daily pastebin goal
28%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jan 12th, 2018 61 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include<iostream>
 2. using namespace std;
 3.  
 4. char *crt = "\n---------------------------------------\n";
 5.  
 6.  
 7.  
 8. class NedozvoljenaOperacija : public exception {
 9.     int linijaKoda;
 10. public:
 11.     NedozvoljenaOperacija(const char * poruka, int lin) :exception(poruka) {
 12.         linijaKoda = lin;
 13.     }
 14.     void ErrorInfo() { cout << "Greska: " << exception::what() << " Linija koda: " << linijaKoda << endl; }
 15. };
 16. char *UpisiString(char *tekst) {
 17.     int size = strlen(tekst) + 1;
 18.     char *temp = new char[size];
 19.     strcpy_s(temp, size, tekst);
 20.     return temp;
 21. }
 22.  
 23. //Kataloška prodaja
 24. class Proizvod
 25. {
 26. protected:
 27.     char _sifra[10];
 28.     char* _naziv;
 29.     double _cijena;
 30.     double _popust; //Izrazen procentualno
 31.     int _kolicina;//Dostupno proizvoda
 32. public:
 33.     //Konstruktor i destruktor funkcije
 34.  
 35.     Proizvod() { strcpy_s(_sifra, "---"); strcpy_s(_naziv, 6, "-----"); _cijena = 0; _popust = 0; }
 36.  
 37.     Proizvod(const char* sifra, const char* naziv, double cijena, int kolicina, double popust = 0)
 38.     {
 39.         //U slučaju nedozvoljenih vrijednosti za cijenu, popust i količinu baciti izuzetak
 40.  
 41.         strncpy_s(_sifra, sifra, _TRUNCATE);
 42.  
 43.         int size = strlen(naziv) + 1;
 44.         _naziv = new char[size];
 45.         strcpy_s(_naziv, size, naziv);
 46.  
 47.         _cijena = cijena;
 48.         _kolicina = kolicina;
 49.         _popust = popust;
 50.     }
 51.  
 52.     Proizvod(const Proizvod& obj) {
 53.         strncpy_s(_sifra, obj._sifra, _TRUNCATE);
 54.         _naziv = UpisiString(obj._naziv);
 55.         _cijena = obj._cijena;
 56.         _popust = obj._popust;
 57.         _kolicina = obj._kolicina;
 58.     }
 59.  
 60.     Proizvod &operator=(const Proizvod&obj) {
 61.         if (this != &obj) {
 62.             this->~Proizvod();
 63.             strncpy_s(_sifra, obj._sifra, _TRUNCATE);
 64.             _naziv = UpisiString(obj._naziv);
 65.             _cijena = obj._cijena;
 66.             _popust = obj._popust;
 67.             _kolicina = obj._kolicina;
 68.         }
 69.         return *this;
 70.     }
 71.     virtual ~Proizvod()
 72.     {
 73.         delete[] _naziv;
 74.         _naziv = nullptr;
 75.     }
 76.  
 77.     //Implementirati potrebne funkcije za rad sa klasom
 78.  
 79.     double GetCijena() { return _cijena; }
 80.     double GetPopust() { return _popust; }
 81.     char *GetNaziv() { return _naziv; }
 82.     int GetKolicina() { return _kolicina; }
 83.     char *GetSifra() { return _sifra; }
 84.  
 85.     void SetKolicina(int kolicina) {
 86.         if (kolicina > 0 && kolicina < _kolicina) {
 87.             _kolicina -= kolicina;
 88.         }
 89.     }
 90.     friend ostream& operator<<(ostream&, Proizvod&);
 91. };
 92.  
 93. ostream& operator<<(ostream& COUT, Proizvod& obj) {
 94.     COUT << "Sifra proizvoda: " << obj._sifra << endl;
 95.     COUT << "Naziv proizvoda: " << obj._naziv << endl;
 96.     COUT << "Cijena: " << obj._cijena << endl;
 97.     COUT << "Kolicina: " << obj._kolicina << endl;
 98.     COUT << "Popust: " << obj._popust << crt;
 99.  
