Guest User

Untitled

a guest
Oct 28th, 2017
151
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja: 26-10-2017
 2. Uruchomiony przez Legard (administrator) REVARPC (28-10-2017 18:22:47)
 3. Uruchomiony z C:\Users\Legard\Downloads
 4. Załadowane profile: Legard & (Dostępne profile: Legard)
 5. Platform: Windows 8.1 Pro (Update) (X64) Język: Polski (Polska)
 6. Internet Explorer Wersja 11 (Domyślna przeglądarka: Chrome)
 7. Tryb startu: Normal
 8. Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
 9.  
 10. ==================== Procesy (filtrowane) =================
 11.  
 12. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 13.  
 14. (NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\NvTelemetryContainer.exe
 15. (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe
 16. (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe
 17. (Intel Corporation) C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe
 18. (Intel Corporation) C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe
 19. (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
 20. (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
 21. (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe
 22. (NVIDIA Corporation) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe
 23. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 24. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 25. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 26. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 27. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 28. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 29. (Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbam.exe
 30. (Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\MBAMService.exe
 31. (Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamtray.exe
 32. (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
 33.  
 34. ==================== Rejestr (filtrowane) ===========================
 35.  
 36. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 37.  
 38. HKLM\...\Run: [IAStorIcon] => C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe [287592 2013-11-21] (Intel Corporation)
 39. HKLM\...\Run: [RTHDVCPL] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [13874392 2000-01-01] (Realtek Semiconductor)
 40. HKLM\...\Run: [Start WingMan Profiler] => C:\Program Files\Logitech\Gaming Software\LWEMon.exe [190536 2010-06-14] (Logitech Inc.)
 41. HKLM\...\Run: [WindowsDefender] => "%ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCuiL.exe"
 42. HKLM-x32\...\Run: [Adobe ARM] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [926896 2012-09-23] (Adobe Systems Incorporated)
 43. HKLM\...\Policies\Explorer: [32dd8add098ac7cb] 6Z31rEj1ptEgT5QpHXwvWz0hfUxvcK5yNMuY0P7UBQ8Nm97OgYpJQg==
 44. HKLM\...\Policies\Explorer: [c3194084e6244509] 14d88440d3abb66fcb6834912898fd07
 45. HKU\S-1-5-21-3840775175-3343981729-515259037-1001\...\Run: [GG] => C:\Users\Legard\AppData\Local\GG\Application\gghub.exe [4078144 2016-07-04] (GG Network S.A.)
 46. HKU\S-1-5-21-3840775175-3343981729-515259037-1001\...\Run: [OscarEditor] => C:\Program Files (x86)\OSCAR Editor X7\OscarEditor.exe [3340288 2012-03-20] ()
 47. HKU\S-1-5-21-3840775175-3343981729-515259037-1001\...\Run: [CCleaner Monitoring] => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe [8912088 2016-08-26] (Piriform Ltd)
 48. HKU\S-1-5-21-3840775175-3343981729-515259037-1001\...\Run: [Skype] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe [27832272 2017-08-25] (Skype Technologies S.A.)
 49. HKU\S-1-5-21-3840775175-3343981729-515259037-1001\...\Policies\Explorer: [NolowDiskSpaceChecks] 1
 50. HKU\S-1-5-21-3840775175-3343981729-515259037-1001\...\MountPoints2: F - "F:\setup.exe"
 51. HKU\S-1-5-21-3840775175-3343981729-515259037-1001\...\MountPoints2: G - "G:\Autorun.exe"
 52. HKU\S-1-5-21-3840775175-3343981729-515259037-1001\...\MountPoints2: I - "I:\setup.exe"
 53. HKU\S-1-5-21-3840775175-3343981729-515259037-1001-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-10282017182244157\...\Run: [GG] => C:\Users\Legard\AppData\Local\GG\Application\gghub.exe [4078144 2016-07-04] (GG Network S.A.)
 54. HKU\S-1-5-21-3840775175-3343981729-515259037-1001-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-10282017182244157\...\Run: [OscarEditor] => C:\Program Files (x86)\OSCAR Editor X7\OscarEditor.exe [3340288 2012-03-20] ()
 55. HKU\S-1-5-21-3840775175-3343981729-515259037-1001-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-10282017182244157\...\Run: [CCleaner Monitoring] => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe [8912088 2016-08-26] (Piriform Ltd)
 56. HKU\S-1-5-21-3840775175-3343981729-515259037-1001-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-10282017182244157\...\Run: [Skype] => C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe [27832272 2017-08-25] (Skype Technologies S.A.)
 57. HKU\S-1-5-21-3840775175-3343981729-515259037-1001-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-10282017182244157\...\Policies\Explorer: [NolowDiskSpaceChecks] 1
 58. HKU\S-1-5-21-3840775175-3343981729-515259037-1001-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-10282017182244157\...\MountPoints2: F - "F:\setup.exe"
 59. HKU\S-1-5-21-3840775175-3343981729-515259037-1001-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-10282017182244157\...\MountPoints2: G - "G:\Autorun.exe"
 60. HKU\S-1-5-21-3840775175-3343981729-515259037-1001-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-10282017182244157\...\MountPoints2: I - "I:\setup.exe"
 61.  
 62. ==================== Internet (filtrowane) ====================
 63.  
 64. (Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)
 65.  
 66. Hosts: W pliku Hosts jest więcej niż jedno wejście. Sprawdź sekcję Hosts w Addition.txt
 67. Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
 68. Tcpip\..\Interfaces\{D22C13A5-2938-4EA0-9597-CF7BC77D7380}: [DhcpNameServer] 192.168.1.1
 69.  
 70. Internet Explorer:
 71. ==================
 72. HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
 73. SearchScopes: HKLM -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
 74. SearchScopes: HKLM-x32 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
 75. BHO-x32: Adobe PDF Link Helper -> {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} -> C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll [2012-09-23] (Adobe Systems Incorporated)
 76.  
 77. FireFox:
 78. ========
 79. FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_27_0_0_183.dll [2017-10-25] ()
 80. FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_27_0_0_183.dll [2017-10-25] ()
 81. FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVision -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dv.dll [2017-10-12] (NVIDIA Corporation)
 82. FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVisionStreaming -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dvstreaming.dll [2017-10-12] (NVIDIA Corporation)
 83. FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.5\npGoogleUpdate3.dll [2017-04-28] (Google Inc.)
 84. FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.5\npGoogleUpdate3.dll [2017-04-28] (Google Inc.)
 85. FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 11.0\Reader\AIR\nppdf32.dll [2012-09-23] (Adobe Systems Inc.)
 86.  
