,0,0.1704545,0.1704546,1,1,1,687.2802,49.01541,649.4497,0,0.9999999,0,0.0003593029;
 531. custom,cuboid,stone2,2,6.7,6.7,0,0.1704545,0.1704546,1,1,1,639.5076,49.19403,649.0072,0,0.9999997,0,-0.0008257365;
 532. custom,cuboid,stone2,2,6.7,6,0,0.1704545,0.1704546,1,1,1,687.3505,61.34517,649.5026,0,0.9999999,0,0.0003813138;
 533. custom,cuboid,stone2,2,6.7,6,0,0.1704545,0.1704546,1,1,1,639.5033,61.0377,649.5707,0,0.9999994,0,-0.001131334;
 534. custom,cuboid,stone2,2,6.7,5.7,0,0.1704545,0.1704546,1,1,1,687.4324,86.53455,649.4814,0,0.9999999,0,0.0004112426;
 535. custom,cuboid,stone2,2,6.7,5.7,0,0.1704545,0.1704546,1,1,1,639.4797,86.48841,649.4317,0,0.9999995,0,-0.001011955;
 536. custom,cuboid,stone2,2,6.7,5.4,0,0.1704545,0.1704546,1,1,1,687.4305,115.2803,649.687,0,0.9999999,0,0.0004343269;
 537. custom,cuboid,stone2,2,6.7,5.4,0,0.1704545,0.1704546,1,1,1,639.5323,115.3383,649.444,0,0.9999999,0,-0.0005002181;
 538. custom,cuboid,stone2,2,15,5,0,0.1704545,0.1704546,1,1,1,687.4903,205.1536,649.5021,0,1,0,0.0002526305;
 539. custom,cuboid,stone2,2,15,5,0,0.1704545,0.1704546,1,1,1,639.5033,205.3329,649.0991,0,0.9999999,0,-0.0004725043;
 540. custom,cuboid,stone2,6,1,6,0,0.1704545,0.1704546,1,1,1,662.9731,285.1147,649.1179,0,0.999999,0,0.001479884;
 541. custom,cuboid,stone2,1,5,1,0,0.1704545,0.1704546,1,1,1,677.4164,57.50735,675.8688,0,0.9210404,0,0.3894672;
 542. custom,cuboid,stone2,1,5,1,0,0.1704545,0.1704546,1,1,1,649.5168,57.67621,675.4003,0,0.9247582,0,0.3805553;
 543. custom,cuboid,stone2,3,3,1,0,0.1704545,0.1704546,1,1,1,663.3903,77.43391,674.3732,0,0.9999954,0,-0.003057161;
 544. custom,cuboid,stone2,5,10,1,0,0.1704545,0.1704546,1,1,1,664.0613,69.99829,671.3671,0,0.9999976,0,0.002218636;
 545. custom,cuboid,stone2,5,10,1,0,0.1704545,0.1704546,1,1,1,664.5061,98.87057,669.425,0,0.9999972,0,0.002362753;
 546. custom,tower1,default,7,2,7,0,0.09090903,0.1022727,0.1136364,1,1,663.9521,171.4823,634.0975,0,0.0001783477,0,-1;
 547. custom,cuboid,default,0.1,0.1,1,0,0.1704545,0.1704546,1,1,1,671.0226,117.6395,673.6312,0,0.9999873,0,-0.005045318;
 548. custom,cuboid,default,0.1,0.1,1,0,0.1704545,0.1704546,1,1,1,656.1068,117.5411,673.772,0,0.9999989,0,0.001532749;
 549. custom,cylinder,default,0.05,5,0.05,1,0,0,0,1,1,671.0684,68.09507,678.1838,0,0.9999744,0,-0.007163269;
 550. custom,cylinder,default,0.05,5,0.05,1,0,0,0,1,1,656.0964,67.82479,678.3633,0,0.9999962,0,-0.002743046;
 551. custom,cuboid,grass,67,5,67,0,1,1,1,1,1,328.2488,37.55581,1013.674,0,0.7076173,0,0.706596;
 552. custom,cuboid,stone2,2,5,6.5,0,0.465909,0.2954545,0,1,1,718.2323,52.85353,-1942.924,0,1,0,7.367735E-05;
 553. custom,cuboid,grass,67.2,5,67.2,0,1,1,1,1,1,330.222,37.55275,1684.553,0,0.9999998,0,-0.0007482453;
 554. custom,cuboid,stone2,2,5,6.5,0,0.465909,0.2954545,0,1,1,603.9428,52.8026,-1942.142,0,1,0,-0.0002710135;
 555. custom,cuboid,stone2,2,5,6,0,0.465909,0.2954545,0,1,1,718.3044,62.16157,-1942.898,0,1,0,0.000251586;
 556. custom,cuboid,stone2,2,5,6,0,0.465909,0.2954545,0,1,1,603.9177,61.96719,-1942.02,0,1,0,-1.068829E-05;
 557. custom,cuboid,stone2,2,5,5.7,0,0.465909,0.2954545,0,1,1,718.3112,82.00227,-1942.819,0,0.9999998,0,0.0006900878;
 558. custom,cuboid,stone2,2,5,5.7,0,0.465909,0.2954545,0,1,1,603.956,81.76849,-1941.905,0,1,0,3.839778E-05;
 559. custom,cuboid,stone2,2,5,5.4,0,0.465909,0.2954545,0,1,1,718.3074,103.2596,-1942.68,0,1,0,7.190935E-05;
 560. custom,cuboid,stone2,2,5,5.4,0,0.465909,0.2954545,0,1,1,603.9734,102.8891,-1941.765,0,0.9999999,0,0.0005640195;
 561. custom,tower1,default,8,1.5,1,0,0.465909,0.2954545,0,1,1,661.1155,282.8004,-1941.099,-0.5001119,0.4998731,-0.4991896,-0.5008242;
 562. custom,cuboid,stone2,2,15,5.1,0,0.465909,0.2954545,0,1,1,718.3419,203.2059,-1942.565,0,0.9999999,0,-0.0003830418;
 563. custom,cuboid,stone2,2,15,5.1,0,0.465909,0.2954545,0,1,1,603.9692,202.5966,-1941.763,0,0.9999998,0,0.0007099955;
 564. custom,cuboid,stone2,2,5,1,0,0,0,0,1,1,712.5983,52.81052,-1920.713,0,0.3463405,0,0.9381089;
 565. custom,cuboid,stone2,2,5,1,0,0,0,0,1,1,610.0964,52.74923,-1920.186,0,0.3700481,0,-0.9290127;
 566. custom,cuboid,stone2,2,5,1,0,0,0,0,1,1,711.5244,52.85546,-1964.728,0,0.9192342,0,0.3937114;
 567. custom,cuboid,stone2,2,5,1,0,0,0,0,1,1,609.5839,52.68668,-1964.355,0,0.3466303,0,0.9380019;
 568. custom,cuboid,stone2,2,5,5,0,0,0,0,1,1,610.6013,52.74952,-1941.915,0,0.004269359,0,0.9999909;
 569. custom,cuboid,stone2,2,5,5.05,0,0,0,0,1,1,711.3758,52.71718,-1943.357,0,0.9999785,0,-0.006557567;
 570. custom,tower1,default,15,1,7,0,0,0,0,1,1,662.9095,226.2897,-1957.164,0,0.0003193099,0,1;
 571. custom,cuboid,stone2,10,2,5.1,0,0,0,0,1,1,661.1254,164.6395,-1942.082,0,0.9999943,0,-0.003381002;
 572. custom,cuboid,stone2,2,11,5.1,0,0,0,0,1,1,698.4075,224.0148,-1942.4,0,0.9999998,0,-0.0007628109;
 573. custom,cuboid,stone2,2,11,5.1,0,0,0,0,1,1,623.8028,222.9579,-1941.903,0,0.9999957,0,-0.002952195;
 574. custom,cuboid,default,0.1,0.1,1,0,0.09090903,0.1022727,0.1136364,1,1,671.265,117.6214,624.4184,0,0.006686621,0,-0.9999776;
 575. custom,cuboid,default,0.1,0.1,1,0,0.09090903,0.1022727,0.1136364,1,1,655.2657,117.6828,624.4095,0,0.01180493,0,-0.9999303;
 576. custom,cuboid,stone2,15,1,5.6,0,1,1,1,1,1,658.4165,278.2609,-1942.101,0,0.9999993,0,-0.001184121;
 577. custom,cuboid,grass,67.1,5,67.1,0,1,1,1,1,1,328.2585,37.51322,-2234.251,0,1,0,0.0002696084;
 578. custom,cuboid,grass,67.1,5,67.1,0,1,1,1,1,1,-342.6094,37.18826,-2075.531,0,-9.141058E-05,0,1;
 579. custom,cuboid,grass,67.1,5,67.1,0,1,1,1,1,1,328.6271,37.36182,-2905.169,0,7.864072E-05,0,-1;
 580. custom,cuboid,grass,67.1,5,67.1,0,1,1,1,1,1,-342.0866,37.20928,-2746.036,0,-0.0006467691,0,0.9999998;
 581. custom,cuboid,grass,67.1,5,67.1,0,1,1,1,1,1,999.1568,37.30249,-2235.674,0,-0.0004375688,0,0.9999999;
 582. custom,cuboid,grass,67.1,5,67.1,0,1,1,1,1,1,999.4666,37.27127,-2904.944,0,-0.0001983983,0,1;
 583. custom,cuboid,grass,67.1,5,67.1,0,1,1,1,1,1,1943.431,37.93665,-1803.488,0,0.9999999,0,-0.00043745;
 584. custom,cuboid,grass,67.1,5,67.1,0,1,1,1,1,1,1943.184,37.87934,-2473.937,0,-0.000113452,0,1;
 585. custom,cuboid,grass,67.1,5,67.1,0,1,1,1,1,1,1943.334,37.8799,-3144.845,0,1,0,4.027012E-05;
 586. custom,cuboid,grass,5,5,134.3,1,0.375,0.2045455,0,1,1,660.5774,38.0377,-2642.912,0,0.0001517224,0,1;
 587. custom,tower1,default,17,1,2,0,0.375,0.2045455,0,1,1,794.9938,69.48856,-1964.097,0,0.0687147,0,-0.9976364;
 588. custom,tower1,default,17,1,2,0,0.375,0.2045455,0,1,1,908.3519,69.44112,-1944.456,0,0.1037031,0,-0.9946083;
 589. custom,tower1,default,17,1,2,0,0.375,0.2045455,0,1,1,1019.377,69.70358,-1918.131,0,0.1323851,0,-0.9911984;
 590. custom,tower1,default,17,1,2,0,0.375,0.2045455,0,1,1,1126.625,69.86449,-1884.006,0,0.1758878,0,-0.9844102;
 591. custom,tower1,default,17,1,2,0,0.375,0.2045455,0,1,1,1232.874,69.804,-1839.845,0,0.2091647,0,-0.9778805;
 592. custom,tower1,default,17,1,2,0,0.375,0.2045455,0,1,1,1330.434,69.85935,-1789.141,0,0.2695468,0,-0.9629873;
 593. custom,tower1,default,17,1,2,0,0.375,0.2045455,0,1,1,1420.047,70.47192,-1726.802,0,0.3263448,0,-0.9452508;
 594. custom,tower1,default,17,1,2,0,0.375,0.2045455,0,1,1,1507.649,70.57491,-1652.691,0,0.3605923,0,-0.9327235;
 595. custom,tower1,default,17,1,2,0,0.375,0.2045455,0,1,1,1588.651,70.85912,-1572.274,0,0.3989744,0,-0.9169621;
 596. custom,tower1,default,17,1,2,0,0.375,0.2045455,0,1,1,1662.315,70.85405,-1486.094,0,0.4348839,0,-0.9004866;
 597. custom,tower1,default,17,1,2,0,0.375,0.2045455,0,1,1,1729.021,70.80441,-1395.419,0,0.4735574,0,-0.880763;
 598. custom,tower1,default,17,1,2,0,0.375,0.2045455,0,1,1,1788.218,71.05664,-1296.199,0,0.5113314,0,-0.8593836;
 599. custom,tower1,default,17,1,2,0,0.375,0.2045455,0,1,1,1838.126,71.48956,-1192.573,0,0.5500457,0,-0.8351346;
 600. custom,tower1,default,17,1,2,0,0.375,0.2045455,0,1,1,1878.2,71.88748,-1086.334,0,0.5836517,0,-0.8120042;
 601. custom,tower1,default,17,1,2,0,0.375,0.2045455,0,1,1,1910.698,72.04175,-977.5771,0,0.614418,0,-0.7889807;
 602. custom,tower1,default,17,1,2,0,0.375,0.2045455,0,1,1,1934.36,72.06654,-865.0067,0,0.6453046,0,-0.7639254;
 603. custom,tower1,default,17,1,2,0,0.375,0.2045455,0,1,1,1948.791,72.39572,-751.1284,0,0.6741794,0,-0.7385677;
 604. custom,tower1,default,17,1,2,0,0.375,0.2045455,0,1,1,1953.393,72.27981,-638.0696,0,0.7077645,0,-0.7064486;
 605. custom,tower1,default,17,1,2,0,0.375,0.2045455,0,1,1,1952.891,72.63681,-527.1494,0,0.707076,0,-0.7071376;
 606. custom,tower1,default,17,1,2,0,0.375,0.2045455,0,1,1,1952.967,76.95011,-417.8135,0,0.7089536,0,-0.7052552;
 607. custom,tower1,default,17,1,2,0,0.375,0.2045455,0,1,1,1953.066,77.05457,-308.2884,0,0.7070559,0,-0.7071577;
 608. custom,tower1,default,17,1,2,0,0.375,0.2045455,0,1,1,1952.839,81.80103,-198.7989,0,0.7062343,0,-0.7079782;
 609. custom,tower1,default,17,1,2,0,0.375,0.2045455,0,1,1,1952.863,81.60765,-89.03957,0,0.7059698,0,-0.708242;
 610. custom,tower1,default,17,1,2,0,0.375,0.2045455,0,1,1,1953.052,86.07638,20.78326,0,0.7069902,0,-0.7072234;
 611. custom,tower1,default,17,1,2,0,0.375,0.2045455,0,1,1,1952.959,86.41402,130.409,0,0.7080877,0,-0.7061245;
 612. custom,tower1,default,17,1,2,0,0.375,0.2045455,0,1,1,1952.816,91.17361,239.8128,0,0.7076538,0,-0.7065594;
 613. custom,tower1,default,17,1,2,0,0.375,0.2045455,0,1,1,1952.554,91.20117,349.871,0,0.7077464,0,-0.7064666;
 614. custom,tower1,default,17,1,2,0,0.375,0.2045455,0,1,1,1952.816,94.92348,458.9906,0,0.7081517,0,-0.7060603;
 615. custom,tower1,default,17,1,2,0,0.375,0.2045455,0,1,1,1952.99,94.68784,568.4164,0,0.7067429,0,-0.7074705;
 616. custom,cuboid,grass,15,5,15,0,0.375,0.2045455,0,1,1,1259.266,37.23156,-1824.927,0,0.7073346,0,-0.706879;
 617. custom,cuboid,grass,10,5,10,0,0.375,0.2045455,0,1,1,1134.149,37.22741,-1850.224,0,0.7083599,0,-0.7058514;
 618. custom,cuboid,grass,15,5,15,0,0.09090907,0.09090907,0.09090913,1,1,67.36803,37.28314,-1823.924,0,0.001285837,0,-0.9999992;
 619. custom,cuboid,grass,10,5,10,0,0.09090907,0.09090907,0.09090913,1,1,192.3027,37.28551,-1848.702,0,0.001083937,0,-0.9999995;
 620. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,304.3734,68.92269,-1922.989,0,0.1243406,0,0.9922396;
 621. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,195.7969,68.53229,-1890.986,0,0.1552712,0,0.9878719;
 622. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,88.30264,68.32156,-1850.499,0,0.2034286,0,0.9790898;
 623. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,529.5247,69.01333,-1963.574,0,0.06023343,0,0.9981844;
 624. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,414.0589,68.84811,-1946.457,0,0.08911864,0,0.996021;
 625. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,-15.68195,68.14857,-1797.255,0,0.2607995,0,0.9653929;
 626. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,-111.1703,67.81519,-1735.881,0,0.3088076,0,0.9511245;
 627. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,-200.539,67.80789,-1664.171,0,0.3500818,0,0.9367191;
 628. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,-284.412,67.47982,-1585.001,0,0.3932541,0,0.9194299;
 629. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,-360.0941,67.55821,-1497.592,0,0.4369904,0,0.8994662;
 630. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,-426.3972,67.04337,-1403.544,0,0.4830059,0,0.8756171;
 631. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,-480.615,67.4896,-1303.081,0,0.539454,0,0.8420151;
 632. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,-525.4194,66.85216,-1196.108,0,0.5733804,0,0.8192893;
 633. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,-560.4743,66.75917,-1088.171,0,0.600856,0,0.7993574;
 634. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,-587.6495,67.02331,-979.6249,0,0.6278428,0,0.7783402;
 635. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,-608.9041,66.72275,-865.9424,0,0.6526408,0,0.7576675;
 636. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,-621.1758,66.87802,-754.2225,0,0.6805385,0,0.7327124;
 637. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,-625.4819,67.22138,-642.1592,0,0.7064955,0,0.7077176;
 638. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,-625.3933,67.61459,-531.3584,0,0.7075382,0,0.7066751;
 639. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,-625.5449,73.63676,-421.9808,0,0.7069166,0,0.707297;
 640. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,-625.3639,73.48649,-312.2114,0,0.7069135,0,0.7073001;
 641. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,-624.6905,78.95944,-201.1206,0,0.7070916,0,0.7071221;
 642. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,-625.2122,78.89199,-91.88729,0,0.7069026,0,0.7073109;
 643. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,-625.2452,85.57963,17.95279,0,0.706894,0,0.7073196;
 644. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,-625.3741,85.9359,127.0341,0,0.7065158,0,0.7076973;
 645. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,-625.1384,92.60757,236.7808,0,0.7068729,0,0.7073406;
 646. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,-625.4877,93.76389,346.1654,0,0.7067394,0,0.7074741;
 647. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,-625.093,100.1581,455.5949,0,0.7060536,0,0.7081585;
 648. custom,tower1,default,17,1,2,0,1,1,1,1,1,-624.7971,100.3029,567.8925,0,0.7076967,0,0.7065164;
 649. custom,cuboid,grass,30,5,30,0,1,1,1,1,1,-528.1691,37.13939,-1590.146,0,-8.662207E-05,0,1;
 650. custom,cuboid,grass,20,5,20,0,1,1,1,1,1,-578.2031,37.11661,-1340.192,0,0.00028284,0,-1;
 651. custom,cuboid,grass,15,5,15,0,1,1,1,1,1,-603.3547,37.12386,-1165.262,0,0.0004899538,0,-0.9999999;
 652. custom,cuboid,grass,67.1,5,67.1,0,1,1,1,1,1,-962.7404,37.05428,-330.0895,0,-0.001186584,0,-0.9999993;
 653. custom,cuboid,grass,67.1,5,67.1,0,1,1,1,1,1,-1013.455,38.51979,-1000.637,0,0.0007236697,0,0.9999998;
 654. custom,cuboid,grass,67.1,5,67.1,0,1,1,1,1,1,-961.4702,37.22895,340.7997,0,-0.001096849,0,-0.9999994;
 655. custom,cuboid,grass,67.1,5,67.1,0,1,1,1,1,1,-1013.497,37.16537,-1671.394,0,0.0005134011,0,0.9999999;
 656. custom,cuboid,grass,67.1,5,67.1,0,1,1,1,1,1,-1012.904,37.23045,-2342.225,0,0.9999999,0,-0.0004544695;
 657. custom,cuboid,grass,67.1,5,67.1,0,1,1,1,1,1,-1012.819,36.99638,-3012.874,0,0.9999998,0,0.0006444715;
 658. custom,cuboid,grass,67.1,5,67.1,0,1,1,1,1,1,-342.0006,37.19708,-3416.75,0,0.9999999,0,0.0004884199;
 659. custom,cuboid,grass,67.1,5,67.1,0,1,1,1,1,1,329.0178,37.10449,-3575.514,0,0.9999995,0,0.001021418;
 660. custom,cuboid,grass,67.1,5,67.1,0,1,1,1,1,1,999.6296,37.22039,-3576.066,0,1,0,3.120296E-05;
 661. custom,cuboid,grass,67.1,5,67.1,0,1,1,1,1,1,-1012.488,37.07465,-3683.516,0,0.9999995,0,0.0009611903;
 662. custom,cuboid,grass,67.1,5,67.1,0,1,1,1,1,1,-340.6873,37.23454,-4087.259,0,0.9999993,0,0.001158832;
 663. custom,cuboid,grass,67.1,5,67.1,0,1,1,1,1,1,330.6483,37.1682,-4246.365,0,0.9999995,0,0.001051319;
 664. custom,cuboid,grass,67.1,5,67.1,0,1,1,1,1,1,1001.187,37.10064,-4246.521,0,0.9999998,0,0.0005756179;
 665. custom,cuboid,grass,67.1,5,67.1,0,1,1,1,1,1,1943.078,38.03326,-3815.998,0,0.9999999,0,-0.0003372307;
 666. custom,cuboid,grass,67.1,5,67.1,0,1,1,1,1,1,2613.948,37.96617,-3816.306,0,0.7072351,0,0.7069784;
 667. custom,cuboid,grass,67.1,5,67.1,0,1,1,1,1,1,2614.089,37.72787,-3145.411,0,0.0002050591,0,1;
 668. custom,cuboid,grass,67.1,5,67.1,0,1,1,1,1,1,2614.184,37.88846,-2474.171,0,3.365014E-06,0,1;
 669. custom,cuboid,grass,67.1,5,67.1,0,1,1,1,1,1,2614.432,37.63426,-1804.647,0,0.0003898617,0,0.9999999;
 670. custom,cuboid,grass,67.1,5,67.1,0,1,1,1,1,1,2614.795,37.58002,-1133.517,0,0.0001581088,0,1;
 671. custom,cuboid,grass,67.1,5,67.1,0,1,1,1,1,1,2615.122,37.60142,-462.6433,0,0.7072971,0,0.7069164;
 672. custom,cuboid,grass,67.1,5,67.1,0,1,1,1,1,1,2615.19,37.57675,208.4931,0,0.7070184,0,0.7071952;
 673. custom,cuboid,grass,67.1,5,67.1,0,1,1,1,1,1,2341.91,35.14252,1012.399,0,0.7069684,0,0.7072451;
 674. custom,cuboid,grass,67.1,5,67.1,0,1,1,1,1,1,2341.354,34.93342,1683.494,0,0.706709,0,0.7075044;
 675. custom,cuboid,grass,67.1,5,67.1,0,1,1,1,1,1,2341.006,34.91944,2354.314,0,0.7071904,0,0.7070232;
 676. custom,cuboid,grass,67.1,5,67.1,0,1,1,1,1,1,3013.181,35.07541,1012.355,0,0.7072933,0,0.7069202;
 677. custom,cuboid,grass,134.3,5,134.3,0,1,1,1,1,1,3348.333,35.03357,2019.103,0,0.7069451,0,0.7072684;
 678. custom,cuboid,grass,67.1,5,67.1,0,1,1,1,1,1,3684.199,35.21265,1012.185,0,0.7070994,0,0.7071142;
 679. custom,cuboid,grass,15,5,67.1,0,1,1,1,1,1,2615.048,37.47485,602.1309,0,0.7071802,0,0.7070334;
 680. custom,cuboid,grass,134.3,5,134.3,0,1,1,1,1,1,3621.603,37.3327,5.39288,0,0.7072619,0,0.7069517;
 681. custom,cuboid,grass,134.3,5,134.3,0,1,1,1,1,1,3621.195,37.36709,-1338.094,0,0.7075605,0,0.7066528;
 682. custom,cuboid,grass,134.3,5,134.3,0,1,1,1,1,1,3620.198,37.28844,-2681.029,0,0.7075729,0,0.7066404;
 683. custom,cuboid,grass,134.3,5,134.3,0,1,1,1,1,1,-1968.895,37.06737,6.948579,0,0.70639,0,-0.7078229;
 684. custom,cuboid,grass,134.3,5,134.3,0,1,1,1,1,1,-1348.434,37.43996,1349.164,0,0.706111,0,-0.7081013;
 685. custom,cuboid,grass,134.3,5,134.3,0,1,1,1,1,1,-2019.435,36.92957,-1335.193,0,0.7075047,0,-0.7067086;
 686. custom,cuboid,grass,134.3,5,134.3,0,1,1,1,1,1,-2019.194,37.07066,-2677.737,0,0.707365,0,-0.7068485;
 687. custom,cuboid,grass,67.1,5,67.1,1,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1,1,1000.248,38.81229,-331.3826,0,0.706884,0,0.7073296;
 688. custom,cuboid,grass,67.1,5,67.1,1,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1,1,1000.072,38.67505,339.2829,0,0.7071434,0,0.7070702;
 689. custom,cuboid,grass,10,5,10,1,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1,1,1285.424,38.89436,-1737.104,0,0.9999996,0,-0.0008424526;
 690. custom,cuboid,grass,15,5,15,1,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1,1,1160.798,38.8255,-1761.75,0,0.9999998,0,-0.0007578076;
 691. custom,cuboid,grass,20,5,20,1,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1,1,986.366,38.04184,-1786.821,0,0.9999995,0,-0.001008926;
 692. custom,cuboid,stone5,11,11,11,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1,1,1280.711,9.822948,457.7365,0,0.7072352,0,-0.7069784;
 693. custom,cuboid,stone5,11,11,11,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1,1,1280.69,9.872267,448.4728,0,0.707242,0,-0.7069716;
 694. custom,cuboid,stone5,3.3,3.3,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1,1,1338.308,49.58373,513.8355,0,-0.00219895,0,-0.9999976;
 695. custom,cuboid,stone5,3.3,3.3,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1,1,1338.548,49.37236,394.0484,0,0.9999907,0,0.0043094;
 696. custom,tower1,default,5,1,5,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1,1,1340.166,60.61817,-762.6082,-0.7071,0.003378081,0.003039287,-0.707099;
 697. custom,tower1,default,5,1,5,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1,1,1580.202,59.64729,313.969,0.7076015,0.001005088,-0.0007879377,0.7066106;
 698. custom,tower1,default,5,5,5,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1,1,1580.792,37.96673,-132.8717,-0.7073532,0.000211608,0.0002207176,0.7068602;
 699. custom,tower1,default,5,5,5,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1,1,1579.656,58.81405,-686.5467,9.185327E-05,0.706613,-0.7076003,0.0001013673;
 700. custom,tower1,default,5,5,5,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1,1,1579.581,58.46335,-1240.012,-0.0002729044,0.7071068,-0.7071068,-0.0002729044;
 701. custom,tower1,default,5,5,5,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1,1,1338.055,60.80295,-1209.442,-0.0002965365,0.7073534,-0.7068601,-0.0002939869;
 702. custom,cuboid,stone5,3.3,3.3,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1,1,1579.513,49.23384,262.726,0,0.001680319,0,0.9999986;
 703. custom,cuboid,stone5,3.3,3.3,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1,1,1580.484,49.15396,143.0437,0,1,0,-0.0002162968;
 704. custom,cuboid,stone5,11,11,11,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1,1,1639.313,10.83958,202.8971,0,0.7066337,0,-0.7075795;
 705. custom,cuboid,stone5,11,11,11,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1,1,1281.194,11.84911,-873.7242,0,0.7071415,0,-0.7070721;
 706. custom,cuboid,stone5,11,11,11,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1,1,1635.541,7.393576,202.937,0,0.707302,0,0.7069116;
 707. custom,cuboid,stone5,11,11,11,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1,1,1631.836,3.263016,202.7888,0,0.7079599,0,0.7062527;
 708. custom,cuboid,stone5,11,11,11,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1,1,1628.061,0.6212361,202.6733,0,0.7085679,0,0.7056426;
 709. custom,cuboid,stone5,11,11,11,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1,1,1285.087,8.563259,-873.7224,0,0.70697,0,-0.7072435;
 710. custom,cuboid,stone5,11,11,11,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1,1,1288.988,5.13434,-873.6119,0,0.7065644,0,-0.7076488;