 100.     return COUT;
 101.  
 102. }
 103. //Implementirati nasljeđivanje
 104. class Odjeca : public Proizvod
 105. {
 106.     char*_velicine;
 107.     char* _boje;
 108.     char _kategorija[50];
 109. public:
 110.     //Potrebne konstruktor i destruktor funkcije
 111.     Odjeca(char *sifra, char *naziv, double cijena, int kolicina, double popust, char *velicina, char *boje, char *kategorija) :Proizvod(sifra, naziv, cijena, kolicina, popust) {
 112.         _velicine = UpisiString(velicina);
 113.         _boje = UpisiString(boje);
 114.         strncpy_s(_kategorija, kategorija, _TRUNCATE);
 115.     }
 116.     Odjeca(const Odjeca &obj) :Proizvod(obj) {
 117.         _velicine = UpisiString(obj._velicine);
 118.         _boje = UpisiString(obj._boje);
 119.         strncpy_s(_kategorija, obj._kategorija, _TRUNCATE);
 120.     }
 121.  
 122.     Odjeca &operator=(const Odjeca& obj) {
 123.         if (this != &obj) {
 124.  
 125.             Proizvod::operator=(obj);
 126.             _velicine = UpisiString(obj._velicine);
 127.             _boje = UpisiString(obj._boje);
 128.             strncpy_s(_kategorija, obj._kategorija, _TRUNCATE);
 129.         }
 130.         return *this;
 131.     }
 132.  
 133.  
 134.     virtual ~Odjeca() {
 135.         delete[] _velicine;
 136.         delete[] _boje;
 137.         _velicine = nullptr;
 138.         _boje = nullptr;
 139.  
 140.     }
 141.     //Implementirati potrebne funkcije za rad sa klasom
 142.     char *GetVelicinu() { return _velicine; }
 143.     char *GetBoju() { return _boje; }
 144.     char *GetKategorije() { return _kategorija; }
 145.  
 146.  
 147. };
 148.  
 149. class Katalog
 150. {
 151.     char* _naslov;
 152.     char* _vrijediDo; //Datum u formatu dd.MM.yyyy
 153.     Proizvod* _proizvodi[100];
 154.     int _trenutnoProizvoda;
 155. public:
 156.     //Potrebne konstruktor i destruktor funkcije
 157.     Katalog(const char* naslov, char* vrijediDo)
 158.     {
 159.         //U slučaju da datum ne ispunjava zadati format baciti izuzetak
 160.         int size = strlen(naslov) + 1;
 161.         _naslov = new char[size];
 162.         strcpy_s(_naslov, size, naslov);
 163.  
 164.         size = strlen(vrijediDo) + 1;
 165.         _vrijediDo = new char[size];
 166.         strcpy_s(_vrijediDo, size, vrijediDo);
 167.  
 168.         for (size_t i = 0; i < 100; i++)
 169.         {
 170.             _proizvodi[i] = nullptr;
 171.         }
 172.  
 173.         _trenutnoProizvoda = 0;
 174.     }
 175.     Katalog(const Katalog& obj) {
 176.         _naslov = UpisiString(obj._naslov);
 177.         _vrijediDo = UpisiString(obj._vrijediDo);
 178.         _trenutnoProizvoda = obj._trenutnoProizvoda;
 179.         for (int i = 0; i < 100; i++) {
 180.             _proizvodi[i] = new Proizvod(*obj._proizvodi[i]);
 181.         }
 182.     }
 183.     Katalog &operator=(const Katalog& obj) {
 184.         if (this != &obj) {
 185.             _naslov = UpisiString(obj._naslov);
 186.             _vrijediDo = UpisiString(obj._vrijediDo);
 187.             _trenutnoProizvoda = obj._trenutnoProizvoda;
 188.             for (int i = 0; i < 100; i++) {
 189.                 _proizvodi[i] = new Proizvod(*obj._proizvodi[i]);
 190.             }
 191.         }
 192.         return *this;
 193.     }
 194.  
