SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jul 5th, 2018 210 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja: 20.06.2018
 2. Uruchomiony przez Krzysiek (administrator)  KOMPUTER (05-07-2018 13:19:21)
 3. Uruchomiony z C:\Users\krzys\Downloads
 4. Załadowane profile: Krzysiek (Dostępne profile: defaultuser0 & Krzysiek)
 5. Platform: Windows 10 Home Wersja 1803 17134.137 (X64) Język: Polski (Polska)
 6. Internet Explorer Wersja 11 (Domyślna przeglądarka: Chrome)
 7. Tryb startu: Normal
 8. Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
 9.  
 10. ==================== Procesy (filtrowane) =================
 11.  
 12. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 13.  
 14. (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
 15. (AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe
 16. (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe
 17. (NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\NvTelemetryContainer.exe
 18. (AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\x64\aswidsagenta.exe
 19. (Disc Soft Ltd) C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusServiceLite.exe
 20. (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
 21. (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe
 22. (MSI) C:\Windows\SysWOW64\muachost.exe
 23. (Node.js) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvNode\NVIDIA Web Helper.exe
 24. (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe
 25. (Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe
 26. (AVAST Software) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe
 27. (MSI) C:\Windows\SysWOW64\muachost.exe
 28. (MSI) C:\Windows\SysWOW64\muachost.exe
 29. (MSI) C:\Windows\SysWOW64\muachost.exe
 30. (Microsoft Corporation) C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.WindowsStore_11805.1001.42.0_x64__8wekyb3d8bbwe\WinStore.App.exe
 31. (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
 32. (Disc Soft Ltd) C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTShellHlp.exe
 33. (Microsoft Corporation) C:\Windows\ImmersiveControlPanel\SystemSettings.exe
 34. () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.WindowsCalculator_10.1805.1201.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Calculator.exe
 35. () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Windows.Photos_2018.18041.15530.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Microsoft.Photos.exe
 36. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 37. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 38. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 39. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 40. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 41. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 42. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 43. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 44. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 45. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 46. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 47. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 48. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 49. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 50. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 51. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 52. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 53. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 54. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 55. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 56. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 57. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 58. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 59. (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\smartscreen.exe
 60. (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
 61. (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
 62.  
 63. ==================== Rejestr (filtrowane) ===========================
 64.  
 65. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 66.  
 67. HKLM\...\Run: [SecurityHealth] => C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe [638872 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 68. HKLM\...\Run: [RTHDVCPL] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe [9270208 2018-04-02] (Realtek Semiconductor)
 69. HKLM\...\Run: [AvastUI.exe] => C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvLaunch.exe [242904 2018-06-21] (AVAST Software)
 70. HKLM-x32\...\Run: [SunJavaUpdateSched] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [588704 2018-03-28] (Oracle Corporation)
 71. HKU\S-1-5-19\...\RunOnce: [WAB Migrate] => C:\Program Files\Windows Mail\wab.exe [518144 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 72. HKU\S-1-5-20\...\RunOnce: [WAB Migrate] => C:\Program Files\Windows Mail\wab.exe [518144 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 73. HKU\S-1-5-21-785137399-1421263135-3206670007-1001\...\Run: [Krzysiek] => cmd.exe /c start www.exinariuminix.info
 74. HKU\S-1-5-21-785137399-1421263135-3206670007-1001\...\RunOnce: [Application Restart #2] => C:\Windows\SysWOW64\muachost.exe [1692840 2015-08-18] (MSI)
 75.  
 76. ==================== Internet (filtrowane) ====================
 77.  
 78. (Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)
 79.  
 80. Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.55.1
 81. Tcpip\..\Interfaces\{6fbd01a8-3ab3-4b3f-b3d3-c9c6ae7f9fba}: [DhcpNameServer] 192.168.55.1
 82.  
 83. Internet Explorer:
 84. ==================
 85. BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_171\bin\ssv.dll [2018-06-02] (Oracle Corporation)
 86. BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_171\bin\jp2ssv.dll [2018-06-02] (Oracle Corporation)
 87.  
 88. FireFox:
 89. ========
 90. FF Plugin: @java.com/DTPlugin,version=11.171.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_171\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2018-06-02] (Oracle Corporation)
 91. FF Plugin: @java.com/JavaPlugin,version=11.171.2 -> C:\Program Files\Java\jre1.8.0_171\bin\plugin2\npjp2.dll [2018-06-02] (Oracle Corporation)
 92. FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVision -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dv.dll [2018-06-24] (NVIDIA Corporation)
 93. FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVisionStreaming -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dvstreaming.dll [2018-06-24] (NVIDIA Corporation)
 94. FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-06-01] (Google Inc.)
 95. FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.17\npGoogleUpdate3.dll [2018-06-01] (Google Inc.)
 96. FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2018-05-11] (Adobe Systems Inc.)
 97.  
 98. Chrome:
 99. =======
 100. CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://google.pl/"
 101. CHR Profile: C:\Users\krzys\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2018-07-05]
 102. CHR Extension: (Prezentacje) - C:\Users\krzys\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2018-06-01]
 103. CHR Extension: (Dokumenty) - C:\Users\krzys\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2018-06-01]
 104. CHR Extension: (Dysk Google) - C:\Users\krzys\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2018-06-01]
 105. CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\krzys\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2018-06-01]
 106. CHR Extension: (Arkusze) - C:\Users\krzys\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2018-06-01]
 107. CHR Extension: (Dokumenty Google offline) - C:\Users\krzys\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-06-01]
 108. CHR Extension: (Click&Clean) - C:\Users\krzys\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghgabhipcejejjmhhchfonmamedcbeod [2018-07-03]
 109. CHR Extension: (Płatności w sklepie Chrome Web Store) - C:\Users\krzys\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-06-01]
 110. CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\krzys\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2018-06-01]
 111. CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\krzys\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-06-01]
 112.  
 113. ==================== Usługi (filtrowane) ====================
 114.  
 115. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 116.  
 117. R3 aswbIDSAgent; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\x64\aswidsagenta.exe [7780400 2018-06-21] (AVAST Software)
 118. R2 avast! Antivirus; C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [322464 2018-06-21] (AVAST Software)
 119. S3 BEService; C:\Program Files (x86)\Common Files\BattlEye\BEService.exe [6875688 2018-06-29] ()
 120. R3 Disc Soft Lite Bus Service; C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DiscSoftBusServiceLite.exe [3638888 2018-05-30] (Disc Soft Ltd)
 121. S3 EasyAntiCheat; C:\Program Files (x86)\EasyAntiCheat\EasyAntiCheat.exe [780928 2018-06-15] (EasyAntiCheat Ltd)
 122. R2 NvContainerLocalSystem; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe [764352 2018-06-24] (NVIDIA Corporation)
 123. S3 NvContainerNetworkService; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe [764352 2018-06-24] (NVIDIA Corporation)
 124. S4 ssh-agent; C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\ssh-agent.exe [495616 2018-03-10] ()
 125. S3 WdNisSvc; C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe [4451616 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 126. S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe [105344 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 127. R2 NVDisplay.ContainerLocalSystem; "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe" -s NVDisplay.ContainerLocalSystem -f "C:\ProgramData\NVIDIA\NVDisplay.ContainerLocalSystem.log" -l 3 -d "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\plugins\LocalSystem" -r -p 30000
 128. R2 NvTelemetryContainer; "C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\NvTelemetryContainer.exe" -s NvTelemetryContainer -f "C:\ProgramData\NVIDIA\NvTelemetryContainer.log" -l 3 -d "C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\plugins" -r
 129.  
 130. ===================== Sterowniki (filtrowane) ======================
 131.  
 132. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 133.  
 134. R3 amdgpio2; C:\WINDOWS\System32\drivers\amdgpio2.sys [43400 2017-03-01] (Advanced Micro Devices, Inc)
 135. R3 amdgpio3; C:\WINDOWS\System32\drivers\amdgpio3.sys [24424 2016-08-12] (Advanced Micro Devices, Inc)
 136. S3 amdkmcsp; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\amdkmcsp.sys [101232 2017-06-12] (Advanced Micro Devices, Inc. )
 137. R3 AMDPCIDev; C:\WINDOWS\System32\drivers\AMDPCIDev.sys [31592 2018-04-25] (Advanced Micro Devices)
 138. R0 amdpsp; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\amdpsp.sys [243056 2017-06-12] (Advanced Micro Devices, Inc. )
 139. R1 aswArPot; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswArPot.sys [197160 2018-06-21] (AVAST Software)
 140. R1 aswbidsdriver; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswbidsdrivera.sys [229392 2018-06-21] (AVAST Software)
 141. R0 aswbidsh; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswbidsha.sys [201328 2018-06-21] (AVAST Software)
 142. R0 aswblog; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswbloga.sys [346664 2018-06-21] (AVAST Software)
 143. R0 aswbuniv; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswbuniva.sys [59592 2018-06-21] (AVAST Software)
 144. S3 aswElam; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswElam.sys [15360 2018-06-21] (AVAST Software)
 145. S3 aswHwid; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswHwid.sys [46976 2018-06-21] (AVAST Software)
 146. R2 aswMonFlt; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswMonFlt.sys [159640 2018-06-21] (AVAST Software)
 147. R1 aswRdr; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswRdr2.sys [111872 2018-06-21] (AVAST Software)
 148. R0 aswRvrt; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswRvrt.sys [85968 2018-06-21] (AVAST Software)
 149. R1 aswSnx; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswSnx.sys [1027728 2018-06-21] (AVAST Software)
 150. R1 aswSP; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswSP.sys [463080 2018-06-21] (AVAST Software)
 151. R2 aswStm; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswStm.sys [211160 2018-06-21] (AVAST Software)
 152. R0 aswVmm; C:\WINDOWS\System32\drivers\aswVmm.sys [381584 2018-06-21] (AVAST Software)
 153. R3 dtlitescsibus; C:\WINDOWS\System32\drivers\dtlitescsibus.sys [30264 2018-06-01] (Disc Soft Ltd)
 154. R3 dtliteusbbus; C:\WINDOWS\System32\drivers\dtliteusbbus.sys [47672 2018-06-01] (Disc Soft Ltd)
 155. S3 I2cHkBurn; C:\WINDOWS\system32\drivers\I2cHkBurn.sys [41760 2015-07-27] (FINTEK Corp.)
 156. R3 nvlddmkm; C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_485c1c3102021986\nvlddmkm.sys [17200392 2018-06-25] (NVIDIA Corporation)
 157. S3 NvStreamKms; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamKms.sys [30656 2018-06-24] (NVIDIA Corporation)
 158. R3 nvvad_WaveExtensible; C:\WINDOWS\system32\drivers\nvvad64v.sys [67432 2018-06-24] (NVIDIA Corporation)
 159. R3 nvvhci; C:\WINDOWS\System32\drivers\nvvhci.sys [68112 2018-06-01] (NVIDIA Corporation)
 160. R3 rt640x64; C:\WINDOWS\System32\drivers\rt640x64.sys [1010648 2017-10-20] (Realtek )
 161. S3 WdBoot; C:\WINDOWS\system32\drivers\WdBoot.sys [44616 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 162. S3 WdFilter; C:\WINDOWS\system32\drivers\WdFilter.sys [331680 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 163. S3 WdNisDrv; C:\WINDOWS\System32\Drivers\WdNisDrv.sys [44032 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 164. R1 ZAM_Guard; C:\WINDOWS\System32\drivers\zamguard64.sys [203680 2018-07-04] (Zemana Ltd.)
 165. S1 ZAM; \??\C:\WINDOWS\System32\drivers\zam64.sys [X]
 166.  
 167. ==================== NetSvcs (filtrowane) ===================
 168.  
 169. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 170.  
 171.  
 172. ==================== Jeden miesiąc - utworzone pliki i foldery ========
 173.  
 174. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 175.  
