daily pastebin goal
56%
SHARE
TWEET

swiat

a guest Apr 21st, 2017 54 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //#include "Organizm.h"
 2. #include "Czlowiek.h"
 3. #include "Wilk.h"
 4. #include "Owca.h"
 5. #include "Lis.h"
 6. #include "Zolw.h"
 7. #include "Antylopa.h"
 8. #include "CyberOwca.h"
 9. #include "Trawa.h"
 10. #include "Mlecz.h"
 11. #include "Organizm.h"
 12. #include "Guarana.h"
 13. #include "WilczeJagody.h"
 14. #include "BarszczSosnowskiego.h"
 15. #include "Swiat.h"
 16.  
 17.  
 18. #define POCZATKOWA_ILOSC 30
 19. #define ILOSC_ROZNYCH_OBIEKTOW 11
 20.  
 21. Swiat::Swiat(int x, int y)
 22. {
 23.     this->rozmiarSwiata.x = x;
 24.     this->rozmiarSwiata.y = y;
 25.     this->tura = 0;
 26.     this->Organizmy = new Organizm**[y];
 27.     for (int i = 0; i < y; i++) {
 28.         this->Organizmy[i] = new Organizm*[x];
 29.         for(int j=0;j<x;j++)
 30.             this->Organizmy[i][j] = NULL;
 31.     }
 32.  
 33. }
 34. //void Swiat::czlowiekDoMapy() {
 35. //  mapa[czlowiek->getPolozenieX()][czlowiek->getPolozenieY()] = 'C';
 36. //}
 37. int Swiat::getRozmiarX() {
 38.     return this->rozmiarSwiata.x;
 39. }
 40. int Swiat::getRozmiarY() {
 41.     return this->rozmiarSwiata.y;
 42. }
 43. void Swiat::wykonajTure() {
 44.     int etap;
 45.     system("title Katarzyna Cencelewska 165117");
 46.     cout << "1.Nowa gra" << endl;
 47.     cout << "2.Wczytaj grę" << endl;
 48.     cin >> etap;
 49.     if (etap == 1)
 50.         this->zaladujNowe();
 51.     //system("pause");
 52.     //if (etap == 2)
 53.     //this->wczytaj();
 54.    
 55.     system("cls");
 56.     cout << endl<<"nacisnij klawisz aby rozpoczac";
 57.     while (czlowiek->zyje()) {
 58.     this->Tura();
 59.  
 60.     }
 61.     while (true) {
 62.     this->Tura();
 63.  
 64.     }
 65. }
 66. void Swiat::zaladujNowe() {
 67.     this->czlowiek = (Czlowiek*)this->stworzOrganizm(this->rozmiarSwiata.x / 2, this->rozmiarSwiata.y / 2, 'C');
 68.     int obj_numer, x, y;
 69.     for (int i = 0; i < POCZATKOWA_ILOSC; i++) {
 70.         obj_numer = rand() % ILOSC_ROZNYCH_OBIEKTOW;
 71.         x = rand() % rozmiarSwiata.x;
 72.         y = rand() % rozmiarSwiata.y;
 73.         if (this->Organizmy[x*this->rozmiarSwiata.y + y] == NULL) {
 74.             switch (obj_numer) {
 75.             case 0:
 76.                 this->stworzOrganizm(x, y, 'W');
 77.                 break;
 78.             case 1:
 79.                 this->stworzOrganizm(x, y, 'O');
 80.                 break;
 81.             case 2:
 82.                 this->stworzOrganizm(x, y, 'L');
 83.                 break;
 84.             case 3:
 85.                 this->stworzOrganizm(x, y, 'Z');
 86.                 break;
 87.             case 4:
 88.                 this->stworzOrganizm(x, y, 'A');
 89.                 break;
 90.             case 5:
 91.                 this->stworzOrganizm(x, y, 'Y');
 92.                 break;
 93.             case 6:
 94.                 this->stworzOrganizm(x, y, 't');
 95.                 break;
 96.             case 7:
 97.                 this->stworzOrganizm(x, y, 'm');
 98.                 break;
 99.             case 8:
 100.                 this->stworzOrganizm(x, y, 'g');
 101.                 break;
 102.             case 9:
 103.                 this->stworzOrganizm(x, y, 'w');
 104.                 break;
 105.             case 10:
 106.                 this->stworzOrganizm(x, y, 'b');
 107.                 break;
 108.             default:
 109.                 break;
 110.             }
 111.         }
 112.     }
 113.     this->rysujSwiat();
 114.  
 115. }
 116. void Swiat::przesunCzlowieka() {
 117.     /*char move = getch();
 118.  
 119.     switch (move)
 120.     {
 121.     case GORA:
 122.         if (czlowiek->polozenie.x - 1 == -1)
 123.             break;
 124.         else
 125.             czlowiek->polozenie.x--;
 126.         break;
 127.     case DOL:
 128.         if (czlowiek->polozenie.x + 1 == rozmiarSwiata.x)
 129.             break;
 130.         else
 131.             czlowiek->polozenie.x++;
 132.         break;
 133.     case LEWO:
 134.         if (czlowiek->polozenie.y - 1 == -1)
 135.             break;
 136.         else
 137.             czlowiek->polozenie.y--;
 138.         break;
 139.     case PRAWO:
 140.         if (czlowiek->polozenie.y + 1 == rozmiarSwiata.y)
 141.             break;
 142.         else
 143.             czlowiek->polozenie.y++;
 144.         break;
 145.     }*/
 146. }
 147. void Swiat::Tura() {
 148.    