 711. custom,cuboid,stone5,11,11,11,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1,1,1292.882,1.633833,-873.525,0,0.70656,0,-0.7076532;
 712. custom,cuboid,stone5,11,11,11,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1,1,1639.411,7.695091,199.0272,0,-0.0007870796,0,-0.9999998;
 713. custom,cuboid,stone5,11,11,11,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1,1,1639.003,9.628263,204.7409,0,0.9999996,0,-0.0009359064;
 714. custom,cuboid,stone5,11,11,11,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1,1,1281.247,10.45861,-872.0421,0,0.9999998,0,0.0007025898;
 715. custom,cuboid,stone5,11,11,11,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1,1,1281.173,10.2871,-875.8032,0,0.0005542147,0,-0.9999999;
 716. custom,tower1,default,5,2.3,5,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1,1,1337.639,60.99117,-1611.412,-0.0005630654,0.7071065,-0.7071066,-0.0005630632;
 717. custom,cuboid,grass,36,5,36,1,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1,1,1766.276,37.95573,439.2863,0,0.7076465,0,0.7065666;
 718. custom,cuboid,grass,36,5,36,1,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1,1,1765.374,37.96455,79.84712,0,0.707655,0,0.7065582;
 719. custom,cuboid,grass,36,5,36,1,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1,1,1760.775,37.83173,-639.6178,0,0.7070205,0,0.7071931;
 720. custom,cuboid,grass,67,5,10,1,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1,1,1614.58,37.8288,-1151.107,0,0.707366,0,0.7068475;
 721. custom,cuboid,grass,20,5,20,1,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1,1,1764.361,38.63198,-919.2829,0,0.706504,0,0.7077091;
 722. custom,cuboid,grass,15,5,15,1,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1,1,1739.073,37.8684,-1094.169,0,0.7061288,0,0.7080835;
 723. custom,cuboid,grass,10,5,10,1,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1,1,1714.431,37.86218,-1218.825,0,0.7075126,0,0.7067008;
 724. custom,cuboid,grass,15,5,5,1,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1,1,1689.158,37.92498,-1343.661,0,0.7078276,0,0.7063853;
 725. custom,cuboid,grass,10,5,2.5,1,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1,1,1777.034,37.95319,-1218.973,0,0.7070137,0,0.7071999;
 726. custom,cuboid,grass,5,5,2.2,1,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1,1,1725.15,37.83633,-1293.771,0,0.7059625,0,-0.7082493;
 727. custom,cuboid,grass,10,5,3,1,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1,1,1879.2,37.7576,-869.5553,0,0.7070222,0,-0.7071913;
 728. custom,cuboid,grass,15,5,5,1,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1,1,1818.013,37.92749,-1077.433,0,0.7065945,0,0.7076188;
 729. custom,cuboid,stone5,3.3,3.3,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1,1,1339.691,49.94627,-813.8263,0,0.0002532371,0,1;
 730. custom,cuboid,stone5,3.3,3.3,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1,1,1339.136,50.08816,-933.534,0,0.9999995,0,-0.001061602;
 731. custom,cylinder,default,10,1,10,1,0,0,0,1,1,1550.382,69.86182,-1540.354,-0.2303389,0.6239511,0.6693774,0.3310031;
 732. custom,cylinder,default,10,1,10,1,0,0,0,1,1,1389.364,70.04863,-1688.131,-0.1772826,0.6480746,0.684887,0.2819574;
 733. custom,cylinder,default,10,1,10,1,0,0,0,1,1,1414.34,74.48286,-1722.802,0.6851228,0.2820241,0.1770062,-0.6478719;
 734. custom,cylinder,default,10,1,10,1,0,0,0,1,1,1501.834,75.03141,-1649.516,0.6765103,0.3046748,0.2040469,-0.6386486;
 735. customb,arch1,default,1.5,2,3,0,1,1,1,1,1,1457.287,102.9725,2001.7,0,0.707253,0,-0.7069606;
 736. custom,cuboid,grass,3,5,8,0,1,1,1,1,1,-563.5319,37.20349,-1050.292,0,-0.0001129919,0,1;
 737. custom,cuboid,grass,3,5,5,0,1,1,1,1,1,-463.3912,36.95279,-1335.163,0,0.002881407,0,-0.9999959;
 738. custom,cuboid,grass,20,5,20,0,1,1,1,1,1,-278.3142,37.15728,-1640.031,0,0.0004457552,0,-0.9999999;
 739. custom,cuboid,grass,7,5,6,0,1,1,1,1,1,-143.5384,37.10946,-1709.91,0,0.001869274,0,-0.9999983;
 740. custom,cuboid,grass,5,5,6,0,1,1,1,1,1,-353.2354,37.18105,-1510.197,0,-3.152623E-05,0,1;
 741. custom,cuboid,grass,40,5,40,0,1,1,1,1,1,2080.023,37.63043,476.6718,0,-0.0008850518,0,0.9999996;
 742. custom,cuboid,grass,40,5,40,0,1,1,1,1,1,2080.869,37.49046,76.47234,0,0.9999995,0,0.001067237;
 743. customb,arch1,default,1.5,2,3,0,1,1,1,1,1,1460.411,100.0491,-213.7717,0,0.7077309,0,-0.7064821;
 744. customb,arch1,default,1.5,2,3,0,1,1,1,1,1,1460.152,100.4076,-759.0465,0,0.7064195,0,-0.7077935;
 745. custom,cuboid,grass,60,5,15,0,1,1,1,1,1,1979.659,37.61196,-1398.052,0,0.9999988,0,0.001535385;
 746. custom,cuboid,grass,12,5,15,0,1,1,1,1,1,1821.085,37.65755,-1248.546,0,0.001273656,0,-0.9999992;
 747. custom,cuboid,grass,5,5,10,0,1,1,1,1,1,1855.709,37.40128,-1123.764,0,0.002400484,0,-0.9999971;
 748. custom,tower1,default,5,15,5,0,1,1,1,1,1,1589.69,61.35581,-2397.43,-0.0004001093,0.708586,-0.7056243,-0.0004069692;
 749. custom,cuboid,grass,134.3,5,134.3,0,1,1,1,1,1,652.5165,37.2213,2691.393,0,-0.0008228142,0,-0.9999997;
 750. custom,tower4,default,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1457.547,59.8007,2000.638,0,0.7130716,0,-0.7010913;
 751. custom,cuboid,grass,134.3,5,134.3,0,1,1,1,1,1,-688.9281,37.57592,2689.315,0,-0.001866897,0,-0.9999983;
 752. custom,tower4,default,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1338.146,59.71984,1997.314,0,0.7078163,0,0.7063966;
 753. custom,tower4,default,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1580.833,59.80045,2000.991,0,0.7103744,0,-0.703824;
 754. custom,cuboid,grass,134.3,5,134.3,0,1,1,1,1,1,-2690.276,37.81903,1349.57,0,0.7058898,0,-0.7083218;
 755. customb,arch1,default,1.5,2,3,0,1,1,1,1,1,1459.271,100.7625,319.3932,0,0.7080114,0,-0.7062011;
 756. custom,cuboid,grass,134.3,5,134.3,0,1,1,1,1,1,-2033.304,37.49349,2691.942,0,-0.001138158,0,-0.9999993;
 757. custom,tower4,default,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1580.96,57.71774,318.6499,0,0.7070737,0,-0.7071398;
 758. custom,tower4,default,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1336.75,57.63971,314.8355,0,0.7065218,0,0.7076914;
 759. custom,tower4,default,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1337.531,56.95103,-218.247,0,0.7065499,0,0.7076632;
 760. custom,tower4,default,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1582.081,57.01894,-214.6372,0,0.7068889,0,-0.7073247;
 761. custom,tower4,default,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1459.302,57.65382,318.6075,0,0.7137114,0,-0.7004399;
 762. customb,arch1,default,1.5,2,3,0,1,1,1,1,1,1454.868,98.31152,-1273.001,0,0.7080645,0,-0.7061478;
 763. customb,arch1,default,1.5,2,3,0,1,1,1,1,1,1463.898,103.3232,-2893.748,0,0.7089338,0,-0.705275;
 764. customb,arch1,default,1.5,2,3,0,1,1,1,1,1,1465.569,101.2779,-1864.205,0,0.7060203,0,-0.7081917;
 765. customb,arch1,default,1.5,2,3,0,1,1,1,1,1,1470.68,98.41315,-2371.757,0,0.7048453,0,-0.7093611;
 766. custom,tower1,default,5,15,5,0,1,1,1,1,1,1349.059,59.03543,-2611.387,-0.0005106428,0.7073542,-0.7068584,-0.001001716;
 767. custom,cuboid,grass,134.3,5,134.3,0,1,1,1,1,1,2266.606,35.0036,2691.094,0,-0.0006110206,0,0.9999999;
 768. custom,cuboid,grass,8,5,8,0,1,1,1,1,1,-438.2001,37.05928,-1400.236,0,0.0001430335,0,1;
 769. custom,cuboid,grass,3,5,5,0,1,1,1,1,1,-513.4462,37.08308,-1215.417,0,-0.001371036,0,-0.999999;
 770. custom,cuboid,grass,40,5,40,0,1,1,1,1,1,2080.606,37.14916,-723.0188,0,0.9999989,0,0.001527398;
 771. custom,cuboid,grass,40,5,40,0,1,1,1,1,1,2080.685,37.30718,-1122.755,0,0.9999991,0,0.001360709;
 772. custom,cuboid,grass,40,5,40,0,1,1,1,1,1,2080.358,37.40597,-323.5457,0,0.9999992,0,0.001264682;
 773. custom,cuboid,grass,10,5,43,0,1,1,1,1,1,-628.8051,37.07412,-875.335,0,-0.001367929,0,0.9999991;
 774. custom,tower4,default,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1460.799,56.89703,-214.923,0,0.7139199,0,-0.7002274;
 775. custom,tower4,default,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1337.315,57.20053,-763.0964,0,0.7072388,0,0.7069747;
 776. custom,tower4,default,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1581.959,57.34832,-760.257,0,0.7076393,0,-0.7065738;
 777. custom,tower4,default,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1460.143,57.37707,-759.7592,0,0.7118616,0,-0.7023199;
 778. custom,tower4,default,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1582.26,55.1903,-1273.57,0,0.7070383,0,-0.7071753;
 779. custom,tower4,default,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1336.946,55.39484,-1277.499,0,0.709202,0,0.7050053;
 780. custom,tower4,default,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1454.839,55.24156,-1273.792,0,0.7135945,0,-0.7005591;
 781. custom,tower4,default,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1592.609,58.13514,-1865.609,0,0.7060441,0,-0.7081679;
 782. custom,tower4,default,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1350.089,58.14205,-1868.121,0,0.7074305,0,0.7067829;
 783. custom,tower4,default,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1465.849,58.26697,-1865.112,0,0.7110898,0,-0.7031012;
 784. custom,tower4,default,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1348.025,55.2047,-2375.291,0,0.7088847,0,0.7053244;
 785. custom,tower4,default,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1592.115,55.3434,-2373.449,0,0.705538,0,-0.708672;
 786. custom,tower4,default,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1470.725,55.23752,-2372.522,0,0.710762,0,-0.7034326;
 787. custom,tower4,default,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1591.359,60.22414,-2894.186,0,0.7074383,0,-0.7067751;
 788. custom,tower4,default,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1347.025,60.18007,-2898.45,0,0.708622,0,0.7055883;
 789. custom,tower4,default,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1464.449,60.3365,-2894.45,0,0.7142904,0,-0.6998495;
 790. custom,cuboid,grass,67.1,5,67.1,1,0.09090903,0.1022727,0.1136364,1,1,329.5533,36.69352,-680.2571,0,0.7073823,0,-0.7068312;
 791. custom,cuboid,grass,67.1,5,67.1,1,0.09090903,0.1022727,0.1136364,1,1,329.3296,38.5163,-9.669394,0,0.7074291,0,-0.7067844;
 792. custom,cuboid,grass,67.1,5,67.1,1,0.09090903,0.1022727,0.1136364,1,1,-341.2047,37.05398,-10.36033,0,0.7072505,0,-0.7069631;
 793. custom,cuboid,grass,67.1,5,67.1,1,0.09090903,0.1022727,0.1136364,1,1,-334.3848,37.03658,-680.1398,0,1,0,-0.0001602469;
 794. custom,cuboid,grass,67.1,5,67.1,1,0.09090903,0.1022727,0.1136364,1,1,-340.8354,37.20571,-1350.77,0,1,0,0.0002229127;
 795. custom,cuboid,grass,40,5,70,0,0.09090903,0.1022727,0.1136364,1,1,-572.907,38.41957,-1468.353,0,0.9654822,0,0.260469;
 796. custom,cuboid,grass,40,5,70,0,0.09090903,0.1022727,0.1136364,1,1,-794.6073,38.75005,-784.517,0,0.9984504,0,0.05564947;
 797. custom,cuboid,grass,40,5,70,0,0.09090903,0.1022727,0.1136364,1,1,-776.856,39.46938,-116.2967,0,9.512674E-05,0,-1;
 798. custom,cuboid,grass,10,5,10,0,0.09090903,0.1022727,0.1136364,1,1,-213.3286,38.50493,-1678.209,0,0.8685592,0,0.4955855;
 799. custom,cuboid,grass,10,5,10,0,0.09090903,0.1022727,0.1136364,1,1,-638.5462,39.35048,277.7253,0,0.002823016,0,-0.9999961;
 800. custom,cuboid,grass,10,5,10,1,0.09090903,0.1022727,0.1136364,1,1,489.6948,38.85105,-1714.438,0,0.9999998,0,-0.0007572465;
 801. custom,cuboid,grass,40,5,22,1,0.09090903,0.1022727,0.1136364,1,1,239.7436,38.83475,-1795.861,0,0.9999999,0,-0.0003651262;
 802. custom,cuboid,grass,15,5,10,1,0.09090903,0.1022727,0.1136364,1,1,-34.6751,38.38174,-1735.879,0,0.9999979,0,-0.002062482;
 803. custom,cuboid,grass,15,5,35,0,0.09090903,0.1022727,0.1136364,1,1,24.5348,39.06641,-1859.04,0,0.8681341,0,0.4963298;
 804. custom,cuboid,grass,30,5,67.1,1,0.09090903,0.1022727,0.1136364,1,1,329.1031,38.57436,475.8681,0,0.7070878,0,-0.7071258;
 805. custom,cuboid,grass,30,5,67.1,1,0.09090903,0.1022727,0.1136364,1,1,-342.1098,38.28569,474.9354,0,0.7069383,0,-0.7072752;
 806. custom,cuboid,stone2,2,5,2,0,0.09090903,0.1022727,0.1136364,1,1,648.6231,57.78583,629.6093,0,0.4126806,0,-0.9108759;
 807. custom,cuboid,stone2,2,5,2,0,0.09090903,0.1022727,0.1136364,1,1,677.8162,57.5794,630.0507,0,-0.399395,0,-0.916779;
 808. custom,cuboid,stone2,3,5,1,0,0.09090903,0.1022727,0.1136364,1,1,663.3973,67.66062,624.3926,0,0.002331195,0,-0.9999973;
 809. custom,cuboid,stone2,3,5,1,0,0.09090903,0.1022727,0.1136364,1,1,663.4917,94.77153,627.6635,0,0.003095205,0,-0.9999952;
 810. custom,cuboid,stone2,3,5,1,0,0.09090903,0.1022727,0.1136364,1,1,663.2392,123.8204,629.4166,0,0.003866576,0,-0.9999925;
 811. custom,cylinder,default,0.05,5,0.05,1,0,0,0,1,1,671.2823,67.4817,620.4324,0,0.001356037,0,-0.9999991;
 812. custom,cylinder,default,0.05,5,0.05,1,0,0,0,1,1,655.324,67.65905,620.3984,0,0.001289995,0,-0.9999992;
 813. custom,leaf0,default,1,1,1,0,0,0,0,1,1,627.8399,63.7037,613.6949,0,-0.1428752,0,0.9897407;
 814. custom,leaf0,default,1,1,1,0,0,0,0,1,1,699.6864,63.70261,610.1593,0,0.9948049,0,-0.1017997;
 815. custom,leaf0,default,1,1,1,0,0,0,0,1,1,607.6472,63.63823,618.6161,0,-0.3389201,0,0.9408152;
 816. custom,leaf0,default,1,1,1,0,0,0,0,1,1,720.0715,64.01916,613.9762,0,0.2472193,0,-0.9689596;
 817. custom,tree1,default,0.1,0.1,0.1,0,0,0,0,1,1,613.2441,63.90147,612.2825,0,0.2779154,0,0.9606056;
 818. custom,leaf1,default,0.5,1,0.5,0,0,0,0,1,1,611.5809,73.88416,614.632,0,0.6080367,0,0.793909;
 819. custom,tower1,default,16,2,8,0,0,0,0,1,1,-787.5717,201.9848,632.3755,0,-0.0006691248,0,-0.9999998;
 820. custom,tower1,default,16,2,8,0,0,0,0,1,1,-897.2288,197.192,632.5811,0,0.0009475884,0,0.9999996;
 821. custom,tower1,default,16,2,8,0,0,0,0,1,1,-1006.77,191.1994,632.8373,0,-0.001693069,0,-0.9999986;
 822. custom,tower1,default,16,2,8,0,0,0,0,1,1,-1116.418,185.784,633.1549,0,0.001072859,0,0.9999995;
 823. custom,tower1,default,16,2,8,0,0,0,0,1,1,-1226.197,179.101,633.2998,0,0.0006540893,0,0.9999998;
 824. custom,tower1,default,16,2,8,0,0,0,0,1,1,-1335.888,173.7746,633.2791,0,-0.0005323483,0,0.9999999;
 825. custom,tower1,default,16,2,8,0,0,0,0,1,1,-1445.646,173.83,633.1115,0,-0.0009824926,0,0.9999995;
 826. custom,tower1,default,16,2,8,0,0,0,0,1,1,-1555.292,173.7822,632.8908,0,0.0004849893,0,-0.9999999;
 827. custom,tower1,default,16,2,8,0,0,0,0,1,1,-1664.773,173.7903,632.7338,0,0.0008748246,0,-0.9999996;
 828. custom,tower1,default,16,2,8,0,0,0,0,1,1,-1774.421,173.7202,632.6776,0,0.0005507928,0,-0.9999999;
 829. custom,tower1,default,16,2,8,0,0,0,0,1,1,-1884.069,173.6414,632.5307,0,2.336924E-05,0,-1;
 830. custom,tower1,default,16,2,8,0,0,0,0,1,1,-1993.706,173.7263,632.498,0,7.796665E-05,0,-1;
 831. custom,tower1,default,16,2,8,0,0,0,0,1,1,2118.263,191.5478,632.0074,0,-0.0008208083,0,-0.9999997;
 832. custom,tower1,default,16,2,8,0,0,0,0,1,1,2227.975,186.003,631.8395,0,-0.0007798003,0,-0.9999997;
 833. custom,tower1,default,16,2,8,0,0,0,0,1,1,2337.642,179.0333,631.5338,0,0.001939644,0,0.9999982;
 834. custom,tower1,default,16,2,8,0,0,0,0,1,1,2447.239,174.1561,631.1663,0,0.001226078,0,0.9999993;
 835. custom,tower1,default,16,2,8,0,0,0,0,1,1,2556.995,173.9823,630.8483,0,0.001274672,0,0.9999992;
 836. custom,tower1,default,16,2,8,0,0,0,0,1,1,2666.608,174.0877,630.5746,0,0.001335231,0,0.9999991;
 837. custom,tower1,default,16,2,8,0,0,0,0,1,1,2776.359,174.1261,630.2599,0,0.001335116,0,0.9999991;
 838. custom,tower1,default,16,2,8,0,0,0,0,1,1,2885.985,174.1886,629.9451,0,0.0007615641,0,0.9999997;
 839. custom,tower1,default,16,2,8,0,0,0,0,1,1,2995.27,174.1565,629.7362,0,0.001253456,0,0.9999992;
 840. custom,tower1,default,16,2,8,0,0,0,0,1,1,3104.795,174.0695,629.7206,0,0.001153185,0,0.9999993;
 841. custom,tower1,default,16,2,8,0,0,0,0,1,1,3214.354,174.1589,629.5522,0,0.001137582,0,0.9999993;
 842. custom,tower1,default,2,3,10,0,0,0,0,1,1,2061.89,141.6662,628.06,0,0.003161881,0,0.999995;
 843. custom,tower1,default,2,3,10,0,0,0,0,1,1,2171.236,137.0248,627.9004,0,0.0009783184,0,0.9999995;
 844. custom,tower1,default,2,3,10,0,0,0,0,1,1,2281.219,131.4673,627.9841,0,-4.121328E-05,0,1;
 845. custom,tower1,default,2,3,10,0,0,0,0,1,1,2390.688,124.3652,627.0572,0,0.002134968,0,0.9999977;
 846. custom,tower1,default,2,3,10,0,0,0,0,1,1,2500.638,119.5885,627.2006,0,0.001444967,0,-0.999999;
 847. custom,tower1,default,2,3,10,0,0,0,0,1,1,2610.008,119.3829,626.6318,0,-0.0006491889,0,-0.9999998;
 848. custom,tower1,default,2,3,10,0,0,0,0,1,1,2720.049,119.5711,626.2868,0,0.002866259,0,0.9999959;
 849. custom,tower1,default,2,3,10,0,0,0,0,1,1,2829.696,119.521,626.2039,0,0.001672431,0,0.9999986;
 850. custom,tower1,default,2,3,10,0,0,0,0,1,1,2939.185,119.617,625.9157,0,-0.001426384,0,-0.999999;
 851. custom,tower1,default,2,3,10,0,0,0,0,1,1,3048.425,119.5664,625.3738,0,0.001636179,0,-0.9999987;
 852. custom,tower1,default,2,3,10,0,0,0,0,1,1,3158.017,119.4326,625.1378,0,0.002679564,0,0.9999964;
 853. custom,tower1,default,2,3,10,0,0,0,0,1,1,-734.187,153.325,627.9426,0,-0.0008764438,0,-0.9999996;
 854. custom,tower1,default,2,3,10,0,0,0,0,1,1,-843.6956,147.483,627.9261,0,-0.0008764438,0,-0.9999996;
 855. custom,tower1,default,2,3,10,0,0,0,0,1,1,-953.6028,142.6447,628.6826,0,0.0001707536,0,-1;
 856. custom,tower1,default,2,3,10,0,0,0,0,1,1,-1062.824,136.512,628.7842,0,-0.001225509,0,-0.9999993;
 857. custom,tower1,default,2,3,10,0,0,0,0,1,1,-1173.105,131.1516,628.7232,0,-0.0001783122,0,-1;
 858. custom,tower1,default,2,3,10,0,0,0,0,1,1,-1282.51,124.8302,629.0074,0,0.001916082,0,-0.9999982;
 859. custom,tower1,default,2,3,10,0,0,0,0,1,1,-1392.113,119.1515,628.8277,0,-0.0001783122,0,-1;
 860. custom,tower1,default,2,3,10,0,0,0,0,1,1,-1501.913,119.1108,629.0009,0,0.002963276,0,-0.9999956;
 861. custom,tower1,default,2,3,10,0,0,0,0,1,1,-1611.438,119.1911,628.8464,0,0.001916082,0,-0.9999982;
 862. custom,tower1,default,2,3,10,0,0,0,0,1,1,-1721.425,119.0301,628.4775,0,-0.0001783122,0,-1;
 863. custom,tower1,default,2,3,10,0,0,0,0,1,1,-1830.281,119.0426,628.4246,0,0.0008688852,0,-0.9999996;
 864. custom,tower1,default,2,3,10,0,0,0,0,1,1,-1940.369,119.2006,629.1224,0,0.001916082,0,-0.9999982;
 865. custom,tower1,default,17,1,2,0,0,0,0,1,1,-1996.146,72.51981,622.0663,0,0.000444183,0,0.9999999;
 866. custom,tower1,default,17,1,2,0,0,0,0,1,1,-675.5292,100.413,621.6418,0,-3.912048E-05,0,1;
 867. custom,tower1,default,17,1,2,0,0,0,0,1,1,-788.1645,94.67225,621.2039,0,-0.001421916,0,-0.999999;
 868. custom,tower1,default,17,1,2,0,0,0,0,1,1,-898.5353,91.04491,622.0485,0,-0.001134,0,-0.9999993;
 869. custom,tower1,default,17,1,2,0,0,0,0,1,1,-1006.802,87.17046,622.6009,0,-0.001453501,0,-0.9999989;
 870. custom,tower1,default,17,1,2,0,0,0,0,1,1,-1117.198,82.64333,622.6925,0,-0.001845355,0,-0.9999983;
 871. custom,tower1,default,17,1,2,0,0,0,0,1,1,-1226.496,78.09395,622.8467,0,-0.001391989,0,-0.999999;
 872. custom,tower1,default,17,1,2,0,0,0,0,1,1,-1336.267,73.70134,622.8052,0,-0.0003197574,0,-0.9999999;
 873. custom,tower1,default,17,1,2,0,0,0,0,1,1,-1446.223,73.39339,622.6907,0,0.0006641467,0,-0.9999998;
 874. custom,tower1,default,17,1,2,0,0,0,0,1,1,-1556.1,73.16791,622.6116,0,0.0006732066,0,-0.9999998;
 875. custom,tower1,default,17,1,2,0,0,0,0,1,1,-1665.026,72.89034,622.3302,0,-0.001201715,0,0.9999993;
 876. custom,tower1,default,17,1,2,0,0,0,0,1,1,-1775.271,72.8055,622.4553,0,0.0007256586,0,-0.9999998;
 877. custom,tower1,default,17,1,2,0,0,0,0,1,1,-1883.864,72.76672,622.2667,0,-0.0003121049,0,0.9999999;
 878. custom,cuboid,grass,5,5,40,0,0,0,0,1,1,-652.8109,39.39182,527.3783,0,-0.001019594,0,-0.9999995;
 879. custom,tower1,default,30,1,2,0,0,0,0,1,1,-635.5164,84.12668,676.9265,0,1,0,0.000228691;
 880. custom,tower1,default,17,1,2,0,0,0,0,1,1,-791.0505,93.72109,677.6258,0,0.9999989,0,-0.001494822;
 881. custom,boulder1,default,5,5,5,0,0,0,0,1,1,-659.7738,57.13691,683.0516,0,-0.1531519,0,-0.9882026;
 882. custom,tower1,default,17,1,2,0,0,0,0,1,1,-900.3911,90.1622,677.8708,0,0.9999996,0,-0.000939532;
 883. custom,tower1,default,17,1,2,0,0,0,0,1,1,-1010.179,86.70122,677.7203,0,0.9999962,0,-0.002751538;
 884. custom,tower1,default,17,1,2,0,0,0,0,1,1,-1118.928,81.86234,677.964,0,0.9999986,0,-0.001674611;
 885. custom,tower1,default,17,1,2,0,0,0,0,1,1,-1229.037,78.16476,678.4514,0,0.9999999,0,-0.0003656515;
 886. custom,tower1,default,17,1,2,0,0,0,0,1,1,-1338.852,73.8016,678.0894,0,0.9999995,0,0.00104897;
 887. custom,tower1,default,17,1,2,0,0,0,0,1,1,-1449.572,73.63609,677.7746,0,0.9999999,0,0.0004441789;
 888. custom,tower1,default,17,1,2,0,0,0,0,1,1,-1558.149,73.85644,677.845,0,0.9999999,0,0.0005316017;
 889. custom,tower1,default,17,1,2,0,0,0,0,1,1,-1667.804,74.0552,678.0129,0,0.999999,0,0.001420096;
 890. custom,tower1,default,17,1,2,0,0,0,0,1,1,-1777.66,74.21167,677.675,0,0.9999994,0,0.001081283;
 891. custom,tower1,default,17,1,2,0,0,0,0,1,1,-1887.308,74.12194,677.8992,0,0.9999998,0,-0.0007399758;
 892. custom,tower1,default,17,1,2,0,0,0,0,1,1,-1998.337,74.00793,677.7214,0,0.9999999,0,0.0005676726;
