daily pastebin goal
68%
SHARE
TWEET

Clasificación 5ª División Etapa 19 y General

granthill33 May 25th, 2018 118 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Etapa 19
 2.  
 3. 1º Phosk   132
 4. 2º Yisucrist   125
 5. 3º Lpi 120
 6. 4º Yorko   117
 7. 5º Peli    113
 8. 6º Azael   112
 9. 7º Capitanix   110
 10. 8º Tamira Sky  100
 11. 9º IBM 99
 12. 10º    Ernes   99
 13. 11º    Contatroll  95
 14. 12º    Alvarolr23  95
 15. 13º    Atp 95
 16. 14º    arc155  94
 17. 15º    mikelogeta  94
 18. 16º    Zangirolami 94
 19. 17º    Julen91 93
 20. 18º    Mr. Dassler 81
 21. 19º    Vity    79
 22. 20º    Botijito    77
 23. 21º    Gomez99 73
 24. 22º    Ximdinho    73
 25. 23º    Adriano Siri    72
 26. 24º    Zamora24Dani    69
 27. 25º    Bernad11    68
 28. 26º    Isra_r4 68
 29. 27º    Paches19    67
 30. 28º    Klnpicks    67
 31. 29º    Minino  66
 32. 30º    Mero23  65
 33. 31º    Alsvinn 59
 34. 32º    Mataronista 57
 35. 33º    Balaverde19 55
 36. 34º    Sotero_18   54
 37. 35º    Txuki72 47
 38. 36º    Orkatz96    44
 39. 37º    Alvarol 44
 40. 38º    AlexGP  42
 41. 39º    Chemybote   39
 42. 40º    Iñaking    39
 43. 41º    wggomezvpalf    35
 44. 42º    Oridestro   32
 45. 43º    Barcelones Nord 23
 46. 44º    Zaloa   13
 47. 45º    Saganas 12
 48.  
 49. Clasificación General
 50.  
 51. 1º Gomez99 1437
 52. 2º Alsvinn 1420
 53. 3º Atp 1339
 54. 4º Txuki72 1272
 55. 5º Capitanix   1256
 56. 6º Paches19    1192
 57. 7º Vity    1174
 58. 8º Azael   1170
 59. 9º Adriano Siri    1170
 60. 10º    Peli    1138
 61. 11º    Yorko   1122
 62. 12º    Oridestro   1122
 63. 13º    Mr. Dassler 1095
 64. 14º    Ernes   1088
 65. 15º    Alvarolr23  1078
 66. 16º    Zaloa   1074
 67. 17º    Ximdinho    1053
 68. 18º    Balaverde19 1036
 69. 19º    Minino  1034
 70. 20º    IBM 1030
 71. 21º    Mataronista 1026
 72. 22º    Orkatz96    1025
 73. 23º    Mero23  1006
 74. 24º    Isra_r4 1001
 75. 25º    Zangirolami 987
 76. 26º    Barcelones Nord 980
 77. 27º    Sotero_18   937
 78. 28º    Phosk   936
 79. 29º    Alvarol 913
 80. 30º    mikelogeta  910
 81. 31º    Tamira Sky  893
 82. 32º    AlexGP  877
 83. 33º    Zamora24Dani    867
 84. 34º    Klnpicks    862
 85. 35º    arc155  853
 86. 36º    Contatroll  838
 87. 37º    Iñaking    808
 88. 38º    wggomezvpalf    800
 89. 39º    Chemybote   780
 90. 40º    Bernad11    772
 91. 41º    Yisucrist   709
 92. 42º    Julen91 646
 93. 43º    Botijito    593
 94. 44º    Lpi 530
 95. 45º    Saganas 430
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top