 195.     ~Katalog()
 196.     {
 197.         delete[] _naslov;
 198.         _naslov = nullptr;
 199.  
 200.         delete[] _vrijediDo;
 201.         _vrijediDo = nullptr;
 202.  
 203.         for (size_t i = 0; i < _trenutnoProizvoda; i++)
 204.         {
 205.             delete _proizvodi[i];
 206.             _proizvodi[i] = nullptr;
 207.         }
 208.     }
 209.  
 210.     //Kreirati funkciju za dodavanje proizvoda u katalog i pri tome provjeriti da li se radi
 211.     //o objektu izvedene ili osnovne klase. Funkcija treba da ima povratnu vrijednost tipa bool.
 212.     //Onemogućiti dodavanje identičnih proizvoda u jedan katalog (proizvode razlikovati samo na osnovu šifre).
 213.  
 214.     bool AddProizvod(Proizvod *p) {
 215.  
 216.         Odjeca *temp = nullptr;
 217.         temp = dynamic_cast<Odjeca*>(p);
 218.         if (temp == nullptr)
 219.             cout << "Proizvod je tipa osnovne  klase!" << endl;
 220.         else
 221.             cout << "Proizvod je tipa izvedene klase !" << endl;
 222.  
 223.         for (int i = 0; i < _trenutnoProizvoda; i++) {
 224.             if (strcmp(_proizvodi[i]->GetSifra(), p->GetSifra()) == 0)
 225.                 return false;
 226.         }
 227.         _proizvodi[_trenutnoProizvoda++] = new Proizvod(*p);
 228.         return true;
 229.     }
 230.  
 231.     //Funkciju za uklanjanje proizvoda iz kataloga na osnovu šifre.
 232.     //Ukoliko se ne pronađe traženi proizvod baciti izuzetak.
 233.  
 234.  
 235.     void RemoveProizvod(char *sifra) {
 236.  
 237.         int lokacija = 0;
 238.         Proizvod *temp = new Proizvod[_trenutnoProizvoda - 1];
 239.  
 240.         for (int i = 0; i < _trenutnoProizvoda; i++) {
 241.             if (strcmp(_proizvodi[i]->GetSifra(), sifra) == 0)
 242.                 lokacija = i;
 243.         }
 244.  
 245.         for (int i = 0; i < _trenutnoProizvoda - 1; i++) {
 246.             if (i < lokacija)
 247.                 temp[i] = *_proizvodi[i];
 248.             else
 249.                 temp[i] = *_proizvodi[i + 1];
 250.         }
 251.  
 252.         for (int i = 0; i < _trenutnoProizvoda - 1; i++)
 253.             _proizvodi[i] = new Proizvod(temp[i]);
 254.  
 255.         _trenutnoProizvoda--;
 256.     }
 257.  
 258.     //Preklopiti operator za ispis kataloške ponude
 259.     friend ostream& operator<<(ostream&, Katalog& obj);
 260. };
 261.  
 262. ostream& operator<<(ostream& COUT, Katalog& obj) {
 263.     COUT << "Naslov kataloga: " << obj._naslov << endl;
 264.     COUT << "Ukupno proizvoda: " << obj._trenutnoProizvoda << endl;
 265.     COUT << "Vrijedi do: " << obj._vrijediDo << endl;
 266.     COUT << "\nIspis proizvoda:\n " << endl;
 267.     for (int i = 0; i < obj._trenutnoProizvoda; i++)
 268.         COUT << *obj._proizvodi[i] << endl;
 269.     return COUT;
 270. }
 271.  