 893. custom,tower1,default,25,1,2,0,0,0,0,1,1,1980.849,77.19826,677.161,0,0.9999997,0,-0.0008349016;
 894. custom,tower1,default,17,1,2,0,0,0,0,1,1,2115.245,74.44636,677.1168,0,0.9999998,0,-0.0006524762;
 895. custom,tower1,default,17,1,2,0,0,0,0,1,1,2009.343,94.62782,621.6808,0,0.0005297087,0,0.9999999;
 896. custom,tower1,default,17,1,2,0,0,0,0,1,1,2224.958,71.54324,676.6965,0,0.9999999,0,-0.0004350384;
 897. custom,tower1,default,17,1,2,0,0,0,0,1,1,2334.818,68.07674,676.8589,0,0.9999987,0,-0.001652263;
 898. custom,tower1,default,17,1,2,0,0,0,0,1,1,2444.507,64.63437,676.6364,0,0.999999,0,-0.001390451;
 899. custom,tower1,default,17,1,2,0,0,0,0,1,1,2554.187,64.38914,676.0303,0,1,0,0.00028467;
 900. custom,tower1,default,17,1,2,0,0,0,0,1,1,2663.515,64.1283,675.8582,0,0.9999998,0,-0.0006615641;
 901. custom,tower1,default,17,1,2,0,0,0,0,1,1,2773.694,64.52038,675.6572,0,0.9999999,0,-0.0003895005;
 902. custom,tower1,default,17,1,2,0,0,0,0,1,1,2883.525,64.97467,675.3184,0,0.9999999,0,-0.0006395815;
 903. custom,tower1,default,17,1,2,0,0,0,0,1,1,2992.299,65.34792,675.4833,0,0.9999989,0,-0.00150905;
 904. custom,tower1,default,17,1,2,0,0,0,0,1,1,3101.711,64.64868,675.2478,0,0.9999989,0,-0.001504521;
 905. custom,tower1,default,17,1,2,0,0,0,0,1,1,3210.665,65.07296,674.7589,0,0.9999999,0,-0.0003564795;
 906. custom,tower1,default,17,1,2,0,0,0,0,1,1,2117.939,89.19946,621.605,0,0.0001159475,0,1;
 907. custom,tower1,default,17,1,2,0,0,0,0,1,1,2225.933,81.54348,621.524,0,2.629373E-05,0,1;
 908. custom,tower1,default,17,1,2,0,0,0,0,1,1,2337.189,73.10176,621.5225,0,0.002153129,0,0.9999977;
 909. custom,tower1,default,17,1,2,0,0,0,0,1,1,2445.865,65.59272,620.7952,0,0.002214887,0,0.9999976;
 910. custom,tower1,default,17,1,2,0,0,0,0,1,1,2556.709,64.95233,620.8395,0,-3.710537E-05,0,1;
 911. custom,tower1,default,17,1,2,0,0,0,0,1,1,2666.488,65.2183,619.9202,0,0.002755418,0,0.9999962;
 912. custom,tower1,default,17,1,2,0,0,0,0,1,1,2774.523,65.46966,619.7708,0,0.001708223,0,0.9999986;
 913. custom,tower1,default,17,1,2,0,0,0,0,1,1,2885.097,65.35,619.4927,0,0.001010092,0,0.9999995;
 914. custom,tower1,default,17,1,2,0,0,0,0,1,1,2994.156,65.04375,619.2621,0,0.001359158,0,0.9999991;
 915. custom,tower1,default,17,1,2,0,0,0,0,1,1,3103.884,65.76354,619.3098,0,0.001708223,0,0.9999986;
 916. custom,tower1,default,17,1,2,0,0,0,0,1,1,3214.694,65.48418,618.9571,0,0.0006610261,0,0.9999998;
 917. custom,tower1,default,1,8,8,0,0,0,0,1,1,2833.288,286.0358,664.5181,-0.7068592,0.7073531,0.0009515533,-0.0009522179;
 918. custom,tower1,default,1,8,8,0,0,0,0,1,1,-1728.882,286.0419,667.1589,-0.7073537,0.7068598,-4.753352E-05,3.061858E-05;
 919. custom,tower1,default,1,1,8,0,0,0,0,1,1,-788.3006,314.1117,666.6853,-0.7071064,0.7071063,0.0008291437,-0.000829144;
 920. custom,tower1,default,1,1,8,0,0,0,0,1,1,-898.3685,309.519,667.0226,-0.7076003,0.7066129,0.0001952535,-0.0001949855;
 921. custom,tower1,default,1,1,8,0,0,0,0,1,1,-1006.532,303.5824,666.9648,-0.7078462,0.7063652,0.001013622,-0.001026991;
 922. custom,tower1,default,1,1,8,0,0,0,0,1,1,-1117.462,298.1853,667.4714,-0.70686,0.7073531,0.0005509596,-0.0005875424;
 923. custom,tower1,default,1,1,8,0,0,0,0,1,1,-1225.544,291.4966,667.3842,-0.7068599,0.7073535,0.0001802993,-0.0002011101;
 924. custom,tower1,default,1,1,8,0,0,0,0,1,1,2112.629,303.7897,666.3513,-0.7071071,0.7071065,0.0002317189,-0.0002730723;
 925. custom,tower1,default,1,1,8,0,0,0,0,1,1,2224.581,298.6012,666.3906,-0.7068592,0.7073539,0.0004034099,-0.0005898388;
 926. custom,tower1,default,1,1,8,0,0,0,0,1,1,2336.308,291.1784,665.8607,-0.7068591,0.7073507,0.001481101,-0.001714797;
 927. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,0,0,0,1,1,2063.667,302.372,648.8163,-0.9999938,0.0006977064,0.003464555,-2.417451E-06;
 928. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,0,0,0,1,1,2172.853,297.8177,648.7938,-0.9999998,-2.262169E-08,0.000702664,1.891873E-10;
 929. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,0,0,0,1,1,2282.931,292.1769,648.8351,-0.999999,0.001046849,-0.000899985,9.42544E-07;
 930. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,0,0,0,1,1,2392.311,285.1015,647.8679,-0.9999964,-0.0003488958,0.002653726,9.262408E-07;
 931. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,0,0,0,1,1,2502.264,280.4355,648.0116,-0.999998,-0.001745445,-0.001029391,-1.796099E-06;
 932. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,0,0,0,1,1,2612.076,280.2905,647.4568,-0.9999925,0.001046819,-0.003742642,3.920351E-06;
 933. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,0,0,0,1,1,2721.977,280.5377,647.1649,-0.9999982,0.0003490635,0.001897133,-6.625921E-07;
 934. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,0,0,0,1,1,2831.422,280.3618,647.003,-0.9999949,0.003141428,0.0004915953,-1.544553E-06;
 935. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,0,0,0,1,1,2941.019,280.6455,646.6782,-0.999999,-0.0006982296,0.001179073,8.226485E-07;
 936. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,0,0,0,1,1,3049.932,280.5157,646.2762,-0.9999981,0.001047025,-0.001661255,1.739798E-06;
 937. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,0,0,0,1,1,3159.866,280.1027,645.9727,-0.9999977,-0.002094898,0.0004977417,1.042624E-06;
 938. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,0,0,0,1,1,-732.4992,314.1841,648.9014,-0.999993,-0.002792557,0.002483641,6.934187E-06;
 939. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,0,0,0,1,1,-842.0725,308.1707,648.891,-0.9999988,-0.0003492812,0.001514577,5.297751E-07;
 940. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,0,0,0,1,1,-951.5858,303.364,649.5541,-0.9999797,-0.004886956,-0.004076142,-1.991599E-05;
 941. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,0,0,0,1,1,-1060.991,297.5429,649.6012,-0.9999846,-0.005236113,0.001857895,9.727832E-06;
 942. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,0,0,0,1,1,-1171.482,291.9862,649.6045,-0.9999998,0.0006975969,0.0002757749,-1.925498E-07;
 943. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,0,0,0,1,1,-1281.192,285.6856,649.8303,-0.9999999,0.0003485485,0.0002757751,-9.628391E-08;
 944. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,0,0,0,1,1,-1390.59,279.8304,649.6227,-0.9999955,0.001745416,0.002441327,-4.261678E-06;
 945. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,0,0,0,1,1,-1500.4,279.9027,649.8538,-0.9999972,-0.001396419,-0.001921964,-2.684481E-06;
 946. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,0,0,0,1,1,-1609.804,280.1025,649.5888,-0.9999982,-1.636846E-07,-0.001921966,-9.020024E-10;
 947. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,0,0,0,1,1,-1719.713,279.9943,649.3022,-0.999999,-0.001396735,8.302823E-05,1.159383E-07;
 948. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,0,0,0,1,1,-1828.682,279.7561,649.347,-0.9999927,-0.003840257,0.0002576534,9.894503E-07;
 949. customb,arch1,default,1,5,0.87,0,0,0,0,1,1,-1938.744,280.0359,649.9985,-0.9999933,-0.003490594,-0.001138602,-3.974704E-06;
 950. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,610.4473,80.04961,466.3473,0,0.01134387,0,-0.9999357;
 951. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,605.9426,80.1655,394.4041,0,-0.1119247,0,0.9937167;
 952. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,690.5644,78.13412,477.662,0,0.004020067,0,-0.999992;
 953. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,564.4079,76.37576,498.4057,0,-0.5440444,0,0.8390564;
 954. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,498.4591,76.56085,521.8052,0,0.6182473,0,-0.7859837;
 955. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,428.378,71.01978,540.3023,0,0.7254927,0,0.6882299;
 956. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,415.3583,79.27284,476.7117,0,0.7429495,0,0.6693475;
 957. customb,house1,default,1,2,1,0,1,1,1,1.0,1.0,475.3946,90.08646,438.0443,0,0.7658519,0,0.6430172;
 958. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,335.0171,80.17957,519.4333,0,-0.6901861,0,0.723632;
 959. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,269.4014,79.83198,464.1014,0,0.7093264,0,0.7048802;
 960. customb,house1,default,2,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-495.7388,78.93272,461.8777,0,0.7042624,0,-0.7099398;
 961. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-470.6005,78.41718,523.3098,0,-0.01571484,0,-0.9998766;
 962. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-491.2229,78.9978,593.9495,0,0.6759343,0,-0.736962;
 963. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,208.6862,79.42701,411.2653,0,0.7138221,0,0.7003272;
 964. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,176.7489,79.39571,453.1539,0,0.6844442,0,0.7290652;
 965. customb,house1,default,2,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,238.5266,78.68074,509.9828,0,0.7039016,0,0.7102975;
 966. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,159.9374,79.89568,513.9863,0,0.9995137,0,0.0311832;
 967. customb,house1,default,1,1,1,0,0.05681818,0.05681818,0,1.0,1.0,-521.9482,79.33173,340.9894,0,0.6987161,0,-0.7153991;
 968. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-416.2133,78.72555,484.9643,0,0.9999693,0,-0.007843814;
 969. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,599.478,78.76942,341.4131,0,0.7263159,0,-0.6873611;
 970. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,293.8358,78.82295,408.7879,0,0.7020489,0,0.7121288;
 971. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,626.3007,78.77543,270.9076,0,-0.008478324,0,-0.9999641;
 972. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,707.56,80.46005,394.2742,0,0.01146986,0,0.9999343;
 973. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,708.5193,79.30552,321.1519,0,-0.1235304,0,0.9923408;
 974. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,745.4747,79.60613,268.3208,0,0.6883734,0,-0.7253565;
 975. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,706.9791,78.72835,216.2101,0,-0.009950927,0,-0.9999505;
 976. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,704.3383,78.07123,128.0676,0,0.01938641,0,0.9998121;
 977. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,630.9409,80.00124,177.6274,0,0.01976264,0,0.9998047;
 978. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,630.2728,79.32399,94.23167,0,-0.002069393,0,0.9999979;
 979. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,741.1713,78.84487,343.674,0,-0.03024577,0,-0.9995425;
 980. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,806.7332,75.41789,301.2797,0,0.7058048,0,-0.7084063;
 981. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,866.535,77.87857,281.6358,0,0.9991806,0,0.04047542;
 982. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,744.7189,79.27524,426.9212,0,-0.01621615,0,-0.9998685;
 983. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,743.827,79.82645,516.3599,0,0.9999248,0,-0.01226819;
 984. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,922.1844,73.43028,290.2951,0,0.04189757,0,-0.9991219;
 985. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,957.2899,79.00468,304.1583,0,0.999358,0,0.03582831;
 986. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1005.206,79.23811,315.1405,0,0.9998057,0,0.01971359;
 987. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1021.465,80.13851,385.3224,0,0.7302388,0,-0.6831921;
 988. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1006.291,79.16502,467.7239,0,0.6853977,0,0.728169;
 989. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,777.7217,76.50657,360.3171,0,0.9999897,0,0.004536392;
 990. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,847.6137,79.64541,374.4446,0,-0.7267103,0,0.6869442;
 991. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,915.4422,78.47038,399.5113,0,-0.02420534,0,0.999707;
 992. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,777.1464,73.40356,496.1779,0,-0.004117708,0,-0.9999915;
 993. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,937.4755,75.55848,489.7485,0,0.7073491,0,-0.7068645;
 994. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,811.5986,77.17392,512.3237,0,0.9998614,0,-0.01665195;
 995. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,859.2048,79.34543,506.8307,0,0.9999352,0,-0.01138862;
 996. custom,cuboid,grass,10,1,10,0,1,1,1,1.0,1.0,850.5551,59.52645,435.6701,0,0.6958163,0,0.7182198;
 997. custom,cuboid,grass,10,1,10,0,1,1,1,1.0,1.0,792.3134,58.90351,430.5949,0,0.6967545,0,0.7173097;
 998. base,aot_supply,630.983,63.4654,456.0543,0,-0.6979443,0,0.7161521;
 999. spawnpoint,playerC,655.5908,64.18118,461.4518,0,-0.003726157,0,0.9999931;
 1000. custom,cuboid,stone1,10,15,10,0,0.05681818,0.05681818,0,1.0,1.0,86.02336,-11.08511,-518.798,0,0.7137297,0,0.7004213;
 1001. custom,cuboid,stone5,5,1,15,1,0.09090909,0.06818181,0,1.0,1.0,411.505,175.897,-556.6774,-0.00717219,-0.0006692672,-0.2094959,0.977783;
 1002. customb,house1,default,3,3,3,0,1,1,1,1.0,1.0,319.3567,102.8297,-416.5399,0,0.7133407,0,0.7008174;
 1003. customb,house1,default,3,3,3,0,1,1,1,1.0,1.0,162.7699,92.85865,-640.9599,0,0.7066302,0,0.7075831;
 1004. customb,house1,default,3,3,3,0,1,1,1,1.0,1.0,526.2079,101.6155,-399.8363,0,-0.710224,0,0.7039759;
 1005. customb,house1,default,3,3,3,0,1,1,1,1.0,1.0,513.4814,93.52778,-638.2847,0,0.7019762,0,0.7122004;
 1006. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,579.6667,77.59183,-444.0035,0,0.7156057,0,-0.6985046;
 1007. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,573.3356,78.59634,-584.7814,0,0.713184,0,-0.700977;
 1008. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,168.229,79.59473,-590.2659,0,0.7107602,0,-0.7034344;
 1009. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,172.1046,78.56052,-446.7687,0,0.7096044,0,0.7046003;
 1010. customb,house1,default,3,3,1,0,1,1,1,1.0,1.0,629.9815,98.37016,-443.7379,0,0.01527395,0,0.9998834;
 1011. customb,house1,default,3,3,1,0,1,1,1,1.0,1.0,607.8259,91.83869,-594.1945,0,0.9996918,0,-0.02482469;
 1012. customb,house1,default,3,3,1,0,1,1,1,1.0,1.0,618.2466,92.9202,-619.1893,0,0.6884142,0,-0.7253179;
 1013. customb,house1,default,3,3,1,0,1,1,1,1.0,1.0,624.8611,101.6479,-399.4131,0,0.7025398,0,-0.7116445;
 1014. customb,house1,default,3,3,1,0,1,1,1,1.0,1.0,110.6963,89.09782,-605.6594,0,0.007133659,0,-0.9999745;
 1015. customb,house1,default,3,3,1,0,1,1,1,1.0,1.0,106.7103,97.9226,-410.7828,0,0.6964765,0,0.7175796;
 1016. custom,tower1,default,85,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,367.6709,103.2226,-666.9578,0,-0.001530515,0,0.9999989;
 1017. custom,tower1,default,85,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,359.0965,109.1526,-369.0946,0,0.9999918,0,-0.004049705;
 1018. custom,tower1,default,15,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,650.4352,102.2123,-612.6096,0,0.6956596,0,-0.7183716;
 1019. custom,tower1,default,15,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,658.1009,108.3439,-423.5093,0,0.7003776,0,-0.7137725;
 1020. custom,tower1,default,15,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,71.64937,109.5246,-421.3304,0,0.7106512,0,0.7035445;
 1021. custom,tower1,default,15,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,68.10338,103.1351,-617.5741,0,0.7066452,0,0.7075681;
 1022. custom,tower1,default,10,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,101.6102,102.9443,-568.0989,0,0.9999524,0,-0.009761102;
 1023. custom,tower1,default,10,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,107.9306,109.6743,-469.5536,0,-0.001612745,0,0.9999987;
 1024. custom,tower1,default,10,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,615.5785,101.4693,-563.2469,0,0.9998609,0,-0.01667952;
 1025. custom,tower1,default,10,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,625.3609,107.9745,-475.501,0,0.01056182,0,0.9999442;
 1026. custom,tower1,default,10,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,583.2106,100.9332,-597.5578,0,0.7141964,0,0.6999453;
 1027. custom,tower1,default,10,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,591.9159,108.0143,-442.2843,0,0.7307859,0,0.6826068;
 1028. custom,tower1,default,10,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,137.7572,103.3458,-600.5238,0,0.7086546,0,-0.7055557;
 1029. custom,tower1,default,10,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,141.3734,109.3196,-435.0395,0,0.6962445,0,-0.7178048;
 1030. custom,tower1,default,75,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,322.8941,103.4675,-592.0704,0,0.9999852,0,0.005452989;
 1031. custom,tower1,default,75,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,404.5133,112.2308,-446.3089,-0.0104592,0.00366756,0.0005133968,0.9999385;
 1032. custom,tower1,default,25,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,431.9602,111.339,-508.1789,0,0.7040061,0,-0.7101939;
 1033. custom,tower1,default,25,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,358.8321,112.5976,-525.9368,0,0.7153631,0,0.6987529;
 1034. custom,tower1,default,4,4,4,0,1,1,1,1.0,1.0,392.6063,-70.32294,-674.1078,0,0.01232463,0,-0.9999241;
 1035. custom,tower1,default,4,4,4,0,1,1,1,1.0,1.0,155.6648,-71.52359,-676.1125,0,0.03505605,0,-0.9993854;
 1036. custom,tower1,default,4,4,4,0,1,1,1,1.0,1.0,618.8808,-72.01193,-674.8643,0,-0.004174514,0,0.9999913;
 1037. custom,tower1,default,4,4,4,0,1,1,1,1.0,1.0,605.0276,-66.35644,-362.7508,0,0.999892,0,0.01469849;
 1038. custom,tower1,default,4,4,4,0,1,1,1,1.0,1.0,395.4154,-65.35016,-362.3702,0,0.9999999,0,-0.0005685447;
 1039. custom,tower1,default,4,4,4,0,1,1,1,1.0,1.0,114.7403,-66.39921,-357.2529,0,0.9999963,0,-0.002744357;
 1040. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,490.3724,77.22636,-544.4865,0,0.2427592,0,-0.9700866;
 1041. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,518.3252,79.96684,-476.5864,0,0.731366,0,-0.6819851;
 1042. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,290.2694,79.61261,-530.7753,0,0.9419271,0,-0.3358175;
 1043. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,208.1263,78.4001,-483.3364,0,0.6407396,0,0.7677584;
 1044. custom,cuboid,stone5,5,1,60,1,0.09090909,0.06818181,0,1.0,1.0,370.2381,176.59,-426.4157,-0.1852675,0.6843268,-0.1807298,0.6816961;
 1045. custom,cuboid,stone5,5,1,60,1,0.09090909,0.06818181,0,1.0,1.0,371.9733,174.3059,-385.1031,0.1921967,0.6828603,0.1880874,0.6792536;
 1046. custom,cuboid,stone5,5,1,60,1,0.09090909,0.06818181,0,1.0,1.0,352.8497,168.362,-649.2018,0.1818003,0.6832557,-0.1818404,-0.6834064;
 1047. custom,cuboid,stone5,5,1,60,1,0.09090909,0.06818181,0,1.0,1.0,352.5506,170.3324,-611.3818,-0.1468727,0.6921495,0.1447361,-0.6916711;
 1048. custom,cuboid,stone5,5,1,6,1,0.09090909,0.06818181,0,1.0,1.0,599.9766,175.6938,-449.5235,0.0003871316,0.006141319,0.1426285,0.9897572;
 1049. custom,cuboid,stone5,5,1,6,1,0.09090909,0.06818181,0,1.0,1.0,641.5752,169.9406,-449.7447,0.2857269,0.9583095,0.0009488023,0.001437375;
 1050. custom,cuboid,stone5,5,1,6,1,0.09090909,0.06818181,0,1.0,1.0,598.624,164.7956,-589.8209,-0.2721156,0.9616352,0.00947478,-0.03348319;
 1051. custom,cuboid,stone5,5,1,6,1,0.09090909,0.06818181,0,1.0,1.0,637.1951,166.39,-590.1732,0.2604161,0.9651445,-0.006790919,-0.02516826;
 1052. custom,cuboid,stone5,5,1,6,1,0.09090909,0.06818181,0,1.0,1.0,80.40678,166.1489,-595.6161,-0.0002465786,-0.007765555,0.2554509,0.9667908;
 1053. custom,cuboid,stone5,5,1,6,1,0.09090909,0.06818181,0,1.0,1.0,119.9173,165.4603,-596.5623,0.2503069,0.9680972,0.006052186,0.009886279;
 1054. custom,cuboid,stone5,5,1,15,1,0.09090909,0.06818181,0,1.0,1.0,373.9109,174.4499,-487.1444,-0.3056711,0.9521086,0.007381216,-0.00015254;
 1055. custom,cuboid,stone5,5,1,15,1,0.09090909,0.06818181,0,1.0,1.0,412.7678,178.0948,-487.8459,-0.001969876,0.008268679,-0.2317398,0.9727407;
 1056. custom,cuboid,stone5,5,1,15,1,0.09090909,0.06818181,0,1.0,1.0,374.2137,175.1878,-556.6655,0.004237045,0.01352041,0.2990111,0.9541445;
 1057. custom,house9,default,2,2,1,0,0.09090909,0.06818181,0,1.0,1.0,853.5003,103.6056,-728.7598,0,-0.947741,0,0.3190408;
 1058. custom,house9,default,2,2,1,0,0.09090909,0.06818181,0,1.0,1.0,789.5196,103.4272,-680.8059,0,-0.9492698,0,0.3144628;
 1059. custom,house9,default,2,2,1,0,0.09090909,0.06818181,0,1.0,1.0,923.0631,104.021,-755.8538,0,-0.9992943,0,0.03756262;
 1060. custom,house9,default,2,2,1,0,0.09090909,0.06818181,0,1.0,1.0,1001.694,104.1903,-761.0338,0,-0.9995201,0,0.03097923;
 1061. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,784.5674,78.71259,-799.9833,0,0.270247,0,-0.9627911;
 1062. base,aot_supply,494.1444,63.50439,-493.9954,0,0.06552187,0,-0.9978511;
 1063. base,aot_supply,497.4434,63.5702,-538.5601,0,0.8320346,0,-0.5547237;
 1064. custom,tube,stone2,2,1,2,0,1,1,1,1.0,1.0,543.0044,63.59273,-521.4834,0,0.7867987,0,-0.6172097;
 1065. custom,cylinder,stone2,2,1,2,0,1,1,1,1.0,1.0,543.9792,54.05311,-521.8589,0,0.1804025,0,-0.9835929;
