daily pastebin goal
54%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 24th, 2019 69 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. // C/C++ program to solve fractional Knapsack Problem
 2. #include <bits/stdc++.h>
 3.  
 4. using namespace std;
 5.  
 6. // Struktura Item beleži težinu, cenu i inicijalnu poziciju svakog člana niza.
 7. // Zbog sortiranja unutar funkcije, permutovaće se redosled članova pa se neće
 8. // vratiti željena vrednost.
 9. struct Item
 10. {
 11.     int value, weight, position;
 12.  
 13.     // Konstruktor
 14.     Item(int value, int weight, int position)
 15.       : value(value), weight(weight), position(position) {}
 16. };
 17.  
 18. // Funkcija po kojoj se sortiraju članovi niza po opadajućem odnosu cene i težine
 19. bool cmp(struct Item a, struct Item b)
 20. {
 21.     double r1 = (double)a.value / a.weight;
 22.     double r2 = (double)b.value / b.weight;
 23.     return r1 > r2;
 24. }
 25.  
 26. // Vraća koji su  predmeti poneti, tako što rezultat predstavlja zbir
 27. // rednih broja predmeta stepenovanih na broj dva.
 28. // Npr. ako su korišćeni prvi, četvrti i sedmi predmet,
 29. // used_items = 2^1 + 2^4 + 2^7 - jedinstveno zapisujemo uzete predmete.
 30. double fractionalKnapsack(int weight, struct Item arr[], int n)
 31. {
 32.     // Sortiranje prvih n članova niza arr po funkciji cmp  
 33.     sort(arr, arr + n, cmp);
 34.  
 35.     int curWeight = 0; // Current weight in knapsack
 36.     double finalvalue = 0.0; // Result (value in Knapsack)
 37.  
 38.     // Prolazak kroz sve članove
 39.     for (int i = 0; i < n; i++)
 40.     {
 41.         // Ako dodavanje još jednog člana neće prekoračiti opseg,
 42.         // dodaj ga celog
 43.         if (curWeight + arr[i].weight <= weight)
 44.         {
 45.             curWeight += arr[i].weight;
 46.             finalvalue += arr[i].value;
 47.         }
 48.  
 49.         // Ako ne možemo dodati ceo član, dodaj njegov deo i izađi iz petlje.
 50.         else
 51.         {
 52.             int remain = weight - curWeight;
 53.             finalvalue += arr[i].value * ((double) remain / arr[i].weight);
 54.             break;
 55.         }
 56.     }
 57.  
 58.     // Returning final value
 59.     return finalvalue;
 60. }
 61.  
 62. // driver program to test above function
 63. int main()
 64. {
 65.     int W = 50; // Weight of knapsack
 66.     Item arr[] = {{60, 10}, {100, 20}, {120, 30}};
 67.  
 68.     int n = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);
 69.  
 70.     cout << "Maximum value we can obtain = "
 71.         << fractionalKnapsack(W, arr, n);
 72.     return 0;
 73. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top