SHARE
TWEET

mainfreme

a guest May 27th, 2018 269 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /*
 2.  * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 3.  * To change this template file, choose Tools | Templates
 4.  * and open the template in the editor.
 5.  */
 6. package view;
 7.  
 8. import funkcje.rozmiary;
 9. import java.awt.event.KeyEvent;
 10. import java.awt.event.KeyListener;
 11. import javax.swing.DefaultListModel;
 12. import javax.swing.JList;
 13. import mail.Email;
 14. import mail.Kontakt;
 15. import mail.Odebrane;
 16. import mail.Wyslane;
 17. import mail.listOdebrane;
 18. import mail.listWyslane;
 19. import mail.listaKontaktow;
 20.  
 21. /**
 22.  *
 23.  * @author CrossbyLite
 24.  */
 25. public class MainFrame extends javax.swing.JFrame implements KeyListener{
 26.    
 27.     private rozmiary rozm;
 28.  
 29.     /**
 30.      * Creates new form MainFrame
 31.      */
 32.    
 33.    
 34.     protected listaKontaktow kontakty;
 35.     protected listOdebrane listaOdebranych;
 36.     protected listWyslane listaWyslanych;
 37.    
 38.     public MainFrame() {
 39.         initComponents();
 40.         pLogowanie.addKeyListener(this);
 41.         pLogowanie.requestFocus();
 42.        
 43.         rbOdebrane.setSelected(true);
 44.         rbOdebrane.setEnabled(false);
 45.        
 46.        
 47.        
 48.        
 49.         Odebrane e1 = new Odebrane("fabros@op.pl", "Praca licencjacka", "2018-05-17  07:30");
 50.         e1.setTresc("Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany przemyśle elektronicznym, pozostając praktycznie niezmienionym. Spopularyzował się w latach 60. XX w. wraz z publikacją arkuszy Letrasetu, zawierających fragmenty Lorem Ipsum, a ostatnio z zawierającym różne wersje Lorem Ipsum oprogramowaniem przeznaczonym do realizacji druków na komputerach osobistych, jak Aldus PageMaker");
 51.         Odebrane e2 = new Odebrane("Marcel@op.pl", "Zaległości", "2018-05-15  11:12");
 52.         e2.setTresc("Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany przemyśle elektronicznym, pozostając praktycznie niezmienionym. Spopularyzował się w latach 60. XX w. wraz z publikacją arkuszy Letrasetu, zawierających fragmenty Lorem Ipsum, a ostatnio z zawierającym różne wersje Lorem Ipsum oprogramowaniem przeznaczonym do realizacji druków na komputerach osobistych, jak Aldus PageMaker");
 53.         Odebrane e3 = new Odebrane("Tomasz@op.pl", "Jak się masz?", "2018-03-07  04:56");
 54.         e3.setTresc("Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany przemyśle elektronicznym, pozostając praktycznie niezmienionym. Spopularyzował się w latach 60. XX w. wraz z publikacją arkuszy Letrasetu, zawierających fragmenty Lorem Ipsum, a ostatnio z zawierającym różne wersje Lorem Ipsum oprogramowaniem przeznaczonym do realizacji druków na komputerach osobistych, jak Aldus PageMaker");
 55.         Odebrane e4 = new Odebrane("Robert@vp.pl", "Gra", "2016-03-19  09:01");
 56.         e4.setTresc("Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany przemyśle elektronicznym, pozostając praktycznie niezmienionym. Spopularyzował się w latach 60. XX w. wraz z publikacją arkuszy Letrasetu, zawierających fragmenty Lorem Ipsum, a ostatnio z zawierającym różne wersje Lorem Ipsum oprogramowaniem przeznaczonym do realizacji druków na komputerach osobistych, jak Aldus PageMaker");
 57.        
 58.         listaOdebranych = new listOdebrane();
 59.        
 60.         listaOdebranych.dodajEmail(e1);
 61.         listaOdebranych.dodajEmail(e2);
 62.         listaOdebranych.dodajEmail(e3);
 63.         listaOdebranych.dodajEmail(e4);
 64.        
 65.        
