Ledger Nano X - The secure hardware wallet
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Mar 28th, 2020 72 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <stdlib.h>
 3. #include<fstream>
 4. #include <conio.h>
 5.  
 6. using namespace std;
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11. class Element
 12. {
 13. public:
 14.     Element *nast,*pop;
 15.     int ID;
 16.     Element(int id){
 17.         ID=id;
 18.         nast=NULL;
 19.         pop=NULL;
 20.     }
 21.    
 22.     void drukuj(){
 23.     cout << "ID:";
 24.     }
 25.    
 26.     virtual void intro(){
 27.     cout << "Element z id:" << ID <<endl;
 28.     }
 29.    
 30. //klasę pochodną zwierzę zawierającą pola imię i wiek
 31.  
 32.     virtual string GetName(){
 33.         return "Element";
 34.     }
 35.    
 36.     virtual int getWiek(){
 37.         return 0;
 38.     }
 39.    
 40.     virtual void zapiszDoPliku(ofstream *plik){
 41.     (*plik) << "Element"<<endl;
 42.     (*plik) << "ID: " << ID <<endl;
 43.     }
 44. };
 45. class zwierze :public Element
 46. {
 47. public:
 48.   string imie;
 49.   int wiek;
 50.   zwierze(string N,int W,int I): Element(I){
 51.     imie=N;
 52.     wiek=W;
 53.     }
 54.   string getType(){
 55.     return "Zwierze:";
 56.     }
 57.    
 58.     string getImie(){
 59.     return imie;
 60.     }
 61.        
 62.     int getWiek(){
 63.     return wiek;
 64.     }
 65.     void intro(){
 66.     cout << getType() << " " << imie << ", wiek: " << wiek << "\n";
 67.     }
 68.    
 69.     void zapiszDoPliku(ofstream *plik) {
 70.     (*plik) << getType()<<endl;
 71.     (*plik) << "ID: " << ID << " Imie: " << imie << " Wiek: " << wiek <<endl;
 72.     }
 73. };
 74.  
 75. class Kot: public zwierze{
 76.     public:
 77.         Kot(string N,int W,int I):zwierze(N,W,I){}
 78.        
 79.         string getType(){
 80.         return "Kot";
 81.         }
 82. };
 83. class Pies: public zwierze{
 84.     public:
 85.         Pies(string N,int W,int I):zwierze(N,W,I){}
 86.        
 87.         string getType(){
 88.         return "Pies";
 89.         }
 90. };
 91.  
 92. class Lista
 93. {
 94. public:
 95.     Element *pierwszy, *ostatni;
 96.     int ilosc;
 97.    
 98.     Lista()
 99.     {
 100.         pierwszy=NULL;
 101.         ostatni=NULL;
 102.         ilosc=0;
 103.     }
 104.  
 105.     void drukuj()
 106.     {
 107.         Element * temp =pierwszy;
 108.         while (temp) /*temp!=NULL*/
 109.         {
 110.             temp->intro();
 111.             temp=temp->nast;
 112.         }
 113.     }
 114.             Element *Utworz(int id) {
 115.             return new Element(id);
 116.         }
 117.          void dodaj_na_koniec(Element * E) //to mam zamienic
 118.     {
 119.         if (pierwszy==NULL)
 120.         {
 121.             pierwszy=E;
 122.             ostatni=E;
 123.         }
 124.         else
 125.         {
 126.             ostatni->nast = E; /* za ostatnim stoi nowy*/
 127.             E->pop=ostatni; /*przed nowym ma stac ostatni */
 128.             ostatni =E; /* ostatni element staje sie przedostatnim,
 129.                             a role ostatniego spelnia nowy*/
 130.         }
 131.         ilosc++;
 132.     }
 133.    
 134.     Element *Utworz(int id) {
 135.     return new Element(id);
 136.     }
 137. };
 138. class zoo:public Lista{
 139.     public:
 140.         void dodajZwierze(){
 141.             int flag=1;
 142.             while(flag){
 143.                 string typ;
 144.                 cout<<"Jakie zwierze dodajesz?(kot,pies)";
 145.                 cin>>typ;
 146.                 if(typ=="kot"){
 147.                 dodaj_na_koniec(UtworzKota());
 148.                 flag=0;
 149.                 }
 150.             else if( typ == "pies" ){
 151.                 dodaj_na_koniec( UtworzPsa() );
 152.                 flag = 0;
 153.             }
 154.            
 155.             else{
 156.                 cout << "Nieprawidlowy typ zwierzecia \n";
 157.             }
 158.         }
 159.     }
 160.  