 149.     for (int i = 0; i < rozmiarSwiata.y; i++) {
 150.         for (int j = 0; j < rozmiarSwiata.y; j++)//poprzedni wiek
 151.         {
 152.             if (Organizmy[i][j] != NULL)
 153.                 this->Organizmy[i][j]->akcja();
 154.         }
 155.         for (int j = 0; j < rozmiarSwiata.y; j++) {
 156.             if (Organizmy[i][j] != NULL)
 157.             this->Organizmy[i][j]->zmienWiek();
 158.  
 159.         }
 160.     }
 161.     this->rysujSwiat();
 162.     cout << endl << "Tura " << tura << endl;
 163. }
 164. bool Swiat::Pole(int x, int y) {
 165.     if (x < this->rozmiarSwiata.x && x >= 0 && y >= 0 && y < this->rozmiarSwiata.y)
 166.         return true;
 167.     else
 168.         return false;
 169. }
 170.  
 171. void Swiat::ladowanieRuchu(int x, int y, int przesX, int przesY) {//x,y-obecna pozycja, przesX,przesY-pozycja wynikowa
 172.  
 173.     if (this->Organizmy[przesY][przesX] == NULL)
 174.     {
 175.         //this->zmianaPozycji(x, y, przesX, przesY);
 176.         //return;
 177.     }
 178.     //if (this->Organizmy[poz]->getZnak() == this->Organizmy[przesPoz]->getZnak()) {// mnożenie
 179.  
 180.     //}
 181.     else {//walka
 182.  
 183.         this->zmianaPozycji(x, y, przesX, przesY);
 184.         return;
 185.     }
 186.  
 187. }
 188.  
 189. void Swiat::zmianaPozycji(int x, int y, int przesX, int przesY)//x,y-obecna pozycja, przesX,przesY-pozycja wynikowa
 190. {
 191.     if (this->Organizmy[y][x] != NULL) {
 192.         this->Organizmy[y][x]->setPolozenieX(przesX);
 193.         this->Organizmy[y][x]->setPolozenieY(przesY);
 194.        
 195.     }
 196.     if (this->Organizmy[przesY][przesX] != NULL) {
 197.         this->Organizmy[przesY][przesX]->setPolozenieX(x);
 198.         this->Organizmy[przesY][przesX]->setPolozenieY(y);
 199.     }
 200.     swap(this->Organizmy[y][x], this->Organizmy[przesY][przesX]);
 201.     return;
 202. }
 203.  
 204.  
 205. Organizm* Swiat::stworzOrganizm(int x, int y, char znak)
 206. {
 207.     if (Organizmy[y][x] != NULL)
 208.         return NULL;
 209.     else
 210.     {
 211.         Organizm* org = NULL;
 212.         switch (znak) {
 213.         case 'C':
 214.             org = new Czlowiek(*this, x, y);
 215.             break;
 216.         case 'W':
 217.             org = new Wilk(*this, x, y);
 218.             break;
 219.         case 'O':
 220.             org = new Owca(*this, x, y);
 221.             break;
 222.         case 'L':
 223.             org = new Lis(*this, x, y);
 224.             break;
 225.         case 'Z':
 226.             org = new Zolw(*this, x, y);
 227.             break;
 228.         case 'A':
 229.             org = new Antylopa(*this, x, y);
 230.             break;
 231.         case 'Y':
 232.             org = new CyberOwca(*this, x, y);
 233.             break;
 234.         case't':
 235.             org = new Trawa(*this, x, y);
 236.             break;
 237.         case 'm':
 238.             org = new Mlecz(*this, x, y);
 239.             break;
 240.         case 'g':
 241.             org = new Guarana(*this, x, y);
 242.             break;
 243.         case 'w':
 244.             org = new WilczeJagody(*this, x, y);
 245.             break;
 246.         case 'b':
 247.             org = new BarszczSosnowskiego(*this, x, y);
 248.             break;
 249.         default:
 250.             throw "błąd";
 251.  
 252.         }
 253.        
 254.         this->Organizmy[y][x] = org;
 255.         return org;
 256.     }
 257. }
 258.  
 259.  
 260.  
 261. void Swiat::rysujSwiat() {
 262.     system("cls");
 263.     //std::cout << "Human power: " << this->czlowiek->getPower() << "\n";
 264.     for (int i = 0; i <= this->rozmiarSwiata.y + 1+(this->rozmiarSwiata.x- this->rozmiarSwiata.y); i++)
 265.         cout << "#";
 266.     cout << "\n#";
 267.     for (int y = 0; y < this->rozmiarSwiata.y; y++)
 268.     {
 269.         for (int x = 0; x < /*this->*/rozmiarSwiata.x; x++)
 270.         {
 271.             if (this->Organizmy[y][x] == NULL)
 272.             {
 273.                 cout << " ";
 274.             }
 275.             else
 276.             {
 277.                 cout << this->Organizmy[y][x]->getZnak();
 278.             }
 279.         }
 280.         std::cout << "#\n#";
 281.     }
 282.     for (int i = 0; i < this->rozmiarSwiata.y + 1+(this->rozmiarSwiata.x - this->rozmiarSwiata.y); i++)
 283.         cout << "#";
 284.     //this->komunikaty.wypiszKomunikat();
 285.  
 286. }
 287. void Swiat::usunOrganizm(Organizm& org) {
 288.  
 289. }
 290.  
 291. bool Swiat::czyJestPuste(int x, int y) {
 292.     if (!this->Pole(x, y))
 293.         return false;
 294.     if (this->Organizmy[y][x] == NULL)
 295.         return true;
 296.     return false;
 297. }
 298.  
 299. Swiat::~Swiat()
 300. {
 301.     delete[] Organizmy;
 302. }
RAW Paste Data
Top