SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 18th, 2018 62 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. ;
 2. ;            ******************************
 3. ;            *  Targeter_Quick  ver 1.1  *
 4. ;            *<<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>>*
 5. ;            *     Romek_z_Jawora & odzi  *
 6. ;            ******************************
 7. set %dist 18
 8. set %przyjaciele WULBMB_JWKLEC_FULCBC_CAKBMC_FLFVCD_VCAIB_HSNCKD_CLRRXC_LLUIDD_HRPQIB_EFKAMC_NHARGC_TUDLWB_VXCVQB_GQAVPC_OFXFQB_EHPDKD_VYPSKD_ANHGHB_KAQHID_NGLNVB_AGSIID_MJHSFD_DXLFWC_CEHFV_JVIJGB_KZDHMC_GBROGD_FXESWC_XCVQF_MANKPC_LGUMU_XEQCOD_UFAMEB_QJSPPC_LZMWT_JLVALD_FGOJCC_QDLIID_BPWZED_
 9. ignoreitem %przyjaciele 1
 10. if #charid notin %przyjaciele
 11.    ignoreitem #charid 1
 12. repeat
 13.     onhotkey 2
 14.         gosub szukanie
 15. until #false
 16.  
 17. sub szukanie
 18.       set %time #scnt + 10
 19.       set #sysmsgcol 80
 20.         event sysmessage [Targeter]: Szukam
 21.       repeat
 22.             finditem HS_IS_XU_AV_FH_PG G_ , %dist
 23.             if #findkind = -1
 24.             {
 25.                ignoreitem reset 2
 26.                finditem HS_IS_XU_AV_FH_PG G_ , %dist
 27.             }
 28.             if #findkind <> -1
 29.             {
 30.                for #findindex 1 #findcnt
 31.                  {
 32.                 event property #findid
 33.                 ignoreitem #findid 3
 34.                 if #findrep = 7
 35.                    continue
 36.                 if #findtype in FH_PG && #findcol = 0
 37.                    continue
 38.                 if pustyni in #property || drow in #property
 39.                    continue
 40.                if - in #property && oszust notin #property
 41.                    continue
 42.                 set %cel #findid
 43.                 ignoreitem %cel 3
 44.                 gosub RemoveSurname #property
 45.                 gosub namierz %cel #result
 46.                 ;gosub wskaz %cel
 47.                 ignoreitem %cel 2
 48.                 return
 49.                }
 50.             }
 51.     until #findkind = -1
 52.   set #sysmsgcol 41
 53.   event sysmessage [Target]: Pusto
 54.   wait 10
 55. return
 56.  
 57. sub namierz
 58.     repeat
 59.         event macro 26 0
 60.         if %tscnt <> #scnt
 61.         {
 62.        finditem %1 G
 63.        if #findkind = -1
 64.        {
 65.           set #sysmsgcol 41
 66.           event sysmessage [Targeter]: Nie udalo sie namierzyc
 67.           set #ltargetid %1
 68.           return
 69.        }
 70.     }
 71.     until #ltargetid = %1
 72.     set #sysmsgcol 88
 73.     event sysmessage [Targeter]: %2
 74. return
 75.  
 76.  
 77.  
 78. sub RemoveSurname
 79. set #lpc 300
 80. set %Name %1
 81.   str Count %Name #spc , #spc
 82.   if #strres > 0
 83.   {
 84.     set %DspcCnt #strres
 85.     str Pos %Name #spc , #spc %DspcCnt
 86.     set %x #strres
 87.     str Len %Name
 88.     set %dl #strres - %x + 1
 89.     str Del %Name %x %dl
 90.     set %Name #strres
 91.   }
 92.   str Pos %Name (
 93.   if #strres = 0
 94.   {
 95.     str Pos %Name $
 96.     if #strres > 0
 97.     {
 98.       str Del %Name #strres 1
 99.       set %Name #strres
 100.     }
 101.   }
 102.   else
 103.   {
 104.     set %x #strres - 1
 105.     str Len %Name
 106.     set %dl #strres - %x + 1
 107.     str Del %Name %x %dl
 108.     set %Name #strres
 109.   }
 110.   str Count %Name #spc
 111.   if #strres = 0
 112.     return
 113.   for %i 1 #strres
 114.   {
 115.     str Pos %Name #spc 1
 116.     set %dlugosc #strres - 1
 117.     str Mid %Name 1 %dlugosc
 118.     if %i = 1
 119.     {
 120.       set %str #strres
 121.       str Len %str
 122.       str Del %str #strres 1
 123.     }
 124.     set %str _ , #strres , _
 125.     if %str in _Wyjet_spod_Prawa_Lotrowsk_Lajdack_Nieprzyjemn_Porywcz_Porzadn_Uprzejm_Dobr_Uczciw_Godn_Zaufania_Odrazajac_Podl_Wredn_Niehonorow_Niecn_Wyrozniajac_sie_Przyzwoit_Honorow_Powazan_Zacn_Niegodziw_Okrutn_Haniebn_Pogardy_Glosn_Szanowan_Szacunku_Podziwu_Znan_Wielk_Przerazajac_Zl_Nikczemn_Zlowrog_Nieslawn_Znamienit_Oslawion_Szlachetn_Wybitn_Wspanial_Mroczn_Pozbawion_Honoru_Sir_Dama_Lord_Lady_
 126.     {
 127.       set %dlugosc %dlugosc + 1
 128.       str Del %Name 1 %dlugosc
 129.       set %Name #strres
 130.     }
 131.     else
 132.       break
 133.   }
 134.   str Left %Name 1
 135.   if #strres = #spc
 136.   {
 137.     str Del %Name 1 1
 138.     set %Name #strres
 139.   }
 140.   str Pos %Name #spc , - , #spc , Oszust
 141.   if #strres > 0
 142.   {
 143.     set %x #strres
 144.     str Len %Name
 145.     set %dl #strres - %x + 1
 146.     str Del %Name %x %dl
 147.     set %Name #strres
 148.   }
 149.   if Sir in %Name
 150.   {
 151.   str del %Name 1 3
 152.   set %Name #strres
 153.   }
 154.   if Dama in %Name || Lady in %Name || Lord in %Name
 155.   {
 156.   str del %Name 1 4
 157.   set %Name #strres
 158.   }
 159.   str pos %Name #spc
 160.   if #strres > 0
 161.   {
 162.     set %x #strres - 1
 163.     str left %Name %x
 164.     set %Name #strres
 165.   }
 166. set #lpc 10
 167. return %Name
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top