 161.         void wyszukajPoImieniu(){
 162.             string imie;
 163.             cout << "Podaj imie: ";
 164.             cin >> imie;
 165.             Element *Temp = pierwszy;
 166.             while( Temp ) {
 167.                 if( Temp->getImie() == imie ){
 168.                     Temp->intro();  
 169.                 }
 170.                 Temp = Temp->nast;
 171.             }
 172.         }
 173.        
 174.         void wyszukajPoWieku(){
 175.             int wiek;
 176.             cout << "Podaj wiek: ";
 177.             cin >> wiek;
 178.             Element *Temp = pierwszy;
 179.             while( Temp ) {
 180.                 if( Temp->getWiek() == wiek ){
 181.                     Temp->intro();  
 182.                 }
 183.                 Temp = Temp->nast;
 184.             }
 185.         }
 186.        
 187.         void wyszukajPoImieniuIWieku(){
 188.             string imie;
 189.             cout << "Podaj imie: ";
 190.             cin >> imie;
 191.             int wiek;
 192.             cout << "Podaj wiek: ";
 193.             cin >> wiek;
 194.             Element *Temp = pierwszy;
 195.             while( Temp ) {
 196.                 if( Temp->getWiek() == wiek && Temp->getImie() == imie ){
 197.                     Temp->intro();  
 198.                 }
 199.                 Temp = Temp->nast;
 200.             }
 201.         }
 202.  
 203.         Kot *UtworzKota() {
 204.             string imie;
 205.             int wiek;
 206.             cout << "Podaj imie: ";
 207.             cin >> imie;
 208.             cout << "Podaj wiek: ";
 209.             cin >> wiek;
 210.             return new Kot(imie, wiek, ilosc);
 211.         }
 212.  
 213.         Pies *UtworzPsa() {
 214.             string imie;
 215.             int wiek;
 216.             cout << "Podaj imie: ";
 217.             cin >> imie;
 218.             cout << "Podaj wiek: ";
 219.             cin >> wiek;
 220.             return new Pies(imie, wiek, ilosc);
 221.         }
 222.    void zapisz_do_pliku()
 223.    {
 224.         ofstream plik;
 225.         plik.open("lista1.txt");
 226.         if (!plik.good()) {cout << "blad otwarcia";exit(10);}
 227.         plik << "zoo " <<ilosc<<endl;
 228.         Element * temp=pierwszy;
 229.         while(temp)
 230.         {
 231.            temp->zapisz_do_pliku(&plik);
 232.            temp=temp->get_nast();
 233.         }
 234.  
 235.         plik.close();
 236.    }
 237.  
 238. void odczyt_z_pliku()
 239. {
 240.     ifstream plik;
 241.     plik.open("lista1.txt");
 242.     if (!plik.good()) {cout << "blad otwarcia 1";exit(10);}
 243.     ///Lista ilosc
 244.     string text;
 245.     plik >> text;
 246.     if (text!="zoo") {cout << "blad otwarcia 2"<<text;exit(10);}
 247.     int I;
 248.     plik >> I;///ilosc
 249.     for (int i =0;i<I;i++)
 250.     {
 251.         plik >> text;
 252.         string IdNaglowek, ImieNaglowek, WiekNaglowek;
 253.         string imie;
 254.         int id, wiek;
 255.        
 256.               if( text == "Kot" || text == "Pies" ){
 257.                     plik >> IdNaglowek;
 258.                     if( IdNaglowek != "ID:" ){ cout << "blad otwarcia 3 "<<IdNaglowek;exit(10); }
 259.                     plik >> id;
 260.                    
 261.                    
 262.                     plik >> ImieNaglowek;
 263.                     if( ImieNaglowek != "Imie:" ){ cout << "blad otwarcia 4 "<<ImieNaglowek;exit(10); }
 264.                     plik >> imie;
 265.                    
 266.                    
 267.                     plik >> WiekNaglowek;
 268.                     if( WiekNaglowek != "Wiek:" ){ cout << "blad otwarcia 5 "<<WiekNaglowek;exit(10); }
 269.                     plik >> wiek;
 270.                    
 271.                     if( text == "Kot" ){
 272.                         Kot *kot = new Kot(imie, wiek, id);
 273.                         dodaj_na_koniec(kot);
 274.                     }
 275.                     if( text == "Pies" ){
 276.                         Pies *pies = new Pies(imie, wiek, id);
 277.                         dodaj_na_koniec(pies);
 278.                     }
 279.                 }
 280.                 else{
 281.                     cout << "blad odczytu";
 282.                     exit(10);  
 283.      }
 284.     }
 285.     plik.close();
 286. }
 287.    
