SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jul 18th, 2019 67 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <vector>
 3. #include <array>
 4. using namespace std;
 5.  
 6. int preorder[200000+5];
 7. int father[200000+5];
 8. pair<int, int> seg_tree[550000];
 9. pair<int, int> przedz_seg_tree[550000];
 10. vector<int> sasiedzi[200000+5];
 11. vector<int> synowie[200000+5];
 12. int roz[200000+5];
 13. int uzyteczne[200000+5];
 14.  
 15. int n;
 16. int temp_preorder = 1;
 17. int max_pot = 1;
 18. int numer_grupy = 1; ///DLA SEG TREE first
 19. int czas_zmiany = 1; ///DLA SEG TREE second
 20.  
 21. void make_Tree(int w)
 22. {
 23.     int ile_sas = sasiedzi[w].size();
 24.     for(int i=0; i<ile_sas; i++)
 25.     {
 26.         if(father[sasiedzi[w][i]] == 0)
 27.         {
 28.             father[sasiedzi[w][i]] = w;
 29.             synowie[w].push_back(sasiedzi[w][i]);
 30.             make_Tree(sasiedzi[w][i]);
 31.         }
 32.     }
 33. }
 34.  
 35. void make_Preorder(int w)
 36. {
 37.     preorder[w] = temp_preorder;
 38.     temp_preorder++;
 39.     int ile_synow = synowie[w].size();
 40.     for(int i=0; i<ile_synow; i++)
 41.         make_Preorder(synowie[w][i]);
 42.  
 43. }
 44.  
 45. void change_Add(int akt_poz, int pocz, int konc, int nowa_wartosc) ///NOWA WARTOSC JEST STALA DLA CALEGO PRZEDZIALU
 46. {
 47.  
 48.     ///1. JESLI PRZEDZIAL DLA WIERZCHOLKA CALKOWICIE SIE ZAWIERA
 49.     //cout<<"JESTEM W CHANGE ADD"<<endl;
 50.  
 51.     //cout<<"akt_poz: "<<akt_poz<<" POCZ: "<<pocz<<" KONC: "<<konc<<" przedz_seg_tree[akt_poz].first: " <<przedz_seg_tree[akt_poz].first<<" przedz_seg_tree[akt_poz].second: "<<przedz_seg_tree[akt_poz].second<<endl;
 52.     if(pocz <= przedz_seg_tree[akt_poz].first && konc >= przedz_seg_tree[akt_poz].second)
 53.     {
 54.         //cout<<"PRZEDZIAL W PELNI SIE ZAWIERA W POSZUKIWANYM"<<endl;
 55.         seg_tree[akt_poz].first = nowa_wartosc;
 56.         seg_tree[akt_poz].second = czas_zmiany;
 57.         return;
 58.     }
 59.  
 60.     ///2.JESLI W OGOLE NIE JEST ZAWARTE
 61.     else if(pocz > przedz_seg_tree[akt_poz].second || konc < przedz_seg_tree[akt_poz].first)
 62.         //{cout<<"WCALE"<<endl;
 63.         {return;}
 64.  
 65.     ///3.JEST ZAWARTE CZESCIOWO
 66.     else
 67.     {
 68.         //cout<<"CZESCIOWO"<<endl;
 69.         change_Add(akt_poz*2, pocz, konc, nowa_wartosc);
 70.         change_Add(akt_poz*2+1, pocz, konc, nowa_wartosc);
 71.     }
 72. }
 73.  
 74. void change_Divide(int akt_poz, int pocz, int konc)
 75. {
 76.  
 77.     ///1. JESLI PRZEDZIAL DLA WIERZCHOLKA CALKOWICIE SIE ZAWIERA
 78.     if(pocz <= przedz_seg_tree[akt_poz].first && konc >= przedz_seg_tree[akt_poz].second)
 79.     {
 80.         seg_tree[akt_poz].first = numer_grupy;///!!!
 81.         seg_tree[akt_poz].second = czas_zmiany;
 82.         return;
 83.     }
 84.  