 66.         Wyslane w1 = new Wyslane("ktos@gmail.com", "Kupno myszki komputerowej", "2017-03-24  10:23");
 67.         w1.setTresc("Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany przemyśle elektronicznym, pozostając praktycznie niezmienionym. Spopularyzował się w latach 60. XX w. wraz z publikacją arkuszy Letrasetu, zawierających fragmenty Lorem Ipsum, a ostatnio z zawierającym różne wersje Lorem Ipsum oprogramowaniem przeznaczonym do realizacji druków na komputerach osobistych, jak Aldus PageMaker");
 68.         Wyslane w2 = new Wyslane("Marek@gmail.com", "Problem z komputerem", "2014-02-15  15:43");
 69.         w2.setTresc("Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany przemyśle elektronicznym, pozostając praktycznie niezmienionym. Spopularyzował się w latach 60. XX w. wraz z publikacją arkuszy Letrasetu, zawierających fragmenty Lorem Ipsum, a ostatnio z zawierającym różne wersje Lorem Ipsum oprogramowaniem przeznaczonym do realizacji druków na komputerach osobistych, jak Aldus PageMaker");
 70.         Wyslane w3 = new Wyslane("Monika@interia.pl", "Jak prawidłowo zaparzyć yerba mate?", "2020-01-10  00:24");
 71.         w3.setTresc("Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany przemyśle elektronicznym, pozostając praktycznie niezmienionym. Spopularyzował się w latach 60. XX w. wraz z publikacją arkuszy Letrasetu, zawierających fragmenty Lorem Ipsum, a ostatnio z zawierającym różne wersje Lorem Ipsum oprogramowaniem przeznaczonym do realizacji druków na komputerach osobistych, jak Aldus PageMaker");
 72.         Wyslane w4 = new Wyslane("Karol@gmail.com", "Potrzebuje pożyczyć coś", "2015-08-14  13:20");
 73.         w4.setTresc("Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany przemyśle elektronicznym, pozostając praktycznie niezmienionym. Spopularyzował się w latach 60. XX w. wraz z publikacją arkuszy Letrasetu, zawierających fragmenty Lorem Ipsum, a ostatnio z zawierającym różne wersje Lorem Ipsum oprogramowaniem przeznaczonym do realizacji druków na komputerach osobistych, jak Aldus PageMaker");
 74.         Wyslane w5 = new Wyslane("Leszek@gmail.com", "Harmonogram zajęć na 2017 rok", "2016-12-25  08:31");
 75.         w5.setTresc("Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany przemyśle elektronicznym, pozostając praktycznie niezmienionym. Spopularyzował się w latach 60. XX w. wraz z publikacją arkuszy Letrasetu, zawierających fragmenty Lorem Ipsum, a ostatnio z zawierającym różne wersje Lorem Ipsum oprogramowaniem przeznaczonym do realizacji druków na komputerach osobistych, jak Aldus PageMaker");
 76.        
 77.         listaWyslanych = new listWyslane();
 78.        
 79.         listaWyslanych.dodajWyslane(w1);
 80.         listaWyslanych.dodajWyslane(w2);
 81.         listaWyslanych.dodajWyslane(w3);
 82.         listaWyslanych.dodajWyslane(w4);
 83.         listaWyslanych.dodajWyslane(w5);
 84.        
 85.        
 86.        
 87.        
 88.         DefaultListModel<String> lm = new DefaultListModel<>();
 89.         String[] emaile = listaOdebranych.getInfos();       // jakby inicjalizacja listy była poza konstruktorem
 90.         for (String info : emaile) {
 91.             lm.addElement(info);
 92.         }
 93.         lEmaile.setModel(lm);
 94.        
 95.        
 96.        
 97.         taInfo.setEditable(false);
 98.         pMain.setVisible(false);
 99.         lbLoginError.setVisible(false);
 100.         pfHaslo.setEchoChar('•');
 101.        
 102.         kontakty = new listaKontaktow();
 103.        
 104.         Kontakt k1 = new Kontakt("Michał", "Fabrowski", "fabros@op.pl", "To jest Michał");
 105.         Kontakt k2 = new Kontakt("FirmaIT", "firma@gmail.com", "A to jest firma");
 106.        
 107.         kontakty.dodajKontakt(k1);
 108.         kontakty.dodajKontakt(k2);
 109.        
 110.         DefaultListModel<String> lm2 = new DefaultListModel<>();
 111.         String[] zespoly = kontakty.getInfos2();       // jakby inicjalizacja listy była poza konstruktorem
 112.         for (String info : zespoly) {
 113.             lm2.addElement(info);
 114.         }
 115.         Kontakty.setModel(lm2);
 116.        
