VinkoVidovic

ID = E6E705C3-639C-4968-9BCD-C76AA1856E7B AND 8FB9B3EE-5B22-45C1-8A88-DC8FE00723DC

Mar 8th, 2021
527
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <p>&nbsp;</p>
 2. <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Obavje&scaron;tavamo potencijalne prijavitelje da je ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag &Scaron;tromar donio Odluku o povećanju alokacije za Poziv na dostavu projektnih prijedloga &bdquo;Energetska obnova i kori&scaron;tenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora&ldquo; (referentni broj KK.04.2.1.04), kojom je ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva povećan s 380.000.000,00 kuna na 1.110.000.000,00 kuna.</p>
 3. <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Nastavno na donesenu Odluku o povećanju alokacije, 26. srpnja 2018. objavljena je 2. izmjena dokumentacije Poziva. Izmjena se odnosi na povećanje alokacije i roka za ponovnu dostavu (podno&scaron;enje) projektnih prijedloga <strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">najranije od 04. rujna 2018 u 9:00 sati</strong> te na manje izmjene dokumentacije Poziva.</p>
 4. <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">U okviru 2. izmjene Poziva izmijenjeni su sljedeći dokumenti:</p>
 5. <p class="MsoListParagraphCxSpFirst" style="text-align: justify; text-indent: -18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo1;"><!-- [if !supportLists]--><span style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"><span style="mso-list: Ignore;">1.<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><!--[endif]-->KK.04.2.1.04 Upute za prijavitelje_2. corrigendum</p>
 6. <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-align: justify; text-indent: -18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo1;"><!-- [if !supportLists]--><span style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"><span style="mso-list: Ignore;">2.<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><!--[endif]-->KK.04.2.1.04 Sažetak poziva_2. corrigendum</p>
 7. <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="text-align: justify; text-indent: -18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo1;"><!-- [if !supportLists]--><span style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"><span style="mso-list: Ignore;">3.<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><!--[endif]-->KK.04.2.1.04 Prilog 1. Posebni uvjeti Ugovora_2. corrigendum</p>
 8. <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="text-align: justify; text-indent: -18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo1;"><!-- [if !supportLists]--><span style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"><span style="mso-list: Ignore;">4.<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><!--[endif]-->KK.04.2.1.04 Popis izmjena_2. corrigendum</p>
 9. <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Po objavi 2. izmjene Poziva, potencijalni prijavitelji imaju mogućnost rada na svojoj projektnoj prijavi u sustavu eFondovi, ali istu neće moći podnijeti prije početka roka za ponovnu dostavu (podno&scaron;enje) projektnih prijedloga, odnosno najranije od 04. rujna 2018. u 9:00 sati.</p>
 10. <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Zaprimanje projektnih prijedloga radi pružanja stručne podr&scaron;ke od strane Fonda za za&scaron;titu okoli&scaron;a i energetsku učinkovitost, Sektora za energetsku učinkovitost (FZOEU/SEU), započinje <strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">od 6. kolovoza 2018. godine u 9:00 sati</strong>. Isključivo putem adrese elektroničke po&scaron;te <span class="MsoHyperlink"><a href="mailto:javne.eu@fzoeu.hr">javne.eu@fzoeu.hr</a></span> odvija se sva formalna komunikacija sa stručnom podr&scaron;kom.</p>
 11. <p class="MsoPlainText"><strong><span style="color: red;">OBAVIJEST PRIJAVITELJIMA!</span></strong></p>
 12. <p class="MsoPlainText"><span style="color: red;">Obavje&scaron;tavamo potencijalne prijavitelje na Poziv na dostavu projektnih prijedloga &bdquo;Energetska obnova i kori&scaron;tenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora&ldquo; (referentni broj KK.04.2.1.04), da sukladno točki <em>2.4. Broj projektnih prijedloga i bespovratnih sredstava po Prijavitelju</em> Uputa za prijavitelje, </span><span style="color: red;">je dozvoljeno podno&scaron;enje samo jednog projektnog prijedloga po zgradi, odnosno svaki pojedini projektni prijedlog odnosi se na jednu energetsku funkcionalnu cjelinu (ETC), postojeću ili čije je formiranje predviđeno projektnim prijedlogom.&nbsp;</span></p>
 13. <p class="MsoPlainText"><span style="color: red;">Slijedom istog ukoliko je prijavitelj prethodno podnio projektni prijedlog za zgradu, a koji je jo&scaron; uvijek aktivan, tada je potrebno prije ponovnog podno&scaron;enja projektnog prijedloga za tu istu zgradu, povući prvotnu prijavu. Ukoliko je prijavitelj uložio prigovor od kojeg želi odustati, tada je&nbsp; potrebno prije ponovnog podno&scaron;enja projektnog prijedloga za tu istu zgradu, povući prigovor.</span></p>
 14. <p class="MsoPlainText"><span style="color: red;">&nbsp;</span></p>
 15. <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
 16. <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><u>PITANJA I ODGOVORI</u></p>
 17. <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">Potencijalni prijavitelji moći će od 6. kolovoza 2018. ponovno kontinuirano postavljati pitanja vezana uz poja&scaron;njenja dokumentacije Poziva na adresu elektroničke po&scaron;te <span class="MsoHyperlink"><a href="mailto:ee4@mgipu.hr">ee4@mgipu.hr</a></span> najkasnije do 14 kalendarskih dana prije isteka roka za podno&scaron;enje projektnih prijedloga. Odgovori će se objaviti na mrežnim stranicama <span class="MsoHyperlink"><a href="http://www.strukturnifondovi.hr/">www.strukturnifondovi.hr</a></span> , <span class="MsoHyperlink"><a href="http://efondovi.mrrfeu.hr/">http://efondovi.mrrfeu.hr</a></span> <span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>i <span class="MsoHyperlink"><a href="http://www.mgipu.hr/">www.mgipu.hr</a></span> u roku od 7 radnih dana od dana zaprimanja pojedinog pitanja.</p>
 18. <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><u>VAŽNI ROKOVI</u></p>
 19. <p class="MsoNormal" style="margin-left: 106.35pt; text-align: justify; text-indent: -106.35pt;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">od 06.08.2018.</strong><span style="mso-tab-count: 1;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Zaprimanje projektnih prijedloga radi pružanja stručne podr&scaron;ke FZOEU (od 9:00 h)</p>
 20. <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 3;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Mogućnost ponovnog podno&scaron;enja upita za poja&scaron;njenjem na <span class="MsoHyperlink"><a href="mailto:ee4@mgipu.hr">ee4@mgipu.hr</a></span></p>
 21. <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">08.08.2018.<span style="mso-tab-count: 2;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></strong>Informativna radionica</p>
 22. <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">22.08.2018.<span style="mso-tab-count: 2;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></strong>Informativna radionica&nbsp;</p>
 23. <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><strong>05</strong><strong>.09.2018.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong>Informativna radionica</p>
 24. <p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">od 04.09.2018.<span style="mso-tab-count: 2;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></strong>Ponovna dostava (podno&scaron;enje) projektnih prijedloga (od 9:00 h)</p>
 25. <p>&nbsp;</p>
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×