SHARE
TWEET

deadbeef

filipposxf Dec 11th, 2012 35 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. τα ακόλουθα πακέτα θα ληφθούν:
 2.  deadbeef
 3. Λήψη του README...  0%  0%100%100%100%Έτοιμο
 4. Λήψη του deadbeef.SlackBuild...  0%  0% 40% 90%100%100%100%Έτοιμο
 5. Λήψη του deadbeef.info...  0%  0%100%100%100%Έτοιμο
 6. Λήψη του doinst.sh...  0%  0%100%100%100%Έτοιμο
 7. Λήψη του slack-desc...  0%  0%100%100%100%Έτοιμο
 8. τα ακόλουθα πακέτα θα εγκατασταθούν:
 9.  deadbeef
 10. Λήψη του README...  0%  0% 86%100%100%100%Έτοιμο
 11. Λήψη του deadbeef.SlackBuild...  0%  0% 40% 90%100%100%100%Έτοιμο
 12. Λήψη του deadbeef.info...  0%  0%100%100%100%Έτοιμο
 13. Λήψη του doinst.sh...  0%  0%100%100%100%Έτοιμο
 14. Λήψη του slack-desc...  0%  0%100%100%100%Έτοιμο
 15. deadbeef-0.4.1/
 16. deadbeef-0.4.1/md5/
 17. deadbeef-0.4.1/md5/md5.h
 18. deadbeef-0.4.1/md5/md5.c
 19. deadbeef-0.4.1/icons/
 20. deadbeef-0.4.1/icons/Makefile.am
 21. deadbeef-0.4.1/icons/48x48/
 22. deadbeef-0.4.1/icons/48x48/deadbeef.png
 23. deadbeef-0.4.1/icons/Makefile.in
 24. deadbeef-0.4.1/icons/32x32/
 25. deadbeef-0.4.1/icons/32x32/deadbeef.png
 26. deadbeef-0.4.1/icons/16x16/
 27. deadbeef-0.4.1/icons/16x16/deadbeef.png
 28. deadbeef-0.4.1/plugins/
 29. deadbeef-0.4.1/plugins/supereq/
 30. deadbeef-0.4.1/plugins/supereq/supereq.h
 31. deadbeef-0.4.1/plugins/supereq/Equ.cpp
 32. deadbeef-0.4.1/plugins/supereq/Fftsg_fl.cpp
 33. deadbeef-0.4.1/plugins/supereq/Makefile.am
 34. deadbeef-0.4.1/plugins/supereq/supereq.c
 35. deadbeef-0.4.1/plugins/supereq/Makefile.in
 36. deadbeef-0.4.1/plugins/supereq/paramlist.hpp
 37. deadbeef-0.4.1/plugins/artwork/
 38. deadbeef-0.4.1/plugins/artwork/albumartorg.h
 39. deadbeef-0.4.1/plugins/artwork/Makefile.am
 40. deadbeef-0.4.1/plugins/artwork/artwork.h
 41. deadbeef-0.4.1/plugins/artwork/albumartorg.c
 42. deadbeef-0.4.1/plugins/artwork/lastfm.c
 43. deadbeef-0.4.1/plugins/artwork/Makefile.in
 44. deadbeef-0.4.1/plugins/artwork/lastfm.h
 45. deadbeef-0.4.1/plugins/artwork/artwork.c
 46. deadbeef-0.4.1/plugins/nullout/
 47. deadbeef-0.4.1/plugins/nullout/nullout.c
 48. deadbeef-0.4.1/plugins/nullout/Makefile.am
 49. deadbeef-0.4.1/plugins/nullout/Makefile.in
 50. deadbeef-0.4.1/plugins/cdda/
 51. deadbeef-0.4.1/plugins/cdda/Makefile.am
 52. deadbeef-0.4.1/plugins/cdda/cdda.c
 53. deadbeef-0.4.1/plugins/cdda/Makefile.in
 54. deadbeef-0.4.1/plugins/flac/
 55. deadbeef-0.4.1/plugins/flac/Makefile.am
 56. deadbeef-0.4.1/plugins/flac/Makefile.in
 57. deadbeef-0.4.1/plugins/flac/flac.c
 58. deadbeef-0.4.1/plugins/alsa/
 59. deadbeef-0.4.1/plugins/alsa/Makefile.am
 60. deadbeef-0.4.1/plugins/alsa/alsa.c
 61. deadbeef-0.4.1/plugins/alsa/Makefile.in
 62. deadbeef-0.4.1/plugins/mpgmad/
 63. deadbeef-0.4.1/plugins/mpgmad/Makefile.am
 64. deadbeef-0.4.1/plugins/mpgmad/Makefile.in
 65. deadbeef-0.4.1/plugins/mpgmad/mpgmad.c
 66. deadbeef-0.4.1/plugins/hotkeys/
 67. deadbeef-0.4.1/plugins/hotkeys/Makefile.am
 68. deadbeef-0.4.1/plugins/hotkeys/Makefile.in
 69. deadbeef-0.4.1/plugins/hotkeys/keysyms.inc
 70. deadbeef-0.4.1/plugins/hotkeys/hotkeys.h
 71. deadbeef-0.4.1/plugins/hotkeys/hotkeys.c
 72. deadbeef-0.4.1/plugins/vtx/
 73. deadbeef-0.4.1/plugins/vtx/ayemu_vtxfile.h
 74. deadbeef-0.4.1/plugins/vtx/ay8912.c
 75. deadbeef-0.4.1/plugins/vtx/vtxfile.c
 76. deadbeef-0.4.1/plugins/vtx/Makefile.am
 77. deadbeef-0.4.1/plugins/vtx/Makefile.in
 78. deadbeef-0.4.1/plugins/vtx/ayemu_8912.h
 79. deadbeef-0.4.1/plugins/vtx/lh5dec.c
 80. deadbeef-0.4.1/plugins/vtx/ayemu.h
 81. deadbeef-0.4.1/plugins/vtx/vtx.c
 82. deadbeef-0.4.1/plugins/ffap/
 83. deadbeef-0.4.1/plugins/ffap/Makefile.am
 84. deadbeef-0.4.1/plugins/ffap/Makefile.in
 85. deadbeef-0.4.1/plugins/ffap/ffap.c
 86. deadbeef-0.4.1/plugins/wavpack/
 87. deadbeef-0.4.1/plugins/wavpack/Makefile.am
 88. deadbeef-0.4.1/plugins/wavpack/wavpack.c
 89. deadbeef-0.4.1/plugins/wavpack/Makefile.in
 90. deadbeef-0.4.1/plugins/vorbis/
 91. deadbeef-0.4.1/plugins/vorbis/Makefile.am
 92. deadbeef-0.4.1/plugins/vorbis/vceditaux.h
 93. deadbeef-0.4.1/plugins/vorbis/vcedit.h
 94. deadbeef-0.4.1/plugins/vorbis/i18n.h
 95. deadbeef-0.4.1/plugins/vorbis/Makefile.in
 96. deadbeef-0.4.1/plugins/vorbis/vorbis.c
 97. deadbeef-0.4.1/plugins/vorbis/vcedit.c
 98. deadbeef-0.4.1/plugins/oss/
 99. deadbeef-0.4.1/plugins/oss/Makefile.am
 100. deadbeef-0.4.1/plugins/oss/Makefile.in
 101. deadbeef-0.4.1/plugins/oss/oss.c
 102. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/
 103. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/
 104. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme.txt
 105. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/design.txt
 106. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/license.txt
 107. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/
 108. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Multi_Buffer.cpp
 109. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Fir_Resampler.cpp
 110. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Snes_Spc.cpp
 111. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Gb_Apu.h
 112. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Vgm_Emu_Impl.cpp
 113. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Multi_Buffer.h
 114. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Nes_Oscs.h
 115. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Hes_Emu.cpp
 116. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Sms_Apu.h
 117. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Sap_Emu.cpp
 118. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Nes_Fme7_Apu.cpp
 119. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Gb_Oscs.h
 120. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Nes_Cpu.h
 121. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Data_Reader.cpp
 122. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Ym2612_Emu.cpp
 123. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Sap_Emu.h
 124. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Sap_Cpu.h
 125. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Nes_Namco_Apu.cpp
 126. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Gb_Apu.cpp
 127. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Nsf_Emu.h
 128. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Kss_Emu.h
 129. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Spc_Emu.cpp
 130. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/blargg_common.h
 131. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Gym_Emu.cpp
 132. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Ym2413_Emu.cpp
 133. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Nes_Cpu.cpp
 134. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Ay_Emu.cpp
 135. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Nsfe_Emu.h
 136. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Gme_File.cpp
 137. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Nes_Namco_Apu.h
 138. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Hes_Cpu.cpp
 139. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Sap_Apu.cpp
 140. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Nes_Apu.cpp
 141. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Gbs_Emu.cpp
 142. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Nsf_Emu.cpp
 143. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/gb_cpu_io.h
 144. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Kss_Cpu.h
 145. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/sap_cpu_io.h
 146. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Ay_Emu.h
 147. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Hes_Emu.h
 148. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Sms_Oscs.h
 149. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Kss_Emu.cpp
 150. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Hes_Apu.h
 151. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Gb_Cpu.h
 152. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Sap_Apu.h
 153. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Kss_Scc_Apu.h
 154. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Hes_Cpu.h
 155. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Ym2612_Emu.h
 156. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/gme.cpp
 157. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Spc_Dsp.cpp
 158. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Gb_Oscs.cpp
 159. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Hes_Apu.cpp
 160. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Kss_Cpu.cpp
 161. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Nes_Oscs.cpp
 162. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Nes_Apu.h
 163. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Ay_Apu.h
 164. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Sap_Cpu.cpp
 165. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Sms_Apu.cpp
 166. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Ay_Apu.cpp
 167. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Vgm_Emu.cpp
 168. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Fir_Resampler.h
 169. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Dual_Resampler.cpp
 170. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Nes_Vrc6_Apu.cpp
 171. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Spc_Emu.h
 172. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/blargg_endian.h
 173. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Effects_Buffer.h
 174. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Vgm_Emu_Impl.h
 175. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/gme.h
 176. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Kss_Scc_Apu.cpp
 177. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Ay_Cpu.cpp
 178. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Effects_Buffer.cpp
 179. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Nes_Vrc6_Apu.h
 180. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Music_Emu.h
 181. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Nes_Fme7_Apu.h
 182. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Music_Emu.cpp
 183. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/blargg_source.h
 184. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Spc_Dsp.h
 185. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Dual_Resampler.h
 186. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Vgm_Emu.h
 187. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/M3u_Playlist.cpp
 188. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Nsfe_Emu.cpp
 189. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/hes_cpu_io.h
 190. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Spc_Cpu.cpp
 191. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Ay_Cpu.h
 192. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/M3u_Playlist.h
 193. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Gme_File.h
 194. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/nes_cpu_io.h
 195. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Snes_Spc.h
 196. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Gbs_Emu.h
 197. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Gb_Cpu.cpp
 198. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Blip_Buffer.cpp
 199. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Blip_Buffer.h
 200. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Classic_Emu.h
 201. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Gym_Emu.h
 202. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/blargg_config.h
 203. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Data_Reader.h
 204. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Ym2413_Emu.h
 205. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Classic_Emu.cpp
 206. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/gme/Spc_Cpu.h
 207. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/changes.txt
 208. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Game_Music_Emu-0.5.2/readme.txt
 209. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Makefile.am
 210. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/Makefile.in
 211. deadbeef-0.4.1/plugins/gme/cgme.c
 212. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/
 213. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/cdumb.c
 214. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/Makefile.am
 215. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/Makefile.in
 216. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/
 217. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/
 218. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/it/
 219. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/it/readam.c
 220. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/it/readstm.c
 221. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/it/loads3m.c
 222. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/it/loadxm.c
 223. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/it/ptmeffect.c
 224. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/it/loadstm.c
 225. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/it/readxm.c
 226. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/it/itorder.c
 227. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/it/loadpsm.c
 228. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/it/itload.c
 229. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/it/loadasy2.c
 230. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/it/readasy.c
 231. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/it/loadasy.c
 232. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/it/read669.c
 233. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/it/readdsmf.c
 234. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/it/reads3m.c
 235. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/it/readriff.c
 236. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/it/load6692.c
 237. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/it/read6692.c
 238. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/it/readmod2.c
 239. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/it/loadriff2.c
 240. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/it/xmeffect.c
 241. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/it/loadmod2.c
 242. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/it/itread.c
 243. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/it/itunload.c
 244. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/it/loadmtm2.c
 245. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/it/loadptm.c
 246. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/it/itload2.c
 247. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/it/loadmtm.c
 248. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/it/loadoldpsm.c
 249. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/it/loadstm2.c
 250. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/it/readstm2.c
 251. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/it/readptm.c
 252. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/it/itrender.c
 253. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/it/readoldpsm.c
 254. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/it/reads3m2.c
 255. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/it/readpsm.c
 256. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/it/itread2.c
 257. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/it/loads3m2.c