 176. 2018-07-05 13:19 - 2018-07-05 13:19 - 000014584 _____ C:\Users\krzys\Downloads\FRST.txt
 177. 2018-07-05 13:18 - 2018-07-05 13:18 - 000001860 _____ C:\Users\krzys\Desktop\AdwCleaner[S00].txt
 178. 2018-07-05 13:18 - 2018-07-05 13:18 - 000000000 ____D C:\AdwCleaner
 179. 2018-07-05 13:17 - 2018-07-05 13:17 - 007402192 _____ (Malwarebytes) C:\Users\krzys\Downloads\adwcleaner_7.2.1.exe
 180. 2018-07-05 13:17 - 2018-07-05 13:17 - 002412544 _____ (Farbar) C:\Users\krzys\Downloads\FRST64.exe
 181. 2018-07-04 18:31 - 2018-07-05 13:19 - 000000000 ____D C:\FRST
 182. 2018-07-04 18:20 - 2018-07-04 18:20 - 000003936 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\CCleaner Update
 183. 2018-07-04 18:20 - 2018-07-04 18:20 - 000002862 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\CCleanerSkipUAC
 184. 2018-07-04 18:20 - 2018-07-04 18:20 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CCleaner
 185. 2018-07-04 16:56 - 2018-07-05 13:19 - 000289643 _____ C:\WINDOWS\ZAM_Guard.krnl.trace
 186. 2018-07-04 16:56 - 2018-07-04 18:22 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\MalwareFox AntiMalware
 187. 2018-07-04 16:56 - 2018-07-04 17:02 - 000044973 _____ C:\WINDOWS\ZAM.krnl.trace
 188. 2018-07-04 16:56 - 2018-07-04 16:56 - 000203680 _____ (Zemana Ltd.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\zamguard64.sys
 189. 2018-07-04 16:56 - 2018-07-04 16:56 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Local\Zemana
 190. 2018-07-04 16:56 - 2018-07-04 16:56 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Local\Wolf of Webstreet OPC Private Limited
 191. 2018-07-02 14:14 - 2018-07-02 14:14 - 000000762 _____ C:\Users\krzys\Desktop\Dokumenty.lnk
 192. 2018-06-30 17:23 - 2018-06-30 17:23 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\Documents\Rockstar Games
 193. 2018-06-29 21:49 - 2018-06-29 21:49 - 000004308 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\NvDriverUpdateCheckDaily_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
 194. 2018-06-29 21:49 - 2018-06-29 21:49 - 000004106 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\NvBatteryBoostCheckOnLogon_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
 195. 2018-06-29 21:49 - 2018-06-29 21:49 - 000003976 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\NVIDIA GeForce Experience SelfUpdate_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
 196. 2018-06-29 21:49 - 2018-06-29 21:49 - 000003940 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\NvNodeLauncher_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
 197. 2018-06-29 21:49 - 2018-06-29 21:49 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation
 198. 2018-06-29 21:49 - 2018-06-24 19:27 - 002495936 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvspcap64.dll
 199. 2018-06-29 21:49 - 2018-06-24 19:27 - 002163648 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvspcap.dll
 200. 2018-06-29 21:49 - 2018-06-24 19:27 - 001311680 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\NvRtmpStreamer64.dll
 201. 2018-06-29 21:49 - 2018-06-24 17:40 - 000132032 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvStreaming.exe
 202. 2018-06-29 21:48 - 2018-06-29 21:48 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\LastGood.Tmp
 203. 2018-06-29 21:48 - 2018-06-24 19:27 - 000217960 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvaudcap64v.dll
 204. 2018-06-29 21:48 - 2018-06-24 19:27 - 000178024 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvaudcap32v.dll
 205. 2018-06-29 21:46 - 2018-06-25 19:25 - 040346984 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvcompiler.dll
 206. 2018-06-29 21:46 - 2018-06-25 19:25 - 035250256 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvcompiler.dll
 207. 2018-06-29 21:46 - 2018-06-25 19:25 - 031244248 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvopencl.dll
 208. 2018-06-29 21:46 - 2018-06-25 19:25 - 013728120 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvptxJitCompiler.dll
 209. 2018-06-29 21:46 - 2018-06-25 19:25 - 011273632 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvptxJitCompiler.dll
 210. 2018-06-29 21:46 - 2018-06-25 19:25 - 004350040 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvcuvid.dll
 211. 2018-06-29 21:46 - 2018-06-25 19:25 - 003760672 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvcuvid.dll
 212. 2018-06-29 21:46 - 2018-06-25 19:25 - 002013784 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvdispco6439836.dll
 213. 2018-06-29 21:46 - 2018-06-25 19:25 - 001563392 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\NvFBC64.dll
 214. 2018-06-29 21:46 - 2018-06-25 19:25 - 001468448 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvdispgenco6439836.dll
 215. 2018-06-29 21:46 - 2018-06-25 19:25 - 001419200 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\NvIFR64.dll
 216. 2018-06-29 21:46 - 2018-06-25 19:25 - 001216872 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\NvFBC.dll
 217. 2018-06-29 21:46 - 2018-06-25 19:25 - 001092360 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\NvIFR.dll
 218. 2018-06-29 21:46 - 2018-06-25 19:25 - 000749472 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvDecMFTMjpeg.dll
 219. 2018-06-29 21:46 - 2018-06-25 19:25 - 000626616 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\NvIFROpenGL.dll
 220. 2018-06-29 21:46 - 2018-06-25 19:25 - 000608512 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvDecMFTMjpeg.dll
 221. 2018-06-29 21:46 - 2018-06-25 19:25 - 000518208 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\NvIFROpenGL.dll
 222. 2018-06-29 21:46 - 2018-06-25 19:24 - 025961336 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvopencl.dll
 223. 2018-06-29 21:46 - 2018-06-25 19:24 - 017750344 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvcuda.dll
 224. 2018-06-29 21:46 - 2018-06-25 19:24 - 015165008 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvcuda.dll
 225. 2018-06-29 21:46 - 2018-06-25 19:24 - 004126128 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvapi.dll
 226. 2018-06-29 21:46 - 2018-06-25 19:24 - 001356816 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvEncMFThevc.dll
 227. 2018-06-29 21:46 - 2018-06-25 19:24 - 001347664 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvEncMFTH264.dll
 228. 2018-06-29 21:46 - 2018-06-25 19:24 - 001157392 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvfatbinaryLoader.dll
 229. 2018-06-29 21:46 - 2018-06-25 19:24 - 001069416 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvEncMFThevc.dll
 230. 2018-06-29 21:46 - 2018-06-25 19:24 - 001063216 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvEncMFTH264.dll
 231. 2018-06-29 21:46 - 2018-06-25 19:24 - 000904720 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvfatbinaryLoader.dll
 232. 2018-06-29 21:46 - 2018-06-25 19:24 - 000814616 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvEncodeAPI64.dll
 233. 2018-06-29 21:46 - 2018-06-25 19:24 - 000652344 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\nvEncodeAPI.dll
 234. 2018-06-29 21:46 - 2018-06-25 19:24 - 000634760 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvmcumd.dll
 235. 2018-06-29 21:46 - 2018-06-24 19:27 - 000067432 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\nvvad64v.sys
 236. 2018-06-29 21:09 - 2018-06-29 21:09 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Local\CrashReportClient
 237. 2018-06-29 20:09 - 2018-06-29 19:29 - 000000000 ____D C:\Windows.old
 238. 2018-06-29 19:51 - 2018-07-04 13:42 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Local\D3DSCache
 239. 2018-06-29 19:47 - 2018-06-29 19:47 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Packages
 240. 2018-06-29 19:44 - 2018-06-29 19:44 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft OneDrive
 241. 2018-06-29 19:29 - 2018-06-29 19:29 - 000000020 ___SH C:\Users\krzys\ntuser.ini
 242. 2018-06-29 19:28 - 2018-07-04 20:46 - 000000006 ____H C:\WINDOWS\Tasks\SA.DAT
 243. 2018-06-29 19:28 - 2018-06-30 12:43 - 000004264 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\Avast Emergency Update
 244. 2018-06-29 19:28 - 2018-06-29 21:49 - 000003926 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\NvTmRepCR3_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
 245. 2018-06-29 19:28 - 2018-06-29 21:49 - 000003926 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\NvTmRepCR2_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
 246. 2018-06-29 19:28 - 2018-06-29 21:49 - 000003926 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\NvTmRepCR1_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
 247. 2018-06-29 19:28 - 2018-06-29 21:49 - 000003894 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\NvProfileUpdaterDaily_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
 248. 2018-06-29 19:28 - 2018-06-29 21:49 - 000003866 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\NvTmRep_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
 249. 2018-06-29 19:28 - 2018-06-29 21:49 - 000003858 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\NvTmMon_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
 250. 2018-06-29 19:28 - 2018-06-29 21:49 - 000003654 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\NvProfileUpdaterOnLogon_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
 251. 2018-06-29 19:28 - 2018-06-29 19:28 - 000003496 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA
 252. 2018-06-29 19:28 - 2018-06-29 19:28 - 000003482 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\Adobe Acrobat Update Task
 253. 2018-06-29 19:28 - 2018-06-29 19:28 - 000003272 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore
 254. 2018-06-29 19:28 - 2018-06-29 19:28 - 000002856 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\OneDrive Standalone Update Task-S-1-5-21-785137399-1421263135-3206670007-1001
 255. 2018-06-29 19:28 - 2018-06-29 19:28 - 000002618 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\Krzysiek
 256. 2018-06-29 19:28 - 2018-06-29 19:28 - 000002148 _____ C:\WINDOWS\System32\Tasks\MSISW_Host
 257. 2018-06-29 19:28 - 2018-06-29 19:28 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\System32\Tasks\Avast Software
 258. 2018-06-29 19:28 - 2018-06-29 19:28 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Drivers\wd
 259. 2018-06-29 19:27 - 2018-06-29 19:28 - 000011433 _____ C:\WINDOWS\diagwrn.xml
 260. 2018-06-29 19:27 - 2018-06-29 19:28 - 000011433 _____ C:\WINDOWS\diagerr.xml
 261. 2018-06-29 19:25 - 2018-07-04 20:52 - 001673758 _____ C:\WINDOWS\system32\PerfStringBackup.INI
 262. 2018-06-29 19:16 - 2018-06-29 19:16 - 000001576 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows Media Player.lnk
 263. 2018-06-29 19:14 - 2018-06-29 19:29 - 000000000 ____D C:\Users\krzys
 264. 2018-06-29 19:14 - 2018-06-29 19:22 - 000000000 ____D C:\Users\defaultuser0
 265. 2018-06-29 19:14 - 2018-06-29 19:14 - 000000000 _SHDL C:\Users\krzys\Ustawienia lokalne
 266. 2018-06-29 19:14 - 2018-06-29 19:14 - 000000000 _SHDL C:\Users\krzys\Szablony
 267. 2018-06-29 19:14 - 2018-06-29 19:14 - 000000000 _SHDL C:\Users\krzys\Moje dokumenty
 268. 2018-06-29 19:14 - 2018-06-29 19:14 - 000000000 _SHDL C:\Users\krzys\Menu Start
 269. 2018-06-29 19:14 - 2018-06-29 19:14 - 000000000 _SHDL C:\Users\krzys\Documents\Moje wideo
 270. 2018-06-29 19:14 - 2018-06-29 19:14 - 000000000 _SHDL C:\Users\krzys\Documents\Moje obrazy
 271. 2018-06-29 19:14 - 2018-06-29 19:14 - 000000000 _SHDL C:\Users\krzys\Documents\Moja muzyka
 272. 2018-06-29 19:14 - 2018-06-29 19:14 - 000000000 _SHDL C:\Users\krzys\Dane aplikacji
 273. 2018-06-29 19:14 - 2018-06-29 19:14 - 000000000 _SHDL C:\Users\krzys\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
 274. 2018-06-29 19:14 - 2018-06-29 19:14 - 000000000 _SHDL C:\Users\krzys\AppData\Local\Historia
 275. 2018-06-29 19:14 - 2018-06-29 19:14 - 000000000 _SHDL C:\Users\krzys\AppData\Local\Dane aplikacji
 276. 2018-06-29 19:14 - 2018-06-29 19:14 - 000000000 _SHDL C:\Users\defaultuser0\Ustawienia lokalne
 277. 2018-06-29 19:14 - 2018-06-29 19:14 - 000000000 _SHDL C:\Users\defaultuser0\Szablony
 278. 2018-06-29 19:14 - 2018-06-29 19:14 - 000000000 _SHDL C:\Users\defaultuser0\Moje dokumenty
 279. 2018-06-29 19:14 - 2018-06-29 19:14 - 000000000 _SHDL C:\Users\defaultuser0\Menu Start
 280. 2018-06-29 19:14 - 2018-06-29 19:14 - 000000000 _SHDL C:\Users\defaultuser0\Documents\Moje wideo
 281. 2018-06-29 19:14 - 2018-06-29 19:14 - 000000000 _SHDL C:\Users\defaultuser0\Documents\Moje obrazy
 282. 2018-06-29 19:14 - 2018-06-29 19:14 - 000000000 _SHDL C:\Users\defaultuser0\Documents\Moja muzyka
 283. 2018-06-29 19:14 - 2018-06-29 19:14 - 000000000 _SHDL C:\Users\defaultuser0\Dane aplikacji
 284. 2018-06-29 19:14 - 2018-06-29 19:14 - 000000000 _SHDL C:\Users\defaultuser0\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programy
 285. 2018-06-29 19:14 - 2018-06-29 19:14 - 000000000 _SHDL C:\Users\defaultuser0\AppData\Local\Historia
 286. 2018-06-29 19:14 - 2018-06-29 19:14 - 000000000 _SHDL C:\Users\defaultuser0\AppData\Local\Dane aplikacji
 287. 2018-06-29 19:14 - 2018-06-02 14:41 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Roaming\ATI
 288. 2018-06-29 19:14 - 2018-06-02 14:41 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Local\ATI
 289. 2018-06-29 19:14 - 2018-06-02 14:41 - 000000000 ____D C:\Users\defaultuser0\AppData\Roaming\ATI
 290. 2018-06-29 19:14 - 2018-06-02 14:41 - 000000000 ____D C:\Users\defaultuser0\AppData\Local\ATI
 291. 2018-06-29 19:14 - 2018-04-12 01:34 - 000001105 _____ C:\Users\krzys\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk
 292. 2018-06-29 19:14 - 2018-04-12 01:34 - 000001105 _____ C:\Users\defaultuser0\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk
 293. 2018-06-29 19:13 - 2018-06-29 19:13 - 000000000 ____D C:\ProgramData\USOShared
 294. 2018-06-29 19:13 - 2018-06-24 19:27 - 000001951 _____ C:\WINDOWS\NvContainerRecovery.bat
 295. 2018-06-29 19:13 - 2018-06-02 05:05 - 000552200 _____ (Khronos Group) C:\WINDOWS\system32\OpenCL.dll
 296. 2018-06-29 19:13 - 2018-06-02 05:05 - 000457256 _____ (Khronos Group) C:\WINDOWS\SysWOW64\OpenCL.dll
 297. 2018-06-29 19:13 - 2018-04-12 01:33 - 002752000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\PrintConfig.dll
 298. 2018-06-29 19:10 - 2018-07-05 11:55 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SleepStudy
 299. 2018-06-29 19:10 - 2018-06-29 19:18 - 000234616 _____ C:\WINDOWS\system32\FNTCACHE.DAT
 300. 2018-06-29 18:49 - 2018-06-21 22:10 - 000463080 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswSP.sys
 301. 2018-06-29 18:49 - 2018-06-21 22:10 - 000381584 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswVmm.sys
 302. 2018-06-29 18:49 - 2018-06-21 22:10 - 000211160 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswStm.sys
 303. 2018-06-29 18:49 - 2018-06-21 22:10 - 000197160 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswArPot.sys
 304. 2018-06-29 18:49 - 2018-06-21 22:10 - 000159640 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswMonFlt.sys
 305. 2018-06-29 18:49 - 2018-06-21 22:10 - 000111872 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswRdr2.sys
 306. 2018-06-29 18:49 - 2018-06-21 22:10 - 000085968 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswRvrt.sys
 307. 2018-06-29 18:49 - 2018-06-21 22:10 - 000046976 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswHwid.sys
 308. 2018-06-29 18:49 - 2018-06-21 22:09 - 001027728 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswSnx.sys
 309. 2018-06-29 18:49 - 2018-06-21 22:09 - 000346664 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswbloga.sys
 310. 2018-06-29 18:49 - 2018-06-21 22:09 - 000229392 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswbidsdrivera.sys
 311. 2018-06-29 18:49 - 2018-06-21 22:09 - 000201328 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswbidsha.sys
 312. 2018-06-29 18:49 - 2018-06-21 22:09 - 000059592 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswbuniva.sys
 313. 2018-06-29 18:48 - 2018-06-29 20:09 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\config\bbimigrate
 314. 2018-06-29 18:48 - 2018-06-21 22:10 - 000378072 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\aswBoot.exe
 315. 2018-06-29 18:47 - 2018-06-29 18:48 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\ServiceProfiles
 316. 2018-06-29 18:44 - 2018-06-29 18:44 - 013570560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wmp.dll
 317. 2018-06-29 18:44 - 2018-06-29 18:44 - 012500992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wmp.dll
 318. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 025847808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\edgehtml.dll
 319. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 023862784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Hydrogen.dll
 320. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 022714368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mshtml.dll
 321. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 022003712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\edgehtml.dll
 322. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 021388856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\shell32.dll
 323. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 020383720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\shell32.dll
 324. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 019525120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\HologramCompositor.dll
 325. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 019403264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mshtml.dll
 326. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 013873152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Xaml.dll
 327. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 012710400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieframe.dll
 328. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 011901952 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieframe.dll
 329. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 009147800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
 330. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 008623616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mstscax.dll
 331. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 007987712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mstscax.dll
 332. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 007581696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Chakra.dll
 333. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 007519992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
 334. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 006817872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.dll
 335. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 006661120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Data.Pdf.dll
 336. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 006572000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
 337. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 006528600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.dll
 338. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 006043600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\windows.storage.dll
 339. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 005821544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3d10warp.dll
 340. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 005780992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Chakra.dll
 341. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 005307392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d2d1.dll
 342. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 004867072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript9.dll
 343. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 004788504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfcore.dll
 344. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 004708864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twinui.pcshell.dll
 345. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 004561920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MFMediaEngine.dll
 346. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 004527680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sppsvc.exe
