daily pastebin goal
6%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 10th, 2018 43 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. open System.Security.Cryptography.X509Certificates
 2.  
 3.  
 4. printfn "Witaj swiecie!" //zaznaczyc cale i alt+enter
 5.  
 6. //Zad 1 (let)
 7.  
 8. let n = 10  //deklaracja identyfikatora
 9. let dodaj a b = a + b // deklaracja funkcji o danych wejsciowych a i b, a nastepenie cialo funkcji (spacje musza byc)
 10. let wynik = dodaj n 4  // przypisanie funkcji dodaj do identyfikatora wynik z danymi 10 i 4
 11. printfn "wynik obliczen = %i" wynik // wystwielenie wyniku %i to wystwli sie dana zzaraz za lancuchem (wynik)
 12.  
 13.  
 14. //Zad 2 (funkcja)
 15.  
 16. let srodek a b =
 17.    let tmp = b - a // jak nie dziala to 3 spacje z lewej zamiast TAB  przypisanie do tmp wartosci roznicy
 18.    let tmp = tmp / 2 //
 19.    tmp + a // nie ma return zwrot wartosci nastepuje domyslnie
 20.  
 21.    // wciecia dzialja jak klamry w C#
 22.  
 23. printfn "srodek miedzy 5 a 11 to %i" (srodek 5 11)
 24. printfn "srodek miedzy 11 a 5 to %i" (srodek 11 5)
 25.  
 26. // Zad 3 (Silnia)
 27.  
 28. let rec silnia x =
 29.    match x with
 30.    | 0 -> 1
 31.    | x -> silnia(x-1)*x
 32.  
 33. let n1 = 4
 34. printfn "%i! = %i" n1 (silnia n1)
 35.  
 36. // Fibonacci
 37. let rec fib x =
 38.    match x with
 39.    | 1 -> 1
 40.    | 2 -> 1
 41.    | x -> fib(x-1)+fib(x-2)
 42.  
 43. printfn "Fibb = %i" (fib 10)
 44.  
 45. // Zad 3a (silnia z obsluga bled)
 46.  
 47. let rec silnia1 x =
 48.    match x with
 49.    | x when x < 0 -> failwith "Wartosc musi byc wieksza albo rowna o"
 50.    | 0 -> 1
 51.    | x -> silnia(x-1)*x
 52.  
 53. let n2 = -1
 54. printfn "%i! = %i" n2 (silnia n2)
 55.  
 56.  
 57. // Zad 4 (lambda)
 58.  
 59. let wynikWyrazenia = fun x y -> x + y // te fun to jest info ze lambda
 60. printfn "wynik wyrazenia lambda = %i" (wynikWyrazenia 2 3)
 61.  
 62.  
 63. //Zad 5. Podwojenie elementow listy
 64.  
 65. let rec podwojenie list =
 66.    match list with
 67.    | glowa :: ogon -> glowa * 2 :: podwojenie ogon
 68.    | [] -> []
 69.  
 70. printfn "Lista podwojona %A" (podwojenie [1;2;3])
 71.  
 72. // 5a ( z uzuciem List.map)
 73.  
 74. let result1 = List.map((*)2)[1;2;3] //zamiast gwiazki moze byc plus, minus itd
 75. printfn "lista wynikowa %A" result1
 76.  
 77. // 6 Poteguj elementy listy
 78.  
 79. let result2 = List.map(fun i ->i*i)[1;2;3]
 80. printfn "Lista wynikowa %A" result2
 81.  
 82.  
 83. // 7 iloczyn wszystkich elementow listy
 84.  
 85. let rec iloczyn list =
 86.    match list with
 87.    | glowa :: ogon -> glowa * iloczyn ogon
 88.    | [] -> 1
 89.  
 90. printfn "Iloczyn %i" (iloczyn [1;2;3])
 91.  
 92. // to samo dla dodatnich
 93.  
 94. let rec iloczynDod list =
 95.    match list with
 96.    | glowa :: ogon when glowa <= 0 -> iloczynDod ogon
 97.    | glowa :: ogon -> glowa * iloczynDod ogon
 98.    | [] -> 1
 99.  
 100. printfn "Iloczyn %i" (iloczynDod [1;-2;3])
 101.  
 102.  
 103. // DOM --------------------
 104. // 1 Wykonaj wyrazenie lambda, kotr oblicza wyrazenie ab-2c
 105.  
 106. let wzor = fun a b c -> a*b-2*c
 107. printfn "wynik wyrazenia lambda = %i" (wzor 2 2 3)
 108.  
 109.  
 110. // 2. Napisz program, który zawiera definicję dwóch funkcji. Jedna liczy deltę równania kwadratowego
 111. // a druga na podstawie delty zwraca komunikat o liczbie pierwiastków ( zero, jeden lub dwa)
 112. // %s slda lancucha tekstowego
 113.  
 114.  
 115. let delta = fun a b c -> b*b - 4*a*c
 116. let pierwiastki x =
 117.     match x with
 118.     | x when x < 0 -> 0
 119.     | x when x = 0 -> 1
 120.     | x when x > 0 -> 2
 121.  
 122. printfn "Delta = %i    Pierwiastki = %i" (delta 5 4 3) (pierwiastki (delta 5 4 3))
 123.  
 124.  
 125. // 3. Fukncja rekurencyjna, ktora sumuje elementy listy
 126.  
 127. let rec suma list =
 128.    match list with
 129.    | glowa :: ogon -> glowa + suma ogon
 130.    | [] -> 0
 131.  
 132. printfn "Suma %i" (suma [1;2;3;4])
 133.  
 134.  
 135. // 4. Funkcja rekurencyjna, ktora zwraca dlugosc listy
 136.  
 137. let rec dlugosc list =
 138.    match list with
 139.    | glowa :: ogon -> 1 + dlugosc ogon
 140.    | [] -> 0
 141.  
 142. printfn "Dlugosc %i" (dlugosc [1;2;3;4])
 143.  
 144. // 5. Funkcja rekureyncyjna, kotra zwraca ostatni element listy (zeby sprawdzic czy lista nie jest pusta |_->failwith "Komunikat")
 145.  
 146. let rec ostatni list =
 147.    match list with
 148.    | glowa :: [] -> glowa
 149.    | glowa :: ogon -> ostatni ogon
 150.    | _ -> failwith "Pusta lista"
 151.  
 152. printfn "Ostatni %i" (ostatni [7;1;2;3;4])
 153.  
 154.  
 155. // 6. Funkcja rekurencyjna, ktora zwraca pierwszy element listy
 156.  
 157. let rec pierwszy list =
 158.    match list with
 159.    | glowa :: ogon -> glowa
 160.    | [] -> 0
 161.  
 162. printfn "Pierwszy %i" (pierwszy [7;1;2;3;4])
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top