 272. class Narudzba
 273. {
 274.     int _brojNarudzbe;
 275.     char* _datumIsporuke; //Datum u formatu dd.MM.yyyy
 276.     Proizvod* _naruceniProizvodi[100];
 277.     int _brojProizvoda;
 278.     bool otkazana;
 279. public:
 280.     //Potrebne konstruktor i destruktor funkcije
 281.     //U slučaju da datum ne ispunjava zadati format baciti izuzetak
 282.  
 283.  
 284.     Narudzba(int brNarudzbe, char *datumIsporuke, bool otkazana) {
 285.         _brojNarudzbe = brNarudzbe;
 286.         _datumIsporuke = UpisiString(datumIsporuke);
 287.         this->otkazana = otkazana;
 288.         _brojProizvoda = 0;
 289.     }
 290.  
 291.     Narudzba(const Narudzba& obj) {
 292.         _brojNarudzbe = obj._brojNarudzbe;
 293.         _datumIsporuke = UpisiString(obj._datumIsporuke);
 294.         _brojProizvoda = obj._brojProizvoda;
 295.         this->otkazana = obj.otkazana;
 296.         for (int i = 0; i < 100; i++) {
 297.             _naruceniProizvodi[i] = obj._naruceniProizvodi[i];
 298.         }
 299.     }
 300.     Narudzba& operator=(const Narudzba& obj) {
 301.         if (this != &obj) {
 302.             _brojNarudzbe = obj._brojNarudzbe;
 303.             _datumIsporuke = UpisiString(obj._datumIsporuke);
 304.             _brojProizvoda = obj._brojProizvoda;
 305.             this->otkazana = obj.otkazana;
 306.             for (int i = 0; i < 100; i++) {
 307.                 _naruceniProizvodi[i] = obj._naruceniProizvodi[i];
 308.             }
 309.         }
 310.         return *this;
 311.     }
 312.  
 313.     ~Narudzba() {
 314.         for (int i = 0; i < _brojProizvoda; i++) {
 315.             delete _naruceniProizvodi[i];
 316.             _naruceniProizvodi[i] = nullptr;
 317.         }
 318.  
 319.     }
 320.  
 321.     //Kreirati funkciju za dodavanje proizvoda narudžbe sa povratnom vrijednosti tipa bool.
 322.     //Ukoliko proizvod više nije dostupan baciti izuzetak.
 323.     //Dozvoliti dodavanje istog proizvoda više puta.
 324.  
 325.     bool AddProizvodNarudzba(Proizvod *p) {
 326.  
 327.         for (int i = 0; i < _brojProizvoda; i++) {
 328.             if (strcmp(_naruceniProizvodi[i]->GetNaziv(), p->GetNaziv()) == 0) {
 329.                 if (_naruceniProizvodi[i]->GetKolicina() == 0)
 330.                     return false;
 331.             }
 332.         }
 333.  
 334.  
 335.         _naruceniProizvodi[_brojProizvoda] = new Proizvod(*p);
 336.         _brojProizvoda++;
 337.  
 338.         for (int i = 0; i < _brojProizvoda; i++){
 339.             if (strcmp(_naruceniProizvodi[i]->GetNaziv(), p->GetNaziv()) == 0)
 340.                 _naruceniProizvodi[i]->SetKolicina(p->GetKolicina());
 341.         }
 342.         return true;
 343.     }
 344.  
 345.  
 346.  
 347.  
 348.     //Funkciju za uklanjanje određenog proizvoda iz narudžbe. Voditi računa da narudžba može
 349.     //imati više puta isti proizvod.
 350.  
 351.     //Dodati funkciju za proračun ukupne cijene narudžbe.
 352.     //Voditi računa o mogućnosti dodavanja više istih proizvoda (količina).
 353.     //Uračunati popust u slučaju da je definisan.
 354.  
 355.     //Preklopiti operator za ispis podataka o narudžbi zajedno sa cijenom.