 347. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 004469832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.StateRepository.dll
 348. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 004403304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfcore.dll
 349. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 004371456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EdgeContent.dll
 350. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 004333568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MFMediaEngine.dll
 351. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 003999232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UIRibbon.dll
 352. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 003733320 _____ C:\WINDOWS\system32\Windows.Mirage.dll
 353. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 003712512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript9.dll
 354. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 003640832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mstsc.exe
 355. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 003492864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\UIRibbon.dll
 356. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 003444224 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mstsc.exe
 357. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 003441152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wininet.dll
 358. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 003392512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentServer.dll
 359. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 003320320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dwmcore.dll
 360. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 003016192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wininet.dll
 361. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 002962944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\cdp.dll
 362. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 002922496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Logon.dll
 363. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 002900992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dwmcore.dll
 364. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 002841312 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Mirage.dll
 365. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 002789376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msftedit.dll
 366. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 002753040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iertutil.dll
 367. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 002718624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\tcpip.sys
 368. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 002699776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\tquery.dll
 369. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 002590400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WMVDECOD.DLL
 370. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 002583552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlansvc.dll
 371. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 002570712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\KernelBase.dll
 372. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 002563960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfmp4srcsnk.dll
 373. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 002535032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfmp4srcsnk.dll
 374. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 002486992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CoreUIComponents.dll
 375. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 002422688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ntfs.sys
 376. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 002417840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3d11.dll
 377. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 002401280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AcGenral.dll
 378. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 002395056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WMVCORE.DLL
 379. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 002371392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msmpeg2vdec.dll
 380. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 002367488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WebRuntimeManager.dll
 381. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 002364928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\OpcServices.dll
 382. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 002331576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msmpeg2vdec.dll
 383. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 002307336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WMVDECOD.DLL
 384. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 002242208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\iertutil.dll
 385. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 002206528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WMVCORE.DLL
 386. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 002172416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentExtensions.onecore.dll
 387. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 002163184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfsrcsnk.dll
 388. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 002084352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\inetcpl.cpl
 389. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 002062488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfsrcsnk.dll
 390. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 002051072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wsp_fs.dll
 391. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 002019840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ResetEngine.dll
 392. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 002015744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\inetcpl.cpl
 393. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001981384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\KernelBase.dll
 394. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001946752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfplat.dll
 395. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001945784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll
 396. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001921944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\refs.sys
 397. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001805752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AudioEng.dll
 398. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001804288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll
 399. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001787392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wsp_health.dll
 400. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001784584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfasfsrcsnk.dll
 401. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001719808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dui70.dll
 402. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001710240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfnetsrc.dll
 403. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001708544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MSPhotography.dll
 404. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001676800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CoreShell.dll
 405. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001665920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.ApplicationModel.Store.dll
 406. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001665024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\comsvcs.dll
 407. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001659904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XpsPrint.dll
 408. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001649760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3d9.dll
 409. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001634808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\gdi32full.dll
 410. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001626624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\urlmon.dll
 411. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001620872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ntdll.dll
 412. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001611584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfnetsrc.dll
 413. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001586176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ieapfltr.dll
 414. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001584128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\propsys.dll
 415. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001560576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msdt.exe
 416. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001559368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfplat.dll
 417. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001550848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentExtensions.desktop.dll
 418. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001543680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msdtctm.dll
 419. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001508352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msdt.exe
 420. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001490144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3d9.dll
 421. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001466368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ieapfltr.dll
 422. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001462824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\twinapi.appcore.dll
 423. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001457128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winload.efi
 424. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001456640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WpcDesktopMonSvc.dll
 425. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001454024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\gdi32full.dll
 426. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001452544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wsp_fs.dll
 427. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001426328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppxPackaging.dll
 428. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001397192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MSVP9DEC.dll
 429. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001380864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\comsvcs.dll
 430. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001380192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfasfsrcsnk.dll
 431. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001376576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ole32.dll
 432. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001360384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MSPhotography.dll
 433. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001356800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Input.Inking.dll
 434. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001342976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Audio.dll
 435. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001308160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wsp_health.dll
 436. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001307648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MSVPXENC.dll
 437. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001305088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Audio.dll
 438. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001299056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3D12.dll
 439. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001295872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MSVPXENC.dll
 440. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001288840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfmpeg2srcsnk.dll
 441. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001271296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\HoloSI.PCShell.dll
 442. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001258280 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winload.exe
 443. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001251736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ContentDeliveryManager.Utilities.dll
 444. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001242112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfmkvsrcsnk.dll
 445. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001235968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rdpbase.dll
 446. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001192448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.UI.Xaml.Maps.dll
 447. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001190152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rpcrt4.dll
 448. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001180672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\reseteng.dll
 449. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001171968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingSyncCore.dll
 450. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001150408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MSVP9DEC.dll
 451. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001148800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfsvr.dll
 452. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001145696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfnetcore.dll
 453. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001144120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfnetcore.dll
 454. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001140568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winresume.efi
 455. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001129640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msvproc.dll
 456. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001121792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TSWorkspace.dll
 457. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001114112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Devices.PointOfService.dll
 458. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001112600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfds.dll
 459. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001110528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\InstallService.dll
 460. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001097640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msvproc.dll
 461. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001054720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\HelpPane.exe
 462. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001046944 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ReAgent.dll
 463. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001036288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\aadtb.dll
 464. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001034632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ApplyTrustOffline.exe
 465. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001034096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfreadwrite.dll
 466. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001032704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XpsPrint.dll
 467. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001026896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ole32.dll
 468. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001020160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfmpeg2srcsnk.dll
 469. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001017088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DolbyDecMFT.dll
 470. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001017080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msmpeg2adec.dll
 471. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001012408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfreadwrite.dll
 472. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001011968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AudioSes.dll
 473. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001008640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.MixedRealityCapture.dll
 474. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 001005568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wpnapps.dll
 475. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000999936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TokenBroker.dll
 476. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000992768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Networking.Vpn.dll
 477. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000988128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfsvr.dll
 478. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000983008 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winresume.exe
 479. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000978432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MCRecvSrc.dll
 480. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000976384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Spectrum.exe
 481. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000960512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\StorSvc.dll
 482. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000950272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SettingSyncCore.dll
 483. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000949248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wcmsvc.dll
 484. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000947712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mmsys.cpl
 485. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000945568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\refsv1.sys
 486. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000944640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Mirage.Internal.dll
 487. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000941056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rasdlg.dll
 488. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000933376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rasapi32.dll
 489. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000932352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rasmans.dll
 490. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000932352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\autoconv.exe
 491. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000917408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ReAgent.dll
 492. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000908800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MSMPEG2ENC.DLL
 493. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000908288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TSWorkspace.dll
 494. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000907776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\autofmt.exe
 495. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000899072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\uDWM.dll
 496. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000898560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WpcWebFilter.dll
 497. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000894464 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\webplatstorageserver.dll
 498. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000878592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CPFilters.dll
