Maszi

silnia

Dec 1st, 2019
150
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. n = int(input("Podaj liczbę do wiliczenia silni: "))
  2. i = 1
  3. wynik = 1
  4. while n >= i:
  5.     wynik *= i
  6.     i+=1
  7. print("Wynik silni: " + str(wynik))
RAW Paste Data