SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jun 9th, 2013 192 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. *******************
 2. Stavba Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka je projektován v kategorii D 26,5 a měří 11,317 km. Na stavbu byla zpracována dokumentace EIA. Byly aktualizovány dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení v roce 2005. Součástí stavby je 11 mostů, z nichž nejvýznamnější jsou estakáda v Dolním Hričově km 24,118 - 25,915 (1797 m), objekt 204-00 most nad údolím km 29,820, objekt 209-00 most v Lietavské Lúčke v km 34,521 - 35,613 o délce 1,091 m. Na trase jsou plánovány i dva tunely. Tunel Žilina je 687 metrů dlouhý. Druhý tunel Ovčiarsko je dlouhý 2367 metrů. Byla proražena průzkumná štola tunelu Ovčiarsko. Štola je dlouhá 2386,1 m, příčný profil štoly je 16 m2. Štola byla ražena v období únor 1997 - duben 1998. Ražbu realizoval Váhostav. Cena bez DPH byla 144 mil. Sk.
 3.  Stavba začíná na významné dálniční křižovatky Dolný Hričov s dálnicí D3. Estakádou přes Dolný Hričov a stávající silnici I/18 pokračuje k tunelu Ovčiarisko. Následuje most přes údolí. Jižně se stačí kolem obce Bitárová, následně prochází mezi obcemi Brezany a Horky. Stavba pokračuje tunelem Žilina, za kterým následuje most přes železniční trať a následně estakáda Lietavskou Lúčku, přes Lietavskou Lúčku, řeku, stávající silnici I/64 a MÚK s přivaděčem Žilina - juh (silnice I/64), na které dálnice končí.
 4.  V současné době výstavba na této stavbě je zastavená a vchody do průzkumné štoly tunelu Ovčiarisko jsou zasypané. Náklady na výstavbu jsou plánovány na 12,77 miliardy Sk.
 5. ---------------------
 6. Stavba Horná Streda - Nové Mesto nad Váhem je postavena v kategorii D 26,5/120 a měří 14,008 km. Na tomto úseku je 20 mostů (1145 m), z toho 13 dálničních, 1 nad dálnicí a 2 mimo dálnici. Dominantním objektem je most D 202 přes Biskupský kanál a řeku Váh (752 m). Náklady na výstavbu byli 4,608 miliardy Sk. Stavbu prováděl Doprastav a.s. V minulosti byla součástí plánu dálnice D61. Stavba začala v roce 1996. V polovičním profilu byla uvedena do provozu 10. září 1998, v plném profilu byla dokončena 18. října 2000.
 7. -----------------
 8. Stavba Nové Mesto nad Váhem - Chocholná je postavena v kategorii D 26,5/120 a měří 15,268 km. Na tomto úseku je 20
 9.  
 10. mostů (1535 m), z toho 7 dálničních, 5 nad dálnicí a 8 mimo dálnici. Rozhodujícími objekty jsou mosty 205 a 206 .
 11.  
 12. Most 205 je realizovaný z atypických nosníků, délky 40 metrů, typu Doprastav. Most 206 dlouhý 336 metrů, postavený
 13.  
 14. technologií letmé betonáže má 4 pole s rozpětím 71+102,5+102,5+60 metrů. Náklady na výstavbu byli 3,061 miliardy Sk.
 15.  
 16. Stavbu prováděl Doprastav. V minulosti byla součástí plánu dálnice D61. Stavba začala v roce 1996. V polovičním
 17.  
 18. profilu byl uveden do provozu 10. září 1998 nejdříve 3 kilometrový obchvat Nového Mesta. Později byla stavba
 19.  
 20. dokončena v plném profilu 1. srpna 2000.
 21. -----------------------
 22. Stavba Chocholná - Skala je postavena v kategorii D 26,5/120 a měří 10,300 km. Na tomto úseku je 14 mostů (529
 23.  
 24. metrů), nejdelší most je přes silnici I/61 a železnicí o délce 257 metrů. Stavba je součástí dálničního obchvatu
 25.  
 26. Trenčína, prováděl ji Doprastav a.s. V minulosti byla součástí plánu dálnice D1. Stavba byla realizována v letech
 27.  
 28. 1991 až 1997.
 29. --------------------------
 30. Stavba Skala - Nemšová je postavena v kategorii D 26,5/120 a měří 6,700 km. Na tomto úseku je 8 mostných objektů
 31.  
 32. celkové délky 1189 metrů, nejdelší most je přes řeku Váh a inundační území Váhu, je dlouhý 500 metrů. Stavba je
 33.  
 34. součástí dálničního obchvatu Trenčína, prováděl ji Doprastav a.s. V minulosti byla součástí plánu dálnice D1.
 35.  