 499. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000871424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\autochk.exe
 500. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000871424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.BackgroundMediaPlayback.dll
 501. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000869376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Playback.BackgroundMediaPlayer.dll
 502. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000868864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.MixedRealityCapture.dll
 503. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000864768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mmsys.cpl
 504. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000863232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rasdlg.dll
 505. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000861616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msmpeg2adec.dll
 506. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000861096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\DolbyDecMFT.dll
 507. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000860160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rasapi32.dll
 508. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000858112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\FlightSettings.dll
 509. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000851968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\autoconv.exe
 510. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000849408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Playback.MediaPlayer.dll
 511. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000842240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfmkvsrcsnk.dll
 512. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000835584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PhoneService.dll
 513. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000831488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\autofmt.exe
 514. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000814592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EdgeManager.dll
 515. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000808960 _____ C:\WINDOWS\system32\MBR2GPT.EXE
 516. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000804352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SndVolSSO.dll
 517. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000788992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DHolographicDisplay.dll
 518. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000786176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rpcrt4.dll
 519. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000781824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\WdiWiFi.sys
 520. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000776192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript.dll
 521. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000775168 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\clusapi.dll
 522. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000770152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfds.dll
 523. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000761440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SecurityHealthService.exe
 524. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000759192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LicensingWinRT.dll
 525. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000757248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msfeeds.dll
 526. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000753152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\evr.dll
 527. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000747520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SndVolSSO.dll
 528. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000740864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LogonController.dll
 529. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000740352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MCRecvSrc.dll
 530. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000729088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\FlightSettings.dll
 531. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000726528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\jscript9diag.dll
 532. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000723360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wimgapi.dll
 533. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000717208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_StorageSense.dll
 534. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000713376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MSVideoDSP.dll
 535. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000704000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CPFilters.dll
 536. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000695296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hhctrl.ocx
 537. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000677888 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Security.Authentication.Web.Core.dll
 538. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000677376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\HeadTrackerStorage.dll
 539. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000675840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Networking.dll
 540. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000669696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript.dll
 541. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000667648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msfeeds.dll
 542. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000661160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\GenValObj.exe
 543. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000661152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\evr.dll
 544. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000658432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Mirage.Internal.dll
 545. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000653208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\LicensingWinRT.dll
 546. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000648192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.BackgroundMediaPlayback.dll
 547. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000646656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Playback.BackgroundMediaPlayer.dll
 548. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000630784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Playback.MediaPlayer.dll
 549. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000625152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BootMenuUX.dll
 550. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000622080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dsreg.dll
 551. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000619520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WpcWebFilter.dll
 552. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000615424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\EdgeManager.dll
 553. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000613144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dxgi.dll
 554. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000593408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Web.dll
 555. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000593408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Internal.Management.dll
 556. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000584192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Gaming.Input.dll
 557. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000584192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UIRibbonRes.dll
 558. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000581120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\hhctrl.ocx
 559. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000578560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\webplatstorageserver.dll
 560. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000577024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SppExtComObj.Exe
 561. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000568720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.StateRepositoryPS.dll
 562. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000561664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\jscript9diag.dll
 563. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000560488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AppXDeploymentClient.dll
 564. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000543744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\vbscript.dll
 565. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000541600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\pcasvc.dll
 566. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000528384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ActivationManager.dll
 567. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000527264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wimserv.exe
 568. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000524800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\vbscript.dll
 569. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000506184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\systemreset.exe
 570. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000505344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\edgeIso.dll
 571. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000503296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\sppcext.dll
 572. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000500552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MFCaptureEngine.dll
 573. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000485376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\resutils.dll
 574. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000472136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MFCaptureEngine.dll
 575. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000465920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DXP.dll
 576. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000461312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rasplap.dll
 577. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000457152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MSAudDecMFT.dll
 578. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000444240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\policymanager.dll
 579. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000433560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\rdbss.sys
 580. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000431104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\provhandlers.dll
 581. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000416144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MSAudDecMFT.dll
 582. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000401920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rascustom.dll
 583. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000401920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ks.sys
 584. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000392192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\provengine.dll
 585. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000391680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iedkcs32.dll
 586. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000389632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\daxexec.dll
 587. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000375808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\RTMediaFrame.dll
 588. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000375712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\msrpc.sys
 589. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000356960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\bcryptprimitives.dll
 590. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000356352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dafWfdProvider.dll
 591. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000344576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\RasMediaManager.dll
 592. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000343552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\iedkcs32.dll
 593. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000340992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AcGenral.dll
 594. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000340480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msexcl40.dll
 595. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000331264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\edgeIso.dll
 596. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000329216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\credprovs.dll
 597. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000324000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wow64.dll
 598. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000317440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Phoneutil.dll
 599. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000311296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.System.Diagnostics.dll
 600. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000308408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\acmigration.dll
 601. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000301568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AcLayers.dll
 602. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000287232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mrxsmb10.sys
 603. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000286200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wintrust.dll
 604. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000285184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlidcredprov.dll
 605. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000281080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ExecModelClient.dll
 606. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000275456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SIHClient.exe
 607. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000273920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ubpm.dll
 608. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000270336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\credprovhost.dll
 609. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000266752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\srvnet.sys
 610. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000264704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\credprovs.dll
 611. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000260896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfps.dll
 612. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000256000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MixedReality.Broker.dll
 613. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000251904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msIso.dll
 614. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000248832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll
 615. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000247984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\RESAMPLEDMO.DLL
 616. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000239104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\FSClient.dll
 617. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000238592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\HoloShellRuntime.dll
 618. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000232488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\RESAMPLEDMO.DLL
 619. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000231936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wlidcredprov.dll
 620. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000228768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SecurityHealthAgent.dll
 621. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000228352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\shdocvw.dll
 622. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000224768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\credprovhost.dll
 623. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000223232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wpd_ci.dll
 624. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000220672 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ie4uinit.exe
 625. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000209408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXApplicabilityBlob.dll
 626. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000208384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\provisioningcsp.dll
 627. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000193536 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\autopilot.dll
 628. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000182784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\rdpdr.sys
 629. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000182272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\easwrt.dll
 630. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000182272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BitLockerCsp.dll
 631. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000171520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\itss.dll
 632. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000159744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Cortana.Analog.dll
 633. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000156160 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DeviceSetupManagerAPI.dll
 634. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000154112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Chakradiag.dll
 635. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000150528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SharedPCCSP.dll
 636. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000150016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.StateRepositoryUpgrade.dll
 637. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000150016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\itss.dll
 638. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000144384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mrxdav.sys
 639. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000143360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TSpkg.dll
 640. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000142848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\InstallServiceTasks.dll
 641. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000141312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dfsc.sys
 642. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000135680 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\smartscreenps.dll
 643. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000129192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mfps.dll
 644. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000103424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DeviceSoftwareInstallationClient.dll
 645. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000101288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\rmclient.dll
 646. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000098816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TelephonyInteractiveUser.dll
 647. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000094720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\UserDataTimeUtil.dll
 648. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000093600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SecurityHealthProxyStub.dll
 649. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000088472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\crashdmp.sys
 650. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000082432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wpdbusenum.dll
 651. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000081920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ApiSetHost.AppExecutionAlias.dll
 652. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000080384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mcbuilder.exe
 653. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000079872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Networking.BackgroundTransfer.BackgroundManagerPolicy.dll
 654. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000077040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CompPkgSup.dll
 655. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000064648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\LanguageOverlayUtil.dll
 656. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\iemigplugin.dll
 657. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000059904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\edpnotify.exe
 658. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000050208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\kernel.appcore.dll
 659. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cellulardatacapabilityhandler.dll
 660. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000038400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\tbauth.dll
 661. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000036352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlansvcpal.dll
 662. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000033792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MSHEIF.dll
 663. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000032256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mskssrv.sys
 664. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000029696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DsmUserTask.exe
 665. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000029184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TokenBrokerCookies.exe
 666. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000026112 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MSHEIF.dll
 667. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000025088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\perfnet.dll
 668. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000023552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\credssp.dll
 669. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\perfnet.dll
 670. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000018716 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\srms-apr.dat
 671. 2018-06-29 18:43 - 2018-06-29 18:43 - 000018716 _____ C:\WINDOWS\system32\srms-apr.dat
 672. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 016592384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.dll
 673. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 008188928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Data.Pdf.dll
 674. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 007900984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3d10warp.dll
 675. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 007436120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\windows.storage.dll
 676. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 006032384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d2d1.dll
 677. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 005951488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dbgeng.dll
 678. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 004970360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.StateRepository.dll
 679. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 004929024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dbgeng.dll
 680. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 004706816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\cdp.dll
 681. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 004392448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SettingsHandlers_nt.dll
 682. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 004070400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msi.dll
 683. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 003653120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32kfull.sys
 684. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 003392512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tquery.dll
 685. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 003348992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msftedit.dll
 686. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 003296896 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\combase.dll
 687. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 003293696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\esent.dll
 688. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 003283408 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CoreUIComponents.dll
 689. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 003180176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3d11.dll
 690. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 003086336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\diagtrack.dll
 691. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 002903040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll
 692. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 002895872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\win32kfull.sys
 693. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 002830240 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgkrnl.sys
 694. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 002548736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\smartscreen.exe
 695. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 002546592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UpdateAgent.dll
 696. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 002479272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\combase.dll
 697. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 002462272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msxml6.dll
 698. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 002248192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wlidsvc.dll
 699. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 002236928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\win32kbase.sys
 700. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 002178136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.ApplicationModel.Store.dll
 701. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 002061824 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UIAutomationCore.dll
 702. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 001988072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msxml6.dll
 703. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 001953280 _____ C:\WINDOWS\system32\rdpnano.dll
 704. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 001934400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AudioEng.dll
 705. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 001855488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msxml3.dll
 706. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 001854976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wevtsvc.dll
 707. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 001825792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.CloudStore.dll
 708. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 001798552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\twinapi.appcore.dll
 709. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 001792808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\propsys.dll
 710. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 001768448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\audiosrv.dll
 711. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 001742272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winmde.dll
 712. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 001724928 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Input.Inking.dll
 713. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 001675264 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\UIAutomationCore.dll
 714. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 001659296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ContentDeliveryManager.Utilities.dll
 715. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 001632256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\enterprisecsps.dll
 716. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 001613200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3D12.dll
 717. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 001605632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpcorets.dll
 718. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 001585664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\msxml3.dll
 719. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 001581568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Devices.PointOfService.dll
 720. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 001565592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppxPackaging.dll
 721. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 001535488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\lsasrv.dll
 722. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 001487360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\InstallService.dll
 723. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 001462784 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\dui70.dll
 724. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 001421312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpbase.dll
 725. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 001395200 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TokenBroker.dll
 726. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 001374208 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\usocore.dll
 727. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 001371136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\aadtb.dll
 728. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 001364992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bcastdvruserservice.dll
 729. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 001364184 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\webservices.dll
 730. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 001363632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WinTypes.dll
 731. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 001348096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\OpcServices.dll
 732. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 001318400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ISM.dll
 733. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 001308672 _____ C:\WINDOWS\system32\FaceProcessor.dll
 734. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 001303040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Networking.Vpn.dll
 735. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 001292288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\GamePanel.exe
 736. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 001285120 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.Maps.dll
 737. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 001254400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SystemSettings.Handlers.dll
 738. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 001213368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ClipUp.exe
 739. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 001210880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wpnapps.dll
 740. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 001209800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AudioSes.dll
 741. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 001175056 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ucrtbase.dll
 742. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 001174424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvix64.exe
 743. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 001160192 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll
 744. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 001128448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MbaeApiPublic.dll
 745. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 001077504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\webservices.dll
 746. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 001070080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Media.Streaming.dll
 747. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 001063328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SecConfig.efi
 748. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 001036288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\modernexecserver.dll
 749. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 001026976 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\http.sys
 750. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 001018616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ucrtbase.dll
 751. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 001012640 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvax64.exe
 752. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 001004032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\clusapi.dll
 753. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000983040 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wbiosrvc.dll
 754. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000953856 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\autochk.exe
 755. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000916992 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuapi.dll
 756. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000916480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Security.Authentication.Web.Core.dll
 757. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000910848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Networking.dll
 758. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000906752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Globalization.PhoneNumberFormatting.dll
 759. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000898760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\winhttp.dll
 760. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000898560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MusUpdateHandlers.dll
 761. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000885848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CoreMessaging.dll
 762. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000883712 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MPSSVC.dll
 763. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000880152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WinTypes.dll
 764. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000873472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\Windows.Media.Streaming.dll
 765. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000857088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MSMPEG2ENC.DLL
 766. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000847360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bisrv.dll
 767. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000835584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wuapi.dll
 768. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000827392 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Internal.Management.dll
 769. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000811520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Gaming.Input.dll
 770. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000792984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgmms2.sys
 771. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000788216 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\oleaut32.dll
 772. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000783360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DolbyHrtfEnc.dll
 773. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000778752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\BFE.DLL
 774. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000776880 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wer.dll
 775. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000748512 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dxgi.dll
 776. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000735744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dsreg.dll
 777. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000735560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppXDeploymentClient.dll
 778. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000722808 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ci.dll
 779. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000719552 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\winhttp.dll
 780. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000715776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Web.dll
 781. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000709848 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\cng.sys
 782. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000705440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\vhdmp.sys
 783. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000684544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AudioEndpointBuilder.dll
 784. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000678840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SHCore.dll
 785. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000673792 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\FrameServer.dll
 786. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000667648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppReadiness.dll
 787. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000665320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wer.dll
 788. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000659096 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\StateRepository.Core.dll
 789. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000652800 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ActivationManager.dll
 790. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000642088 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\msvcp_win.dll
 791. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000625152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PsmServiceExtHost.dll
 792. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000615424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\resutils.dll
 793. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000613376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.Resources.rs4.dll
 794. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000611232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\spaceport.sys
 795. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000607648 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wimgapi.dll
 796. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000606448 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\oleaut32.dll
 797. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000604576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\securekernel.exe
 798. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000596480 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\updatehandlers.dll
 799. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000594128 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\audiodg.exe
 800. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000585728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.Resources.rs3.dll
 801. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000567176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tcblaunch.exe
 802. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000567144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\CoreMessaging.dll
 803. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000565152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\USBHUB3.SYS
 804. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000564736 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\daxexec.dll
 805. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000562080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\storport.sys
 806. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000558592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\untfs.dll
 807. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000553984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\PerceptionSimulationExtensions.dll
 808. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000553248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\SHCore.dll
 809. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000550608 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\mf.dll
 810. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000542888 _____ C:\WINDOWS\system32\FaceProcessorCore.dll
 811. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000515072 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\untfs.dll
 812. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000510904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\policymanager.dll
 813. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000494488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\WerFault.exe
 814. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000491304 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mf.dll
 815. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000486912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rasplap.dll
 816. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000483328 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\RTMediaFrame.dll
 817. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000482472 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ucrtbase_enclave.dll
 818. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000474624 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.Resources.rs2.dll
 819. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000473496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dcntel.dll
 820. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000466432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuuhext.dll
 821. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000456704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MDEServer.exe
 822. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000444416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.Resources.rs1.dll
 823. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000434584 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\WerFault.exe
 824. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000426496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MusNotification.exe
 825. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000413816 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AUDIOKSE.dll
 826. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000413080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\dxgmms1.sys
 827. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000386048 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.System.Diagnostics.dll
 828. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000384000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Phoneutil.dll
 829. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000382872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\clfs.sys
 830. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000380416 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\FirewallAPI.dll
 831. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000373248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\AcLayers.dll
 832. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000348256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MusNotifyIcon.exe
 833. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000347704 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wintrust.dll
 834. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000342528 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\browserexport.exe
 835. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000338352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AudioSrvPolicyManager.dll
 836. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000326024 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ExecModelClient.dll
 837. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000319488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MusNotificationUx.exe
 838. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000313592 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mfsensorgroup.dll
 839. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000312832 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DiagnosticLogCSP.dll
 840. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000310272 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wincorlib.dll
 841. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000295424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\FSClient.dll
 842. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000295424 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\xboxgip.sys
 843. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000294912 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TDLMigration.dll
 844. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000288256 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.Resources.th.dll
 845. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000272296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SgrmEnclave.dll
 846. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000269248 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\SgrmEnclave_secure.dll
 847. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000266752 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CapabilityAccessManager.dll
 848. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000266656 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\browserbroker.dll
 849. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000265728 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\psmsrv.dll
 850. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000241664 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.Resources.win81.dll
 851. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000236032 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wevtutil.exe
 852. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000235520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DeviceSetupManager.dll
 853. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000234496 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DolbyMATEnc.dll
 854. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000226720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\Ucx01000.sys
 855. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000224768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\RdpRelayTransport.dll
 856. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000216064 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\fwpolicyiomgr.dll
 857. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000208384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\MSAC3ENC.DLL
 858. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000197632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\smartscreenps.dll
 859. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000194456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\skci.dll
 860. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000191488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\VideoHandlers.dll
 861. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000185344 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\InstallServiceTasks.dll
 862. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000184320 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\HoloShellRuntime.dll
 863. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000177152 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.StateRepositoryUpgrade.dll
 864. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000175616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\fwpolicyiomgr.dll
 865. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000174080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wuuhosdeployment.dll
 866. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000171520 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dmcertinst.exe
 867. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000170904 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\ksecpkg.sys
 868. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000167936 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\wevtutil.exe
 869. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000164768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\wfplwfs.sys
 870. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000159744 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\cdrom.sys
 871. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000158720 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\vertdll.dll
 872. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000149504 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\dssvc.dll
 873. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000145920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MDMAppInstaller.exe
 874. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000144384 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mssprxy.dll
 875. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000142336 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.UI.Xaml.Resources.win8rtm.dll
 876. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000137568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\bcrypt.dll
 877. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000134560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\hvloader.dll
 878. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000131232 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rmclient.dll
 879. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000130456 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\hvsocket.sys
 880. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000119296 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\UserDataTimeUtil.dll
 881. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000118872 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ncryptsslp.dll
 882. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000117760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\TSpkg.dll
 883. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000116632 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DTUHandler.exe
 884. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000114688 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\updatecsp.dll
 885. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000111616 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\AppHostRegistrationVerifier.exe
 886. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000109568 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\ApiSetHost.AppExecutionAlias.dll
 887. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000105376 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\ncryptsslp.dll
 888. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000105368 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\stornvme.sys
 889. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000102400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.Networking.BackgroundTransfer.BackgroundManagerPolicy.dll
 890. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000100864 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CapabilityAccessManagerClient.dll
 891. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000097176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\bcrypt.dll
 892. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000096768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\usoapi.dll
 893. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000094104 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\rdpudd.dll
 894. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000091136 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\mcbuilder.exe
 895. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000089984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\CompPkgSup.dll
 896. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000088576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\EnterpriseDesktopAppMgmtCSP.dll
 897. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000084288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\LanguageOverlayUtil.dll
 898. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000083360 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\volmgr.sys
 899. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000075776 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\mpsdrv.sys
 900. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000072768 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\WindowsTrustedRT.sys
 901. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000057960 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\kernel.appcore.dll
 902. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\wcimage.dll
 903. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000048544 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\storufs.sys
 904. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000046080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tbauth.dll
 905. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000046080 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\hidparse.sys
 906. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000038400 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Windows.StateRepositoryCore.dll
 907. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000035840 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\TokenBrokerCookies.exe
 908. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000029600 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\uefi.sys
 909. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000019968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\credssp.dll
 910. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000019968 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\DTUHandlerPS.dll
 911. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000002560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\tzres.dll
 912. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000002560 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\tzres.dll
 913. 2018-06-29 18:42 - 2018-06-29 18:42 - 000001310 _____ C:\WINDOWS\system32\tcbres.wim
 914. 2018-06-29 18:32 - 2018-06-29 18:32 - 004492288 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\xpsrchvw.exe
 915. 2018-06-29 18:32 - 2018-06-29 18:32 - 003398144 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\xpsrchvw.exe
 916. 2018-06-29 18:32 - 2018-06-29 18:32 - 000925696 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XpsFilt.dll
 917. 2018-06-29 18:32 - 2018-06-29 18:32 - 000575488 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XpsFilt.dll
 918. 2018-06-29 18:32 - 2018-06-29 18:32 - 000100352 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\XPSSHHDR.dll
 919. 2018-06-29 18:32 - 2018-06-29 18:32 - 000082432 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\XPSSHHDR.dll
 920. 2018-06-29 18:32 - 2018-06-29 18:32 - 000076060 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\xpsrchvw.xml
 921. 2018-06-29 18:32 - 2018-06-29 18:32 - 000076060 _____ C:\WINDOWS\system32\xpsrchvw.xml
 922. 2018-06-29 18:30 - 2018-06-29 18:30 - 000245760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\notepad.exe
 923. 2018-06-29 18:30 - 2018-06-29 18:30 - 000245760 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\notepad.exe
 924. 2018-06-29 18:30 - 2018-06-29 18:30 - 000058524 _____ C:\WINDOWS\system32\srms.dat
 925. 2018-06-29 18:24 - 2018-06-29 18:24 - 000008192 _____ C:\WINDOWS\system32\config\userdiff
 926. 2018-06-29 17:41 - 2018-06-29 19:47 - 000000000 ___DC C:\WINDOWS\Panther
 927. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:53 - 015218584 _____ (Yamaha Corporation) C:\WINDOWS\system32\YamahaAE3.dll
 928. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:53 - 003306784 _____ (Yamaha Corporation) C:\WINDOWS\system32\YamahaAE2.dll
 929. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:53 - 002197936 _____ (Yamaha Corporation) C:\WINDOWS\system32\YamahaAE.dll
 930. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:52 - 003128776 _____ (DTS, Inc.) C:\WINDOWS\system32\sltech64.dll
 931. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:52 - 001435104 _____ (Synopsys, Inc.) C:\WINDOWS\system32\SRRPTR64.dll
 932. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:52 - 001382200 _____ (TOSHIBA Corporation) C:\WINDOWS\system32\tosade.dll
 933. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:52 - 001337608 _____ (Toshiba Client Solutions Co., Ltd.) C:\WINDOWS\system32\tossaeapo64.dll
 934. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:52 - 000873424 _____ (TOSHIBA Corporation) C:\WINDOWS\system32\tadefxapo264.dll
 935. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:52 - 000852104 _____ (Toshiba Client Solutions Co., Ltd.) C:\WINDOWS\system32\tosasfapo64.dll
 936. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:52 - 000604760 _____ (Toshiba Client Solutions Co., Ltd.) C:\WINDOWS\system32\tossaemaxapo64.dll
 937. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:52 - 000541080 _____ (SRS Labs, Inc.) C:\WINDOWS\system32\SRSTSX64.dll
 938. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:52 - 000467120 _____ (Synopsys, Inc.) C:\WINDOWS\system32\SRAPO64.dll
 939. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:52 - 000447144 _____ (Toshiba Client Solutions Co., Ltd.) C:\WINDOWS\system32\toseaeapo64.dll
 940. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:52 - 000381376 _____ (Synopsys, Inc.) C:\WINDOWS\system32\SRCOM64.dll
 941. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:52 - 000341112 _____ (Synopsys, Inc.) C:\WINDOWS\SysWOW64\SRCOM.dll
 942. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:52 - 000341112 _____ (Synopsys, Inc.) C:\WINDOWS\system32\SRCOM.dll
 943. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:52 - 000230664 _____ (SRS Labs, Inc.) C:\WINDOWS\system32\SRSTSH64.dll
 944. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:52 - 000218240 _____ (SRS Labs, Inc.) C:\WINDOWS\system32\SRSHP64.dll
 945. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:52 - 000174904 _____ (SRS Labs, Inc.) C:\WINDOWS\system32\SRSWOW64.dll
 946. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:52 - 000158664 _____ (TOSHIBA Corporation) C:\WINDOWS\system32\tadefxapo.dll
 947. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:52 - 000075504 _____ (TOSHIBA CORPORATION.) C:\WINDOWS\system32\tepeqapo64.dll
 948. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:51 - 003417976 _____ (DTS, Inc.) C:\WINDOWS\system32\slcnt64.dll
 949. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:51 - 001346568 _____ (Sound Research, Corp.) C:\WINDOWS\system32\SECOMN64.dll
 950. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:51 - 001268984 _____ (Sound Research, Corp.) C:\WINDOWS\system32\SEHDHF64.dll
 951. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:51 - 001133560 _____ (Sound Research, Corp.) C:\WINDOWS\system32\SEHDRA64.dll
 952. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:51 - 001041208 _____ (Sound Research, Corp.) C:\WINDOWS\SysWOW64\SECOMN32.dll