 87. Chrome:
 88. =======
 89. CHR DefaultProfile: Profile 2
 90. CHR HomePage: Profile 2 -> hxxps://www.google.pl/
 91. CHR StartupUrls: Profile 2 -> "hxxps://www.google.pl/"
 92. CHR Profile: C:\Users\Legard\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2017-10-28]
 93. CHR Profile: C:\Users\Legard\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Guest Profile [2017-10-28]
 94. CHR Profile: C:\Users\Legard\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2 [2017-10-28]
 95. CHR Extension: (Dysk Google) - C:\Users\Legard\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2016-11-07]
 96. CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Legard\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2016-11-07]
 97. CHR Extension: (Star Wars VII: Millennium Falcon Sunset) - C:\Users\Legard\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\capdgibmopfdmgokpleffeknfielojof [2017-09-14]
 98. CHR Extension: (Clipchamp - convert, compress, record video) - C:\Users\Legard\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\delkpojpfkkfgmknffmblbhmlamkjioi [2016-12-02]
 99. CHR Extension: (FoxyProxy Standard) - C:\Users\Legard\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\gcknhkkoolaabfmlnjonogaaifnjlfnp [2017-05-15]
 100. CHR Extension: (Dokumenty Google offline) - C:\Users\Legard\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2016-11-21]
 101. CHR Extension: (AdBlock) - C:\Users\Legard\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom [2017-10-20]
 102. CHR Extension: (Płatności w sklepie Chrome Web Store) - C:\Users\Legard\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2017-08-22]
 103. CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Legard\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2016-11-07]
 104. CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\Legard\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2017-09-26]
 105. CHR Profile: C:\Users\Legard\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\System Profile [2017-10-28]
 106.  
 107. ==================== Usługi (filtrowane) ====================
 108.  
 109. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 110.  
 111. S3 BEService; C:\Program Files (x86)\Common Files\BattlEye\BEService.exe [1530888 2017-07-12] ()
 112. S3 EasyAntiCheat; C:\Windows\SysWOW64\EasyAntiCheat.exe [382504 2017-10-04] (EasyAntiCheat Ltd)
 113. R2 IAStorDataMgrSvc; C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [15720 2013-11-21] (Intel Corporation)
 114. S4 LiveUpdateSvc; C:\Program Files (x86)\IObit\LiveUpdate\LiveUpdate.exe [3046688 2016-07-29] (IObit)
 115. R3 MBAMService; C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe [6058960 2017-08-07] (Malwarebytes)
 116. S3 npggsvc; C:\Windows\SysWOW64\GameMon.des [7987104 2017-04-10] (INCA Internet Co., Ltd.)
 117. R2 NvContainerLocalSystem; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe [518080 2017-10-11] (NVIDIA Corporation)
 118. S3 NvContainerNetworkService; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe [518080 2017-10-11] (NVIDIA Corporation)
 119. R2 NVDisplay.ContainerLocalSystem; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe [462968 2017-10-12] (NVIDIA Corporation)
 120. R2 NvTelemetryContainer; C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\NvTelemetryContainer.exe [460736 2017-10-11] (NVIDIA Corporation)
 121. S4 OODefragAgent; C:\Program Files\OO Software\Defrag\oodag.exe [1740864 2017-04-26] (O&O Software GmbH)
 122. S3 PAExec; C:\Windows\PAExec.exe [189112 2017-03-22] (Power Admin LLC)
 123. R3 WdNisSvc; C:\Program Files\Windows Defender\NisSrv.exe [361824 2017-01-12] (Microsoft Corporation)
 124. R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe [119872 2017-01-12] (Microsoft Corporation)
 125.  
 126. ===================== Sterowniki (filtrowane) ======================
 127.  
 128. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 129.  
 130. S3 epmntdrv; C:\Windows\system32\epmntdrv.sys [24056 2016-01-14] ()
 131. S3 epmntdrv; C:\Windows\SysWOW64\epmntdrv.sys [21496 2016-01-14] ()
 132. S3 EuGdiDrv; C:\Windows\system32\EuGdiDrv.sys [10848 2016-07-11] () [Brak podpisu cyfrowego]
 133. S3 EuGdiDrv; C:\Windows\SysWOW64\EuGdiDrv.sys [10208 2016-07-11] () [Brak podpisu cyfrowego]
 134. S3 Hamachi; C:\Windows\system32\DRIVERS\Hamdrv.sys [45680 2017-02-27] (LogMeIn Inc.)
 135. R1 HWiNFO32; C:\Windows\system32\drivers\HWiNFO64A.SYS [27552 2017-03-22] (REALiX(tm))
 136. S4 IMFFilter; C:\Program Files (x86)\IObit\IObit Malware Fighter\Drivers\win7_amd64\IMFFilter.sys [22208 2016-04-01] (IObit)
 137. R3 ISCT; C:\Windows\System32\drivers\ISCTD.sys [44744 2016-11-07] ()
 138. R3 MBAMSwissArmy; C:\Windows\System32\Drivers\mbamswissarmy.sys [252232 2017-10-28] (Malwarebytes)
 139. S3 NvStreamKms; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamKms.sys [30144 2017-10-11] (NVIDIA Corporation)
 140. R3 nvvad_WaveExtensible; C:\Windows\system32\drivers\nvvad64v.sys [50624 2017-10-11] (NVIDIA Corporation)
 141. R3 nvvhci; C:\Windows\System32\drivers\nvvhci.sys [59448 2017-03-17] (NVIDIA Corporation)
 142. S3 RegFilter; C:\Program Files (x86)\IObit\IObit Malware Fighter\drivers\win7_amd64\regfilter.sys [34848 2016-07-27] (IObit.com)
 143. R3 RtlWlanu; C:\Windows\system32\DRIVERS\rtwlanu.sys [3860224 2015-08-05] (Realtek Semiconductor Corporation )
 144. S4 secdrv; C:\Windows\SysWow64\Drivers\secdrv.sys [28624 2017-09-12] () [Brak podpisu cyfrowego]
 145. R3 tap0901t; C:\Windows\system32\DRIVERS\tap0901t.sys [39464 2016-04-27] (Tunngle.net GmbH)
 146. S3 Trufos; C:\Windows\System32\DRIVERS\TRUFOS.sys [452040 2016-03-31] (BitDefender S.R.L.)
 147. S0 WdBoot; C:\Windows\System32\drivers\WdBoot.sys [46600 2017-02-10] (Microsoft Corporation)
 148. R0 WdFilter; C:\Windows\System32\drivers\WdFilter.sys [274776 2017-01-12] (Microsoft Corporation)
 149. R3 WdNisDrv; C:\Windows\System32\Drivers\WdNisDrv.sys [117592 2017-01-12] (Microsoft Corporation)
 150.  
