Saviator

ONP

May 31st, 2017
839
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. import java.io.IOException;
 2.  
 3. public class ONP {
 4.      
 5.     public static int j = 0;
 6.     public static Stack st = new Stack();
 7.     public static String temp = "";
 8.    
 9.  
 10.     public static void main(String[] args) throws IOException {
 11.        
 12.          String []onp = new String[args.length];
 13.           OnpCount onponp = new OnpCount();
 14.            
 15.             for(String str: args){
 16.                 System.out.print(str + " ");
 17.                  onp[j] = "";
 18.                  if(str.endsWith("=")){
 19.                    
 20.                      for (int i = 0; i < str.length(); i++){
 21.                        
 22.                          if(str.charAt(i) >= '0' && str.charAt(i)<= '9' || str.charAt(i) == '.'){
 23.                             onp[j] += str.charAt(i);
 24.                            
 25.                             if(!(str.charAt(i+1) >= '0' && str.charAt(i+1)<= '9') &&  str.charAt(i+1) != '.')
 26.                                 onp[j] += " ";
 27.                          }
 28.                        
 29.                        
 30.                          else{
 31.                            
 32.                              switch (str.charAt(i)){
 33.                              
 34.                                  case '(':{
 35.                                      st.push(str.charAt(i) + "");
 36.                                      break;
 37.                                  }
 38.                                  
 39.                                  case ')':{
 40.                                      while(st.size() - 1 >= 0 && !st.get().equals("(")){
 41.                                          onp[j] += st.get() + " ";
 42.                                          st.pop();
 43.                                      }
 44.                                      st.pop();
 45.                                      break;
 46.                                  }
 47.                                
 48.                                
 49.                                  case '-':
 50.                                  case '+':{
 51.                                      while(st.size() - 1 >= 0 && !st.get().equals("(")){
 52.                                         onp[j] += st.get() + " ";
 53.                                         st.pop();
 54.                                      }
 55.                                      st.push(str.charAt(i) + "");
 56.                                     break;
 57.                                  }
 58.                                
 59.                                  case '*':
 60.                                  case '/':{
 61.                                      
 62.                                      while(st.size() - 1 >= 0 && !st.get().equals("(") && !st.get().equals("+") && !st.get().equals("-")){
 63.                                             onp[j] += st.get() + " ";
 64.                                             st.pop();
 65.                                      }
 66.                                      st.push(str.charAt(i) + "");
 67.                                         break;
 68.                                  }
 69.                                
 70.                                  case '^':{
 71.                                      
 72.                                      while(st.size() - 1 >= 0 && !st.get().equals("(") && !st.get().equals("+") && !st.get().equals("-") && !st.get().equals("*") && !st.get().equals("/")){
 73.                                          onp[j] += st.get() + " ";
 74.                                          st.pop();
 75.                                      }
 76.                                      st.push(str.charAt(i) + "");
 77.                                      break;
 78.                                  }
 79.                                  
 80.                              }
 81.                              
 82.                           }
 83.                     }  
 84.                    
 85.                                  while(st.size() - 1 >= 1 ){
 86.                                      onp[j] += st.get() + " "; //spisanie pozostałości na stosie
 87.                                      st.pop();
 88.                                  }
 89.                                  onp[j] += st.get(); // spisanie ostatniego elementu
 90.                                  st.pop();
 91.                                        
 92.                  
 93.                     for (int i = 0; i < onp[j].length(); i++){
 94.  
 95.                        if(onp[j].charAt(i) >= '0' && onp[j].charAt(i)<= '9' || onp[j].charAt(i) == '.')
 96.                          temp += onp[j].charAt(i);
 97.                        else
 98.                          onponp.Count(onp[j].charAt(i));                      
 99.  
 100.                     }
 101.  
 102.                   onp[j] += " //==> " + st.get();
 103.                   st.pop();
 104.                      
 105.                    System.out.println(onp[j++]);
 106.    
 107.                  }
 108.                  else
 109.                  {
 110.                      throw new IOException("Błędne równianie, brak znaku = na końcu !");
 111.                      
 112.                    /*  onp[j] += " !Błędne równanie!";
 113.                      System.out.println(onp[j++]);*/
 114.                  }
 115.                  
 116.                
 117.             }
 118.            
 119.     }
 120.  
 121. }
RAW Paste Data