 117.         String imie2 = "Mariusz";
 118.         String nazwisko2 = "Nowak";
 119.        
 120.         rozm = new rozmiary();
 121.         setSize(rozm.width,rozm.height);
 122.        
 123.         btnWyswietl.setEnabled(false);
 124.        
 125.         setLocationRelativeTo(null);
 126.     }
 127.  
 128.     /**
 129.      * This method is called from within the constructor to initialize the form.
 130.      * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
 131.      * regenerated by the Form Editor.
 132.      */
 133.     @SuppressWarnings("unchecked")
 134.     // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">                          
 135.     private void initComponents() {
 136.  
 137.         jScrollPane2 = new javax.swing.JScrollPane();
 138.         jTextArea1 = new javax.swing.JTextArea();
 139.         jScrollPane4 = new javax.swing.JScrollPane();
 140.         jTextArea2 = new javax.swing.JTextArea();
 141.         pMain = new javax.swing.JPanel();
 142.         jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
 143.         lEmaile = new javax.swing.JList<>();
 144.         lbWitaj = new javax.swing.JLabel();
 145.         rbOdebrane = new javax.swing.JRadioButton();
 146.         jButton3 = new javax.swing.JButton();
 147.         rbWyslane = new javax.swing.JRadioButton();
 148.         btnWyswietl = new javax.swing.JButton();
 149.         Login = new javax.swing.JLabel();
 150.         Haslo = new javax.swing.JLabel();
 151.         Imie = new javax.swing.JLabel();
 152.         Nazwisko = new javax.swing.JLabel();
 153.         POP3 = new javax.swing.JLabel();
 154.         SMTP = new javax.swing.JLabel();
 155.         jScrollPane6 = new javax.swing.JScrollPane();
 156.         Kontakty = new javax.swing.JList<>();
 157.         pLogowanie = new javax.swing.JPanel();
 158.         btnZaloguj = new javax.swing.JButton();
 159.         tfLogin = new javax.swing.JTextField();
 160.         lbLogin = new javax.swing.JLabel();
 161.         lbHaslo = new javax.swing.JLabel();
 162.         lbLoginError = new javax.swing.JLabel();
 163.         jScrollPane3 = new javax.swing.JScrollPane();
 164.         taInfo = new javax.swing.JTextArea();
 165.         pfHaslo = new javax.swing.JPasswordField();
 166.  
 167.         jTextArea1.setColumns(20);
 168.         jTextArea1.setRows(5);
 169.         jScrollPane2.setViewportView(jTextArea1);
 170.  
 171.         jTextArea2.setColumns(20);
 172.         jTextArea2.setRows(5);
 173.         jScrollPane4.setViewportView(jTextArea2);
 174.  
 175.         setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
 176.  
 177.         pMain.setPreferredSize(new java.awt.Dimension(800, 600));
 178.  
 179.         lEmaile.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() {
 180.             public void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
 181.                 lEmaileMouseClicked(evt);
 182.             }
 183.         });
 184.         jScrollPane1.setViewportView(lEmaile);
 185.  
 186.         rbOdebrane.setText("Odebrane");
 187.         rbOdebrane.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
 188.             public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
 189.                 rbOdebraneActionPerformed(evt);
 190.             }
 191.         });
 192.  
 193.         jButton3.setText("Kontakty");
 194.         jButton3.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
 195.             public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
 196.                 jButton3ActionPerformed(evt);
 197.             }
 198.         });
 199.  
 200.         rbWyslane.setText("Wysłane");
 201.         rbWyslane.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
 202.             public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
 203.                 rbWyslaneActionPerformed(evt);
 204.             }
 205.         });
 206.  
 207.         btnWyswietl.setText("Wyświetl treść");
 208.         btnWyswietl.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
 209.             public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
 210.                 btnWyswietlActionPerformed(evt);
 211.             }
 212.         });
 213.  
 214.         jScrollPane6.setViewportView(Kontakty);
 215.  