 151. ==================== NetSvcs (filtrowane) ===================
 152.  
 153. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 154.  
 155.  
 156. ==================== Jeden miesiąc - utworzone pliki i foldery ========
 157.  
 158. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 159.  
 160. 2017-10-28 18:17 - 2017-10-28 18:17 - 000252232 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbamswissarmy.sys
 161. 2017-10-28 18:09 - 2017-10-28 18:09 - 000000874 _____ C:\Users\Legard\Desktop\JRT.txt
 162. 2017-10-28 18:07 - 2017-10-28 18:07 - 001790024 _____ (Malwarebytes) C:\Users\Legard\Downloads\JRT (1).exe
 163. 2017-10-28 18:06 - 2017-10-28 18:06 - 000061629 _____ C:\Users\Legard\Downloads\JRT.exe
 164. 2017-10-28 17:35 - 2017-10-28 17:35 - 000000008 __RSH C:\ProgramData\ntuser.pol
 165. 2017-10-28 17:34 - 2017-10-28 17:34 - 000021493 _____ C:\Users\Legard\Downloads\Fixlog.txt
 166. 2017-10-28 17:30 - 2017-10-28 17:31 - 007344792 _____ C:\Users\Legard\Desktop\AutoRuns.arn
 167. 2017-10-28 17:28 - 2017-10-28 17:28 - 000001140 _____ C:\Users\Legard\Desktop\12.reg
 168. 2017-10-28 17:15 - 2017-10-28 17:15 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\Downloads\Autoruns
 169. 2017-10-28 15:46 - 2017-10-28 15:46 - 000001299 _____ C:\Users\Legard\Desktop\Auslogics Disk Defrag.lnk
 170. 2017-10-28 15:46 - 2017-10-28 15:46 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Auslogics
 171. 2017-10-28 15:46 - 2017-10-28 15:46 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Auslogics
 172. 2017-10-28 15:46 - 2017-10-28 15:46 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Auslogics
 173. 2017-10-28 15:45 - 2017-10-28 15:46 - 008130352 _____ (Auslogics Labs Pty Ltd ) C:\Users\Legard\Downloads\disk-defrag-setup.exe
 174. 2017-10-28 15:39 - 2017-10-28 15:39 - 001306150 _____ C:\Users\Legard\Downloads\Autoruns.zip
 175. 2017-10-28 15:35 - 2017-10-28 15:35 - 000448512 _____ (OldTimer Tools) C:\Users\Legard\Downloads\TFC.exe
 176. 2017-10-28 15:26 - 2017-10-28 15:26 - 000985017 _____ C:\Users\Legard\Downloads\EFRCSetup.exe
 177. 2017-10-28 15:26 - 2017-10-28 15:26 - 000001097 _____ C:\Users\Legard\Desktop\Eusing Free Registry Cleaner.lnk
 178. 2017-10-28 15:26 - 2017-10-28 15:26 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Free Registry Cleaner
 179. 2017-10-28 15:26 - 2017-10-28 15:26 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\AppData\Roaming\Eusing
 180. 2017-10-28 15:26 - 2017-10-28 15:26 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Free Registry Cleaner
 181. 2017-10-28 15:26 - 2017-10-28 15:26 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Eusing Free Registry Cleaner
 182. 2017-10-28 14:42 - 2017-10-28 15:40 - 000071042 _____ C:\Users\Legard\Downloads\Shortcut.txt
 183. 2017-10-28 14:41 - 2017-10-28 18:24 - 000014093 _____ C:\Users\Legard\Downloads\FRST.txt
 184. 2017-10-28 14:41 - 2017-10-28 15:40 - 000048321 _____ C:\Users\Legard\Downloads\Addition.txt
 185. 2017-10-28 14:39 - 2017-10-28 18:22 - 000000000 ____D C:\FRST
 186. 2017-10-28 14:38 - 2017-10-28 14:38 - 002403328 _____ (Farbar) C:\Users\Legard\Downloads\FRST64.exe
 187. 2017-10-28 14:34 - 2017-10-28 14:34 - 000001230 _____ C:\Users\Legard\Desktop\CrystalDiskInfo.lnk
 188. 2017-10-28 14:34 - 2017-10-28 14:34 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\CrystalDiskInfo
 189. 2017-10-28 14:33 - 2017-10-28 14:34 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\CrystalDiskInfo
 190. 2017-10-28 14:33 - 2017-10-28 14:33 - 003928200 _____ (Crystal Dew World ) C:\Users\Legard\Downloads\CrystalDiskInfo7_1_1.exe
 191. 2017-10-28 13:11 - 2017-10-28 13:11 - 000001895 _____ C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes.lnk
 192. 2017-10-28 13:11 - 2017-10-28 13:11 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes
 193. 2017-10-28 13:11 - 2017-10-28 13:11 - 000000000 ____D C:\Program Files\Malwarebytes
 194. 2017-10-28 13:11 - 2017-10-04 13:15 - 000077440 _____ C:\Windows\system32\Drivers\mbae64.sys
 195. 2017-10-28 12:59 - 2017-10-28 13:24 - 000001036 _____ C:\Users\Legard\Desktop\Nowy dokument tekstowy.txt
 196. 2017-10-28 12:58 - 2017-10-28 12:59 - 071535032 _____ (Malwarebytes ) C:\Users\Legard\Downloads\mb3-setup-consumer-3.2.2.2029-1.0.212-1.0.2951.exe
 197. 2017-10-28 12:57 - 2017-10-28 18:00 - 000000000 ____D C:\AdwCleaner
 198. 2017-10-28 12:57 - 2017-10-28 12:57 - 008249808 _____ (Malwarebytes) C:\Users\Legard\Downloads\adwcleaner_7.0.3.0.exe
 199. 2017-10-27 12:06 - 2017-10-04 23:46 - 000382504 _____ (EasyAntiCheat Ltd) C:\Windows\SysWOW64\EasyAntiCheat.exe
 200. 2017-10-27 11:43 - 2017-10-27 11:43 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\Downloads\7DTD UI Mody
 201. 2017-10-25 13:52 - 2017-10-25 13:52 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\VulkanRT
 202. 2017-10-25 13:52 - 2017-10-12 21:59 - 000136128 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvStreaming.exe
 203. 2017-10-25 13:52 - 2017-09-14 01:20 - 000798008 _____ C:\Windows\SysWOW64\vulkan-1.dll
 204. 2017-10-25 13:52 - 2017-09-14 01:20 - 000490296 _____ C:\Windows\SysWOW64\vulkaninfo.exe
 205. 2017-10-25 13:52 - 2017-09-14 01:19 - 000927544 _____ C:\Windows\system32\vulkan-1.dll
 206. 2017-10-25 13:52 - 2017-09-14 01:19 - 000591160 _____ C:\Windows\system32\vulkaninfo.exe
 207. 2017-10-25 13:50 - 2017-10-12 23:33 - 040237176 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcompiler.dll
 208. 2017-10-25 13:50 - 2017-10-12 23:33 - 036185208 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvoglv64.dll
 209. 2017-10-25 13:50 - 2017-10-12 23:33 - 035156600 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcompiler.dll
 210. 2017-10-25 13:50 - 2017-10-12 23:33 - 029229504 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvoglv32.dll
 211. 2017-10-25 13:50 - 2017-10-12 23:33 - 023261256 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvopencl.dll