 36. Výstavba probíhala v letech 1994 až 1998.
 37. ------------------------
 38. Stavba Nemšová - Ladce je postavena v kategorii D 26,5/120 a měří 16,628 km. Na tomto úseku je 20 mostů (1 673
 39.  
 40. metrů), z toho 8 dálničních, 8 nad dálnicí a 4 mimo dálnici. Rozhodujícími jsou:
 41. most 207 - délka 174 metrů s rozpětím polí 42+75+42 metrů - letmá betonáž,
 42. most 212 - realizovaný z prefabrikovaných I nosníků typu Doprastav,
 43. most 214 - délka 236,6 metrů s rozpětím polí 60+105+60 metrů - letmá betonáž.
 44. Stavba začíná na křižovatce se silnicí I/57 a odtud vede souběžně s Biskupským kanálem k další křižovatce se silnicí
 45.  
 46. II/574, která bude sloužit k napojení města Ilavy na dálniční síť. Pak už jen pokračuje dál na křižovatku se silnicí
 47.  
 48. I/61, kde prozatím celá dálnice končí. Náklady na výstavbu byli 3,136 miliardy Sk. Stavbu prováděl Doprastav a.s. V
 49.  
 50. minulosti byla součástí plánu dálnice D1. Stavba začala v roce 1996. V polovičním profilu byla uvedena do provozu
 51.  
 52. 10. září 1998, v plném profilu byla dokončena 9. listopadu 2000.
 53. -----------------
 54. Stavba Ladce - Sverepec - Výstavba slavnostně začala v lednu 1998. V roce 1999 vláda SR rozhodla o odsunutí termínu
 55.  
 56. dokončení této rozestavěné stavby do období po roce 2002. 26. srpna 2004 byl uveden do provozu úsek dálnice Ladce -
 57.  
 58. MÚK Beluša včetně poslední části přivaděče Púchov. Stavba byla zprovozněna 9. prosince 2005. Dokončena bude v říjnu
 59.  
 60. 2008.
 61. ------------------
 62. Stavba Vrtižer - Hričovské Podhradie - Výstavba začala 1. října 1998. V roce 1999 vlády SR výstavbu zastavila. V
 63.  
 64. červenci 2004 byla opět zahájena výstavba. Stavba byla do provozu uvedena 12. ledna 2007 v polovičním profilu v
 65.  
 66. délce 10 km a v plném v délce 2,5 km. 29. června 2007 byla stavba zprovozněna v plném profilu. Dokončena byla v
 67.  
 68. říjnu 2007.
 69. --------------
 70. Stavba Hybe - Važec je postavena v kategorii D 26,5/100 a měří 10,663 km. Součástí stavby byla 1 MÚK, dostavba 2
 71.  
 72. křižovatek, 9 dálničních mostů, 4 nadjezdy a 1 most na větvích křižovatky. Stavba navazuje na již postavený úsek
 73.  
 74. Ivachnová - Hybe. Náklady na výstavbu byli 3,461 miliardy Sk. Stavbu provedl Hydrostav, Bratislava. Realizace
 75.  
 76. proběhla v období srpen 1996 až říjen 2007, s uvedením do provozu 16. listopadu 2000.
 77. ----------------
 78. Stavba Važec - Mengusovce je projektována v kategorii D 26,5/100 a měří 12,225 km. Součástí stavby jsou 3 MÚK, 10
 79.  
 80. dálničních mostů celkové délky 1980 m, 3 nadjezdy, 8 mostů na přeložkách, lávka, hloubený tunel Lučivná délky 250 m,
 81.  
 82. oboustranná odpočívka a přeložka silnice I/18 o délce 2,7 km, která byla zprovozněna 28. srpna 2003. Stavba nahradí
 83.  
 84. obtížný průjezd obcemi.
 85.  Stavba začíná na MÚK Važec a vede mostem přes řeku Biely Váh a dále pokračuje mezi obcemi Štrba a Tatranská Štrba k
 86.  
 87. dálniční křižovatce se silnicí II/538. Odtud v koridoru podél stávající silnice I/18 až k Mengusovcím. Náklady na
 88.  
 89. výstavbu jsou plánovány na 3,64 miliardy Sk.
 90.  Stavbu realizovaly Inžinierské stavby Košice a Doprastav. Výstavba začala v srpnu 1998. V roce 1999 vlády SR
 91.  
 92. výstavbu utlumila, v roce 2004 došlo k opětnému obnovení výstavby. 11. prosince 2007 byla stavba zprovozněna, v km
 93.  
 94. 0,000 - 7,706 byl zprovozněn pouze právý jízdní pás. 14. srpna 2008 byl zprovozněn zbytek stavby. Stavba byla
 95.  
 96. dokončena v říjnu 2008.
 97. ------------
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top