daily pastebin goal
10%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jun 19th, 2017 48 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <!-- Harjoitus 1
 2.      Harjoituksen tarkoituksena on laskea yhteen kaksi k?ytt?j?n
 3.      antamaa lukua ja tulostaa lopputulos tietoja k?sittelev?lle
 4.      sivulle.
 5.  
 6.     Tiedot vastaanottava sivu
 7.     Luo sivu lomake_harj1.php, joka saa yhteenlaskettavat luvut
 8.     l?hett?v?lt? sivulta ja tulostaa lukujen summan palautelomakkeelle.
 9.     Huomaa, ett? PHP osaa automaattisesti muuntaa saamansa merkkijonot
 10.     numeeriseen muotoon, kun k?yt?t aritmeettista operaattoria +. -->
 11. <html>
 12. <title>
 13.     Lomakeharjoitus 1, palautesivu
 14. </title>
 15. <body>
 16.     <h1>Lomakeharjoitus 1, palautesivu</h1><br/>
 17.  
 18.     <?php
 19.         foreach ($_POST as $avain => $arvo)
 20.             print ("Kentt?: " . $avain  . " tieto: " . $arvo . "<br>\n");
 21.        
 22.         $summa = $_POST['luku1'] + $_POST['luku2'];
 23.         print ("<p>Lukujen summa on " . $summa . "</p><br/>\n");
 24.     ?>
 25.     <form action="tunnilla.lomake_harj1.html" method="post">
 26.         <input type="submit" value="Palaa alkuu" />
 27.     </form>
 28. </body>
 29. </html>
RAW Paste Data
Top