 212. 2017-10-25 13:50 - 2017-10-12 23:33 - 021738976 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvwgf2umx.dll
 213. 2017-10-25 13:50 - 2017-10-12 23:33 - 019035344 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvopencl.dll
 214. 2017-10-25 13:50 - 2017-10-12 23:33 - 019008952 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvwgf2um.dll
 215. 2017-10-25 13:50 - 2017-10-12 23:33 - 018203640 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvd3dumx.dll
 216. 2017-10-25 13:50 - 2017-10-12 23:33 - 016750528 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvlddmkm.sys
 217. 2017-10-25 13:50 - 2017-10-12 23:33 - 015024912 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvd3dum.dll
 218. 2017-10-25 13:50 - 2017-10-12 23:33 - 013863184 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcuda.dll
 219. 2017-10-25 13:50 - 2017-10-12 23:33 - 013251240 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvptxJitCompiler.dll
 220. 2017-10-25 13:50 - 2017-10-12 23:33 - 011777768 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcuda.dll
 221. 2017-10-25 13:50 - 2017-10-12 23:33 - 010880856 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvptxJitCompiler.dll
 222. 2017-10-25 13:50 - 2017-10-12 23:33 - 004283120 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvapi64.dll
 223. 2017-10-25 13:50 - 2017-10-12 23:33 - 003807864 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcuvid.dll
 224. 2017-10-25 13:50 - 2017-10-12 23:33 - 003796776 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvapi.dll
 225. 2017-10-25 13:50 - 2017-10-12 23:33 - 003346368 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcuvid.dll
 226. 2017-10-25 13:50 - 2017-10-12 23:33 - 001988032 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvdispco6438800.dll
 227. 2017-10-25 13:50 - 2017-10-12 23:33 - 001615472 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvhdagenco6420103.dll
 228. 2017-10-25 13:50 - 2017-10-12 23:33 - 001606592 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvdispgenco6438800.dll
 229. 2017-10-25 13:50 - 2017-10-12 23:33 - 001135464 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvfatbinaryLoader.dll
 230. 2017-10-25 13:50 - 2017-10-12 23:33 - 001098176 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvFBC64.dll
 231. 2017-10-25 13:50 - 2017-10-12 23:33 - 001030264 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NvFBC.dll
 232. 2017-10-25 13:50 - 2017-10-12 23:33 - 000981112 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvIFR64.dll
 233. 2017-10-25 13:50 - 2017-10-12 23:33 - 000932472 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NvIFR.dll
 234. 2017-10-25 13:50 - 2017-10-12 23:33 - 000895784 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvmcumd.dll
 235. 2017-10-25 13:50 - 2017-10-12 23:33 - 000885496 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvfatbinaryLoader.dll
 236. 2017-10-25 13:50 - 2017-10-12 23:33 - 000615360 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvIFROpenGL.dll
 237. 2017-10-25 13:50 - 2017-10-12 23:33 - 000527288 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvEncodeAPI64.dll
 238. 2017-10-25 13:50 - 2017-10-12 23:33 - 000505792 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NvIFROpenGL.dll
 239. 2017-10-25 13:50 - 2017-10-12 23:33 - 000492048 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvumdshimx.dll
 240. 2017-10-25 13:50 - 2017-10-12 23:33 - 000444144 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvEncodeAPI.dll
 241. 2017-10-25 13:50 - 2017-10-12 23:33 - 000407064 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvumdshim.dll
 242. 2017-10-25 13:50 - 2017-10-12 23:33 - 000225208 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvhda64v.sys
 243. 2017-10-25 13:50 - 2017-10-12 23:33 - 000171896 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvinitx.dll
 244. 2017-10-25 13:50 - 2017-10-12 23:33 - 000154392 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvoglshim64.dll
 245. 2017-10-25 13:50 - 2017-10-12 23:33 - 000149552 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvinit.dll
 246. 2017-10-25 13:50 - 2017-10-12 23:33 - 000132256 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvoglshim32.dll
 247. 2017-10-25 13:50 - 2017-10-12 23:33 - 000046182 _____ C:\Windows\system32\nvinfo.pb
 248. 2017-10-25 13:50 - 2017-10-12 23:33 - 000045496 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvhdap64.dll
 249. 2017-10-25 13:50 - 2017-10-12 23:33 - 000000669 _____ C:\Windows\SysWOW64\nv-vk32.json
 250. 2017-10-25 13:50 - 2017-10-12 23:33 - 000000669 _____ C:\Windows\system32\nv-vk64.json
 251. 2017-10-25 13:41 - 2017-10-25 13:41 - 000004146 _____ C:\Windows\System32\Tasks\NvDriverUpdateCheckDaily_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
 252. 2017-10-25 13:41 - 2017-10-25 13:41 - 000003814 _____ C:\Windows\System32\Tasks\NVIDIA GeForce Experience SelfUpdate_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
 253. 2017-10-25 13:41 - 2017-10-25 13:41 - 000003798 _____ C:\Windows\System32\Tasks\NvNodeLauncher_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
 254. 2017-10-25 13:41 - 2017-10-25 13:41 - 000003738 _____ C:\Windows\System32\Tasks\NvTmRep_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
 255. 2017-10-25 13:41 - 2017-10-25 13:41 - 000003738 _____ C:\Windows\System32\Tasks\NvProfileUpdaterDaily_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
 256. 2017-10-25 13:41 - 2017-10-25 13:41 - 000003730 _____ C:\Windows\System32\Tasks\NvTmMon_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
 257. 2017-10-25 13:41 - 2017-10-25 13:41 - 000003554 _____ C:\Windows\System32\Tasks\NvTmRepOnLogon_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
 258. 2017-10-25 13:41 - 2017-10-25 13:41 - 000003494 _____ C:\Windows\System32\Tasks\NvProfileUpdaterOnLogon_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