 258. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/it/loadpsm2.c
 259. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/it/loadxm2.c
 260. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/it/loadptm2.c
 261. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/it/readxm2.c
 262. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/it/itmisc.c
 263. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/it/loadoldpsm2.c
 264. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/it/readmod.c
 265. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/it/loadmod.c
 266. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/it/loadriff.c
 267. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/it/readmtm.c
 268. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/it/load669.c
 269. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/tools/
 270. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/tools/it/
 271. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/tools/it/modulus.h
 272. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/core/
 273. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/core/rendduh.c
 274. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/core/readduh.c
 275. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/core/duhlen.c
 276. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/core/loadduh.c
 277. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/core/unload.c
 278. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/core/duhtag.c
 279. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/core/register.c
 280. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/core/rawsig.c
 281. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/core/dumbfile.c
 282. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/core/rendsig.c
 283. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/core/makeduh.c
 284. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/core/atexit.c
 285. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/helpers/
 286. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/helpers/clickrem.c
 287. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/helpers/silence.c
 288. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/helpers/stdfile.c
 289. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/helpers/resample.c
 290. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/helpers/riff.c
 291. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/helpers/memfile.c
 292. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/helpers/resamp3.inc
 293. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/helpers/sampbuf.c
 294. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/helpers/resamp2.inc
 295. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/helpers/resample.inc
 296. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/src/helpers/barray.c
 297. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/studio/
 298. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/studio/include/
 299. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/studio/include/main.h
 300. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/studio/include/dumbgui.h
 301. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/studio/include/guiproc.h
 302. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/studio/include/options.h
 303. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/studio/include/guitop.h
 304. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/studio/include/dumbmenu.h
 305. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/studio/include/subclip.h
 306. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/studio/include/dumbdesk.h
 307. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/todo.txt
 308. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/release.txt
 309. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/include/
 310. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/include/aldumb.h
 311. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/include/dumb.h
 312. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/include/internal/
 313. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/include/internal/barray.h
 314. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/include/internal/aldumb.h
 315. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/include/internal/riff.h
 316. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/include/internal/dumb.h
 317. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/include/internal/it.h
 318. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/winamp/
 319. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/winamp/resource.h
 320. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/winamp/out.h
 321. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/winamp/gui.h
 322. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/winamp/in_duh.h
 323. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/winamp/in2.h
 324. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/readme.txt
 325. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/licence.txt
 326. deadbeef-0.4.1/plugins/dumb/dumb-kode54/ChangeLog
 327. deadbeef-0.4.1/plugins/vfs_curl/
 328. deadbeef-0.4.1/plugins/vfs_curl/Makefile.am
 329. deadbeef-0.4.1/plugins/vfs_curl/Makefile.in
 330. deadbeef-0.4.1/plugins/vfs_curl/vfs_curl.c
 331. deadbeef-0.4.1/plugins/ffmpeg/
 332. deadbeef-0.4.1/plugins/ffmpeg/Makefile.am
 333. deadbeef-0.4.1/plugins/ffmpeg/Makefile.in
 334. deadbeef-0.4.1/plugins/ffmpeg/ffmpeg.c
 335. deadbeef-0.4.1/plugins/lastfm/
 336. deadbeef-0.4.1/plugins/lastfm/Makefile.am
 337. deadbeef-0.4.1/plugins/lastfm/lastfm.c
 338. deadbeef-0.4.1/plugins/lastfm/Makefile.in
 339. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/
 340. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/Makefile.am
 341. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/plugin.c
 342. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/csid.cpp
 343. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/Makefile.in
 344. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/csid.h
 345. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/
 346. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/unix/
 347. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/unix/config.h
 348. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidutils/
 349. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidutils/COPYING
 350. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidutils/AUTHORS
 351. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidutils/README
 352. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/resid/
 353. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/resid/wave8580_PS_.cc
 354. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/resid/filter.cc
 355. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/resid/spline.h
 356. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/resid/pot.cc
 357. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/resid/wave.cc
 358. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/resid/version.cc
 359. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/resid/wave6581__ST.cc
 360. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/resid/extfilt.cc
 361. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/resid/voice.h
 362. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/resid/COPYING
 363. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/resid/wave8580_PST.cc
 364. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/resid/siddefs.h
 365. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/resid/wave6581_PST.cc
 366. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/resid/wave6581_P_T.cc
 367. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/resid/extfilt.h
 368. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/resid/wave6581_PS_.cc
 369. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/resid/envelope.cc
 370. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/resid/sid.h
 371. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/resid/voice.cc
 372. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/resid/filter.h
 373. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/resid/pot.h
 374. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/resid/sid.cc
 375. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/resid/wave8580__ST.cc
 376. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/resid/wave8580_P_T.cc
 377. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/resid/wave.h
 378. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/resid/AUTHORS
 379. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/resid/envelope.h
 380. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/resid/README
 381. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/
 382. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/unix/
 383. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/unix/sidconfig.h
 384. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/unix/sidint.h
 385. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/src/
 386. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/src/mixer.cpp
 387. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/src/reloc65.c
 388. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/src/player.cpp
 389. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/src/mos656x/
 390. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/src/mos656x/mos656x.h
 391. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/src/mos656x/mos656x.cpp
 392. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/src/mos6510/
 393. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/src/mos6510/conf6510.h
 394. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/src/mos6510/mos6510.cpp
 395. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/src/mos6510/opcodes.h
 396. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/src/mos6510/mos6510.h
 397. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/src/mos6510/cycle_based/
 398. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/src/mos6510/cycle_based/sid6510c.i
 399. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/src/mos6510/cycle_based/mos6510c.h
 400. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/src/mos6510/cycle_based/mos6510c.i
 401. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/src/mos6510/cycle_based/sid6510c.h
 402. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/src/sid6526/
 403. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/src/sid6526/sid6526.h
 404. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/src/sid6526/sid6526.cpp
 405. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/src/sidtune/
 406. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/src/sidtune/MUS.cpp
 407. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/src/sidtune/PP20_Defs.h
 408. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/src/sidtune/SidTuneCfg.h
 409. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/src/sidtune/SidTuneTools.cpp
 410. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/src/sidtune/InfoFile.cpp
 411. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/src/sidtune/SidTune.cpp
 412. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/src/sidtune/PP20.h
 413. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/src/sidtune/PSID.cpp
 414. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/src/sidtune/PP20.cpp
 415. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/src/sidtune/IconInfo.cpp
 416. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/src/sidtune/SidTuneTools.h
 417. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/src/kernal.bin
 418. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/src/event.cpp
 419. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/src/player.h
 420. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/src/psiddrv.cpp
 421. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/src/nullsid.h
 422. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/src/psiddrv.bin
 423. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/src/config.cpp
 424. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/src/sidplay2.cpp
 425. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/src/c64/
 426. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/src/c64/c64cia.h
 427. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/src/c64/c64xsid.h
 428. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/src/c64/c64vic.h
 429. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/src/xsid/
 430. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/src/xsid/xsid.h
 431. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/src/xsid/xsid.cpp
 432. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/src/poweron.bin
 433. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/src/mos6526/
 434. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/src/mos6526/mos6526.cpp
 435. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/src/mos6526/mos6526.h
 436. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/win/
 437. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/win/VC/
 438. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/win/VC/sidconfig.h
 439. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/win/VC/sidint.h
 440. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/win/VC/config.h
 441. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/COPYING
 442. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/include/
 443. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/include/sidenv.h
 444. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/include/sidplay/
 445. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/include/sidplay/Buffer.h
 446. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/include/sidplay/sidconfig.h
 447. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/include/sidplay/SidTune.h
 448. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/include/sidplay/event.h
 449. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/include/sidplay/sidendian.h
 450. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/include/sidplay/sid2types.h
 451. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/include/sidplay/sidtypes.h
 452. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/include/sidplay/sidint.h
 453. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/include/sidplay/SmartPtr.h
 454. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/include/sidplay/sidusage.h
 455. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/include/sidplay/c64env.h
 456. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/include/sidplay/component.h
 457. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/include/sidplay/sidplay2.h
 458. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/include/sidplay/sidbuilder.h
 459. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/include/config.h
 460. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/AUTHORS
 461. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/libsidplay/README
 462. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/builders/
 463. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/builders/resid-builder/
 464. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/builders/resid-builder/src/
 465. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/builders/resid-builder/src/resid.cpp
 466. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/builders/resid-builder/src/resid-emu.h
 467. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/builders/resid-builder/src/resid-builder.cpp
 468. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/builders/resid-builder/win/
 469. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/builders/resid-builder/win/VC/
 470. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/builders/resid-builder/win/VC/config.h
 471. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/builders/resid-builder/include/
 472. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/builders/resid-builder/include/sidplay/
 473. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/builders/resid-builder/include/sidplay/builders/
 474. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/builders/resid-builder/include/sidplay/builders/resid.h
 475. deadbeef-0.4.1/plugins/sid/sidplay-libs/builders/resid-builder/include/config.h
 476. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/
 477. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/Makefile.am
 478. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/plugin.c
 479. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/Makefile.in
 480. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/libbinio/
 481. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/libbinio/binfile.cpp
 482. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/libbinio/binio.h
 483. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/libbinio/binwrap.cpp
 484. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/libbinio/binio.cpp
 485. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/libbinio/binstr.cpp
 486. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/libbinio/binstr.h
 487. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/libbinio/binfile.h
 488. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/libbinio/binwrap.h
 489. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/
 490. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/fmc.h
 491. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/hsp.h
 492. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/hyp.h
 493. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/xsm.cpp
 494. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/analopl.cpp
 495. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/rat.cpp
 496. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/s3m.h
 497. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/bmf.h
 498. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/dtm.cpp
 499. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/amd.cpp
 500. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/dro2.h
 501. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/database.h
 502. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/a2m.h
 503. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/xad.h
 504. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/psi.cpp
 505. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/mkj.cpp
 506. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/hybrid.cpp
 507. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/player.cpp
 508. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/msc.h
 509. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/bmf.cpp
 510. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/hsc.h
 511. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/hyp.cpp
 512. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/mid.cpp
 513. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/raw.h
 514. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/dtm.h
 515. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/mad.cpp
 516. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/jbm.cpp
 517. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/cff.cpp
 518. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/emuopl.h
 519. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/players.h
 520. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/fprovide.cpp
 521. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/dfm.h
 522. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/dro.cpp
 523. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/rad.cpp
 524. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/players.cpp
 525. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/adlibemu.c
 526. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/sa2.cpp
 527. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/realopl.h
 528. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/dro.h
 529. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/raw.cpp
 530. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/surroundopl.cpp
 531. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/a2m.cpp
 532. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/surroundopl.h
 533. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/database.cpp
 534. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/adtrack.h
 535. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/dro2.cpp
 536. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/protrack.cpp
 537. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/realopl.cpp
 538. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/opl.h
 539. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/flash.cpp
 540. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/xsm.h
 541. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/hybrid.h
 542. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/xad.cpp
 543. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/player.h
 544. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/rol.cpp
 545. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/u6m.cpp
 546. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/mid.h
 547. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/sng.h
 548. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/u6m.h
 549. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/adl.cpp
 550. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/silentopl.h
 551. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/hsp.cpp
 552. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/adplug.h
 553. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/bam.h
 554. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/hsc.cpp
 555. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/temuopl.h
 556. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/mtk.cpp
 557. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/rix.h
 558. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/s3m.cpp
 559. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/rad.h
 560. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/lds.cpp
 561. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/msc.cpp
 562. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/fmopl.h
 563. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/amd.h
 564. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/mtk.h
 565. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/cff.h
 566. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/dmo.cpp
 567. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/adlibemu.h
 568. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/fprovide.h
 569. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/dmo.h
 570. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/imf.cpp
 571. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/rat.h
 572. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/imf.h
 573. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/fmc.cpp
 574. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/diskopl.h
 575. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/protrack.h
 576. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/adtrack.cpp
 577. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/bam.cpp
 578. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/lds.h
 579. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/analopl.h
 580. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/rol.h
 581. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/diskopl.cpp
 582. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/sa2.h
 583. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/kemuopl.h
 584. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/debug.c
 585. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/mad.h
 586. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/debug.h
 587. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/temuopl.cpp
 588. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/mididata.h
 589. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/jbm.h
 590. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/adl.h
 591. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/adplug.cpp
 592. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/emuopl.cpp
 593. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/rix.cpp
 594. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/ksm.h
 595. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/d00.cpp
 596. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/dfm.cpp
 597. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/fmopl.c
 598. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/mkj.h
 599. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/ksm.cpp
 600. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/flash.h
 601. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/d00.h
 602. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/sng.cpp
 603. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug/psi.h
 604. deadbeef-0.4.1/plugins/adplug/adplug-db.cpp
 605. deadbeef-0.4.1/plugins/notify/
 606. deadbeef-0.4.1/plugins/notify/Makefile.am
 607. deadbeef-0.4.1/plugins/notify/notify.c
 608. deadbeef-0.4.1/plugins/notify/Makefile.in
 609. deadbeef-0.4.1/plugins/gtkui/
 610. deadbeef-0.4.1/plugins/gtkui/pluginconf.c
 611. deadbeef-0.4.1/plugins/gtkui/ddbcellrenderertextmultiline.c
 612. deadbeef-0.4.1/plugins/gtkui/ddbequalizer.h
 613. deadbeef-0.4.1/plugins/gtkui/ddbcellrenderertextmultiline.h
 614. deadbeef-0.4.1/plugins/gtkui/gtkui.h
 615. deadbeef-0.4.1/plugins/gtkui/parser.h
 616. deadbeef-0.4.1/plugins/gtkui/mainplaylist.h
 617. deadbeef-0.4.1/plugins/gtkui/ddbseekbar.h
 618. deadbeef-0.4.1/plugins/gtkui/prefwin.c
 619. deadbeef-0.4.1/plugins/gtkui/ddbseekbar.c
 620. deadbeef-0.4.1/plugins/gtkui/coverart.c
 621. deadbeef-0.4.1/plugins/gtkui/Makefile.am
 622. deadbeef-0.4.1/plugins/gtkui/interface.c
 623. deadbeef-0.4.1/plugins/gtkui/plcommon.c
 624. deadbeef-0.4.1/plugins/gtkui/search.c
 625. deadbeef-0.4.1/plugins/gtkui/eq.h
 626. deadbeef-0.4.1/plugins/gtkui/progress.c
 627. deadbeef-0.4.1/plugins/gtkui/Makefile.in
 628. deadbeef-0.4.1/plugins/gtkui/coverart.h
 629. deadbeef-0.4.1/plugins/gtkui/callbacks.c
 630. deadbeef-0.4.1/plugins/gtkui/parser.c
 631. deadbeef-0.4.1/plugins/gtkui/trkproperties.h
 632. deadbeef-0.4.1/plugins/gtkui/gdkdrawing.c
 633. deadbeef-0.4.1/plugins/gtkui/ddblistview.c
 634. deadbeef-0.4.1/plugins/gtkui/ddbvolumebar.h
 635. deadbeef-0.4.1/plugins/gtkui/drawing.h
 636. deadbeef-0.4.1/plugins/gtkui/ddbequalizer.vala
 637. deadbeef-0.4.1/plugins/gtkui/gtkui.c
 638. deadbeef-0.4.1/plugins/gtkui/plcommon.h
 639. deadbeef-0.4.1/plugins/gtkui/progress.h
 640. deadbeef-0.4.1/plugins/gtkui/ddblistview.h
 641. deadbeef-0.4.1/plugins/gtkui/fileman.c
 642. deadbeef-0.4.1/plugins/gtkui/callbacks.h
 643. deadbeef-0.4.1/plugins/gtkui/ddbtabstrip.h
 644. deadbeef-0.4.1/plugins/gtkui/ddbequalizer.c
 645. deadbeef-0.4.1/plugins/gtkui/ddbtabstrip.c
 646. deadbeef-0.4.1/plugins/gtkui/ddbcellrenderertextmultiline.vala
 647. deadbeef-0.4.1/plugins/gtkui/ddbvolumebar.c
 648. deadbeef-0.4.1/plugins/gtkui/search.h
 649. deadbeef-0.4.1/plugins/gtkui/support.c
 650. deadbeef-0.4.1/plugins/gtkui/trkproperties.c
 651. deadbeef-0.4.1/plugins/gtkui/eq.c
 652. deadbeef-0.4.1/plugins/gtkui/interface.h
 653. deadbeef-0.4.1/plugins/gtkui/support.h
 654. deadbeef-0.4.1/plugins/gtkui/mainplaylist.c
 655. deadbeef-0.4.1/plugins/gtkui/ddbseekbar.vala
 656. deadbeef-0.4.1/plugins/sndfile/
 657. deadbeef-0.4.1/plugins/sndfile/sndfile.c
 658. deadbeef-0.4.1/plugins/sndfile/Makefile.am
 659. deadbeef-0.4.1/plugins/sndfile/Makefile.in
 660. deadbeef-0.4.1/plugins/pulse/
 661. deadbeef-0.4.1/plugins/pulse/Makefile.am
 662. deadbeef-0.4.1/plugins/pulse/pulse.c
 663. deadbeef-0.4.1/plugins/pulse/Makefile.in
 664. deadbeef-0.4.1/junklib.h
 665. deadbeef-0.4.1/volume.h
 666. deadbeef-0.4.1/COPYING.LGPLv2.1
 667. deadbeef-0.4.1/conf.h
 668. deadbeef-0.4.1/vfs_stdio.c
 669. deadbeef-0.4.1/NEWS
 670. deadbeef-0.4.1/COPYING.GPLv2
 671. deadbeef-0.4.1/deadbeef.desktop
 672. deadbeef-0.4.1/timeline.h
 673. deadbeef-0.4.1/configure.ac
 674. deadbeef-0.4.1/utf8.c
 675. deadbeef-0.4.1/about.txt
 676. deadbeef-0.4.1/depcomp
 677. deadbeef-0.4.1/Makefile.am
 678. deadbeef-0.4.1/acinclude.m4
 679. deadbeef-0.4.1/config.sub
 680. deadbeef-0.4.1/optmath.h
 681. deadbeef-0.4.1/threading_pthread.c
 682. deadbeef-0.4.1/metacache.h
 683. deadbeef-0.4.1/moduleconf.h
 684. deadbeef-0.4.1/aclocal.m4
 685. deadbeef-0.4.1/vfs.h
 686. deadbeef-0.4.1/plugins.c
 687. deadbeef-0.4.1/Makefile.in
 688. deadbeef-0.4.1/deadbeef.h
 689. deadbeef-0.4.1/COPYING
 690. deadbeef-0.4.1/threading.h
 691. deadbeef-0.4.1/vfs.c
 692. deadbeef-0.4.1/pixmaps/
 693. deadbeef-0.4.1/pixmaps/next_24.png
 694. deadbeef-0.4.1/pixmaps/pause_16.png
 695. deadbeef-0.4.1/pixmaps/random_24.png
 696. deadbeef-0.4.1/pixmaps/Makefile.am
 697. deadbeef-0.4.1/pixmaps/prev_24.png
 698. deadbeef-0.4.1/pixmaps/play_16.png
 699. deadbeef-0.4.1/pixmaps/Makefile.in
 700. deadbeef-0.4.1/pixmaps/pause_24.png
 701. deadbeef-0.4.1/pixmaps/play_24.png
 702. deadbeef-0.4.1/pixmaps/noartwork.jpg
 703. deadbeef-0.4.1/pixmaps/stop_24.png
 704. deadbeef-0.4.1/pixmaps/buffering_16.png
 705. deadbeef-0.4.1/junklib.c
 706. deadbeef-0.4.1/deadbeef.desktop.in
 707. deadbeef-0.4.1/config.h.in
 708. deadbeef-0.4.1/ltmain.sh
 709. deadbeef-0.4.1/playlist.c
 710. deadbeef-0.4.1/install-sh
 711. deadbeef-0.4.1/plugins.h
 712. deadbeef-0.4.1/main.c
 713. deadbeef-0.4.1/utf8.h
 714. deadbeef-0.4.1/help.txt
 715. deadbeef-0.4.1/missing
 716. deadbeef-0.4.1/INSTALL
 717. deadbeef-0.4.1/metacache.c
 718. deadbeef-0.4.1/configure
 719. deadbeef-0.4.1/common.h
 720. deadbeef-0.4.1/messagepump.h
 721. deadbeef-0.4.1/playlist.h
 722. deadbeef-0.4.1/timeline.c
 723. deadbeef-0.4.1/messagepump.c
 724. deadbeef-0.4.1/streamer.h
 725. deadbeef-0.4.1/playback.h
 726. deadbeef-0.4.1/config.guess
 727. deadbeef-0.4.1/streamer.c
 728. deadbeef-0.4.1/conf.c
 729. deadbeef-0.4.1/volume.c
 730. deadbeef-0.4.1/AUTHORS
 731. deadbeef-0.4.1/ChangeLog
 732. deadbeef-0.4.1/README
 733. deadbeef-0.4.1/u8_lc_map.h
 734. checking for a BSD-compatible install... /bin/ginstall -c
 735. checking whether build environment is sane... yes
 736. checking for a thread-safe mkdir -p... /bin/mkdir -p
 737. checking for gawk... gawk
 738. checking whether make sets $(MAKE)... yes
 739. checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles... no
 740. checking for gcc... gcc
 741. checking whether the C compiler works... yes
 742. checking for C compiler default output file name... a.out
 743. checking for suffix of executables...
