rootuss

Untitled

Mar 30th, 2020
659
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2. ljmp start
 3. org 0100h
 4. start:
 5.  
 6. //punkt 6:
 7.     ;wypelnienie 10 komórek pamieci
 8.     mov a,#08h;
 9.     mov dptr,#2000h;
 10.     movx @dptr,a;
 11.     mov a,#02h;
 12.     inc dptr;
 13.     movx @dptr,a;
 14.     mov a,#01h;
 15.     inc dptr;
 16.     movx @dptr,a;
 17.     mov a,#09h;
 18.     inc dptr;
 19.     movx @dptr,a;
 20.     mov a,#06h;
 21.     inc dptr;
 22.     movx @dptr,a;
 23.     mov a,#03h;
 24.     inc dptr;
 25.     movx @dptr,a;
 26.     mov a,#07h;
 27.     inc dptr;
 28.     movx @dptr,a;
 29.     mov a,#04h;
 30.     inc dptr;
 31.     movx @dptr,a;
 32.     mov a,#00h;
 33.     inc dptr;
 34.     movx @dptr,a;
 35.     mov a,#05h;
 36.     inc dptr;
 37.     movx @dptr,a;
 38.    
 39.     mov r0,#09h;            ;r0 - zmienna zarzadzajaca petla zewnetrzna
 40. pentla_zewnetrzna:          ;poczatek petli zewnetrznej
 41.     mov dptr,#02000h;       ;Zapisanie do dptr miejsca w którym zaczyna sie 'tablica'
 42.     mov r1,#09h;            ;r1 - zmienna zarzadzajaca petla wewnetrzna
 43.   pentla_wewnetrzna:        ;poczatek petli wewnetrznej
 44.     movx a,@dptr;           ;Zapisanie wartosci z komórki pamieci wskazywanej przez dptr do akumulatora                   
 45.     mov r2,a;               ;Zapisanie wartosci akumulatora w rejestrze r2     
 46.     inc dptr;               ;przesuniecie wskaznika na nastepna komórke pamieci           
 47.     movx a,@dptr;           ;Zapisanie wartosci z komórki pamieci wskazywanej przez dptr do akumulatora                   
 48.     mov r3,a;               ;Zapisanie wartosci akumulatora w rejestrze r3
 49.     subb a,r2;              ; w tej i dwóch nastepnych liniach porownujemy wartosci w komorkach pamieci
 50.     mov a,#00h;        
 51.     addc a,#00h;            ;jesli wartosc akumulatora po wukonaniu tej operacji bedzie rowna 1 to znaczy ze komorki sa
 52.                             ;w zlej kolejnosci poniewaz odejmujac r2 od r3 uzyskamy zaporzyczenie 1 gdy r2>r3
 53.     jnz wymiana;            ;jesli wartosci w komorkach sa w zlej kolejnosci to w celu ich zamiany skaczemy do kodu odpowiedzialnego za wymiane
 54.     powrot:
 55.     dec r1;                 ;dekrementujemy r1
 56.     mov a,r1;               ;przepisujemy r1 do akumulatora
 57.   jnz pentla_wewnetrzna;    ;Jesli akumulator(czyli r1) jest rózne od zera to skaczemy do poczatku petli, jesli nie to konczymy wykonywanie petli
 58.     mov a,r0;
 59.     dec r0;    
 60. jnz pentla_zewnetrzna;      ;jesli akumulator(czyli r0) jest rózne od zera to skaczemy do poczatku petli, jesli nie to konczymy wykonywanie petli
 61.  
 62.     wymiana:            ;kod odpowiedzialny za wymiane wartosci komorek
 63.     mov a,r2;          
 64.     movx @dptr,a;
 65.     dec dpl;            ;dekrementujemy nizszy pólbajt (nie da sie dekrementowac dptr), dph-dekrementacja wyzszego pólbajtu
 66.     mov a,r3;
 67.     movx @dptr,a;
 68.     inc dptr;           ;inkrementyjemy dptr
 69.     mov a,#01h;
 70.     jnz powrot;         ;wracamy do petli
 71.    
 72.    
 73.    
 74.     nop
 75.  end start
RAW Paste Data