jajan151

PapirOOP-0.22.2

Feb 22nd, 2021
866
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. import datetime
 2. import sys
 3.  
 4. class Pocet:
 5.    
 6.     def __init__(self):
 7.             pass
 8.  
 9.     def nacti(self):
 10.       with open("zasoba.txt", 'r+') as f:
 11.         sklad = f.read()
 12.       self.pocet_ve_skladu = int(sklad)
 13.       return self.pocet_ve_skladu
 14.    
 15.     def uloz(self):
 16.       print(self.pocet_ve_skladu,file = open("zasoba.txt", "w"))
 17.       print(self.pocet_ve_skladu, "krabic dne:",datetime.datetime.now().strftime('%d-%m-%Y %H:%M:%S'),file = open("log.txt", "a"))
 18.  
 19.     def ve_skladu(self):
 20.       if self.pocet_ve_skladu == 1:
 21.         print ("Ve skladu máme {0} krabici.".format(self.pocet_ve_skladu))
 22.       elif 1 < self.pocet_ve_skladu <= 4:
 23.         print ("Ve skladu máme {0} krabice.".format(self.pocet_ve_skladu))
 24.       else:
 25.         print ("Ve skladu máme {0} krabic papíru.".format(self.pocet_ve_skladu))
 26.  
 27.     def dovezeny_papir(self):
 28.         dovezeno = int(input("Kolik krabic papíru se dovezlo?\n"))
 29.         self.pocet_ve_skladu += dovezeno
 30.         return self.pocet_ve_skladu
 31.  
 32.     def odvezeny_papir(self):
 33.       odvezeno = int(input("Kolik krabic bylo odneseno z klece?\n"))
 34.       self.pocet_ve_skladu -= odvezeno
 35.       if self.pocet_ve_skladu < 0:
 36.         self.pocet_ve_skladu = 0
 37.       return self.pocet_ve_skladu
 38.        
 39. class Menu:
 40.    
 41.     def __init__(self):
 42.         pass
 43.     def zobraz_menu(self):
 44.         print (30 * "-" , "MENU", 30 * "-")
 45.         print ()
 46.         #print(24 * "-" ,datetime.datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S'), 24 * "-" ,)
 47.         print ("1. Dovezený papír ")
 48.         print ("2. Odneseno kusu ")
 49.         print ("3. Ve skladu ")
 50.         print ("4. Objednej papír ")
 51.         print ("5. Konec")
 52.         print (67 * "-")
 53.    
 54.     def konec(self):
 55.       konec = input ("Chceš opravdu ukončit program? A/N \n")
 56.       if ( konec == "a" ) or ( konec == "A" ):      
 57.         sys.exit(0)
 58.       elif (konec == "n" ) or ( konec == "N"):
 59.         print ("Přesun zpět do menu...")
 60.       else:
 61.         print ("Neplatná volba --> zpátky do menu.")
 62.         loop= False
 63.        
 64. menu = Menu()
 65. pocet = Pocet()
 66. pocet.nacti()
 67.  
 68. loop = True
 69. while loop:  
 70.   menu.zobraz_menu()
 71.   volba = int(input("Zadej volbu: \n"))
 72.   if (volba == 1):
 73.     pocet.dovezeny_papir()
 74.   elif (volba == 2):
 75.     pocet.odvezeny_papir()
 76.   elif (volba == 3):
 77.     pocet.ve_skladu()
 78.   elif (volba == 4):
 79.     pass
 80.   elif (volba == 5):
 81.     pocet.uloz()
 82.     menu.konec()  
 83.   else:              
 84.     print ("Neplatná volba. Zkus to znovu...")
 85.      
RAW Paste Data