 744. checking whether we are cross compiling... no
 745. checking for suffix of object files... o
 746. checking whether we are using the GNU C compiler... yes
 747. checking whether gcc accepts -g... yes
 748. checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
 749. checking for style of include used by make... GNU
 750. checking dependency style of gcc... gcc3
 751. checking for g++... g++
 752. checking whether we are using the GNU C++ compiler... yes
 753. checking whether g++ accepts -g... yes
 754. checking dependency style of g++... gcc3
 755. checking how to run the C preprocessor... gcc -E
 756. checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep
 757. checking for egrep... /bin/grep -E
 758. checking for ANSI C header files... yes
 759. checking build system type... x86_64-slackware-linux-gnu
 760. checking host system type... x86_64-slackware-linux-gnu
 761. checking for a sed that does not truncate output... /bin/sed
 762. checking for fgrep... /bin/grep -F
 763. checking for ld used by gcc... /usr/x86_64-slackware-linux/bin/ld
 764. checking if the linker (/usr/x86_64-slackware-linux/bin/ld) is GNU ld... yes
 765. checking for BSD- or MS-compatible name lister (nm)... /usr/bin/nm -B
 766. checking the name lister (/usr/bin/nm -B) interface... BSD nm
 767. checking whether ln -s works... yes
 768. checking the maximum length of command line arguments... 1572864
 769. checking whether the shell understands some XSI constructs... yes
 770. checking whether the shell understands "+="... yes
 771. checking for /usr/x86_64-slackware-linux/bin/ld option to reload object files... -r
 772. checking for objdump... objdump
 773. checking how to recognize dependent libraries... pass_all
 774. checking for ar... ar
 775. checking for strip... strip
 776. checking for ranlib... ranlib
 777. checking command to parse /usr/bin/nm -B output from gcc object... ok
 778. checking for sys/types.h... yes
 779. checking for sys/stat.h... yes
 780. checking for stdlib.h... yes
 781. checking for string.h... yes
 782. checking for memory.h... yes
 783. checking for strings.h... yes
 784. checking for inttypes.h... yes
 785. checking for stdint.h... yes
 786. checking for unistd.h... yes
 787. checking for dlfcn.h... yes
 788. checking whether we are using the GNU C++ compiler... (cached) yes
 789. checking whether g++ accepts -g... (cached) yes
 790. checking dependency style of g++... (cached) gcc3
 791. checking how to run the C++ preprocessor... g++ -E
 792. checking for objdir... .libs
 793. checking if gcc supports -fno-rtti -fno-exceptions... no
 794. checking for gcc option to produce PIC... -fPIC -DPIC
 795. checking if gcc PIC flag -fPIC -DPIC works... yes
 796. checking if gcc static flag -static works... yes
 797. checking if gcc supports -c -o file.o... yes
 798. checking if gcc supports -c -o file.o... (cached) yes
 799. checking whether the gcc linker (/usr/x86_64-slackware-linux/bin/ld -m elf_x86_64) supports shared libraries... yes
 800. checking whether -lc should be explicitly linked in... no
 801. checking dynamic linker characteristics... GNU/Linux ld.so
 802. checking how to hardcode library paths into programs... immediate
 803. checking whether stripping libraries is possible... yes
 804. checking if libtool supports shared libraries... yes
 805. checking whether to build shared libraries... yes
 806. checking whether to build static libraries... yes
 807. checking for ld used by g++... /usr/x86_64-slackware-linux/bin/ld -m elf_x86_64
 808. checking if the linker (/usr/x86_64-slackware-linux/bin/ld -m elf_x86_64) is GNU ld... yes
 809. checking whether the g++ linker (/usr/x86_64-slackware-linux/bin/ld -m elf_x86_64) supports shared libraries... yes
 810. checking for g++ option to produce PIC... -fPIC -DPIC
 811. checking if g++ PIC flag -fPIC -DPIC works... yes
 812. checking if g++ static flag -static works... yes
 813. checking if g++ supports -c -o file.o... yes
 814. checking if g++ supports -c -o file.o... (cached) yes
 815. checking whether the g++ linker (/usr/x86_64-slackware-linux/bin/ld -m elf_x86_64) supports shared libraries... yes
 816. checking dynamic linker characteristics... GNU/Linux ld.so
 817. checking how to hardcode library paths into programs... immediate
 818. checking whether byte ordering is bigendian... no
 819. checking for pkg-config... /usr/bin/pkg-config
 820. checking pkg-config is at least version 0.9.0... yes
 821. checking for DEPS... yes
 822. checking for GTKUI_DEPS... yes
 823. checking for ALSA_DEPS... yes
 824. checking for FFMPEG_DEPS... yes
 825. checking for PULSE_DEPS... no
 826. checking for main in -lpthread... yes
 827. checking for main in -ldl... yes
 828. checking iconv.h usability... yes
 829. checking iconv.h presence... yes
 830. checking for iconv.h... yes
 831. checking for main in -liconv... no
 832. checking whether C compiler accepts -msse2... yes
 833. checking for main in -lcurl... yes
 834. checking for DBUS_DEPS... yes
 835. checking for main in -lmad... yes
 836. checking for main in -lvorbis... yes
 837. checking for main in -lvorbisfile... yes
 838. checking for main in -lFLAC... yes
 839. checking for main in -lwavpack... yes
 840. checking for main in -lsndfile... yes
 841. checking for main in -lcdio... yes
 842. checking for main in -lcddb... yes
 843. checking ffmpeg/avformat.h usability... no
 844. checking ffmpeg/avformat.h presence... no
 845. checking for ffmpeg/avformat.h... no
 846. checking X11/Xlib.h usability... yes
 847. checking X11/Xlib.h presence... yes
 848. checking for X11/Xlib.h... yes
 849. checking for OSS include dir... not found
 850. checking for sys/soundcard.h... checking sys/soundcard.h usability... yes
 851. checking sys/soundcard.h presence... yes
 852. checking for sys/soundcard.h... yes
 853. found
 854.  
 855. Plugin Summary:
 856.  
 857.     stdio: yes - Standard IO plugin
 858.     gme: yes - chiptune music player based on GME
 859.     dumb: yes - module player based on DUMB library
 860.     nullout: yes - NULL output
 861.     alsa: yes - ALSA output
 862.     sid: yes - SID player based on libsidplay2
 863.     ffap: yes - Monkey's audio (APE) decoder
 864.     lastfm: yes - last.fm scrobbler
 865.     mpgmad: yes - mpeg player based on libmad
 866.     vorbis: yes - ogg vorbis player
 867.     flac: yes - flac player
 868.     wavpack: yes - wavpack player
 869.     sndfile: yes - PCM (wav,aiff,etc) player based on libsndfile
 870.     vtx: yes - vtx file player (ay8910/12 emulation)
 871.     adplug: yes - adplug player (OPL2/OPL3 emulation)
 872.     vfs_curl: yes - http/ftp streaming support
 873.     cdda: yes - cd audio player
 874.     gtkui: yes - GTK user interface
 875.     hotkeys: yes - Global hotkeys support
 876.     ffmpeg: yes - ffmpeg codecs
 877.     oss: yes - oss output plugin
 878.     pulse: no - PulseAudio output plugin
 879.     artwork: yes - Cover art plugin
 880.     supereq: yes - Equalizer based on Super EQ library by Naoki Shibata
 881.     notify: yes - notification-daemon support plugin
 882.  
 883. configure: creating ./config.status
 884. config.status: creating Makefile
 885. config.status: creating pixmaps/Makefile
 886. config.status: creating icons/Makefile
 887. config.status: creating plugins/gme/Makefile
 888. config.status: creating plugins/dumb/Makefile
 889. config.status: creating plugins/alsa/Makefile
 890. config.status: creating plugins/hotkeys/Makefile
 891. config.status: creating plugins/lastfm/Makefile
 892. config.status: creating plugins/ffap/Makefile
 893. config.status: creating plugins/mpgmad/Makefile
 894. config.status: creating plugins/vorbis/Makefile
 895. config.status: creating plugins/flac/Makefile
 896. config.status: creating plugins/wavpack/Makefile
 897. config.status: creating plugins/sndfile/Makefile
 898. config.status: creating plugins/vfs_curl/Makefile
 899. config.status: creating plugins/cdda/Makefile
 900. config.status: creating plugins/gtkui/Makefile
 901. config.status: creating plugins/nullout/Makefile
 902. config.status: creating plugins/vtx/Makefile
 903. config.status: creating plugins/adplug/Makefile
 904. config.status: creating plugins/ffmpeg/Makefile
 905. config.status: creating plugins/sid/Makefile
 906. config.status: creating plugins/oss/Makefile
 907. config.status: creating plugins/pulse/Makefile
 908. config.status: creating plugins/artwork/Makefile
 909. config.status: creating plugins/supereq/Makefile
 910. config.status: creating plugins/notify/Makefile
 911. config.status: creating deadbeef.desktop
 912. config.status: creating config.h
 913. config.status: executing depfiles commands
 914. config.status: executing libtool commands
 915. make  all-recursive
 916. make[1]: Entering directory `/usr/src/slapt-src/audio/deadbeef/deadbeef-0.4.1'
 917. Making all in pixmaps
 918. make[2]: Entering directory `/usr/src/slapt-src/audio/deadbeef/deadbeef-0.4.1/pixmaps'
 919. make[2]: Nothing to be done for `all'.
 920. make[2]: Leaving directory `/usr/src/slapt-src/audio/deadbeef/deadbeef-0.4.1/pixmaps'
 921. Making all in icons
 922. make[2]: Entering directory `/usr/src/slapt-src/audio/deadbeef/deadbeef-0.4.1/icons'
 923. make[2]: Nothing to be done for `all'.
 924. make[2]: Leaving directory `/usr/src/slapt-src/audio/deadbeef/deadbeef-0.4.1/icons'
 925. Making all in plugins/lastfm
 926. make[2]: Entering directory `/usr/src/slapt-src/audio/deadbeef/deadbeef-0.4.1/plugins/lastfm'
 927. /bin/sh ../../libtool --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../..    -std=c99 -O2 -fPIC  -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT lastfm.lo -MD -MP -MF .deps/lastfm.Tpo -c -o lastfm.lo lastfm.c
 928. libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -std=c99 -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT lastfm.lo -MD -MP -MF .deps/lastfm.Tpo -c lastfm.c  -fPIC -DPIC -o .libs/lastfm.o
 929. libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -std=c99 -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT lastfm.lo -MD -MP -MF .deps/lastfm.Tpo -c lastfm.c -o lastfm.o >/dev/null 2>&1
 930. mv -f .deps/lastfm.Tpo .deps/lastfm.Plo
 931. /bin/sh ../../libtool --tag=CC   --mode=link gcc -std=c99 -O2 -fPIC  -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -module  -o lastfm.la -rpath /usr/lib64/deadbeef lastfm.lo  -lcurl -ldl -lpthread
 932. libtool: link: gcc -shared  .libs/lastfm.o   -Wl,-rpath -Wl,/usr/lib64 -Wl,-rpath -Wl,/usr/lib64 /usr/lib64/libcurl.so -L/usr/lib64 /usr/lib64/libidn.so /usr/lib64/libldap.so /usr/lib64/liblber.so /usr/lib64/libsasl2.so -lresolv -lrt -lssl -lcrypto -lz -ldl -lpthread    -Wl,-soname -Wl,lastfm.so.0 -o .libs/lastfm.so.0.0.0
 933. libtool: link: (cd ".libs" && rm -f "lastfm.so.0" && ln -s "lastfm.so.0.0.0" "lastfm.so.0")
 934. libtool: link: (cd ".libs" && rm -f "lastfm.so" && ln -s "lastfm.so.0.0.0" "lastfm.so")
 935. libtool: link: ar cru .libs/lastfm.a  lastfm.o
 936. libtool: link: ranlib .libs/lastfm.a
 937. libtool: link: ( cd ".libs" && rm -f "lastfm.la" && ln -s "../lastfm.la" "lastfm.la" )
 938. make[2]: Leaving directory `/usr/src/slapt-src/audio/deadbeef/deadbeef-0.4.1/plugins/lastfm'
 939. Making all in plugins/mpgmad
 940. make[2]: Entering directory `/usr/src/slapt-src/audio/deadbeef/deadbeef-0.4.1/plugins/mpgmad'
 941. /bin/sh ../../libtool --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../..    -O2 -fPIC  -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -std=c99 -O2 -fPIC  -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT mpgmad.lo -MD -MP -MF .deps/mpgmad.Tpo -c -o mpgmad.lo mpgmad.c
 942. libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -std=c99 -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT mpgmad.lo -MD -MP -MF .deps/mpgmad.Tpo -c mpgmad.c  -fPIC -DPIC -o .libs/mpgmad.o
 943. libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -std=c99 -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT mpgmad.lo -MD -MP -MF .deps/mpgmad.Tpo -c mpgmad.c -o mpgmad.o >/dev/null 2>&1
 944. mv -f .deps/mpgmad.Tpo .deps/mpgmad.Plo
 945. /bin/sh ../../libtool --tag=CC   --mode=link gcc -O2 -fPIC  -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -std=c99 -O2 -fPIC  -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -module  -o mpgmad.la -rpath /usr/lib64/deadbeef mpgmad.lo  -lmad -ldl -lpthread
 946. libtool: link: gcc -shared  .libs/mpgmad.o   -Wl,-rpath -Wl,/usr/lib64 -Wl,-rpath -Wl,/usr/lib64 /usr/lib64/libmad.so -ldl -lpthread    -Wl,-soname -Wl,mpgmad.so.0 -o .libs/mpgmad.so.0.0.0
 947. libtool: link: (cd ".libs" && rm -f "mpgmad.so.0" && ln -s "mpgmad.so.0.0.0" "mpgmad.so.0")