 259. 2017-10-25 13:41 - 2017-10-11 03:05 - 001796032 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvspcap64.dll
 260. 2017-10-25 13:41 - 2017-10-11 03:05 - 001577920 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvspcap.dll
 261. 2017-10-25 13:41 - 2017-10-11 03:05 - 000050624 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvvad64v.sys
 262. 2017-10-24 22:43 - 2017-10-09 20:01 - 000001007 _____ C:\Users\Legard\Desktop\Euro Truck Simulator 2.lnk
 263. 2017-10-23 20:31 - 2017-10-23 20:31 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Speccy
 264. 2017-10-23 20:31 - 2017-10-23 20:31 - 000000000 ____D C:\Program Files\Speccy
 265. 2017-10-23 01:34 - 2017-10-23 01:56 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\AppData\Local\mkw
 266. 2017-10-23 01:34 - 2017-10-23 01:34 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\AppData\Roaming\Editor
 267. 2017-10-23 00:21 - 2017-10-23 00:21 - 000001916 _____ C:\Users\Legard\Desktop\Civilization VI.lnk
 268. 2017-10-18 22:03 - 2017-10-18 22:03 - 000001299 _____ C:\Users\Legard\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\OpenIV.lnk
 269. 2017-10-18 22:03 - 2017-10-18 22:03 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\AppData\Local\New Technology Studio
 270. 2017-10-18 21:03 - 2017-10-18 21:03 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Socialclub
 271. 2017-10-18 13:15 - 2017-10-13 00:25 - 000835576 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
 272. 2017-10-18 13:15 - 2017-10-13 00:25 - 000177656 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
 273. 2017-10-17 00:53 - 2017-10-17 00:53 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\AppData\Roaming\FiraxisLive
 274. 2017-10-17 00:14 - 2017-10-17 00:14 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\AppData\Local\yo_cm_client
 275. 2017-10-17 00:14 - 2017-10-17 00:14 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\AppData\Local\cache
 276. 2017-10-15 21:38 - 2017-10-15 21:38 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\AppData\Roaming\EasyAntiCheat
 277. 2017-10-15 21:36 - 2017-10-15 21:38 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\AppData\Roaming\7DaysToDie
 278. 2017-10-14 20:17 - 2017-10-14 20:17 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Third Age - Total War 3.0 (Part 2of2)
 279. 2017-10-11 16:30 - 2017-10-11 16:30 - 126925120 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT-KB890830.exe
 280. 2017-10-11 14:32 - 2017-09-14 21:30 - 007439704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
 281. 2017-10-11 14:32 - 2017-09-14 21:30 - 001737600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntdll.dll
 282. 2017-10-11 14:32 - 2017-09-14 21:29 - 001502000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
 283. 2017-10-11 14:32 - 2017-09-14 03:18 - 001384216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msctf.dll
 284. 2017-10-11 14:32 - 2017-09-14 03:14 - 001124384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msctf.dll
 285. 2017-10-11 14:32 - 2017-09-13 15:32 - 000445952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nwifi.sys
 286. 2017-10-11 14:32 - 2017-09-13 15:31 - 000445952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlansec.dll
 287. 2017-10-11 14:32 - 2017-09-13 15:27 - 000384000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wlansec.dll
 288. 2017-10-11 14:32 - 2017-09-09 20:53 - 022361864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\shell32.dll
 289. 2017-10-11 14:32 - 2017-09-09 19:55 - 019790760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\shell32.dll
 290. 2017-10-11 14:32 - 2017-09-09 19:38 - 000154112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TabSvc.dll
 291. 2017-10-11 14:32 - 2017-09-09 18:10 - 003631616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tquery.dll
 292. 2017-10-11 14:32 - 2017-09-09 17:49 - 002749952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\tquery.dll
 293. 2017-10-11 14:32 - 2017-09-09 17:47 - 014466560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\twinui.dll
 294. 2017-10-11 14:32 - 2017-09-09 17:21 - 012879360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\twinui.dll
 295. 2017-10-11 14:32 - 2017-09-09 15:13 - 000640512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mswstr10.dll
 296. 2017-10-11 14:32 - 2017-09-09 15:13 - 000345088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msexcl40.dll
 297. 2017-10-11 14:32 - 2017-09-09 15:13 - 000008704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msjint40.dll
 298. 2017-10-11 14:32 - 2017-09-09 05:50 - 002013016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ntfs.sys
 299. 2017-10-11 14:32 - 2017-09-09 05:50 - 001364552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gdi32.dll
 300. 2017-10-11 14:32 - 2017-09-08 20:21 - 004168192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\win32k.sys
 301. 2017-10-11 14:32 - 2017-09-08 20:15 - 000148480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\t2embed.dll
 302. 2017-10-11 14:32 - 2017-09-08 19:39 - 000113152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\t2embed.dll
 303. 2017-10-11 14:32 - 2017-09-08 18:57 - 001084928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\gdi32.dll
 304. 2017-10-11 14:32 - 2017-09-07 23:33 - 000686592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srv2.sys
 305. 2017-10-11 14:32 - 2017-09-07 23:33 - 000415744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srv.sys
 306. 2017-10-11 14:32 - 2017-09-07 23:32 - 000285184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\mrxsmb10.sys
 307. 2017-10-11 14:32 - 2017-09-07 23:32 - 000243200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\srvnet.sys
 308. 2017-10-11 14:32 - 2017-09-07 23:17 - 000576512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll
 309. 2017-10-11 14:32 - 2017-09-07 23:17 - 000088064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll
 310. 2017-10-11 14:32 - 2017-09-07 23:15 - 002902528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
 311. 2017-10-11 14:32 - 2017-09-07 23:08 - 025729536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
 312. 2017-10-11 14:32 - 2017-09-07 23:00 - 000817664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript.dll
 313. 2017-10-11 14:32 - 2017-09-07 22:40 - 005982208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
 314. 2017-10-11 14:32 - 2017-09-07 22:32 - 000092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmled.dll
 315. 2017-10-11 14:32 - 2017-09-07 22:31 - 000145408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iepeers.dll
 316. 2017-10-11 14:32 - 2017-09-07 22:29 - 000315392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtrans.dll
 317. 2017-10-11 14:32 - 2017-09-07 22:21 - 001033216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcomm.dll
 318. 2017-10-11 14:32 - 2017-09-07 22:13 - 000262144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webcheck.dll
 319. 2017-10-11 14:32 - 2017-09-07 22:11 - 000380416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
 320. 2017-10-11 14:32 - 2017-09-07 22:10 - 000807936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeeds.dll
 321. 2017-10-11 14:32 - 2017-09-07 22:10 - 000726528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ie4uinit.exe
 322. 2017-10-11 14:32 - 2017-09-07 22:08 - 002134528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcpl.cpl
 323. 2017-10-11 14:32 - 2017-09-07 22:08 - 000656896 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dnsapi.dll
 324. 2017-10-11 14:32 - 2017-09-07 21:54 - 000329216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srvsvc.dll
 325. 2017-10-11 14:32 - 2017-09-07 21:44 - 015262720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
 326. 2017-10-11 14:32 - 2017-09-07 21:40 - 003240960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
 327. 2017-10-11 14:32 - 2017-09-07 21:27 - 001548288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
 328. 2017-10-11 14:32 - 2017-09-07 21:17 - 000800768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dll
 329. 2017-10-11 14:32 - 2017-09-07 21:10 - 000499200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll
 330. 2017-10-11 14:32 - 2017-09-07 21:09 - 000064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MshtmlDac.dll
 331. 2017-10-11 14:32 - 2017-09-07 21:04 - 020267008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll
 332. 2017-10-11 14:32 - 2017-09-07 21:03 - 002292736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll
 333. 2017-10-11 14:32 - 2017-09-07 20:58 - 000663040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript.dll
 334. 2017-10-11 14:32 - 2017-09-07 20:39 - 000076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmled.dll
 335. 2017-10-11 14:32 - 2017-09-07 20:38 - 000128000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iepeers.dll
 336. 2017-10-11 14:32 - 2017-09-07 20:37 - 000279040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtrans.dll
 337. 2017-10-11 14:32 - 2017-09-07 20:33 - 000880640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcomm.dll
 338. 2017-10-11 14:32 - 2017-09-07 20:29 - 004547072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll
 339. 2017-10-11 14:32 - 2017-09-07 20:29 - 000230400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webcheck.dll
 340. 2017-10-11 14:32 - 2017-09-07 20:27 - 000331776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iedkcs32.dll
 341. 2017-10-11 14:32 - 2017-09-07 20:26 - 000694784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll
 342. 2017-10-11 14:32 - 2017-09-07 20:25 - 002058752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcpl.cpl
 343. 2017-10-11 14:32 - 2017-09-07 20:24 - 000499200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll
 344. 2017-10-11 14:32 - 2017-09-07 20:17 - 013677568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll
 345. 2017-10-11 14:32 - 2017-09-07 20:01 - 002767872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll
 346. 2017-10-11 14:32 - 2017-09-07 19:57 - 001316864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll
 347. 2017-10-11 14:32 - 2017-09-07 19:57 - 000710144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieapfltr.dll
 348. 2017-10-11 14:32 - 2017-08-13 21:48 - 000202592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\basecsp.dll
 349. 2017-10-11 14:32 - 2017-08-13 19:52 - 000174944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\basecsp.dll
 350. 2017-10-11 14:32 - 2017-08-13 19:10 - 000277504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\scksp.dll
 351. 2017-10-11 14:32 - 2017-08-13 18:33 - 000252416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\scksp.dll
 352. 2017-10-11 14:32 - 2017-08-11 23:19 - 000482304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\scrptadm.dll
 353. 2017-10-11 14:32 - 2017-08-11 23:14 - 000566784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\scrptadm.dll
 354. 2017-10-11 14:32 - 2017-08-11 04:54 - 000445440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\certcli.dll
 355. 2017-10-11 14:32 - 2017-08-11 04:22 - 000324096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\certcli.dll
 356. 2017-10-11 14:32 - 2017-08-11 04:20 - 001436672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsasrv.dll
 357. 2017-10-11 14:32 - 2017-08-11 04:16 - 000275968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\authz.dll
 358. 2017-10-11 14:32 - 2017-08-11 03:57 - 000180224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\authz.dll
 359. 2017-10-11 14:32 - 2017-08-06 23:50 - 001080320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\IKEEXT.DLL
 360. 2017-10-11 14:32 - 2017-08-06 23:20 - 000542720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rasmans.dll
 361. 2017-10-11 14:32 - 2017-08-06 23:13 - 000713216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\nshwfp.dll