 953. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:51 - 001000624 _____ (Sound Research, Corp.) C:\WINDOWS\SysWOW64\SEHDHF32.dll
 954. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:51 - 000994648 _____ (DTS, Inc.) C:\WINDOWS\system32\sl3apo64.dll
 955. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:51 - 000964992 _____ (Sony Corporation) C:\WINDOWS\system32\SFSS_APO.dll
 956. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:51 - 000231880 _____ (Synopsys, Inc.) C:\WINDOWS\system32\SFNHK64.dll
 957. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:51 - 000090880 _____ (Synopsys, Inc.) C:\WINDOWS\system32\SFCOM64.dll
 958. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:51 - 000088288 _____ (Synopsys, Inc.) C:\WINDOWS\system32\SFAPO64.dll
 959. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:51 - 000083584 _____ (Virage Logic Corporation / Sonic Focus) C:\WINDOWS\SysWOW64\SFCOM.dll
 960. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:50 - 003690856 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\system32\RltkAPO64.dll
 961. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:50 - 003677128 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\system32\RTSnMg64.cpl
 962. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:50 - 003452120 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\system32\RtkApi64.dll
 963. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:50 - 003223832 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\SysWOW64\RltkAPO.dll
 964. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:50 - 003215176 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\system32\RtPgEx64.dll
 965. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:50 - 001353288 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\system32\RTCOM64.dll
 966. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:50 - 001209536 _____ (Sound Research, Corp.) C:\WINDOWS\system32\SEAPO64.dll
 967. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:50 - 000714432 _____ (ICEpower a/s) C:\WINDOWS\system32\ICEsoundAPO64.dll
 968. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:50 - 000692128 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\system32\RtDataProc64.dll
 969. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:50 - 000453240 _____ (Dolby Laboratories) C:\WINDOWS\system32\R4EED64A.dll
 970. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:50 - 000392840 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\WINDOWS\system32\RTEEP64A.dll
 971. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:50 - 000343672 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\system32\RtlCPAPI64.dll
 972. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:50 - 000327240 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\WINDOWS\system32\RP3DHT64.dll
 973. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:50 - 000327240 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\WINDOWS\system32\RP3DAA64.dll
 974. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:50 - 000266520 _____ (TODO: <Company name>) C:\WINDOWS\system32\slprp64.dll
 975. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:50 - 000220352 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\WINDOWS\system32\RTEED64A.dll
 976. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:50 - 000203800 _____ (Harman) C:\WINDOWS\system32\HMHVS.dll
 977. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:50 - 000192944 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\system32\RtkCfg64.dll
 978. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:50 - 000190896 _____ (Harman) C:\WINDOWS\system32\HMEQ_Voice.dll
 979. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:50 - 000190896 _____ (Harman) C:\WINDOWS\system32\HMEQ.dll
 980. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:50 - 000179560 _____ (Harman) C:\WINDOWS\system32\HMLimiter.dll
 981. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:50 - 000157312 _____ (Dolby Laboratories) C:\WINDOWS\system32\R4EEL64A.dll
 982. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:50 - 000139720 _____ (Dolby Laboratories) C:\WINDOWS\system32\R4EEA64A.dll
 983. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:50 - 000116504 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\WINDOWS\system32\RTEEL64A.dll
 984. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:50 - 000093864 _____ (Dolby Laboratories, Inc.) C:\WINDOWS\system32\RTEEG64A.dll
 985. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:50 - 000090136 _____ (Dolby Laboratories) C:\WINDOWS\system32\R4EEG64A.dll
 986. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:49 - 072520680 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\system32\RCoRes64.dat
 987. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:49 - 007178432 _____ (Dolby Laboratories) C:\WINDOWS\system32\R4EEP64A.dll
 988. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:49 - 006270160 _____ (Dolby Laboratories) C:\WINDOWS\system32\DDPP64AF3.dll
 989. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:49 - 006151616 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\RTKVHD64.sys
 990. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:49 - 005346960 _____ (Dolby Laboratories) C:\WINDOWS\system32\DolbyDAX2APOv211.dll
 991. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:49 - 002930632 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\system32\RCoInstII64.dll
 992. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:49 - 002444648 _____ (Dolby Laboratories) C:\WINDOWS\system32\DolbyDAX2APOv201.dll
 993. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:49 - 001787920 _____ (DTS) C:\WINDOWS\system32\DTSS2SpeakerDLL64.dll
 994. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:49 - 001598360 _____ (DTS) C:\WINDOWS\system32\DTSS2HeadphoneDLL64.dll
 995. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:49 - 001516232 _____ (DTS) C:\WINDOWS\system32\DTSBoostDLL64.dll
 996. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:49 - 001448736 _____ (Dolby Laboratories) C:\WINDOWS\system32\DolbyAPOv251gm.dll
 997. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:49 - 001259688 _____ (Dolby Laboratories) C:\WINDOWS\system32\DolbyDAX2APOvlldp.dll
 998. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:49 - 001164584 _____ (Dolby Laboratories) C:\WINDOWS\system32\DolbyAPOvlldpgm.dll
 999. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:49 - 001159152 _____ (Dolby Laboratories) C:\WINDOWS\system32\DolbyDAX2APOProp.dll
 1000. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:49 - 000751264 _____ (DTS) C:\WINDOWS\system32\DTSBassEnhancementDLL64.dll
 1001. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:49 - 000734736 _____ (DTS) C:\WINDOWS\system32\DTSSymmetryDLL64.dll
 1002. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:49 - 000715616 _____ (DTS) C:\WINDOWS\system32\DTSVoiceClarityDLL64.dll
 1003. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:49 - 000511608 _____ (DTS) C:\WINDOWS\system32\DTSNeoPCDLL64.dll
 1004. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:49 - 000452704 _____ (DTS) C:\WINDOWS\system32\DTSLimiterDLL64.dll
 1005. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:49 - 000448568 _____ (DTS) C:\WINDOWS\system32\DTSGainCompensatorDLL64.dll
 1006. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:49 - 000416472 _____ (Harman) C:\WINDOWS\system32\HMUI.dll
 1007. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:49 - 000406416 _____ (Dolby Laboratories) C:\WINDOWS\system32\HiFiDAX2APIPCLL.dll
 1008. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:49 - 000378352 _____ (Dolby Laboratories) C:\WINDOWS\system32\HiFiDAX2API.dll
 1009. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:49 - 000367576 _____ (Dolby Laboratories) C:\WINDOWS\system32\DDPO64AF3.dll
 1010. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:49 - 000366080 _____ (Windows (R) Win 7 DDK provider) C:\WINDOWS\system32\HMAPO.dll
 1011. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:49 - 000360312 _____ (Harman) C:\WINDOWS\system32\HMClariFi.dll
 1012. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:49 - 000261200 _____ (DTS) C:\WINDOWS\system32\DTSGFXAPO64.dll
 1013. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:49 - 000261160 _____ (DTS) C:\WINDOWS\system32\DTSLFXAPO64.dll
 1014. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:49 - 000260176 _____ (DTS) C:\WINDOWS\system32\DTSGFXAPONS64.dll
 1015. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:49 - 000154328 _____ (Harman) C:\WINDOWS\system32\HarmanAudioInterface.dll
 1016. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:49 - 000023656 _____ (Realtek Semiconductor Corp.) C:\WINDOWS\system32\RtkCoLDR64.dll
 1017. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:48 - 007101712 _____ (Dolby Laboratories) C:\WINDOWS\system32\DDPP64A.dll
 1018. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:48 - 002992144 _____ (Audyssey Labs) C:\WINDOWS\system32\AudysseyEfx.dll
 1019. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:48 - 001971336 _____ (Dolby Laboratories) C:\WINDOWS\system32\DDPD64A.dll
 1020. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:48 - 001965120 _____ (Dolby Laboratories) C:\WINDOWS\system32\DDPD64AF3.dll
 1021. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:48 - 001544208 _____ (Dolby Laboratories) C:\WINDOWS\system32\DAX3APOProp.dll
 1022. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:48 - 001372352 _____ (Dolby Laboratories) C:\WINDOWS\system32\DAX3APOv251.dll
 1023. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:48 - 000332976 _____ (Dolby Laboratories) C:\WINDOWS\system32\DDPO64A.dll
 1024. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:48 - 000315944 _____ (Dolby Laboratories) C:\WINDOWS\system32\DDPA64F3.dll
 1025. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:48 - 000278240 _____ (Dolby Laboratories) C:\WINDOWS\system32\DDPA64.dll
 1026. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:48 - 000122288 _____ (Real Sound Lab SIA) C:\WINDOWS\system32\CONEQMSAPOGUILibrary.dll
 1027. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:48 - 000118560 _____ C:\WINDOWS\system32\AcpiServiceVnA64.dll
 1028. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 04:48 - 000105264 _____ C:\WINDOWS\system32\audioLibVc.dll
 1029. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 01:19 - 017024579 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\RTAIODAT.DAT
 1030. 2018-06-29 14:41 - 2018-04-02 01:19 - 005804772 _____ C:\WINDOWS\system32\Drivers\rtvienna.dat
 1031. 2018-06-28 12:11 - 2018-06-28 12:11 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Local\IsolatedStorage
 1032. 2018-06-28 11:50 - 2018-06-28 11:50 - 000002688 _____ C:\WINDOWS\SysWOW64\io02.sys
 1033. 2018-06-28 11:32 - 2018-06-28 11:32 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Local\ElevatedDiagnostics
 1034. 2018-06-28 09:56 - 2018-06-28 09:56 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Local\Downloaded Installations
 1035. 2018-06-28 09:56 - 2016-03-10 10:19 - 000089600 _____ (Micro-Star Int'l Co., Ltd.) C:\WINDOWS\system32\RAMDriv.dll
 1036. 2018-06-28 09:56 - 2016-03-10 10:02 - 000086936 _____ (Micro-Star Int'l Co., Ltd.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\RAMDriv.sys
 1037. 2018-06-28 09:56 - 2014-04-30 16:23 - 000011248 _____ (Windows (R) Win 7 DDK provider) C:\WINDOWS\acpimof.dll
 1038. 2018-06-28 09:31 - 2018-06-29 18:05 - 000000000 ____D C:\Program Files\AMD
 1039. 2018-06-28 09:31 - 2018-06-29 18:05 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\AMD
 1040. 2018-06-28 09:31 - 2018-06-28 09:31 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Local\RadeonInstaller
 1041. 2018-06-25 12:39 - 2018-06-29 20:09 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Need for Speed Payback
 1042. 2018-06-25 12:39 - 2018-06-25 12:40 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\Documents\Need for Speed(TM) Payback
 1043. 2018-06-24 23:24 - 2018-06-24 23:24 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\Documents\Assassin's Creed IV Black Flag
 1044. 2018-06-24 22:54 - 2018-06-24 22:54 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\Documents\My Games
 1045. 2018-06-22 11:37 - 2018-06-22 11:37 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Roaming\NVIDIA
 1046. 2018-06-22 11:05 - 2018-06-29 19:15 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Ubisoft
 1047. 2018-06-21 22:11 - 2018-06-21 22:11 - 000001979 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Avast Free Antivirus.lnk
 1048. 2018-06-21 22:11 - 2018-06-21 22:11 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Roaming\AVAST Software
 1049. 2018-06-21 22:10 - 2018-06-21 22:10 - 000015360 _____ (AVAST Software) C:\WINDOWS\system32\Drivers\aswElam.sys
 1050. 2018-06-21 22:10 - 2018-06-21 22:10 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\AVAST Software
 1051. 2018-06-21 22:09 - 2018-06-21 22:09 - 000000000 ____D C:\Program Files\AVAST Software
 1052. 2018-06-21 22:03 - 2018-06-21 22:14 - 000000000 ____D C:\ProgramData\AVAST Software
 1053. 2018-06-21 20:19 - 2018-07-03 18:49 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Local\Ubisoft Game Launcher
 1054. 2018-06-21 18:36 - 2018-06-21 18:36 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Local\CrashRpt
 1055. 2018-06-20 13:11 - 2008-10-15 06:22 - 005631312 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DX9_40.dll
 1056. 2018-06-20 13:11 - 2008-10-15 06:22 - 004379984 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DX9_40.dll
 1057. 2018-06-20 13:11 - 2008-10-15 06:22 - 002605920 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\D3DCompiler_40.dll
 1058. 2018-06-20 13:11 - 2008-10-15 06:22 - 002036576 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\D3DCompiler_40.dll
 1059. 2018-06-20 13:11 - 2008-10-15 06:22 - 000519000 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\d3dx10_40.dll
 1060. 2018-06-20 13:11 - 2008-10-15 06:22 - 000452440 _____ (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\SysWOW64\d3dx10_40.dll
 1061. 2018-06-20 13:10 - 2018-06-29 18:48 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Electronic Arts
 1062. 2018-06-20 13:10 - 2018-06-20 13:10 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\Documents\Criterion Games
 1063. 2018-06-20 08:44 - 2018-07-04 21:02 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Local\CrashDumps
 1064. 2018-06-19 23:24 - 2018-06-19 23:24 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Local\Rockstar Games
 1065. 2018-06-19 23:24 - 2018-06-19 23:24 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Socialclub
 1066. 2018-06-19 15:46 - 2018-06-19 15:46 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Games
 1067. 2018-06-19 15:04 - 2018-06-19 15:46 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Origin
 1068. 2018-06-19 15:04 - 2018-06-19 15:04 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\.QtWebEngineProcess
 1069. 2018-06-19 15:04 - 2018-06-19 15:04 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\.Origin
 1070. 2018-06-19 13:27 - 2018-06-19 13:27 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Local\Skyrim Special Edition
 1071. 2018-06-19 13:27 - 2018-06-19 13:27 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Steam
 1072. 2018-06-19 12:35 - 2018-07-04 12:10 - 000000000 ___RD C:\Users\krzys\Documents\Pobrane Torrent
 1073. 2018-06-18 14:45 - 2018-06-18 14:45 - 000000000 __SHD C:\82ace7d6-0197-474d-bf4b-a2043e72329b
 1074. 2018-06-18 14:05 - 2018-06-30 01:36 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Local\NVIDIA
 1075. 2018-06-18 14:05 - 2018-06-18 14:05 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\ansel
 1076. 2018-06-18 14:03 - 2018-06-24 19:27 - 000001951 _____ C:\WINDOWS\NvTelemetryContainerRecovery.bat
 1077. 2018-06-18 14:02 - 2018-07-05 12:25 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
 1078. 2018-06-18 14:02 - 2018-06-29 21:49 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation
 1079. 2018-06-18 14:02 - 2018-06-29 21:48 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\VulkanRT
 1080. 2018-06-18 14:02 - 2018-06-29 18:49 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Drivers\NVIDIA Corporation
 1081. 2018-06-18 14:02 - 2018-06-24 17:31 - 005947520 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll
 1082. 2018-06-18 14:02 - 2018-06-24 17:31 - 002612624 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvsvc64.dll
 1083. 2018-06-18 14:02 - 2018-06-24 17:31 - 001767360 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvsvcr.dll
 1084. 2018-06-18 14:02 - 2018-06-24 17:31 - 000633792 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nv3dappshext.dll
 1085. 2018-06-18 14:02 - 2018-06-24 17:31 - 000451144 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvmctray.dll
 1086. 2018-06-18 14:02 - 2018-06-24 17:31 - 000124200 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvshext.dll
 1087. 2018-06-18 14:02 - 2018-06-24 17:31 - 000083424 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nv3dappshextr.dll
 1088. 2018-06-18 14:02 - 2018-06-20 12:52 - 008207422 _____ C:\WINDOWS\system32\nvcoproc.bin
 1089. 2018-06-18 14:01 - 2018-06-25 19:24 - 004856232 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvapi64.dll
 1090. 2018-06-18 14:01 - 2018-06-24 19:27 - 000044271 _____ C:\WINDOWS\system32\nvinfo.pb
 1091. 2018-06-18 14:01 - 2018-06-02 05:04 - 002014144 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvdispco6439811.dll
 1092. 2018-06-18 14:01 - 2018-06-02 05:04 - 001468272 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvdispgenco6439811.dll
 1093. 2018-06-18 14:01 - 2018-06-01 12:16 - 001688848 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvhdagenco6420103.dll
 1094. 2018-06-18 14:01 - 2018-06-01 12:16 - 000227928 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\nvhda64v.sys
 1095. 2018-06-18 14:01 - 2018-06-01 12:16 - 000068112 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\Drivers\nvvhci.sys
 1096. 2018-06-18 14:01 - 2018-06-01 12:16 - 000047648 _____ (NVIDIA Corporation) C:\WINDOWS\system32\nvhdap64.dll
 1097. 2018-06-18 14:00 - 2018-06-30 01:36 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA Corporation
 1098. 2018-06-18 13:59 - 2018-06-29 21:49 - 000000000 ____D C:\Program Files\NVIDIA Corporation
 1099. 2018-06-15 18:09 - 2018-06-30 01:35 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Local\NVIDIA Corporation
 1100. 2018-06-15 18:08 - 2018-06-15 18:08 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Local\FortniteGame
 1101. 2018-06-15 18:08 - 2018-06-15 18:08 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\EasyAntiCheat
 1102. 2018-06-15 18:02 - 2018-06-15 18:02 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Roaming\Treexy
 1103. 2018-06-15 17:46 - 2015-08-18 09:51 - 001692840 _____ (MSI) C:\WINDOWS\SysWOW64\muachost.exe
 1104. 2018-06-15 17:46 - 2015-07-27 01:37 - 000041760 _____ (FINTEK Corp.) C:\WINDOWS\system32\Drivers\I2cHkBurn.sys
 1105. 2018-06-15 17:46 - 2015-07-27 01:37 - 000031520 _____ (TODO: <公司名稱>) C:\WINDOWS\system32\FintekIcon1.dll
 1106. 2018-06-15 15:09 - 2018-06-15 18:08 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Local\UnrealEngine
 1107. 2018-06-15 15:09 - 2018-06-15 15:10 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Epic
 1108. 2018-06-15 15:09 - 2018-06-15 15:09 - 000000971 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Epic Games Launcher.lnk
 1109. 2018-06-15 15:09 - 2018-06-15 15:09 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Local\UnrealEngineLauncher
 1110. 2018-06-15 15:09 - 2018-06-15 15:09 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Local\EpicGamesLauncher
 1111. 2018-06-10 19:41 - 2018-06-10 19:41 - 000000000 ___HD C:\Users\krzys\MicrosoftEdgeBackups
 1112. 2018-06-09 16:13 - 2018-06-18 14:37 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\Documents\FIFA 17
 1113. 2018-06-09 16:12 - 2018-06-29 20:09 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FIFA 17
 1114. 2018-06-09 16:12 - 2018-06-09 16:12 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Electronic Arts
 1115.  
 1116. ==================== Jeden miesiąc - zmodyfikowane pliki i foldery ========
 1117.  
 1118. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 1119.  