 85.     ///2.JESLI W OGOLE NIE JEST ZAWARTE
 86.     else if(pocz > przedz_seg_tree[akt_poz].second || konc < przedz_seg_tree[akt_poz].first)
 87.         return;
 88.  
 89.     ///3.JEST ZAWARTE CZESCIOWO
 90.     else
 91.     {
 92.         change_Divide(akt_poz*2, pocz, konc);
 93.         change_Divide(akt_poz*2+1, pocz, konc);
 94.     }
 95. }
 96.  
 97. int Find(int w)
 98. {
 99.     //cout<<"FIND dla: "<<w<<endl;
 100.     int ind = max_pot+w-1;
 101.     int najnowsza_zmiana = seg_tree[ind].second;
 102.     int akt_wartosc = seg_tree[ind].first;
 103.  
 104.     //cout<<"BAZOWE:  NAJN_ZMIANA: "<<najnowsza_zmiana<<" AKT_WA: "<<akt_wartosc<<endl;
 105.     while(ind>1)
 106.     {
 107.         //cout<<"seg_tree[ind].second: "<<seg_tree[ind].second<<" seg_tree[ind].first: "<<seg_tree[ind].first<<endl;
 108.  
 109.         if(najnowsza_zmiana < seg_tree[ind].second)
 110.             {najnowsza_zmiana = seg_tree[ind].second; akt_wartosc = seg_tree[ind].first;}
 111.  
 112.         ind/=2;
 113.     }
 114.  
 115.     if(najnowsza_zmiana < seg_tree[ind].second)
 116.             akt_wartosc = seg_tree[ind].first;
 117.  
 118.     return akt_wartosc;
 119. }
 120.  
 121. void Add(int i)
 122. {
 123.     uzyteczne[i] = true; ///!!!
 124.     czas_zmiany++;
 125.  
 126.   //  cout<<"DODAJE DLA WIERZCHOLKA: "<<i<<endl;
 127.  
 128.     int wartosc_ojca = Find(preorder[father[i]]);
 129.     seg_tree[max_pot+preorder[i]-1].first = wartosc_ojca;
 130.     seg_tree[max_pot+preorder[i]-1].second = czas_zmiany;
 131.  
 132.     //cout<<"POCZ ZMIAN: "<<preorder[i]<<" KONIEC: "<<preorder[i] + roz[i] - 1<<endl;
 133.  
 134.     change_Add(1, preorder[i],preorder[i] + roz[i] - 1,wartosc_ojca);
 135. }
 136.  
 137. void Divide(int i)
 138. {
 139.     uzyteczne[i] = false; ///!!!
 140.     czas_zmiany++;
 141.     numer_grupy++;
 142.  
 143.     seg_tree[max_pot+preorder[i]-1].first = numer_grupy;
 144.     seg_tree[max_pot+preorder[i]-1].second = czas_zmiany;
 145.  
 146.     //cout<<"DZIELE DLA WIERZCHOLKA: "<<i<<endl;
 147.     int ile_synow = synowie[i].size();
 148.     for(int j=0; j<ile_synow; j++)
 149.     {
 150.         numer_grupy++;
 151.         //cout<<"POCZ ZMIAN: "<<preorder[synowie[i][j]]<<" KONIEC: "<<preorder[synowie[i][j]]+roz[synowie[i][j]]-1<<endl;
 152.         change_Divide(1, preorder[synowie[i][j]], preorder[synowie[i][j]]+roz[synowie[i][j]]-1);
 153.     }
 154. }
 155.  
 156. void Ans(int A, int B)
 157. {
 158.     if(Find(preorder[A]) == Find(preorder[B]) && uzyteczne[A] == true && uzyteczne[B] == true)
 159.         cout<<"TAK"<<endl;
 160.     else
 161.         cout<<"NIE"<<endl;
 162.  
 163.  
 164. }
 165.  
 166.  