 948. libtool: link: (cd ".libs" && rm -f "mpgmad.so" && ln -s "mpgmad.so.0.0.0" "mpgmad.so")
 949. libtool: link: ar cru .libs/mpgmad.a  mpgmad.o
 950. libtool: link: ranlib .libs/mpgmad.a
 951. libtool: link: ( cd ".libs" && rm -f "mpgmad.la" && ln -s "../mpgmad.la" "mpgmad.la" )
 952. make[2]: Leaving directory `/usr/src/slapt-src/audio/deadbeef/deadbeef-0.4.1/plugins/mpgmad'
 953. Making all in plugins/vorbis
 954. make[2]: Entering directory `/usr/src/slapt-src/audio/deadbeef/deadbeef-0.4.1/plugins/vorbis'
 955. /bin/sh ../../libtool --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../..    -O2 -fPIC  -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -std=c99 -O2 -fPIC  -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT vorbis.lo -MD -MP -MF .deps/vorbis.Tpo -c -o vorbis.lo vorbis.c
 956. libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -std=c99 -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT vorbis.lo -MD -MP -MF .deps/vorbis.Tpo -c vorbis.c  -fPIC -DPIC -o .libs/vorbis.o
 957. libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -std=c99 -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT vorbis.lo -MD -MP -MF .deps/vorbis.Tpo -c vorbis.c -o vorbis.o >/dev/null 2>&1
 958. mv -f .deps/vorbis.Tpo .deps/vorbis.Plo
 959. /bin/sh ../../libtool --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../..    -O2 -fPIC  -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -std=c99 -O2 -fPIC  -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT vcedit.lo -MD -MP -MF .deps/vcedit.Tpo -c -o vcedit.lo vcedit.c
 960. libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -std=c99 -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT vcedit.lo -MD -MP -MF .deps/vcedit.Tpo -c vcedit.c  -fPIC -DPIC -o .libs/vcedit.o
 961. libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -std=c99 -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT vcedit.lo -MD -MP -MF .deps/vcedit.Tpo -c vcedit.c -o vcedit.o >/dev/null 2>&1
 962. mv -f .deps/vcedit.Tpo .deps/vcedit.Plo
 963. /bin/sh ../../libtool --tag=CC   --mode=link gcc -O2 -fPIC  -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -std=c99 -O2 -fPIC  -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -module  -o vorbis.la -rpath /usr/lib64/deadbeef vorbis.lo vcedit.lo  -lvorbis -lvorbisfile -lc -ldl -lpthread
 964. libtool: link: gcc -shared  .libs/vorbis.o .libs/vcedit.o   -Wl,-rpath -Wl,/usr/lib64 -Wl,-rpath -Wl,/usr/lib64 /usr/lib64/libvorbisfile.so -L/usr/lib64 /usr/lib64/libvorbis.so -lm /usr/lib64/libogg.so -lc -ldl -lpthread    -Wl,-soname -Wl,vorbis.so.0 -o .libs/vorbis.so.0.0.0
 965. libtool: link: (cd ".libs" && rm -f "vorbis.so.0" && ln -s "vorbis.so.0.0.0" "vorbis.so.0")
 966. libtool: link: (cd ".libs" && rm -f "vorbis.so" && ln -s "vorbis.so.0.0.0" "vorbis.so")
 967. libtool: link: ar cru .libs/vorbis.a  vorbis.o vcedit.o
 968. libtool: link: ranlib .libs/vorbis.a
 969. libtool: link: ( cd ".libs" && rm -f "vorbis.la" && ln -s "../vorbis.la" "vorbis.la" )
 970. make[2]: Leaving directory `/usr/src/slapt-src/audio/deadbeef/deadbeef-0.4.1/plugins/vorbis'
 971. Making all in plugins/flac
 972. make[2]: Entering directory `/usr/src/slapt-src/audio/deadbeef/deadbeef-0.4.1/plugins/flac'
 973. /bin/sh ../../libtool --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../..    -O2 -fPIC  -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -std=c99 -O2 -fPIC  -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT flac.lo -MD -MP -MF .deps/flac.Tpo -c -o flac.lo flac.c
 974. libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -std=c99 -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT flac.lo -MD -MP -MF .deps/flac.Tpo -c flac.c  -fPIC -DPIC -o .libs/flac.o
 975. libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -std=c99 -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT flac.lo -MD -MP -MF .deps/flac.Tpo -c flac.c -o flac.o >/dev/null 2>&1
 976. mv -f .deps/flac.Tpo .deps/flac.Plo
 977. /bin/sh ../../libtool --tag=CC   --mode=link gcc -O2 -fPIC  -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -std=c99 -O2 -fPIC  -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -module  -o flac.la -rpath /usr/lib64/deadbeef flac.lo  -lFLAC -ldl -lpthread
 978. libtool: link: gcc -shared  .libs/flac.o   -Wl,-rpath -Wl,/usr/lib64 -Wl,-rpath -Wl,/usr/lib64 /usr/lib64/libFLAC.so -L/usr/lib -L/usr/lib64 -lm /usr/lib64/libogg.so -ldl -lpthread    -Wl,-soname -Wl,flac.so.0 -o .libs/flac.so.0.0.0
 979. libtool: link: (cd ".libs" && rm -f "flac.so.0" && ln -s "flac.so.0.0.0" "flac.so.0")
 980. libtool: link: (cd ".libs" && rm -f "flac.so" && ln -s "flac.so.0.0.0" "flac.so")
 981. libtool: link: ar cru .libs/flac.a  flac.o
 982. libtool: link: ranlib .libs/flac.a
 983. libtool: link: ( cd ".libs" && rm -f "flac.la" && ln -s "../flac.la" "flac.la" )
 984. make[2]: Leaving directory `/usr/src/slapt-src/audio/deadbeef/deadbeef-0.4.1/plugins/flac'
 985. Making all in plugins/wavpack
 986. make[2]: Entering directory `/usr/src/slapt-src/audio/deadbeef/deadbeef-0.4.1/plugins/wavpack'
 987. /bin/sh ../../libtool --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../..    -O2 -fPIC  -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -std=c99 -O2 -fPIC  -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT wavpack.lo -MD -MP -MF .deps/wavpack.Tpo -c -o wavpack.lo wavpack.c
 988. libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -std=c99 -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT wavpack.lo -MD -MP -MF .deps/wavpack.Tpo -c wavpack.c  -fPIC -DPIC -o .libs/wavpack.o
 989. libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -std=c99 -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT wavpack.lo -MD -MP -MF .deps/wavpack.Tpo -c wavpack.c -o wavpack.o >/dev/null 2>&1
 990. mv -f .deps/wavpack.Tpo .deps/wavpack.Plo
 991. /bin/sh ../../libtool --tag=CC   --mode=link gcc -O2 -fPIC  -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -std=c99 -O2 -fPIC  -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -module  -o wavpack.la -rpath /usr/lib64/deadbeef wavpack.lo  -lwavpack -ldl -lpthread
 992. libtool: link: gcc -shared  .libs/wavpack.o   -Wl,-rpath -Wl,/usr/lib64 -Wl,-rpath -Wl,/usr/lib64 /usr/lib64/libwavpack.so -lm -ldl -lpthread    -Wl,-soname -Wl,wavpack.so.0 -o .libs/wavpack.so.0.0.0
 993. libtool: link: (cd ".libs" && rm -f "wavpack.so.0" && ln -s "wavpack.so.0.0.0" "wavpack.so.0")
 994. libtool: link: (cd ".libs" && rm -f "wavpack.so" && ln -s "wavpack.so.0.0.0" "wavpack.so")
 995. libtool: link: ar cru .libs/wavpack.a  wavpack.o
 996. libtool: link: ranlib .libs/wavpack.a
 997. libtool: link: ( cd ".libs" && rm -f "wavpack.la" && ln -s "../wavpack.la" "wavpack.la" )
 998. make[2]: Leaving directory `/usr/src/slapt-src/audio/deadbeef/deadbeef-0.4.1/plugins/wavpack'
 999. Making all in plugins/sndfile
 1000. make[2]: Entering directory `/usr/src/slapt-src/audio/deadbeef/deadbeef-0.4.1/plugins/sndfile'
 1001. /bin/sh ../../libtool --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../..    -O2 -fPIC  -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -std=c99 -O2 -fPIC  -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT sndfile.lo -MD -MP -MF .deps/sndfile.Tpo -c -o sndfile.lo sndfile.c
 1002. libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -std=c99 -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT sndfile.lo -MD -MP -MF .deps/sndfile.Tpo -c sndfile.c  -fPIC -DPIC -o .libs/sndfile.o
 1003. libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -std=c99 -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT sndfile.lo -MD -MP -MF .deps/sndfile.Tpo -c sndfile.c -o sndfile.o >/dev/null 2>&1
 1004. mv -f .deps/sndfile.Tpo .deps/sndfile.Plo
 1005. /bin/sh ../../libtool --tag=CC   --mode=link gcc -O2 -fPIC  -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -std=c99 -O2 -fPIC  -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -module  -o sndfile.la -rpath /usr/lib64/deadbeef sndfile.lo  -lsndfile -ldl -lpthread
 1006. libtool: link: gcc -shared  .libs/sndfile.o   -Wl,-rpath -Wl,/usr/lib64 -Wl,-rpath -Wl,/usr/lib64 /usr/lib64/libsndfile.so -L/usr/lib64 -L/usr/lib /usr/lib64/libFLAC.so /usr/lib64/libvorbisenc.so /usr/lib64/libvorbis.so /usr/lib64/libogg.so -lm -ldl -lpthread    -Wl,-soname -Wl,sndfile.so.0 -o .libs/sndfile.so.0.0.0
 1007. libtool: link: (cd ".libs" && rm -f "sndfile.so.0" && ln -s "sndfile.so.0.0.0" "sndfile.so.0")
 1008. libtool: link: (cd ".libs" && rm -f "sndfile.so" && ln -s "sndfile.so.0.0.0" "sndfile.so")
 1009. libtool: link: ar cru .libs/sndfile.a  sndfile.o
 1010. libtool: link: ranlib .libs/sndfile.a
 1011. libtool: link: ( cd ".libs" && rm -f "sndfile.la" && ln -s "../sndfile.la" "sndfile.la" )
 1012. make[2]: Leaving directory `/usr/src/slapt-src/audio/deadbeef/deadbeef-0.4.1/plugins/sndfile'
 1013. Making all in plugins/vfs_curl
 1014. make[2]: Entering directory `/usr/src/slapt-src/audio/deadbeef/deadbeef-0.4.1/plugins/vfs_curl'
 1015. /bin/sh ../../libtool --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../..    -O2 -fPIC  -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -std=c99 -O2 -fPIC  -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT vfs_curl.lo -MD -MP -MF .deps/vfs_curl.Tpo -c -o vfs_curl.lo vfs_curl.c
 1016. libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -std=c99 -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT vfs_curl.lo -MD -MP -MF .deps/vfs_curl.Tpo -c vfs_curl.c  -fPIC -DPIC -o .libs/vfs_curl.o
 1017. libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -std=c99 -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT vfs_curl.lo -MD -MP -MF .deps/vfs_curl.Tpo -c vfs_curl.c -o vfs_curl.o >/dev/null 2>&1
 1018. mv -f .deps/vfs_curl.Tpo .deps/vfs_curl.Plo
 1019. /bin/sh ../../libtool --tag=CC   --mode=link gcc -O2 -fPIC  -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -std=c99 -O2 -fPIC  -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -module  -o vfs_curl.la -rpath /usr/lib64/deadbeef vfs_curl.lo  -lcurl -ldl -lpthread
 1020. libtool: link: gcc -shared  .libs/vfs_curl.o   -Wl,-rpath -Wl,/usr/lib64 -Wl,-rpath -Wl,/usr/lib64 /usr/lib64/libcurl.so -L/usr/lib64 /usr/lib64/libidn.so /usr/lib64/libldap.so /usr/lib64/liblber.so /usr/lib64/libsasl2.so -lresolv -lrt -lssl -lcrypto -lz -ldl -lpthread    -Wl,-soname -Wl,vfs_curl.so.0 -o .libs/vfs_curl.so.0.0.0
 1021. libtool: link: (cd ".libs" && rm -f "vfs_curl.so.0" && ln -s "vfs_curl.so.0.0.0" "vfs_curl.so.0")
 1022. libtool: link: (cd ".libs" && rm -f "vfs_curl.so" && ln -s "vfs_curl.so.0.0.0" "vfs_curl.so")
 1023. libtool: link: ar cru .libs/vfs_curl.a  vfs_curl.o
 1024. libtool: link: ranlib .libs/vfs_curl.a
 1025. libtool: link: ( cd ".libs" && rm -f "vfs_curl.la" && ln -s "../vfs_curl.la" "vfs_curl.la" )
 1026. make[2]: Leaving directory `/usr/src/slapt-src/audio/deadbeef/deadbeef-0.4.1/plugins/vfs_curl'
 1027. Making all in plugins/cdda
 1028. make[2]: Entering directory `/usr/src/slapt-src/audio/deadbeef/deadbeef-0.4.1/plugins/cdda'
 1029. /bin/sh ../../libtool --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../..    -O2 -fPIC  -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -std=c99 -O2 -fPIC  -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT cdda.lo -MD -MP -MF .deps/cdda.Tpo -c -o cdda.lo cdda.c
 1030. libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -std=c99 -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT cdda.lo -MD -MP -MF .deps/cdda.Tpo -c cdda.c  -fPIC -DPIC -o .libs/cdda.o
 1031. libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -std=c99 -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT cdda.lo -MD -MP -MF .deps/cdda.Tpo -c cdda.c -o cdda.o >/dev/null 2>&1
 1032. mv -f .deps/cdda.Tpo .deps/cdda.Plo
 1033. /bin/sh ../../libtool --tag=CC   --mode=link gcc -O2 -fPIC  -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -std=c99 -O2 -fPIC  -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -module  -o cdda.la -rpath /usr/lib64/deadbeef cdda.lo  -lcdio -lcddb -ldl -lpthread
 1034. libtool: link: gcc -shared  .libs/cdda.o   -Wl,-rpath -Wl,/usr/lib64 -Wl,-rpath -Wl,/usr/lib64 /usr/lib64/libcdio.so -lm /usr/lib64/libcddb.so -ldl -lpthread    -Wl,-soname -Wl,cdda.so.0 -o .libs/cdda.so.0.0.0
 1035. libtool: link: (cd ".libs" && rm -f "cdda.so.0" && ln -s "cdda.so.0.0.0" "cdda.so.0")
 1036. libtool: link: (cd ".libs" && rm -f "cdda.so" && ln -s "cdda.so.0.0.0" "cdda.so")
 1037. libtool: link: ar cru .libs/cdda.a  cdda.o
 1038. libtool: link: ranlib .libs/cdda.a
 1039. libtool: link: ( cd ".libs" && rm -f "cdda.la" && ln -s "../cdda.la" "cdda.la" )
 1040. make[2]: Leaving directory `/usr/src/slapt-src/audio/deadbeef/deadbeef-0.4.1/plugins/cdda'