 216.         javax.swing.GroupLayout pMainLayout = new javax.swing.GroupLayout(pMain);
 217.         pMain.setLayout(pMainLayout);
 218.         pMainLayout.setHorizontalGroup(
 219.             pMainLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
 220.             .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, pMainLayout.createSequentialGroup()
 221.                 .addGroup(pMainLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
 222.                     .addGroup(pMainLayout.createSequentialGroup()
 223.                         .addContainerGap()
 224.                         .addGroup(pMainLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
 225.                             .addGroup(pMainLayout.createSequentialGroup()
 226.                                 .addGap(0, 89, Short.MAX_VALUE)
 227.                                 .addComponent(POP3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 346, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
 228.                                 .addGap(18, 18, 18)
 229.                                 .addComponent(SMTP, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 360, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
 230.                             .addGroup(pMainLayout.createSequentialGroup()
 231.                                 .addGroup(pMainLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
 232.                                     .addGroup(pMainLayout.createSequentialGroup()
 233.                                         .addGroup(pMainLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
 234.                                             .addComponent(Haslo, javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
 235.                                             .addComponent(Nazwisko, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
 236.                                             .addComponent(Imie, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
 237.                                         .addGap(91, 91, 91))
 238.                                     .addGroup(pMainLayout.createSequentialGroup()
 239.                                         .addComponent(Login, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 231, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
 240.                                         .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)))
 241.                                 .addComponent(lbWitaj, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 388, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))))
 242.                     .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, pMainLayout.createSequentialGroup()
 243.                         .addGroup(pMainLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
 244.                             .addGroup(pMainLayout.createSequentialGroup()
 245.                                 .addGap(0, 0, Short.MAX_VALUE)
 246.                                 .addComponent(btnWyswietl))
 247.                             .addGroup(pMainLayout.createSequentialGroup()
 248.                                 .addGroup(pMainLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
 249.                                     .addGroup(pMainLayout.createSequentialGroup()
 250.                                         .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
 251.                                         .addGroup(pMainLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
 252.                                             .addComponent(rbOdebrane, javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 101, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
 253.                                             .addComponent(rbWyslane, javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 101, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))
 254.                                     .addGroup(pMainLayout.createSequentialGroup()
 255.                                         .addGroup(pMainLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
 256.                                             .addGroup(pMainLayout.createSequentialGroup()
 257.                                                 .addGap(20, 20, 20)
 258.                                                 .addComponent(jScrollPane6, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 153, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
 259.                                             .addGroup(pMainLayout.createSequentialGroup()
 260.                                                 .addGap(47, 47, 47)
 261.                                                 .addComponent(jButton3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 96, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))
 262.                                         .addGap(0, 0, Short.MAX_VALUE)))
 263.                                 .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
 264.                                 .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 514, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))
 265.                         .addGap(11, 11, 11)))
 266.                 .addGap(67, 67, 67))
 267.         );
 268.         pMainLayout.setVerticalGroup(
 269.             pMainLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
 270.             .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, pMainLayout.createSequentialGroup()
 271.                 .addGroup(pMainLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
 272.                     .addGroup(pMainLayout.createSequentialGroup()
 273.                         .addGap(2, 2, 2)
 274.                         .addComponent(Login, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 21, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
 275.                         .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
 276.                         .addComponent(Haslo, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 22, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
 277.                         .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
 278.                         .addComponent(Nazwisko, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 22, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
 279.                         .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
 280.                         .addComponent(Imie, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 22, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
 281.                     .addComponent(lbWitaj, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 102, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
 282.                 .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
 283.                 .addComponent(btnWyswietl, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 41, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
 284.                 .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
 285.                 .addGroup(pMainLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
 286.                     .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 310, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
 287.                     .addGroup(pMainLayout.createSequentialGroup()
 288.                         .addGap(4, 4, 4)
 289.                         .addComponent(rbOdebrane, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 33, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
 290.                         .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
 291.                         .addComponent(rbWyslane, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 36, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
 292.                         .addGap(75, 75, 75)
 293.                         .addComponent(jButton3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 50, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
 294.                         .addGap(18, 18, 18)
 295.                         .addComponent(jScrollPane6, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 91, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))
 296.                 .addGap(62, 62, 62)
 297.                 .addGroup(pMainLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
 298.                     .addComponent(POP3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 22, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
 299.                     .addComponent(SMTP, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 22, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
 300.                 .addGap(66, 66, 66))
 301.         );
 302.  
