rootuss

sinus

Oct 14th, 2019
208
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. function[n,x]=sinus(A,f,fs,T,faza)
 2. x=zeros(1,fs*T);
 3. n=x;
 4. k=1;
 5. for i=0 : 1/fs : T
 6.     n(k)=i;
 7.     x(k)=A*sin(2*pi*f*i+faza*pi/180);
 8.     k=k+1;
 9. end
 10.  
 11. >> [t,y]=sinus(10,2,200,2,0);
 12. >> plot(t,y);
 13.  
 14. >> [t,y]=sinus(10,2,200,2,0);
 15. plot(t,y);      % po plocie usuwane są np podpisy osi x i y więc najpierw plot a potem można dodać opisy osi(gdy po dodaniu opisów naciśniemy plot to usuną się one
 16. >> xlabel('czas[s]');
 17. >> ylabel('amplituda');
 18. >> title('sinusoida');
 19. >> grid on
 20. >> [t,y]=sinus(10,2,200,2,90); %na cos
 21. >> [t,y]=sinus(10,2,200,2,190);
 22. >> plot(t,y);
 23. >> [t,y]=sinus(10,2,200,2,90);
 24. >> plot(t,y);
 25. >> help plot %podpowiedzi do czegoś
RAW Paste Data