 288.    
 289.     void menu(int numer){
 290.     if( numer == 0 ){
 291.         cout << "> 1. Zapisz do zoo.txt\n";
 292.     }else{
 293.         cout << "1. Zapisz do zoo.txt\n";
 294.     }
 295.     if( numer == 1 ){
 296.         cout << "> 2. Odczytaj z zoo.txt\n";
 297.     }else{
 298.         cout << "2. Odczytaj z zoo.txt\n";
 299.     }
 300.     if( numer == 2 ){
 301.         cout << "> 3. Dodaj zwierzaka\n";
 302.     }else{
 303.         cout << "3. Dodaj zwierzaka\n";
 304.     }
 305.     if( numer == 3 ){
 306.         cout << "> 4. Wyszukaj po imieniu\n";
 307.     }else{
 308.         cout << "4. Wyszukaj po imieniu\n";
 309.     }
 310.     if( numer == 4 ){
 311.         cout << "> 5. Wyszukaj po wieku\n";
 312.     }else{
 313.         cout << "5. Wyszukaj po wieku\n";
 314.     }
 315.     if( numer == 5 ){
 316.         cout << "> 6. Wyszukaj po imieniu i wieku\n";
 317.     }else{
 318.         cout << "6. Wyszukaj po imieniu i wieku\n";
 319.     }
 320.     if( numer == 6 ){
 321.         cout << "> 7. Koniec\n";
 322.     }else{
 323.         cout << "7. Koniec\n";
 324.     }
 325. }  
 326. };
 327.  
 328.  
 329. int main()
 330. {
 331.     zoo *Zo = new zoo();
 332.    
 333.     int menuOn = 1;
 334.     int menuNumer = 0;
 335.     while (menuOn){
 336.         system("cls");
 337.        
 338.         menu(menuNumer);
 339.         char c;
 340.         c=getch();
 341.         if( c == 80 ){
 342.             //down
 343.             if( menuNumer == 6 ){
 344.                 menuNumer = 0;
 345.             }else{
 346.                 menuNumer = menuNumer + 1;
 347.             }
 348.         }
 349.         if( c == 72 ){
 350.             //up
 351.             if( menuNumer == 0 ){
 352.                 menuNumer = 6;
 353.             }else{
 354.                 menuNumer = menuNumer - 1;
 355.             }
 356.         }
 357.         if( c == '\r' ){
 358.             system("cls");
 359.             if( menuNumer == 0 ) {
 360.                 Zo->zapiszDoPliku();
 361.                 int secondMenu = 1;
 362.                 while( secondMenu ){
 363.                     cout << "Zapisano! [potwierdz enterem]";
 364.                     char c;
 365.                     c=getch();
 366.                     if( c == '\r' ) secondMenu = 0;
 367.                 }
 368.             }
 369.             if( menuNumer == 1 ){
 370.                 Zo->odczytajZPliku();
 371.                 Zo->Drukuj();
 372.                 int secondMenu = 1;
 373.                 while( secondMenu ){
 374.                     cout << "\n[potwierdz enterem]";
 375.                     char c;
 376.                     c=getch();
 377.                     if( c == '\r' ) secondMenu = 0;
 378.                 }
 379.             }
 380.             if( menuNumer == 2 ){
 381.                 Zo->dodajZwierze();
 382.             }
 383.             if( menuNumer == 3 ){
 384.                 Zo->wyszukajPoImieniu();  
 385.                 int secondMenu = 1;
 386.                 while( secondMenu ){
 387.                     cout << "\n[potwierdz enterem]";
 388.                     char c;
 389.                     c=getch();
 390.                     if( c == '\r' ) secondMenu = 0;
 391.                 }
 392.             }
 393.             if( menuNumer == 4 ){
 394.                 Zo->wyszukajPoWieku();
 395.                 int secondMenu = 1;
 396.                 while( secondMenu ){
 397.                     cout << "\n[potwierdz enterem]";
 398.                     char c;
 399.                     c=getch();
 400.                     if( c == '\r' ) secondMenu = 0;
 401.                 }  
 402.             }
 403.             if( menuNumer == 5 ){
 404.                 Zo->wyszukajPoImieniuIWieku();
 405.                 int secondMenu = 1;
 406.                 while( secondMenu ){
 407.                     cout << "\n[potwierdz enterem]";
 408.                     char c;
 409.                     c=getch();
 410.                     if( c == '\r' ) secondMenu = 0;
 411.                 }
 412.             }
 413.             if( menuNumer == 6 ) exit(0);
 414.         }
 415.     }
 416.    
 417.  
 418. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top