daily pastebin goal
72%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Aug 12th, 2017 42 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. 1. לסדר את הבאג במשימת הראמפ Stunt 1/2, שמסיימים את המשימה, האופועים חוזרים למקומם אבל לא חוזרים לעולם וירטואלי 0,
  2. צריך לעשות בסיום הפעילות את השורה SetVehicleVirtualWorld(vehicleid,0);
  3. 2. הפקודה לקנות מגן תמידי BuyArmour/ בחינם, תעשה לזה מחיר - 1,000,000 ומרמה 5.
  4. 3. באג שמיצטרפים לקלאן, זה מודיע לכולם בצ'אט, "%s הצטרף לקלאן שלך." במקום שיודיע רק לקלאן שהוא יצטרף.
  5. 4. יש באג שעם אתה הורג באזור הסניפרים זה מביא לך שתי הריגות.
RAW Paste Data
Top