 303.         btnZaloguj.setText("Zaloguj");
 304.         btnZaloguj.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
 305.             public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
 306.                 btnZalogujActionPerformed(evt);
 307.             }
 308.         });
 309.  
 310.         lbLogin.setText("Login");
 311.  
 312.         lbHaslo.setText("Haslo");
 313.  
 314.         lbLoginError.setForeground(new java.awt.Color(255, 0, 0));
 315.         lbLoginError.setText("Błedne dane");
 316.  
 317.         taInfo.setColumns(20);
 318.         taInfo.setRows(5);
 319.         taInfo.setText("Dane do logowania:\n\nLogin:  Administrator\nHasło:  Qwerty123");
 320.         jScrollPane3.setViewportView(taInfo);
 321.  
 322.         pfHaslo.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
 323.             public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
 324.                 pfHasloActionPerformed(evt);
 325.             }
 326.         });
 327.  
 328.         javax.swing.GroupLayout pLogowanieLayout = new javax.swing.GroupLayout(pLogowanie);
 329.         pLogowanie.setLayout(pLogowanieLayout);
 330.         pLogowanieLayout.setHorizontalGroup(
 331.             pLogowanieLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
 332.             .addGroup(pLogowanieLayout.createSequentialGroup()
 333.                 .addGap(38, 38, 38)
 334.                 .addComponent(jScrollPane3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 245, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
 335.                 .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
 336.             .addGroup(pLogowanieLayout.createSequentialGroup()
 337.                 .addGap(357, 357, 357)
 338.                 .addGroup(pLogowanieLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
 339.                     .addComponent(lbHaslo)
 340.                     .addComponent(lbLogin, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 48, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
 341.                 .addGap(18, 18, 18)
 342.                 .addGroup(pLogowanieLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
 343.                     .addGroup(pLogowanieLayout.createSequentialGroup()
 344.                         .addComponent(tfLogin, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 123, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
 345.                         .addContainerGap(367, Short.MAX_VALUE))
 346.                     .addGroup(pLogowanieLayout.createSequentialGroup()
 347.                         .addGroup(pLogowanieLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
 348.                             .addComponent(btnZaloguj)
 349.                             .addComponent(lbLoginError)
 350.                             .addComponent(pfHaslo, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 125, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
 351.                         .addGap(0, 0, Short.MAX_VALUE))))
 352.         );
 353.         pLogowanieLayout.setVerticalGroup(
 354.             pLogowanieLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
 355.             .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, pLogowanieLayout.createSequentialGroup()
 356.                 .addGap(20, 20, 20)
 357.                 .addComponent(jScrollPane3, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 122, Short.MAX_VALUE)
 358.                 .addGap(18, 18, 18)
 359.                 .addGroup(pLogowanieLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
 360.                     .addComponent(tfLogin, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
 361.                     .addComponent(lbLogin))
 362.                 .addGap(18, 18, 18)
 363.                 .addGroup(pLogowanieLayout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
 364.                     .addComponent(lbHaslo)
 365.                     .addComponent(pfHaslo, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
 366.                 .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
 367.                 .addComponent(lbLoginError)
 368.                 .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
 369.                 .addComponent(btnZaloguj)
 370.                 .addGap(216, 216, 216))
 371.         );
 372.  
 373.         javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
 374.         getContentPane().setLayout(layout);
 375.         layout.setHorizontalGroup(
 376.             layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
 377.             .addComponent(pMain, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
 378.             .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
 379.                 .addGroup(layout.createSequentialGroup()
 380.                     .addComponent(pLogowanie, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
 381.                     .addGap(0, 54, Short.MAX_VALUE)))
 382.         );
 383.         layout.setVerticalGroup(
 384.             layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
 385.             .addComponent(pMain, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
 386.             .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
 387.                 .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, layout.createSequentialGroup()
 388.                     .addContainerGap(21, Short.MAX_VALUE)
 389.                     .addComponent(pLogowanie, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
 390.                     .addContainerGap(30, Short.MAX_VALUE)))
 391.         );
 392.  
 393.         pack();
 394.     }// </editor-fold>                        
 395.  
 396.     private void lEmaileMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {                                    
 397.         // TODO add your handling code here:
 398.         btnWyswietl.setEnabled(true);
 399.      
 400.     }                                    
 401.  
 402.     private void rbOdebraneActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          
 403.        
