Maszi

suma cyfr z podanej liczby

Dec 1st, 2019
142
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. liczba = int(input("Podaj liczbę: "))
  2. suma = 0
  3. while liczba != 0:
  4.     suma += liczba%10
  5.     liczba = liczba//10
  6. print("Suma cyfr liczby wynosi: " + str(suma))
RAW Paste Data