Advertisement
S_Madanska

week1-условия

Nov 10th, 2021 (edited)
1,194
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
T-SQL 1.02 KB | None
 1. --Задача 2-2.
 2. --Да се създаде таблица в тази база данни с име COUNTRIES_INFO и следните колони:
 3. --country_code – с тип char(3);
 4. --name – тип varchar(40);
 5. --population – тип int.
 6.  
 7. --Задача 2-3.
 8. --Да се добави нов атрибут в таблицата COUNTRIES_INFO
 9. --с име phone_code и тип низ с фиксирана дължина от 3 символа.
 10.  
 11. --Задача 2-4.
 12. --Да се добави ред в таблицата COUNTRIES_INFO със следните данни:
 13. --country_code: BGR;
 14. --name: България;
 15. --population: 7500000;
 16. --phone_code: 359.
 17.  
 18. --Задача 2-5.
 19. --Да се промени населението на България на 6 милиона.
 20.  
 21. --Задача 2-6.
 22. --Да се изтрият всички редове в таблицата COUNTRIES_INFO.
 23.  
 24. --Задача 2-7.
 25. --Да се изтрие таблицата COUNTRIES_INFO от базата данни.
Advertisement
RAW Paste Data Copied
Advertisement