 1120. 2018-07-05 12:15 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft
 1121. 2018-07-05 10:43 - 2018-04-12 01:36 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\INF
 1122. 2018-07-04 21:34 - 2018-06-02 22:03 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\RivaTuner Statistics Server
 1123. 2018-07-04 21:34 - 2018-06-02 22:02 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\MSI Afterburner
 1124. 2018-07-04 20:52 - 2018-04-12 17:51 - 000745704 _____ C:\WINDOWS\system32\perfh015.dat
 1125. 2018-07-04 20:52 - 2018-04-12 17:51 - 000143716 _____ C:\WINDOWS\system32\perfc015.dat
 1126. 2018-07-04 20:45 - 2018-04-11 23:04 - 000524288 _____ C:\WINDOWS\system32\config\BBI
 1127. 2018-07-04 19:29 - 2018-06-03 17:37 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Roaming\uTorrent
 1128. 2018-07-04 18:22 - 2018-06-01 16:48 - 000000000 ____D C:\Program Files\CCleaner
 1129. 2018-07-04 18:20 - 2018-06-01 16:12 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\Desktop\Programy
 1130. 2018-07-04 16:45 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\AppReadiness
 1131. 2018-07-04 16:37 - 2018-06-01 16:33 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Kaspersky Lab
 1132. 2018-07-03 17:20 - 2018-06-02 14:42 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Local\Packages
 1133. 2018-07-03 17:20 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
 1134. 2018-07-03 15:38 - 2018-04-11 23:04 - 000032768 _____ C:\WINDOWS\system32\config\ELAM
 1135. 2018-06-30 17:46 - 2018-06-01 16:12 - 000000000 ___RD C:\Users\krzys\Desktop\GRY
 1136. 2018-06-30 13:10 - 2018-06-01 15:42 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Local\ConnectedDevicesPlatform
 1137. 2018-06-30 12:45 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\appcompat
 1138. 2018-06-29 20:20 - 2018-06-01 16:03 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MSI
 1139. 2018-06-29 20:20 - 2018-06-01 16:03 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\MSI
 1140. 2018-06-29 20:20 - 2018-06-01 16:03 - 000000000 ____D C:\MSI
 1141. 2018-06-29 20:10 - 2018-04-12 01:38 - 000028672 _____ C:\WINDOWS\system32\config\BCD-Template
 1142. 2018-06-29 20:10 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\WinBioDatabase
 1143. 2018-06-29 20:10 - 2017-09-29 15:46 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Tasks_Migrated
 1144. 2018-06-29 20:09 - 2018-06-04 19:42 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FIFA 18 ICON Edition
 1145. 2018-06-29 20:09 - 2018-06-03 19:14 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Euro Truck Simulator 2
 1146. 2018-06-29 20:09 - 2018-06-02 20:20 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java
 1147. 2018-06-29 20:09 - 2018-06-01 17:18 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\HD Tune Pro
 1148. 2018-06-29 20:09 - 2018-06-01 16:55 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\DAEMON Tools Lite
 1149. 2018-06-29 20:09 - 2018-06-01 16:52 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR
 1150. 2018-06-29 20:09 - 2018-04-12 01:41 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Setup
 1151. 2018-06-29 20:09 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 __RHD C:\Users\Public\Libraries
 1152. 2018-06-29 20:09 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\spool
 1153. 2018-06-29 20:09 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\LiveKernelReports
 1154. 2018-06-29 20:09 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Help
 1155. 2018-06-29 20:09 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\microsoft shared
 1156. 2018-06-29 19:51 - 2018-06-01 15:45 - 000000440 _____ C:\Users\krzys\Desktop\Ten komputer.lnk
 1157. 2018-06-29 19:45 - 2018-04-12 01:30 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\CbsTemp
 1158. 2018-06-29 19:29 - 2018-06-02 14:54 - 000000000 ___RD C:\Users\krzys\3D Objects
 1159. 2018-06-29 19:29 - 2018-06-01 15:42 - 000000000 __RHD C:\Users\Public\AccountPictures
 1160. 2018-06-29 19:29 - 2018-06-01 15:42 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Local\VirtualStore
 1161. 2018-06-29 19:29 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Registration
 1162. 2018-06-29 19:28 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\Program Files\windows nt
 1163. 2018-06-29 19:23 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ___RD C:\WINDOWS\ImmersiveControlPanel
 1164. 2018-06-29 19:22 - 2018-06-02 14:51 - 000023140 _____ C:\WINDOWS\system32\emptyregdb.dat
 1165. 2018-06-29 19:21 - 2018-06-01 16:36 - 000002307 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
 1166. 2018-06-29 19:21 - 2018-06-01 16:36 - 000002266 _____ C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
 1167. 2018-06-29 19:17 - 2018-06-02 22:03 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\RivaTuner Statistics Server
 1168. 2018-06-29 19:17 - 2018-06-02 22:02 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MSI Afterburner
 1169. 2018-06-29 19:17 - 2018-06-01 16:52 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\WinRAR
 1170. 2018-06-29 19:15 - 2018-06-02 14:43 - 000000000 ____D C:\Users\defaultuser0\AppData\Local\Packages
 1171. 2018-06-29 19:14 - 2018-06-01 16:08 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\RTCOM
 1172. 2018-06-29 19:14 - 2018-06-01 16:08 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\DAX3
 1173. 2018-06-29 19:14 - 2018-06-01 16:08 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\DAX2
 1174. 2018-06-29 19:14 - 2018-06-01 16:08 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Audyssey Labs
 1175. 2018-06-29 19:13 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\ProgramData\USOPrivate
 1176. 2018-06-29 18:54 - 2018-06-02 11:07 - 133315992 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MRT-KB890830.exe
 1177. 2018-06-29 18:54 - 2018-06-02 11:07 - 133315992 ____C (Microsoft Corporation) C:\WINDOWS\system32\MRT.exe
 1178. 2018-06-29 18:48 - 2018-06-01 16:46 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CPUID
 1179. 2018-06-29 18:48 - 2018-06-01 16:08 - 000000000 ____D C:\Program Files\Realtek
 1180. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\zu-ZA
 1181. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\yo-NG
 1182. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\xh-ZA
 1183. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\wo-SN
 1184. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\vi-VN
 1185. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\uz-Latn-UZ
 1186. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ur-PK
 1187. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ug-CN
 1188. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\tt-RU
 1189. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\tn-ZA
 1190. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\tk-TM
 1191. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ti-ET
 1192. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\tg-Cyrl-TJ
 1193. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\te-IN
 1194. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ta-IN
 1195. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sw-KE
 1196. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sr-Cyrl-RS
 1197. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sr-Cyrl-BA
 1198. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sq-AL
 1199. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\si-LK
 1200. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\sd-Arab-PK
 1201. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\rw-RW
 1202. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\quz-PE
 1203. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\quc-Latn-GT
 1204. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\prs-AF
 1205. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\pa-IN
 1206. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\pa-Arab-PK
 1207. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\or-IN
 1208. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\nso-ZA
 1209. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\nn-NO
 1210. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ne-NP
 1211. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mt-MT
 1212. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mr-IN
 1213. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mn-MN
 1214. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ml-IN
 1215. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mk-MK
 1216. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\mi-NZ
 1217. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\lo-LA
 1218. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\lb-LU
 1219. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ky-KG
 1220. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ku-Arab-IQ
 1221. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\kok-IN
 1222. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\kn-IN
 1223. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\km-KH
 1224. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\kk-KZ
 1225. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ka-GE
 1226. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\is-IS
 1227. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ig-NG
 1228. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\id-ID
 1229. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\hy-AM
 1230. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ha-Latn-NG
 1231. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\gu-IN
 1232. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\gd-GB
 1233. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ga-IE
 1234. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\fil-PH
 1235. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\fa-IR
 1236. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\cy-GB
 1237. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\chr-CHER-US
 1238. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\ca-ES-valencia
 1239. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\bs-Latn-BA
 1240. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\bn-IN
 1241. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\bn-BD
 1242. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\be-BY
 1243. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\az-Latn-AZ
 1244. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\as-IN
 1245. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\am-ET
 1246. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\af-ZA
 1247. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\zu-ZA
 1248. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\yo-NG
 1249. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\xh-ZA
 1250. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\wo-SN
 1251. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\vi-VN
 1252. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\uz-Latn-UZ
 1253. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ur-PK
 1254. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ug-CN
 1255. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\tt-RU
 1256. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\tn-ZA
 1257. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\tk-TM
 1258. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ti-ET
 1259. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\tg-Cyrl-TJ
 1260. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\te-IN
 1261. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sw-KE
 1262. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sr-Cyrl-RS
 1263. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sr-Cyrl-BA
 1264. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sq-AL
 1265. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\sd-Arab-PK
 1266. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\rw-RW
 1267. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\quz-PE
 1268. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\quc-Latn-GT
 1269. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\prs-AF
 1270. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\pa-IN
 1271. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\pa-Arab-PK
 1272. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\or-IN
 1273. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\nso-ZA
 1274. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\nn-NO
 1275. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ne-NP
 1276. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mt-MT
 1277. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mr-IN
 1278. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mn-MN
 1279. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ml-IN
 1280. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mk-MK
 1281. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\mi-NZ
 1282. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\lo-LA
 1283. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\lb-LU
 1284. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ky-KG
 1285. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ku-Arab-IQ
 1286. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\kok-IN
 1287. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\kn-IN
 1288. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\km-KH
 1289. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\kk-KZ
 1290. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ka-GE
 1291. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\is-IS
 1292. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ig-NG
 1293. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\id-ID
 1294. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\hy-AM
 1295. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ha-Latn-NG
 1296. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\gu-IN
 1297. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\gd-GB
 1298. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ga-IE
 1299. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\fil-PH
 1300. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\fa-IR
 1301. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\cy-GB
 1302. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\chr-CHER-US
 1303. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ca-ES-valencia
 1304. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\bs-Latn-BA
 1305. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\bn-IN
 1306. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\bn-BD
 1307. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\be-BY
 1308. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\az-Latn-AZ
 1309. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\as-IN
 1310. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 17:53 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\af-ZA
 1311. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\TextInput
 1312. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\setup
 1313. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\oobe
 1314. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\Dism
 1315. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\WinBioPlugIns
 1316. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\ta-in
 1317. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\SystemResetPlatform
 1318. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\si-lk
 1319. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\setup
 1320. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\oobe
 1321. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\appraiser
 1322. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\am-et
 1323. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\ShellExperiences
 1324. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\Provisioning
 1325. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\bcastdvr
 1326. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\Program Files\Windows Photo Viewer
 1327. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Windows Photo Viewer
 1328. 2018-06-29 18:45 - 2018-04-11 23:04 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\Dism
 1329. 2018-06-29 18:32 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\lv-LV
 1330. 2018-06-29 18:32 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\lt-LT
 1331. 2018-06-29 18:32 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\et-EE
 1332. 2018-06-29 18:32 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\es-MX
 1333. 2018-06-29 18:32 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\SysWOW64\en-GB
 1334. 2018-06-29 18:32 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\lv-LV
 1335. 2018-06-29 18:32 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\lt-LT
 1336. 2018-06-29 18:32 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\et-EE
 1337. 2018-06-29 18:32 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\es-MX
 1338. 2018-06-29 18:32 - 2018-04-12 01:38 - 000000000 ____D C:\WINDOWS\system32\en-GB
 1339. 2018-06-29 16:57 - 2018-06-01 16:46 - 000000000 ____D C:\Program Files\CPUID
 1340. 2018-06-29 14:42 - 2018-06-01 16:06 - 000000000 ___HD C:\Program Files (x86)\Temp
 1341. 2018-06-24 10:56 - 2018-06-01 15:45 - 000000000 ___RD C:\Users\krzys\OneDrive
 1342. 2018-06-23 18:18 - 2018-06-03 19:17 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\Documents\Euro Truck Simulator 2
 1343. 2018-06-22 12:39 - 2018-06-01 16:04 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Package Cache
 1344. 2018-06-21 22:03 - 2018-06-01 16:34 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\AV
 1345. 2018-06-18 15:28 - 2018-06-02 15:09 - 000000000 ____D C:\Users\krzys\AppData\Local\PlaceholderTileLogoFolder
 1346. 2018-06-06 01:29 - 2018-04-12 01:41 - 000835056 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
 1347. 2018-06-06 01:29 - 2018-04-12 01:41 - 000179704 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\WINDOWS\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
 1348.  
 1349. ==================== Bamital & volsnap ======================
 1350.  
 1351. (Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)
 1352.  
 1353. C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe => Plik podpisany cyfrowo
 1354. C:\WINDOWS\system32\wininit.exe => Plik podpisany cyfrowo
 1355. C:\WINDOWS\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
 1356. C:\WINDOWS\SysWOW64\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
 1357. C:\WINDOWS\system32\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
 1358. C:\WINDOWS\SysWOW64\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
 1359. C:\WINDOWS\system32\services.exe => Plik podpisany cyfrowo
 1360. C:\WINDOWS\system32\User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
 1361. C:\WINDOWS\SysWOW64\User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
 1362. C:\WINDOWS\system32\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
 1363. C:\WINDOWS\SysWOW64\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
 1364. C:\WINDOWS\system32\rpcss.dll => Plik podpisany cyfrowo
 1365. C:\WINDOWS\system32\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
 1366. C:\WINDOWS\SysWOW64\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
 1367. C:\WINDOWS\system32\Drivers\volsnap.sys => Plik podpisany cyfrowo
 1368.  
 1369. LastRegBack: 2018-06-29 19:10
 1370.  
 1371. ==================== Koniec  FRST.txt ============================
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top