 1041. Making all in plugins/gtkui
 1042. make[2]: Entering directory `/usr/src/slapt-src/audio/deadbeef/deadbeef-0.4.1/plugins/gtkui'
 1043. make  all-am
 1044. make[3]: Entering directory `/usr/src/slapt-src/audio/deadbeef/deadbeef-0.4.1/plugins/gtkui'
 1045. /bin/sh ../../libtool --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../..    -std=c99 -pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib64/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng14    -O2 -fPIC  -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT ddbequalizer.lo -MD -MP -MF .deps/ddbequalizer.Tpo -c -o ddbequalizer.lo ddbequalizer.c
 1046. libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -std=c99 -pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib64/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng14 -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT ddbequalizer.lo -MD -MP -MF .deps/ddbequalizer.Tpo -c ddbequalizer.c  -fPIC -DPIC -o .libs/ddbequalizer.o
 1047. libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -std=c99 -pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib64/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng14 -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT ddbequalizer.lo -MD -MP -MF .deps/ddbequalizer.Tpo -c ddbequalizer.c -o ddbequalizer.o >/dev/null 2>&1
 1048. mv -f .deps/ddbequalizer.Tpo .deps/ddbequalizer.Plo
 1049. /bin/sh ../../libtool --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../..    -std=c99 -pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib64/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng14    -O2 -fPIC  -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT ddbseekbar.lo -MD -MP -MF .deps/ddbseekbar.Tpo -c -o ddbseekbar.lo ddbseekbar.c
 1050. libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -std=c99 -pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib64/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng14 -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT ddbseekbar.lo -MD -MP -MF .deps/ddbseekbar.Tpo -c ddbseekbar.c  -fPIC -DPIC -o .libs/ddbseekbar.o
 1051. libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -std=c99 -pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib64/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng14 -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT ddbseekbar.lo -MD -MP -MF .deps/ddbseekbar.Tpo -c ddbseekbar.c -o ddbseekbar.o >/dev/null 2>&1
 1052. mv -f .deps/ddbseekbar.Tpo .deps/ddbseekbar.Plo
 1053. /bin/sh ../../libtool --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../..    -std=c99 -pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib64/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng14    -O2 -fPIC  -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT ddbcellrenderertextmultiline.lo -MD -MP -MF .deps/ddbcellrenderertextmultiline.Tpo -c -o ddbcellrenderertextmultiline.lo ddbcellrenderertextmultiline.c
 1054. libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -std=c99 -pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib64/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng14 -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT ddbcellrenderertextmultiline.lo -MD -MP -MF .deps/ddbcellrenderertextmultiline.Tpo -c ddbcellrenderertextmultiline.c  -fPIC -DPIC -o .libs/ddbcellrenderertextmultiline.o
 1055. libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -std=c99 -pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib64/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng14 -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT ddbcellrenderertextmultiline.lo -MD -MP -MF .deps/ddbcellrenderertextmultiline.Tpo -c ddbcellrenderertextmultiline.c -o ddbcellrenderertextmultiline.o >/dev/null 2>&1
 1056. mv -f .deps/ddbcellrenderertextmultiline.Tpo .deps/ddbcellrenderertextmultiline.Plo
 1057. /bin/sh ../../libtool --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../..    -std=c99 -pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib64/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng14    -O2 -fPIC  -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT gtkui.lo -MD -MP -MF .deps/gtkui.Tpo -c -o gtkui.lo gtkui.c
 1058. libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -std=c99 -pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib64/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng14 -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT gtkui.lo -MD -MP -MF .deps/gtkui.Tpo -c gtkui.c  -fPIC -DPIC -o .libs/gtkui.o
 1059. libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -std=c99 -pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib64/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng14 -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT gtkui.lo -MD -MP -MF .deps/gtkui.Tpo -c gtkui.c -o gtkui.o >/dev/null 2>&1
 1060. mv -f .deps/gtkui.Tpo .deps/gtkui.Plo
 1061. /bin/sh ../../libtool --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../..    -std=c99 -pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib64/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng14    -O2 -fPIC  -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT callbacks.lo -MD -MP -MF .deps/callbacks.Tpo -c -o callbacks.lo callbacks.c
 1062. libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -std=c99 -pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib64/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng14 -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT callbacks.lo -MD -MP -MF .deps/callbacks.Tpo -c callbacks.c  -fPIC -DPIC -o .libs/callbacks.o
 1063. libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -std=c99 -pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib64/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng14 -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT callbacks.lo -MD -MP -MF .deps/callbacks.Tpo -c callbacks.c -o callbacks.o >/dev/null 2>&1
 1064. mv -f .deps/callbacks.Tpo .deps/callbacks.Plo
 1065. /bin/sh ../../libtool --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../..    -std=c99 -pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib64/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng14    -O2 -fPIC  -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT interface.lo -MD -MP -MF .deps/interface.Tpo -c -o interface.lo interface.c
 1066. libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -std=c99 -pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib64/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng14 -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT interface.lo -MD -MP -MF .deps/interface.Tpo -c interface.c  -fPIC -DPIC -o .libs/interface.o
 1067. libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -std=c99 -pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib64/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng14 -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT interface.lo -MD -MP -MF .deps/interface.Tpo -c interface.c -o interface.o >/dev/null 2>&1
 1068. mv -f .deps/interface.Tpo .deps/interface.Plo
 1069. /bin/sh ../../libtool --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../..    -std=c99 -pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib64/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng14    -O2 -fPIC  -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT support.lo -MD -MP -MF .deps/support.Tpo -c -o support.lo support.c
 1070. libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -std=c99 -pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib64/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng14 -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT support.lo -MD -MP -MF .deps/support.Tpo -c support.c  -fPIC -DPIC -o .libs/support.o
 1071. libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -std=c99 -pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib64/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng14 -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT support.lo -MD -MP -MF .deps/support.Tpo -c support.c -o support.o >/dev/null 2>&1
 1072. mv -f .deps/support.Tpo .deps/support.Plo
 1073. /bin/sh ../../libtool --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../..    -std=c99 -pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib64/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng14    -O2 -fPIC  -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT ddblistview.lo -MD -MP -MF .deps/ddblistview.Tpo -c -o ddblistview.lo ddblistview.c
 1074. libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -std=c99 -pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib64/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng14 -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT ddblistview.lo -MD -MP -MF .deps/ddblistview.Tpo -c ddblistview.c  -fPIC -DPIC -o .libs/ddblistview.o
 1075. libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -std=c99 -pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib64/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng14 -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT ddblistview.lo -MD -MP -MF .deps/ddblistview.Tpo -c ddblistview.c -o ddblistview.o >/dev/null 2>&1
 1076. mv -f .deps/ddblistview.Tpo .deps/ddblistview.Plo
 1077. /bin/sh ../../libtool --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../..    -std=c99 -pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib64/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng14    -O2 -fPIC  -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT mainplaylist.lo -MD -MP -MF .deps/mainplaylist.Tpo -c -o mainplaylist.lo mainplaylist.c
 1078. libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -std=c99 -pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib64/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng14 -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT mainplaylist.lo -MD -MP -MF .deps/mainplaylist.Tpo -c mainplaylist.c  -fPIC -DPIC -o .libs/mainplaylist.o
 1079. libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -std=c99 -pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib64/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng14 -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT mainplaylist.lo -MD -MP -MF .deps/mainplaylist.Tpo -c mainplaylist.c -o mainplaylist.o >/dev/null 2>&1
 1080. mv -f .deps/mainplaylist.Tpo .deps/mainplaylist.Plo
 1081. /bin/sh ../../libtool --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../..    -std=c99 -pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib64/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng14    -O2 -fPIC  -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT gdkdrawing.lo -MD -MP -MF .deps/gdkdrawing.Tpo -c -o gdkdrawing.lo gdkdrawing.c
 1082. libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -std=c99 -pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib64/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng14 -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT gdkdrawing.lo -MD -MP -MF .deps/gdkdrawing.Tpo -c gdkdrawing.c  -fPIC -DPIC -o .libs/gdkdrawing.o
 1083. libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -std=c99 -pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib64/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng14 -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT gdkdrawing.lo -MD -MP -MF .deps/gdkdrawing.Tpo -c gdkdrawing.c -o gdkdrawing.o >/dev/null 2>&1
 1084. mv -f .deps/gdkdrawing.Tpo .deps/gdkdrawing.Plo
 1085. /bin/sh ../../libtool --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../..    -std=c99 -pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib64/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng14    -O2 -fPIC  -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT progress.lo -MD -MP -MF .deps/progress.Tpo -c -o progress.lo progress.c
 1086. libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -std=c99 -pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib64/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng14 -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT progress.lo -MD -MP -MF .deps/progress.Tpo -c progress.c  -fPIC -DPIC -o .libs/progress.o
 1087. libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -std=c99 -pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib64/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng14 -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT progress.lo -MD -MP -MF .deps/progress.Tpo -c progress.c -o progress.o >/dev/null 2>&1
 1088. mv -f .deps/progress.Tpo .deps/progress.Plo