 356.     friend ostream& operator<<(ostream& COUT, Narudzba& obj);
 357. };
 358.  
 359. ostream& operator<<(ostream& COUT, Narudzba& obj) {
 360.     COUT << crt;
 361.     COUT << "Broj narudzbe: " << obj._brojNarudzbe << endl;
 362.     COUT << "Datum isporuke: " << obj._datumIsporuke << endl;
 363.     COUT << "Ukupno proizvoda: " << obj._brojProizvoda << endl;
 364.     if (obj.otkazana == true) {
 365.         COUT << "Narudzba je otkazana." << endl << endl;;
 366.     }
 367.     else
 368.         COUT << "Narudzba nije otkazana. " << endl << endl;
 369.     for (int i = 0; i < obj._brojProizvoda; i++) {
 370.         COUT << *obj._naruceniProizvodi[i] << endl;
 371.     }
 372.  
 373.     return COUT;
 374. }
 375.  
 376.  
 377. //U posljednjoj klasi samostalno prepoznati izuzetne situacije
 378. class Prodavac
 379. {
 380.     char* _imePrezime;
 381.     Narudzba* _listaNarudzbi;
 382.     int _brojNarudzbi;
 383. public:
 384.     //Potrebne konstruktor i destruktor funkcije
 385.  
 386.     //Omogućiti dodavanje narudžbi za prodavača
 387.  
 388.     //Omogućiti otkazivanje narudžbe na osnovu njenog broja.
 389.  
 390.     //Ispis svih podataka o prodavaču i kratke informacije o
 391.     //svim narudžbama (datum, broj proizvoda i cijena). Posebno izdvojiti otkazane narudžbe.
 392.  
 393.     //Implementirati metodu koja u svim aktivnim narudžbama pronalazi proizvod koji se najviše prodavao
 394.     //sa informacijom o tome da li se radi o odjeći ili osnovnom proizvodu.
 395.  
 396. };
 397.  
 398.  
 399. int main()
 400. {
 401.     //Dodati minimalno 5 proizvoda u katalog.
 402.     //Ispisati ponudu kupcu
 403.     //Omogućiti kreiranje narudžbe za jednog prodavača na osnovu izbora kupca.
 404.  
 405.  
 406.  
 407.     Proizvod p1("AF9L38I", "Cokolada", 1.1, 1);
 408.     Proizvod p2("BM34NG9", "Sok", 2.2, 3);
 409.     Proizvod p3("FM114C0", "Sok", 2.2, 3);
 410.     Proizvod p4("SM7PVGO", "Sok", 2.2, 3);
 411.  
 412.     Katalog k("Katalog", "12.01.2018");
 413.  
 414.     Odjeca o("KFL2F4", "Farmerke", 15, 1, 1.1, "M", "Plave", "Tekstil");
 415.  
 416.     /*k.AddProizvod(&p1);
 417.     k.AddProizvod(&p2);
 418.     k.AddProizvod(&p3);
 419.     k.AddProizvod(&p4);
 420.     cout << k << endl;
 421.  
 422.     k.RemoveProizvod("SM7PVGO");
 423.     cout << k << endl;*/
 424.  
 425.     /*Odjeca *temp = &o;
 426.  
 427.     k.AddProizvod(&p1);
 428.     k.AddProizvod(temp);
 429.  
 430.     cout << k << endl;
 431.     k.RemoveProizvod("KFL2F4");
 432.     cout << k << endl;*/
 433.  
 434.  
 435.  
 436.     Narudzba n(134861, "12.01.2018", false);
 437.  
 438.     n.AddProizvodNarudzba(&p1);
 439.     n.AddProizvodNarudzba(&p1);
 440.     n.AddProizvodNarudzba(&p2);
 441.     cout << n << endl;
 442.  
 443.  
 444.     system("pause");
 445.  
 446.     return 0;
 447. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top