SHARE
TWEET

Математика за програмисти

a guest Aug 15th, 2015 395 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Математика за програмисти
 2.  
 3. Просто число – число което се дели само на себе си и на 1 без остатък
 4. ! най- голямото известно просто число съдържа около 17 милиона цифри
 5. ! всяко сложно число може да се представи като произведение от числа, поне едно от които е просто
 6.  
 7. Рационални числа – числа, които могат да се представят като фракция на две цели числа
 8. Примери - ¾, ½, 5/8, 11/12, 123/ 456
 9.  
 10. Реални числа – използват се за измерване на количество. Съдържат в себе си всички рационални и нерационални числа.
 11. Примери – 1.4142, 3.1415
 12.  
 13. Компютрите НЕ работят с реални числа. Числата в компютрите се представят като сбор от дроби(рационални числа)
 14. Има специфични типове данни, които използват различни начини на представяне на числата, за да могат да избягват грешки при представянето на числата
 15.  
 16. Компютрите работят с двоични числа. Двоичната бройна система използва 0-и и 1-ци за представяне на числата. Причината поради която компютрите работят с двочни числа е че битовете могат да се представят при компютрите като: няма ток и има ток.
 17.  
 18. Програмирането – общо взето казване на компютъра какви точно стъпки и в какъв ред трябва да направи
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top