 1089. /bin/sh ../../libtool --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../..    -std=c99 -pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib64/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng14    -O2 -fPIC  -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT search.lo -MD -MP -MF .deps/search.Tpo -c -o search.lo search.c
 1090. libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -std=c99 -pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib64/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng14 -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT search.lo -MD -MP -MF .deps/search.Tpo -c search.c  -fPIC -DPIC -o .libs/search.o
 1091. libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -std=c99 -pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib64/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng14 -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT search.lo -MD -MP -MF .deps/search.Tpo -c search.c -o search.o >/dev/null 2>&1
 1092. mv -f .deps/search.Tpo .deps/search.Plo
 1093. /bin/sh ../../libtool --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../..    -std=c99 -pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib64/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng14    -O2 -fPIC  -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT fileman.lo -MD -MP -MF .deps/fileman.Tpo -c -o fileman.lo fileman.c
 1094. libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -std=c99 -pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib64/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng14 -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT fileman.lo -MD -MP -MF .deps/fileman.Tpo -c fileman.c  -fPIC -DPIC -o .libs/fileman.o
 1095. libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -std=c99 -pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib64/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng14 -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT fileman.lo -MD -MP -MF .deps/fileman.Tpo -c fileman.c -o fileman.o >/dev/null 2>&1
 1096. mv -f .deps/fileman.Tpo .deps/fileman.Plo
 1097. /bin/sh ../../libtool --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../..    -std=c99 -pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib64/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng14    -O2 -fPIC  -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT pluginconf.lo -MD -MP -MF .deps/pluginconf.Tpo -c -o pluginconf.lo pluginconf.c
 1098. libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -std=c99 -pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib64/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng14 -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT pluginconf.lo -MD -MP -MF .deps/pluginconf.Tpo -c pluginconf.c  -fPIC -DPIC -o .libs/pluginconf.o
 1099. libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -std=c99 -pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib64/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng14 -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT pluginconf.lo -MD -MP -MF .deps/pluginconf.Tpo -c pluginconf.c -o pluginconf.o >/dev/null 2>&1
 1100. mv -f .deps/pluginconf.Tpo .deps/pluginconf.Plo
 1101. /bin/sh ../../libtool --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../..    -std=c99 -pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib64/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng14    -O2 -fPIC  -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT parser.lo -MD -MP -MF .deps/parser.Tpo -c -o parser.lo parser.c
 1102. libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -std=c99 -pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib64/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng14 -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT parser.lo -MD -MP -MF .deps/parser.Tpo -c parser.c  -fPIC -DPIC -o .libs/parser.o
 1103. libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -std=c99 -pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib64/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng14 -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT parser.lo -MD -MP -MF .deps/parser.Tpo -c parser.c -o parser.o >/dev/null 2>&1
 1104. mv -f .deps/parser.Tpo .deps/parser.Plo
 1105. /bin/sh ../../libtool --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../..    -std=c99 -pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib64/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng14    -O2 -fPIC  -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT ddbtabstrip.lo -MD -MP -MF .deps/ddbtabstrip.Tpo -c -o ddbtabstrip.lo ddbtabstrip.c
 1106. libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -std=c99 -pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib64/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng14 -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT ddbtabstrip.lo -MD -MP -MF .deps/ddbtabstrip.Tpo -c ddbtabstrip.c  -fPIC -DPIC -o .libs/ddbtabstrip.o
 1107. libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -std=c99 -pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib64/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng14 -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT ddbtabstrip.lo -MD -MP -MF .deps/ddbtabstrip.Tpo -c ddbtabstrip.c -o ddbtabstrip.o >/dev/null 2>&1
 1108. mv -f .deps/ddbtabstrip.Tpo .deps/ddbtabstrip.Plo
 1109. /bin/sh ../../libtool --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../..    -std=c99 -pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib64/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng14    -O2 -fPIC  -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT ddbvolumebar.lo -MD -MP -MF .deps/ddbvolumebar.Tpo -c -o ddbvolumebar.lo ddbvolumebar.c
 1110. libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -std=c99 -pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib64/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng14 -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT ddbvolumebar.lo -MD -MP -MF .deps/ddbvolumebar.Tpo -c ddbvolumebar.c  -fPIC -DPIC -o .libs/ddbvolumebar.o
 1111. libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -std=c99 -pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib64/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng14 -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT ddbvolumebar.lo -MD -MP -MF .deps/ddbvolumebar.Tpo -c ddbvolumebar.c -o ddbvolumebar.o >/dev/null 2>&1
 1112. mv -f .deps/ddbvolumebar.Tpo .deps/ddbvolumebar.Plo
 1113. /bin/sh ../../libtool --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../..    -std=c99 -pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib64/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng14    -O2 -fPIC  -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT trkproperties.lo -MD -MP -MF .deps/trkproperties.Tpo -c -o trkproperties.lo trkproperties.c
 1114. libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -std=c99 -pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib64/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng14 -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT trkproperties.lo -MD -MP -MF .deps/trkproperties.Tpo -c trkproperties.c  -fPIC -DPIC -o .libs/trkproperties.o
 1115. libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -std=c99 -pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib64/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng14 -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT trkproperties.lo -MD -MP -MF .deps/trkproperties.Tpo -c trkproperties.c -o trkproperties.o >/dev/null 2>&1
 1116. mv -f .deps/trkproperties.Tpo .deps/trkproperties.Plo
 1117. /bin/sh ../../libtool --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../..    -std=c99 -pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib64/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng14    -O2 -fPIC  -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT coverart.lo -MD -MP -MF .deps/coverart.Tpo -c -o coverart.lo coverart.c
 1118. libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -std=c99 -pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib64/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng14 -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT coverart.lo -MD -MP -MF .deps/coverart.Tpo -c coverart.c  -fPIC -DPIC -o .libs/coverart.o
 1119. libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -std=c99 -pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib64/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng14 -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT coverart.lo -MD -MP -MF .deps/coverart.Tpo -c coverart.c -o coverart.o >/dev/null 2>&1
 1120. mv -f .deps/coverart.Tpo .deps/coverart.Plo
 1121. /bin/sh ../../libtool --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../..    -std=c99 -pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib64/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng14    -O2 -fPIC  -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT plcommon.lo -MD -MP -MF .deps/plcommon.Tpo -c -o plcommon.lo plcommon.c
 1122. libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -std=c99 -pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib64/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng14 -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT plcommon.lo -MD -MP -MF .deps/plcommon.Tpo -c plcommon.c  -fPIC -DPIC -o .libs/plcommon.o
 1123. libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -std=c99 -pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib64/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng14 -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT plcommon.lo -MD -MP -MF .deps/plcommon.Tpo -c plcommon.c -o plcommon.o >/dev/null 2>&1
 1124. mv -f .deps/plcommon.Tpo .deps/plcommon.Plo
 1125. /bin/sh ../../libtool --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../..    -std=c99 -pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib64/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng14    -O2 -fPIC  -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT prefwin.lo -MD -MP -MF .deps/prefwin.Tpo -c -o prefwin.lo prefwin.c
 1126. libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -std=c99 -pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib64/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng14 -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT prefwin.lo -MD -MP -MF .deps/prefwin.Tpo -c prefwin.c  -fPIC -DPIC -o .libs/prefwin.o
 1127. libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -std=c99 -pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib64/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng14 -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT prefwin.lo -MD -MP -MF .deps/prefwin.Tpo -c prefwin.c -o prefwin.o >/dev/null 2>&1
 1128. mv -f .deps/prefwin.Tpo .deps/prefwin.Plo
 1129. /bin/sh ../../libtool --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../..    -std=c99 -pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib64/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng14    -O2 -fPIC  -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT eq.lo -MD -MP -MF .deps/eq.Tpo -c -o eq.lo eq.c
 1130. libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -std=c99 -pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib64/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng14 -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT eq.lo -MD -MP -MF .deps/eq.Tpo -c eq.c  -fPIC -DPIC -o .libs/eq.o
 1131. libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -std=c99 -pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib64/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng14 -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT eq.lo -MD -MP -MF .deps/eq.Tpo -c eq.c -o eq.o >/dev/null 2>&1
 1132. mv -f .deps/eq.Tpo .deps/eq.Plo
 1133. /bin/sh ../../libtool --tag=CC   --mode=link gcc -std=c99 -pthread -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib64/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/gdk-pixbuf-2.0 -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib64/glib-2.0/include -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng14    -O2 -fPIC  -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -module  -o gtkui.la -rpath /usr/lib64/deadbeef ddbequalizer.lo ddbseekbar.lo ddbcellrenderertextmultiline.lo gtkui.lo callbacks.lo interface.lo support.lo ddblistview.lo mainplaylist.lo gdkdrawing.lo progress.lo search.lo fileman.lo pluginconf.lo parser.lo ddbtabstrip.lo ddbvolumebar.lo trkproperties.lo coverart.lo plcommon.lo prefwin.lo eq.lo  -pthread -lgtk-x11-2.0 -lgdk-x11-2.0 -latk-1.0 -lgio-2.0 -lpangoft2-1.0 -lpangocairo-1.0 -lgdk_pixbuf-2.0 -lcairo -lpango-1.0 -lfreetype -lfontconfig -lgobject-2.0 -lgthread-2.0 -lrt -lglib-2.0    -ldl -lpthread