 1066. racing,startCylinder,2,1,2,544.4833,56.03057,-520.8963,0,0.3831027,0,-0.9237058;
 1067. custom,pillar1,default,0.1,0.1,0.1,0,1,1,1,1.0,1.0,542.7982,68.13049,-520.9144,0,0.7805552,0,-0.6250868;
 1068. custom,tube,stone2,3,1,3,0,1,1,1,1.0,1.0,211.6923,65.0862,-533.321,0,0.9735439,0,-0.2284999;
 1069. custom,cylinder,stone2,3,1,3,0,1,1,1,1.0,1.0,213.8153,53.99487,-533.4482,0,0.9528378,0,0.3034801;
 1070. racing,startCylinder,3,1,3,213.0307,56.91567,-534.391,0,0.9835169,0,0.1808166;
 1071. custom,cylinder,stone2,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,212.0155,59.82361,-532.8016,0,0.9954717,0,-0.09505922;
 1072. custom,cylinder,stone2,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,542.1048,58.17427,-521.1255,0,0.01830467,0,-0.9998325;
 1073. custom,pillar1,default,0.1,0.1,0.1,0,1,1,1,1.0,1.0,211.7651,69.78763,-533.2895,0,0.6590585,0,-0.7520917;
 1074. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,747.7435,78.82778,200.1761,0,0.02504867,0,0.9996862;
 1075. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,820.8502,76.43386,241.4192,0,0.7119164,0,-0.7022643;
 1076. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,754.1401,78.54933,126.0421,0,0.7169524,0,0.6971222;
 1077. customb,house1,default,2,2,1,0,1,1,1,1.0,1.0,833.8182,90.42534,171.5673,-0.01744826,-0.02180627,0.0003806298,-0.9996099;
 1078. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,901.0124,79.32037,227.1932,0,0.7308391,0,-0.6825498;
 1079. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,968.9407,78.74294,213.978,0,0.009760831,0,-0.9999524;
 1080. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1112.892,76.6377,370.2457,0,-0.7240227,0,0.6897762;
 1081. custom,cuboid,grass,20,1,30,0,1,1,1,1.0,1.0,283.9214,58.95606,-520.195,0,0.711994,0,0.7021856;
 1082. custom,cuboid,grass,20,1,30,0,1,1,1,1.0,1.0,465.6177,58.82266,-499.1794,0,0.7117928,0,-0.7023895;
 1083. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,954.7321,79.60604,-868.8682,0,-0.5670791,0,-0.8236634;
 1084. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1159.953,79.67869,-803.0893,0,0.6991185,0,-0.7150059;
 1085. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1175.708,76.65102,-930.0836,0,0.716699,0,-0.6973826;
 1086. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1164.456,79.26107,-973.7685,0,0.7200655,0,-0.6939061;
 1087. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1164.52,74.21931,-1020.016,0,0.7137212,0,0.7004299;
 1088. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1163.636,79.02337,-1075.459,0,0.7100369,0,0.7041645;
 1089. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1165.177,79.32575,-1139.184,0,0.7044761,0,0.7097277;
 1090. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1160.528,79.43576,-1185.2,0,0.6913493,0,0.7225206;
 1091. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1061.296,79.28041,-1164.247,0,0.9223012,0,-0.3864718;
 1092. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1027.857,77.45557,-1127.152,0,0.3791957,0,0.9253166;
 1093. custom,tower4,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,860.8871,113.6112,-872.4289,0,0.6938188,0,0.7201497;
 1094. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1002.999,79.42201,-1056.238,0,-0.2523574,0,0.9676341;
 1095. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,959.8399,78.86396,-989.1052,0,0.8383642,0,-0.5451105;
 1096. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,890.8193,79.3252,-891.9973,0,0.8873816,0,-0.4610356;
 1097. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,942.8468,78.00781,-826.6541,0,0.7073904,0,-0.7068231;
 1098. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1053.978,79.18717,-815.3132,0,0.7067853,0,-0.7074281;
 1099. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,937.8754,79.63457,-801.8323,0,0.7283688,0,0.6851854;
 1100. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,856.1062,79.36153,-819.2745,0,0.8100189,0,0.5864038;
 1101. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,768.4345,79.48201,-837.4349,0,0.3964085,0,-0.9180743;
 1102. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,741.4555,79.6758,-876.8901,0,0.43884,0,-0.8985653;
 1103. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,807.4572,78.62109,-916.2624,0,0.5935378,0,-0.8048062;
 1104. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,879.7344,79.24845,-1020.519,0,0.7415043,0,-0.6709481;
 1105. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1087.48,79.53324,-749.7036,0,-0.005013438,0,-0.9999874;
 1106. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1148.26,79.19626,-733.8928,0,0.9999706,0,0.007672979;
 1107. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1098.332,79.39931,-1225.388,0,0.8421379,0,-0.5392624;
 1108. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1118.751,75.90478,-1287.504,0,0.5355551,0,0.8445003;
 1109. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1139.979,78.13324,-1326.246,0,0.8292282,0,-0.5589103;
 1110. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1152.702,79.39149,-1377.38,0,0.744568,0,-0.6675467;
 1111. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1143.49,79.38053,-1433.269,0,0.7313596,0,0.6819921;
 1112. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1186.127,78.5368,-1488.27,0,0.7046524,0,-0.7095527;
 1113. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1139.39,79.01637,-1536.61,0,0.706525,0,-0.7076882;
 1114. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1254.488,79.8355,-974.7451,0,0.7068614,0,-0.7073522;
 1115. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1251.428,76.73043,-1042.29,0,0.7071842,0,-0.7070294;
 1116. custom,tower4,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,907.4725,108.3382,-1021.113,0,0.02648234,0,0.9996493;
 1117. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,736.9354,77.30222,-727.169,0,0.9980109,0,-0.06304232;
 1118. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1255.876,78.02998,-1104.559,0,0.7056532,0,0.7085575;
 1119. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1271.074,73.68656,-1141.298,0,0.7098132,0,-0.7043899;
 1120. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1254.204,78.30757,-1192.458,0,0.7006274,0,0.7135273;
 1121. custom,tower4,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1170.609,114.9077,-1229.959,0,0.06364168,0,-0.9979728;
 1122. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1250.299,79.04152,-1251.512,0,0.7061918,0,-0.7080206;
 1123. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1214.575,78.74017,-1420.853,0,0.05310583,0,0.9985889;
 1124. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1268.561,78.5061,-1523.474,0,-0.7025557,0,0.7116289;
 1125. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,946.2776,79.72168,-1112.626,0,-0.4507011,0,-0.8926749;
 1126. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,924.7958,78.79229,-1055.627,0,-0.5385754,0,-0.8425774;
 1127. spawnpoint,playerC,513.4566,64.8318,-513.3411,0,0.009239613,0,0.9999573;
 1128. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1197.621,80.0235,-1557.417,0,0.9999784,0,-0.006569542;
 1129. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1241.746,78.75817,-1602.946,0,-0.004333423,0,-0.9999906;
 1130. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1305.397,78.21101,-1597.559,0,0.01825214,0,0.9998335;
 1131. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1277.948,74.48308,-1667.187,0,0.7177683,0,0.696282;
 1132. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1232.803,79.46132,-1716.748,0,0.6890566,0,-0.7247076;
 1133. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1124.242,79.60778,-1590.978,0,0.7738237,0,0.6334012;
 1134. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1111.46,79.7027,-1638.434,0,0.8087432,0,0.5881619;
 1135. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1091.872,80.31068,-1677.666,0,0.8616109,0,0.5075693;
 1136. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1080.158,79.5793,-1715.506,0,0.5775549,0,-0.8163519;
 1137. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1077.066,80.41122,-1760.146,0,0.7607411,0,-0.6490555;
 1138. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1088.752,78.66434,-1797.391,0,0.841087,0,-0.5409;
 1139. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1135.18,78.13452,-1751.442,0,0.9919364,0,0.1267363;
 1140. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1161.104,79.13022,-1718.751,0,0.9950445,0,0.09943036;
 1141. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1182.551,79.67442,-1641.51,0,0.9857972,0,-0.1679406;
 1142. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1083.558,78.72871,-1395.355,0,0.9998858,0,-0.01511234;
 1143. custom,tower4,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1028.417,108.0163,-1236.552,0,0.04780698,0,0.9988566;
 1144. custom,tower4,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1200.126,115.3479,-1366.35,0,0.7173941,0,0.6966677;
 1145. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1054.265,79.50988,-1399.538,0,0.009828905,0,0.9999517;
 1146. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1040.162,79.49029,-1324.651,0,0.6116894,0,0.7910981;
 1147. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,975.3157,75.41675,-1199.654,0,0.126016,0,-0.9920282;
 1148. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1059.674,75.4447,-1620.585,0,0.1671556,0,0.9859306;
 1149. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1004.322,79.94585,-1615.106,0,0.03321147,0,-0.9994484;
 1150. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1022.724,74.74256,-1693.194,0,0.9939702,0,-0.1096508;
 1151. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,993.9044,78.12769,-1773.735,0,-0.7955324,0,0.6059111;
 1152. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1089.303,79.34328,-1487.562,0,0.01774578,0,0.9998425;
 1153. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,921.9492,77.07391,-1807.062,0,0.9926845,0,0.1207378;
 1154. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,960.298,77.85231,-1742.161,0,0.6342511,0,0.7731271;
 1155. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,860.8549,76.80809,-1854.849,0,0.6345668,0,0.772868;
 1156. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,723.1135,80.13713,-1811.626,0,0.9999989,0,-0.001517497;
 1157. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,776.3389,77.95178,-1874.729,0,0.68437,0,0.7291349;
 1158. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,791.6235,78.76339,-1804.145,0,-0.02991147,0,0.9995525;
 1159. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,845.2377,76.81236,-1786.018,0,0.9958607,0,0.09089237;
 1160. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,739.956,78.64263,-1751.515,0,0.7191326,0,0.694873;
 1161. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,730.5207,79.62441,-1680.986,0,0.9997784,0,-0.0210514;
 1162. custom,tower4,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,778.3055,115.5083,-1721.667,0,0.9996662,0,-0.02583805;
 1163. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,785.2076,79.0078,-1653.457,0,0.9995175,0,-0.03106124;
 1164. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,945.3604,78.80701,-1637.091,0,0.9998912,0,0.01475556;
 1165. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,845.3745,79.35372,-1670.504,0,0.9996082,0,-0.02799117;
 1166. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,907.1055,75.86203,-1700.685,0,0.02580908,0,0.9996669;
 1167. custom,tower4,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,990.2744,114.8902,-1677.848,0,0.6083883,0,-0.7936395;
 1168. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1012.331,78.04029,-1528.625,0,0.7119689,0,0.7022111;
 1169. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1004.255,76.33706,-1421.612,0,0.9999909,0,-0.004271403;
 1170. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,750.774,78.95091,-1593.045,0,0.7305451,0,-0.6828645;
 1171. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,723.7413,72.37753,-1532.399,0,-0.001443247,0,0.999999;
 1172. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,773.2664,78.57638,-1524.528,0,0.7085537,0,0.705657;
 1173. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,874.4122,78.32278,-1476.628,0,0.9048925,0,-0.4256403;
 1174. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,853.021,75.26884,-1580.195,0,0.9998654,0,-0.01641467;
 1175. custom,tower4,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,805.0282,112.8639,-1581.653,0,0.9999949,0,0.003224874;
 1176. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,908.4372,79.18047,-1561.286,0,0.1846329,0,0.9828076;
 1177. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,731.6638,78.0054,-1441.198,0,0.999933,0,-0.01157834;
 1178. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,795.5114,79.4588,-1374.659,0,-0.3512265,0,0.9362906;
 1179. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,825.8555,77.60889,-1337.926,0,0.943001,0,0.3327899;
 1180. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,875.0541,78.36736,-1283.174,0,0.8938712,0,-0.4483239;
 1181. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,930.6047,74.3457,-1255.116,0,0.9384075,0,0.3455307;
 1182. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,755.3812,77.66673,-1400.313,0,0.9438578,0,0.330352;
 1183. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,809.1346,80.17691,-1452.231,0,0.4112702,0,0.9115136;
 1184. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,976.1588,78.82967,-1463.065,0,-0.02456198,0,-0.9996983;
 1185. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,935.8613,78.67175,-1424.782,0,0.9999975,0,-0.002273713;
 1186. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,890.6879,77.81806,-1393.545,0,-0.3361962,0,0.941792;
 1187. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,946.4446,79.29414,-1336.061,0,0.3321238,0,-0.9432359;
 1188. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1622.453,73.13251,297.1035,0,0.01043016,0,0.9999456;
 1189. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1661.97,77.70861,294.1839,0,0.01479348,0,0.9998906;
 1190. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1714.92,74.45917,301.3023,0,0.9999697,0,-0.007795433;
 1191. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1760.12,78.16491,299.604,0,0.9999859,0,0.005302415;
 1192. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1811.563,78.07081,303.0412,0,0.9999532,0,0.009672281;
 1193. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1859.145,75.0099,292.7487,0,0.999846,0,0.01754964;
 1194. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1623.507,78.65412,478.2898,0,0.02729232,0,-0.9996275;
 1195. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1762.711,77.36691,381.7869,0,0.01549121,0,-0.99988;
 1196. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1830.636,78.2922,353.7066,0,0.7065971,0,0.7076162;
 1197. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1672.485,77.38383,450.3292,0,-0.02822695,0,0.9996015;
 1198. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1712.291,78.84891,438.2935,0,0.9999037,0,0.0138806;
 1199. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1831.665,77.50797,432.3356,0,0.9995087,0,0.03134278;
 1200. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1635.358,62.69809,583.9905,0,0.6924972,0,0.7214206;
 1201. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1649.952,73.837,541.6138,0,0.7156758,0,-0.6984327;
 1202. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1772.597,77.01056,454.1207,0,0.7043141,0,-0.7098885;
 1203. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1736.102,78.4528,517.5556,0,0.6959018,0,0.718137;
 1204. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1859.96,76.88727,502.5682,0,-0.003507441,0,0.9999939;
 1205. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1722.906,78.44363,578.1796,0,0.6987145,0,0.7154007;
 1206. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1809.501,77.64283,556.0406,0,0.007812901,0,0.9999695;
 1207. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1706.348,73.07513,131.7827,0,0.7098284,0,0.7043746;
 1208. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1694.693,75.27752,92.48589,0,0.7150318,0,0.699092;
 1209. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1684.94,76.31253,45.58855,0,0.7125835,0,0.7015873;
 1210. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1675.425,78.97688,8.302115,0,0.7031675,0,-0.7110242;
 1211. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1648.808,78.43259,-63.49319,0,0.7048356,0,0.7093708;
 1212. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1662.659,78.82564,-115.6102,0,0.7088392,0,0.7053701;
 1213. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1686.523,80.80301,-154.9663,0,0.7019831,0,-0.7121937;
 1214. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1651.967,79.30997,-214.4141,0,0.9998993,0,-0.01419622;
 1215. customb,arch1,default,1,1,2,0,1,1,1,1.0,1.0,1737.31,91.03527,-232.9007,0,0.7182453,0,0.6957901;
 1216. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1825.162,77.60905,-213.5759,0,0.0006007766,0,0.9999998;
 1217. custom,house9,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1738.406,82.5352,-103.3249,0,0.6962898,0,0.7177608;
 1218. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1834.109,74.64324,-119.4817,0,0.9998971,0,0.01435374;
 1219. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1729.63,78.15598,-34.04625,0,-0.01789776,0,0.9998398;
 1220. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1838.832,77.73287,-35.96717,0,0.7064606,0,0.7077524;
 1221. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1770.331,77.76745,-13.3112,0,0.9999313,0,-0.01172089;
 1222. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1810.139,76.67015,50.14797,0,0.9999921,0,0.003995106;
 1223. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1855.348,77.979,46.06798,0,0.9998462,0,0.01753855;
 1224. custom,tower4,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1739.854,107.3467,40.7412,0,0.7081074,0,-0.7061049;
 1225. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1774.537,77.81489,104.0606,0,0.7104061,0,0.703792;
 1226. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1876.211,77.6162,-202.8354,0,-0.003186895,0,0.9999949;
 1227. custom,house5,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,0.5909091,1.0,1.0,1641.404,69.74422,-470.7845,0,0.7092901,0,0.7049167;
 1228. custom,leaf0,default,5,1,5,1,1,1,0.5909091,3.0,3.0,1750.128,63.11316,-408.2074,0,-0.1954299,0,0.9807177;
 1229. custom,house5,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,0.5909091,1.0,1.0,1682.163,70.74779,-375.5848,0,0.7190979,0,-0.6949089;
 1230. customb,house1,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,0.5909091,1.0,1.0,1711.356,70.89651,-344.293,0,0.7114792,0,-0.7027072;
 1231. custom,house5,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,0.5909091,1.0,1.0,1706.943,70.75626,-438.6568,0,-0.663362,0,0.7482988;
 1232. custom,house5,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,0.5909091,1.0,1.0,1667.772,70.70579,-421.0403,0,0.01513169,0,0.9998855;
 1233. customb,house1,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,0.5909091,1.0,1.0,1712.04,69.51964,-376.6646,0,0.05523541,0,0.9984733;
 1234. customb,house1,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,0.5909091,1.0,1.0,1685.066,70.12086,-463.7517,0,0.6950917,0,-0.7189211;
 1235. customb,house1,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,0.5909091,1.0,1.0,1730.728,70.45209,-417.2091,0,0.6718624,0,-0.740676;
 1236. custom,house5,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,0.5909091,1.0,1.0,1758.718,70.93649,-374.3583,0,0.07910854,0,0.996866;
 1237. customb,house1,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,0.5909091,1.0,1.0,1727.416,68.90221,-463.0065,0,0.4184461,0,0.9082417;
 1238. customb,house1,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,0.5909091,1.0,1.0,1757.88,70.02135,-431.8728,0,0.06384952,0,0.9979596;
 1239. custom,house5,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,0.5909091,1.0,1.0,1739.56,70.30711,-489.9929,0,0.3719434,0,0.9282554;
 1240. customb,house1,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,0.5909091,1.0,1.0,1769.453,71.01532,-459.1036,0,0.1038105,0,0.9945971;
 1241. custom,house5,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,0.5909091,1.0,1.0,1787.523,69.30023,-403.8134,0,0.1440615,0,0.9895688;
 1242. customb,house1,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,0.5909091,1.0,1.0,1785.441,70.85637,-348.2878,0,0.9939725,0,0.1096304;
 1243. custom,house5,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,0.5909091,1.0,1.0,1738.638,70.03236,-322.541,0,0.7037714,0,0.7104265;