 404.        
 405.         btnWyswietl.setEnabled(false);
 406.        
 407.         rbWyslane.setSelected(false);
 408.         rbOdebrane.setEnabled(false);
 409.         rbWyslane.setEnabled(true);
 410.        
 411.         DefaultListModel<String> lm = new DefaultListModel<>();
 412.         String[] emaile = listaOdebranych.getInfos();       // jakby inicjalizacja listy była poza konstruktorem
 413.         for (String info : emaile) {
 414.             lm.addElement(info);
 415.         }
 416.         lEmaile.setModel(lm);
 417.        
 418.     }                                          
 419.  
 420.     private void jButton3ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                        
 421.         // TODO add your handling code here:
 422.         Kontakty k1 = new Kontakty(this, Kontakty);
 423.         k1.setVisible(true);
 424.         //dispose();
 425.         setVisible(false);
 426.     }                                        
 427.  
 428.     private void btnZalogujActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          
 429.         // TODO add your handling code here:\\
 430.         if((tfLogin.getText().equals("A")) && (pfHaslo.getText().equals("B")))
 431.         {
 432.             pLogowanie.setVisible(false);
 433.             pMain.setVisible(true);
 434.            
 435.             String login2 = tfLogin.getText();
 436.             /*taWitaj.setText("Witaj " + login2 + " !\n"
 437.                     + "Twoje imie to: Mariusz\n"+
 438.                     "Twoja nazwisko: Nowak \n"+
 439.                     "POP3\n"+
 440.                     "SMTP\n"+
 441.                     "Twoje haslo :Qwerty123\n"+
 442.                     "Dzisiajsza data to: ");
 443.             */
 444.            
 445.             Login.setText("Login:   " + login2);
 446.             Haslo.setText("Hasło:   " + pfHaslo.getText());
 447.             Imie.setText("Imię:   Mariusz");
 448.             Nazwisko.setText("Nazwisko:   Kowalski");
 449.             POP3.setText("POP3:   ");
 450.             SMTP.setText("SMTP:   ");
 451.                        
 452.        
 453.         }
 454.         else
 455.         {
 456.             lbLoginError.setText("Niepoprawne dane!");
 457.             lbLoginError.setVisible(true);
 458.         }
 459.        
 460.         String login2 = tfLogin.getText();
 461.         lbWitaj.setText("Witaj " + login2 + " !");
 462.     }                                          
 463.  
 464.     private void pfHasloActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                        
 465.         // TODO add your handling code here:
 466.     }                                      
 467.  
 468.     private void btnWyswietlActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                            
 469.         // TODO add your handling code here:
 470.        
 471.         //wylacz guzik wyswietl
 472.         btnWyswietl.setEnabled(false);
 473.         //nowa formatka
 474.         Wyswietlenie wys = new Wyswietlenie(this, listaOdebranych );
 475.         wys.setVisible(true);
 476.         wys.setSize(800,600);
 477.         //setVisible(false);
 478.         int index = lEmaile.getSelectedIndex();
 479.         Wyswietlenie.taTresc.setText("");
 480.         Wyswietlenie.taTresc.setText(lEmaile.getTresc(idx));
 481.        
 482.        
 483.     }                                          
 484.  
 485.     private void rbWyslaneActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                          
 486.        
 487.         btnWyswietl.setEnabled(false);
 488.        
 489.         rbOdebrane.setSelected(false);
 490.         rbWyslane.setEnabled(false);
 491.         rbOdebrane.setEnabled(true);
 492.        
 493.         DefaultListModel<String> lm = new DefaultListModel<>();
 494.         String[] emaile = listaWyslanych.getInfos();       // jakby inicjalizacja listy była poza konstruktorem
 495.         for (String info : emaile) {
 496.             lm.addElement(info);
 497.         }
 498.         lEmaile.setModel(lm);
 499.     }                                        
 500.  
