Ledger Nano X - The secure hardware wallet
SHARE
TWEET

14/3/2014

a guest Apr 9th, 2014 45 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.     Thêm 3 tàu ngoại quốc:
 2.         Destroyer Z1 (Leberecht Maass) - Lấy bằng cách đi lại expedition 30 và 31
 3.         Destroyer Z3 (Max Schultz) - Lấy bằng cách Đóng tàu, điều kiện là phải có được Z1 trước. (Còn một số điều kiện khác)
 4.         Battleship Bismarck - Lấy bằng LSC, điều kiện là phải có được Z1 trước. (Còn một số điều kiện khác)
 5.             Chỉ số ngang với BB Kai, có khả năng sẽ có thể remodel sau này.
 6.     Map mới:
 7.         World 1, Map 1-5 Extra Operations:
 8.         World 5, Map 5-5 Extra Operations:
 9.             Đã được mở sẵn nhưng chỉ có thể gặp boss sau khi vượt qua cả 4 map của world đó.
 10.             Độ khó tăng theo lv HQ.
 11.             Reset boss mỗi tháng 1 lần.
 12.             Đánh thắng boss sẽ được medal(Huy chương)có thể đổi lấy tài nguyên (giữ nhiều có thể sẽ có quà).
 13.             Boss hai map này cho khá nhiều exp HQ. Lần thắng đầu tiên mỗi tháng với hai map này cũng bonus HQ exp.
 14.     Thêm 3 expedition mới:
 15.         Expedition 23
 16.         Expedition 31
 17.         Expedition 38
 18.     7 thiết bị mới:
 19.         Zuiun (Sqd. 634)
 20.         Type 97 Torpedo Bomber (Sqd. 931)
 21.         Tenzan (Sqd. 931)
 22.         Zuiun Model 12
 23.         12.7cm Naval Gun (Trang bị gốc của Z1 và Z3)
 24.         15cm Twin Mount Gun (Secondary) (Trang bị gốc của Bismarck)
 25.         38cm Twin Mount Gun (Trang bị gốc của Bismarck)
 26.     6 nhiệm vụ mới
 27.         4 cái làm một lần
 28.         2 cái thuộc dạng lặp lại
 29.     Thêm class mới của địch:
 30.         Destroyer I-class Flagship
 31.         Torpedo Cruiser Chi-class Flagship
 32.         Light Aircraft Carrier Nu-class Flagshi
 33.         Battleship Re-class
 34.         Battleship Re-class Elite
 35.         Battleship Re-class Flagship
 36.     Bánh quy Valentine Trắng (chức năng tương tự Chocolate)
 37.         Có bán trong shop một thời gian chứa Kem tiếp tế của Mamiya và tài nguyên.
 38.     Chỉnh độ khó cho map:
 39.         World 5, Map 5-4: Tokyo Express: Đội hình mới, tăng chống ngầm của địch
 40.     Một vài bug hiển thị sai được sửa.
 41.     Giáp gầm tàu (loại Trung bình và Lớn) được buff thêm giáp. (Phần thưởng rank tháng 2)
 42.     Type 0 Observation Seaplane có thể Chế tạo.
 43.     Búp bê để trang trí được gỡ khỏi shop.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top