 1244. customb,house1,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,0.5909091,1.0,1.0,1645.912,68.65151,-390.8591,0,0.02014028,0,0.9997972;
 1245. customb,house1,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,0.5909091,1.0,1.0,1650.85,69.47549,-449.0328,0,0.7129889,0,0.7011754;
 1246. customb,house1,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,0.5909091,1.0,1.0,1790.606,69.44793,-450.6278,0,0.05016796,0,0.9987409;
 1247. custom,house5,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,0.5909091,1.0,1.0,1777.496,70.43413,-496.9259,0,0.3526636,0,0.9357502;
 1248. customb,house1,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,0.5909091,1.0,1.0,1819.824,66.09601,-369.9692,0,0.06455986,0,-0.9979139;
 1249. custom,house5,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,0.5909091,1.0,1.0,1823.707,69.75733,-410.3164,0,-0.6801259,0,0.7330954;
 1250. customb,house1,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,0.5909091,1.0,1.0,1812.017,68.48463,-457.1503,0,-0.01082972,0,-0.9999413;
 1251. custom,house5,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,0.5909091,1.0,1.0,1818.78,70.09739,-493.2208,0,0.7277095,0,0.6858854;
 1252. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,0.5909091,1.0,1.0,1868.54,77.50057,-470.4936,0,0.01647524,0,0.9998643;
 1253. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,0.5909091,1.0,1.0,1870.701,77.11638,-394.4917,0,0.002068168,0,0.9999979;
 1254. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,0.5909091,1.0,1.0,1669.365,76.26883,-589.3176,0,-0.008454299,0,0.9999643;
 1255. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,0.5909091,1.0,1.0,1755.686,78.33473,-595.9462,0,0.03121537,0,0.9995127;
 1256. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,0.5909091,1.0,1.0,1793.909,77.87682,-747.5549,0,0.7291256,0,0.68438;
 1257. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,0.5909091,1.0,1.0,1789.011,77.73476,-819.3296,0,0.7182789,0,0.6957553;
 1258. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,0.5909091,1.0,1.0,1657.12,74.42393,-737.5474,0,0.9994863,0,-0.03204946;
 1259. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,0.5909091,1.0,1.0,1659.073,74.60393,-809.4874,0,0.02855687,0,0.9995922;
 1260. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,0.5909091,1.0,1.0,1689.876,78.4454,-954.0231,0,0.7239811,0,0.6898199;
 1261. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,0.5909091,1.0,1.0,1689.384,77.47894,-974.1982,0,0.72066,0,0.6932887;
 1262. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,0.5909091,1.0,1.0,1688.522,77.89275,-996.934,0,0.7263789,0,0.6872945;
 1263. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,0.5909091,1.0,1.0,1633.472,78.34057,-1075.674,0,0.7084131,0,0.7057981;
 1264. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,0.5909091,1.0,1.0,1632.099,78.3254,-1124.041,0,0.709028,0,0.7051803;
 1265. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,0.5909091,1.0,1.0,1631.043,77.27475,-1171.058,0,0.7133164,0,0.7008423;
 1266. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,0.5909091,1.0,1.0,1630.129,77.81959,-1217.422,0,0.7142255,0,0.6999158;
 1267. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,891.3806,75.18829,-1159.759,0,0.9992013,0,-0.03996071;
 1268. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,755.0299,79.36687,-1311.366,0,0.9094916,0,-0.4157223;
 1269. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,796.7055,78.69061,-1048.314,0,0.7424371,0,0.6699159;
 1270. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,711.9174,79.60582,-1017.971,0,0.7639569,0,0.6452672;
 1271. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,865.4968,79.365,-1084.46,0,0.9631116,0,0.2691025;
 1272. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,752.7387,79.09374,-1084.957,0,0.7338926,0,0.6792656;
 1273. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,825.7024,77.28493,-1143.665,0,0.9998196,0,-0.01899414;
 1274. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,739.5886,77.08814,-1149.246,0,0.9997941,0,-0.02029068;
 1275. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,753.6911,77.65945,-1232.698,0,0.8859023,0,-0.4638719;
 1276. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,823.8298,78.25906,-1253.941,0,0.8924912,0,-0.4510648;
 1277. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1248.056,78.27184,-788.1714,0,0.694856,0,-0.7191489;
 1278. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1221.578,78.37026,-737.0611,0,0.698964,0,-0.715157;
 1279. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1281.177,79.06619,-703.9012,0,0.9999943,0,0.003393222;
 1280. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1223.958,78.4338,-695.2386,0,0.699602,0,-0.7145329;
 1281. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1257.306,74.83902,-607.9485,0,0.9814747,0,0.191592;
 1282. custom,tower4,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1223.399,115.3629,-648.0302,0,0.6879974,0,-0.7257132;
 1283. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1219.343,79.00307,-532.2054,0,0.8302305,0,-0.5574203;
 1284. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1170.404,78.78969,-642.5033,0,0.9997317,0,-0.02316321;
 1285. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1125.471,76.05062,-542.8979,0,0.9999022,0,-0.01398679;
 1286. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1136.295,79.32692,-648.9609,0,0.9999404,0,-0.01092391;
 1287. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1074.205,77.5102,-612.0955,0,0.7529954,0,0.6580257;
 1288. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1059.656,78.73978,-674.2816,0,0.9978014,0,-0.06627618;
 1289. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1054.429,77.6216,-506.2294,0,0.9992976,0,-0.03747442;
 1290. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1126.626,76.49959,-456.3484,0,0.9995084,0,-0.03135249;
 1291. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1172.538,80.06541,-449.9659,0,0.9999261,0,-0.01215299;
 1292. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1234.27,78.99622,-440.2184,0,0.9996555,0,0.02624587;
 1293. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1005.361,79.34844,-473.0946,0,0.9999036,0,-0.01388635;
 1294. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,952.8837,79.08823,-459.4846,0,0.9996599,0,-0.0260781;
 1295. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,900.7793,80.51239,-468.3527,0,-0.0286689,0,-0.999589;
 1296. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,919.4614,77.47894,-534.9098,0,0.6900462,0,-0.7237653;
 1297. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,993.3581,77.43537,-557.702,0,0.9998191,0,-0.01902429;
 1298. custom,tower4,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,856.9989,113.9394,-566.7159,0,0.9980382,0,-0.06260875;
 1299. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,979.7877,75.89301,-705.2396,0,0.7430174,0,0.6692722;
 1300. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,845.6149,78.71854,-467.0886,0,0.05780752,0,0.9983278;
 1301. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,784.3159,79.04436,-460.3482,0,0.06346908,0,0.9979838;
 1302. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,824.9913,78.28936,-541.1315,0,0.7377112,0,0.6751165;
 1303. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,753.3109,78.14979,-542.4189,0,0.9979866,0,-0.06342624;
 1304. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,743.4872,74.88172,-456.8765,0,0.04554838,0,0.9989621;
 1305. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,950.6894,78.85776,-621.7052,0,0.9994739,0,-0.03243496;
 1306. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,822.8397,78.8238,-624.6077,0,0.4600717,0,-0.8878818;
 1307. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,908.1005,79.58697,-685.8152,0,0.9993708,0,-0.03547017;
 1308. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,876.8627,78.10737,-637.0662,0,-0.07814851,0,-0.9969418;
 1309. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1208.285,79.06502,-366.9354,0,0.6984782,0,0.7156314;
 1310. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1143.83,67.65372,-376.1221,0,0.9998823,0,-0.01534311;
 1311. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1084.436,78.92674,-363.7564,0,0.9996671,0,-0.02580272;
 1312. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1018.248,80.59192,-383.855,0,0.9992446,0,-0.03886373;
 1313. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,955.6337,79.75919,-360.2033,0,0.66976,0,-0.7425777;
 1314. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,876.8725,79.24294,-372.4003,0,0.997858,0,-0.06541761;
 1315. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,823.7673,79.27277,-357.9827,0,0.9983419,0,-0.05756223;
 1316. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,783.8618,79.04203,-346.9241,0,0.9980003,0,-0.06320903;
 1317. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,730.2085,79.03229,-333.312,0,0.9990109,0,-0.04446698;
 1318. custom,tower4,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,947.6234,116.466,-395.6497,0,0.9987867,0,-0.04924434;
 1319. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1212.698,78.73168,-283.0706,0,0.6672414,0,-0.7448416;
 1320. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1208.659,78.86859,-237.4921,0,0.737202,0,0.6756725;
 1321. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1024.044,74.88499,225.4962,0,-0.02905961,0,-0.9995777;
 1322. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,887.3248,77.6956,139.9834,0,-0.01244202,0,-0.9999226;
 1323. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,707.0676,79.0242,44.99165,0,0.03113886,0,0.9995151;
 1324. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,738.3949,78.86937,-24.79079,0,0.7314442,0,0.6819013;
 1325. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,762.9815,77.88806,17.40691,0,0.7305489,0,0.6828604;
 1326. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,761.5491,79.72729,-282.2427,0,0.6831877,0,-0.7302428;
 1327. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,741.436,77.05639,-227.4852,0,-0.0157876,0,-0.9998754;
 1328. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,774.7986,80.20329,-236.6086,0,-0.02360021,0,-0.9997215;
 1329. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,807.5163,78.93315,-244.3652,0,0.9994783,0,-0.03229823;
 1330. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,844.4527,79.92809,-281.6346,0,0.03836605,0,0.9992638;
 1331. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,765.7499,79.37885,-155.7674,0,-0.7000489,0,0.7140949;
 1332. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,887.9375,75.8306,-267.0414,0,0.9984736,0,-0.05523163;
 1333. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,937.0802,80.7477,-295.1985,0,0.04954156,0,0.9987721;
 1334. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,987.0153,78.10333,-285.2502,0,0.05470383,0,0.9985026;
 1335. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1026.902,79.39725,-295.5015,0,0.9991344,0,-0.0415998;
 1336. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1107.856,79.18143,-289.1147,0,0.6885629,0,-0.7251767;
 1337. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,834.3773,79.42938,-165.7716,0,-0.03675452,0,-0.9993243;
 1338. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,834.5685,81.3309,-88.70609,0,-0.6854469,0,0.7281227;
 1339. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,848.0438,79.77998,-25.69312,0,0.04193675,0,0.9991203;
 1340. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,800.2692,76.85043,73.06576,0,0.6694638,0,-0.7428448;
 1341. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,878.8206,79.32552,53.07065,0,-0.6883724,0,0.7253575;
 1342. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1240.059,76.73121,-186.5782,0,0.6711276,0,-0.7413419;
 1343. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1240.705,73.6166,-133.8352,0,0.6603973,0,-0.7509165;
 1344. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1239.211,78.97719,-89.46645,0,0.6669529,0,-0.7451;
 1345. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1245.391,75.67696,-42.31821,0,0.6545303,0,-0.7560357;
 1346. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1223.785,75.23886,-10.13116,0,0.6505888,0,-0.7594303;
 1347. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1248.509,79.61373,28.39227,0,0.6549076,0,-0.7557089;
 1348. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,947.1262,76.838,66.08571,0,-0.0433665,0,-0.9990593;
 1349. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1178.215,73.66357,34.66298,0,-0.08556764,0,-0.9963324;
 1350. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1124.032,80.00429,52.88797,0,0.9981798,0,-0.06030818;
 1351. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,997.8418,81.01202,55.20479,0,-0.02977692,0,-0.9995566;
 1352. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1064.984,78.40397,36.65911,0,0.07724699,0,0.997012;
 1353. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,969.6751,78.8356,142.4796,0,0.6879806,0,-0.7257292;
 1354. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,716.5177,80.15826,-67.92222,0,0.9999991,0,-0.001384003;
 1355. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,931.5334,79.09789,-2.751793,0,0.6858132,0,-0.7277777;
 1356. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,899.8649,79.56757,-206.4925,0,0.673063,0,-0.7395852;
 1357. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1001.474,75.81011,-14.40478,0,0.7234656,0,0.6903605;
 1358. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1087.774,61.06974,-16.93068,0,0.6767028,0,-0.7362564;
 1359. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1152.415,74.89526,-75.41064,0,0.05557201,0,0.9984547;
 1360. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1166.112,79.43829,-162.5613,0,0.9985754,0,-0.05335925;
 1361. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1136.37,80.53311,-232.0095,0,0.6761248,0,-0.7367871;
 1362. custom,cuboid,grass,20,5,20,0,1,1,1,1.0,1.0,1014.646,39.0428,-134.5603,0,0.9993712,0,-0.03545904;
 1363. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,896.3288,77.21561,-154.2504,0,0.7358638,0,0.6771297;
 1364. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,910.6313,78.87717,-96.56117,0,0.04717999,0,0.9988864;
 1365. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,993.959,80.82268,-224.1396,0,0.6781297,0,-0.7349423;
 1366. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1120.225,78.99567,-152.1668,0,0.9988052,0,-0.04886972;
 1367. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1245.107,78.71363,107.2108,-0.004148791,0.7052296,-0.00321295,-0.7089596;
 1368. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1149.933,78.69346,133.0849,0,0.748053,0,0.6636391;
 1369. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1081.465,78.2959,172.3164,0,0.9982176,0,-0.05967861;
 1370. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1075.318,78.49607,246.0378,0,0.0192919,0,-0.9998139;
 1371. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1098.322,78.80615,312.3886,0,0.7233568,0,-0.6904745;
 1372. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1267.452,77.77441,358.3954,0,0.9999878,0,0.004947138;
 1373. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1242.289,79.36491,173.1886,0,0.6973004,0,-0.7167791;
 1374. custom,house9,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1166.186,82.98782,184.0177,0,0.6982564,0,-0.7158478;
 1375. custom,house8,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1162.875,81.26064,220.0618,0,0.7231132,0,0.6907296;
 1376. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1112.813,79.19856,247.4312,0,0.9999851,0,0.005474015;
 1377. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1256.215,79.67014,279.7181,0,0.9999177,0,-0.01283365;
 1378. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1218.63,76.4444,379.3976,0,0.7225594,0,-0.6913089;
 1379. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1158.571,78.90765,299.2836,0,0.9999793,0,0.006433951;
 1380. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1205.834,77.072,305.7005,0,0.9998301,0,-0.01843211;
 1381. customb,house1,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,1639.174,70.59766,-958.7097,0,0.01924161,0,0.9998149;
 1382. custom,house5,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,1647.031,71.17171,-911.363,0,0.714448,0,-0.6996886;
 1383. custom,house5,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,1793.447,70.36234,-626.8805,0,0.2296424,0,0.9732751;
 1384. custom,house5,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,1745.46,70.35618,-780.4522,0,0.9994926,0,-0.03185445;
 1385. customb,house1,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,1768.873,70.2181,-701.55,0,0.6807263,0,-0.7325379;
 1386. custom,house5,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,1729.755,69.60903,-727.3855,0,0.8802768,0,-0.4744606;
 1387. customb,house1,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,1713.882,68.74834,-802.6917,0,0.6877383,0,-0.7259588;
 1388. custom,house5,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,1707.508,70.3276,-777.3083,0,0.6915323,0,-0.7223457;
 1389. customb,house1,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,1682.294,70.40824,-827.1857,0,0.05796546,0,0.9983186;
 1390. customb,house1,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,1742.636,70.15502,-828.3441,0,0.06057758,0,0.9981635;
 1391. custom,house9,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,1699.718,72.06235,-826.6035,0,0.7049177,0,0.7092892;
 1392. customb,house1,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,1723.535,70.89533,-843.2914,0,0.02438027,0,0.9997028;
 1393. customb,house1,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,1620.982,70.98005,-982.489,0,0.7319065,0,0.6814051;
 1394. custom,house5,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,1628.173,69.01099,-1008.154,0,0.9998488,0,-0.01738918;
 1395. custom,house5,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,1652.502,70.91193,-869.8821,0,-0.01972342,0,0.9998055;
 1396. custom,house5,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,1681.203,70.21111,-905.9668,0,0.9994893,0,0.03195588;
 1397. customb,house1,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,1700.292,68.31651,-865.8051,0,-0.0188953,0,0.9998215;
 1398. custom,house5,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,1717.149,68.92064,-532.6358,0,0.9716938,0,-0.2362443;
 1399. customb,house1,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,1665.351,69.45494,-1019.236,0,0.7228397,0,0.6910159;
 1400. customb,house1,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,1690.4,69.24315,-741.2365,0,-0.01158353,0,-0.9999329;
 1401. customb,house1,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,1694.273,70.60631,-491.4008,0,0.9996047,0,-0.02811554;
 1402. customb,house1,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,1658.021,70.6305,-504.1245,0,0.7112357,0,0.7029537;
 1403. customb,house1,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,1796.962,69.88551,-552.71,0,0.04596147,0,0.9989432;
 1404. customb,house1,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,1769.743,71.51548,-525.4875,0,0.6612185,0,-0.7501935;
 1405. customb,house1,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,1848.101,69.44981,-611.3226,0,0.6516888,0,-0.7584865;
 1406. customb,house1,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,1816.786,69.95719,-534.005,0,0.02714229,0,0.9996316;
 1407. customb,house1,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,1680.159,70.07281,-647.6305,0,0.6931151,0,0.7208269;
 1408. customb,house1,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,1702.939,67.35718,-590.8705,0,0.01006206,0,0.9999494;
 1409. customb,house1,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,1720.075,70.52892,-629.3511,0,-0.005249538,0,-0.9999862;
 1410. customb,house1,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,1629.059,69.62046,-642.6784,0,0.7178139,0,0.6962351;
 1411. custom,house5,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,1746.138,70.02139,-666.6653,0,0.7399126,0,0.672703;
 1412. customb,house1,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,1730.272,70.48435,-698.4624,0,0.4817291,0,0.8763202;
 1413. custom,house5,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,1651.159,70.67593,-666.4978,0,0.7238334,0,0.6899747;
 1414. customb,house1,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,1616.109,69.89292,-666.8157,0,0.9996921,0,-0.02481227;
 1415. customb,house1,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,1701.335,69.19138,-663.8585,0,0.698061,0,0.7160383;
 1416. customb,house1,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,1686.635,69.69556,-698.1868,0,0.9751356,0,0.2216091;
