SHARE
TWEET

Untitled

a guest Nov 17th, 2019 79 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. package lab;
 2.  
 3. /*
 4.  * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 5.  * To change this template file, choose Tools | Templates
 6.  * and open the template in the editor.
 7.  */
 8.  
 9. import java.util.concurrent.Semaphore;
 10. /**
 11.  *
 12.  * @author ZTI
 13.  */
 14. /********************************
 15. * Zadanie polega na zsynchronizowaniu wątków P1, P2, P3 oraz P4
 16. * tak aby suma zmiennych A, B i C wyświetlana w wątku P4 osiągnęła
 17. * określoną wartość (same zmienne mogą mieć wartości dowolne, ale sumujące się do zadanej).
 18. * UWAGA: Wykonanie kodu klasy nie powinno się kończyć blokadą tzn.
 19. * wszystkie wątki powinny zakończyć swoje działanie,
 20. * nawet jeśli watek P4 zakończy się wcześniej.
 21. * Powyższe zachowanie należy zapewnić używając jak najmniejszej liczby semaforów.
 22. * Zestawy zadań (zawierają dwie wartości sumy):^
 23. 1) 16, 60
 24. 2) 21, 56
 25. 3) 22, 46
 26. 4) 26, 40
 27. 5) 30, 36
 28. 6) 36, 30
 29. 7) 40, 22
 30. 8) 46, 26
 31. 9) 56, 16
 32. 10) 60, 21
 33. 11) 16, 46
 34. 12) 21, 40
 35. 13) 22, 36
 36. 14) 26, 30
 37. 15) 30, 60
 38. 16) 36, 56
 39. 17) 40, 16
 40. 18) 46, 21
 41. 19) 56, 22
 42. 20) 60, 26
 43. **********************************/
 44. public class Zad_EP {
 45.  
 46.     private static int A = 0;
 47.     private static int B = 0;
 48.     private static int C = 3;
 49.    
 50.     private static final Semaphore P1 = new Semaphore(0, true);
 51.     private static final Semaphore P2 = new Semaphore(1, true);
 52.     private static final Semaphore P3 = new Semaphore(0, true);
 53.     private static final Semaphore P4 = new Semaphore(0, true);
 54.  
 55.     public static void main(String[] args) {
 56.         new P1().start();
 57.         new P2().start();
 58.         new P3().start();
 59.         new P4().start();
 60.     }
 61.  
 62.     private static final class P1 extends Thread {
 63.  
 64.         @Override
 65.         public void run() {
 66.             try {
 67.                 P1.acquire();
 68.                 P3.release();
 69.                 A = 10;
 70.  
 71.                 B = B + 5;
 72.                 C = C + A;
 73.  
 74.                  
 75.                 Thread.sleep(0);
 76.                 System.out.println("Thread P1 is done...");
 77.  
 78.             } catch (InterruptedException ex) {
 79.                 System.out.println("Ooops...");
 80.                 Thread.currentThread().interrupt();
 81.                 throw new RuntimeException(ex);
 82.             }
 83.         }
 84.     }
 85.  
 86.     private static final class P2 extends Thread {
 87.  
 88.         @Override
 89.         public void run() {
 90.             try {
 91.                 P2.acquire();
 92.                 B = B + C;
 93.  
 94.                 A = A + B;
 95.                 P3.release();
 96.                 Thread.sleep(0);
 97.                
 98.                 System.out.println("Thread P2 is done...");
 99.  
 100.             } catch (InterruptedException ex) {
 101.                 System.out.println("Ooops...");
 102.                 Thread.currentThread().interrupt();
 103.                 throw new RuntimeException(ex);
 104.             }
 105.         }
 106.     }
 107.  
 108.     private static final class P3 extends Thread {
 109.  
 110.         @Override
 111.         public void run() {
 112.             try {
 113.                 P3.acquire();
 114.                 C = B + 10;
 115.                
 116.                 A = 2 * A;
 117.                 P4.release();
 118.                 P3.acquire();
 119.                 B = B + A;
 120.  
 121.                
 122.  
 123.                
 124.                 Thread.sleep(0);
 125.                 System.out.println("Thread P3 is done...");
 126.  
 127.             } catch (InterruptedException ex) {
 128.                 System.out.println("Ooops...");
 129.                 Thread.currentThread().interrupt();
 130.                 throw new RuntimeException(ex);
 131.             }
 132.         }
 133.     }
 134.  
 135.     private static final class P4 extends Thread {
 136.  
 137.         @Override
 138.         public void run() {
 139.             try {
 140.                 P4.acquire();
 141.                 System.out.println("Sum result: " + A + " + " + B + " + " + C + " = " + (A + B + C));
 142.                 P1.release();
 143.                 Thread.sleep(0);
 144.                 System.out.println("Thread P4 is done...");
 145.                
 146.             } catch (InterruptedException ex) {
 147.                 System.out.println("Ooops...");
 148.                 Thread.currentThread().interrupt();
 149.                 throw new RuntimeException(ex);
 150.             }
 151.         }
 152.     }
 153.  
 154.    
 155. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top