 167. int make_Roz(int w)
 168. {
 169.     if(roz[w] != -1)
 170.         return roz[w];
 171.     else
 172.     {
 173.         if(synowie[w].empty())
 174.             {roz[w] = 1; return 1;}
 175.         else
 176.         {
 177.             int temp=1;
 178.             int ile_sas = synowie[w].size();
 179.             for(int i=0; i<ile_sas; i++)
 180.             {
 181.                 temp+=make_Roz(synowie[w][i]);
 182.             }
 183.  
 184.             roz[w] = temp;
 185.             return temp;
 186.         }
 187.     }
 188. }
 189.  
 190. int main()
 191. {
 192.     ios_base::sync_with_stdio(0);
 193.     cin.tie(0);
 194.  
 195.     cin>>n;
 196.  
 197.     int t1;
 198.     int t2;
 199.     for(int i=1; i<n; i++)
 200.     {
 201.         cin>>t1;
 202.         cin>>t2;
 203.         sasiedzi[t1].push_back(t2);
 204.         sasiedzi[t2].push_back(t1);
 205.     }
 206.  
 207.     ///STWORZENIE TABLICY OJCOW I SYNOW
 208.     father[1] = 1;
 209.     make_Tree(1);
 210.     /*cout<<"FATHER"<<endl;
 211.     for(int i=1; i<=n; i++)
 212.         cout<<i<<": "<<father[i]<<endl;*/
 213.  
 214.  
 215.     for(int i=1; i<=n; i++)
 216.         roz[i] = -1;
 217.  
 218.     make_Roz(1);
 219.     ///STWORZENIE TABLICY PREORDER
 220.     make_Preorder(1);
 221.    /* cout<<endl;
 222.     cout<<"PREORDER"<<endl;
 223.     for(int i=1; i<=n; i++)
 224.         cout<<i<<": "<<preorder[i]<<endl;*/
 225.  
 226.     ///STWORZENIE DRZEWA PRZEDZIALOWEGO i obliczenie ZAKRESOW dla wierzcholkow
 227.     while(max_pot<n)
 228.         max_pot*=2;
 229.     //cout<<"max_pot: "<<max_pot<<endl;
 230.  
 231.     for(int i=max_pot; i<2*max_pot; i++)
 232.     {przedz_seg_tree[i].first = i-max_pot+1;
 233.      przedz_seg_tree[i].second = i-max_pot+1; }
 234.  
 235.     for(int i=max_pot-1; i>=1; i--)
 236.     {
 237.         przedz_seg_tree[i].first = przedz_seg_tree[2*i].first;
 238.         przedz_seg_tree[i].second = przedz_seg_tree[2*i+1].second;
 239.     }
 240.     /*cout<<endl;
 241.     cout<<"ZAKRESY"<<endl;
 242.     for(int i=1; i<2*max_pot; i++)
 243.         cout<<i<<": "<<przedz_seg_tree[i].first<<"   "<<przedz_seg_tree[i].second<<endl;
 244.  
 245.  
 246.     cout<<endl;
 247.     cout<<"ROZ"<<endl;
 248.     for(int i=1; i<2*max_pot; i++)
 249.         cout<<i<<": "<<roz[i]<<endl;*/
 250.     for(int i=0; i<=n; i++)
 251.         uzyteczne[i] = true;
 252.  
 253.  
 254.     int q;
 255.     cin>>q;
 256.     char ct1;
 257.     int tem2;
 258.     int t3;
 259.     for(int i=0; i<q; i++)
 260.     {
 261.  
 262.         cin>>ct1;
 263.         cin>>tem2;
 264.         if(ct1 == '?')
 265.         {cin>>t3; Ans(tem2, t3);}
 266.         else if(ct1 == '+')
 267.             Add(tem2);
 268.         else
 269.             Divide(tem2);
 270.  
 271.        // cout<<"DRZEWO PO ZMIANACH"<<endl;
 272.         //for(int i=1; i<2*max_pot; i++)
 273.           //  cout<<i<<": "<<seg_tree[i].first<<"   "<<seg_tree[i].second<<endl;
 274.  
 275.     }
 276.  
 277.  
 278.  
 279.     return 0;
 280. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top