 1417. customb,house1,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,1640.578,70.20042,-695.8613,0,0.7277285,0,0.6858654;
 1418. customb,house1,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,1820.275,70.75509,-674.5271,0,0.7096459,0,-0.7045585;
 1419. custom,house5,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,1848.319,70.52563,-643.6688,0,0.6666318,0,-0.7453873;
 1420. customb,house1,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,1806.201,68.69921,-696.8301,0,0.7085465,0,0.7056642;
 1421. customb,house1,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,1747.658,70.03313,-640.5765,0,0.7497218,0,0.6617532;
 1422. customb,house1,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,1866.947,69.59859,-582.4685,0,0.01424122,0,0.9998986;
 1423. custom,house5,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,1820.715,70.45093,-580.6887,0,0.05522777,0,0.9984738;
 1424. customb,house1,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,1846.664,70.8893,-547.4562,0,0.7285576,0,0.6849845;
 1425. custom,house9,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,1722.82,70.83086,-915.9529,0,-0.01195137,0,-0.9999287;
 1426. custom,house9,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,1728.017,72.82624,-891.6862,0,0.7063935,0,-0.7078194;
 1427. customb,house1,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,1831.614,70.90959,-874.7008,0,0.9990811,0,-0.04286117;
 1428. custom,house5,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,1803.115,70.03886,-879.5286,0,-0.002963516,0,0.9999956;
 1429. customb,house1,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,1767.358,71.37511,-861.345,0,0.7163616,0,0.6977292;
 1430. custom,house5,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,1765.345,71.35036,-888.3665,0,0.7102427,0,0.7039569;
 1431. customb,house1,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,1743.615,66.91528,-991.6381,0,-0.02970441,0,-0.9995587;
 1432. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,536.9578,78.4725,-1725.585,0,0.02250164,0,0.9997469;
 1433. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,518.2017,78.83218,-1826.379,0,0.7594008,0,0.6506232;
 1434. custom,house9,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,453.3084,82.16586,-1403.657,0,0.8986595,0,0.4386471;
 1435. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,602.5732,79.09561,-1818.107,0,0.009683767,0,0.9999531;
 1436. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,563.2015,78.84944,-1482.88,0,0.9738383,0,-0.2272421;
 1437. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,566.1594,79.55529,-1586.833,0,0.9999166,0,-0.01291641;
 1438. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,593.9368,80.29182,-1740.895,0,0.7005582,0,-0.7135953;
 1439. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,604.616,78.71476,-1666.932,0,0.9999654,0,-0.008331598;
 1440. custom,tower4,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,543.6221,115.6832,-1669.598,0,0.9999884,0,-0.00482292;
 1441. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,612.6765,77.58665,-1577.286,0,0.9999954,0,-0.003041703;
 1442. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,604.4473,79.38573,-1508.8,0,0.976961,0,-0.2134182;
 1443. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,523.6509,79.98759,-1460.514,0,0.9655427,0,-0.2602449;
 1444. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,490.0434,77.97162,-1435.485,0,0.9427401,0,-0.3335281;
 1445. custom,cuboid,stone1,10,5,10,0,1,1,1,1.0,1.0,663.6752,39.60667,-1873.73,0,0.9999985,0,-0.001720953;
 1446. custom,cuboid,stone1,10,5,10,0,1,1,1,1.0,1.0,669.0946,39.34715,-1774.55,0,0.9999817,0,-0.006055506;
 1447. custom,cuboid,stone1,10,5,10,0,1,1,1,1.0,1.0,670.7592,39.39438,-1675.491,0,0.9999364,0,-0.01128033;
 1448. custom,cuboid,stone1,10,5,10,0,1,1,1,1.0,1.0,672.9349,39.55664,-1575.746,0,0.9999548,0,-0.00950719;
 1449. custom,cuboid,stone1,10,5,10,0,1,1,1,1.0,1.0,670.2712,39.31687,-1476.991,0,0.9999833,0,0.005783852;
 1450. custom,cuboid,stone1,10,5,10,0,1,1,1,1.0,1.0,598.1785,39.19494,-1350.504,0,0.5295393,0,-0.8482854;
 1451. custom,cuboid,stone1,10,5,10,0,1,1,1,1.0,1.0,668.9641,39.10536,-1377.522,0,0.9999874,0,0.005026886;
 1452. custom,cuboid,stone1,10,5,10,0,1,1,1,1.0,1.0,516.6756,39.28909,-1304.617,0,0.4775717,0,-0.8785928;
 1453. custom,cuboid,stone1,10,5,10,0,1,1,1,1.0,1.0,439.4622,39.68528,-1266.729,0,0.5765289,0,-0.8170767;
 1454. custom,cuboid,stone1,10,5,10,0,1,1,1,1.0,1.0,345.8817,39.58043,-1233.729,0,0.9847602,0,-0.1739175;
 1455. custom,cuboid,stone1,10,5,10,0,1,1,1,1.0,1.0,257.2653,39.51995,-1199.577,0,0.1957564,0,0.9806526;
 1456. custom,cuboid,stone1,10,5,10,0,1,1,1,1.0,1.0,652.8094,39.3587,459.3265,0,0.007563487,0,0.9999714;
 1457. custom,cuboid,stone1,10,5,10,0,1,1,1,1.0,1.0,652.9398,39.38118,360.4365,0,0.9999441,0,-0.01057355;
 1458. custom,cuboid,stone1,10,5,10,0,1,1,1,1.0,1.0,661.6125,39.41193,261.1838,0,-0.01051653,0,-0.9999447;
 1459. custom,cuboid,stone1,10,5,10,0,1,1,1,1.0,1.0,667.3351,39.49238,164.7239,0,0.0157206,0,0.9998765;
 1460. custom,cuboid,stone1,10,5,10,0,1,1,1,1.0,1.0,183.7104,39.29279,-1157.527,0,0.8980189,0,0.4399569;
 1461. custom,cuboid,stone1,10,5,10,0,1,1,1,1.0,1.0,113.9491,39.41383,-1095.268,0,0.3755478,0,-0.9268031;
 1462. custom,cuboid,stone1,10,5,10,0,1,1,1,1.0,1.0,-141.1132,38.95411,-1055.542,0,-0.1515068,0,-0.9884562;
 1463. custom,cuboid,stone1,10,5,10,0,1,1,1,1.0,1.0,-126.686,38.87066,-972.1124,0,0.02334861,0,0.9997274;
 1464. custom,cuboid,stone1,10,5,10,0,1,1,1,1.0,1.0,-134.4859,39.05096,-887.9279,0,0.1151631,0,-0.9933466;
 1465. custom,cuboid,stone1,10,5,10,0,1,1,1,1.0,1.0,-165.9686,39.15609,-814.9647,0,0.2784351,0,-0.9604551;
 1466. custom,cuboid,stone1,10,5,10,0,1,1,1,1.0,1.0,-203.3917,38.81577,-737.774,0,0.1675368,0,-0.9858658;
 1467. custom,cuboid,stone1,10,5,30,0,1,1,1,1.0,1.0,-252.8411,38.6539,-170.2796,0,0.9998481,0,0.01743094;
 1468. custom,cuboid,stone1,10,5,10,0,1,1,1,1.0,1.0,-225.6384,38.77595,-650.8779,0,0.07676395,0,-0.9970493;
 1469. custom,cuboid,stone1,10,5,10,0,1,1,1,1.0,1.0,-237.7017,38.69994,-557.9529,0,-0.0511172,0,0.9986927;
 1470. custom,cuboid,stone1,10,5,10,0,1,1,1,1.0,1.0,-243.7759,38.74039,-462.6425,0,0.01407797,0,-0.9999009;
 1471. custom,cuboid,stone1,10,5,10,0,1,1,1,1.0,1.0,-246.2944,38.73641,-366.1444,0,-0.01060293,0,0.9999438;
 1472. custom,cuboid,stone1,10,5,10,0,1,1,1,1.0,1.0,48.52465,39.10857,-1028.348,0,0.9248154,0,0.3804164;
 1473. custom,cuboid,stone1,10,5,10,0,1,1,1,1.0,1.0,-17.55778,39.07587,-962.8184,0,0.3856833,0,-0.9226313;
 1474. custom,cuboid,stone1,10,5,18,0,1,1,1,1.0,1.0,-108.6361,38.7962,-872.5369,0,0.3813724,0,-0.9244215;
 1475. custom,cuboid,stone1,10,5,18,0,1,1,1,1.0,1.0,-187.3917,39.04585,-1183.672,0,0.9830858,0,-0.1831457;
 1476. custom,cuboid,stone1,10,5,25,0,1,1,1,1.0,1.0,-264.6958,39.03614,-1382.55,0,0.9828487,0,-0.184414;
 1477. custom,cuboid,grass,90,5,90,1,0.1022727,0.1136364,0.1363636,1.0,1.0,339.0722,36.34186,-1447.842,0,0.9998705,0,-0.01609048;
 1478. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-119.6183,78.54787,-1236.015,0,0.8201261,0,0.572183;
 1479. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-125.2699,77.0694,-1261.922,0,0.5750467,0,-0.8181207;
 1480. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-107.8511,76.20019,-1205.947,0,0.8226061,0,0.5686117;
 1481. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-83.03923,78.60442,-1160.909,0,0.5786459,0,-0.8155789;
 1482. custom,tower4,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-21.84767,112.4585,-1175.371,0,0.5465959,0,-0.8373966;
 1483. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-51.47422,77.58261,-1058.335,0,0.5822604,0,-0.8130024;
 1484. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-72.58204,77.77321,-1109.568,0,0.8129969,0,0.582268;
 1485. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,3.406518,77.29797,-1099.659,0,0.9241241,0,-0.3820927;
 1486. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,33.61877,77.96429,-1128.292,0,0.9221262,0,-0.3868894;
 1487. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,64.94193,78.25701,-1159.536,0,0.9344568,0,-0.3560766;
 1488. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,400.8869,77.18494,-1343.298,0,0.9824224,0,-0.1866717;
 1489. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,93.12074,76.31701,-1187.496,0,0.9367771,0,-0.3499267;
 1490. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,342.9758,78.95562,-1330.337,0,0.1565487,0,0.9876703;
 1491. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,119.4102,78.962,-1218.115,0,-0.3231841,0,-0.9463362;
 1492. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,299.2571,78.02821,-1304.271,0,0.9773089,0,-0.2118189;
 1493. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,263.8759,77.6143,-1290.38,0,0.9734656,0,-0.2288334;
 1494. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,146.7828,72.76815,-1240.632,0,0.3326214,0,0.9430605;
 1495. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,224.1217,76.6838,-1276.454,0,0.9721565,0,-0.2343326;
 1496. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,172.9135,75.14275,-1252.629,0,0.9612557,0,-0.2756582;
 1497. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,198.0372,78.09563,-1265.944,0,0.9707119,0,-0.2402464;
 1498. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-140.9595,78.06059,-1293.805,0,0.8198955,0,0.5725133;
 1499. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-155.1747,78.0618,-1329.803,0,0.8248549,0,0.5653446;
 1500. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-174.9744,77.77964,-1377.663,0,0.8228729,0,0.5682256;
 1501. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-190.7034,77.5996,-1420.624,0,0.8009608,0,0.5987168;
 1502. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-205.2235,77.52388,-1457.157,0,0.8201187,0,0.5721934;
 1503. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-224.4754,77.34338,-1507.468,0,0.8287572,0,0.5596085;
 1504. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,489.855,78.0217,-1775.185,0,0.738107,0,0.6746837;
 1505. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,486.0336,77.8378,-1692.588,0,0.9995496,0,-0.03001016;
 1506. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,507.6051,76.91698,-1543.709,0,0.5465026,0,-0.8374574;
 1507. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,452.4456,78.2012,-1514.281,0,-0.2477851,0,-0.968815;
 1508. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,407.7784,77.39893,-1473.964,0,0.9637693,0,-0.2667375;
 1509. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,352.3752,76.82016,-1454.136,0,0.2405598,0,0.9706343;
 1510. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,471.5354,75.99523,-1590.734,0,0.7770666,0,0.6294184;
 1511. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,271.0486,78.58904,-1371.221,0,0.8493327,0,0.527858;
 1512. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,393.1519,78.00887,-1555.523,0,0.8665804,0,0.4990376;
 1513. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,312.9557,76.9532,-1518.902,0,0.9899329,0,-0.141538;
 1514. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,341.3843,74.5512,-1560.102,0,0.1229405,0,0.9924141;
 1515. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,416.3787,77.11271,-1633.87,0,0.7675752,0,0.640959;
 1516. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,303.5671,75.8695,-1615.513,0,0.8159816,0,0.5780779;
 1517. custom,tower4,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,345.9662,113.2782,-1668.433,0,0.9988823,0,-0.04726645;
 1518. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,408.0132,78.8849,-1683.656,0,0.7562391,0,0.6542953;
 1519. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,364.7951,79.83439,-1740.399,0,-0.06771886,0,-0.9977045;
 1520. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,409.6866,78.36218,-1823.327,0,0.7641464,0,0.6450429;
 1521. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,417.0061,79.9346,-1748.514,0,0.9984834,0,-0.05505451;
 1522. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,2.898633,77.98672,-1674.688,0,0.400717,0,-0.9162019;
 1523. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,269.4086,78.67699,-1510.324,0,0.2143306,0,0.9767612;
 1524. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,228.0006,79.38635,-1487.957,0,0.2798507,0,0.9600435;
 1525. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,191.8209,78.12315,-1445.703,0,0.9517237,0,-0.3069561;
 1526. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,146.243,76.51079,-1417.672,0,0.3648862,0,0.9310522;
 1527. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,121.4705,78.86162,-1383.37,0,0.3782514,0,0.9257029;
 1528. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,93.06384,78.36169,-1347.832,0,0.3995434,0,0.9167144;
 1529. custom,house9,default,2,2,1,0,1,1,1,1.0,1.0,46.60123,101.0712,-1292.798,0,0.42926,0,0.903181;
 1530. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,7.805988,79.01286,-1327.266,0,0.3070487,0,-0.9516938;
 1531. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-38.74941,78.72923,-1361.803,0,0.3405165,0,-0.9402386;
 1532. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-70.20961,79.68781,-1389.811,0,0.3389463,0,-0.9408057;
 1533. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-100.5891,78.66193,-1439.232,0,0.6037459,0,-0.7971768;
 1534. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-117.5389,78.76754,-1490.989,0,0.5989122,0,-0.8008147;
 1535. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-127.7787,76.71652,-1531.562,0,0.6069455,0,-0.7947435;
 1536. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-148.3983,75.07772,-1587.819,0,0.4535487,0,-0.8912315;
 1537. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,254.8248,78.86928,-1424.833,0,0.8786145,0,0.4775317;
 1538. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,300.9895,79.00237,-1794.36,0,0.7954377,0,0.6060355;
 1539. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-67.04282,78.22608,-1593.909,0,0.9569897,0,-0.290122;
 1540. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-55.6257,75.31315,-1500.058,0,0.9944044,0,-0.1056399;
 1541. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,289.3767,79.70406,-1675.67,0,0.9957833,0,-0.09173703;
 1542. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,81.69672,79.24694,-1720.827,0,0.5662349,0,-0.824244;
 1543. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,242.7824,79.19913,-1759.922,0,0.9901199,0,-0.140223;
 1544. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,204.4539,79.48988,-1751.019,0,0.9813439,0,-0.1922609;
 1545. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,137.2605,79.37474,-1736.577,0,0.2003811,0,0.9797181;
 1546. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,225.8962,79.39987,-1690.006,0,0.6254805,0,-0.7802399;
 1547. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,225.39,75.67131,-1576.952,0,0.2415941,0,0.9703774;
 1548. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,178.4239,77.39869,-1636.789,0,0.7738932,0,0.6333162;
 1549. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,100.576,77.52367,-1640.71,0,0.9884825,0,-0.1513354;
 1550. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,55.44622,79.48528,-1609.607,0,0.9466327,0,-0.3223142;
 1551. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,22.56442,78.68053,-1573.502,0,0.9226894,0,-0.3855442;
 1552. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,69.55897,78.23679,-1402.831,0,0.325553,0,-0.9455239;
 1553. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-9.811596,79.39759,-1434.905,0,0.4426825,0,0.8966784;
 1554. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,63.58046,78.54866,-1483.911,0,0.9439623,0,-0.3300532;
 1555. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-26.32142,78.16627,-1537.872,0,-0.1671237,0,-0.985936;
 1556. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,18.83976,78.42313,-1471.884,0,-0.3171884,0,-0.9483625;
 1557. custom,cuboid,grass,20,15,20,0,1,1,1,1.0,1.0,134.4391,-11.06404,-1521.943,0,0.273796,0,0.9617878;
 1558. custom,house5,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,85.85316,70.76118,-1566.479,0,0.3042689,0,-0.9525862;
 1559. customb,house1,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,116.531,71.91615,-1494.425,0,0.3572878,0,0.9339944;
 1560. custom,house5,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,123.6649,71.99408,-1552.629,0,0.1660569,0,0.9861162;
 1561. custom,house8,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,154.2892,72.07462,-1501.898,0,0.1836705,0,0.9829879;
 1562. custom,house5,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,144.6323,71.96153,-1589.144,0,0.2665408,0,0.9638237;
 1563. customb,house1,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,167.1973,71.87642,-1544.081,0,-0.1571497,0,0.9875748;
 1564. customb,house1,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,183.0877,70.83424,-1606.857,0,0.5601741,0,-0.8283749;
 1565. custom,house5,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,194.8718,71.82215,-1529.947,0,0.1825687,0,-0.9831932;
 1566. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-348.3706,78.17602,-1348.411,0,0.8319403,0,0.5548652;
 1567. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-328.9063,77.44302,-1300.786,0,0.8324087,0,0.5541622;
 1568. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-298.7485,78.33515,-1248.378,0,0.7627087,0,-0.6467423;
 1569. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-287.4028,78.32603,-1201.915,0,0.8323948,0,0.5541831;
 1570. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-255.266,78.15459,-1154.41,0,0.5618013,0,-0.8272722;
 1571. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-240.5511,78.04599,-1105.943,0,0.5722423,0,-0.8200846;
 1572. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-222.1013,73.44982,-1049.188,0,0.8283905,0,-0.560151;
 1573. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-210.2476,77.88736,-990.0079,0,0.6795575,0,-0.7336223;
 1574. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-207.132,78.3121,-935.2446,0,0.7350492,0,-0.6780137;
 1575. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-223.192,77.02399,-878.6587,0,0.9769977,0,-0.2132504;
 1576. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-250.9078,78.32874,-824.1789,0,0.8687457,0,-0.4952586;
 1577. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-280.96,77.30408,-757.4326,0,0.8068497,0,-0.5907568;
 1578. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-359.9706,77.14191,-788.9686,0,0.999662,0,0.02599688;
 1579. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-418.8976,77.06006,-785.2231,0,0.9999005,0,-0.01410774;
 1580. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-479.6497,75.21851,-763.232,0,0.6670818,0,-0.7449845;
 1581. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-533.9214,76.99137,-785.5691,0,0.9978959,0,0.06483721;
 1582. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-488.4793,77.37199,-821.9232,0,0.9995168,0,-0.03108408;
 1583. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-378.8675,77.75919,-1227.54,0,0.9824325,0,-0.1866183;
 1584. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-424.7311,77.87923,-1154.267,0,0.1757449,0,-0.9844357;
 1585. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-309.2663,77.61079,-981.553,0,0.8092914,0,0.5874074;
 1586. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-306.3741,75.78912,-1047.731,0,0.9836477,0,-0.1801035;
 1587. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-354.3061,77.6168,-1157.727,0,0.8273331,0,0.5617117;
 1588. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-323.2577,79.48237,-1112.692,0,0.546097,0,-0.837722;
 1589. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-431.9717,74.87467,-1052.125,0,0.9556715,0,-0.2944349;
 1590. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-498.4402,77.1476,-923.8668,0,0.08332291,0,-0.9965226;
 1591. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-386.1259,77.958,-995.2775,0,0.5211226,0,-0.8534818;
 1592. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-469.6194,75.16181,-1003.594,0,0.0964303,0,-0.9953398;
 1593. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-412.6779,77.61924,-855.3004,0,0.6827723,0,-0.7306312;
 1594. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-290.4605,76.35857,-898.7003,0,0.8342501,0,-0.5513862;
 1595. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-373.939,76.25167,-945.7263,0,0.7228329,0,-0.691023;
 1596. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-326.046,76.30816,-850.2972,0,0.8257545,0,-0.5640299;
 1597. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-454.512,77.79173,-945.8438,0,0.9972942,0,0.07351413;