 501.     /**
 502.      * @param args the command line arguments
 503.      */
 504.     public static void main(String args[]) {
 505.         /* Set the Nimbus look and feel */
 506.         //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
 507.         /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
 508.          * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html
 509.          */
 510.         try {
 511.             for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
 512.                 if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
 513.                     javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
 514.                     break;
 515.                 }
 516.             }
 517.         } catch (ClassNotFoundException ex) {
 518.             java.util.logging.Logger.getLogger(MainFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
 519.         } catch (InstantiationException ex) {
 520.             java.util.logging.Logger.getLogger(MainFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
 521.         } catch (IllegalAccessException ex) {
 522.             java.util.logging.Logger.getLogger(MainFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
 523.         } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
 524.             java.util.logging.Logger.getLogger(MainFrame.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
 525.         }
 526.         //</editor-fold>
 527.  
 528.         /* Create and display the form */
 529.         java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
 530.             public void run() {
 531.                 new MainFrame().setVisible(true);
 532.             }
 533.         });
 534.     }
 535.    
 536.    
 537.  
 538.     // Variables declaration - do not modify                    
 539.     private javax.swing.JLabel Haslo;
 540.     private javax.swing.JLabel Imie;
 541.     private javax.swing.JList<String> Kontakty;
 542.     private javax.swing.JLabel Login;
 543.     private javax.swing.JLabel Nazwisko;
 544.     private javax.swing.JLabel POP3;
 545.     private javax.swing.JLabel SMTP;
 546.     private javax.swing.JButton btnWyswietl;
 547.     private javax.swing.JButton btnZaloguj;
 548.     private javax.swing.JButton jButton3;
 549.     private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
 550.     private javax.swing.JScrollPane jScrollPane2;
 551.     private javax.swing.JScrollPane jScrollPane3;
 552.     private javax.swing.JScrollPane jScrollPane4;
 553.     private javax.swing.JScrollPane jScrollPane6;
 554.     private javax.swing.JTextArea jTextArea1;
 555.     private javax.swing.JTextArea jTextArea2;
 556.     private javax.swing.JList<String> lEmaile;
 557.     private javax.swing.JLabel lbHaslo;
 558.     private javax.swing.JLabel lbLogin;
 559.     private javax.swing.JLabel lbLoginError;
 560.     private javax.swing.JLabel lbWitaj;
 561.     private javax.swing.JPanel pLogowanie;
 562.     private javax.swing.JPanel pMain;
 563.     private javax.swing.JPasswordField pfHaslo;
 564.     private javax.swing.JRadioButton rbOdebrane;
 565.     private javax.swing.JRadioButton rbWyslane;
 566.     private javax.swing.JTextArea taInfo;
 567.     private javax.swing.JTextField tfLogin;
 568.     // End of variables declaration                  
 569.  
 570.     @Override
 571.     public void keyTyped(KeyEvent e) {
 572.        if(e.getKeyCode() == e.VK_ENTER)
 573.         {
 574.             if((tfLogin.getText().equals("A")) && (pfHaslo.getText().equals("B")))
 575.         {
 576.             pLogowanie.setVisible(false);
 577.             pMain.setVisible(true);
 578.            
 579.             String login2 = tfLogin.getText();
 580.             /*taWitaj.setText("Witaj " + login2 + " !\n"
 581.                     + "Twoje imie to: Mariusz\n"+
 582.                     "Twoja nazwisko: Nowak \n"+
 583.                     "POP3\n"+
 584.                     "SMTP\n"+
 585.                     "Twoje haslo :Qwerty123\n"+
 586.                     "Dzisiajsza data to: ");
 587.             */
 588.            
 589.             Login.setText("Login:   " + login2);
 590.             Haslo.setText("Hasło:   " + pfHaslo.getText());
 591.             Imie.setText("Imię:   Mariusz");
 592.             Nazwisko.setText("Nazwisko:   Kowalski");
 593.             POP3.setText("POP3:   ");
 594.             SMTP.setText("SMTP:   ");
 595.                        
 596.        
 597.         }
 598.         else
 599.         {
 600.             lbLoginError.setText("Niepoprawne dane!");
 601.             lbLoginError.setVisible(true);
 602.         }
 603.        
 604.         String login2 = tfLogin.getText();
 605.         lbWitaj.setText("Witaj " + login2 + " !");
 606.     }
 607.     }
 608.  
 609.     @Override
 610.     public void keyPressed(KeyEvent e) {
 611.        
 612.     }
 613.  
 614.     @Override
 615.     public void keyReleased(KeyEvent e) {
 616.         throw new UnsupportedOperationException("Not supported yet."); //To change body of generated methods, choose Tools | Templates.
 617.     }
 618. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top