 362. 2017-10-11 14:32 - 2017-08-06 09:08 - 000561664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nshwfp.dll
 363. 2017-10-11 14:32 - 2017-08-02 04:19 - 000358912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Wldap32.dll
 364. 2017-10-11 14:32 - 2017-08-01 10:25 - 000324096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Wldap32.dll
 365. 2017-10-10 00:49 - 2017-10-10 00:49 - 000993264 _____ (Realtek ) C:\Windows\system32\Drivers\Rt630x64.sys
 366. 2017-10-10 00:49 - 2017-10-10 00:49 - 000131568 _____ (Realtek Semiconductor Corporation) C:\Windows\system32\RtNicProp64.dll
 367. 2017-10-09 20:01 - 2017-10-09 20:01 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Euro Truck Simulator 2
 368. 2017-10-09 19:05 - 2017-10-09 19:05 - 000000898 _____ C:\Users\Legard\Desktop\Assassin's Creed Black Flag.lnk
 369. 2017-10-09 19:04 - 2017-10-09 19:04 - 000001443 _____ C:\Users\Legard\Desktop\State of Decay.lnk
 370. 2017-10-09 19:04 - 2017-10-09 19:04 - 000001165 _____ C:\Users\Legard\Desktop\This War of Mine.lnk
 371. 2017-10-09 19:03 - 2017-10-09 19:03 - 000001874 _____ C:\Users\Legard\Desktop\Space Engineers.lnk
 372. 2017-10-09 19:03 - 2017-10-09 19:03 - 000001190 _____ C:\Users\Legard\Desktop\Motorsport Manager.lnk
 373. 2017-10-05 16:07 - 2017-10-05 16:07 - 000001464 _____ C:\Users\Legard\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FocusWriter.lnk
 374. 2017-10-05 15:27 - 2017-10-05 15:27 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\Downloads\FocusWriter_1.6.7
 375. 2017-10-04 23:59 - 2017-10-04 23:59 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\AppData\Roaming\Spacejock Software
 376. 2017-10-04 23:58 - 2017-10-04 23:58 - 000001954 _____ C:\Users\Legard\Desktop\7 Days to Die.lnk
 377. 2017-10-04 15:15 - 2017-10-04 15:15 - 000000707 _____ C:\Users\Legard\Desktop\REVAR DATABASE.lnk
 378. 2017-10-03 21:58 - 2017-10-03 21:58 - 000002004 _____ C:\Users\Legard\Desktop\Rocket League.lnk
 379. 2017-10-03 21:56 - 2017-10-03 21:57 - 000002963 _____ C:\Users\Legard\Desktop\Blitzkrieg.lnk
 380. 2017-10-03 21:55 - 2017-10-03 21:55 - 000001607 _____ C:\Users\Legard\Desktop\Mount & Blade.lnk
 381. 2017-10-03 21:55 - 2017-10-03 21:55 - 000001281 _____ C:\Users\Legard\Desktop\DiRT 4.lnk
 382. 2017-10-03 21:54 - 2017-10-03 21:54 - 000002308 _____ C:\Users\Legard\Desktop\Black Squad.lnk
 383. 2017-10-03 21:34 - 2017-10-03 21:34 - 000001791 _____ C:\Users\Legard\Desktop\PES 2013.lnk
 384. 2017-10-03 21:33 - 2017-10-03 21:33 - 000001129 _____ C:\Users\Legard\Desktop\PES 2018.lnk
 385. 2017-10-03 21:16 - 2017-10-03 21:16 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\AppData\Local\backup ikonki
 386. 2017-10-01 04:13 - 2017-10-01 04:13 - 000000860 _____ C:\Users\Public\Desktop\GRID 2.lnk
 387. 2017-10-01 04:13 - 2017-10-01 04:13 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Codemasters
 388. 2017-09-30 20:52 - 2017-09-30 20:52 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\AppData\Local\CDWLauncher
 389. 2017-09-30 18:50 - 2017-09-30 18:50 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\AppData\LocalLow\Daybreak Game Company
 390. 2017-09-30 13:50 - 2017-09-30 13:50 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Codemasters
 391. 2017-09-30 00:28 - 2017-09-30 00:28 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\AppData\Roaming\Moje pliki gry Władca Pierścieni, Król Nazguli
 392. 2017-09-30 00:27 - 2017-09-30 00:27 - 000000946 _____ C:\Users\Public\Desktop\Król Nazguli™.lnk
 393. 2017-09-30 00:05 - 2017-09-30 00:05 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\AppData\Roaming\Moje pliki Bitwy o Śródziemie™ II
 394. 2017-09-29 23:53 - 2017-09-30 00:22 - 000001014 _____ C:\Users\Legard\Desktop\Bitwa o Śródziemie™ II.lnk
 395. 2017-09-29 23:52 - 2017-09-30 00:27 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Electronic Arts
 396. 2017-09-29 16:24 - 2017-10-01 03:11 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\Downloads\RimWorld Mods
 397. 2017-09-29 15:29 - 2017-09-29 17:37 - 1038090242 _____ C:\Users\Legard\Downloads\Loroffffthe3eRing2WiiitcKin.part10.rar
 398. 2017-09-29 15:29 - 2017-09-29 17:37 - 1038090242 _____ C:\Users\Legard\Downloads\Loroffffthe3eRing2WiiitcKin.part07.rar
 399. 2017-09-29 15:29 - 2017-09-29 17:37 - 1038090242 _____ C:\Users\Legard\Downloads\Loroffffthe3eRing2WiiitcKin.part06.rar
 400. 2017-09-29 15:29 - 2017-09-29 17:37 - 1038090242 _____ C:\Users\Legard\Downloads\Loroffffthe3eRing2WiiitcKin.part05.rar
 401. 2017-09-29 15:29 - 2017-09-29 17:36 - 1038090242 _____ C:\Users\Legard\Downloads\Loroffffthe3eRing2WiiitcKin.part03.rar
 402. 2017-09-29 15:29 - 2017-09-29 17:21 - 1038090242 _____ C:\Users\Legard\Downloads\Loroffffthe3eRing2WiiitcKin.part08.rar
 403. 2017-09-29 15:29 - 2017-09-29 17:21 - 1038090242 _____ C:\Users\Legard\Downloads\Loroffffthe3eRing2WiiitcKin.part04.rar
 404. 2017-09-29 15:29 - 2017-09-29 16:25 - 1038090242 _____ C:\Users\Legard\Downloads\Loroffffthe3eRing2WiiitcKin.part09.rar
 405. 2017-09-29 15:28 - 2017-09-29 17:36 - 1038090242 _____ C:\Users\Legard\Downloads\Loroffffthe3eRing2WiiitcKin.part02.rar
 406. 2017-09-29 15:28 - 2017-09-29 15:31 - 046912969 _____ C:\Users\Legard\Downloads\Loroffffthe3eRing2WiiitcKin.part11.rar
 407. 2017-09-29 15:19 - 2017-09-29 16:29 - 1038090242 _____ C:\Users\Legard\Downloads\Loroffffthe3eRing2WiiitcKin.part01.rar
 408. 2017-09-29 00:40 - 2017-09-29 00:40 - 000000897 _____ C:\Users\Legard\Desktop\Tzar.lnk
 409. 2017-09-28 17:09 - 2017-09-28 17:09 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\Downloads\PES 2018 more FPS (Demo File)
 410. 2017-09-28 14:17 - 2017-09-28 14:17 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Pro Evolution Soccer 2018
 411.  
 412. ==================== Jeden miesiąc - zmodyfikowane pliki i foldery ========
 413.  
 414. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 415.  