 1598. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-406.2446,80.78699,-901.9646,0,0.7176241,0,0.6964308;
 1599. custom,tower4,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-383.1814,111.1223,-1074.077,0,0.2310388,0,0.9729446;
 1600. custom,cuboid,stone1,10,5,10,0,1,1,1,1.0,1.0,669.5007,38.97929,-1279.243,0,0.002553333,0,0.9999968;
 1601. custom,cuboid,stone1,10,5,10,0,1,1,1,1.0,1.0,653.0867,39.09638,-1117.799,0,0.9655187,0,0.2603339;
 1602. custom,cuboid,stone1,10,5,10,0,1,1,1,1.0,1.0,669.5845,39.03291,-1181.47,0,0.9999872,0,-0.005059029;
 1603. custom,cuboid,stone1,10,5,10,0,1,1,1,1.0,1.0,628.4052,38.94186,-1043.783,0,-0.06262338,0,0.9980373;
 1604. custom,cuboid,stone1,10,5,10,0,1,1,1,1.0,1.0,629.0938,39.08928,-959.4711,0,0.06685638,0,0.9977626;
 1605. custom,cuboid,stone1,10,5,10,0,1,1,1,1.0,1.0,645.8613,39.14655,-868.3045,0,0.1180951,0,0.9930023;
 1606. custom,cuboid,stone1,10,5,10,0,1,1,1,1.0,1.0,663.6686,39.23759,-777.9144,0,0.07333314,0,0.9973075;
 1607. custom,cuboid,stone1,10,5,10,0,1,1,1,1.0,1.0,678.1573,39.15594,-681.7183,0,0.07329546,0,0.9973103;
 1608. custom,cuboid,stone1,10,5,10,0,1,1,1,1.0,1.0,690.0769,39.03488,-584.228,0,0.9984639,0,-0.05540705;
 1609. custom,cuboid,stone1,10,5,10,0,1,1,1,1.0,1.0,1183.28,39.33243,-873.2983,0,0.7156741,0,0.6984344;
 1610. custom,cuboid,stone1,10,5,10,0,1,1,1,1.0,1.0,1106.131,39.56831,-885.409,0,0.8199657,0,-0.5724127;
 1611. custom,cuboid,stone1,10,5,10,0,1,1,1,1.0,1.0,1013.355,39.53385,-919.9781,0,0.5673694,0,0.8234635;
 1612. custom,cuboid,stone1,10,5,10,0,1,1,1,1.0,1.0,920.7311,39.46271,-937.616,0,0.7846376,0,-0.6199548;
 1613. custom,cuboid,stone1,10,5,10,0,1,1,1,1.0,1.0,829.739,39.09349,-952.3688,0,0.6760566,0,0.7368498;
 1614. custom,cuboid,stone1,10,5,13,0,1,1,1,1.0,1.0,731.5045,39.09652,-944.2623,0,0.7767092,0,0.6298594;
 1615. custom,cuboid,stone1,10,5,13,0,1,1,1,1.0,1.0,-507.2294,37.9667,274.5862,0,0.6993207,0,-0.7148081;
 1616. custom,cuboid,stone1,10,5,13,0,1,1,1,1.0,1.0,-380.2581,38.83529,272.1582,0,-0.7009182,0,0.7132418;
 1617. custom,cuboid,stone1,10,5,13,0,1,1,1,1.0,1.0,-251.8025,38.87811,269.7484,0,0.6990787,0,-0.7150447;
 1618. custom,cuboid,stone1,10,5,13,0,1,1,1,1.0,1.0,666.4708,40.32109,51.22923,1.44872E-05,0.9997844,0.0006979818,-0.02075138;
 1619. custom,cuboid,stone1,10,5,10,0,1,1,1,1.0,1.0,665.3439,40.34402,-55.11612,0,0.9998024,0,0.01988377;
 1620. custom,cuboid,stone1,10,5,10,0,1,1,1,1.0,1.0,673.9316,40.19995,-146.3523,0,0.9966509,0,0.08177392;
 1621. custom,cuboid,stone1,10,5,10,0,1,1,1,1.0,1.0,680.9739,40.32975,-237.7298,0,0.9999796,0,0.006395716;
 1622. custom,cuboid,stone1,10,5,10,0,1,1,1,1.0,1.0,683.627,40.19141,-335.3105,0,0.9999216,0,0.01252659;
 1623. custom,cuboid,stone1,10,5,13,0,1,1,1,1.0,1.0,701.3632,39.0239,-471.5028,0,0.0432169,0,0.9990658;
 1624. custom,cuboid,stone1,10,5,13,0,1,1,1,1.0,1.0,684.6121,39.45269,-380.5171,0,0.01394534,0,0.9999028;
 1625. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,755.8068,76.68857,-401.2035,0,0.74687,0,0.66497;
 1626. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1022.705,77.32826,-1000.279,0,0.2170129,0,-0.9761688;
 1627. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1106.308,78.14099,-959.5771,0,0.9999897,0,0.004548297;
 1628. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1043.294,76.80357,-985.2082,0,0.9778351,0,0.2093769;
 1629. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1079.998,77.69962,-973.0059,0,0.1384998,0,-0.9903625;
 1630. custom,cuboid,stone1,10,10,20,0,1,1,1,1.0,1.0,-101.022,14.18254,248.5453,0,0.7785641,0,0.6275651;
 1631. custom,cuboid,stone1,10,10,10,0,1,1,1,1.0,1.0,24.93184,14.72517,208.8178,0,0.8667057,0,0.4988199;
 1632. custom,cuboid,stone1,10,10,10,0,1,1,1,1.0,1.0,102.0952,14.72089,179.0492,0,0.7774527,0,0.6289414;
 1633. custom,cuboid,stone1,10,10,10,0,1,1,1,1.0,1.0,189.9835,14.82661,152.9346,0,0.8241336,0,0.5663954;
 1634. custom,cuboid,stone1,10,10,10,0,1,1,1,1.0,1.0,266.9043,14.78362,113.3437,0,0.8804772,0,0.4740885;
 1635. custom,cuboid,stone1,10,10,10,0,1,1,1,1.0,1.0,346.6559,15.12866,71.48306,0,0.8285189,0,0.5599612;
 1636. custom,cuboid,stone1,10,10,10,0,1,1,1,1.0,1.0,436.1179,15.47208,40.42499,0,0.799911,0,0.6001188;
 1637. custom,cuboid,stone1,10,10,15,0,1,1,1,1.0,1.0,547.5499,15.5682,23.13844,0,0.7289192,0,0.6845998;
 1638. custom,cuboid,stone1,10,10,25,0,1,1,1,1.0,1.0,-261.9656,13.76138,98.09704,0,0.01501295,0,-0.9998873;
 1639. custom,cuboid,stone5,5,3,5,1,0.05681818,0.05681818,0,1.0,1.0,96.53718,162.4044,-442.3724,-0.1880463,0.6987817,0.1203752,0.6795974;
 1640. custom,cuboid,stone5,4,3,5,1,0.05681818,0.05681818,0,1.0,1.0,122.8076,164.3621,-441.2694,0.042029,0.004459839,0.2235989,-0.9737645;
 1641. custom,cuboid,stone1,10,15,25,0,0.05681818,0.05681818,0,1.0,1.0,-77.06873,-11.27496,-516.7213,0,0.7118849,0,0.7022962;
 1642. customb,house1,default,1,1,1,0,0.05681818,0.05681818,0,1.0,1.0,-514.5902,77.494,212.0028,0.009736259,0.7044014,0.01000738,-0.7096645;
 1643. customb,house1,default,1,2,1,0,0.05681818,0.05681818,0,1.0,1.0,-453.8232,69.88631,205.4151,0,0.7167305,0,0.6973503;
 1644. customb,house1,default,1,2,1,0,0.05681818,0.05681818,0,1.0,1.0,-380.0049,92.7634,208.5036,0,0.6983247,0,-0.7157812;
 1645. customb,house1,default,1,1.5,1,0,0.05681818,0.05681818,0,1.0,1.0,-444.9767,80.80979,339.0245,0,0.6996727,0,-0.7144635;
 1646. customb,house1,default,1,2,1,0,0.05681818,0.05681818,0,1.0,1.0,-375.8833,92.89334,332.5566,0,0.710789,0,0.7034054;
 1647. custom,house8,default,2,1,1,0,0.05681818,0.05681818,0,1.0,1.0,-509.3179,78.65696,389.5685,0,0.6823658,0,-0.7310109;
 1648. customb,house1,default,1,1,1,0,0.05681818,0.05681818,0,1.0,1.0,-531.1973,77.20441,150.0323,0,-0.000307886,0,-1;
 1649. custom,house5,default,1,1,1,0,0.05681818,0.05681818,0,1.0,1.0,-341.4476,78.29003,390.5263,0,-0.0107422,0,-0.9999423;
 1650. custom,house5,default,1,1,1,0,0.05681818,0.05681818,0,1.0,1.0,-337.2307,79.71253,466.8652,0,0.6881848,0,-0.7255355;
 1651. customb,house1,default,1,1,1,0,0.05681818,0.05681818,0,1.0,1.0,-306.8283,76.49478,530.248,0,-0.01156262,0,-0.9999332;
 1652. customb,house1,default,1,1,1,0,0.05681818,0.05681818,0,1.0,1.0,-359.7107,78.81282,569.3108,0,0.6660597,0,-0.7458985;
 1653. custom,tower4,default,1,1,1,0,0.05681818,0.05681818,0,1.0,1.0,-399.0453,107.328,374.8723,0,0.699852,0,-0.7142879;
 1654. custom,house5,default,0.5,0.5,0.5,0,0.05681818,0.05681818,0,1.0,1.0,-349.2287,71.56477,506.3643,0,0.7011574,0,-0.7130066;
 1655. customb,house1,default,0.5,0.5,0.5,0,0.05681818,0.05681818,0,1.0,1.0,-428.6039,70.764,410.8578,0,0.737328,0,0.6755349;
 1656. custom,house5,default,0.5,0.5,0.5,0,0.05681818,0.05681818,0,1.0,1.0,-473.1368,70.97121,395.2437,0,0.9997883,0,-0.02057656;
 1657. custom,house9,default,0.5,0.5,0.5,0,0.05681818,0.05681818,0,1.0,1.0,-434.573,72.63724,371.2058,0,0.7120661,0,0.7021124;
 1658. custom,tower4,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-334.8989,108.4616,-638.6089,0,0.7077812,0,-0.7064317;
 1659. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-294.3307,75.78577,-705.109,0,0.770012,0,-0.6380295;
 1660. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-284.683,76.91297,-644.1957,0,0.08602922,0,-0.9962927;
 1661. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-514.5979,76.9267,-725.9659,0,0.6837552,0,-0.7297115;
 1662. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-364.4232,77.34986,-700.7957,0,0.9967564,0,0.0804777;
 1663. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-319.5179,77.76723,-581.4394,0,0.7500573,0,-0.6613729;
 1664. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-405.4736,76.14356,-690.5009,0,0.9959981,0,-0.08937497;
 1665. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-388.2383,77.83119,-596.1146,0,0.9975365,0,0.07014914;
 1666. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-347.8082,76.9006,152.6122,0,0.711396,0,-0.7027914;
 1667. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-323.9191,76.80379,-528.8149,0,0.7220554,0,-0.6918353;
 1668. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-347.4331,77.88048,90.02727,0,0.6803976,0,0.7328433;
 1669. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-325.0601,78.05946,-475.8566,0,0.7163255,0,-0.6977664;
 1670. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-321.7227,75.88374,-415.1289,0,0.9999721,0,0.007473977;
 1671. custom,tower2,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-367.3194,48.3697,-340.2802,0,0.9999818,0,-0.00604227;
 1672. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-319.2127,76.52105,-348.8984,0,0.01361078,0,-0.9999074;
 1673. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-333.0659,75.61832,-276.2945,0,0.7260509,0,-0.687641;
 1674. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-332.0808,77.72388,-233.5159,0,0.7160925,0,-0.6980054;
 1675. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-334.8295,74.76886,20.46985,0,0.0542398,0,-0.9985279;
 1676. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-332.8299,75.38535,-184.9196,0,0.7063146,0,-0.7078982;
 1677. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-338.966,78.26479,-38.73856,0,0.7282106,0,-0.6853535;
 1678. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-335.397,73.97376,-152.5784,0,0.7143248,0,-0.6998144;
 1679. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-336.759,77.56166,-92.27894,0,0.7121903,0,-0.7019865;
 1680. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-336.9176,76.97191,-128.4034,0,0.7140362,0,-0.7001088;
 1681. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-386.5216,76.50722,-414.977,0,0.7140811,0,-0.700063;
 1682. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-385.9406,78.57932,-483.4687,0,0.9999928,0,0.003811981;
 1683. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-407.1127,77.77551,-336.1298,0,0.9999964,0,-0.002717047;
 1684. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-487.7126,77.21178,181.1884,0,0.7269174,0,0.6867249;
 1685. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-408.4343,76.24114,144.8292,0,-6.397167E-06,0,-1;
 1686. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-413.8083,77.43987,-276.2493,0,0.7065264,0,-0.7076867;
 1687. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-453.3118,74.4236,-684.9782,0,0.9999781,0,0.006617309;
 1688. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-450.1616,73.78407,-581.9469,0,0.7196999,0,-0.6942853;
 1689. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-533.0711,76.23391,-651.6218,0,0.9995829,0,0.02888144;
 1690. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-464.6328,75.54015,-633.3057,0,0.6992812,0,0.7148467;
 1691. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-528.124,75.97528,-563.576,0,0.9998947,0,0.01450847;
 1692. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-464.661,77.06245,135.6595,0,0.6884919,0,-0.7252441;
 1693. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-429.9431,76.64549,-534.8412,0,0.7212962,0,-0.6926268;
 1694. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-433.1044,76.47478,-460.8915,0,0.70633,0,-0.7078828;
 1695. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-512.6973,77.10088,-482.603,0,0.9721147,0,0.2345059;
 1696. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-409.3991,75.7626,-221.1745,0,0.9258006,0,-0.3780125;
 1697. custom,house9,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-458.4219,78.16724,-403.7895,0,0.711226,0,0.7029635;
 1698. custom,house8,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-459.3853,78.5104,-331.3168,0,0.6910808,0,-0.7227775;
 1699. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-539.207,77.21557,-378.1314,0,0.999631,0,-0.02716381;
 1700. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-506.2755,76.03796,-340.3869,0,0.9999974,0,-0.002292774;
 1701. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-511.2096,77.19398,-280.3762,0,0.7133151,0,0.7008435;
 1702. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-518.8634,78.26318,66.87337,0,-0.00614466,0,-0.9999812;
 1703. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-451.0182,73.75324,52.72662,0,0.6826443,0,-0.7307509;
 1704. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-388.098,77.57893,19.57556,0,0.05107933,0,-0.9986947;
 1705. custom,tower4,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-395.0694,112.3183,95.42522,0,0.9996707,0,-0.02566295;
 1706. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-498.3687,75.29484,2.393571,0,0.6994683,0,-0.7146636;
 1707. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-407.1143,76.53705,-71.92698,0,0.0163487,0,-0.9998664;
 1708. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-404.0344,77.45387,-158.0013,0,0.2328176,0,0.9725204;
 1709. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-529.9985,73.21057,-208.5839,0,-0.02855949,0,-0.9995921;
 1710. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-485.1298,77.07218,-59.75763,0,0.7109136,0,0.7032794;
 1711. custom,tower4,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-446.7661,105.7667,-131.0455,0,0.9998379,0,-0.01800406;
 1712. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-489.1071,77.65471,-195.5885,0,0.9997501,0,-0.0223542;
 1713. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-534.6182,76.94141,-116.716,0,0.9991729,0,-0.04066386;
 1714. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-487.1887,79.17552,-121.6461,0,0.9865152,0,0.1636696;
 1715. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,579.7047,78.13463,104.6815,0,0.007378337,0,0.9999728;
 1716. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,526.6868,81.11105,109.9058,0,0.800508,0,-0.5993221;
 1717. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,463.7049,78.58425,126.2158,0,0.9945313,0,-0.1044385;
 1718. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-279.7611,78.16019,361.0078,0,0.9998981,0,-0.01427637;
 1719. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,417.7934,77.80551,132.9197,0,0.1803537,0,0.9836018;
 1720. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,372.0047,79.49453,158.6787,0,0.98461,0,-0.1747663;
 1721. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,317.7046,78.41802,192.0518,0,0.9804882,0,-0.1965781;
 1722. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,279.7657,79.02203,212.2123,0,0.9677688,0,-0.2518404;
 1723. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,416.4505,76.22131,421.0838,0,0.003248147,0,0.9999948;
 1724. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,570.2659,78.85828,157.5842,0,0.7056946,0,0.7085162;
 1725. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,598.7575,78.08775,219.0129,0,-0.008454371,0,-0.9999643;
 1726. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,543.9781,77.27655,214.2103,0,-0.001598514,0,0.9999987;
 1727. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,524.2186,76.02126,296.4779,0,0.2039757,0,-0.978976;
 1728. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,471.603,72.05489,362.7035,0,0.4512157,0,-0.8924149;
 1729. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,494.732,79.25739,396.0361,0,-0.638424,0,0.769685;
 1730. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,557.0786,77.37203,399.5126,0,0.9995975,0,0.02836942;
 1731. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,530.5616,78.49799,454.7704,0,0.8379431,0,0.5457577;
 1732. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,314.6252,79.53942,286.1441,0,0.141299,0,0.989967;
 1733. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,346.332,73.6644,364.9109,0,-0.7052796,0,0.7089293;
 1734. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,372.6664,80.05087,415.9622,0,0.003984069,0,-0.9999921;
 1735. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,401.6268,78.84479,230.3806,0,0.5458266,0,-0.8378983;
 1736. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,492.0692,79.88419,213.8933,0,0.9846035,0,-0.1748029;
 1737. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,381.4757,78.15796,295.1355,0,0.780062,0,0.6257024;
 1738. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,422.366,75.39691,339.3061,0,0.9002521,0,0.435369;
 1739. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,463.2397,78.32976,263.1931,0,0.04085115,0,0.9991652;
 1740. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-221.476,76.2613,349.4499,0,0.01857319,0,0.9998275;
 1741. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-157.4146,78.9859,342.8701,0,0.1077688,0,0.994176;
 1742. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-115.4961,78.09394,338.3824,0,0.120308,0,0.9927366;
 1743. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,241.0069,78.79331,221.2084,0,0.1738128,0,0.9847787;
 1744. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,182.4332,78.54414,243.4716,0,0.1483772,0,0.9889309;
 1745. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,110.8881,77.77316,237.6799,0,0.7742004,0,0.6329407;
 1746. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-75.62927,75.27689,325.1503,0,0.1145715,0,0.993415;
 1747. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,67.12831,78.97899,279.1229,0,0.2538174,0,0.9672522;
 1748. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,36.84602,79.30608,321.5215,0,0.9638532,0,-0.266434;
 1749. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-22.78951,78.81228,324.2209,0,0.9941472,0,-0.1080336;
 1750. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,250.6134,80.48559,304.7303,0,0.5899007,0,-0.8074758;
 1751. custom,tower4,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,136.2798,113.1794,270.1895,0,0.5966043,0,-0.8025356;
 1752. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-247.375,78.34837,505.9201,0,0.6934536,0,-0.7205014;
 1753. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,85.53237,76.53268,511.5526,0,0.9228398,0,0.3851841;
 1754. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-267.7799,79.2923,424.7986,0,0.7201732,0,0.6937944;
 1755. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,183.6357,76.79672,372.6702,0,0.723793,0,0.6900173;
 1756. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,145.2883,77.8987,319.6419,0,0.277622,0,0.9606904;
 1757. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,23.62448,78.64195,494.8279,0,0.9999878,0,0.0049389;
 1758. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,26.72887,76.96932,417.1508,0,0.9921508,0,0.1250472;
 1759. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,71.84173,77.05753,370.8317,0,0.5953994,0,0.8034299;
 1760. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,88.8567,77.63074,431.9887,0,0.02768855,0,-0.9996166;
 1761. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,135.5954,76.99338,400.5422,0,-0.02199481,0,-0.9997581;
 1762. custom,tower4,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-47.62897,107.7965,522.1034,0,0.7190152,0,0.6949944;
 1763. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-162.5006,77.05877,487.7371,0,0.7052305,0,0.7089781;
 1764. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-170.0524,74.38237,406.3589,0,0.7760253,0,0.6307018;
 1765. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-92.7711,79.63859,452.4236,0,0.03921964,0,0.9992307;
 1766. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-67.82545,73.57378,393.4314,0,-0.6577496,0,0.7532367;
 1767. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-3.445651,73.95078,396.3819,0,0.1176145,0,-0.9930593;
 1768. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-33.54308,76.6259,468.1744,0,0.971883,0,-0.2354644;
 1769. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,594.5313,75.76595,-299.4462,0,0.7220469,0,0.6918442;
 1770. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,602.1306,78.43325,-236.9245,0,0.8295433,0,-0.5584424;
 1771. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,598.753,79.21774,-195.3385,0,0.7284026,0,-0.6851494;
 1772. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,593.075,78.36886,-141.1357,0,0.643172,0,-0.7657218;
 1773. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,590.0479,79.18556,-59.87236,0,0.999773,0,-0.02130439;
 1774. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,529.4235,78.71878,-56.15928,0,0.9989754,0,-0.04525646;
 1775. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,477.3033,78.29542,-56.13438,0,0.9915999,0,0.1293432;
 1776. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,410.6519,78.7673,-35.23167,0,0.7975083,0,0.6033081;
 1777. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,339.9849,78.94733,-10.71431,0,0.9699104,0,-0.2434624;
 1778. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,299.812,77.26862,15.87591,0,0.5466171,0,-0.8373827;
 1779. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,224.0745,76.71346,37.27015,0,0.3204337,0,0.9472709;
 1780. custom,tower4,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,227.641,114.7493,-36.81977,0,0.9999931,0,-0.003731145;