 1134. libtool: link: gcc -shared  .libs/ddbequalizer.o .libs/ddbseekbar.o .libs/ddbcellrenderertextmultiline.o .libs/gtkui.o .libs/callbacks.o .libs/interface.o .libs/support.o .libs/ddblistview.o .libs/mainplaylist.o .libs/gdkdrawing.o .libs/progress.o .libs/search.o .libs/fileman.o .libs/pluginconf.o .libs/parser.o .libs/ddbtabstrip.o .libs/ddbvolumebar.o .libs/trkproperties.o .libs/coverart.o .libs/plcommon.o .libs/prefwin.o .libs/eq.o   -Wl,-rpath -Wl,/usr/lib64 -Wl,-rpath -Wl,/usr/lib64/../lib64 -Wl,-rpath -Wl,/usr/lib64 -Wl,-rpath -Wl,/usr/lib64/../lib64 /usr/lib64/libgtk-x11-2.0.so /usr/lib64/libgdk-x11-2.0.so /usr/lib64/libatk-1.0.so -L/usr/lib64 /usr/lib64/libpangocairo-1.0.so -L/usr/lib64/../lib64 /usr/lib64/libpangoft2-1.0.so /usr/lib64/../lib64/libstdc++.so /usr/lib64/libgdk_pixbuf-2.0.so /usr/lib64/libgio-2.0.so -lresolv /usr/lib64/libcairo.so /usr/lib64/libpixman-1.so /usr/lib64/libpng14.so /usr/lib64/libXrender.so /usr/lib64/libX11.so /usr/lib64/libxcb.so /usr/lib64/libXau.so /usr/lib64/libXdmcp.so /usr/lib64/libpango-1.0.so /usr/lib64/libgmodule-2.0.so -lm /usr/lib64/libfontconfig.so /usr/lib64/libfreetype.so -lz -lbz2 /usr/lib64/libexpat.so /usr/lib64/libgobject-2.0.so /usr/lib64/libffi.so /usr/lib64/libgthread-2.0.so /usr/lib64/libglib-2.0.so -lrt -ldl -lpthread  -pthread -pthread   -pthread -Wl,-soname -Wl,gtkui.so.0 -o .libs/gtkui.so.0.0.0
 1135. libtool: link: (cd ".libs" && rm -f "gtkui.so.0" && ln -s "gtkui.so.0.0.0" "gtkui.so.0")
 1136. libtool: link: (cd ".libs" && rm -f "gtkui.so" && ln -s "gtkui.so.0.0.0" "gtkui.so")
 1137. libtool: link: ar cru .libs/gtkui.a  ddbequalizer.o ddbseekbar.o ddbcellrenderertextmultiline.o gtkui.o callbacks.o interface.o support.o ddblistview.o mainplaylist.o gdkdrawing.o progress.o search.o fileman.o pluginconf.o parser.o ddbtabstrip.o ddbvolumebar.o trkproperties.o coverart.o plcommon.o prefwin.o eq.o
 1138. libtool: link: ranlib .libs/gtkui.a
 1139. libtool: link: ( cd ".libs" && rm -f "gtkui.la" && ln -s "../gtkui.la" "gtkui.la" )
 1140. make[3]: Leaving directory `/usr/src/slapt-src/audio/deadbeef/deadbeef-0.4.1/plugins/gtkui'
 1141. make[2]: Leaving directory `/usr/src/slapt-src/audio/deadbeef/deadbeef-0.4.1/plugins/gtkui'
 1142. Making all in plugins/alsa
 1143. make[2]: Entering directory `/usr/src/slapt-src/audio/deadbeef/deadbeef-0.4.1/plugins/alsa'
 1144. /bin/sh ../../libtool --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../..    -O2 -fPIC  -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -std=c99 -I/usr/include/alsa   -O2 -fPIC  -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT alsa.lo -MD -MP -MF .deps/alsa.Tpo -c -o alsa.lo alsa.c
 1145. libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -std=c99 -I/usr/include/alsa -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT alsa.lo -MD -MP -MF .deps/alsa.Tpo -c alsa.c  -fPIC -DPIC -o .libs/alsa.o
 1146. libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -std=c99 -I/usr/include/alsa -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT alsa.lo -MD -MP -MF .deps/alsa.Tpo -c alsa.c -o alsa.o >/dev/null 2>&1
 1147. mv -f .deps/alsa.Tpo .deps/alsa.Plo
 1148. /bin/sh ../../libtool --tag=CC   --mode=link gcc -O2 -fPIC  -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -std=c99 -I/usr/include/alsa   -O2 -fPIC  -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -module  -o alsa.la -rpath /usr/lib64/deadbeef alsa.lo  -lasound   -ldl -lpthread
 1149. libtool: link: gcc -shared  .libs/alsa.o   -Wl,-rpath -Wl,/usr/lib64 -Wl,-rpath -Wl,/usr/lib64 /usr/lib64/libasound.so -lm -lrt -ldl -lpthread    -Wl,-soname -Wl,alsa.so.0 -o .libs/alsa.so.0.0.0
 1150. libtool: link: (cd ".libs" && rm -f "alsa.so.0" && ln -s "alsa.so.0.0.0" "alsa.so.0")
 1151. libtool: link: (cd ".libs" && rm -f "alsa.so" && ln -s "alsa.so.0.0.0" "alsa.so")
 1152. libtool: link: ar cru .libs/alsa.a  alsa.o
 1153. libtool: link: ranlib .libs/alsa.a
 1154. libtool: link: ( cd ".libs" && rm -f "alsa.la" && ln -s "../alsa.la" "alsa.la" )
 1155. make[2]: Leaving directory `/usr/src/slapt-src/audio/deadbeef/deadbeef-0.4.1/plugins/alsa'
 1156. Making all in plugins/ffmpeg
 1157. make[2]: Entering directory `/usr/src/slapt-src/audio/deadbeef/deadbeef-0.4.1/plugins/ffmpeg'
 1158. /bin/sh ../../libtool --tag=CC   --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../..    -O2 -fPIC  -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -std=c99  -O2 -fPIC  -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT ffmpeg.lo -MD -MP -MF .deps/ffmpeg.Tpo -c -o ffmpeg.lo ffmpeg.c
 1159. libtool: compile:  gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I../.. -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -std=c99 -O2 -fPIC -D_GNU_SOURCE -DLIBDIR=\"/usr/lib64\" -DPREFIX=\"/usr\" -DDOCDIR=\"/usr/doc/deadbeef-0.4.1\" -MT ffmpeg.lo -MD -MP -MF .deps/ffmpeg.Tpo -c ffmpeg.c  -fPIC -DPIC -o .libs/ffmpeg.o
 1160. ffmpeg.c: In function ‘ffmpeg_init’:
 1161. ffmpeg.c:128:5: προειδοποίηση: implicit declaration of function ‘av_open_input_file’ [-Wimplicit-function-declaration]
 1162. ffmpeg.c:139:5: προειδοποίηση: ‘av_find_stream_info’ is deprecated (declared at /usr/include/libavformat/avformat.h:1357) [-Wdeprecated-declarations]
 1163. ffmpeg.c:143:38: σφάλμα: ‘CODEC_TYPE_AUDIO’ δεν έχει διακυρηχθεί (πρώτη χρήση στη συνάρτηση αυτή)
 1164. ffmpeg.c:143:38: σημείωση: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
 1165. ffmpeg.c:161:5: προειδοποίηση: ‘avcodec_open’ is deprecated (declared at /usr/include/libavcodec/avcodec.h:3380) [-Wdeprecated-declarations]
 1166. ffmpeg.c:166:5: προειδοποίηση: implicit declaration of function ‘av_get_bits_per_sample_format’ [-Wimplicit-function-declaration]
 1167. ffmpeg.c: In function ‘ffmpeg_free’:
 1168. ffmpeg.c:223:13: προειδοποίηση: ‘av_close_input_file’ is deprecated (declared at /usr/include/libavformat/avformat.h:1533) [-Wdeprecated-declarations]
 1169. ffmpeg.c: In function ‘ffmpeg_read_int16’:
 1170. ffmpeg.c:269:13: προειδοποίηση: ‘avcodec_decode_audio3’ is deprecated (declared at /usr/include/libavcodec/avcodec.h:3658) [-Wdeprecated-declarations]
 1171. ffmpeg.c: In function ‘ffmpeg_read_metadata_internal’:
 1172. ffmpeg.c:427:5: σφάλμα: unknown type name ‘AVMetadata’
 1173. ffmpeg.c:427:22: προειδοποίηση: initialization from incompatible pointer type [enabled by default]
 1174. ffmpeg.c:430:9: σφάλμα: unknown type name ‘AVMetadataTag’
 1175. ffmpeg.c:432:13: προειδοποίηση: implicit declaration of function ‘av_metadata_get’ [-Wimplicit-function-declaration]
 1176. ffmpeg.c:432:53: σφάλμα: ‘AV_METADATA_DONT_STRDUP_KEY’ δεν έχει διακυρηχθεί (πρώτη χρήση στη συνάρτηση αυτή)
 1177. ffmpeg.c:432:83: σφάλμα: ‘AV_METADATA_DONT_STRDUP_VAL’ δεν έχει διακυρηχθεί (πρώτη χρήση στη συνάρτηση αυτή)
 1178. ffmpeg.c:434:60: σφάλμα: request for member ‘value’ in something not a structure or union
 1179. ffmpeg.c: In function ‘ffmpeg_insert’:
 1180. ffmpeg.c:472:5: προειδοποίηση: ‘av_find_stream_info’ is deprecated (declared at /usr/include/libavformat/avformat.h:1357) [-Wdeprecated-declarations]
 1181. ffmpeg.c:476:32: σφάλμα: ‘CODEC_TYPE_AUDIO’ δεν έχει διακυρηχθεί (πρώτη χρήση στη συνάρτηση αυτή)
 1182. ffmpeg.c:488:9: προειδοποίηση: ‘av_close_input_file’ is deprecated (declared at /usr/include/libavformat/avformat.h:1533) [-Wdeprecated-declarations]
 1183. ffmpeg.c:494:5: προειδοποίηση: ‘avcodec_open’ is deprecated (declared at /usr/include/libavcodec/avcodec.h:3380) [-Wdeprecated-declarations]
 1184. ffmpeg.c:496:9: προειδοποίηση: ‘av_close_input_file’ is deprecated (declared at /usr/include/libavformat/avformat.h:1533) [-Wdeprecated-declarations]
 1185. ffmpeg.c:563:5: προειδοποίηση: ‘av_close_input_file’ is deprecated (declared at /usr/include/libavformat/avformat.h:1533) [-Wdeprecated-declarations]
 1186. ffmpeg.c: At top level:
 1187. ffmpeg.c:580:17: σφάλμα: unknown type name ‘URLContext’
 1188. ffmpeg.c:605:17: σφάλμα: unknown type name ‘URLContext’
 1189. ffmpeg.c:613:18: σφάλμα: unknown type name ‘URLContext’
 1190. ffmpeg.c:619:17: σφάλμα: unknown type name ‘URLContext’
 1191. ffmpeg.c:637:18: σφάλμα: unknown type name ‘URLContext’
 1192. ffmpeg.c:644:1: σφάλμα: unknown type name ‘URLProtocol’
 1193. ffmpeg.c:645:5: σφάλμα: field name not in record or union initializer
 1194. ffmpeg.c:645:5: σφάλμα: (near initialization for ‘vfswrapper’)
 1195. ffmpeg.c:645:5: προειδοποίηση: initialization makes integer from pointer without a cast [enabled by default]
 1196. ffmpeg.c:645:5: προειδοποίηση: (near initialization for ‘vfswrapper’) [enabled by default]
 1197. ffmpeg.c:645:5: σφάλμα: initializer element is not computable at load time
 1198. ffmpeg.c:645:5: σφάλμα: (near initialization for ‘vfswrapper’)
 1199. ffmpeg.c:646:5: σφάλμα: field name not in record or union initializer
 1200. ffmpeg.c:646:5: σφάλμα: (near initialization for ‘vfswrapper’)
 1201. ffmpeg.c:646:17: σφάλμα: ‘ffmpeg_vfs_open’ undeclared here (not in a function)
 1202. ffmpeg.c:646:5: προειδοποίηση: excess elements in scalar initializer [enabled by default]
 1203. ffmpeg.c:646:5: προειδοποίηση: (near initialization for ‘vfswrapper’) [enabled by default]
 1204. ffmpeg.c:647:5: σφάλμα: field name not in record or union initializer
 1205. ffmpeg.c:647:5: σφάλμα: (near initialization for ‘vfswrapper’)
 1206. ffmpeg.c:647:17: σφάλμα: ‘ffmpeg_vfs_read’ undeclared here (not in a function)
 1207. ffmpeg.c:647:5: προειδοποίηση: excess elements in scalar initializer [enabled by default]
 1208. ffmpeg.c:647:5: προειδοποίηση: (near initialization for ‘vfswrapper’) [enabled by default]
 1209. ffmpeg.c:648:5: σφάλμα: field name not in record or union initializer
 1210. ffmpeg.c:648:5: σφάλμα: (near initialization for ‘vfswrapper’)
 1211. ffmpeg.c:648:18: σφάλμα: ‘ffmpeg_vfs_write’ undeclared here (not in a function)
 1212. ffmpeg.c:648:5: προειδοποίηση: excess elements in scalar initializer [enabled by default]
 1213. ffmpeg.c:648:5: προειδοποίηση: (near initialization for ‘vfswrapper’) [enabled by default]
 1214. ffmpeg.c:649:5: σφάλμα: field name not in record or union initializer
 1215. ffmpeg.c:649:5: σφάλμα: (near initialization for ‘vfswrapper’)
 1216. ffmpeg.c:649:17: σφάλμα: ‘ffmpeg_vfs_seek’ undeclared here (not in a function)
 1217. ffmpeg.c:649:5: προειδοποίηση: excess elements in scalar initializer [enabled by default]
 1218. ffmpeg.c:649:5: προειδοποίηση: (near initialization for ‘vfswrapper’) [enabled by default]
 1219. ffmpeg.c:650:5: σφάλμα: field name not in record or union initializer
 1220. ffmpeg.c:650:5: σφάλμα: (near initialization for ‘vfswrapper’)
 1221. ffmpeg.c:650:18: σφάλμα: ‘ffmpeg_vfs_close’ undeclared here (not in a function)
 1222. ffmpeg.c:650:5: προειδοποίηση: excess elements in scalar initializer [enabled by default]
 1223. ffmpeg.c:650:5: προειδοποίηση: (near initialization for ‘vfswrapper’) [enabled by default]
 1224. ffmpeg.c: In function ‘ffmpeg_start’:
 1225. ffmpeg.c:659:5: προειδοποίηση: implicit declaration of function ‘avcodec_init’ [-Wimplicit-function-declaration]
 1226. ffmpeg.c:661:5: προειδοποίηση: implicit declaration of function ‘av_register_protocol’ [-Wimplicit-function-declaration]
 1227. ffmpeg.c: In function ‘ffmpeg_read_metadata’:
 1228. ffmpeg.c:698:5: προειδοποίηση: ‘av_find_stream_info’ is deprecated (declared at /usr/include/libavformat/avformat.h:1357) [-Wdeprecated-declarations]
 1229. ffmpeg.c:702:32: σφάλμα: ‘CODEC_TYPE_AUDIO’ δεν έχει διακυρηχθεί (πρώτη χρήση στη συνάρτηση αυτή)
 1230. ffmpeg.c:712:9: προειδοποίηση: ‘av_close_input_file’ is deprecated (declared at /usr/include/libavformat/avformat.h:1533) [-Wdeprecated-declarations]
 1231. ffmpeg.c:715:5: προειδοποίηση: ‘avcodec_open’ is deprecated (declared at /usr/include/libavcodec/avcodec.h:3380) [-Wdeprecated-declarations]
 1232. ffmpeg.c:717:9: προειδοποίηση: ‘av_close_input_file’ is deprecated (declared at /usr/include/libavformat/avformat.h:1533) [-Wdeprecated-declarations]
 1233. ffmpeg.c:724:5: προειδοποίηση: ‘av_close_input_file’ is deprecated (declared at /usr/include/libavformat/avformat.h:1533) [-Wdeprecated-declarations]
 1234. make[2]: *** [ffmpeg.lo] Error 1
 1235. make[2]: Leaving directory `/usr/src/slapt-src/audio/deadbeef/deadbeef-0.4.1/plugins/ffmpeg'
 1236. make[1]: *** [all-recursive] Error 1
 1237. make[1]: Leaving directory `/usr/src/slapt-src/audio/deadbeef/deadbeef-0.4.1'
 1238. make: *** [all] Error 2
 1239. fakeroot -- sh deadbeef.SlackBuild Αποτυχία
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top