 416. 2017-10-28 18:08 - 2017-03-24 11:12 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
 417. 2017-10-28 18:04 - 2016-11-07 22:08 - 000003596 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Optimize Start Menu Cache Files-S-1-5-21-3840775175-3343981729-515259037-1001
 418. 2017-10-28 17:58 - 2013-08-22 16:45 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
 419. 2017-10-28 17:36 - 2013-08-22 15:36 - 000000000 ____D C:\Windows\Inf
 420. 2017-10-28 17:34 - 2013-08-22 17:36 - 000000000 ___HD C:\Windows\system32\GroupPolicy
 421. 2017-10-28 17:29 - 2017-03-25 15:53 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\AppData\Local\CrashDumps
 422. 2017-10-28 15:28 - 2017-09-25 19:09 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Stainless Steel
 423. 2017-10-28 15:28 - 2017-05-03 02:05 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\The Witcher Enhanced Edition Director's Cut [GOG.com]
 424. 2017-10-28 15:28 - 2017-04-21 15:02 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Fallout [GOG.com]
 425. 2017-10-28 15:28 - 2017-02-08 21:59 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Warcraft III
 426. 2017-10-28 14:26 - 2016-11-08 00:10 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\AppData\Roaming\GG
 427. 2017-10-28 13:01 - 2016-11-07 22:10 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\AppData\Roaming\IObit
 428. 2017-10-28 13:01 - 2016-11-07 22:10 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\AppData\LocalLow\IObit
 429. 2017-10-28 13:01 - 2016-11-07 22:10 - 000000000 ____D C:\ProgramData\IObit
 430. 2017-10-28 12:55 - 2016-11-08 00:15 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Steam
 431. 2017-10-28 04:00 - 2013-08-22 15:25 - 000262144 ___SH C:\Windows\system32\config\BBI
 432. 2017-10-27 17:50 - 2017-05-19 02:51 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\AppData\Roaming\obs-studio
 433. 2017-10-26 13:00 - 2017-03-24 11:12 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation
 434. 2017-10-25 21:18 - 2016-12-19 00:06 - 000004388 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater
 435. 2017-10-25 21:18 - 2013-08-22 17:36 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\Macromed
 436. 2017-10-25 21:18 - 2013-08-22 17:36 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Macromed
 437. 2017-10-25 15:29 - 2016-11-08 00:10 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\AppData\Local\GG
 438. 2017-10-25 13:52 - 2017-03-24 11:26 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\AppData\Roaming\NVIDIA
 439. 2017-10-25 13:52 - 2017-03-24 11:12 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation
 440. 2017-10-25 13:52 - 2017-03-24 11:00 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA Corporation
 441. 2017-10-25 13:51 - 2017-03-24 11:00 - 000000000 ____D C:\Program Files\NVIDIA Corporation
 442. 2017-10-25 00:16 - 2016-11-18 00:04 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\AppData\Roaming\AIMP
 443. 2017-10-24 13:08 - 2017-09-20 21:52 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\AppData\Local\ElevatedDiagnostics
 444. 2017-10-23 01:35 - 2017-01-17 19:57 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\AppData\Roaming\SmartSteamEmu
 445. 2017-10-21 03:56 - 2016-11-07 22:03 - 000000000 ____D C:\Users\Legard
 446. 2017-10-19 14:13 - 2016-12-09 01:12 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\AppData\Roaming\Audacity
 447. 2017-10-18 13:15 - 2013-08-22 17:20 - 000000000 ____D C:\Windows\CbsTemp
 448. 2017-10-17 01:13 - 2016-11-12 00:32 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\AppData\Roaming\Skype
 449. 2017-10-16 15:13 - 2014-11-21 06:46 - 001831240 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
 450. 2017-10-16 15:13 - 2014-11-21 06:07 - 000807854 _____ C:\Windows\system32\perfh015.dat
 451. 2017-10-16 15:13 - 2014-11-21 06:07 - 000164146 _____ C:\Windows\system32\perfc015.dat
 452. 2017-10-13 14:45 - 2013-08-22 17:36 - 000000000 ____D C:\Windows\rescache
 453. 2017-10-12 22:25 - 2017-03-24 11:12 - 000001951 _____ C:\Windows\NvContainerRecovery.bat
 454. 2017-10-12 21:55 - 2017-09-20 22:52 - 000607352 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nv3dappshext.dll
 455. 2017-10-12 21:55 - 2017-09-20 22:52 - 000122816 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvshext.dll
 456. 2017-10-12 21:55 - 2017-03-24 11:25 - 005960824 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcpl.dll
 457. 2017-10-12 21:55 - 2017-03-24 11:25 - 002587584 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvsvc64.dll
 458. 2017-10-12 21:55 - 2017-03-24 11:25 - 001766520 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvsvcr.dll
 459. 2017-10-12 21:55 - 2017-03-24 11:25 - 000449472 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvmctray.dll
 460. 2017-10-12 21:55 - 2017-03-24 11:25 - 000081856 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nv3dappshextr.dll
 461. 2017-10-12 21:54 - 2017-03-24 11:25 - 007799931 _____ C:\Windows\system32\nvcoproc.bin
 462. 2017-10-12 12:25 - 2013-08-22 16:44 - 000414120 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
 463. 2017-10-12 02:26 - 2013-08-22 17:36 - 000000000 ___RD C:\Windows\ToastData
 464. 2017-10-11 16:32 - 2016-11-10 14:29 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\MRT
 465. 2017-10-11 16:30 - 2016-06-29 15:18 - 126925120 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mrt.exe
 466. 2017-10-11 03:05 - 2017-07-13 21:29 - 000186304 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvaudcap64v.dll
 467. 2017-10-11 03:05 - 2017-07-13 21:29 - 000152512 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvaudcap32v.dll
 468. 2017-10-11 03:05 - 2017-03-24 11:13 - 000918976 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvRtmpStreamer64.dll
 469. 2017-10-11 01:26 - 2017-04-07 14:24 - 000001951 _____ C:\Windows\NvTelemetryContainerRecovery.bat
 470. 2017-10-08 01:50 - 2017-09-17 20:54 - 000001986 _____ C:\Users\Legard\Desktop\Stellaris.lnk
 471. 2017-10-02 16:18 - 2017-03-18 21:02 - 000000000 ___RD C:\Program Files (x86)\Skype
 472. 2017-10-02 16:18 - 2016-11-12 00:31 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Skype
 473. 2017-09-30 14:59 - 2017-09-22 13:40 - 000000000 ____D C:\Users\Legard\AppData\Roaming\Tunngle
 474. 2017-09-30 13:43 - 2017-09-22 13:40 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Tunngle
 475. 2017-09-28 14:28 - 2016-11-09 19:19 - 000000000 ____D C:\ProgramData\KONAMI
 476. 2017-09-28 14:27 - 2016-11-08 15:50 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Package Cache
 477.  
 478. ==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów =======
 479.  
 480. 2017-07-26 14:32 - 2017-07-26 14:32 - 000000017 _____ () C:\Users\Legard\AppData\Local\resmon.resmoncfg
 481. 2016-11-07 23:00 - 2016-11-07 23:00 - 000000000 ____H () C:\ProgramData\DP45977C.lfl
 482. 2017-01-30 01:45 - 2017-01-30 01:45 - 000000061 _____ () C:\ProgramData\SoftwareUpdateTemp.xml
 483.  
 484. ==================== Bamital & volsnap ======================
 485.  
 486. (Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)
 487.  
 488. C:\Windows\system32\winlogon.exe => Plik podpisany cyfrowo
 489. C:\Windows\system32\wininit.exe => Plik podpisany cyfrowo
 490. C:\Windows\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
 491. C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
 492. C:\Windows\system32\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
 493. C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
 494. C:\Windows\system32\services.exe => Plik podpisany cyfrowo
 495. C:\Windows\system32\User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
 496. C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
 497. C:\Windows\system32\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
 498. C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
 499. C:\Windows\system32\rpcss.dll => Plik podpisany cyfrowo
 500. C:\Windows\system32\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
 501. C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
 502. C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => Plik podpisany cyfrowo
 503.  
 504. LastRegBack: 2017-10-22 13:46
 505.  
 506. ==================== Koniec FRST.txt ============================
RAW Paste Data