 1781. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,176.9471,77.66211,-40.57434,0,0.9965488,0,0.08300883;
 1782. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,251.8025,78.82555,-72.40576,0,0.5126111,0,0.8586209;
 1783. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,202.8176,78.80678,-119.0671,0,0.7419885,0,0.6704126;
 1784. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,174.0783,78.45693,-176.9014,0,0.9965283,0,-0.08325551;
 1785. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,193.66,79.26199,-263.4661,0,0.9686901,0,0.248273;
 1786. custom,tower4,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,414.0464,111.0741,-118.1965,0,0.9997432,0,-0.02266129;
 1787. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,355.6486,78.53876,-101.101,0,0.03399661,0,0.999422;
 1788. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,305.1897,77.30757,-95.54745,0,0.01260971,0,0.9999205;
 1789. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,248.9717,77.30144,-157.7096,0,0.6720096,0,0.7405425;
 1790. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,158.6701,76.74438,84.81366,0,0.8282709,0,0.5603279;
 1791. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,89.20046,77.75391,97.35355,0,0.967063,0,-0.2545376;
 1792. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,116.482,78.52396,29.97613,0,0.9878128,0,0.1556464;
 1793. custom,cuboid,grass,40,10,40,0,1,1,1,1.0,1.0,388.03,13.74644,-223.6558,0,0.6901342,0,0.7236814;
 1794. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,203.6164,78.74962,-324.3362,0,0.7140217,0,-0.7001237;
 1795. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,423.5706,79.06745,-92.72872,0,0.6213036,0,0.78357;
 1796. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,510.8959,79.34704,-120.4336,0,-0.4796675,0,0.8774503;
 1797. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,70.1407,76.9101,16.92866,0,0.9911803,0,0.1325204;
 1798. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,27.81606,77.5285,7.041431,0,0.9902887,0,0.1390261;
 1799. customb,house1,default,1.5,1.5,1.5,0,1,1,1,1.0,1.0,-202.6475,79.60308,143.3308,0,0.9997151,0,0.02386643;
 1800. customb,house1,default,1.5,1.5,1.5,0,1,1,1,1.0,1.0,-163.4885,85.18402,71.29851,0,0.7016078,0,0.7125635;
 1801. customb,house1,default,1.5,1.5,1.5,0,1,1,1,1.0,1.0,-138.7232,79.30798,189.3991,0,0.644394,0,-0.7646937;
 1802. customb,house1,default,1.5,1.5,1.5,0,1,1,1,1.0,1.0,-136.015,80.47015,107.2718,0,0.7153514,0,-0.6987649;
 1803. customb,house1,default,1.5,1.5,1.5,0,1,1,1,1.0,1.0,-89.32012,86.26754,128.623,0,0.0588982,0,0.9982641;
 1804. customb,house1,default,1.5,1.5,1.5,0,1,1,1,1.0,1.0,-147.2337,78.73528,133.948,0,0.6999725,0,-0.7141699;
 1805. customb,house1,default,1.5,1.5,1.5,0,1,1,1,1.0,1.0,-142.1546,78.02352,162.5709,0,0.6586974,0,-0.752408;
 1806. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-14.47623,77.16006,-16.5581,0,0.9888117,0,0.1491695;
 1807. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-55.73199,76.38692,-20.93793,0,0.9968415,0,0.07941669;
 1808. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-109.9596,77.75866,-28.10538,0,0.9997405,0,0.02278092;
 1809. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-184.1552,77.70037,-18.87866,0,0.9993161,0,-0.03697748;
 1810. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-141.902,71.8389,-23.95483,0,0.999991,0,-0.004248031;
 1811. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,65.84899,72.83429,126.5315,0,0.6256937,0,-0.7800688;
 1812. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-1.975268,74.37933,126.899,0,0.9641373,0,-0.2654039;
 1813. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-46.00992,74.63206,42.98101,0,0.7368085,0,-0.6761015;
 1814. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-39.33276,74.63206,82.35808,0,0.6254043,0,-0.7803009;
 1815. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,40.4632,75.995,90.2225,0,0.6429678,0,-0.7658932;
 1816. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-33.51808,80.631,150.8532,0,0.9689668,0,-0.2471909;
 1817. custom,tower4,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,1.284088,116.3115,58.35864,0,0.997139,0,-0.07559042;
 1818. custom,house5,default,0.5,0.5,0.5,0,0,0.2386363,0,1.0,1.0,327.3655,69.24747,-164.0782,0,0.727099,0,0.6865327;
 1819. customb,house1,default,0.5,0.5,0.5,0,0,0.2386363,0,1.0,1.0,341.5031,71.5986,-190.6084,0,0.7255969,0,0.6881201;
 1820. customb,house1,default,0.5,0.5,0.5,0,0,0.2386363,0,1.0,1.0,291.5453,70.65508,-183.1649,0,0.9423126,0,0.3347343;
 1821. customb,house1,default,0.5,0.5,0.5,0,0,0.2386363,0,1.0,1.0,366.2551,69.15249,-154.8246,0,0.999284,0,-0.03783667;
 1822. custom,house5,default,0.5,0.5,0.5,0,0,0.2386363,0,1.0,1.0,262.2094,71.38021,-201.0607,0,-0.01147707,0,0.9999341;
 1823. customb,house1,default,0.5,0.5,0.5,0,0,0.2386363,0,1.0,1.0,214.7458,71.08507,-230.5147,0,0.7690247,0,0.6392192;
 1824. custom,house5,default,0.5,0.5,0.5,0,0,0.2386363,0,1.0,1.0,219.9312,71.09026,-208.0594,0,0.7543227,0,0.6565039;
 1825. customb,house1,default,0.5,0.5,0.5,0,0,0.2386363,0,1.0,1.0,229.2433,71.64912,-182.1456,0,0.7060704,0,0.7081417;
 1826. custom,house5,default,0.5,0.5,0.5,0,0,0.2386363,0,1.0,1.0,229.7934,69.9592,-255.5779,0,-0.4926533,0,-0.8702257;
 1827. custom,house5,default,0.5,0.5,0.5,0,0,0.2386363,0,1.0,1.0,243.8727,70.64172,-279.4362,0,0.5883288,0,0.8086218;
 1828. customb,house1,default,0.5,0.5,0.5,0,0,0.2386363,0,1.0,1.0,256.6459,71.10683,-298.0304,0,0.7945509,0,-0.6071976;
 1829. custom,house5,default,0.5,0.5,0.5,0,0,0.2386363,0,1.0,1.0,262.6998,68.85455,-323.5747,0,0.7186357,0,-0.6953868;
 1830. custom,house5,default,0.5,0.5,0.5,0,0,0.2386363,0,1.0,1.0,385.7952,71.44775,-191.2263,0,-0.6380252,0,0.7700156;
 1831. customb,house1,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,395.931,70.67039,-164.809,0,0.507154,0,0.8618554;
 1832. custom,house5,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,428.2017,71.3894,-202.9298,0,0.3644073,0,0.9312397;
 1833. customb,house1,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,515.792,71.75982,-352.5761,0,0.6830224,0,-0.7303975;
 1834. custom,house5,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,462.6606,71.16266,-134.8228,0,0.5429009,0,-0.8397968;
 1835. customb,house1,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,463.8231,71.5024,-167.513,0,0.53777,0,-0.8430916;
 1836. custom,house5,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,463.3701,71.13542,-244.7891,0,0.2425062,0,-0.9701499;
 1837. customb,house1,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,484.5447,70.61642,-210.9621,0,-0.3965682,0,-0.9180052;
 1838. custom,house5,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,531.1909,71.00451,-196.772,0,0.006752591,0,-0.9999772;
 1839. customb,house1,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,502.4423,71.19349,-253.518,0,0.7359264,0,0.6770616;
 1840. custom,house5,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,519.2098,71.41959,-232.5622,0,0.7146012,0,0.6995322;
 1841. customb,house1,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,476.9817,70.42622,-276.1016,0,0.7261012,0,0.6875879;
 1842. customb,house1,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,466.6094,71.24225,-305.683,0,0.07254808,0,0.9973649;
 1843. customb,house1,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,514.5423,70.93424,-276.6411,0,0.8948156,0,0.446436;
 1844. custom,house5,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,467.182,70.2649,-343.0744,0,0.9573976,0,-0.2887732;
 1845. customb,house1,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,500.2139,70.63625,-300.1758,0,0.9948208,0,-0.1016446;
 1846. custom,house5,default,0.5,0.5,0.5,0,1,1,1,1.0,1.0,538.1301,71.22643,-330.4563,0,0.4581438,0,-0.8888781;
 1847. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-176.2169,77.87379,-104.8295,0,0.6946661,0,0.7193323;
 1848. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-173.7607,76.89675,-159.5816,0,0.696849,0,0.7172179;
 1849. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-161.6026,75.5499,-217.8636,0,-0.7220741,0,0.6918157;
 1850. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-110.2519,76.75016,-209.7491,0,-0.01182057,0,0.9999301;
 1851. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-94.05209,74.40083,-80.42762,0,-0.7196758,0,0.6943103;
 1852. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-88.00204,74.96187,-128.1758,0,0.6936639,0,0.7202988;
 1853. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-75.04564,77.34537,-208.1181,0,-0.004873495,0,0.9999881;
 1854. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-5.35434,72.51878,-122.0004,0,0.02081469,0,0.9997833;
 1855. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-0.5971399,78.9373,-211.2598,0,-0.02560007,0,-0.9996723;
 1856. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,56.44819,81.4279,-80.74213,0,0.7139732,0,-0.7001731;
 1857. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,130.8193,79.93485,-116.3032,0,0.998118,0,-0.06132209;
 1858. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,99.01488,77.09989,-226.8323,0,0.7050761,0,-0.7091317;
 1859. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,52.64748,78.5768,-156.4133,0,0.9998512,0,-0.01725262;
 1860. custom,tower2,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,137.703,49.80909,-191.2955,0,0.6335552,0,-0.7736976;
 1861. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-6.106616,76.48872,-311.0432,0,0.02680855,0,0.9996406;
 1862. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,69.9148,78.21217,-286.4057,0,0.7290954,0,0.6844122;
 1863. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,58.55623,78.73443,-327.6964,0,0.7287928,0,0.6847343;
 1864. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-10.456,76.85551,-395.8625,0,0.02634818,0,0.9996529;
 1865. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,24.71815,74.65281,-452.9216,0,0.7173241,0,0.6967396;
 1866. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,43.82816,76.27177,-390.3987,0,0.0232713,0,0.9997292;
 1867. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-167.5977,77.11996,-289.6844,0,0.6950727,0,0.7189395;
 1868. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-93.96378,76.29198,-299.5487,0,0.9999607,0,-0.008864605;
 1869. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-158.8234,73.81528,-437.734,0,0.7108938,0,0.7032994;
 1870. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-94.16011,73.25365,-392.351,0,0.02238176,0,0.9997495;
 1871. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-161.5037,71.7634,-401.8367,0,0.7050343,0,0.7091733;
 1872. custom,house5,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-166.7241,75.674,-338.9897,0,0.7009989,0,0.7131624;
 1873. customb,house1,default,1,1,1,0,1,1,1,1.0,1.0,-162.4854,75.80334,-376.6654,0,0.7081186,0,0.7060935;
 1874. custom,house5,default,1,1,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,585.6162,77.4845,-1233.614,0,0.9999887,0,-0.004773415;
 1875. customb,house1,default,1,1,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,538.717,78.93974,-1222.23,0,-0.2659183,0,-0.9639956;
 1876. custom,house5,default,1,1,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,495.2029,78.22227,-1191.294,0,0.979856,0,-0.1997053;
 1877. custom,house5,default,1,1,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,580.7313,78.00842,-1148.479,0,0.9718314,0,0.2356772;
 1878. custom,house5,default,1,1,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,552.1816,78.43342,-1061.348,0,0.9990235,0,0.04418197;
 1879. customb,house1,default,1,1,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,538.4393,75.59879,-1005.075,0,0.7290598,0,-0.6844501;
 1880. custom,house5,default,1,1,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,536.2195,74.61399,-960.7538,0,0.7517483,0,0.6594501;
 1881. customb,house1,default,1,1,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,550.5837,77.09518,-908.6674,0,0.6274187,0,-0.7786821;
 1882. custom,house5,default,1,1,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,562.3419,76.14688,-868.6326,0,0.628456,0,-0.7778451;
 1883. custom,house5,default,1,1,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,575.907,80.96903,-816.6365,0,0.6305219,0,-0.7761715;
 1884. custom,house5,default,1,1,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,482.7635,77.01478,-826.6202,0,0.2721113,0,-0.9622658;
 1885. custom,house5,default,1,1,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,419.1756,75.93232,-853.7902,0,0.1152102,0,-0.9933412;
 1886. customb,house1,default,1,1,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,580.1095,77.47822,-761.0887,0,0.7813445,0,0.6241;
 1887. custom,house5,default,1,1,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,578.4929,75.33513,-715.1458,0,0.7516528,0,0.6595591;
 1888. custom,house5,default,1,1,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,351.4886,75.64633,-851.9731,0,0.9997392,0,-0.02283625;
 1889. custom,house5,default,1,1,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,285.0154,75.4246,-828.2459,0,0.949791,0,-0.3128852;
 1890. custom,house5,default,1,1,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,440.4375,78.92688,-1170.78,0,0.9769244,0,-0.2135856;
 1891. customb,house1,default,1,1,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,350.4389,75.04559,-1171.617,0,0.81646,0,0.5774021;
 1892. custom,house5,default,1,1,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,304.3957,78.50602,-1116.937,0,0.9822674,0,-0.1874852;
 1893. customb,house1,default,1,1,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,258.989,76.47394,-1094.688,0,0.9790269,0,-0.2037313;
 1894. custom,house5,default,1,1,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,455.4024,75.70313,-917.0601,0,0.7056146,0,0.7085959;
 1895. customb,house1,default,1,1,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,387.0963,76.88556,-940.9494,0,0.9534337,0,-0.3016028;
 1896. custom,house5,default,1,1,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,457.0675,76.2505,-982.6848,0,0.9972865,0,0.07361871;
 1897. customb,house1,default,1,1,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,484.5513,78.546,-1049.757,0,0.9250268,0,-0.3799018;
 1898. customb,house1,default,1,1,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,514.1991,77.25408,-1105.146,0,0.986364,0,0.1645786;
 1899. customb,house1,default,1,1,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,466.2549,76.39555,-1129.186,0,0.8427048,0,0.538376;
 1900. custom,house5,default,1,1,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,307.0744,76.31039,-919.9319,0,0.8143805,0,0.5803313;
 1901. custom,house5,default,1,1,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,406.0951,76.2093,-1008.539,0,0.9982406,0,0.05929347;
 1902. custom,house5,default,1,1,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,206.9303,73.65753,-1083.145,0,0.9137144,0,0.4063571;
 1903. custom,house5,default,1,1,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,147.6232,77.19256,-1003.494,0,0.9892045,0,0.146542;
 1904. custom,house5,default,1,1,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,77.18198,77.0621,-946.3979,0,0.831207,0,0.5559632;
 1905. custom,tower2,default,1,1,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,258.4552,44.73986,-938.4778,0,0.9856936,0,0.1685473;
 1906. custom,house5,default,1,1,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,225.3909,75.87023,-888.949,0,0.9546106,0,0.2978568;
 1907. customb,house1,default,1,1,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,160.2375,76.7058,-901.1726,0,0.8375193,0,-0.5464079;
 1908. custom,house5,default,1,1,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,191.9705,76.87949,-947.3375,0,0.9575474,0,0.288276;
 1909. customb,house1,default,1,1,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,235.5813,77.40818,-1020.046,0,0.2014175,0,0.9795055;
 1910. custom,house5,default,1,1,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,294.9423,78.05537,-1002.227,0,0.4624417,0,0.8866497;
 1911. custom,house5,default,1,1,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,398.711,77.06049,-1129.347,0,0.1812871,0,0.9834303;
 1912. customb,house1,default,1,1,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,361.6114,77.15308,-1097.315,0,0.1765532,0,0.9842911;
 1913. custom,house5,default,1,1,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,333.4696,74.97933,-1040.668,0,0.8790897,0,-0.4766565;
 1914. custom,house5,default,1,1,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,195.9664,78.1975,-710.1358,0,0.7017114,0,0.7124614;
 1915. custom,house5,default,1,1,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,213.7075,77.1305,-777.7579,0,0.9339827,0,0.3573182;
 1916. custom,house9,default,2,1,2,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,320.0045,80.41692,-711.6368,0,0.9999959,0,-0.002863545;
 1917. custom,house8,default,2,1,2,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,391.3449,79.71861,-721.9874,0,0.003728875,0,0.9999931;
 1918. custom,house9,default,2,1,2,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,463.4223,80.34173,-737.819,0,-0.9221191,0,0.3869061;
 1919. custom,house5,default,1,1,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,40.73063,77.01926,-893.4007,0,0.9347648,0,-0.3552674;
 1920. custom,house5,default,1,1,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,-6.483886,77.43838,-849.1932,0,0.1742275,0,0.9847054;
 1921. customb,house1,default,1,1,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,-171.0831,75.47849,-597.4108,0,0.9961309,0,0.08788165;
 1922. custom,house5,default,1,1,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,-116.5131,72.83206,-591.2017,0,0.7133451,0,0.700813;
 1923. custom,house5,default,1,1,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,24.89779,76.79549,-599.7883,0,0.9999822,0,0.005980821;
 1924. custom,house5,default,1,1,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,-30.02455,77.42908,-597.028,0,0.9999292,0,-0.0119043;
 1925. custom,house5,default,1,1,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,-142.1207,79.01161,-660.5085,0,0.6541675,0,0.7563497;
 1926. custom,house5,default,1,1,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,-127.3227,76.35441,-711.2451,0,0.575811,0,0.8175829;
 1927. custom,house5,default,1,1,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,-100.6761,78.95068,-763.6328,0,0.4525352,0,0.8917466;
 1928. custom,house5,default,1,1,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,-59.30176,79.29867,-806.9168,0,0.3888259,0,0.9213113;
 1929. custom,house5,default,1,1,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,111.0949,74.88343,-868.3953,0,0.1617029,0,0.9868395;
 1930. customb,house1,default,1,1,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,40.36437,73.19646,-805.4795,0,0.3517597,0,-0.9360904;
 1931. customb,house1,default,1,1,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,106.4218,72.6464,-800.7502,0,0.5728117,0,-0.8196871;
 1932. customb,house1,default,1,1,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,12.03956,72.62482,-752.4835,0,0.8907894,0,-0.4544162;
 1933. custom,house5,default,1,1,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,-25.85086,76.80138,-716.6447,0,0.01135283,0,0.9999356;
 1934. customb,house1,default,1,1,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,40.03928,77.60999,-699.9384,0,-0.6918306,0,0.72206;
 1935. custom,house5,default,1,1,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,128.6939,74.95631,-760.3932,0,0.5789463,0,-0.8153657;
 1936. custom,tower4,default,1,1,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,190.1327,107.0728,-838.2823,0,0.5479825,0,-0.8364898;
 1937. custom,house5,default,1,1,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,612.292,76.50166,-2051.041,0,-0.01516244,0,-0.9998851;
 1938. custom,house5,default,1,1,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,617.5269,77.88249,734.6197,0,0.7053539,0,-0.7088554;
 1939. custom,house5,default,1,1,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,623.6445,75.93377,818.1425,0,0.9999594,0,-0.009009237;
 1940. custom,house5,default,1,1,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,697.676,76.87199,793.4722,0,0.9999958,0,-0.002892456;
 1941. custom,house5,default,1,1,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,1143.161,74.2688,944.4564,0,0.7094443,0,0.7047616;
 1942. customb,house1,default,1,1,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,719.1646,74.60702,709.0126,0,0.6985497,0,-0.7155615;
 1943. custom,house5,default,1,1,1,0,0.09090909,0.1022727,0.1022727,1.0,1.0,754.1928,78.80252,842.4535,0,0.9998658,0,-0.01638286;
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top