Advertisement
Guest User

RayeR

a guest
Jul 7th, 2016
126
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <stdio.h>                     // sprintf,...
 2. #include <stdlib.h>                    // definice standardnich funkci
 3. #include <string.h>                    // fce na praci s daty v pameti
 4. #include <avr/pgmspace.h>              // fce na praci s daty v prog. pameti
 5.  
 6. //***************** struktura UTC casu **************************************
 7. typedef struct {
 8.   uint8_t h;                              // hodiny [0-23]
 9.   uint8_t m;                              // minuty [0-59]
 10.   uint8_t s;                              // vteriny [0-59]
 11.   uint16_t d;                              // decimalni zlomky vteriny [0-999]
 12. } __attribute__((packed)) GPS_UTC_TIME;
 13.  
 14. //***************** struktura souradnice ************************************
 15. typedef struct {
 16.   uint8_t d;                              // stupne [0-90/180]
 17.   uint8_t m;                              // minuty [0-59]
 18.   uint32_t dd;                            // decimalni zlomky minut [0-99999]
 19.   char u;                              // typ <N|S|E|W>
 20. } __attribute__((packed)) GPS_COORDINATE;
 21.  
 22. //***************** struktura GPS dat ***************************************
 23. typedef struct {
 24.   GPS_UTC_TIME utc_time;               // UTC cas
 25.   GPS_COORDINATE latitude;             // zemepisna sirka severni/jizni
 26. } __attribute__((packed)) GPS_DATA;
 27.  
 28. GPS_DATA gps_data;                     // struktura pro ukladani prijatych GPS dat
 29.  
 30. //***************** zpracuje retezec GPS NMEA a pripadne nastavi prislusne polozky globalni struktury
 31. void gps_parse_string(char *str)       // vraci 0 pokud byl retezec zpracovan a byla nalezena platna data
 32. {
 33.   uint8_t param=0;
 34.  
 35.   if (strncasecmp_P(str,PSTR("$GPGGA"),6)==0) // Time, position and fix releated data
 36.     {
 37.     while ((str=strchr(str,','))!=NULL)// opakuj dokud retezec obsahuje carky
 38.       {
 39.       if (*(++str)!=',')               // pokud za carkou hned neni dalsi carka
 40.         {
 41.         switch (param)                 // dekoduj parametr
 42.           {                            // pro dany parametr pouzij specificky format
 43.           case 0 : sscanf_P(str,PSTR("%02u%02u%02u.%u"),&gps_data.utc_time.h,&gps_data.utc_time.m,&gps_data.utc_time.s,&gps_data.utc_time.d); break; // UTC time hhmmss.ddd
 44.           case 1 : sscanf_P(str,PSTR("%02u%02u.%lu"),&gps_data.latitude.d,&gps_data.latitude.m,&gps_data.latitude.dd); break; // latitude llmm.dddd(d)
 45. // More case branches removed. If you leave only one, it will compile without push_reload error
 46.           }                            // dalsi parametry ignoruj
 47.         }                              // jinak se parametr nenacte a v promenne zustane puvodni hodnota
 48.       param++;                         // inkrementuj pocitadlo parametru
 49.       }
 50.     }
 51. }
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement