Guest User

3D OrderBook Visualizer

a guest
Sep 4th, 2018
145
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. // Source from this site -- http://globalliquidity.io/live.html
 2.  
 3.  
 4.         var canvas = document.getElementById("renderCanvas");
 5.        
 6.         var scene;
 7.         var spsBid;
 8.         var spsAsk;
 9.         var spsBuys;
 10.         var spsSells;
 11.         var spsChart;
 12.         var pl;
 13.         var camera;    
 14.         var wavesOffsetX = -32;
 15.         var wavesOffsetY = 0;
 16.         var wavesOffsetZ = -10;  
 17.         var cellWidth = 2;
 18.         var cellHeight = 5;
 19.         var cellDepth = 5;
 20.         var slopeFactor = 2;
 21.         var sizePhasor = 0;
 22.         var sizeStep = 0.05;
 23.         var music;
 24.         var finalVolume = 0.5;
 25.         var currentVolume = 0;
 26.         var logo;
 27.         var defaultPipeline;
 28.         var plasticMaterial;
 29.         var bidMaterial;
 30.         var askMaterial;
 31.         var buyMaterial;
 32.         var sellMaterial;
 33.         var candleMaterial;
 34.         var frequency = 0.3;
 35.         var numRows = 25;
 36.         var numColumns = 50;
 37.         var offsetZ = 80;
 38.         var scrollOffsetZ = 0;
 39.         var gridOffsetZ = 0;
 40.         var overallOffsetZ = 0;
 41.         var frontBarHeightMultiplier = 0;
 42.        
 43.         var midOffset;
 44.         var priceShiftFactor = 1;
 45.         var dataLoaded = false;
 46.         var updateIndex = 0;
 47.         var bidUpdateIndex = 0;
 48.         var askUpdateIndex = 0;
 49.         var tempUpdateIndex = 0;
 50.  
 51.         var myGround;
 52.         var gridMaterial;
 53.         var gridOffsetX = 0;
 54.         var gridOffsetZ = 0;
 55.         var cellPercentage = 0.01;
 56.         var initialFrontPrice = 0;
 57.         var currentFrame = 0;
 58.         var originPrice = 0;
 59.         var currentMidPrice = 0;
 60.         var midPriceMarker;
 61.         var bidPriceMarker;
 62.         var askPriceMarker;
 63.         var spreadMarker;
 64.         var spreadLabel;
 65.         var lowPriceMarker;
 66.         var highPriceMarker;
 67.         var lastTradeMarker;
 68.         var nextLowestTenMarker;
 69.         var nextHighestTenMarker;
 70.         var midPriceText;
 71.         var midPriceTexture;
 72.         var bidPriceTexture;
 73.         var askPriceTexture;
 74.         var spreadLabelTexture;
 75.  
 76.         var lowPriceTexture;
 77.         var highPriceTexture;
 78.         var lastTradeTexture;
 79.  
 80.         var nextLowestTenTexture;
 81.         var nextHighestTenTexture;
 82.  
 83.         var cells = new Array();
 84.         var bidRows = new Array();
 85.         var askRows = new Array();
 86.         var midPrices = new Array();
 87.         var tradeHistory = new Array();
 88.  
 89.         //var tradeHistoryDeque = new Deque();
 90.  
 91.         var symbol = 'BTCUSD';
 92.         var exchange = 'Binance';
 93.  
 94.  
 95.         let host = 'wss://feed.cryptoquote.io';
 96.         //let cryptoquoteKey = process.argv[2] ||  'CHANGE_ME';
 97.         let cryptoquoteKey = "e1983f70-a7e9-11e8-8362-5b2454c11240"; //prod
 98.         //let cryptoquoteKey = "698780e0-ab0e-11e8-a69f-6bd267699e4a"; //dev
 99.  
 100.         var ws = null;
 101.         var bookUrl = "https://feed.cryptoquote.io/api/v1/book/btcusd.binance/100";    
 102.  
 103.         let book = {
 104.             bids: [],
 105.             asks: []
 106.         };
 107.  
 108.         var bookHistory = new Array();
 109.  
 110.         var cameraHolder;
 111.  
 112.         var tradeMarkerAlpha = 1.0;
 113.  
 114.         var chartData = new Array();
 115.         var gotChartData = false;
 116.  
 117.         var enableLogging = false;
 118.  
 119.         var exchangePanel = null;
 120.         var exchangeButton = null;
 121.  
 122.         var symbolPanel = null;
 123.         var symbolButton = null;
 124.  
 125.         var priceOffsetMultiplier = 1;
 126.         var quantityScaleFactor = 1;
 127.         var chartAmplitude = 2;
 128.  
 129.         var cameraTweenEnabled = true;
 130.  
 131.         var resetCamera = true;
 132.         var cameraAlphaFalloff = 0.05;
 133.  
 134.         var currentMomentum = 0;
 135.         var momentumFactor = 1;
 136.         var minMomentum = -2;
 137.         var maxMomentum = 2;
 138.  
 139.         var previousMidPrice = 0;
 140.         var midpriceMarkerColor = "grey";
 141.  
 142.         var currentCandlePrice = 0;
 143.         var lowestCandlePrice = 0;
 144.         var highestCandlePrice = 0;
 145.  
 146.         var highPriceLine;
 147.  
 148.         var screenAspectRatio = 0;
 149.  
 150.         var timeDamper = 0;
 151.  
 152.         var maxTradeScale = 5.0;
 153.         var finalTradeScale = 1.0;
 154.         var tradeAttackFalloff = 0.15;
 155.         var tradeDecayFalloff = 0.05;
 156.  
 157.         //const request = require('request-promise');
 158.  
 159.         function reset()
 160.         {
 161.             if (enableLogging)
 162.                 BABYLON.Tools.Log("reset");
 163.  
 164.             //ws.close();
 165.  
 166.             //if (enableLogging)
 167.             //    BABYLON.Tools.Log("Closed WebSocket Feed...");
 168.  
 169.             bookHistory.splice(0,bookHistory.length)
 170.             book.bids.splice(0,book.bids.length);
 171.             book.asks.splice(0,book.asks.length);
 172.             tradeHistory.splice(0,tradeHistory.length);
 173.             //bidRows = new Array();
 174.  
 175.              if (enableLogging)
 176.                 BABYLON.Tools.Log("Bid History Length: " + bookHistory.length);
 177.  
 178.            
 179.  
 180.             dataLoaded = false;
 181.             originPrice = 0;
 182.             cameraTweenEnabled = false;
 183.             subscribeToMarket();
 184.            
 185.  
 186.            
 187.         }
 188.  
 189.         function findChartHiAndLow()
 190.         {
 191.             var lowest = Number.POSITIVE_INFINITY;
 192.             var highest = Number.NEGATIVE_INFINITY;
 193.             var tmpHi;
 194.             var tmpLow;
 195.             var hi;
 196.             var low;
 197.             for (var i=0; i<128; i++) {
 198.                 tmp = chartData[i][4];
 199.                 if (tmp < lowest) lowest = tmp;
 200.                 if (tmp > highest) highest = tmp;
 201.             }
 202.  
 203.             highestCandlePrice = highest;
 204.             lowestCandlePrice = lowest;
 205.             currentCandlePrice = chartData[0][4];
 206.  
 207.              if (enableLogging)
 208.                 BABYLON.Tools.Log("Chart Range: " + highestCandlePrice + " : " + lowestCandlePrice);  
 209.  
 210.  
 211.         }
 212.  
 213.         function fetchChartData(symbol, exchange)
 214.         {
 215.             if (enableLogging)
 216.                 BABYLON.Tools.Log("Getting Chart Data");  
 217.             var url = "https://feed.cryptoquote.io/bars/minutes/1/" + symbol + "." + exchange + ".internal/now";
 218.  
 219.              if (enableLogging)
 220.                 BABYLON.Tools.Log("Chart Url: " + url);
 221.  
 222.             //alert(url);
 223.             fetch(url)
 224.                 .then(function (response) {
 225.                     return response.json();
 226.                 })
 227.                 .then(function (myJson) {
 228.                     //let data = [];
 229.                     chartData.splice(0,chartData.length);
 230.                     myJson.bars.bars.forEach((b) => {
 231.                         chartData.push([b.time, b.open, b.high, b.low, b.close])
 232.                     });
 233.                     gotChartData = true;
 234.                     buildChart();
 235.                     findChartHiAndLow();
 236.                     //buildChart(data, symbol);
 237.                 });
 238.         }
 239.  
 240.    
 241.         function fetchData(symbol, exchange)
 242.         {    
 243.             var url = "https://feed.cryptoquote.io/api/v1/book/" + symbol + "." + exchange + "/100";
 244.  
 245.              if (enableLogging)
 246.                 BABYLON.Tools.Log("Book Url: " + url);
 247.  
 248.             fetch(url)
 249.                 .then(function (response) {
 250.                     return response.json();
 251.                 })
 252.                 .then(function (b) {
 253.                    
 254.                     b.bids.forEach((bid) => {
 255.                         //alert(bid[0]);
 256.                         book.bids.push({ price: bid[0], size: Number(bid[1].size) });
 257.                        
 258.                     });
 259.                     book.bids = book.bids.sort(compBids);
 260.                     b.asks.forEach((ask) => {
 261.                         book.asks.push({ price: ask[0], size: Number(ask[1].size) });
 262.                     });
 263.                     book.asks = book.asks.sort(compAsks);
 264.  
 265.                    
 266.  
 267.                     if (ws == null)
 268.                         openWebSocket();
 269.  
 270.                     dataLoaded = true;
 271.                     setTimeout(enableCameraTween,1000);
 272.                     calculateCurrentMid();
 273.                 });
 274.         }
 275.  
 276.         function openWebSocket()
 277.         {
 278.             ws = new WebSocket(`${host}/v1/firehose/${cryptoquoteKey}?services=book`);
 279.  
 280.              ws.onmessage = function (event) {
 281.  
 282.             //if ( dataLoaded == false)
 283.                 //dataLoaded = true;
 284.             //alert(event.data);
 285.             var m = JSON.parse(event.data);
 286.             if (m.updateType === 'book_update' && m.exchange.name === exchange && m.symbol === symbol)
 287.             {
 288.                 addOrUpdatePrice(m.side, m.price, Number(m.size));
 289.                 //var font = "bold 88px monospace";
 290.                
 291.                 calculateCurrentMid();
 292.                // midPriceTexture.drawText(currentMidPrice.toString(), 40, 135, font, "white", "gray", true, true);
 293.                
 294.             }
 295.             else if (m.updateType === 'trade' && m.exchange.name === exchange && m.symbol === symbol )
 296.             {
 297.                 //alert(m);
 298.                 //alert('trade');
 299.                 var tradeData = new Array();
 300.  
 301.                 var priceAsNumber = Number(m.lastTradePrice);
 302.  
 303.                 //var currentFrontMidPrice = midPrices[numRows - 1] + updateIndex;
 304.                 //var font = "bold 88px monospace";
 305.  
 306.                 var quantityAtPriceAtTimeOfTrade = 0;
 307.  
 308.                 if (priceAsNumber > currentMidPrice)
 309.                 {
 310.                     //alert("hi");
 311.                     tradeData[0] = "b";
 312.  
 313.                     let i = book.asks.findIndex(p => p.price ===priceAsNumber);
 314.  
 315.                     if (i > -1)
 316.                     {
 317.                         quantityAtPriceAtTimeOfTrade = book.asks[i].size;
 318.                     }
 319.                 }
 320.                 else
 321.                 {
 322.                     tradeData[0] = "s";
 323.  
 324.                     let i = book.bids.findIndex(p => p.price ===priceAsNumber);
 325.  
 326.                     if (i > -1)
 327.                     {
 328.                         quantityAtPriceAtTimeOfTrade = book.bids[i].size;
 329.                     }
 330.                     //lastTradeTexture.drawText ( priceAsNumber, 40, 135, font, "blue", "white", true, true);
 331.                 }
 332.  
 333.                 tradeData[1] = m.lastTradePrice;
 334.                 tradeData[2] = m.lastTradeSize;
 335.                 tradeData[3] = currentMidPrice;
 336.                 tradeData[4] = quantityAtPriceAtTimeOfTrade;
 337.                 tradeData[5] = tempUpdateIndex;
 338.                 tradeData[6] = true;
 339.  
 340.                 //alert(m.lastTradePrice);
 341.                 tradeHistory.unshift(tradeData);
 342.                 tradeMarkerAlpha = 1.0;          
 343.             }
 344.         }
 345.         }
 346.  
 347.         function addOrUpdatePrice(side, price, size) {
 348.             let ary = (side === 'buy') ? book.bids : book.asks;
 349.  
 350.             let i = ary.findIndex(p => p.price === price);
 351.  
 352.             if (i > -1 && size === 0.0) {
 353.                 // delete this price level
 354.                 ary.splice(i, 1);
 355.             } else if (i > -1) {
 356.                 // replace size at this price level
 357.                 ary[i].size = size;
 358.             } else if (size > 0.0) {
 359.                 // add to book
 360.                 ary.push({ price, size });
 361.             }
 362.  
 363.             if (side === 'buy')
 364.                 ary = ary.sort(compBids);
 365.             else
 366.                 ary = ary.sort(compAsks);
 367.         }
 368.  
 369.         var calculateCurrentMid = function ()
 370.         {            
 371.             if (dataLoaded)
 372.             {
 373.                
 374.                 var insideBid = book.bids[0].price
 375.                 var insideAsk = book.asks[0].price;
 376.                 currentMidPrice = Number(insideAsk- ( (insideAsk - insideBid) / 2 )).toFixed(3);
 377.  
 378.                 if ( Math.abs(currentMidPrice - previousMidPrice) >= 0.05)
 379.                 {
 380.                     //if (enableLogging)
 381.                     //     BABYLON.Tools.Log("Previous: " + previousMidPrice + " Current: " + currentMidPrice);
 382.                
 383.                     previousMidPrice = currentMidPrice;
 384.                 }
 385.  
 386.                 if (originPrice == 0)
 387.                 {
 388.                     originPrice = currentMidPrice;
 389.                 }
 390.             }
 391.         }
 392.  
 393.  
 394.         var subscribeToMarket = function ()
 395.         {
 396.  
 397.             fetchData(symbol,exchange);
 398.             fetchChartData(symbol, exchange);
 399.         }
 400.  
 401.         var setOriginPrice = function (message)
 402.         {
 403.             var sides = message.split("|");;
 404.             var midPrice = sides[0].substr(1);
 405.             originPrice = midPrice;
 406.             alert(originPrice);
 407.         }
 408.  
 409.  
 410.         var processOrderMessage = function (message)
 411.         {
 412.             var sides = message.split("|");
 413.             //alert(sides[0]);
 414.             var midPrice = sides[0].substr(1);
 415.             var bidString = sides[1];
 416.             var askString = sides[2];
 417.  
 418.             var bidQuantities = bidString.split(",");
 419.             var askQuantities = askString.split(",");
 420.  
 421.             //alert(bidQuantities[0]);
 422.  
 423.             var bidArray = new Array();
 424.             var askArray = new Array();
 425.             for (var i = 0; i < numColumns; i++)
 426.             {      
 427.                 //alert(bidQuantities[i]);
 428.                
 429.                 //if (i == 0)
 430.                 //    bidArray.push(0);
 431.                 //else
 432.                 //    bidArray.push(bidQuantities[i]);
 433.  
 434.                 bidArray.push(bidQuantities[(numColumns - 1) - i]);
 435.  
 436.                 //if (i > 0)
 437.                 //    askArray.push(askQuantities[i] + askQuantities[i-1])
 438.                 //else
 439.                     askArray.push(askQuantities[i]);
 440.             }
 441.  
 442.             //alert("num bids: " + bidArray.length);
 443.            
 444.             //midPrices.push(midPrice);
 445.             bidRows.push(bidArray);
 446.             askRows.push(askArray);        
 447.  
 448.         }
 449.  
 450.         function cloneFrontRow()
 451.         {
 452.  
 453.             if (dataLoaded)
 454.             {
 455.                 let bookCopy = {
 456.                     bids: [],
 457.                     asks: []
 458.                 };
 459.  
 460.                 var bidArray = new Array();
 461.                 var askArray = new Array();
 462.  
 463.                 for (var i=0; i<book.bids.length-1; i++)
 464.                 {
 465.                     var price = book.bids[i].price;
 466.                     var size = book.bids[i].size;
 467.                     bidArray.push({ price,size });
 468.                 }
 469.  
 470.                 for (var j=0; j<book.asks.length-1; j++)
 471.                 {
 472.                     var price = book.asks[j].price;
 473.                     var size = book.asks[j].size;
 474.  
 475.                     askArray.push({ price,size });
 476.                 }
 477.                
 478.                 bookCopy.bids = bidArray;
 479.                 bookCopy.asks = askArray;
 480.  
 481.  
 482.                 bookHistory.unshift(bookCopy);
 483.  
 484.                 if (bookHistory >= numRows)
 485.                     bookHistory.pop();
 486.             }
 487.         }
 488.    
 489.         function lerp(v0, v1, t) {
 490.             return v0*(1-t)+v1*t
 491.         }
 492.  
 493.                        // custom position function for spsBid creation
 494.         var candlePositionFunction = function(particle, i, s)
 495.         {
 496.            
 497.  
 498.             var numCandles = chartData.length;          
 499.             //alert(numCandles);
 500.             if (i < numCandles)
 501.             {
 502.                 var candleData = chartData[i];
 503.                    
 504.                 particle.isVisible = true;
 505.                
 506.                 //particle.color = BABYLON.Color3.Blue();
 507.  
 508.                 var openPrice = candleData[1];
 509.                 var highPrice = candleData[2];
 510.                 var lowPrice = candleData[3];
 511.                 var closePrice = candleData[4];
 512.                
 513.  
 514.                 if (openPrice < closePrice)
 515.                         particle.color = BABYLON.Color3.Blue();
 516.                         //particle.color = new BABYLON.Color3(0,0.2,0);
 517.                     else
 518.                         particle.color = BABYLON.Color3.Purple();
 519.                         //particle.color =new BABYLON.Color3(0.2,0,0);
 520.            
 521.                 //particle.position.z = (tradeDepth * cellDepth)
 522.                 var frontCandleClosePrice = chartData[0][4];
 523.                 var candleOffsetY = (closePrice - frontCandleClosePrice);
 524.                 particle.scaling.y = Math.abs(openPrice - closePrice) * chartAmplitude;
 525.                 particle.position.x = -i * 2;
 526.                 particle.position.y =  candleOffsetY * chartAmplitude;
 527.  
 528.                 //if (enableLogging)
 529.                 //   BABYLON.Tools.Log("Positioning Candle: " + particle.position.x + "," + particle.position.y);
 530.             }
 531.             else
 532.             {
 533.                 particle.isVisible = false;
 534.             }      
 535.         };
 536.  
 537.         function buildChart()
 538.         {
 539.             if (enableLogging)
 540.                 BABYLON.Tools.Log("Building Chart");
 541.  
 542.             //alert("building cha")
 543.             var candleParticle = BABYLON.MeshBuilder.CreateBox("box", {height: 1, width: 2, depth: 1}, scene);
 544.  
 545.             if (spsChart != null)
 546.                 spsChart.dispose();
 547.  
 548.             spsChart = new BABYLON.SolidParticleSystem('spsChart', scene, {updatable: false});
 549.             spsChart.computeParticleTexture = false;        // prevents from computing particle.uvs
 550.             spsChart.computeParticleColor = true;          // prevents from computing particle.color
 551.             spsChart.computeParticleVertex = false;         // prevents from calling the custom updateParticleVertex() function
 552.  
 553.             spsChart.addShape(candleParticle, 100, {positionFunction: candlePositionFunction});
 554.            
 555.             var meshChart = spsChart.buildMesh();
 556.             candleParticle.dispose();
 557.             meshChart.parent = camera;
 558.             //spsChart.isAlwaysVisible = true;
 559.             spsChart.computeBoundingBox = true;
 560.             meshChart.position.x = 0;
 561.  
 562.             if (screenAspectRatio > 1)
 563.                 meshChart.position.y= 75;
 564.             else
 565.                 meshChart.position.y = 40;
 566.             meshChart.position.z = 200;  //-offsetZ;// - cellDepth * 0.5;
 567.             meshChart.scaling.x = 1;
 568.             meshChart.scaling.y = 1;
 569.             meshChart.scaling.z = 1;
 570.             meshChart.rotation.x = -0.1;
 571.             //meshChart.layerMask = 0x20000000;
 572.             meshChart.layerMask = 0x0FFFFFFF;
 573.  
 574.             var highPriceLine = BABYLON.MeshBuilder.CreateBox("box", {height: 1, width: 200, depth: 1}, scene);
 575.             highPriceLine.parent = meshChart;
 576.             highPriceLine.position.x = -100;
 577.             highPriceLine.position.y= 0;
 578.             highPriceLine.position.z = 2;  //-offsetZ;// - cellDepth * 0.5;
 579.             highPriceLine.material = plasticMaterial;
 580.             highPriceLine.position.y = (highestCandlePrice - currentCandlePrice);//* chartAmplitude ;
 581.  
 582.             var lowPriceLine = BABYLON.MeshBuilder.CreateBox("box", {height: 1, width: 200, depth: 1}, scene);
 583.             lowPriceLine.parent = meshChart;
 584.             lowPriceLine.position.x = -100;
 585.             lowPriceLine.position.y= 0;
 586.             lowPriceLine.position.z = 2;  //-offsetZ;// - cellDepth * 0.5;
 587.             lowPriceLine.material = plasticMaterial;
 588.             lowPriceLine.position.y = (lowestCandlePrice - currentCandlePrice) * chartAmplitude ;
 589.  
 590.             var recentTradeLine = BABYLON.MeshBuilder.CreateBox("box", {height: 1, width: 200, depth: 1}, scene);
 591.             recentTradeLine.parent = meshChart;
 592.             recentTradeLine.position.x = -100;
 593.             recentTradeLine.position.y= 0;
 594.             recentTradeLine.position.z = 2;  //-offsetZ;// - cellDepth * 0.5;
 595.             recentTradeLine.material = plasticMaterial;
 596.             recentTradeLine.position.y = 0;
 597.  
 598.            
 599.  
 600.  
 601.  
 602.  
 603.             spsChart.updateParticle = function (particle, i, si)
 604.             {    
 605.             }
 606.         }
 607.  
 608.          
 609.         function onTouchStart(event)
 610.         {
 611.             if (enableLogging)
 612.                 BABYLON.Tools.Log("touchstart");
 613.  
 614.             resetCamera = false;
 615.         }
 616.  
 617.         function onTouchStop(event)
 618.         {
 619.             if (enableLogging)
 620.                 BABYLON.Tools.Log("touchstop");
 621.  
 622.                  setTimeout(enableCameraHome,500);
 623.         }
 624.    
 625.         var createScene = function () {
 626.  
 627.             screenAspectRatio = canvas.height / canvas.width;
 628.  
 629.             if (enableLogging)
 630.                 BABYLON.Tools.Log("Screen Aspect: " + screenAspectRatio);
 631.            
 632.             //engine.switchFullscreen(true);
 633.             scene = new BABYLON.Scene(engine);
 634.             scene.clearColor = new BABYLON.Color3(0.01, 0.01, 0.02);
 635.  
 636.             cameraHolder = new BABYLON.TransformNode("root");
 637.  
 638.             camera = new BABYLON.ArcRotateCamera("Camera", Math.PI / 2, Math.PI / 2, -200, new BABYLON.Vector3(0, 15, 0), scene);
 639.             camera.parent = cameraHolder
 640.             camera.lowerAlphaLimit =  (Math.PI) + (Math.PI / 8);
 641.             camera.upperAlphaLimit = (Math.PI) * 2 - (Math.PI / 8);
 642.             camera.lowerBetaLimit = ((Math.PI /2) * 0.25);
 643.             camera.upperBetaLimit = (Math.PI /2) - ((Math.PI /2) * 0.025);
 644.             camera.lowerRadiusLimit = 35;
 645.             camera.upperRadiusLimit = 150;
 646.             camera.setPosition(new BABYLON.Vector3(0, 0, -45));        
 647.             //camera.alpha=  Math.PI + (Math.PI / 2) - (Math.PI / 16) ;
 648.             camera.beta = Math.PI / 2 - (Math.PI / 24);
 649.  
 650.             if (screenAspectRatio < 1)
 651.                 camera.fov = 1 * screenAspectRatio;
 652.             else
 653.                 camera.fov = 0.66 * screenAspectRatio;
 654.             //camera.layerMask =   0x0FFFFFFF;  
 655.  
 656.             //camera.setPosition(new BABYLON.Vector3(0, 0, -200));        
 657.                    
 658.             camera.attachControl(canvas, true);
 659.  
 660.             canvas.addEventListener("pointerdown",onTouchStart, false);
 661.             canvas.addEventListener("pointerup",onTouchStop, false);
 662.  
 663.             if (scene.activeCameras.length === 0){
 664.                 scene.activeCameras.push(scene.activeCamera);
 665.             }  
 666.  
 667.             var bgCamera = new BABYLON.ArcRotateCamera("BGCamera", Math.PI / 2 + Math.PI / 7, Math.PI / 2, 100,
 668.             new BABYLON.Vector3(0, 20, 1280),
 669.                 scene);
 670.             bgCamera.layerMask = 0x10000000;
 671.             scene.activeCameras.push(bgCamera);
 672.          
 673.             // Environment Texture
 674.             var hdrTexture = BABYLON.CubeTexture.CreateFromPrefilteredData("textures/gc256SpecularHDR.dds", scene);    
 675.             scene.imageProcessingConfiguration.exposure = 0.6;
 676.             scene.imageProcessingConfiguration.contrast = 1.6;
 677.  
 678.             // Skybox
 679.             var hdrSkybox = BABYLON.Mesh.CreateBox("hdrSkyBox", 1000.0, scene);
 680.             var hdrSkyboxMaterial = new BABYLON.PBRMaterial("skyBox", scene);
 681.             hdrSkyboxMaterial.backFaceCulling = false;
 682.             hdrSkyboxMaterial.reflectionTexture = hdrTexture.clone();
 683.             hdrSkyboxMaterial.reflectionTexture.coordinatesMode = BABYLON.Texture.SKYBOX_MODE;
 684.             hdrSkyboxMaterial.microSurface = 1.0;
 685.             hdrSkyboxMaterial.disableLighting = true;
 686.             hdrSkybox.material = hdrSkyboxMaterial;
 687.             hdrSkybox.infiniteDistance = true;
 688.             hdrSkybox.rotation.y = (Math.PI /2) *1;
 689.             hdrSkybox.position.y = -70;
 690.             //hdrSkybox.layerMask =   0x10000000;
 691.        
 692.             //var light = new BABYLON.DirectionalLight("DirectionalLight", new BABYLON.Vector3(0.5, -0.5, 0), scene);
 693.             var light = new BABYLON.HemisphericLight("HemiLight", new BABYLON.Vector3(0, 1, 0.2), scene);
 694.             light.intensity = 0.33;
 695.  
 696.             myGround = BABYLON.MeshBuilder.CreateGround("myGround", {width: 512, height: 1024, subdivsions: 32}, scene);
 697.             gridMaterial =  new BABYLON.GridMaterial("groundMaterial", scene);
 698.             gridMaterial.majorUnitFrequency = 5;
 699.             gridMaterial.minorUnitVisibility  = 0.85;
 700.             gridMaterial.gridRatio = 2.5;
 701.             gridMaterial.lineColor = BABYLON.Color3.Blue();
 702.             myGround.material = gridMaterial;
 703.             //myGround.layerMask = 0x10000000;
 704.  
 705.             var metalBid = new BABYLON.PBRMaterial("metalBid", scene);
 706.             metalBid.reflectionTexture = hdrTexture;
 707.             metalBid.microSurface = 0.9;
 708.             metalBid.reflectivityColor = new BABYLON.Color3(0.65, 0.99, 0.685);
 709.             metalBid.albedoColor = new BABYLON.Color3(0.01, 0.5, 0.01);
 710.  
 711.             var metalAsk = new BABYLON.PBRMaterial("metalAsk", scene);
 712.             metalAsk.reflectionTexture = hdrTexture;
 713.             metalAsk.microSurface = 0.9;
 714.             metalAsk.reflectivityColor = new BABYLON.Color3(0.99, 0.685, 0.65);
 715.             metalAsk.albedoColor = new BABYLON.Color3(0.5, 0.01, 0.01);
 716.  
 717.             plasticMaterial = new BABYLON.PBRMaterial("plastic", scene);
 718.             plasticMaterial.albedoColor = BABYLON.Color3.White();
 719.             plasticMaterial.albedoColor =  new BABYLON.Color3(0, 0, 0.2);
 720.             plasticMaterial.normalTexture =  new BABYLON.Texture("/textures/gl_normal.png", scene);
 721.             plasticMaterial.microSurface = 0.75;
 722.             plasticMaterial.reflectivityColor = new BABYLON.Color3(0.215, 0.351, 0.727);
 723.             plasticMaterial.reflectionTexture = hdrTexture;  
 724.             plasticMaterial.useLogarithmicDepth = false;  
 725.  
 726.             candleMaterial = new BABYLON.StandardMaterial("candle", scene);
 727.             //candleMaterial.color = BABYLON.Color3.Blue();
 728.             candleMaterial.diffuseColor = BABYLON.Color3.Purple();
 729.            
 730.  
 731.  
 732.            
 733.             bidMaterial = new BABYLON.PBRMaterial("bid", scene);
 734.             bidMaterial.albedoColor = BABYLON.Color3.Blue();
 735.             //bidMaterial.albedoColor =  new BABYLON.Color3(0, 0.25, 0);
 736.             //bidMaterial.albedoColor =  new BABYLON.Color3(0, 0.25, 0);BABYLON.Color3.Blue();
 737.  
 738.             bidMaterial.normalTexture =  new BABYLON.Texture("/textures/gl_normal.png", scene);
 739.             bidMaterial.microSurface = 0.9;
 740.             bidMaterial.reflectivityColor = new BABYLON.Color3(0.0,0.4, 0.0);
 741.             bidMaterial.reflectionTexture = hdrTexture;
 742.             //bidMaterial.alpha = 0.8;    
 743.  
 744.             askMaterial = new BABYLON.PBRMaterial("ask", scene);
 745.             askMaterial.albedoColor = BABYLON.Color3.Purple();
 746.             //askMaterial.albedoColor =  new BABYLON.Color3(0.25, 0, 0.0);
 747.             askMaterial.normalTexture =  new BABYLON.Texture("/textures/gl_normal.png", scene);
 748.             askMaterial.microSurface = 0.9;
 749.             askMaterial.reflectivityColor = new BABYLON.Color3(0.4,0,0);
 750.             askMaterial.reflectionTexture = hdrTexture;  
 751.             //askMaterial.alpha = 0.8;  
 752.  
 753.             buyMaterial = new BABYLON.PBRMaterial("buy", scene);
 754.             buyMaterial.albedoColor =  new BABYLON.Color3(0, 0.75, 0);
 755.             buyMaterial.microSurface = 0.7;
 756.             buyMaterial.reflectivityColor = new BABYLON.Color3(0.15,0.7, 0.15);
 757.             buyMaterial.reflectionTexture = hdrTexture;      
 758.  
 759.             sellMaterial = new BABYLON.PBRMaterial("buy", scene);
 760.             sellMaterial.albedoColor =  new BABYLON.Color3(0.75, 0, 0.0);
 761.             sellMaterial.microSurface = 0.7;
 762.             sellMaterial.reflectivityColor = new BABYLON.Color3(0.7, 0.15, 0.15);
 763.             sellMaterial.reflectionTexture = hdrTexture;                    
 764.              
 765.             var leftBumper =   BABYLON.MeshBuilder.CreateCylinder("leftbumper", {diameter: 16, height: 1024, tessellation: 16}, scene);
 766.             leftBumper.position.x = -128;
 767.             leftBumper.position.y = 0;
 768.             leftBumper.position.z = 0;
 769.             leftBumper.rotation.x = (Math.PI / 2) * 3;
 770.             leftBumper.rotation.y = 0;
 771.             leftBumper.scaling.x = 1;
 772.             leftBumper.scaling.y = 1;
 773.             leftBumper.scaling.z = 1;
 774.             leftBumper.material = plasticMaterial;
 775.             leftBumper.parent = cameraHolder;
 776.             leftBumper.layerMask =   0x0FFFFFFF;
 777.            
 778.  
 779.             var rightBumper =   BABYLON.MeshBuilder.CreateCylinder("rightbumper", {diameter: 16, height: 1024, tessellation: 16}, scene);
 780.             rightBumper.position.x = 128;
 781.             rightBumper.position.y = 0;
 782.             rightBumper.position.z = 0;
 783.             rightBumper.rotation.x = (Math.PI / 2) * 3;
 784.             rightBumper.rotation.y = 0;
 785.             rightBumper.scaling.x = 1;
 786.             rightBumper.scaling.y = 1;
 787.             rightBumper.scaling.z = 1;
 788.             rightBumper.material = plasticMaterial;
 789.             rightBumper.parent = cameraHolder;
 790.             rightBumper.layerMask =   0x0FFFFFFF;
 791.            
 792.             /*
 793.             BABYLON.SceneLoader.ImportMesh("", "models/", "BTCUSD.babylon", scene, function (newMeshes) {
 794.             newMeshes[0].position.x = 0;
 795.             newMeshes[0].position.y = 0;
 796.             newMeshes[0].position.z = -20;
 797.             newMeshes[0].rotation.x = 0;//(Math.PI / 2) * 3;
 798.             newMeshes[0].rotation.y = 0;
 799.             newMeshes[0].scaling.x = 0.01;
 800.             newMeshes[0].scaling.y = 0.01;
 801.             newMeshes[0].scaling.z = 0.01;
 802.             newMeshes[0].material = plasticMaterial;
 803.             logo = newMeshes[0];
 804.             logo.parent = cameraHolder;
 805.             logo.layerMask =   0x0FFFFFFF;
 806.             //waterMaterial.addToRenderList(newMeshes[0]);
 807.             });  
 808.             */
 809.            
 810.             //var originBox = BABYLON.MeshBuilder.CreateBox("box", {height: 10, width: 10, depth: 10}, scene);
 811.  
 812.             var currentRow;
 813.             var currentColumn;
 814.             var scaleXFactor;
 815.  
 816.             pl = new BABYLON.PointLight("pl", new BABYLON.Vector3(0, 10, 10), scene);
 817.             pl.diffuse = new BABYLON.Color3(1, 1, 1);
 818.             pl.intensity = 0.75;
 819.                
 820.         // custom position function for spsBid creation
 821.         var bidPositionFunction = function(particle, i, s)
 822.         {
 823.             var currentRow = i / numColumns;
 824.             var currentColumn = i % numColumns;
 825.             particle.position.x =  currentColumn * cellWidth * -1;
 826.             particle.scaling.y = 1;
 827.             particle.position.y = particle.scaling.y * 0.5;
 828.             particle.position.z = currentRow * cellDepth * -1;
 829.         };
 830.        
 831.             //var particle = BABYLON.MeshBuilder.CreateCylinder("particle", {diameter: 3.2, height: 1, tessellation: 4}, scene);
 832.             var particle = BABYLON.MeshBuilder.CreateBox("box", {height: 1, width: 1, depth: 4.5}, scene);
 833.            
 834.             spsBid = new BABYLON.SolidParticleSystem('spsBid', scene, {updatable: true});
 835.            
 836.             var nb = numRows * numColumns;
 837.  
 838.             spsBid.addShape(particle, nb, {positionFunction: bidPositionFunction});
 839.             var mesh = spsBid.buildMesh();
 840.             //spsBid.isAlwaysVisible = true;
 841.             spsBid.computeBoundingBox =true;
 842.             mesh.position.x = -cellWidth * 0.5;
 843.             mesh.position.y= 0.1;
 844.             mesh.position.z= 0//offsetZ - cellDepth * 0.5;
 845.             mesh.material = bidMaterial;
 846.             //mesh.layerMask = 0x10000000;
 847.             mesh.layerMask =   0x0FFFFFFF;
 848.             //spsBid.layerMask = 0x10000000;   
 849.             //particle.dispose();
 850.  
 851.             //waterMaterial.addToRenderList(mesh);
 852.  
 853.             spsBid.computeParticleTexture = false;        // prevents from computing particle.uvs
 854.             spsBid.computeParticleColor = false;          // prevents from computing particle.color
 855.             spsBid.computeParticleVertex = false;         // prevents from calling the custom updateParticleVertex() function
 856.  
 857.             spsBid.beforeUpdateParticles = function ()
 858.             {
 859.                 //bidUpdateIndex = -1;
 860.             }
 861.            
 862.  
 863.             spsBid.updateParticle = function (particle, i, si)
 864.             {        
 865.                 var currentRow =  Math.floor(particle.idx / numColumns);// tempUpdateIndex;
 866.                 var currentColumn = particle.idx % numColumns;  
 867.                
 868.                 if (dataLoaded)
 869.                 {
 870.                     //var currentFrontMidPrice = currentMidPrice;
 871.  
 872.                     //if (bidRows.length >= numRows)
 873.                     //{
 874.                        // var currentRowMidPrice = midPrices[ currentRow - 1 + updateIndex];
 875.                         //var currentRowOffest = originPrice - currentRowMidPrice;
 876.  
 877.                         //var cellPriceWidth = cellPercentage * originPrice;
 878.                         //var currentRowOffest = ((originPrice - currentRowMidPrice) / cellPriceWidth) * cellWidth;
 879.  
 880.                         var cellQuantity = 0;
 881.                         var cellPrice = 0;
 882.                         var cellOffset = 0;
 883.                         if (currentRow == (numRows))
 884.                         {
 885.                             cellQuantity = book.bids[currentColumn].size;
 886.                             cellPrice = book.bids[currentColumn].price;
 887.                             var midPriceOffset = (currentMidPrice - originPrice);
 888.                             cellOffset = (cellPrice - currentMidPrice)  + midPriceOffset * cellWidth;
 889.                         }      
 890.                         else
 891.                         {
 892.                             if (dataLoaded)
 893.                             {
 894.                                 var historyLength = bookHistory.length;
 895.  
 896.                                 if ( currentRow < historyLength)
 897.                                 {
 898.                                         if (tempUpdateIndex > 0)
 899.                                         {
 900.                                             cellQuantity = bookHistory[currentRow].bids[currentColumn].size;
 901.                                             cellPrice = bookHistory[currentRow].bids[currentColumn].price;
 902.                                             var midPriceOffset = (currentMidPrice - originPrice);
 903.                                             cellOffset = ((cellPrice - currentMidPrice) * cellWidth) + midPriceOffset * cellWidth;
 904.                                         }
 905.                                        
 906.                                 }
 907.                                 else
 908.                                 {
 909.                                     particle.isVisible = false;
 910.                                 }
 911.                             }
 912.                         }
 913.  
 914.                         if (cellQuantity == 0)
 915.                         {
 916.                             particle.isVisible = false;
 917.                         }          
 918.                         else
 919.                         {
 920.                             particle.isVisible = true;
 921.                             particle.scaling.y =   cellQuantity * quantityScaleFactor;
 922.                             particle.position.x = cellOffset * priceOffsetMultiplier;
 923.                             particle.position.y = particle.scaling.y * 0.5;
 924.  
 925.                             if (currentRow == (0))
 926.                             {
 927.                                 particle.position.z = (currentRow * cellDepth);
 928.                             }
 929.                             else
 930.                             {
 931.                                 particle.position.z = -(cellDepth) + ((currentRow-1) * cellDepth) + (cellDepth + ( cellDepth * timeDamper));
 932.                             }
 933.                         }
 934.                        
 935.                     //}      
 936.                 }    
 937.              }
 938.  
 939.  
 940.              /////////////////
 941.  
 942.         var askPositionFunction = function(particle, i, s)
 943.         {
 944.             var currentRow = i / numColumns;
 945.             var currentColumn = i % numColumns;
 946.             particle.position.x =  -currentColumn * cellWidth;
 947.             particle.scaling.y = 1;
 948.             particle.position.y = particle.scaling.y * quantityScaleFactor;
 949.             particle.position.z = currentRow * cellDepth * -1;
 950.         };
 951.  
 952.  
 953.             spsAsk = new BABYLON.SolidParticleSystem('spsAsk', scene, {updatable: true});
 954.            
 955.             var nb = numRows * numColumns;
 956.  
 957.             spsAsk.addShape(particle, nb, {positionFunction: askPositionFunction});
 958.             var mesh = spsAsk.buildMesh();
 959.             spsAsk.isAlwaysVisible = false;
 960.             spsAsk.computeBoundingBox =true;
 961.             mesh.position.x = cellWidth * 0.5;
 962.             mesh.position.y= 0.1;
 963.             mesh.position.z= 0;
 964.             mesh.material = askMaterial;
 965.             //mesh.layerMask = 0x10000000;
 966.             mesh.layerMask =   0x0FFFFFFF;  
 967.             particle.dispose();
 968.  
 969.             //waterMaterial.addToRenderList(mesh);
 970.  
 971.             spsAsk.computeParticleTexture = false;        // prevents from computing particle.uvs
 972.             spsAsk.computeParticleColor = false;          // prevents from computing particle.color
 973.             spsAsk.computeParticleVertex = false;         // prevents from calling the custom updateParticleVertex() function
 974.  
 975.             spsAsk.beforeUpdateParticles = function ()
 976.             {
 977.                 //bidUpdateIndex = 0;
 978.             }
 979.  
 980.             spsAsk.updateParticle = function (particle, i, si)
 981.             {  
 982.                 var currentRow = Math.floor(particle.idx / numColumns);
 983.                 var currentColumn = particle.idx % numColumns;  
 984.                
 985.                 if (dataLoaded)
 986.                 {
 987.                     //var currentFrontMidPrice = midPrices[numRows - 1 + askUpdateIndex];
 988.  
 989.                  
 990.  
 991.                          var currentRowMidPrice = midPrices[ currentRow - 1 + askUpdateIndex];
 992.                         var cellPriceWidth = cellPercentage * originPrice;
 993.                         var currentRowOffest = ((originPrice - currentRowMidPrice) / cellPriceWidth) * cellWidth;
 994.  
 995.                         var cellQuantity = 0;
 996.                         var cellPrice = 0;
 997.                         var cellOffset = 0;
 998.  
 999.                         if (currentRow == (numRows))
 1000.                         {
 1001.                             cellQuantity = book.asks[currentColumn].size;
 1002.                             cellPrice = book.asks[currentColumn].price;
 1003.                             var midPriceOffset = (currentMidPrice - originPrice);
 1004.                             cellOffset = ((cellPrice - currentMidPrice) * cellWidth) + midPriceOffset * cellWidth;
 1005.                         }      
 1006.                         else
 1007.                         {
 1008.                             if (dataLoaded)
 1009.                             {
 1010.                                 var historyLength = bookHistory.length;
 1011.  
 1012.                                 //if (historyLength > 0)
 1013.                                     //alert(bookHistory.length);
 1014.  
 1015.                                 if ( currentRow < bookHistory.length)
 1016.                                 {
 1017.                                         cellQuantity = bookHistory[currentRow].asks[currentColumn].size;
 1018.                                         cellPrice = bookHistory[currentRow].asks[currentColumn].price;
 1019.                                         var midPriceOffset = (currentMidPrice - originPrice);
 1020.                                         cellOffset = ((cellPrice - currentMidPrice) * cellWidth) + midPriceOffset * cellWidth;
 1021.                                 }
 1022.                             }
 1023.                         }                  
 1024.  
 1025.                         if (cellQuantity == 0)
 1026.                         {
 1027.                             particle.isVisible = false;
 1028.                         }
 1029.                         else
 1030.                         {
 1031.                             particle.isVisible = true;
 1032.                         }      
 1033.  
 1034.                         //if (currentRow == (numRows))
 1035.                         //    particle.scaling.y = cellQuantity * quantityScaleFactor * frontBarHeightMultiplier;
 1036.                         //else
 1037.                             particle.scaling.y = cellQuantity * quantityScaleFactor;
 1038.                            
 1039.                     }                
 1040.                
 1041.  
 1042.                 particle.position.x = cellOffset * priceOffsetMultiplier;
 1043.                 particle.position.y = particle.scaling.y * 0.5;
 1044.  
 1045.                 if (currentRow == (0))
 1046.                 {
 1047.                     particle.position.z = (currentRow * cellDepth);
 1048.                 }
 1049.                 else
 1050.                 {
 1051.                     particle.position.z = -cellDepth + ((currentRow-1) * cellDepth) + (cellDepth + (cellDepth * timeDamper));
 1052.                 }
 1053.  
 1054.                 //particle.position.z = currentRow * cellDepth;// + (frontBarHeightMultiplier * cellDepth);
 1055.              }
 1056.  
 1057.  
 1058. //Grid SPS
 1059.  
 1060.             var gridPositionFunction = function(particle, i, s)
 1061.             {
 1062.                
 1063.             };
 1064.  
 1065.             var gridParticle = BABYLON.MeshBuilder.CreateBox("box", {height: 0.02, width: 0.4, depth: 250}, scene);
 1066.             spsGrid = new BABYLON.SolidParticleSystem('spsGrid', scene, {updatable: true});
 1067.            
 1068.             var nb = 11;
 1069.  
 1070.             spsGrid.addShape(gridParticle, nb, {positionFunction: gridPositionFunction});
 1071.             var mesh = spsGrid.buildMesh();
 1072.             spsGrid.isAlwaysVisible = false;
 1073.             spsGrid.computeBoundingBox =true;
 1074.             mesh.position.x = cellWidth * 0.5;
 1075.             mesh.position.y= -0.5;
 1076.             mesh.position.z= 112;
 1077.             mesh.material = plasticMaterial;
 1078.             //mesh.layerMask = 0x10000000;
 1079.             mesh.layerMask =   0x0FFFFFFF;  
 1080.             gridParticle.dispose();
 1081.  
 1082.             //waterMaterial.addToRenderList(mesh);
 1083.  
 1084.             spsGrid.computeParticleTexture = false;        // prevents from computing particle.uvs
 1085.             spsGrid.computeParticleColor = false;          // prevents from computing particle.color
 1086.             spsGrid.computeParticleVertex = false;         // prevents from calling the custom updateParticleVertex() function
 1087.  
 1088.             spsGrid.beforeUpdateParticles = function ()
 1089.             {
 1090.                 //bidUpdateIndex = 0;
 1091.             }
 1092.  
 1093.             spsGrid.updateParticle = function (particle, i, si)
 1094.             {                  
 1095.                 if (dataLoaded)
 1096.                 {
 1097.                         var nextLowestTen =  originPrice - (originPrice % 10);
 1098.  
 1099.                          if (enableLogging)
 1100.                                 BABYLON.Tools.Log("Distance From Ten: " + nextLowestTen);
 1101.  
 1102.                         var cellOffsetX = (-50 * cellWidth) + (nextLowestTen - originPrice ) * cellWidth + (particle.idx * 10) * cellWidth;
 1103.                        
 1104.                         particle.position.x =  cellOffsetX * priceOffsetMultiplier;
 1105.                         particle.position.y = particle.scaling.y * 0.5;
 1106.                 }
 1107.              }
 1108.  
 1109.  
 1110.             //TRADES SPS
 1111.  
 1112.             var tradePoolCount = 1000;
 1113.  
 1114.             // custom position function for spsBid creation
 1115.             var tradePositionFunction = function(particle, i, s)
 1116.             {
 1117.                 particle.isVisible = false;
 1118.                
 1119.             };
 1120.  
 1121.             //var tradeParticle = BABYLON.MeshBuilder.CreateSphere("particle", {diameter: 10}, scene);        
 1122.             //var tradeParticle = BABYLON.MeshBuilder.CreateCylinder("particle", {diameter: 3.75, height: 1, tessellation: 12}, scene);
 1123.             var tradeParticle = BABYLON.MeshBuilder.CreateBox("box", {height: 1, width: 1.25, depth: 4.7}, scene);
 1124.             //tradeParticle.scaling.x = 0;
 1125.             //tradeParticle.position.y = 100;
 1126.             spsBuys = new BABYLON.SolidParticleSystem('spsTrades', scene, {updatable: true});
 1127.             spsBuys.addShape(tradeParticle, tradePoolCount, {positionFunction: tradePositionFunction});
 1128.             var meshBuys = spsBuys.buildMesh();
 1129.             //spsBuys.isAlwaysVisible = true;
 1130.             spsBuys.computeBoundingBox = true;
 1131.             meshBuys.position.x = 0;
 1132.             meshBuys.position.y= 0.1;
 1133.             meshBuys.position.z = 0;  //-offsetZ;// - cellDepth * 0.5;
 1134.             meshBuys.material = buyMaterial;
 1135.             meshBuys.layerMask = 0x0FFFFFFF;    
 1136.            
 1137.             spsBuys.computeParticleTexture = false;        // prevents from computing particle.uvs
 1138.             spsBuys.computeParticleColor = false;          // prevents from computing particle.color
 1139.             spsBuys.computeParticleVertex = false;         // prevents from calling the custom updateParticleVertex() function
 1140.  
 1141.             spsBuys.updateParticle = function (particle, i, si)
 1142.             {    
 1143.                 if (dataLoaded)
 1144.                 {
 1145.                     var numTrades = tradeHistory.length;
 1146.  
 1147.                     if (particle.idx < numTrades)
 1148.                     {
 1149.                         var tradeData = tradeHistory[particle.idx];
 1150.  
 1151.                         var tradeGeneration = tradeData[5];
 1152.  
 1153.                         if ( (tempUpdateIndex - tradeGeneration) < numRows)
 1154.                         {
 1155.                             //alert(tradeGeneration);
 1156.                             if (tradeData[0] == "b")
 1157.                             {
 1158.                                 particle.isVisible = true;
 1159.  
 1160.                                 var tradePrice = tradeData[1];
 1161.                                 var tradeQuantity = tradeData[2];
 1162.                                 var tradeMidPrice = tradeData[3];
 1163.                                 var quantityUnderTrade = tradeData[4];    
 1164.                                 var tradeGeneration = tradeData[5];
 1165.              
 1166.                                 //var cellPriceWidth = cellPercentage * originPrice;      
 1167.                                
 1168.                                 var tradePriceOffset = (tradePrice - originPrice) * priceOffsetMultiplier * cellWidth + (cellWidth * 0.5);
 1169.                                 //var tradePriceOffset = ((originPrice - tradePrice) / cellPriceWidth) * cellWidth;
 1170.  
 1171.                                 var askSize = book.asks[0].size;
 1172.                    
 1173.                                 var tradeDepth = tempUpdateIndex - tradeGeneration;
 1174.                                 //particle.position.z = (tradeDepth * cellDepth)
 1175.                                 particle.position.x = tradePriceOffset;
 1176.  
 1177.                                 var scaledQuantity = tradeQuantity * quantityScaleFactor;
 1178.                                 //particle.scaling.y = scaledQuantity;
 1179.  
 1180.  
 1181.                                 var finalParticlePositionY = (quantityUnderTrade * quantityScaleFactor)  + 0.2 - (particle.scaling.y * 0.5);
 1182.                                 particle.position.y = finalParticlePositionY;
 1183.                                 //if (particle.position.y > finalParticlePositionY)
 1184.                                  //   particle.position.y = lerp(particle.position.y,finalParticlePositionY,0.1);
 1185.  
 1186.  
 1187.                                 if (currentRow == (0))
 1188.                                 {
 1189.                                     particle.position.z = (tradeDepth * cellDepth);
 1190.                                 }
 1191.                                 else
 1192.                                 {
 1193.                                     particle.position.z = -cellDepth + ((tradeDepth-1) * cellDepth) + (cellDepth + (cellDepth * timeDamper));
 1194.                                 }
 1195.  
 1196.                                 /*
 1197.                                 var attackFactor = 0.05;
 1198.                                 var decayFactor = 0.05;
 1199.  
 1200.                                 if ( (particle.scaling.x < (maxTradeScale)) && tradeData[6] == true )
 1201.                                 {
 1202.                                         if (tradeData[6] == true)
 1203.                                             particle.scaling.x = particle.scaling.x + (particle.scaling.x * attackFactor);//  lerp(particle.scaling.x,maxTradeScale,tradeAttackFalloff);
 1204.                                         //particle.scaling.y = scaledQuantity * attackFactor; // lerp(particle.scaling.y, maxTradeScale * scaledQuantity, tradeAttackFalloff);
 1205.                                         //particle.scaling.z = particle.scaling.z * attackFactor; //lerp(particle.scaling.x,maxTradeScale,tradeAttackFalloff);                        
 1206.  
 1207.                                     //particle.scaling.z = particle.scaling.x =  lerp(particle.scaling.x,maxTradeScale,tradeAttackFalloff);
 1208.                                 }                                
 1209.                                 else if (particle.scaling.x > finalTradeScale)
 1210.                                 {
 1211.                                     tradeHistory[particle.idx][6] = false;
 1212.                                     particle.scaling.x = particle.scaling.x - (particle.scaling.x * decayFactor);//lerp(particle.scaling.x,finalTradeScale,tradeDecayFalloff);
 1213.                                    //particle.scaling.y = lerp(particle.scaling.y, finalTradeScale * scaledQuantity, tradeDecayFalloff);
 1214.                                     //particle.scaling.z = lerp(particle.scaling.x,finalTradeScale,tradeDecayFalloff);
 1215.                                 }
 1216.                                 */
 1217.                             }
 1218.                             else
 1219.                             {
 1220.                                 particle.isVisible = false;
 1221.                             }
 1222.                         }
 1223.                         else
 1224.                         {
 1225.                             particle.isVisible = false
 1226.                         }
 1227.                     }
 1228.                     else
 1229.                     {
 1230.                         particle.isVisible = false;
 1231.                     }
 1232.                 }
 1233.                
 1234.              }
 1235.              
 1236.             spsSells = new BABYLON.SolidParticleSystem('spsTrades', scene, {updatable: true});
 1237.             spsSells.addShape(tradeParticle, tradePoolCount, {positionFunction: tradePositionFunction});
 1238.             var meshSells = spsSells.buildMesh();
 1239.             //spsSells.isAlwaysVisible = true;
 1240.             spsSells.computeBoundingBox = true;
 1241.             meshSells.position.x = 0;
 1242.             meshSells.position.y= 0.1;
 1243.             meshSells.position.z=  0;
 1244.             meshSells.material = sellMaterial;
 1245.             meshSells.layerMask = 0x0FFFFFFF;      
 1246.            
 1247.            
 1248.             spsSells.computeParticleTexture = false;        // prevents from computing particle.uvs
 1249.             spsSells.computeParticleColor = false;          // prevents from computing particle.color
 1250.             spsSells.computeParticleVertex = false;         // prevents from calling the custom updateParticleVertex() function
 1251.  
 1252.             spsSells.updateParticle = function (particle, i, si)
 1253.             {  
 1254.                 if (dataLoaded)
 1255.                 {
 1256.  
 1257.                
 1258.                     var numTrades = tradeHistory.length;
 1259.  
 1260.                     if (particle.idx < numTrades)
 1261.                     {
 1262.                         var tradeData = tradeHistory[particle.idx];
 1263.  
 1264.                         var tradeGeneration = tradeData[5];
 1265.  
 1266.                         if ( (tempUpdateIndex - tradeGeneration) < numRows)
 1267.                         {
 1268.  
 1269.                             if (tradeData[0] == "s")
 1270.                             {
 1271.                                 particle.isVisible = true;
 1272.  
 1273.                                 var tradePrice = tradeData[1];
 1274.                                 var tradeQuantity = tradeData[2];
 1275.                                 var tradeMidPrice = tradeData[3];
 1276.                                 var quantityUnderTrade = tradeData[4];    
 1277.                                 var tradeGeneration = tradeData[5];
 1278.  
 1279.                                 //var cellPriceWidth = cellPercentage * originPrice;      
 1280.  
 1281.                                 var tradePriceOffset = (tradePrice - originPrice) * priceOffsetMultiplier * cellWidth - (cellWidth * 0.5);
 1282.                                 //var tradePriceOffset = ((originPrice - tradePrice) / cellPriceWidth) * cellWidth;
 1283.  
 1284.                                 var askSize = book.asks[0].size;
 1285.  
 1286.                                 var tradeDepth = tempUpdateIndex - tradeGeneration;
 1287.                                 particle.position.x = tradePriceOffset;
 1288.                                 particle.scaling.y = tradeQuantity * quantityScaleFactor;
 1289.  
 1290.                                 //if (tradeDepth == 0)
 1291.                                 var finalParticlePositionY = (quantityUnderTrade * quantityScaleFactor)  + 0.2 - (particle.scaling.y * 0.5);
 1292.                                 particle.position.y = finalParticlePositionY;
 1293.  
 1294.  
 1295.                                 if (currentRow == (0))
 1296.                                 {
 1297.                                     particle.position.z = (cellDepth) + (tradeDepth * cellDepth);
 1298.                                 }
 1299.                                 else
 1300.                                 {
 1301.                                     particle.position.z = (-cellDepth) + ((tradeDepth-1) * cellDepth) + (cellDepth + (cellDepth * timeDamper));
 1302.                                 }
 1303.                             }
 1304.                             else
 1305.                             {
 1306.                                 particle.isVisible = false;
 1307.                             }
 1308.                         }
 1309.                         else
 1310.                         {
 1311.                             particle.isVisible = false;
 1312.                         }
 1313.                     }
 1314.                     else
 1315.                     {
 1316.                         particle.isVisible = false;
 1317.                     }
 1318.                 }
 1319.  
 1320.                 tradeParticle.dispose();
 1321.             }
 1322.  
 1323.  
 1324.            
 1325.  
 1326.  
 1327.             //GUI
 1328.             var advancedTexture = BABYLON.GUI.AdvancedDynamicTexture.CreateFullscreenUI("UI");
 1329.             advancedTexture.layer.layerMask = 0x10000000;
 1330.             advancedTexture.renderScale = 1.5;
 1331.  
 1332.             var leftPanel = new BABYLON.GUI.StackPanel();
 1333.             leftPanel.width = "700px";
 1334.             leftPanel.isVertical = true;
 1335.             leftPanel.paddingLeft = "-10px";
 1336.             leftPanel.paddingTop = "20px";
 1337.             leftPanel.horizontalAlignment = BABYLON.GUI.Control.HORIZONTAL_ALIGNMENT_LEFT;
 1338.             leftPanel.verticalAlignment = BABYLON.GUI.Control.VERTICAL_ALIGNMENT_BOTTOM;
 1339.             advancedTexture.addControl(leftPanel);
 1340.  
 1341.             var homeButton = BABYLON.GUI.Button.CreateImageOnlyButton("but", "textures/HomeButton.png");
 1342.             homeButton.width = 0.5;
 1343.             homeButton.height = "160px";
 1344.             homeButton.alpha = 1;
 1345.             homeButton.horizontalAlignment = BABYLON.GUI.Control.HORIZONTAL_ALIGNMENT_LEFT;
 1346.             homeButton.verticalAlignment = BABYLON.GUI.Control.VERTICAL_ALIGNMENT_BOTTOM;
 1347.             homeButton.cornerRadius = 20;
 1348.             homeButton.onPointerDownObservable.add(function(value) {
 1349.                    //colorPicker.isVisible = !colorPicker.isVisible;
 1350.                    //colorText.isVisible = !colorText.isVisible;
 1351.                    window.location = "./index.html";
 1352.            
 1353.             });
 1354.  
 1355.             leftPanel.addControl(homeButton);
 1356.  
 1357. ////Exchange GUI
 1358.  
 1359.             var topRightPanel = new BABYLON.GUI.StackPanel();
 1360.             topRightPanel.width = "350px";
 1361.             topRightPanel.isVertical = true;
 1362.             topRightPanel.paddingRight = "-10px";
 1363.             topRightPanel.paddingTop = "-20px";
 1364.             topRightPanel.horizontalAlignment = BABYLON.GUI.Control.HORIZONTAL_ALIGNMENT_RIGHT;
 1365.             topRightPanel.verticalAlignment = BABYLON.GUI.Control.VERTICAL_ALIGNMENT_TOP;
 1366.             advancedTexture.addControl(topRightPanel);
 1367.  
 1368.             exchangeButton = BABYLON.GUI.Button.CreateImageOnlyButton("but", "textures/BinanceButton.png");
 1369.             exchangeButton.width = 1;
 1370.             exchangeButton.height = "160px";
 1371.             exchangeButton.alpha = 1;
 1372.             exchangeButton.horizontalAlignment = BABYLON.GUI.Control.HORIZONTAL_ALIGNMENT_RIGHT;
 1373.             exchangeButton.verticalAlignment = BABYLON.GUI.Control.VERTICAL_ALIGNMENT_TOP;
 1374.             exchangeButton.cornerRadius = 20;
 1375.             exchangeButton.onPointerDownObservable.add(function(value) {
 1376.                 if (exchangePanel.isVisible)
 1377.                     exchangePanel.isVisible = false;
 1378.                 else
 1379.                     exchangePanel.isVisible = true;
 1380.          
 1381.             });
 1382.  
 1383.             topRightPanel.addControl(exchangeButton);
 1384.  
 1385.            
 1386.             exchangePanel = new BABYLON.GUI.StackPanel();
 1387.             exchangePanel.isVisible = false;
 1388.             exchangePanel.width = "350px";
 1389.             exchangePanel.isVertical = true;
 1390.             exchangePanel.paddingRight = "-10";
 1391.             exchangePanel.paddingTop = "-20px";
 1392.             exchangePanel.left = "-360px";
 1393.             exchangePanel.top = "150px";
 1394.             exchangePanel.horizontalAlignment = BABYLON.GUI.Control.HORIZONTAL_ALIGNMENT_RIGHT;
 1395.             exchangePanel.verticalAlignment = BABYLON.GUI.Control.VERTICAL_ALIGNMENT_TOP;
 1396.             advancedTexture.addControl(exchangePanel);
 1397.  
 1398.             var binanceButton = BABYLON.GUI.Button.CreateImageOnlyButton("but", "textures/BinanceButton.png");
 1399.             binanceButton.width = 1;
 1400.             binanceButton.height = "160px";
 1401.             binanceButton.alpha = 1;
 1402.             binanceButton.horizontalAlignment = BABYLON.GUI.Control.HORIZONTAL_ALIGNMENT_LEFT;
 1403.             binanceButton.verticalAlignment = BABYLON.GUI.Control.VERTICAL_ALIGNMENT_TOP;
 1404.             //binanceButton.cornerRadius = 20;
 1405.             binanceButton.onPointerDownObservable.add(function(value) {
 1406.                 exchange = "Binance";
 1407.                 exchangePanel.isVisible = false;
 1408.                 exchangeButton.children[0].source = "textures/BinanceButton.png";
 1409.                reset();
 1410.          
 1411.             });
 1412.  
 1413.             exchangePanel.addControl(binanceButton);
 1414.  
 1415.             var coinbaseButton = BABYLON.GUI.Button.CreateImageOnlyButton("but", "textures/CoinbaseButton.png");
 1416.             coinbaseButton.width = 1;
 1417.             coinbaseButton.height = "160px";
 1418.             coinbaseButton.alpha = 1;
 1419.             coinbaseButton.horizontalAlignment = BABYLON.GUI.Control.HORIZONTAL_ALIGNMENT_LEFT;
 1420.             coinbaseButton.verticalAlignment = BABYLON.GUI.Control.VERTICAL_ALIGNMENT_TOP;
 1421.             //binanceButton.cornerRadius = 20;
 1422.             coinbaseButton.onPointerDownObservable.add(function(value) {
 1423.                 exchange = "GDAX";
 1424.                 exchangePanel.isVisible = false;
 1425.                 exchangeButton.children[0].source = "textures/CoinbaseButton.png";
 1426.                reset();
 1427.          
 1428.             });
 1429.  
 1430.             exchangePanel.addControl(coinbaseButton);
 1431.  
 1432.             /*
 1433.             var huobiButton = BABYLON.GUI.Button.CreateImageOnlyButton("but", "textures/HuobiButton.png");
 1434.             huobiButton.width = 1;
 1435.             huobiButton.height = "160px";
 1436.             huobiButton.alpha = 1;
 1437.             huobiButton.horizontalAlignment = BABYLON.GUI.Control.HORIZONTAL_ALIGNMENT_LEFT;
 1438.             huobiButton.verticalAlignment = BABYLON.GUI.Control.VERTICAL_ALIGNMENT_TOP;
 1439.             //binanceButton.cornerRadius = 20;
 1440.             huobiButton.onPointerDownObservable.add(function(value) {
 1441.                 exchange = "Huobi";
 1442.                 exchangePanel.isVisible = false;
 1443.                 exchangeButton.children[0].source = "textures/HuobiButton.png";
 1444.                reset();
 1445.          
 1446.             });
 1447.  
 1448.             exchangePanel.addControl(huobiButton);
 1449.  
 1450.             var bitstampButton = BABYLON.GUI.Button.CreateImageOnlyButton("but", "textures/BitstampButton.png");
 1451.             bitstampButton.width = 1;
 1452.             bitstampButton.height = "160px";
 1453.             bitstampButton.alpha = 1;
 1454.             bitstampButton.horizontalAlignment = BABYLON.GUI.Control.HORIZONTAL_ALIGNMENT_LEFT;
 1455.             bitstampButton.verticalAlignment = BABYLON.GUI.Control.VERTICAL_ALIGNMENT_TOP;
 1456.             //binanceButton.cornerRadius = 20;
 1457.             bitstampButton.onPointerDownObservable.add(function(value) {
 1458.                 exchange = "Bitstamp";
 1459.                 exchangePanel.isVisible = false;
 1460.                 exchangeButton.children[0].source = "textures/BitstampButton.png";
 1461.                reset();
 1462.          
 1463.             });
 1464.  
 1465.             exchangePanel.addControl(bitstampButton);
 1466.             */
 1467.  
 1468. ///Symbol GUI
 1469.  
 1470.             var topLeftPanel = new BABYLON.GUI.StackPanel();
 1471.             topLeftPanel.width = "350px";
 1472.             topLeftPanel.isVertical = true;
 1473.             topLeftPanel.paddingRight = "-10px";
 1474.             topLeftPanel.paddingTop = "-20px";
 1475.             topLeftPanel.horizontalAlignment = BABYLON.GUI.Control.HORIZONTAL_ALIGNMENT_LEFT;
 1476.             topLeftPanel.verticalAlignment = BABYLON.GUI.Control.VERTICAL_ALIGNMENT_TOP;
 1477.             advancedTexture.addControl(topLeftPanel);
 1478.  
 1479.             symbolButton = BABYLON.GUI.Button.CreateImageOnlyButton("but", "textures/BTCUSDButton.png");
 1480.             symbolButton.width = 1;
 1481.             symbolButton.height = "160px";
 1482.             symbolButton.alpha = 1;
 1483.             symbolButton.horizontalAlignment = BABYLON.GUI.Control.HORIZONTAL_ALIGNMENT_RIGHT;
 1484.             symbolButton.verticalAlignment = BABYLON.GUI.Control.VERTICAL_ALIGNMENT_TOP;
 1485.             symbolButton.cornerRadius = 20;
 1486.             symbolButton.onPointerDownObservable.add(function(value) {
 1487.                 if (symbolPanel.isVisible)
 1488.                     symbolPanel.isVisible = false;
 1489.                 else
 1490.                     symbolPanel.isVisible = true;
 1491.          
 1492.             });
 1493.  
 1494.             topLeftPanel.addControl(symbolButton);
 1495.  
 1496.            
 1497.             symbolPanel = new BABYLON.GUI.StackPanel();
 1498.             symbolPanel.isVisible = false;
 1499.             symbolPanel.width = "350px";
 1500.             symbolPanel.isVertical = true;
 1501.             symbolPanel.paddingRight = "-10";
 1502.             symbolPanel.paddingTop = "-20px";
 1503.             symbolPanel.left = "360px";
 1504.             symbolPanel.top = "150px";
 1505.             symbolPanel.horizontalAlignment = BABYLON.GUI.Control.HORIZONTAL_ALIGNMENT_LEFT;
 1506.             symbolPanel.verticalAlignment = BABYLON.GUI.Control.VERTICAL_ALIGNMENT_TOP;
 1507.             advancedTexture.addControl(symbolPanel);
 1508.  
 1509.             var btcUsdButton = BABYLON.GUI.Button.CreateImageOnlyButton("but", "textures/BTCUSDButton.png");
 1510.             btcUsdButton.width = 1;
 1511.             btcUsdButton.height = "160px";
 1512.             btcUsdButton.alpha = 1;
 1513.             btcUsdButton.horizontalAlignment = BABYLON.GUI.Control.HORIZONTAL_ALIGNMENT_LEFT;
 1514.             btcUsdButton.verticalAlignment = BABYLON.GUI.Control.VERTICAL_ALIGNMENT_TOP;
 1515.             //binanceButton.cornerRadius = 20;
 1516.             btcUsdButton.onPointerDownObservable.add(function(value) {
 1517.                 symbol = "BTCUSD";
 1518.                 priceOffsetMultiplier = 1;
 1519.                 quantityScaleFactor = 2;
 1520.                 chartAmplitude = 1;
 1521.                 symbolPanel.isVisible = false;
 1522.                 symbolButton.children[0].source = "textures/BTCUSDButton.png";
 1523.                reset();
 1524.          
 1525.             });
 1526.  
 1527.             symbolPanel.addControl(btcUsdButton);
 1528.  
 1529.             var ethUsdButton = BABYLON.GUI.Button.CreateImageOnlyButton("but", "textures/ETHUSDButton.png");
 1530.             ethUsdButton.width = 1;
 1531.             ethUsdButton.height = "160px";
 1532.             ethUsdButton.alpha = 1;
 1533.             ethUsdButton.horizontalAlignment = BABYLON.GUI.Control.HORIZONTAL_ALIGNMENT_LEFT;
 1534.             ethUsdButton.verticalAlignment = BABYLON.GUI.Control.VERTICAL_ALIGNMENT_TOP;
 1535.             //binanceButton.cornerRadius = 20;
 1536.             ethUsdButton.onPointerDownObservable.add(function(value) {
 1537.                 symbol = "ETHUSD";
 1538.                 priceOffsetMultiplier = 20;
 1539.                 quantityScaleFactor = 0.2;
 1540.                 chartAmplitude = 10;
 1541.                 symbolPanel.isVisible = false;
 1542.                 symbolButton.children[0].source = "textures/ETHUSDButton.png";
 1543.                reset();
 1544.          
 1545.             });
 1546.  
 1547.             symbolPanel.addControl(ethUsdButton);
 1548.  
 1549.             midPriceMarker = BABYLON.MeshBuilder.CreateBox("box", {height: 0.01, width: 1.25, depth: 5}, scene);
 1550.             midPriceMarker.position.y = 0.1;
 1551.             midPriceMarker.position.z = -8.1;
 1552.             midPriceMarker.rotation.y = Math.PI/2;
 1553.             midPriceMarker.scaling.y = 0.01;
 1554.             midPriceMarker.scaling.x = 1;
 1555.             midPriceMarker.scaling.z = 1;
 1556.             midPriceTexture = new BABYLON.DynamicTexture(name, {width:256, height:128}, scene);
 1557.             midPriceTexture.hasAlpha = true;
 1558.             var ctx = midPriceTexture.getContext();
 1559.             ctx.fillStyle = 'transparent';
 1560.             var midPriceMaterial = new BABYLON.StandardMaterial("Midprice", scene);                    
 1561.             midPriceMaterial.diffuseTexture = midPriceTexture;
 1562.             midPriceMarker.material = midPriceMaterial;  
 1563.  
 1564.             var midPriceLine = BABYLON.MeshBuilder.CreateBox("box", {height: 0.02, width: 0.1, depth: 7}, scene);
 1565.             midPriceLine.position.y = -0.10;
 1566.             midPriceLine.rotation.y = Math.PI/2;
 1567.             midPriceLine.position.x = -3.2;
 1568.             midPriceLine.material = plasticMaterial;
 1569.             midPriceLine.parent = midPriceMarker;
 1570.  
 1571.             var spreadGradientMaterial = new BABYLON.StandardMaterial("grad", scene);
 1572.             spreadGradientMaterial.diffuseTexture = new  BABYLON.Texture("textures/BluePurpleGradient.png", scene);
 1573.  
 1574.             spreadMarker = BABYLON.MeshBuilder.CreatePlane("spread",1, scene);
 1575.             spreadMarker.parent = midPriceMarker;
 1576.             spreadMarker.material = spreadGradientMaterial;
 1577.             spreadMarker.position.y = .01;
 1578.             spreadMarker.position.x = -6.35;
 1579.             spreadMarker.rotation.x = Math.PI/2;
 1580.             spreadMarker.rotation.y = -Math.PI/2;
 1581.  
 1582.             spreadMarker.scaling.x = 1;
 1583.             //spreadMarker.position.y = 0;
 1584.  
 1585.             spreadLabel = BABYLON.MeshBuilder.CreateBox("box", {height: 0.001, width: 0.75, depth: 1.5}, scene);
 1586.             spreadLabel.parent = midPriceMarker;
 1587.             spreadLabel.position.y = 0.1;
 1588.             spreadLabel.position.x = -6.35;
 1589.             //spreadLabel.rotation.y = Math.PI/2;
 1590.             spreadLabel.scaling.x = 1;
 1591.             spreadLabel.scaling.z = 1;
 1592.             spreadLabelTexture = new BABYLON.DynamicTexture(name, {width:256, height:128}, scene);
 1593.             spreadLabelTexture.hasAlpha = true;
 1594.             //var ctx = spreadLabelTexture.getContext();
 1595.             //ctx.fillStyle = 'transparent';
 1596.             var spreadLabelMaterial = new BABYLON.StandardMaterial("SpreadLabel", scene);                    
 1597.             spreadLabelMaterial.diffuseTexture = spreadLabelTexture;
 1598.             spreadLabel.material = spreadLabelMaterial;  
 1599.  
 1600.             bidPriceMarker = BABYLON.MeshBuilder.CreateBox("box", {height: 0.01, width: 1.25, depth: 5}, scene);
 1601.             bidPriceMarker.position.y = 0.1;
 1602.             bidPriceMarker.position.z = -5;
 1603.             bidPriceMarker.rotation.y = Math.PI;
 1604.             bidPriceMarker.scaling.x = 1;
 1605.             bidPriceMarker.scaling.z = 1;
 1606.             bidPriceTexture = new BABYLON.DynamicTexture(name, {width:256, height:128}, scene);
 1607.             var bidPriceMaterial = new BABYLON.StandardMaterial("Bidprice", scene);                    
 1608.             bidPriceMaterial.diffuseTexture = bidPriceTexture;
 1609.             bidPriceMarker.material = bidPriceMaterial;
 1610.  
 1611.             askPriceMarker = BABYLON.MeshBuilder.CreateBox("box", {height: 0.01, width: 1.25, depth: 5}, scene);
 1612.             askPriceMarker.position.y = 0.05;
 1613.             askPriceMarker.position.z = -5;
 1614.             askPriceMarker.rotation.y = Math.PI;
 1615.             askPriceMarker.scaling.x = 1;
 1616.             askPriceMarker.scaling.z = 1;
 1617.             askPriceTexture = new BABYLON.DynamicTexture(name, {width:256, height:128}, scene);
 1618.             var askPriceMaterial = new BABYLON.StandardMaterial("Askprice", scene);                    
 1619.             askPriceMaterial.diffuseTexture = askPriceTexture;
 1620.             askPriceMarker.material = askPriceMaterial;
 1621.  
 1622.             lowPriceMarker = BABYLON.MeshBuilder.CreateBox("box", {height: 0.01, width: 1, depth: 2.5}, scene);
 1623.             lowPriceMarker.position.z = -14.25;
 1624.             lowPriceMarker.scaling.x = 1;
 1625.             lowPriceMarker.scaling.z = 1;
 1626.             lowPriceMarker.rotation.y = Math.PI;
 1627.             lowPriceTexture = new BABYLON.DynamicTexture(name, {width:250, height:128}, scene);
 1628.             var lowPriceMaterial = new BABYLON.StandardMaterial("Lowprice", scene);                    
 1629.             lowPriceMaterial.diffuseTexture = lowPriceTexture;
 1630.             lowPriceMarker.material = lowPriceMaterial;  
 1631.  
 1632.             highPriceMarker = BABYLON.MeshBuilder.CreateBox("box", {height: 0.01, width: 1, depth: 2.5}, scene);
 1633.             highPriceMarker.position.z = -14.25;
 1634.             highPriceMarker.scaling.x = 1;
 1635.             highPriceMarker.scaling.z = 1;
 1636.             highPriceMarker.rotation.y = Math.PI;
 1637.             highPriceTexture = new BABYLON.DynamicTexture(name, {width:256, height:128}, scene);
 1638.             var highPriceMaterial = new BABYLON.StandardMaterial("Highprice", scene);                    
 1639.             highPriceMaterial.diffuseTexture = highPriceTexture;
 1640.             highPriceMarker.material = highPriceMaterial;  
 1641.  
 1642.             lastTradeMarker = BABYLON.MeshBuilder.CreateBox("box", {height: 0.01, width: 1.25, depth: 5}, scene);
 1643.             //lastTradeMarker.position.y = 2;
 1644.             lastTradeMarker.position.z = -11.2;
 1645.             lastTradeMarker.rotation.y = Math.PI;
 1646.             lastTradeMarker.scaling.x = 1;
 1647.             lastTradeMarker.scaling.z = 1;
 1648.             lastTradeTexture = new BABYLON.DynamicTexture(name, {width:256, height:128}, scene);
 1649.             var lastTradeMaterial = new BABYLON.StandardMaterial("LastTrade", scene);                    
 1650.             lastTradeMaterial.diffuseTexture = lastTradeTexture;
 1651.             lastTradeMarker.material = lastTradeMaterial;
 1652.  
 1653.             /*
 1654.             var mynextLowestTenMarker = BABYLON.MeshBuilder.CreateBox("nextLowestTen", {height: 0.01, width: 1.5, depth: 5}, scene);
 1655.             mynextLowestTenMarker.position.y = 0.1;
 1656.             mynextLowestTenMarker.position.z = -15;
 1657.             mynextLowestTenMarker.rotation.y = Math.PI;
 1658.             //var myNextLowestTenTexture = new BABYLON.DynamicTexture(name, {width:512, height:256}, scene);
 1659.             var nextLowestTenMaterial = new BABYLON.StandardMaterial("NextLowestTen", scene);                    
 1660.             nextLowestTenMaterial.diffuseTexture = nextLowestTenMaterial;
 1661.             mynextLowestTenMarker.material = nextLowestTenMaterial;
 1662.            
 1663.             nextHighestTenMarker = BABYLON.MeshBuilder.CreateBox("box", {height: 0.01, width: 1.5, depth: 5}, scene);
 1664.             nextHighestTenMarker.position.y = 0.1;
 1665.             nextHighestTenMarker.position.z = -15;
 1666.             nextHighestTenMarker.rotation.y = Math.PI;
 1667.             nextHighestTenMarker.scaling.x = 1;
 1668.             nextHighestTenMarker.scaling.z = 1;
 1669.             nextHighestTenTexture = new BABYLON.DynamicTexture(name, {width:512, height:256}, scene);
 1670.             var nextHighestTenMaterial = new BABYLON.StandardMaterial("NextHighestTen", scene);                    
 1671.             nextHighestTenMaterial.diffuseTexture = nextHighestTenTexture;
 1672.             nextHighestTenMarker.material = nextHighestTenMaterial;
 1673.             */
 1674.  
 1675.  
 1676.  
 1677.  
 1678.  
 1679.  
 1680.             scene.registerBeforeRender(function ()
 1681.             {
 1682.  
 1683.                 if(dataLoaded)
 1684.                 {
 1685.  
 1686.                   timeDamper =  lerp(timeDamper,1.0, 0.0925);
 1687.  
 1688.                     if (frontBarHeightMultiplier > 0)
 1689.                         frontBarHeightMultiplier -= 0.01;
 1690.  
 1691.  
 1692.                     gridOffsetZ += 0.01667;
 1693.  
 1694.                     if (tradeMarkerAlpha > 0)
 1695.                         tradeMarkerAlpha -= 0.01;
 1696.  
 1697.                     gridMaterial.gridOffset = new BABYLON.Vector3(-gridOffsetX,0, -gridOffsetZ * cellDepth);
 1698.  
 1699.                     spsBid.setParticles();
 1700.                     spsAsk.setParticles();
 1701.                     spsBuys.setParticles();
 1702.                     spsSells.setParticles();
 1703.                     spsGrid.setParticles();
 1704.                     var updateIndex = tempUpdateIndex;
 1705.                     //var currentFrontMidPrice = 0;
 1706.                     var lowPrice = 0
 1707.                     var highPrice = 0;
 1708.                     var bidPrice = 0;
 1709.                     var askPrice = 0;
 1710.                    
 1711.        
 1712.                     //currentFrontMidPrice = midPrices[numRows - 1];// + 0;
 1713.                     lowPrice = book.bids[numColumns-1].price;
 1714.                     highPrice = book.asks[numColumns-1].price;
 1715.                     bidPrice = book.bids[0].price;
 1716.                     askPrice = book.asks[0].price;                      
 1717.                
 1718.                     var cellPriceWidth = cellPercentage * originPrice;
 1719.                    
 1720.                    
 1721.                     var midPriceOffset = (currentMidPrice-originPrice);
 1722.                     var midPriceMarkerOffsetX =   midPriceOffset * priceOffsetMultiplier * cellWidth;
 1723.  
 1724.                    
 1725.                     var lowPriceMarkerOffsetX = (lowPrice - originPrice)  * priceOffsetMultiplier * cellWidth;
 1726.                     var highPriceMarkerOffsetX =  (highPrice - originPrice)  * priceOffsetMultiplier * cellWidth;
 1727.  
 1728.                     var bidPriceMarkerOffsetX = (bidPrice - originPrice)  * priceOffsetMultiplier * cellWidth - (cellWidth *0.5);
 1729.                     var askPriceMarkerOffsetX =  (askPrice - originPrice) * priceOffsetMultiplier * cellWidth + cellWidth * 0.5;
 1730.  
 1731.                     var nextLowestTen =  originPrice -  (originPrice % 10);
 1732.                     var nextHighestTen =  nextLowestTen + 10;
 1733.  
 1734.  
 1735.  
 1736.                     var nextLowestTenMarkerOffsetX =  (nextLowestTen -  originPrice ) * cellWidth + (cellWidth / 2);
 1737.                     var nextHighestTenMarkerOffsetX =  (nextHighestTen - originPrice ) * cellWidth + (cellWidth / 2);
 1738.  
 1739.  
 1740.  
 1741.  
 1742.                     midPriceMarker.position.x = midPriceMarkerOffsetX ;
 1743.                     //midPriceMarker.position.y = 1;
 1744.                     lowPriceMarker.position.x = nextLowestTenMarkerOffsetX;
 1745.                     highPriceMarker.position.x = nextHighestTenMarkerOffsetX;
 1746.                     bidPriceMarker.position.x = bidPriceMarkerOffsetX;
 1747.                     askPriceMarker.position.x = askPriceMarkerOffsetX;
 1748.                     spreadMarker.scaling.x = askPriceMarkerOffsetX - bidPriceMarkerOffsetX;
 1749.                     //nextLowestTenMarker.position.x = nextLowestTenMarkerOffsetX;
 1750.  
 1751.  
 1752.                     var font = "bold 50px monospace";
 1753.  
 1754.                     if ( (currentMidPrice - previousMidPrice) >= 0.01)
 1755.                         midpriceMarkerColor = "blue";
 1756.                     else if (currentMidPrice < previousMidPrice)
 1757.                         midpriceMarkerColor = "purple";
 1758.                     else
 1759.                         midpriceMarkerColor = "black";
 1760.  
 1761.                    
 1762.                     midPriceTexture.drawText(currentMidPrice.toString(), 20, 80, font, "white", midpriceMarkerColor, true, true);
 1763.  
 1764.                     lowPriceTexture.drawText(nextLowestTen.toString(), 30, 80, font, "white", "purple", true, true);
 1765.                     highPriceTexture.drawText(nextHighestTen.toString(), 30, 80, font, "white", "blue", true, true);
 1766.  
 1767.                     //nextLowestTenTexture.drawText(nextLowestTen.toString(), 40, 135, font, "white", "purple", true, true);
 1768.  
 1769.  
 1770.                     var bidAskfont = "bold 50px monospace";
 1771.                     bidPriceTexture.drawText(bidPrice.toString(), 30, 80, bidAskfont, "white", "blue", true, true);
 1772.                     askPriceTexture.drawText(askPrice.toString(), 30, 80, bidAskfont, "white", "purple", true, true);
 1773.  
 1774.                     var spread = Math.abs( Number(askPrice - bidPrice).toFixed(2));
 1775.  
 1776.                     var spreadFont = "bold 100px monospace";
 1777.                     //spreadLabelTexture.clear();
 1778.                     spreadLabelTexture.drawText(spread.toString(), 30, 80, spreadFont, "white", "black", true, true);
 1779.  
 1780.                     //camera.setPosition(new BABYLON.Vector3(-midPriceMarkerOffsetX, 0, -200));
 1781.                    
 1782.                     if (cameraTweenEnabled)
 1783.                         cameraHolder.position.x =  lerp(cameraHolder.position.x,midPriceMarkerOffsetX, 0.05);// midPriceMarkerOffsetX;
 1784.                     else
 1785.                         cameraHolder.position.x = midPriceMarkerOffsetX;// midPriceMarkerOffsetX;
 1786.  
 1787.                     //logo.position.x = lerp(logo.position.x,midPriceMarkerOffsetX, 0.05);// midPriceMarkerOffsetX;
 1788.                    
 1789.                     if (tradeHistory.length > 0)
 1790.                     {
 1791.                         var lastTradeData = tradeHistory[0];
 1792.                         var tradeSide = lastTradeData[0];
 1793.                         var tradePrice =  Number(lastTradeData[1]).toFixed(2);
 1794.                         var tradeQuantity = Number(lastTradeData[2]).toFixed(2);
 1795.  
 1796.                         var lastTradeMarkerOffsetX = 0;
 1797.  
 1798.                         lastTradeMarker.material.alpha = tradeMarkerAlpha;
 1799.  
 1800.                         var tradeFont = "bold 50px monospace";
 1801.                         var message =  tradePrice.toString();// + "@"  + tradePrice.toString()
 1802.                         if (tradeSide === 'b')
 1803.                         {
 1804.                             lastTradeMarkerOffsetX = (tradePrice - originPrice)  * cellWidth + (cellWidth * 0.5);
 1805.                            
 1806.                             if (tradePrice > askPrice)
 1807.                                 lastTradeTexture.drawText(message, 30, 80, tradeFont, "white", "green", true, true);
 1808.                             else
 1809.                                 lastTradeTexture.drawText(message, 30, 80, tradeFont, "white", "blue", true, true);
 1810.  
 1811.                             //currentMomentum = currentMomentum + 0.05;
 1812.                             currentMomentum = Math.min(currentMomentum + (tradeQuantity * 0.1), maxMomentum);
 1813.                            
 1814.                             //lastTradeMarkerOffsetX = askPriceMarkerOffsetX;                  
 1815.                         }            
 1816.                         else
 1817.                         {
 1818.                             lastTradeMarkerOffsetX = (tradePrice - originPrice)  * cellWidth - (cellWidth * 0.5);
 1819.  
 1820.                             if (tradePrice < bidPrice)
 1821.                                 lastTradeTexture.drawText(message, 30, 80, tradeFont, "white", "red", true, true);
 1822.                             else
 1823.                                 lastTradeTexture.drawText(message, 30, 80, tradeFont, "white", "purple", true, true);
 1824.  
 1825.                             //currentMomentum = currentMomentum - 0.05;
 1826.                             currentMomentum = Math.max(currentMomentum - (tradeQuantity * 0.1), minMomentum);
 1827.                        
 1828.                             //lastTradeMarkerOffsetX = bidPriceMarkerOffsetX;
 1829.                         }
 1830.  
 1831.                           //if (enableLogging)
 1832.                           //  BABYLON.Tools.Log("Momentum: " + currentMomentum);
 1833.  
 1834.                        
 1835.  
 1836.                         lastTradeMarker.position.x = lastTradeMarkerOffsetX;//   lerp(lastTradeMarker.position.x,lastTradeMarkerOffsetX, 0.1);
 1837.                     }
 1838.                    
 1839.                     var cameraHomeAlpha =  Math.PI + (Math.PI / 2) - ( (Math.PI/128) * ( currentMomentum) );
 1840.  
 1841.                     if (resetCamera)
 1842.                         camera.alpha= lerp(camera.alpha,cameraHomeAlpha, cameraAlphaFalloff);// midPriceMarkerOffsetX;
 1843.  
 1844.                     currentMomentum = lerp(currentMomentum,0,0.02);
 1845.                 }
 1846.                 else
 1847.                 {
 1848.                     cameraHolder.position.x = (currentMidPrice-originPrice)  * priceOffsetMultiplier * cellWidth;
 1849.                 }  
 1850.  
 1851.  
 1852.                 });
 1853.            
 1854.  
 1855.             return scene;
 1856.         };
 1857.        
 1858.         var engine = new BABYLON.Engine(canvas, true, { preserveDrawingBuffer: true, stencil: true });
 1859.         subscribeToMarket();
 1860.         var scene = createScene();
 1861.  
 1862.         engine.runRenderLoop(function () {
 1863.             if (scene) {
 1864.                 pl.position = camera.position;
 1865.                 // /logo.isVisible = false;
 1866.                 if (currentVolume < finalVolume)
 1867.                 {
 1868.  
 1869.                 }
 1870.                
 1871.                 if (midPrices.length > 1)
 1872.                 {
 1873.                     gridOffsetX = 0; //(midPrices[updateIndex] - midPrices[0]) * priceShiftFactor;
 1874.                     //alert(gridOffsetX);
 1875.                 }                
 1876.                 scene.render();
 1877.             }
 1878.         });
 1879.  
 1880.         // Resize
 1881.         window.addEventListener("resize", function () {
 1882.             engine.resize();
 1883.         });
 1884.  
 1885.  
 1886.         function compBids(a, b) {
 1887.             return b.price - a.price;
 1888.         }
 1889.  
 1890.         function compAsks(a, b) {
 1891.             return a.price - b.price;
 1892.         }
 1893.  
 1894.         setInterval(() =>
 1895.         {
 1896.             cloneFrontRow();
 1897.             midPrices.push(currentMidPrice);
 1898.              tempUpdateIndex ++;
 1899.             frontBarHeightMultiplier = 0;
 1900.             timeDamper = 0;
 1901.            
 1902.         }, 500);
 1903.  
 1904.         setInterval(() =>
 1905.         {
 1906.             fetchChartData(symbol,exchange);
 1907.         }, 10000);
 1908.  
 1909.         function enableCameraTween()
 1910.         {
 1911.             cameraTweenEnabled = true;
 1912.         }
 1913.  
 1914.         function enableCameraHome()
 1915.         {
 1916.             resetCamera = true;
 1917.         }
RAW Paste Data