Ledger Nano X - The secure hardware wallet
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Apr 3rd, 2020 155 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #!/bin/bash
 2.  
 3. function usage #wyswietlanie helpa
 4. {
 5.     echo
 6.     echo "Składnia: $0 [OPCJA] [PLIK] ..."
 7.     echo "Kompresowanie PLIKÓW (jeśli nie są skompresowane) i przeniesienie PLIKÓW do folderu $HOME/Kosz. Usuwanie z folderu $HOME/Kosz plików starszych niż 24h."
 8.     echo
 9.     echo "OPCJE"
 10.     echo "-h    wyświetla pomoc i kończy działanie"
 11. }
 12.  
 13. function removeOriginal #usuwa oryginalny plik
 14. {
 15.     compressed=$1 #$1 - skompresowany plik
 16.     original=$2 #$2 - oryginalny plik
 17.     if [ $compressed != $original ] #jesli plik skompresowany i oryginalny sa rozne
 18.     then
 19.         rm -r $original #usuniecie pliku oryginalnego
 20.     fi
 21. }
 22.  
 23. function removeCompressed #usuwa plik skompresowany
 24. {
 25.     compressed=$1 #$1 - skompresowany plik
 26.     original=$2 #$2 - oryginalny plik
 27.     if [ $compressed != $original ] #jesli plik skompresowany i oryginalny sa rozne
 28.     then
 29.         rm -r $compressed #usuniecie pliku skompresowanego
 30.     fi
 31. }
 32. function moveFile #usuwanie jednego pliku
 33. {
 34.     compressed=$1 #$1 - skompresowany plik
 35.     original=$2 #$2 - oryginalny plik
 36.     if [ -e $HOME/Kosz/$(basename $compressed) ] #jesli istnieje w koszu plik o danej nazwie
 37.     then #wewnetrzne menu
 38.         echo "Uwaga! Próbujesz usunąć plik $original. Plik o nazwie $(basename $original) znajduje się już w folderze $HOME/Kosz i zostanie nadpisany."
 39.         echo "Czy chcesz kontynuować?"
 40.         echo "t - tak"
 41.         echo "n - nie"
 42.  
 43.         read choice
 44.         case $choice in
 45.             "t") touch $compressed #zmiana czasu modyfikacji (do szukania plikow starszych niz 24h)
 46.                  mv -f $compressed $HOME/Kosz #nadpisanie istniejacego pliku
 47.                  removeOriginal $compressed $original;; #usuniecie oryginalu
 48.             "n") removeCompressed $compressed $original #usuniecie pliku skompresowanego
 49.                  echo "Nie usunieto pliku: $original.";;
 50.               *) echo "Opcja $choice nie istnieje. Wybrano domyślnie: n."
 51.                  removeCompressed $compressed $original #usuniecie pliku skompresowanego
 52.                  echo "Nie usunieto pliku: $original.";;
 53.         esac
 54.     else
 55.         touch $compressed #zmiana czasu modyfikacji (do szukania plikow starszych niz 24h)
 56.         mv $compressed $HOME/Kosz #przeniesienie pliku do kosza
 57.         removeOriginal $compressed $original #usuniecie oryginalu
 58.     fi
 59.  
 60. }
 61.  
 62. function removeFiles #usuwanie plikow
 63. {
 64.     if [ ! -e $HOME/Kosz ] #sprawdzenie, czy katalog Kosz istnieje
 65.     then
 66.         mkdir $HOME/Kosz #tworzenie katalogu Kosz, jesli nie istnieje
 67.     fi
 68.  
 69.     for i in $@ #iteracja po argumentach (plikach)
 70.     do
 71.         if [ -e $i ] #sprawdzenie, czy plik istnieje
 72.         then
 73.             if (! file $i | grep -q compressed) #sprawdzanie, czy plik jest juz skompresowany
 74.             then
 75.                 file_name=$(basename $i) #nazwa pliku (bez sciezki)
 76.                 parent_name=$(dirname $i) #nazwa folderu nadrzednego dla pliku
 77.                 tar -zcf $file_name.tar.gz -C $parent_name $file_name #kompresja, ktora zmienia tez czas modyfikacji
 78.                 # -C, by nie tworzyc zagniezdzonej struktury w przypadku usuwania pliku z jakiegos folderu
 79.                 moveFile $file_name.tar.gz $i #przeniesienie skompresowanego pliku do kosza i usuwanie oryginalu
 80.             else
 81.                 moveFile $i $i #przeniesienie skompresowanego pliku do kosza
 82.             fi
 83.         else #jesli plik nie istnieje
 84.             echo "Uwaga! Plik: $i nie istnieje!"
 85.         fi
 86.     done
 87. }
 88.  
 89. function remove24h #czyszczenie kosza
 90. {
 91.     #znalezenie plikow starszych niz 24h (1440 min.) w koszu (mmin, a nie mtime ze wzgledu na blad zaokraglen)
 92.     to_remove=$(find $HOME/Kosz/ -mindepth 1 -mmin +1440)
 93.     if [ ${#to_remove} -ne 0 ] #sprawdzenie, czy istnieja pliki do usuniecia
 94.     then
 95.         rm -r $to_remove #usuniecie plikow starszych niz 24h
 96.     fi
 97. }
 98.  
 99. while getopts ":h" option #sprawdzanie, czy uzytkownik wywolal pomoc
 100. do
 101.     case $option in
 102.     h) usage #wyswietlenie pomocy
 103.        exit;; #wyjscie z programu
 104.     \?) echo "Nieprawidlowa opcja."
 105.         echo "Sprobuj '$0 -h', by uzyskac wiecej informacji."
 106.         exit;; #wyjscie z programu
 107.     esac
 108. done
 109.  
 110. #gdy nie wywolano pomocy:
 111. removeFiles $@ #usuwanie podanych plikow
 112. remove24h #usuwanie plikow starszych niz 24h z kosza
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top